Changeset 4822


Ignore:
Timestamp:
2013-11-26 12:20:00 (10 years ago)
Author:
vesal
Message:

Luokat omiin tiedostoihin

Location:
2013/anlakane/Tiernapojat
Files:
3 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.cs

  r4821 r4822  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
  8  
  9 public struct TiernapojanKuvat 
  10 { 
  11     public Image vartalo; 
  12     public Image vartaloTakaa; 
  13     public Image polvillaan; 
  14     public Image kasi; 
  15     public Image miekka; 
  16     public Image kahva; 
  17     public Image paa; 
  18     public Image paaTakaa; 
  19     public Image suuAuki; 
  20 } 
  21  
  22 public class Verho : GameObject 
  23 { 
  24     private bool nostettu = false; 
  25     public bool Nostettu { get { return nostettu; } set { nostettu = value; } } 
  26     public Verho(double leveys, double korkeus, Image kuva) 
  27         : base(leveys, korkeus) 
  28     { 
  29         this.Image = kuva; 
  30     } 
  31 } 
  328 
  339public class Tiernapojat : PhysicsGame 
   
  223199 
  224200 
  225 public class Tiernapoika : PlatformCharacter 
  226 { 
  227     // Tiernapojan osat 
  228     private KaantyvaOsa paa; 
  229     private KaantyvaOsa kasi; 
  230     private PhysicsObject miekka; 
  231     private PhysicsObject miekankahva; 
  232  
  233  
  234     // Alkuperäiset koot 
  235     private Vector koko; 
  236     private Vector paanKoko; 
  237     private Vector kadenKoko; 
  238     private Vector miekanKoko; 
  239     private Vector miekanKahvanKoko; 
  240  
  241     private TiernapojanKuvat kuvat; 
  242  
  243     private Direction suunta; 
  244  
  245     private PhysicsGame peli; 
  246  
  247     public KaantyvaOsa Kasi 
  248     { 
  249         get { return kasi; } 
  250     } 
  251  
  252     public PhysicsObject Miekka 
  253     { 
  254         get { return miekka; } 
  255     } 
  256  
  257  
  258     public Tiernapoika(PhysicsGame peli, double leveys, double korkeus, TiernapojanKuvat kuvat) 
  259         : base(leveys, korkeus) 
  260     { 
  261         this.kuvat = kuvat; 
  262         double suhde = korkeus / leveys; 
  263         Image = kuvat.vartalo; 
  264         Height = Width * Image.Height / Image.Width * suhde; 
  265         koko = Size; 
  266         CollisionIgnoreGroup = 1; 
  267         Mass = 5000.0; 
  268         suunta = Direction.Right; 
  269         DirectionChanged += new Action<Direction>(Kaantyi); 
  270  
  271         paa = new KaantyvaOsa(1, 1); 
  272         paa.Image = kuvat.paa; 
  273         paa.Height = paa.Image.Height * Size.Y / Image.Height; 
  274         paa.Width = paa.Image.Width * Size.X / Image.Width; 
  275         paa.IgnoresGravity = true; 
  276         paa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  277         paanKoko = paa.Size; 
  278         paa.Mass = 10000; 
  279         paa.Suunta = Direction.Left; 
  280  
  281         Add(paa); 
  282  
  283         // Pojan oikea käsi 
  284         kasi = new KaantyvaOsa(Height, Height); 
  285         kasi.Image = kuvat.kasi; 
  286         kasi.Height = kasi.Image.Height * Height / Image.Height / suhde; 
  287         kasi.Width = kasi.Height / kasi.Image.Height * kasi.Image.Width * suhde; 
  288         // Poika ja käsi eivät saa törmätä toisiinsa 
  289         kasi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  290         kadenKoko = kasi.Size; 
  291         kasi.Mass = 2000; 
  292         Add(kasi); 
  293  
  294  
  295         miekka = new PhysicsObject(Height * 0.7, 1); 
  296         miekka.Image = kuvat.miekka; 
  297         miekka.Height = miekka.Width * miekka.Image.Height / miekka.Image.Width; 
  298         miekka.IgnoresGravity = true; 
  299         miekka.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  300         miekanKoko = miekka.Size; 
  301         miekka.Angle = Angle.FromDegrees(10); 
  302         kasi.Add(miekka); 
  303  
  304         miekankahva = new PhysicsObject(Height * 0.7, 1); 
  305         miekankahva.Image = kuvat.kahva; 
  306         miekankahva.Height = miekankahva.Image.Height * miekanKoko.Y / miekka.Image.Height; 
  307         miekankahva.Width = miekankahva.Image.Width * miekanKoko.X / miekka.Image.Width; 
  308         miekankahva.IgnoresGravity = true; 
  309         miekankahva.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  310         miekanKahvanKoko = miekankahva.Size; 
  311         miekankahva.Angle = Angle.FromDegrees(-20); 
  312         Add(miekankahva); 
  313  
  314         peli.Add(this, 1); 
  315         this.peli = peli; 
  316         MiekkaEsiin(); 
  317         SaadaKoko(koko); 
  318     } 
  319  
  320     private void Kaantyi(Direction suunta) 
  321     { 
  322         double suuntakerroin = 1; 
  323         miekka.StopAngular(); 
  324         if (suunta == Direction.Left) suuntakerroin = -1; 
  325         miekka.Angle = Angle.FromDegrees(10 * suuntakerroin); 
  326         miekankahva.Angle = Angle.FromDegrees(-20 * suuntakerroin); 
  327         kasi.Suunta = suunta; 
  328         // paa.Suunta = suunta; 
  329         this.suunta = suunta; 
  330         paa.Tavoite = Angle.FromDegrees(suuntakerroin * 20); 
  331  
  332         kasi.Position = new Vector(Width / 2 * 0.85 * suuntakerroin, Height * 0.27); 
  333         paa.Position = new Vector(Width * 0.1 * suuntakerroin, Height * 0.3); 
  334         miekankahva.Position = new Vector(0, Height * 0.1); 
  335         miekka.Position = new Vector(kasi.Width / 2 - 10, 0); 
  336     } 
  337  
  338  
  339     private void SaadaKoko(Vector uusikoko, bool myosMuut = true) 
  340     { 
  341         Size = uusikoko; 
  342         if (myosMuut) 
  343         { 
  344             double kerroin = Size.Y / koko.Y; 
  345             kasi.Size = kadenKoko * kerroin; 
  346             miekka.Size = miekanKoko * kerroin; 
  347             miekankahva.Size = miekanKahvanKoko * kerroin; 
  348             paa.Size = paanKoko * kerroin; 
  349         } 
  350         Kaantyi(suunta); 
  351     } 
  352  
  353  
  354     public void Flip() 
  355     { 
  356         if (suunta == Direction.Left) Walk(0.1); 
  357         else Walk(-0.1); 
  358     } 
  359  
  360  
  361     public void Nouse(double nopeus) 
  362     { 
  363         SaadaKoko(koko); 
  364         Kaantyi(suunta); 
  365         Image = kuvat.vartalo; 
  366         paa.Image = kuvat.paa; 
  367     } 
  368  
  369     public void Polvistu(double nopeus) 
  370     { 
  371         SaadaKoko(new Vector(Width, koko.Y / 2), false); 
  372         MiekkaTuppeen(); 
  373         Image = kuvat.polvillaan; 
  374     } 
  375  
  376     public void Pois(double nopeus) 
  377     { 
  378         if (Height < koko.Y / 2) return; 
  379         if (Image == kuvat.polvillaan) Nouse(1); 
  380         SaadaKoko(Size * 0.99); 
  381         //  peli.Remove(this); 
  382         //  peli.Add(this, -1); 
  383         if (Image != kuvat.vartaloTakaa) 
  384         { 
  385             Image = kuvat.vartaloTakaa; 
  386             paa.Image = kuvat.paaTakaa; 
  387             Flip(); 
  388             miekankahva.IsVisible = false; 
  389         } 
  390     } 
  391  
  392     public void Takaisin(double nopeus) 
  393     { 
  394         if (Height > koko.Y) Nouse(nopeus); 
  395         SaadaKoko(Size * 1.01); 
  396         // peli.Remove(this); 
  397         // peli.Add(this, 1); 
  398         if (Image != kuvat.vartalo) 
  399         { 
  400             Image = kuvat.vartalo; 
  401             paa.Image = kuvat.paa; 
  402             Flip(); 
  403             if (!miekka.IsVisible) miekankahva.IsVisible = true; 
  404         } 
  405     } 
  406  
  407     public void MiekkaTuppeen() 
  408     { 
  409         miekka.IsVisible = false; 
  410         miekankahva.IsVisible = true; 
  411         Osoita(-125); 
  412     } 
  413  
  414     public void MiekkaEsiin() 
  415     { 
  416         Osoita(-110); 
  417         miekka.IsVisible = true; 
  418         miekankahva.IsVisible = false; 
  419     } 
  420  
  421     public void Pyorita() 
  422     { 
  423         miekka.ApplyTorque(100000); 
  424     } 
  425  
  426     public void MiekkaSwap() 
  427     { 
  428         if (miekka.IsVisible) MiekkaTuppeen(); else MiekkaEsiin(); 
  429     } 
  430  
  431     public void KyykyynYlos(double nopeus) 
  432     { 
  433         if (Height < koko.Y * 0.6) Nouse(nopeus); else Polvistu(nopeus); 
  434     } 
  435  
  436     public void Osoita(double kulma) 
  437     { 
  438         miekka.StopAngular(); 
  439         Kasi.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
  440     } 
  441  
  442     public void KaannaPaa(double kulma) 
  443     { 
  444         paa.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
  445     } 
  446  
  447     public void AvaaSuu() 
  448     { 
  449         if (paa.Image == kuvat.paa) paa.Image = kuvat.suuAuki; 
  450     } 
  451  
  452     public void SuljeSuu() 
  453     { 
  454         if (paa.Image == kuvat.suuAuki) paa.Image = kuvat.paa; 
  455     } 
  456  
  457     public void Suu(double kulma) 
  458     { 
  459         if (kulma <= 20) SuljeSuu(); else AvaaSuu(); 
  460     } 
  461  
  462     public void Liiku(double speed) 
  463     { 
  464         Walk(speed); 
  465     } 
  466 } 
  467  
  468  
  469 /// @author  Vesa Lappalainen 
  470 /// @version 16.10.2011 
  471 /// @version 24.11.2013 
  472 /// <summary> 
  473 /// Osa, jolle voidaan asettaa suunta johon se pyrkii. 
  474 /// Suunta käännetään toisinpäin jos ollaan menossa vasemmalle. 
  475 /// </summary> 
  476 public class KaantyvaOsa : PhysicsObject 
  477 { 
  478     private Angle oikea = Angle.FromDegrees(0); 
  479     private Angle vasen = Angle.FromDegrees(180); 
  480     private Angle suuntaero = Angle.FromDegrees(0); 
  481     private int s = 1; 
  482     /// <summary> 
  483     /// Tavoitekulma, johon maila pyrkii osoittamaan 
  484     /// </summary> 
  485     public Angle Tavoite { get { return tavoite; } set { tavoite = value; saavutettu = false; } } 
  486     private Angle tavoite; 
  487     private bool saavutettu = true; 
  488     private Direction suunta = Direction.Right; 
  489     public Direction Suunta 
  490     { 
  491         get { return suunta; } 
  492         set 
  493         { 
  494             if (value != Suunta) FlipImage(); 
  495             suunta = value; 
  496             if (value == Direction.Left) { suuntaero = vasen; s = -1; } else { suuntaero = oikea; s = 1; } 
  497             Tavoite = Tavoite; 
  498         } 
  499     } 
  500  
  501  
  502     public KaantyvaOsa(double width, double height) 
  503         : base(width, height) 
  504     { 
  505         // MakeStatic(); 
  506         Mass = 10000; 
  507         IgnoresGravity = true; 
  508         IsUpdated = true; 
  509     } 
  510  
  511  
  512     /// <summary> 
  513     /// Uusi versio Update-metodista, jossa nyt käännetään osaa kohti tavoitekulmaa. 
  514     /// </summary> 
  515     /// <param name="time">Peliaika</param> 
  516     public override void Update(Time time) 
  517     { 
  518         if (saavutettu) { base.Update(time); return; } 
  519         Angle diff = s * Tavoite + suuntaero - Angle; 
  520         double suunta = diff.Degrees; 
  521         double d = 2; 
  522         if (Math.Abs(suunta) > d) 
  523         { 
  524             if (suunta > 180) suunta = 360 - suunta; 
  525             this.StopAngular(); 
  526             this.ApplyTorque(10000000 * 35.0 * suunta); // kokeiltu hihavakio 
  527         } 
  528         else 
  529         { 
  530             Stop(); 
  531             saavutettu = true; 
  532         } 
  533         base.Update(time); 
  534     } 
  535 } 
  536  
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.csproj

  r4803 r4822  
  113113  </ItemGroup> 
  114114  <ItemGroup> 
   115    <Compile Include="KaantyvaOsa.cs" /> 
  115116    <Compile Include="Ohjelma.cs" /> 
   117    <Compile Include="Tiernapoika.cs" /> 
  116118    <Compile Include="Tiernapojat.cs" /> 
  117119    <Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 
   120    <Compile Include="Verho.cs" /> 
  118121  </ItemGroup> 
  119122  <ItemGroup> 
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/TiernapojatContent

  • Property svn:ignore set to
   Thumbs.db
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/TiernapojatContent/TiernapojatContent.contentproj

  r4821 r4822  
  234234  </ItemGroup> 
  235235  <ItemGroup> 
  236     <Compile Include="verho.png"> 
  237       <Name>verho</Name> 
  238       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  239       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  240     </Compile> 
  241   </ItemGroup> 
  242   <ItemGroup> 
  243236    <Compile Include="verho2.png"> 
  244237      <Name>verho2</Name> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.