Changeset 4936 for 2014/24


Ignore:
Timestamp:
2014-06-10 15:00:11 (8 years ago)
Author:
ilkarist
Message:
 
Location:
2014/24/IlariR
Files:
6 added
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/24/IlariR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs

  r4924 r4936  
  99public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame 
  1010{ 
  11  
   11    Image olionKuva = LoadImage("akukuva"); 
   12    PhysicsObject hirviniemi; 
   13     
   14    Image tahtaimenkuva = LoadImage("tahtain"); 
  1215    public override void Begin() 
  1316    { 
  14         Image olionKuva = LoadImage("akukuva"); 
  15  
  16         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   17        SmoothTextures = false; 
  1718        Image taustaKuva = LoadImage("planeettataustakuva"); 
  1819        Level.Background.Image = taustaKuva; 
  1920        Camera.ZoomToLevel(); 
   21        LuoKentta(); 
  2022        Level.Background.Color = Color.Black; 
  21         PhysicsObject hirviniemi = new PhysicsObject(170, 170); 
  22         hirviniemi.Shape = Shape.Rectangle; 
  23         hirviniemi.Image = olionKuva; 
  24         Add(hirviniemi); 
   23        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   24        Camera.Follow(hirviniemi); 
   25        Camera.Zoom(2.9); 
   26        GameObject tahtain= new GameObject(20, 20); 
   27        tahtain.Image = tahtaimenkuva; 
   28        Add(tahtain); 
   29        Timer tahtaimenLiikutus = new Timer(); 
   30        tahtaimenLiikutus.Interval = 0.01; 
   31        tahtaimenLiikutus.Timeout += delegate { tahtain.Position = Mouse.PositionOnWorld; }; 
   32        tahtaimenLiikutus.Start(); 
   33 
  2534        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  26         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi,new Vector(-800, 0)); 
  27         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, hirviniemi, Vector.Zero); 
   35        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi, new Vector(-500, 0)); 
   36        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi, new Vector(500, 0)); 
   37        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi, new Vector(0, 500)); 
   38        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi, new Vector(0, -500)); 
   39        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2840 
  29         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi, new Vector(800, 0)); 
  30         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi, new Vector(0, 800)); 
  31         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, hirviniemi, new Vector(0, -800)); 
  32         
  33         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   41 
  3442    } 
   43 
   44 
  3545    void AsetaNopeus(PhysicsObject hirviniemi, Vector nopeus) 
  3646    { 
  3747        hirviniemi.Velocity = nopeus; 
  3848    } 
  39      
  40     void LiikutaPelaajaa(PhysicsObject hirviniemi,Vector vektori) 
   49 
   50    void LiikutaPelaajaa(PhysicsObject hirviniemi, Vector vektori) 
  4151    { 
  4252        hirviniemi.Push(vektori); 
  4353    } 
   54 
   55    void LuoKentta() 
   56    { 
   57        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
   58        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta"); 
   59 
   60        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
   61        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF80"), LuoPelaaja); 
   62        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
   63        //ruudut.SetTileMethod(Color.Yellow, LuoTahti); 
   64 
   65        //3. Execute luo kentän 
   66        //   Parametreina leveys ja korkeus 
   67        ruudut.Execute(20, 20); 
   68    } 
   69 
   70    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   71    { 
   72        hirviniemi = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   73        hirviniemi.Position = paikka; 
   74        //AddCollisionHandler(hirviniemi, "tahti", TormaaTahteen); 
   75 
   76        hirviniemi.Image = olionKuva; 
   77        hirviniemi.LinearDamping = 0.90; 
   78 
   79        Add(hirviniemi); 
   80    } 
   81 
   82    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   83    { 
   84        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   85        taso.Position = paikka; 
   86        //taso.Image = groundImage; 
   87        taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   88        taso.Color = Color.Transparent; 
   89        Add(taso); 
   90    } 
  4491} 
 • 2014/24/IlariR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.csproj.Debug.cachefile

  r4924 r4936  
  22Content\munamieskuva.xnb 
  33Content\planeettataustakuva.xnb 
   4Content\kentta.xnb 
   5Content\tahtain.xnb 
 • 2014/24/IlariR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{C618A7D1-36D3-466A-BAC2-441289EA436D}.xml

  r4924 r4936  
  2828      <Output>C:\MyTemp\IlariR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\planeettataustakuva.xnb</Output> 
  2929      <Time>2014-06-09T14:22:04.2060085+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>kentta.png</Source> 
   33      <Name>kentta</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\IlariR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta.xnb</Output> 
   38      <Time>2014-06-10T10:27:05.2419838+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>tahtain.png</Source> 
   42      <Name>tahtain</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\IlariR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\tahtain.xnb</Output> 
   47      <Time>2014-06-10T14:39:18.6303943+03:00</Time> 
  3048    </Item> 
  3149    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/24/IlariR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/FysiikkaPeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4924 r4936  
  1818C:\MyTemp\IlariR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\munamieskuva.xnb 
  1919C:\MyTemp\IlariR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\planeettataustakuva.xnb 
   20C:\MyTemp\IlariR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta.xnb 
   21C:\MyTemp\IlariR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\tahtain.xnb 
 • 2014/24/IlariR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/cachefile-{C618A7D1-36D3-466A-BAC2-441289EA436D}-targetpath.txt

  r4924 r4936  
  22Content\munamieskuva.xnb 
  33Content\planeettataustakuva.xnb 
   4Content\kentta.xnb 
   5Content\tahtain.xnb 
 • 2014/24/IlariR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1Content/FysiikkaPeli1Content.contentproj

  r4924 r4936  
  6666    </Compile> 
  6767  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="kentta.png"> 
   70      <Name>kentta</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="tahtain.png"> 
   77      <Name>tahtain</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
  6882  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6983  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.