Changeset 4801 for 2013/anlakane


Ignore:
Timestamp:
2013-11-22 22:57:04 (9 years ago)
Author:
vesal
Message:

Käsi vaihtaa puolta

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.cs

  r4799 r4801  
  3939        liikkuvaOsa.Image = kasikuva; 
  4040        Image = kuva; 
  41     } 
   41        DirectionChanged += new Action<Direction>(Kaantyi); 
   42    } 
   43 
   44    private void Kaantyi(Direction suunta) 
   45    { 
   46        if ( suunta == Direction.Left ) 
   47            liikkuvaOsa.X = -Width/2 * 0.9; 
   48        else 
   49            liikkuvaOsa.X = Width/2*0.9; 
   50        liikkuvaOsa.Suunta = suunta; 
   51 
   52 
   53    } 
   54 
   55 
  4256} 
  4357 
   
  4963public class KaantyvaOsa : PhysicsObject 
  5064{ 
   65    private Angle oikea = Angle.FromDegrees(0); 
   66    private Angle vasen = Angle.FromDegrees(180); 
   67    private Angle suuntaero = Angle.FromDegrees(0); 
   68    private int s = 1; 
  5169    /// <summary> 
  5270    /// Tavoitekulma, johon maila pyrkii osoittamaan 
  5371    /// </summary> 
  54     public Angle Tavoite { get { return tavoite; } set { tavoite = value; saavutettu = false; } } 
   72    public Angle Tavoite { get { return tavoite; } set { tavoite = value ; saavutettu = false; } } 
  5573    private Angle tavoite; 
  5674    private bool saavutettu = true; 
   75    public Direction Suunta 
   76    { 
   77        set 
   78        { 
   79            if (value == Direction.Left) { suuntaero = vasen; s = -1; } else { suuntaero = oikea; s = 1; } 
   80            Tavoite = Tavoite; 
   81    } } 
  5782 
  5883    public KaantyvaOsa(double width, double height) 
   
  7398    { 
  7499        if (saavutettu) { base.Update(time); return; } 
  75         Angle diff = Tavoite - Angle; 
   100        Angle diff = s * Tavoite + suuntaero - Angle; 
  76101        double suunta = diff.Degrees; 
  77102        double d = 2; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.