Ignore:
Timestamp:
2013-11-22 22:22:39 (10 years ago)
Author:
vesal
Message:

get

Location:
2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat
Files:
4 deleted
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.cs

  r4794 r4799  
  99public class Tiernapoika : PlatformCharacter 
  1010{ 
  11     public KaantyvaOsa liikkuvaOsa; 
  12     public AxleJoint kiinnitysVartaloon; 
  13  
  14     public Tiernapoika(double leveys, double korkeus) 
  15         : base(leveys, korkeus) 
  16     { 
  17  
   11    private KaantyvaOsa liikkuvaOsa; 
   12 
   13    public KaantyvaOsa LiikkuvaOsa 
   14    { 
   15        get { return liikkuvaOsa; } 
   16    } 
   17    private AxleJoint kiinnitysVartaloon; 
   18 
   19    public AxleJoint KiinnitysVartaloon 
   20    { 
   21        get { return kiinnitysVartaloon; } 
   22    } 
   23 
   24    public Tiernapoika(double leveys, double korkeus, Image kuva, Image kasikuva) 
   25        : base(leveys,korkeus) 
   26    { 
   27        // Pojan oikea käsi 
   28        liikkuvaOsa = new KaantyvaOsa(leveys, korkeus / 4); 
   29        liikkuvaOsa.X = Right - Width / 10; 
   30        liikkuvaOsa.Y = Top - Height / 4; 
   31        liikkuvaOsa.Color = Color.Gray; 
   32        Add(liikkuvaOsa); 
   33        kiinnitysVartaloon = new AxleJoint(this, liikkuvaOsa, new Vector(Right, liikkuvaOsa.Y)); 
   34        kiinnitysVartaloon.Softness = 0; 
   35        // Add(kiinnitysVartaloon); 
   36        // Poika ja käsi eivät saa törmätä toisiinsa 
   37        CollisionIgnoreGroup = 1; 
   38        liikkuvaOsa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   39        liikkuvaOsa.Image = kasikuva; 
   40        Image = kuva; 
  1841    } 
  1942} 
   
  6790} 
  6891 
   92 
   93 
  6994public class Tiernapojat : PhysicsGame 
  7095{ 
   96 
   97    private static readonly string[] taso0 = { 
   98"         *            ", 
   99"         #            ", 
   100"                      ", 
   101"                      ", 
   102"                      ", 
   103"                      ", 
   104"                      ", 
   105"                      ", 
   106"                      ", 
   107"                      ", 
   108"                      ", 
   109"                      ", 
   110"                      ", 
   111"                      ", 
   112"                      ", 
   113"   N                  ", 
   114"=                     ", 
   115                                             }; 
   116 
   117 
  71118    const double nopeus = 200; 
  72119    const double hyppyNopeus = 750; 
   
  75122    Tiernapoika poika1; 
  76123 
  77     //Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
   124    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  78125    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  79126 
   
  87134        LisaaNappaimet(); 
  88135 
  89         Camera.Follow(poika1); 
  90         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  91         Camera.StayInLevel = true; 
   136       // Camera.Follow(poika1); 
   137        Camera.ZoomFactor = 1.5; 
   138        //Camera.ZoomToAllObjects(0); 
   139       // Camera.StayInLevel = true; 
  92140    } 
  93141 
  94142    void LuoKentta() 
  95143    { 
  96         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   144        // TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   145        TileMap kentta = TileMap.FromStringArray(taso0); 
  97146        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   147        kentta.SetTileMethod('=', LisaaPohjaTaso); 
  98148        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  99149        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  100150        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  101         Level.CreateBorders(); 
   151        //Level.CreateBorders(); 
  102152        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  103153    } 
   
  106156    { 
  107157        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   158        taso.Position = paikka; 
   159        taso.Color = Color.Green; 
   160        Add(taso); 
   161    } 
   162 
   163    void LisaaPohjaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   164    { 
   165        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*100, korkeus); 
  108166        taso.Position = paikka; 
  109167        taso.Color = Color.Green; 
   
  123181    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  124182    { 
  125         poika1 = new Tiernapoika(leveys, korkeus); 
   183        poika1 = new Tiernapoika(leveys*4, korkeus*4,pelaajanKuva, LoadImage("kasi")); 
  126184        poika1.Position = paikka; 
  127185        poika1.Color = Color.Red; 
  128         poika1.Mass = 4.0; 
  129  
  130         // Pojan oikea käsi 
  131         poika1.liikkuvaOsa = new KaantyvaOsa(poika1.Height, poika1.Height / 4); 
  132         poika1.liikkuvaOsa.Left = poika1.Right - poika1.Width / 10; 
  133         poika1.liikkuvaOsa.Y = poika1.Top - poika1.Height / 4; 
  134         poika1.liikkuvaOsa.Color = Color.Gray; 
  135         Add(poika1.liikkuvaOsa); 
  136  
  137         poika1.kiinnitysVartaloon = new AxleJoint(poika1, poika1.liikkuvaOsa, new Vector(poika1.Right, poika1.liikkuvaOsa.Y)); 
  138         poika1.kiinnitysVartaloon.Softness = 0.01; 
  139         Add(poika1.kiinnitysVartaloon); 
  140         // Poika ja käsi eivät saa törmätä toisiinsa 
  141         poika1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  142         poika1.liikkuvaOsa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  143  
  144         // pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   186        poika1.Mass = 40000.0; 
   187 
  145188        AddCollisionHandler(poika1, "tahti", TormaaTahteen); 
   189      //  Add(poika1.kiinnitysVartaloon); 
  146190        Add(poika1); 
  147191    } 
   
  161205        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", poika1, hyppyNopeus); 
  162206 
  163         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, LiikutaKatta, "Liikuta kättä", poika1); 
   207        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.03, LiikutaKatta, "Liikuta kättä", poika1); 
  164208 
  165209        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  169213    { 
  170214        double kulma = a.StateVector.Y * 90; 
  171         poika.liikkuvaOsa.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
   215        poika.LiikkuvaOsa.Tavoite = Angle.FromDegrees(kulma); 
  172216    } 
  173217 
 • 2013/anlakane/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat/Tiernapojat.csproj.Debug.cachefile

  r4794 r4799  
  33Content\tahti.xnb 
  44Content\kentta1.xnb 
   5Content\kasi.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.