Changeset 4803


Ignore:
Timestamp:
2013-11-23 14:57:39 (9 years ago)
Author:
vesal
Message:

miekka

Location:
2013/anlakane/Tiernapojat
Files:
2 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat.sln

  r4796 r4803  
  44Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tiernapojat", "Tiernapojat\Tiernapojat\Tiernapojat.csproj", "{73A29196-DDB0-41CE-9266-C0F39A5F6B94}" 
  55EndProject 
  6 Project("{96E2B04D-8817-42C6-938A-82C39BA4D311}") = "TiernapojatContent", "Tiernapojat\TiernapojatContent\TiernapojatContent.contentproj", "{B54F52D1-AF83-46B4-84EF-A6445DA73599}" 
   6Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TiernapojatContent", "Tiernapojat\TiernapojatContent\TiernapojatContent.contentproj", "{B54F52D1-AF83-46B4-84EF-A6445DA73599}" 
  77EndProject 
  88Global 
  99        GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution 
  1010                Debug|x86 = Debug|x86 
   11                DebugVisualize|x86 = DebugVisualize|x86 
  1112                Release|x86 = Release|x86 
  1213        EndGlobalSection 
   
  1415                {73A29196-DDB0-41CE-9266-C0F39A5F6B94}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
  1516                {73A29196-DDB0-41CE-9266-C0F39A5F6B94}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86 
   17                {73A29196-DDB0-41CE-9266-C0F39A5F6B94}.DebugVisualize|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
   18                {73A29196-DDB0-41CE-9266-C0F39A5F6B94}.DebugVisualize|x86.Build.0 = Debug|x86 
  1619                {73A29196-DDB0-41CE-9266-C0F39A5F6B94}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86 
  1720                {73A29196-DDB0-41CE-9266-C0F39A5F6B94}.Release|x86.Build.0 = Release|x86 
  1821                {B54F52D1-AF83-46B4-84EF-A6445DA73599}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
   22                {B54F52D1-AF83-46B4-84EF-A6445DA73599}.DebugVisualize|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
  1923                {B54F52D1-AF83-46B4-84EF-A6445DA73599}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86 
  2024        EndGlobalSection 
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.cs

  r4802 r4803  
  1010{ 
  1111 
  12     private double korkeus; 
  1312    private KaantyvaOsa liikkuvaOsa; 
   13    private Direction suunta; 
   14    private Vector koko; 
   15    private Vector liikkuvaKoko; 
   16    private Vector miekanKoko; 
   17    private PhysicsGame peli; 
   18    private PhysicsObject miekka; 
  1419 
  1520    public KaantyvaOsa LiikkuvaOsa 
   
  1722        get { return liikkuvaOsa; } 
  1823    } 
  19     private AxleJoint kiinnitysVartaloon; 
  20  
  21     public AxleJoint KiinnitysVartaloon 
  22     { 
  23         get { return kiinnitysVartaloon; } 
  24     } 
  25  
  26     public Tiernapoika(double leveys, double korkeus, Image kuva, Image kasikuva) 
  27         : base(leveys,korkeus) 
   24 
   25 
   26    public Tiernapoika(PhysicsGame peli, double leveys, double korkeus, Image[] kuvat) 
   27        : base(leveys, korkeus) 
  2828    { 
  2929        // Pojan oikea käsi 
  3030        liikkuvaOsa = new KaantyvaOsa(leveys, korkeus / 4); 
  31         liikkuvaOsa.X = Right - Width / 10; 
   31        liikkuvaOsa.Left = Right - Width / 10; 
  3232        liikkuvaOsa.Y = Top - Height / 4; 
  3333        liikkuvaOsa.Color = Color.Gray; 
  34         Add(liikkuvaOsa); 
  35         kiinnitysVartaloon = new AxleJoint(this, liikkuvaOsa, new Vector(Right, liikkuvaOsa.Y)); 
  36         kiinnitysVartaloon.Softness = 0; 
  3734        // Add(kiinnitysVartaloon); 
  3835        // Poika ja käsi eivät saa törmätä toisiinsa 
  3936        CollisionIgnoreGroup = 1; 
  4037        liikkuvaOsa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  41         liikkuvaOsa.Image = kasikuva; 
  42         Image = kuva; 
   38        liikkuvaOsa.Image = kuvat[2]; 
   39        Image = kuvat[0]; 
  4340        DirectionChanged += new Action<Direction>(Kaantyi); 
  44         this.korkeus = korkeus; 
   41        koko = Size; 
  4542        Mass = 40000.0; 
   43        liikkuvaKoko = liikkuvaOsa.Size; 
   44        suunta = Direction.Right; 
   45        Add(liikkuvaOsa); 
   46        peli.Add(this, 1); 
   47        //peli.Add(liikkuvaOsa); 
   48        this.peli = peli; 
   49        miekka = new PhysicsObject(leveys*1.5,1 ); 
   50        miekka.Image = kuvat[3]; 
   51        miekka.Height = miekka.Width * miekka.Image.Height / miekka.Image.Width; 
   52        miekka.IgnoresGravity = true; 
   53        miekka.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   54        liikkuvaOsa.Add(miekka); 
   55        miekanKoko = miekka.Size; 
   56        miekka.Angle = Angle.FromDegrees(20); 
   57        SaadaKoko(koko); 
  4658    } 
  4759 
  4860    private void Kaantyi(Direction suunta) 
  4961    { 
  50         if ( suunta == Direction.Left ) 
  51             liikkuvaOsa.X = -Width/2 * 0.9; 
   62        if (suunta == Direction.Left) 
   63        { 
   64            liikkuvaOsa.X = -Width / 2 * 0.9; 
   65            miekka.Angle = Angle.FromDegrees(-20); 
   66        } 
  5267        else 
  53             liikkuvaOsa.X = Width/2*0.9; 
   68        { 
   69            liikkuvaOsa.X = Width / 2 * 0.9; 
   70            miekka.Angle = Angle.FromDegrees(20); 
   71        } 
  5472        liikkuvaOsa.Suunta = suunta; 
  55  
  56  
  57     } 
  58  
   73        this.suunta = suunta; 
   74        liikkuvaOsa.Y = Height / 6; 
   75    } 
   76 
   77 
   78    private void SaadaKoko(Vector uusikoko) 
   79    { 
   80        Size = uusikoko; 
   81        liikkuvaOsa.Size = liikkuvaKoko * Size.Y / koko.Y; 
   82        miekka.Size = miekanKoko * Size.Y / koko.Y; 
   83        miekka.Position = new Vector(liikkuvaOsa.Width / 2 - 10, 0); 
   84        Kaantyi(suunta); 
   85    } 
  5986 
  6087 
  6188    internal void Nouse(double nopeus) 
  6289    { 
  63         Height = korkeus; 
  64     } 
   90        SaadaKoko(koko); 
   91        Kaantyi(suunta); 
   92    } 
   93 
  6594 
  6695    internal void Polvistu(double nopeus) 
  6796    { 
  68         Height = korkeus / 2; 
   97        SaadaKoko(new Vector(Width, koko.Y / 2)); 
   98    } 
   99 
   100 
   101    internal void Pois(double nopeus) 
   102    { 
   103        if (Height < koko.Y / 2) return; 
   104        SaadaKoko(Size * 0.99); 
   105        //  peli.Remove(this); 
   106        //  peli.Add(this, -1); 
   107    } 
   108 
   109 
   110    internal void Takaisin(double nopeus) 
   111    { 
   112        if (Height > koko.Y) Nouse(nopeus); 
   113        SaadaKoko(Size * 1.01); 
   114        // peli.Remove(this); 
   115        // peli.Add(this, 1); 
   116    } 
   117 
   118    internal void MiekkaTuppeen() 
   119    { 
   120        miekka.IsVisible = false; 
   121    } 
   122 
   123    internal void MiekkaEsiin() 
   124    { 
   125        miekka.IsVisible = true; 
  69126    } 
  70127} 
   128 
  71129 
  72130/// @author  Vesa Lappalainen 
   
  84142    /// Tavoitekulma, johon maila pyrkii osoittamaan 
  85143    /// </summary> 
  86     public Angle Tavoite { get { return tavoite; } set { tavoite = value ; saavutettu = false; } } 
   144    public Angle Tavoite { get { return tavoite; } set { tavoite = value; saavutettu = false; } } 
  87145    private Angle tavoite; 
  88146    private bool saavutettu = true; 
   
  93151            if (value == Direction.Left) { suuntaero = vasen; s = -1; } else { suuntaero = oikea; s = 1; } 
  94152            Tavoite = Tavoite; 
  95     } } 
   153        } 
   154    } 
   155 
  96156 
  97157    public KaantyvaOsa(double width, double height) 
   
  150210"                      ", 
  151211"                      ", 
  152  N   N  N  N        ", 
   212H    M     K      N ", 
  153213"=                     ", 
  154214                                             }; 
   
  163223    private Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  164224    private Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   225    private Image kadenkuva = LoadImage("kasi"); 
   226    private Image miekankuva = LoadImage("miekka"); 
   227 
   228    //                                             sivu              taka               käsi 
   229    private Image[] herodeksenKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("miekka") }; 
   230    private Image[] muriaaninKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("miekka") }; 
   231    private Image[] knihdinKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("miekka") }; 
   232    private Image[] mankinKuvat = { LoadImage("norsu"), LoadImage("norsu"), LoadImage("kasi"), LoadImage("tahti") }; 
  165233 
  166234    private SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  183251        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  184252 
  185        // Camera.Follow(poika1); 
   253        // Camera.Follow(poika1); 
  186254        Camera.ZoomFactor = 1.5; 
  187255        //Camera.ZoomToAllObjects(0); 
  188        // Camera.StayInLevel = true; 
   256        // Camera.StayInLevel = true; 
  189257    } 
  190258 
   
  196264        kentta.SetTileMethod('=', LisaaPohjaTaso); 
  197265        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  198         kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   266        kentta.SetTileMethod('H', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l, k, herodeksenKuvat)); 
   267        kentta.SetTileMethod('M', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l, k, muriaaninKuvat)); 
   268        kentta.SetTileMethod('K', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l, k, knihdinKuvat)); 
   269        kentta.SetTileMethod('N', (p, l, k) => LisaaPelaaja(p, l, k, mankinKuvat)); 
  199270        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  200271        //Level.CreateBorders(); 
   
  212283    void LisaaPohjaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  213284    { 
  214         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*100, korkeus); 
   285        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys * 100, korkeus); 
  215286        taso.Position = paikka; 
  216287        taso.Color = Color.Green; 
   
  228299    } 
  229300 
  230     void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  231     { 
  232         Tiernapoika poika = new Tiernapoika(leveys*4, korkeus*4,pelaajanKuva, LoadImage("kasi")); 
   301    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image[] kuvat) 
   302    { 
   303        Tiernapoika poika = new Tiernapoika(this, leveys * 4, korkeus * 4, kuvat); 
  233304        poika.Position = paikka; 
  234305        poika.Color = Color.Red; 
   
  236307        AddCollisionHandler(poika, "tahti", TormaaTahteen); 
  237308        // Add(poika1.KiinnitysVartaloon); 
  238         Add(poika); 
  239309        pojat.Add(poika); 
  240310    } 
   
  246316        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", poika, nopeus); 
  247317        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", poika, hyppyNopeus); 
   318        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, Polvistu, "Pelaaja hyppää", poika, hyppyNopeus); 
  248319 
  249320        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  250321        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", poika, -nopeus); 
  251322        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", poika, nopeus); 
  252         controller.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, Nouse, "Pelaaja nousee", poika, -nopeus); 
  253         controller.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, Polvistu, "Pelaaja polvistuu", poika, nopeus); 
  254         controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", poika, hyppyNopeus); 
   323        controller.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, Pois, "Pelaaja poispäin", poika, nopeus); 
   324        controller.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, Takaisin, "Pelaaja takaisinpäin", poika, nopeus); 
   325        controller.Listen(Button.Y, ButtonState.Down, Nouse, "Pelaaja nousee", poika, -nopeus); 
   326        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Polvistu, "Pelaaja polvistuu", poika, nopeus); 
   327        controller.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", poika, hyppyNopeus); 
   328        controller.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, () => poika.MiekkaTuppeen(), "Miekka tuppeen"); 
   329        controller.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, () => poika.MiekkaEsiin(), "Miekka esiin"); 
  255330 
  256331        controller.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.03, LiikutaKatta, "Liikuta kättä", poika); 
   
  278353    { 
  279354        hahmo.Nouse(nopeus); 
   355    } 
   356 
   357    void Pois(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
   358    { 
   359        hahmo.Pois(nopeus); 
   360    } 
   361 
   362    void Takaisin(Tiernapoika hahmo, double nopeus) 
   363    { 
   364        hahmo.Takaisin(nopeus); 
  280365    } 
  281366 
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.csproj

  r4794 r4803  
  6262  </PropertyGroup> 
  6363  <ItemGroup> 
  64     <Reference Include="Jypeli"> 
   64    <Reference Include="Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
   65      <SpecificVersion>False</SpecificVersion> 
   66      <HintPath>..\..\..\..\..\jypeli\lib\x86\Jypeli.dll</HintPath> 
  6567    </Reference> 
  6668    <Reference Include="Microsoft.Xna.Framework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=842cf8be1de50553, processorArchitecture=x86"> 
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/TiernapojatContent/TiernapojatContent.contentproj

  r4798 r4803  
  7474    </Compile> 
  7575  </ItemGroup> 
   76  <ItemGroup> 
   77    <Compile Include="kasi2.png"> 
   78      <Name>kasi2</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81    </Compile> 
   82  </ItemGroup> 
   83  <ItemGroup> 
   84    <Compile Include="miekka.png"> 
   85      <Name>miekka</Name> 
   86      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   87      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   88    </Compile> 
   89  </ItemGroup> 
  7690  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  7791  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.