Changeset 4815 for 2013/anlakane


Ignore:
Timestamp:
2013-11-24 19:30:36 (9 years ago)
Author:
vesal
Message:

Kuvat luokkaan

Location:
2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.cs

  r4811 r4815  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
   9public struct TiernapojanKuvat 
   10{ 
   11    public Image vartalo; 
   12    public Image vartaloTakaa; 
   13    public Image polvillaan; 
   14    public Image kasi; 
   15    public Image miekka; 
   16    public Image kahva; 
   17    public Image paa; 
   18    public Image paaTakaa; 
   19} 
  920 
  1021 
   
  2132"                        ", 
  2233"                        ", 
   34"                        ", 
   35"                        ", 
  2336"        *               ", 
  2437"      *  *    *         ", 
   
  4457    private Image miekankuva = LoadImage("miekka"); 
  4558 
  46     //                                             sivu              taka               käsi 
  47     private Image[] herodeksenKuvat = { LoadImage("TP_Herodes"), LoadImage("TP_HerodesBack"), LoadImage("TP_HerodesCrouch"), LoadImage("TP_HerodesHand"), LoadImage("TP_sword"), LoadImage("TP_handle"), LoadImage("TP_HerodesHead"), LoadImage("TP_HerodesHeadBack") }; 
  48     private Image[] murjaaninKuvat = { LoadImage("TP_Murjaani"), LoadImage("TP_MurjaaniBack"), LoadImage("TP_HerodesCrouch"), LoadImage("TP_HerodesHand"), LoadImage("TP_sword"), LoadImage("TP_handle"), LoadImage("TP_MurjaaniHead"), LoadImage("TP_MurjaaniHeadBack") }; 
  49     private Image[] knihdinKuvat = { LoadImage("TP_Knihti"), LoadImage("TP_KnihtiBack"), LoadImage("TP_HerodesCrouch"), LoadImage("TP_HerodesHand"), LoadImage("TP_sword"), LoadImage("miekankahva"), LoadImage("TP_KnihtiHead"), LoadImage("TP_KnihtiHeadBack") }; 
  50     private Image[] mankinKuvat = { LoadImage("TP_Herodes"), LoadImage("TP_Herodes"), LoadImage("TP_HerodesCrouch"), LoadImage("TP_HerodesHand"), LoadImage("tahti"), LoadImage("tahti"), LoadImage("TP_HerodesHead"), LoadImage("TP_HerodesHeadBack") }; 
   59    private TiernapojanKuvat herodeksenKuvat = new TiernapojanKuvat { vartalo = LoadImage("TP_Herodes"), vartaloTakaa = LoadImage("TP_HerodesBack"), polvillaan = LoadImage("TP_HerodesCrouch"), kasi = LoadImage("TP_HerodesHand"), miekka = LoadImage("TP_sword"), kahva = LoadImage("TP_handle"), paa = LoadImage("TP_HerodesHead"), paaTakaa = LoadImage("TP_HerodesHeadBack") }; 
   60    private TiernapojanKuvat murjaaninKuvat = new TiernapojanKuvat { vartalo = LoadImage("TP_Murjaani"), vartaloTakaa = LoadImage("TP_MurjaaniBack"), polvillaan = LoadImage("TP_MurjaaniCrouch"), kasi = LoadImage("TP_MurjaaniHand"), miekka = LoadImage("TP_sword"), kahva = LoadImage("TP_handle"), paa = LoadImage("TP_MurjaaniHead"), paaTakaa = LoadImage("TP_MurjaaniHeadBack") }; 
   61    private TiernapojanKuvat knihdinKuvat = new TiernapojanKuvat { vartalo = LoadImage("TP_Knihti"), vartaloTakaa = LoadImage("TP_KnihtiBack"), polvillaan = LoadImage("TP_HerodesCrouch"), kasi = LoadImage("TP_HerodesHand"), miekka = LoadImage("TP_sword"), kahva = LoadImage("TP_handle"), paa = LoadImage("TP_KnihtiHead"), paaTakaa = LoadImage("TP_KnihtiHeadBack") }; 
   62    private TiernapojanKuvat mankinKuvat = new TiernapojanKuvat { vartalo = LoadImage("TP_Herodes"), vartaloTakaa = LoadImage("TP_Herodes"), polvillaan = LoadImage("TP_HerodesCrouch"), kasi = LoadImage("TP_HerodesHand"), miekka = LoadImage("tahti"), kahva = LoadImage("tahti"), paa = LoadImage("TP_HerodesHead"), paaTakaa = LoadImage("TP_HerodesHeadBack") }; 
  5163 
  5264    private SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  7486        // Camera.StayInLevel = true; 
  7587    } 
   88 
  7689 
  7790    void LuoKentta() 
   
  8396        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  8497        kentta.SetTileMethod('H', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l, k, herodeksenKuvat)); 
  85         kentta.SetTileMethod('M', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l*1.3, k*1.1, murjaaninKuvat)); 
  86         kentta.SetTileMethod('K', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l*1.2, k*0.9, knihdinKuvat)); 
   98        kentta.SetTileMethod('M', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l * 1.3, k * 1.1, murjaaninKuvat)); 
   99        kentta.SetTileMethod('K', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l * 1.2, k * 0.9, knihdinKuvat)); 
  87100        kentta.SetTileMethod('N', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l, k, mankinKuvat)); 
  88101        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   
  91104    } 
  92105 
   106 
  93107    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  94108    { 
   
  99113    } 
  100114 
   115 
  101116    void LisaaPohjaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  102117    { 
   
  106121        Add(taso); 
  107122    } 
   123 
  108124 
  109125    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  117133    } 
  118134 
  119     void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image[] kuvat) 
   135 
   136    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, TiernapojanKuvat kuvat) 
  120137    { 
  121138        Tiernapoika poika = new Tiernapoika(this, leveys * 4, korkeus * 4, kuvat); 
   
  127144        pojat.Add(poika); 
  128145    } 
   146 
  129147 
  130148    void LisaaNappaimet(GamePad controller, Tiernapoika poika) 
   
  158176    } 
  159177 
   178 
  160179    void LiikutaKatta(AnalogState a, Tiernapoika poika) 
  161180    { 
   
  164183    } 
  165184 
   185 
  166186    void Liikuta(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
  167187    { 
   
  169189    } 
  170190 
   191 
  171192    void Polvistu(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
  172193    { 
  173194        hahmo.Polvistu(nopeus); 
  174195    } 
   196 
  175197 
  176198    void Hyppaa(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
   
  179201        hahmo.Jump(nopeus); 
  180202    } 
   203 
  181204 
  182205    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
   
  188211} 
  189212 
   213 
   214 
  190215public class Tiernapoika : PlatformCharacter 
  191216{ 
   217    // Tiernapojan osat 
  192218    private KaantyvaOsa paa; 
  193219    private KaantyvaOsa kasi; 
   
  195221    private PhysicsObject miekankahva; 
  196222 
  197     private Direction suunta; 
   223 
   224    // Alkuperäiset koot 
  198225    private Vector koko; 
  199  
  200226    private Vector paanKoko; 
  201227    private Vector kadenKoko; 
   
  203229    private Vector miekanKahvanKoko; 
  204230 
  205     private Image etu; 
  206     private Image taka; 
  207     private Image kyykky; 
  208     private Image paaetu; 
  209     private Image paataka; 
   231    private TiernapojanKuvat kuvat; 
   232 
   233    private Direction suunta; 
  210234 
  211235    private PhysicsGame peli; 
   
  222246 
  223247 
  224     public Tiernapoika(PhysicsGame peli, double leveys, double korkeus, Image[] kuvat) 
   248    public Tiernapoika(PhysicsGame peli, double leveys, double korkeus, TiernapojanKuvat kuvat) 
  225249        : base(leveys, korkeus) 
  226250    { 
  227         double suhde = korkeus/leveys; 
  228         etu = kuvat[0]; 
  229         taka = kuvat[1]; 
  230         kyykky = kuvat[2]; 
  231         Image = etu; 
   251        this.kuvat = kuvat; 
   252        double suhde = korkeus / leveys; 
   253        Image = kuvat.vartalo; 
  232254        Height = Width * Image.Height / Image.Width * suhde; 
  233255        koko = Size; 
  234256        CollisionIgnoreGroup = 1; 
   257        Mass = 5000.0; 
   258        suunta = Direction.Right; 
   259        DirectionChanged += new Action<Direction>(Kaantyi); 
  235260 
  236261        paa = new KaantyvaOsa(1, 1); 
  237         paaetu = kuvat[6]; 
  238         paataka = kuvat[7]; 
  239         paa.Image = paaetu; 
   262        paa.Image = kuvat.paa; 
  240263        paa.Height = paa.Image.Height * Size.Y / Image.Height; 
  241264        paa.Width = paa.Image.Width * Size.X / Image.Width; 
   
  243266        paa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  244267        paanKoko = paa.Size; 
  245  
  246         Add(paa); 
  247268        paa.Mass = 10000; 
  248269        paa.Suunta = Direction.Left; 
  249270 
   271        Add(paa); 
   272 
  250273        // Pojan oikea käsi 
  251274        kasi = new KaantyvaOsa(Height, Height); 
  252         kasi.Image = kuvat[3]; 
  253         kasi.Height = kasi.Image.Height * Height / Image.Height; 
  254         kasi.Width = kasi.Height / kasi.Image.Height * kasi.Image.Width; 
  255         kasi.Left = Right - Width / 10; 
  256         kasi.Y = Top - Height / 4; 
  257         kasi.Color = Color.Gray; 
   275        kasi.Image = kuvat.kasi; 
   276        kasi.Height = kasi.Image.Height * Height / Image.Height / suhde; 
   277        kasi.Width = kasi.Height / kasi.Image.Height * kasi.Image.Width * suhde; 
  258278        // Poika ja käsi eivät saa törmätä toisiinsa 
  259279        kasi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   
  262282        Add(kasi); 
  263283 
  264         DirectionChanged += new Action<Direction>(Kaantyi); 
  265         Mass = 5000.0; 
  266         suunta = Direction.Right; 
  267  
  268         miekka = new PhysicsObject(Height*0.7, 1); 
  269         miekka.Image = kuvat[4]; 
   284 
   285        miekka = new PhysicsObject(Height * 0.7, 1); 
   286        miekka.Image = kuvat.miekka; 
  270287        miekka.Height = miekka.Width * miekka.Image.Height / miekka.Image.Width; 
  271288        miekka.IgnoresGravity = true; 
   
  276293 
  277294        miekankahva = new PhysicsObject(Height * 0.7, 1); 
  278         miekankahva.Image = kuvat[5]; 
   295        miekankahva.Image = kuvat.kahva; 
  279296        miekankahva.Height = miekankahva.Image.Height * miekanKoko.Y / miekka.Image.Height; 
  280297        miekankahva.Width = miekankahva.Image.Width * miekanKoko.X / miekka.Image.Width; 
   
  285302        Add(miekankahva); 
  286303 
  287  
  288304        peli.Add(this, 1); 
  289         //peli.Add(liikkuvaOsa); 
  290305        this.peli = peli; 
  291306        MiekkaEsiin(); 
   
  298313        miekka.StopAngular(); 
  299314        if (suunta == Direction.Left) suuntakerroin = -1; 
  300         miekka.Angle = Angle.FromDegrees(10*suuntakerroin); 
  301         miekankahva.Angle = Angle.FromDegrees(-20*suuntakerroin); 
   315        miekka.Angle = Angle.FromDegrees(10 * suuntakerroin); 
   316        miekankahva.Angle = Angle.FromDegrees(-20 * suuntakerroin); 
  302317        kasi.Suunta = suunta; 
  303318        paa.Suunta = suunta; 
  304319        this.suunta = suunta; 
  305         kasi.Position = new Vector(Width / 2 * 0.85*suuntakerroin, Height * 0.27); 
  306         paa.Position = new Vector(Width * 0.1*suuntakerroin, Height * 0.3); 
  307     } 
  308  
  309  
  310     private void SaadaKoko(Vector uusikoko,bool myosMuut = true) 
   320 
   321        kasi.Position = new Vector(Width / 2 * 0.85 * suuntakerroin, Height * 0.27); 
   322        paa.Position = new Vector(Width * 0.1 * suuntakerroin, Height * 0.3); 
   323        miekankahva.Position = new Vector(0, Height * 0.1); 
   324        miekka.Position = new Vector(kasi.Width / 2 - 10, 0); 
   325    } 
   326 
   327 
   328    private void SaadaKoko(Vector uusikoko, bool myosMuut = true) 
  311329    { 
  312330        Size = uusikoko; 
   
  318336            miekankahva.Size = miekanKahvanKoko * kerroin; 
  319337            paa.Size = paanKoko * kerroin; 
  320             miekankahva.Position = new Vector(0, Height*0.1); 
  321             miekka.Position = new Vector(kasi.Width / 2 - 10, 0); 
  322338        } 
  323339        Kaantyi(suunta); 
   
  332348 
  333349 
  334     internal void Nouse(double nopeus) 
   350    public void Nouse(double nopeus) 
  335351    { 
  336352        SaadaKoko(koko); 
  337353        Kaantyi(suunta); 
  338         Image = etu; 
  339     } 
  340  
  341  
  342     internal void Polvistu(double nopeus) 
  343     { 
  344         SaadaKoko(new Vector(Width, koko.Y / 2),false); 
   354        Image = kuvat.vartalo; 
   355        paa.Image = kuvat.paa; 
   356    } 
   357 
   358 
   359    public void Polvistu(double nopeus) 
   360    { 
   361        SaadaKoko(new Vector(Width, koko.Y / 2), false); 
  345362        MiekkaTuppeen(); 
  346         Image = kyykky; 
  347     } 
  348  
  349  
  350     internal void Pois(double nopeus) 
   363        Image = kuvat.polvillaan; 
   364    } 
   365 
   366 
   367    public void Pois(double nopeus) 
  351368    { 
  352369        if (Height < koko.Y / 2) return; 
   
  354371        //  peli.Remove(this); 
  355372        //  peli.Add(this, -1); 
  356         if (Image != taka) 
  357         { 
  358             Image = taka; 
  359             paa.Image = paataka; 
   373        if (Image != kuvat.vartaloTakaa) 
   374        { 
   375            Image = kuvat.vartaloTakaa; 
   376            paa.Image = kuvat.paaTakaa; 
  360377            Flip(); 
  361378            miekankahva.IsVisible = false; 
   
  364381 
  365382 
  366     internal void Takaisin(double nopeus) 
   383    public void Takaisin(double nopeus) 
  367384    { 
  368385        if (Height > koko.Y) Nouse(nopeus); 
   
  370387        // peli.Remove(this); 
  371388        // peli.Add(this, 1); 
  372         if (Image != etu) 
  373         { 
  374             Image = etu; 
  375             paa.Image = paaetu; 
   389        if (Image != kuvat.vartalo) 
   390        { 
   391            Image = kuvat.vartalo; 
   392            paa.Image = kuvat.paa; 
  376393            Flip(); 
  377394            if (!miekka.IsVisible) miekankahva.IsVisible = true; 
   
  379396    } 
  380397 
  381     internal void MiekkaTuppeen() 
   398    public void MiekkaTuppeen() 
  382399    { 
  383400        miekka.IsVisible = false; 
   
  386403    } 
  387404 
  388     internal void MiekkaEsiin() 
   405    public void MiekkaEsiin() 
  389406    { 
  390407        Osoita(-110); 
   
  393410    } 
  394411 
  395     internal void Pyorita() 
   412    public void Pyorita() 
  396413    { 
  397414        miekka.ApplyTorque(100000); 
  398415    } 
  399416 
  400     internal void MiekkaSwap() 
   417    public void MiekkaSwap() 
  401418    { 
  402419        if (miekka.IsVisible) MiekkaTuppeen(); else MiekkaEsiin(); 
  403420    } 
  404421 
  405     internal void KyykyynYlos(double nopeus) 
   422    public void KyykyynYlos(double nopeus) 
  406423    { 
  407424        if (Height < koko.Y * 0.6) Nouse(nopeus); else Polvistu(nopeus); 
  408425    } 
  409426 
  410     internal void Osoita(double kulma) 
  411     { 
   427    public void Osoita(double kulma) 
   428    { 
   429        miekka.StopAngular(); 
  412430        Kasi.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
  413431    } 
   
  423441/// @author  Vesa Lappalainen 
  424442/// @version 16.10.2011 
   443/// @version 24.11.2013 
  425444/// <summary> 
  426445/// Osa, jolle voidaan asettaa suunta johon se pyrkii. 
   446/// Suunta käännetään toisinpäin jos ollaan menossa vasemmalle. 
  427447/// </summary> 
  428448public class KaantyvaOsa : PhysicsObject 
   
  444464        set 
  445465        { 
  446             if ( value != Suunta) FlipImage(); 
   466            if (value != Suunta) FlipImage(); 
  447467            suunta = value; 
  448468            if (value == Direction.Left) { suuntaero = vasen; s = -1; } else { suuntaero = oikea; s = 1; } 
   
  463483 
  464484    /// <summary> 
  465     /// Uusi versio Update-metodista, jossa nyt käännetään mailaa kohti tavoitekulmaa. 
   485    /// Uusi versio Update-metodista, jossa nyt käännetään osaa kohti tavoitekulmaa. 
  466486    /// </summary> 
  467487    /// <param name="time">Peliaika</param> 
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/TiernapojatContent/TiernapojatContent.contentproj

  r4811 r4815  
  197197    </Compile> 
  198198  </ItemGroup> 
   199  <ItemGroup> 
   200    <Compile Include="TP_MurjaaniCrouch.png"> 
   201      <Name>TP_MurjaaniCrouch</Name> 
   202      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   203      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   204    </Compile> 
   205  </ItemGroup> 
   206  <ItemGroup> 
   207    <Compile Include="TP_MurjaaniHand.png"> 
   208      <Name>TP_MurjaaniHand</Name> 
   209      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   210      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   211    </Compile> 
   212  </ItemGroup> 
  199213  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  200214  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.