Changeset 4805


Ignore:
Timestamp:
2013-11-24 16:55:53 (9 years ago)
Author:
vesal
Message:

Kuvia

Location:
2013/anlakane/Tiernapojat
Files:
14 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.cs

  r4804 r4805  
  4545 
  4646    //                                             sivu              taka               käsi 
  47     private Image[] herodeksenKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("miekka") }; 
  48     private Image[] muriaaninKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("miekka") }; 
  49     private Image[] knihdinKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("miekka") }; 
  50     private Image[] mankinKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("tahti") }; 
   47    private Image[] herodeksenKuvat = { LoadImage("TP_Herodes07"), LoadImage("TP_HerodesBack03"), LoadImage("TP_HerodesCrouch01"), LoadImage("TP_HerodesHand05"), LoadImage("TP_sword2"), LoadImage("TP_handle2"), LoadImage("TP_HerodesHead01"), LoadImage("TP_HerodesHeadBack01") }; 
   48    private Image[] muriaaninKuvat = { LoadImage("TP_Herodes07"), LoadImage("TP_Herodes07"), LoadImage("TP_HerodesCrouch01"),  LoadImage("TP_HerodesHand05"), LoadImage("miekka"), LoadImage("miekankahva"), LoadImage("TP_HerodesHead01"), LoadImage("TP_HerodesHeadBack01") }; 
   49    private Image[] knihdinKuvat = { LoadImage("TP_Herodes07"), LoadImage("TP_Herodes07"), LoadImage("TP_HerodesCrouch01"), LoadImage("TP_HerodesHand05"), LoadImage("miekka"), LoadImage("miekankahva"), LoadImage("TP_HerodesHead01"), LoadImage("TP_HerodesHeadBack01") }; 
   50    private Image[] mankinKuvat = { LoadImage("TP_Herodes07"), LoadImage("TP_Herodes07"), LoadImage("TP_HerodesCrouch01"), LoadImage("TP_HerodesHand05"), LoadImage("tahti"), LoadImage("tahti"), LoadImage("TP_HerodesHead01"), LoadImage("TP_HerodesHeadBack01") }; 
  5151 
  5252    private SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  124124 
  125125        AddCollisionHandler(poika, "tahti", TormaaTahteen); 
  126         // Add(poika1.KiinnitysVartaloon); 
   126        AddCollisionHandler(poika.Miekka, "tahti", TormaaTahteen); 
  127127        pojat.Add(poika); 
  128128    } 
   
  134134        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", poika, nopeus); 
  135135        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", poika, hyppyNopeus); 
  136         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, Polvistu, "Pelaaja hyppää", poika, hyppyNopeus); 
   136        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, Polvistu, "Pelaaja polvistuu", poika, hyppyNopeus); 
  137137        Keyboard.Listen(Key.Multiply, ButtonState.Pressed, () => poika.Pyorita(), "Pyöritä tähteä"); 
  138138 
  139         controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   139        // controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  140140        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", poika, -nopeus); 
  141141        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", poika, nopeus); 
  142         controller.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, Pois, "Pelaaja poispäin", poika, nopeus); 
  143         controller.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, Takaisin, "Pelaaja takaisinpäin", poika, nopeus); 
  144         controller.Listen(Button.Y, ButtonState.Down, Nouse, "Pelaaja nousee", poika, -nopeus); 
  145         controller.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Polvistu, "Pelaaja polvistuu", poika, nopeus); 
   142        controller.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, () => poika.Pois(nopeus), "Pelaaja poispäin"); 
   143        controller.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, () => poika.Takaisin(nopeus), "Pelaaja takaisinpäin"); 
   144        controller.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, () => poika.Nouse(nopeus), "Pelaaja nousee"); 
   145        //controller.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Polvistu, "Pelaaja polvistuu", poika, nopeus); 
   146        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, () => poika.KyykyynYlos(nopeus), "Kyykyyn/Ylös"); 
  146147        controller.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", poika, hyppyNopeus); 
  147148        controller.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Pressed, () => poika.Pyorita(), "Pyöritä tähteä"); 
  148         controller.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, () => poika.MiekkaTuppeen(), "Miekka tuppeen"); 
   149        controller.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, () => poika.MiekkaSwap(), "Miekka pois/takaisin"); 
  149150        controller.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, () => poika.MiekkaEsiin(), "Miekka esiin"); 
  150151 
  151152        controller.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.03, LiikutaKatta, "Liikuta kättä", poika); 
   153        controller.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.03, (a) => poika.KaannaPaa(a.StateVector.X * -70), "Käännä pää"); 
  152154 
  153155        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  156158    void LiikutaKatta(AnalogState a, Tiernapoika poika) 
  157159    { 
  158         double kulma = a.StateVector.Y * 90; 
  159         poika.LiikkuvaOsa.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
   160        double kulma = a.StateVector.Y * 130; 
   161        poika.Osoita(kulma); 
  160162    } 
  161163 
   
  168170    { 
  169171        hahmo.Polvistu(nopeus); 
  170     } 
  171  
  172     void Nouse(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
  173     { 
  174         hahmo.Nouse(nopeus); 
  175     } 
  176  
  177     void Pois(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
  178     { 
  179         hahmo.Pois(nopeus); 
  180     } 
  181  
  182     void Takaisin(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
  183     { 
  184         hahmo.Takaisin(nopeus); 
  185172    } 
  186173 
   
  201188public class Tiernapoika : PlatformCharacter 
  202189{ 
  203  
  204     private KaantyvaOsa liikkuvaOsa; 
   190    private KaantyvaOsa paa; 
   191    private KaantyvaOsa kasi; 
   192    private PhysicsObject miekka; 
   193    private PhysicsObject miekankahva; 
   194 
  205195    private Direction suunta; 
  206196    private Vector koko; 
  207     private Vector liikkuvaKoko; 
   197 
   198    private Vector paanKoko; 
   199    private Vector kadenKoko; 
  208200    private Vector miekanKoko; 
   201    private Vector miekanKahvanKoko; 
   202 
   203    private Image etu; 
   204    private Image taka; 
   205    private Image kyykky; 
   206    private Image paaetu; 
   207    private Image paataka; 
   208 
  209209    private PhysicsGame peli; 
  210     private PhysicsObject miekka; 
  211  
  212     public KaantyvaOsa LiikkuvaOsa 
  213     { 
  214         get { return liikkuvaOsa; } 
   210 
   211    public KaantyvaOsa Kasi 
   212    { 
   213        get { return kasi; } 
   214    } 
   215 
   216    public PhysicsObject Miekka 
   217    { 
   218        get { return miekka; } 
  215219    } 
  216220 
   
  219223        : base(leveys, korkeus) 
  220224    { 
  221         Image = kuvat[0]; 
   225        etu = kuvat[0]; 
   226        taka = kuvat[1]; 
   227        kyykky = kuvat[2]; 
   228        Image = etu; 
   229        Height = Width * Image.Height / Image.Width; 
   230        koko = Size; 
   231        CollisionIgnoreGroup = 1; 
   232 
   233        paa = new KaantyvaOsa(1, 1); 
   234        paaetu = kuvat[6]; 
   235        paataka = kuvat[7]; 
   236        paa.Image = paaetu; 
   237        paa.Height = paa.Image.Height * Size.Y / Image.Height; 
   238        paa.Width = paa.Image.Width * Size.X / Image.Width; 
   239        paa.IgnoresGravity = true; 
   240        paa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   241        paanKoko = paa.Size; 
   242 
   243        Add(paa); 
   244        paa.Mass = 10000; 
   245        paa.Suunta = Direction.Left; 
  222246 
  223247        // Pojan oikea käsi 
  224         liikkuvaOsa = new KaantyvaOsa(leveys, korkeus / 4); 
  225         liikkuvaOsa.Left = Right - Width / 10; 
  226         liikkuvaOsa.Y = Top - Height / 4; 
  227         liikkuvaOsa.Color = Color.Gray; 
   248        kasi = new KaantyvaOsa(Height, Height); 
   249        kasi.Image = kuvat[3]; 
   250        kasi.Height = kasi.Image.Height * Height / Image.Height; 
   251        kasi.Width = kasi.Height / kasi.Image.Height * kasi.Image.Width; 
   252        kasi.Left = Right - Width / 10; 
   253        kasi.Y = Top - Height / 4; 
   254        kasi.Color = Color.Gray; 
  228255        // Poika ja käsi eivät saa törmätä toisiinsa 
  229         CollisionIgnoreGroup = 1; 
  230         liikkuvaOsa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  231         liikkuvaOsa.Image = kuvat[2]; 
  232         liikkuvaKoko = liikkuvaOsa.Size; 
  233         Add(liikkuvaOsa); 
   256        kasi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   257        kadenKoko = kasi.Size; 
   258        kasi.Mass = 2000; 
   259        Add(kasi); 
  234260 
  235261        DirectionChanged += new Action<Direction>(Kaantyi); 
  236         koko = Size; 
  237         Mass = 40000.0; 
   262        Mass = 5000.0; 
  238263        suunta = Direction.Right; 
  239264 
  240         miekka = new PhysicsObject(leveys * 1.5, 1); 
  241         miekka.Image = kuvat[3]; 
   265        miekka = new PhysicsObject(Height*0.7, 1); 
   266        miekka.Image = kuvat[4]; 
  242267        miekka.Height = miekka.Width * miekka.Image.Height / miekka.Image.Width; 
  243268        miekka.IgnoresGravity = true; 
   
  245270        miekanKoko = miekka.Size; 
  246271        miekka.Angle = Angle.FromDegrees(10); 
  247         liikkuvaOsa.Add(miekka); 
   272        kasi.Add(miekka); 
   273 
   274        miekankahva = new PhysicsObject(Height * 0.7, 1); 
   275        miekankahva.Position = new Vector(0, 0); 
   276        miekankahva.Image = kuvat[5]; 
   277        miekankahva.Height = miekankahva.Image.Height * miekanKoko.Y / miekka.Image.Height; 
   278        miekankahva.Width = miekankahva.Image.Width * miekanKoko.X / miekka.Image.Width; 
   279        miekankahva.IgnoresGravity = true; 
   280        miekankahva.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   281        miekanKahvanKoko = miekankahva.Size; 
   282        miekankahva.Angle = Angle.FromDegrees(-20); 
   283        Add(miekankahva); 
   284 
  248285 
  249286        peli.Add(this, 1); 
  250287        //peli.Add(liikkuvaOsa); 
  251288        this.peli = peli; 
   289        MiekkaEsiin(); 
  252290        SaadaKoko(koko); 
  253291    } 
   
  255293    private void Kaantyi(Direction suunta) 
  256294    { 
   295        double suuntakerroin = 1; 
  257296        miekka.StopAngular(); 
  258         if (suunta == Direction.Left) 
  259         { 
  260             liikkuvaOsa.X = -Width / 2 * 0.9; 
  261             miekka.Angle = Angle.FromDegrees(-10); 
  262         } 
  263         else 
  264         { 
  265             liikkuvaOsa.X = Width / 2 * 0.9; 
  266             miekka.Angle = Angle.FromDegrees(10); 
  267         } 
  268         liikkuvaOsa.Suunta = suunta; 
   297        if (suunta == Direction.Left) suuntakerroin = -1; 
   298        miekka.Angle = Angle.FromDegrees(10*suuntakerroin); 
   299        miekankahva.Angle = Angle.FromDegrees(-20*suuntakerroin); 
   300        kasi.Suunta = suunta; 
   301        paa.Suunta = suunta; 
  269302        this.suunta = suunta; 
  270         liikkuvaOsa.Y = Height / 6; 
   303        kasi.Position = new Vector(Width / 2 * 0.85*suuntakerroin, Height * 0.27); 
   304        paa.Position = new Vector(Width * 0.1*suuntakerroin, Height * 0.3); 
  271305    } 
  272306 
   
  275309    { 
  276310        Size = uusikoko; 
  277         liikkuvaOsa.Size = liikkuvaKoko * Size.Y / koko.Y; 
  278         miekka.Size = miekanKoko * Size.Y / koko.Y; 
  279         miekka.Position = new Vector(liikkuvaOsa.Width / 2 - 10, 0); 
   311        double kerroin = Size.Y / koko.Y; 
   312        kasi.Size = kadenKoko * kerroin; 
   313        miekka.Size = miekanKoko * kerroin; 
   314        miekankahva.Size = miekanKahvanKoko * kerroin; 
   315        paa.Size = paanKoko * kerroin; 
   316        miekka.Position = new Vector(kasi.Width / 2 - 10, 0); 
  280317        Kaantyi(suunta); 
   318    } 
   319 
   320 
   321    public void Flip() 
   322    { 
   323        if (suunta == Direction.Left) Walk(0.1); 
   324        else Walk(-0.1); 
  281325    } 
  282326 
   
  286330        SaadaKoko(koko); 
  287331        Kaantyi(suunta); 
   332        Image = etu; 
  288333    } 
  289334 
   
  292337    { 
  293338        SaadaKoko(new Vector(Width, koko.Y / 2)); 
   339        MiekkaTuppeen(); 
   340        Image = kyykky; 
  294341    } 
  295342 
   
  301348        //  peli.Remove(this); 
  302349        //  peli.Add(this, -1); 
   350        if (Image != taka) 
   351        { 
   352            Image = taka; 
   353            paa.Image = paataka; 
   354            Flip(); 
   355        } 
  303356    } 
  304357 
   
  310363        // peli.Remove(this); 
  311364        // peli.Add(this, 1); 
   365        if (Image != etu) 
   366        { 
   367            Image = etu; 
   368            paa.Image = paaetu; 
   369            Flip(); 
   370        } 
  312371    } 
  313372 
   
  315374    { 
  316375        miekka.IsVisible = false; 
  317         liikkuvaOsa.Tavoite = Angle.FromDegrees(-90); 
   376        miekankahva.IsVisible = true; 
   377        Osoita(-110); 
  318378    } 
  319379 
  320380    internal void MiekkaEsiin() 
  321381    { 
   382        Osoita(-110); 
  322383        miekka.IsVisible = true; 
   384        miekankahva.IsVisible = false; 
  323385    } 
  324386 
   
  326388    { 
  327389        miekka.ApplyTorque(100000); 
   390    } 
   391 
   392    internal void MiekkaSwap() 
   393    { 
   394        if (miekka.IsVisible) MiekkaTuppeen(); else MiekkaEsiin(); 
   395    } 
   396 
   397    internal void KyykyynYlos(double nopeus) 
   398    { 
   399        if (Height < koko.Y * 0.6) Nouse(nopeus); else Polvistu(nopeus); 
   400    } 
   401 
   402    internal void Osoita(double kulma) 
   403    { 
   404        Kasi.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
   405    } 
   406 
   407 
   408    public void KaannaPaa(double kulma) 
   409    { 
   410        paa.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
  328411    } 
  329412} 
   
  347430    private Angle tavoite; 
  348431    private bool saavutettu = true; 
   432    private Direction suunta = Direction.Right; 
  349433    public Direction Suunta 
  350434    { 
   435        get { return suunta; } 
  351436        set 
  352437        { 
   438            if ( value != Suunta) FlipImage(); 
   439            suunta = value; 
  353440            if (value == Direction.Left) { suuntaero = vasen; s = -1; } else { suuntaero = oikea; s = 1; } 
  354441            Tavoite = Tavoite; 
   
  379466        if (Math.Abs(suunta) > d) 
  380467        { 
   468            if (suunta > 180) suunta = 360 - suunta; 
  381469            this.StopAngular(); 
  382470            this.ApplyTorque(10000000 * 35.0 * suunta); // kokeiltu hihavakio 
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/TiernapojatContent/TiernapojatContent.contentproj

  r4803 r4805  
  8888    </Compile> 
  8989  </ItemGroup> 
   90  <ItemGroup> 
   91    <Compile Include="TP_Herodes03.png"> 
   92      <Name>TP_Herodes03</Name> 
   93      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   94      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   95    </Compile> 
   96  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="TP_HerodesHand03.png"> 
   99      <Name>TP_HerodesHand03</Name> 
   100      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="TP_Herodes05.png"> 
   106      <Name>TP_Herodes05</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
   111  <ItemGroup> 
   112    <Compile Include="TP_HerodesHand04.png"> 
   113      <Name>TP_HerodesHand04</Name> 
   114      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   115      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117  </ItemGroup> 
   118  <ItemGroup> 
   119    <Compile Include="miekankahva.png"> 
   120      <Name>miekankahva</Name> 
   121      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   122      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   123    </Compile> 
   124  </ItemGroup> 
   125  <ItemGroup> 
   126    <Compile Include="TP_Herodes07.png"> 
   127      <Name>TP_Herodes07</Name> 
   128      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   129      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   130    </Compile> 
   131  </ItemGroup> 
   132  <ItemGroup> 
   133    <Compile Include="TP_HerodesHead01.png"> 
   134      <Name>TP_HerodesHead01</Name> 
   135      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   136      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   137    </Compile> 
   138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="TP_HerodesBack02.png"> 
   141      <Name>TP_HerodesBack02</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="TP_HerodesHeadBack01.png"> 
   148      <Name>TP_HerodesHeadBack01</Name> 
   149      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   150      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="TP_sword2.png"> 
   155      <Name>TP_sword2</Name> 
   156      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   157      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
   160  <ItemGroup> 
   161    <Compile Include="TP_handle2.png"> 
   162      <Name>TP_handle2</Name> 
   163      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   164      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   165    </Compile> 
   166  </ItemGroup> 
   167  <ItemGroup> 
   168    <Compile Include="TP_HerodesCrouch01.png"> 
   169      <Name>TP_HerodesCrouch01</Name> 
   170      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   171      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   172    </Compile> 
   173  </ItemGroup> 
   174  <ItemGroup> 
   175    <Compile Include="TP_HerodesBack03.png"> 
   176      <Name>TP_HerodesBack03</Name> 
   177      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   178      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   179    </Compile> 
   180  </ItemGroup> 
   181  <ItemGroup> 
   182    <Compile Include="TP_HerodesHand05.png"> 
   183      <Name>TP_HerodesHand05</Name> 
   184      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   185      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187  </ItemGroup> 
  90188  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  91189  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.