Changeset 4929 for 2014/24


Ignore:
Timestamp:
2014-06-09 15:28:37 (8 years ago)
Author:
eefadjuk
Message:
 
Location:
2014/24/EeroF/FysiikkaPeli1
Files:
53 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/24/EeroF/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs

  r4910 r4929  
  1111public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame 
  1212{ 
   13#region yleiset  
  1314    IntMeter pisteLaskuri; 
  1415    PhysicsObject Mikko; 
   
  3233    Image Tahti = LoadImage("Tahti"); 
  3334    DoubleMeter elamaLaskuri; 
   35    DoubleMeter Mittari; 
  3436    DoubleMeter elamalaskuri2; 
  3537    AssaultRifle pelaajan1Ase; 
  3638    AssaultRifle pelaajan2Ase; 
  3739    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   40    Timer ajastin; 
   41    public static FysiikkaPeli1 peli; 
   42    bool onkoHuijattu = false; 
   43    bool huijausmode = false; 
   44    int nukeViilennysAika = 0; 
   45    double vihunLuontiAika = 7.5; 
  3846    int pelaajia; 
  3947    double nopeusVakioAmmukselle = 1; 
   48#endregion 
  4049    public override void Begin() 
  4150    { 
   51        peli = this; 
  4252        IsPaused = false; 
  4353        ClearAll(); 
   
  4656        Level.Size = new Vector(1000, 800); 
  4757        Camera.ZoomFactor = 1; 
   58 
  4859 
  4960        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin", 
   
  8596        LuoPelaaja(); 
  8697        LuoKentta(); 
   98 
   99        vihunLuontiAika = 7.5; 
   100        vaikeutusAika = 60000; 
   101        onkoHuijattu = false; 
  87102 
  88103        LuoPistelaskuri(); 
   
  114129 
  115130        } 
  116  
   131        Mittari = new DoubleMeter(0, 0, 1); 
   132  
  117133        AsetaOhjaimet(); 
  118134    } 
   
  151167    } 
  152168 
  153  
   169    #region Asetaohjaimet 
  154170    void AsetaOhjaimet() 
  155171    { 
   
  170186        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, Ampuu, "Ampuu", pelaajan1Ase); 
  171187        Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Apu"); 
   188        Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Pressed, mode, null); 
   189        Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Pressed, Huijaus, null); 
   190        Keyboard.Listen(Key.U, ButtonState.Pressed, Huijaus2, null); 
   191        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Pressed, Huijaus3, null); 
   192         Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Pressed, Huijaus4, null); 
   193 
   194         Keyboard.Listen(Key.Delete, ButtonState.Pressed, NUKE, null); 
   195         Keyboard.Listen(Key.Home, ButtonState.Pressed, Koti, null); 
  172196 
  173197        if (pelaajia == 2) 
   
  199223                Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Down, KaantyyOikealle2, "Pelaaja kääntyy vähän", Mikkokaveri); 
  200224                Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Down, Ampuu, "Ampuu", pelaajan2Ase); 
   225 
  201226            } 
  202227 
   
  230255        Mikko.AngularVelocity = 5.0; 
  231256    } 
   257    #endregion 
  232258    void Ampuu(AssaultRifle ase) 
  233259    { 
   
  242268        } 
  243269    } 
   270 
   271    #region ohjaaminen 
   272    void Huijaus() 
   273    { 
   274        if (huijausmode == true) 
   275        { 
   276            onkoHuijattu = true; 
   277            if (Mittari.Value == 0) 
   278            { 
   279                pelaajan1Ase.FireRate += 50; 
   280                Mittari.Value += 1; 
   281                if (pelaajia == 2) 
   282                { 
   283                    pelaajan2Ase.FireRate += 50; 
   284                }; 
   285            } 
   286 
   287            else 
   288            { 
   289                pelaajan1Ase.FireRate -= 50; 
   290                Mittari.Value -= 1; 
   291                if (pelaajia == 2) 
   292                { 
   293                    pelaajan2Ase.FireRate -= 50; 
   294                }; 
   295            }; 
   296        }; 
   297    } 
   298    void Huijaus2() 
   299    { 
   300        if (huijausmode == true) 
   301        { 
   302            onkoHuijattu = true; 
   303            elamaLaskuri.Value += 10; 
   304            if (pelaajia == 2) 
   305            { 
   306                elamalaskuri2.Value += 10; 
   307            }; 
   308        }; 
   309    } 
   310    void Huijaus3() 
   311    { 
   312        if (huijausmode == true) 
   313        { 
   314            onkoHuijattu = true; 
   315            Vector impulssi = new Vector(50000.0, 0.0); 
   316            Mikko.Hit(impulssi); 
   317            if (pelaajia == 2) 
   318            { 
   319                Mikkokaveri.Hit(impulssi); 
   320            }; 
   321        }; 
   322    } 
   323    void Huijaus4() 
   324    { 
   325        if (huijausmode == true) 
   326        { 
   327            onkoHuijattu = true; 
   328            Vector impulssi = new Vector(-50000.0, 0.0); 
   329            Mikko.Hit(impulssi); 
   330            if (pelaajia == 2) 
   331            { 
   332                Mikkokaveri.Hit(impulssi); 
   333            }; 
   334        }; 
   335    } 
   336    void NUKE() 
   337    { 
   338        if (nukeViilennysAika > 0) 
   339            return; 
   340        // Aika millisekunteina. 
   341        nukeViilennysAika = 30000; 
   342        List<GameObject> hamikset = GetObjectsWithTag(new String[]{"Hamis"}); 
   343        foreach (var hamis in hamikset) 
   344        { 
   345            Vihu vihu = hamis as Vihu; 
   346            vihu.ElamaLaskuri.Value -= 5; 
   347        } 
   348    } 
   349    void Koti() 
   350    { 
   351        List<GameObject> pelaajat = GetObjectsWithTag(new String[] { "pelaaja" }); 
   352 
   353        foreach (var mikko in pelaajat) 
   354        { 
   355 
   356            mikko.MoveTo(new Vector(0, 0), 100000);  
   357 
   358        } 
   359 
   360 
   361    } 
   362    void mode() 
   363    { 
   364        this.huijausmode = true;  
   365    } 
  244366    void KaantyyOikealle2(PhysicsObject Mikko) 
  245367    { 
   
  250372        Mikko.AngularVelocity = 1.0; 
  251373    } 
  252     void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   374    #endregion 
   375 
   376    public void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  253377    { 
  254378        ammus.Destroy(); 
   
  281405        { 
  282406 
  283             int luku = RandomGen.NextInt(-5000, 5000); 
  284             int luku2 = RandomGen.NextInt(-5000, 5000); 
   407            int luku = RandomGen.NextInt(-4500, 4500); 
   408            int luku2 = RandomGen.NextInt(-4500, 4500); 
  285409            int luku3 = RandomGen.NextInt(3, 15); 
  286410 
   
  306430        Level.CreateBorders(); 
  307431 
  308         Timer ajastin = new Timer(); 
  309         ajastin.Interval = 7.5; 
   432        ajastin = new Timer(); 
   433        ajastin.Interval = vihunLuontiAika; 
  310434        ajastin.Timeout += LisaaVihuja; 
  311435        ajastin.Start(); 
  312436 
  313         Timer ajastin2 = new Timer(); 
  314         ajastin2.Interval = 10; 
  315         ajastin2.Timeout += delegate { LuoHamis2(); }; 
  316         ajastin2.Start(); 
  317     } 
   437        Timer perusLooppi = new Timer(); 
   438        perusLooppi.Interval = 0.1; 
   439        perusLooppi.Timeout += PerusLooppi; 
   440        perusLooppi.Start(); 
   441       // LuoTurret(); 
   442    } 
   443    void LuoTurret() 
   444    { 
   445        Turret turret = new Turret(60, 50, Mikko, 0.5); 
   446        Add(turret); 
   447    } 
   448    int vaikeutusAika = 60000; 
   449    void PerusLooppi() 
   450    { 
   451        if (nukeViilennysAika > 0) 
   452            nukeViilennysAika -= 100; 
   453        vaikeutusAika -= 100; 
   454        if (vaikeutusAika < 0) 
   455        { 
   456            vihunLuontiAika -= 0.2; 
   457            if (vihunLuontiAika < 0.1) 
   458                vihunLuontiAika = 0.1; 
   459            if (onkoHuijattu) 
   460             vaikeutusAika = 500; 
   461            else 
   462                vaikeutusAika = 60000; 
   463        } 
   464    } 
   465 
  318466    void LisaaVihuja() 
  319467    { 
  320         for (int i = 0; i < 2; i++) 
   468        ajastin.Interval = vihunLuontiAika; 
   469        if (GetObjectsWithTag(new String[]{"Hamis"}).Count > 200) 
   470            return; 
   471        int luku = RandomGen.NextInt(1, 5); 
   472        for (int i = 0; i < luku; i++) 
  321473        { 
  322474            LuoHamis(); 
   475        } 
   476        luku = RandomGen.NextInt(0, 3); 
   477        for (int i = 0; i < luku; i++) 
   478        { 
   479            LuoHamis2(); 
  323480        } 
  324481    } 
   
  398555    void ElamaLoppui(PhysicsObject kuollut) 
  399556    { 
   557        Camera.StopFollowing(); 
  400558        kuollut.Destroy(); 
  401         if (kuollut.Image.Equals(mikkokuva)) Kuoli.Play(); 
  402         else Kuoli2.Play(); 
   559 
   560        if (kuollut.Image.Equals(mikkokuva)) 
   561        { 
   562            Kuoli.Play(); 
   563            Camera.Follow(Mikkokaveri); 
   564        } 
   565        else 
   566        { 
   567            Kuoli2.Play(); 
   568            Camera.Follow(Mikko); 
   569        } 
  403570 
  404571    } 
   
  514681        Mikko = new PhysicsObject(70, 49); 
  515682        Mikko.Image = mikkokuva; 
  516         Mikko.LinearDamping = 0.9; 
  517         Mikko.AngularDamping = 0.9; 
   683        Mikko.LinearDamping = 1; 
   684       Mikko.AngularDamping = 1; 
  518685 
  519686 
   
  540707        Mikkokaveri = new PhysicsObject(70, 49); 
  541708        Mikkokaveri.Image = mikkokaveri; 
  542         Mikko.LinearDamping = 0.9; 
  543         Mikko.AngularDamping = 0.9; 
   709        //Mikko.LinearDamping = 0.9; 
   710        //Mikko.AngularDamping = 0.9; 
  544711        Mikkokaveri.X = -60; 
  545712        Mikkokaveri.Tag = "pelaaja"; 
   
  566733        if (tormaaja.Image.Equals(mikkokuva)) 
  567734        { 
  568             int luku = RandomGen.NextInt(1, 3); 
   735            int luku = RandomGen.NextInt(1, 5); 
  569736            pelaajan1Ase.FireRate += luku; 
  570737            nopeusVakioAmmukselle += 0.1; 
   
  572739        else 
  573740        { 
  574             int luku = RandomGen.NextInt(1, 3); 
   741            int luku = RandomGen.NextInt(1, 5); 
  575742            pelaajan2Ase.FireRate += luku; 
  576743            nopeusVakioAmmukselle += 0.1; 
   
  613780        } 
  614781    } 
  615  
  616  
  617  
  618  
  619782} 
  620783 
   
  631794    } 
  632795} 
   796 
   797public class Turret : PhysicsObject 
   798{ 
   799    public GameObject Kohde { get; set; } 
   800 
   801    private AssaultRifle ase; 
   802 
   803    double FireRate { 
   804 
   805        get { return ShootTimer.Interval; } 
   806        set { ShootTimer.Interval = value; } 
   807         
   808    } 
   809 
   810    Timer ShootTimer { get; set; } 
   811 
   812    //double tahtaysNopeus; 
   813 
   814    public Turret(double width, double height, GameObject kohde, double fireRate) 
   815        :base(width, height) 
   816    { 
   817        this.IsUpdated = true; 
   818        Kohde = kohde; 
   819        MakeStatic(); 
   820        ase = new AssaultRifle(40, 40); 
   821        ase.IsVisible = false; 
   822        this.Add(ase); 
   823        ShootTimer = new Timer(); 
   824        ShootTimer.Interval = fireRate; 
   825        ShootTimer.Timeout += Ammu; 
   826        ShootTimer.Start(); 
   827    } 
   828 
   829    public override void Update(Time time) 
   830    { 
   831        if (Kohde != null) 
   832            this.Angle = (Kohde.AbsolutePosition - this.AbsolutePosition).Angle; 
   833        base.Update(time); 
   834    } 
   835 
   836    private void Ammu() 
   837    { 
   838        PhysicsObject ammus = this.ase.Shoot(); 
   839        FysiikkaPeli1.peli.AddCollisionHandler(ammus, FysiikkaPeli1.peli.AmmusOsui); 
   840    } 
   841} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.