Changeset 4757 for 2012


Ignore:
Timestamp:
2013-09-14 16:39:42 (9 years ago)
Author:
saolhaka
Message:
 
Location:
2012/09-22/SanteriH/Kynari
Files:
1 deleted
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/Kynari.cs

  r4418 r4757  
  3737    string HP = "Päällä"; 
  3838    string SailytaAse = "Kyllä"; 
   39    string ase = null; 
   40    string ase2 = null; 
  3941    int PISTEMAARA_JOLLA_VOITTAA_PELIN = 3; 
  4042    int PHPMAARA = 100; 
  4143    int HPBOOST = 25; 
   44    int HPBOOSTSINGLE = 25; 
  4245    int kentta = 1; 
  4346    int taso = 0; 
  4447    int powerupmaara = 0; 
  4548    int hpmaara = 0; 
  46     int CURRENTHP = 100; 
  47     int MAXHP = 100; 
   49    double CURRENTHP = 100; 
   50    double MAXHP = 100; 
  4851 
  4952    Pelaaja pelaaja1 = new Pelaaja(40, 40, Shape.Circle); 
   
  5356    Image portaalikuva = LoadImage("portal"); 
  5457    Image hpkuva = LoadImage("health"); 
   58    Image hpboostkuva = LoadImage("boost"); 
  5559    Image kranaatinheittimenkuva = LoadImage("grenadelauncher"); 
  5660    Image kranaatinheittimenkuva2 = LoadImage("grenadelauncher2"); 
   
  9599    Image target = LoadImage("target"); 
  96100    Image powerupinkuva = LoadImage("upgrade"); 
   101    Image sidegradekuva = LoadImage("sideupgrade"); 
  97102    Image flaregunkuva = LoadImage("flaregun"); 
   103    Image flaregunkuva2 = LoadImage("flaregun2"); 
   104    Image flaregunkuva3 = LoadImage("flaregun3"); 
   105    Image flaregunkuva4 = LoadImage("flaregun4"); 
  98106    Image flarekuva = LoadImage("flare"); 
   107    Image flarekuva2 = LoadImage("flare2"); 
   108    Image flarekuva3 = LoadImage("flare3"); 
   109    Image flarekuva4 = LoadImage("flare4"); 
   110    Image konepistoolinkuva = LoadImage("smg"); 
  99111 
  100112    bool saaAmpua = false; 
  101113    bool tasapeli = false; 
   114    bool sailytahp = false; 
  102115 
  103116    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("hyppays"); 
   117    SoundEffect portalAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  104118 
  105119    ProgressBar hpNaytto; 
   
  157171        ruudut.SetTileMethod('c', LuoSeina); 
  158172        ruudut.SetTileMethod('.', LuoKohde); 
   173        ruudut.SetTileMethod(',', LuoPoltettavaTaso); 
  159174        ruudut.SetTileMethod('w', LuoPortaali); 
  160175        ruudut.SetTileMethod('p', LuoTutorialAse, new Vector(16, 11), "Pistooli", pistoolinkuva); 
  161176        ruudut.SetTileMethod('f', LuoTutorialAse, new Vector(18, 10), "Valopistooli", flaregunkuva); 
  162177        ruudut.SetTileMethod('v', LuoNorsuVihu, "Pistooli"); 
   178        ruudut.SetTileMethod('i', LuoNorsuVihu, "Valopistooli"); 
  163179        ruudut.SetTileMethod('a', LuoNorsuVihu, "Kivääri"); 
  164         //ruudut.SetTileMethod('m', LuoAse, new Vector(24, 24), "Miekka", miekankuva); 
   180        ruudut.SetTileMethod('m', LuoAse, new Vector(24, 24), "Miekka", miekankuva); 
  165181        ruudut.SetTileMethod('+', LuoPowerUp1, new Vector(16, 20), "Power Up", powerupinkuva); 
  166         ruudut.SetTileMethod('h', LuoHP1, new Vector(16, 20), "HP", hpkuva); 
   182        ruudut.SetTileMethod('-', LuoUpgrade1, new Vector(16, 20), "Upgrade", sidegradekuva); 
   183        ruudut.SetTileMethod('h', LuoHP1, new Vector(20, 21), "HP", hpkuva); 
   184        ruudut.SetTileMethod('*', LuoHPIncrease, new Vector(20, 21), "HP Boost", hpboostkuva); 
  167185        ruudut.SetTileMethod('P', LuoAse, new Vector(16, 11), "Pistooli", pistoolinkuva); 
  168186        ruudut.SetTileMethod('A', LuoAse, new Vector(39, 13), "Kivääri", kivaarinkuva); 
   
  223241        timer.Start(); 
  224242 
  225         if (PowerUpit == "Päällä") 
   243        if (PowerUpit == "Päällä" && kentta != 0) 
  226244        { 
  227245            Timer poweruptimer = new Timer(); 
   
  247265        } 
  248266 
  249         if (HP == "Päällä") 
   267        if (HP == "Päällä" && kentta != 0) 
  250268        { 
  251269            Timer hptimer = new Timer(); 
   
  303321    } 
  304322 
   323    void LuoPoltettavaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   324    { 
   325        PhysicsObject taso = new PhysicsObject(leveys, korkeus * 2); 
   326        taso.Position = paikka + new Vector(0, -korkeus * 0.5); 
   327        taso.Color = Color.DarkForestGreen; 
   328        taso.Tag = "poltettava taso"; 
   329        taso.MakeStatic(); 
   330        Add(taso); 
   331    } 
   332 
  305333    void LuoPortaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  306334    { 
   
  383411        if (asetag == "Pistooli") 
  384412        { 
  385             AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(ase, "pelaaja", delegate { LuoAsePelaajalle(asetag, pelaaja1); ase.Destroy(); MessageDisplay.Add("Ammu: Space / RT"); }); 
   413            AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(ase, "pelaaja", delegate { PudotaAseenHahmo(pelaaja1); LuoAsePelaajalle(asetag, pelaaja1); ase.Destroy(); MessageDisplay.Add("Ammu: Space / RT"); }); 
  386414        } 
  387415        if (asetag == "Valopistooli") 
  388416        { 
  389             AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(ase, "pelaaja", delegate { if (pelaaja1.varaAse != null) { LuoAsePelaajalle(pelaaja1.varaAse, pelaaja1); } LuoVaraAse(asetag, pelaaja1); ase.Destroy(); MessageDisplay.Add("Vaihda asetta: E / LT"); }); 
  390         } 
   417            AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(ase, "pelaaja", delegate { if (pelaaja1.Weapon != null && pelaaja1.Weapon.Tag != null) { string aseentag = pelaaja1.Weapon.Tag.ToString(); pelaaja1.Clear(); if (pelaaja1.varaAse != null) { PudotaAseenHahmo(pelaaja1); LuoAsePelaajalle(pelaaja1.varaAse, pelaaja1); } else { LuoAsePelaajalle(aseentag, pelaaja1); } } else if (pelaaja1.varaAse != null) { pelaaja1.Clear(); LuoAsePelaajalle(pelaaja1.varaAse, pelaaja1); } LuoVaraAse(asetag, pelaaja1); ase.Destroy(); MessageDisplay.Add("Vaihda asetta: E / LT"); }); 
   418        } 
   419    } 
   420 
   421    void PoltaTaso(PhysicsObject taso) 
   422    { 
   423        GameObject liekki = new GameObject(34, 64); 
   424        liekki.Color = new Color(Color.Orange, 150); 
   425        liekki.Shape = Shape.Rectangle; 
   426         
   427        taso.Add(liekki); 
   428        Timer.SingleShot(1.0, delegate { taso.Remove(liekki); taso.Destroy(); }); 
  391429    } 
  392430 
   
  826864    { 
  827865        Pelaaja pelaaja = tormaaja as Pelaaja; 
  828         if (taso == 0) { LuoTaso1(); } 
   866 
   867        ase = null; 
   868        ase2 = null; 
   869        sailytahp = true; 
   870         
   871        if (pelaaja1.Weapon != null && pelaaja1.Weapon.Tag != null) 
   872        { 
   873            ase = pelaaja1.Weapon.Tag.ToString(); 
   874            if (ase.Length > 6 && ase.Substring(ase.Length - 5) == "Lv. 4") 
   875            { 
   876                ase = ase.Substring(0, ase.Length - 5) + "Lv. 3"; 
   877            } 
   878 
   879        } 
   880        if (pelaaja1.varaAse != null) 
   881        { 
   882            ase2 = pelaaja1.varaAse; 
   883            if (ase2.Length > 6 && ase2.Substring(ase2.Length - 5) == "Lv. 4") 
   884            { 
   885                ase2 = ase2.Substring(0, ase2.Length - 5) + "Lv. 3"; 
   886            } 
   887 
   888        } 
   889 
   890        if (kohde != null) portalAani.Play(); 
   891 
   892        if (taso == 0) { LuoTaso1(); return; } 
   893        else if (taso == 1) { LuoTaso2(); return; } 
   894        else sailytahp = false; 
  829895    } 
  830896 
   
  832898    { 
  833899        taso = 0; 
   900        ase = null; 
   901        ase2 = null; 
  834902        uusiYksinPeli(); 
  835903    } 
   
  844912        taso = 2; 
  845913        uusiYksinPeli(); 
   914    } 
   915 
   916    void LuoKentta0() 
   917    { 
   918        kentta = 0; 
   919        uusiPeli(); 
  846920    } 
  847921 
   
  10151089    Pelaaja LuoYksinPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Direction suunta, Pelaaja pelaaja) 
  10161090    { 
  1017         string ase = null; 
  1018         string ase2 = null; 
  1019         if (pelaaja.Weapon != null && pelaaja.Weapon.Tag != null && taso != 0) 
  1020         { 
  1021             ase = pelaaja.Weapon.Tag.ToString(); 
  1022             if (ase.Length > 6 && ase.Substring(ase.Length - 5) == "Lv. 4") 
  1023             { 
  1024                 ase = ase.Substring(0, ase.Length - 5) + "Lv. 3"; 
  1025             } 
  1026  
  1027         } 
  1028         if (pelaaja.varaAse != null && taso != 0) 
  1029         { 
  1030             ase2 = pelaaja.varaAse; 
  1031             if (ase2.Length > 6 && ase2.Substring(ase2.Length - 5) == "Lv. 4") 
  1032             { 
  1033                 ase2 = ase2.Substring(0, ase2.Length - 5) + "Lv. 3"; 
  1034             } 
  1035  
  1036         } 
  1037  
  10381091        pelaaja = new Pelaaja(40, 40, Shape.Circle); 
  10391092        pelaaja.Image = norsu; 
   
  10531106        LuoAsePelaajalle(ase, pelaaja); 
  10541107        LuoVaraAse(ase2, pelaaja); 
   1108 
  10551109        return pelaaja; 
  10561110    } 
   
  11791233    } 
  11801234 
   1235    void keraaUpgrade(PhysicsObject upgrade, Pelaaja pelaaja) 
   1236    { 
   1237        if (pelaaja.Weapon == null || pelaaja.Weapon.Tag == null) return; 
   1238        upgrade.Destroy(); 
   1239        MuunnaAse(pelaaja.Weapon.Tag.ToString(), pelaaja); 
   1240        naytaTiedot(); 
   1241    } 
   1242 
  11811243    void keraaHP(PhysicsObject hp, Pelaaja pelaaja) 
  11821244    { 
   
  11841246        hpmaara -= 1; 
  11851247        BoostiHP(pelaaja); 
   1248    } 
   1249 
   1250    void keraaHP1(PhysicsObject hp, Pelaaja pelaaja) 
   1251    { 
   1252        hp.Destroy(); 
   1253        hpmaara -= 1; 
   1254        BoostiHP1(pelaaja); 
   1255    } 
   1256 
   1257    void keraaHPBoost(PhysicsObject hpboost, Pelaaja pelaaja) 
   1258    { 
   1259        hpboost.Destroy(); 
   1260        IncreaseHP(pelaaja); 
  11861261    } 
  11871262 
   
  11991274    } 
  12001275 
   1276    void BoostiHP1(Pelaaja pelaaja) 
   1277    { 
   1278        if (pelaaja.HPLaskuri.Value == pelaaja.HPLaskuri.MaxValue && pelaaja.DamageResistance == false) 
   1279        { 
   1280            GameObject kilpi = new GameObject(60, 60, Shape.Circle); 
   1281            kilpi.Color = new Color(Color.Blue, 50); 
   1282            pelaaja.Add(kilpi); 
   1283            pelaaja.DamageResistance = true; 
   1284            Timer.SingleShot(5.0, delegate { pelaaja.DamageResistance = false; pelaaja.Remove(kilpi); }); 
   1285        } 
   1286        pelaaja.HPLaskuri.Value += HPBOOSTSINGLE; 
   1287    } 
   1288 
   1289    void IncreaseHP(Pelaaja pelaaja) 
   1290    { 
   1291        pelaaja.HPLaskuri.MaxValue += 25; 
   1292        pelaaja.HPLaskuri.Value = pelaaja.HPLaskuri.MaxValue; 
   1293    } 
   1294 
  12011295    void vaihdaAse(Pelaaja pelaaja) 
  12021296    { 
   1297        if (pelaaja.IsDestroyed == true) return; 
  12031298        if (pelaaja.Weapon == null || pelaaja.Weapon.IsDestroyed || pelaaja.Weapon.Tag == null) 
  12041299        { 
   
  14291524        { 
  14301525            aseenKuva = flaregunkuva; 
   1526            aseenKoko = new Vector(18, 10); 
   1527        } 
   1528 
   1529        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 2") 
   1530        { 
   1531            aseenKuva = flaregunkuva2; 
   1532            aseenKoko = new Vector(18, 10); 
   1533        } 
   1534 
   1535        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 3") 
   1536        { 
   1537            aseenKuva = flaregunkuva3; 
   1538            aseenKoko = new Vector(18, 10); 
   1539        } 
   1540 
   1541        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 4") 
   1542        { 
   1543            aseenKuva = flaregunkuva4; 
  14311544            aseenKoko = new Vector(18, 10); 
  14321545        } 
   
  16771790    } 
  16781791 
   1792    void FlarePaineaaltoOsuu(IPhysicsObject kohde, Vector shokki, Explosion e) 
   1793    { 
   1794        if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
   1795        Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   1796        if (p.ViimeisinRajahdys == e) return; 
   1797        p.ViimeisinRajahdys = e; 
   1798        if (p.DamageResistance == true) 
   1799        { 
   1800            GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   1801            liekki.Color = new Color(Color.Orange, 100); 
   1802            liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   1803 
   1804            p.Add(liekki); 
   1805            Timer.SingleShot(2.5, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   1806 
   1807            p.HPLaskuri.Value -= 5; 
   1808            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1809            { 
   1810                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1811                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1812                { 
   1813                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1814                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1815                    { 
   1816                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1817                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1818                        { 
   1819                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1820                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1821                            { 
   1822                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1823                            }); 
   1824                        }); 
   1825                    }); 
   1826                }); 
   1827            }); 
   1828        } 
   1829        else 
   1830        { 
   1831            GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   1832            liekki.Color = new Color(Color.Orange, 100); 
   1833            liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   1834 
   1835            p.Add(liekki); 
   1836            Timer.SingleShot(2.5, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   1837 
   1838            p.HPLaskuri.Value -= 10; 
   1839            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1840            { 
   1841                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1842                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1843                { 
   1844                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1845                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1846                    { 
   1847                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1848                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1849                        { 
   1850                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1851                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   1852                            { 
   1853                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   1854                            }); 
   1855                        }); 
   1856                    }); 
   1857                }); 
   1858            }); 
   1859        } 
   1860    } 
   1861 
  16791862    bool AmmusVoiOsua(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  16801863    { 
   
  18512034            if (p.DamageResistance == true) 
  18522035            { 
  1853                 p.HPLaskuri.Value -= 17; 
   2036                p.HPLaskuri.Value -= 26; 
  18542037            } 
  18552038            else 
   
  18662049            if (p.DamageResistance == true) 
  18672050            { 
  1868                 p.HPLaskuri.Value -= 20; 
   2051                p.HPLaskuri.Value -= 30; 
  18692052            } 
  18702053            else 
   
  18812064            if (p.DamageResistance == true) 
  18822065            { 
  1883                 p.HPLaskuri.Value -= 25; 
   2066                p.HPLaskuri.Value -= 37; 
  18842067            } 
  18852068            else 
   
  18962079            if (p.DamageResistance == true) 
  18972080            { 
  1898                 p.HPLaskuri.Value -= 50; 
   2081                p.HPLaskuri.Value -= 75; 
  18992082            } 
  19002083            else 
   
  20022185            } 
  20032186        } 
   2187    } 
   2188 
   2189    void FlareOsui2(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2190    { 
   2191        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2192        { 
   2193            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2194            if (p.DamageResistance == true) 
   2195            { 
   2196                GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   2197                liekki.Color = new Color(Color.Orange, 100); 
   2198                liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   2199 
   2200                p.Add(liekki); 
   2201                Timer.SingleShot(2.0, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   2202 
   2203                p.HPLaskuri.Value -= 10; 
   2204                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2205                { 
   2206                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2207                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2208                    { 
   2209                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2210                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2211                        { 
   2212                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2213                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2214                            { 
   2215                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2216                            }); 
   2217                        }); 
   2218                    }); 
   2219                }); 
   2220            } 
   2221            else 
   2222            { 
   2223                GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   2224                liekki.Color = new Color(Color.Orange, 100); 
   2225                liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   2226 
   2227                p.Add(liekki); 
   2228                Timer.SingleShot(2.0, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   2229 
   2230                p.HPLaskuri.Value -= 20; 
   2231                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2232                { 
   2233                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2234                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2235                    { 
   2236                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2237                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2238                        { 
   2239                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2240                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2241                            { 
   2242                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 2; } else { p.HPLaskuri.Value -= 5; } 
   2243                            }); 
   2244                        }); 
   2245                    }); 
   2246                }); 
   2247 
   2248            } 
   2249        } 
   2250    } 
   2251    void FlareOsui3(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2252    { 
   2253        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2254        { 
   2255            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2256            if (p.DamageResistance == true) 
   2257            { 
   2258                GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   2259                liekki.Color = new Color(Color.Orange, 100); 
   2260                liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   2261 
   2262                p.Add(liekki); 
   2263                Timer.SingleShot(2.5, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   2264 
   2265                p.HPLaskuri.Value -= 15; 
   2266                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2267                { 
   2268                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2269                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2270                    { 
   2271                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2272                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2273                        { 
   2274                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2275                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2276                            { 
   2277                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2278                                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2279                                { 
   2280                                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2281                                }); 
   2282                            }); 
   2283                        }); 
   2284                    }); 
   2285                }); 
   2286            } 
   2287            else 
   2288            { 
   2289                GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   2290                liekki.Color = new Color(Color.Orange, 100); 
   2291                liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   2292 
   2293                p.Add(liekki); 
   2294                Timer.SingleShot(2.5, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   2295 
   2296                p.HPLaskuri.Value -= 30; 
   2297                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2298                { 
   2299                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2300                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2301                    { 
   2302                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2303                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2304                        { 
   2305                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2306                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2307                            { 
   2308                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2309                                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2310                                { 
   2311                                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 3; } else { p.HPLaskuri.Value -= 7; } 
   2312                                }); 
   2313                            }); 
   2314                        }); 
   2315                    }); 
   2316                }); 
   2317            } 
   2318        } 
   2319    } 
   2320 
   2321    void FlareOsui4(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2322    { 
   2323        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2324        { 
   2325            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2326            if (p.DamageResistance == true) 
   2327            { 
   2328                GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   2329                liekki.Color = new Color(Color.Red, 100); 
   2330                liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   2331 
   2332                p.Add(liekki); 
   2333                Timer.SingleShot(5.0, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   2334 
   2335                p.HPLaskuri.Value -= 17; 
   2336                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2337                { 
   2338                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2339                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2340                    { 
   2341                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2342                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2343                        { 
   2344                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2345                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2346                            { 
   2347                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2348                                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2349                                { 
   2350                                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2351                                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2352                                    { 
   2353                                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2354                                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2355                                        { 
   2356                                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2357                                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2358                                            { 
   2359                                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2360                                                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2361                                                { 
   2362                                                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2363                                                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2364                                                    { 
   2365                                                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2366                                                    }); 
   2367                                                }); 
   2368                                            }); 
   2369                                        }); 
   2370                                    }); 
   2371                                }); 
   2372                            }); 
   2373                        }); 
   2374                    }); 
   2375                }); 
   2376            } 
   2377            else 
   2378            { 
   2379                GameObject liekki = new GameObject(40, 40); 
   2380                liekki.Color = new Color(Color.Red, 100); 
   2381                liekki.Shape = Shape.FromImage(norsu); 
   2382 
   2383                p.Add(liekki); 
   2384                Timer.SingleShot(5.0, delegate { p.Remove(liekki); }); 
   2385 
   2386                p.HPLaskuri.Value -= 35; 
   2387                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2388                { 
   2389                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2390                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2391                    { 
   2392                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2393                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2394                        { 
   2395                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2396                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2397                            { 
   2398                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2399                                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2400                                { 
   2401                                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2402                                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2403                                    { 
   2404                                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2405                                        Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2406                                        { 
   2407                                            if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2408                                            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2409                                            { 
   2410                                                if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2411                                                Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2412                                                { 
   2413                                                    if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2414                                                    Timer.SingleShot(0.5, delegate 
   2415                                                    { 
   2416                                                        if (p.DamageResistance == true) { p.HPLaskuri.Value -= 5; } else { p.HPLaskuri.Value -= 10; } 
   2417                                                    }); 
   2418                                                }); 
   2419                                            }); 
   2420                                        }); 
   2421                                    }); 
   2422                                }); 
   2423                            }); 
   2424                        }); 
   2425                    }); 
   2426                }); 
   2427            } 
   2428        } 
   2429    } 
   2430 
   2431    // Muunnetut aseet 
   2432 
   2433    void SarjatulikivaariOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2434    { 
   2435        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2436        { 
   2437            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2438            if (p.DamageResistance == true) 
   2439            { 
   2440                p.HPLaskuri.Value -= 7; 
   2441            } 
   2442            else 
   2443            { 
   2444                p.HPLaskuri.Value -= 15; 
   2445            } 
   2446        } 
   2447    } 
   2448 
   2449    void RevolveriOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2450    { 
   2451        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2452        { 
   2453            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2454            if (p.DamageResistance == true) 
   2455            { 
   2456                p.HPLaskuri.Value -= 30; 
   2457            } 
   2458            else 
   2459            { 
   2460                p.HPLaskuri.Value -= 40; 
   2461            } 
   2462        } 
   2463    } 
   2464 
   2465    void KatkaistuHaulikkoOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2466    { 
   2467        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2468        { 
   2469            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2470            if (p.DamageResistance == true) 
   2471            { 
   2472                p.HPLaskuri.Value -= 6; 
   2473            } 
   2474            else 
   2475            { 
   2476                p.HPLaskuri.Value -= 13; 
   2477            } 
   2478        } 
   2479    } 
   2480 
   2481    void PanssariSniperOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2482    { 
   2483        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2484        { 
   2485            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2486            if (p.DamageResistance == true) 
   2487            { 
   2488                p.HPLaskuri.Value -= 100; 
   2489            } 
   2490            else 
   2491            { 
   2492                p.HPLaskuri.Value -= 200; 
   2493            } 
   2494        } 
   2495    } 
   2496 
   2497    void SirpaleKranaattiOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2498    { 
   2499        if (ammus.IsDestroying) return; 
   2500        if (kohde.Tag.ToString() != "") 
   2501        { 
   2502            Explosion rajahdys = new Explosion(75); 
   2503            rajahdys.Position = ammus.Position; 
   2504            rajahdys.ShockwaveReachesObject += delegate(IPhysicsObject p, Vector shokki) { PaineaaltoOsuu(p, shokki, rajahdys, 50.0); }; 
   2505            Add(rajahdys); 
   2506            rajahdys.Force = 25; 
   2507            rajahdys.Speed = 1000; 
   2508 
   2509            ammus.Destroy(); // ei voi taata tapahtuuko tämä "heti". Siksi tarvitaan alkuun tarkistus, että onko ammus tuhoutumassa. 
   2510            if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
   2511            Pelaaja pelaaja = (Pelaaja)kohde; 
   2512            if (pelaaja.DamageResistance == true) 
   2513            { 
   2514                pelaaja.HPLaskuri.Value -= 20; 
   2515            } 
   2516            else 
   2517            { 
   2518                pelaaja.HPLaskuri.Value -= 40; 
   2519            } 
   2520        } 
   2521    } 
   2522 
   2523    void SinkoOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2524    { 
   2525        if (ammus.IsDestroying) return; 
   2526        if (kohde.Tag.ToString() != "") 
   2527        { 
   2528            Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   2529            rajahdys.Position = ammus.Position; 
   2530            rajahdys.ShockwaveReachesObject += delegate(IPhysicsObject p, Vector shokki) { PaineaaltoOsuu(p, shokki, rajahdys, 75.0); }; 
   2531            Add(rajahdys); 
   2532            rajahdys.Force = 25; 
   2533            rajahdys.Speed = 1000; 
   2534 
   2535            ammus.Destroy(); // ei voi taata tapahtuuko tämä "heti". Siksi tarvitaan alkuun tarkistus, että onko ammus tuhoutumassa. 
   2536            if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
   2537            Pelaaja pelaaja = (Pelaaja)kohde; 
   2538            if (pelaaja.DamageResistance == true) 
   2539            { 
   2540                pelaaja.HPLaskuri.Value -= 25; 
   2541            } 
   2542            else 
   2543            { 
   2544                pelaaja.HPLaskuri.Value -= 50; 
   2545            } 
   2546        } 
   2547    } 
   2548 
   2549    void KonepistooliOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2550    { 
   2551        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   2552        { 
   2553            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   2554            if (p.DamageResistance == true) 
   2555            { 
   2556                p.HPLaskuri.Value -= 7; 
   2557            } 
   2558            else 
   2559            { 
   2560                p.HPLaskuri.Value -= 15; 
   2561            } 
   2562        } 
   2563    } 
   2564 
   2565    void ExpFlareOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   2566    { 
   2567            if (ammus.IsDestroying) return; 
   2568            if (kohde.Tag.ToString() != "") 
   2569            { 
   2570                Explosion rajahdys = new Explosion(75); 
   2571                rajahdys.Position = ammus.Position; 
   2572                rajahdys.ShockwaveReachesObject += delegate(IPhysicsObject p, Vector shokki) { FlarePaineaaltoOsuu(p, shokki, rajahdys); }; 
   2573                Add(rajahdys); 
   2574                rajahdys.Force = 25; 
   2575                rajahdys.Speed = 1000; 
   2576 
   2577                ammus.Destroy(); // ei voi taata tapahtuuko tämä "heti". Siksi tarvitaan alkuun tarkistus, että onko ammus tuhoutumassa. 
   2578                if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
   2579                Pelaaja pelaaja = (Pelaaja)kohde; 
   2580                if (pelaaja.DamageResistance == true) 
   2581                { 
   2582                    pelaaja.HPLaskuri.Value -= 15; 
   2583                } 
   2584                else 
   2585                { 
   2586                    pelaaja.HPLaskuri.Value -= 30; 
   2587                } 
   2588            } 
  20042589    } 
  20052590 
   
  20242609    } 
  20252610 
   2611    void LuoUpgrade1(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Vector koko, String tagi, Image kuva) 
   2612    { 
   2613        PhysicsObject upgrade = new PhysicsObject(koko.X, koko.Y); 
   2614        upgrade.Position = paikka; 
   2615        upgrade.Tag = tagi; 
   2616        upgrade.Image = kuva; 
   2617        Add(upgrade); 
   2618        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(upgrade, "pelaaja", keraaUpgrade); 
   2619    } 
   2620 
  20262621    void LisaaPowerUpPaikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus, List<Vector> powerupvektorit) 
  20272622    { 
   
  20512646        hp.Image = kuva; 
  20522647        Add(hp); 
  2053         AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(hp, "pelaaja", keraaHP); 
   2648        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(hp, "pelaaja", keraaHP1); 
   2649    } 
   2650 
   2651    void LuoHPIncrease(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Vector koko, String tagi, Image kuva) 
   2652    { 
   2653        PhysicsObject hpboost = new PhysicsObject(koko.X, koko.Y); 
   2654        hpboost.Position = paikka; 
   2655        hpboost.Tag = tagi; 
   2656        hpboost.Image = kuva; 
   2657        Add(hpboost); 
   2658        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(hpboost, "pelaaja", keraaHPBoost); 
  20542659    } 
  20552660 
   
  20862691            ase.Image = kivaarinkuva; 
  20872692        } 
   2693 
  20882694        if (aseenTag == "Magnum") 
  20892695        { 
   
  24163022        } 
  24173023 
   3024        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 2") 
   3025        { 
   3026            ase = new AssaultRifle(18, 10); 
   3027            ase.FireRate = 1; 
   3028            ase.ProjectileCollision = FlareOsui2; 
   3029            ase.Power.Value = 300; 
   3030            ase.Power.DefaultValue = 300; 
   3031            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3032            ase.Tag = "Valopistooli Lv. 2"; 
   3033            ase.Image = flaregunkuva2; 
   3034            ase.X = 10; 
   3035            ase.Y = 10; 
   3036        } 
   3037 
   3038        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 3") 
   3039        { 
   3040            ase = new AssaultRifle(18, 10); 
   3041            ase.FireRate = 1.2; 
   3042            ase.ProjectileCollision = FlareOsui3; 
   3043            ase.Power.Value = 300; 
   3044            ase.Power.DefaultValue = 300; 
   3045            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3046            ase.Tag = "Valopistooli Lv. 3"; 
   3047            ase.Image = flaregunkuva3; 
   3048            ase.X = 10; 
   3049            ase.Y = 10; 
   3050        } 
   3051 
   3052        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 4") 
   3053        { 
   3054            ase = new AssaultRifle(18, 10); 
   3055            ase.FireRate = 1.5; 
   3056            ase.ProjectileCollision = FlareOsui4; 
   3057            ase.Power.Value = 300; 
   3058            ase.Power.DefaultValue = 300; 
   3059            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3060            ase.Tag = "Valopistooli Lv. 4"; 
   3061            ase.Image = flaregunkuva4; 
   3062            ase.X = 10; 
   3063            ase.Y = 10; 
   3064        } 
   3065 
   3066        // Muunnetut aseet 
   3067 
   3068        if (aseenTag == "Sarjatulikivääri") 
   3069        { 
   3070            ase = new AssaultRifle(39, 13); 
   3071            ase.FireRate = 4; 
   3072            ase.ProjectileCollision = SarjatulikivaariOsui; 
   3073            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3074            ase.Tag = "Sarjatulikivääri"; 
   3075            ase.Image = kivaarinkuva; 
   3076        } 
   3077 
   3078        if (aseenTag == "Revolveri") 
   3079        { 
   3080            ase = new AssaultRifle(17, 12); 
   3081            ase.FireRate = 3.0; 
   3082            ase.ProjectileCollision = RevolveriOsui; 
   3083            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3084            ase.Tag = "Revolveri"; 
   3085            ase.Image = magnumkuva; 
   3086 
   3087            // Paikka suhteessa pelaajaan 
   3088            ase.X = 10; 
   3089            ase.Y = 10; 
   3090        } 
   3091 
   3092        if (aseenTag == "Katkaistu haulikko") 
   3093        { 
   3094            ase = new AssaultRifle(42, 10); 
   3095            ase.FireRate = 1.5; 
   3096            ase.ProjectileCollision = KatkaistuHaulikkoOsui; 
   3097            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.4); 
   3098            ase.Tag = "Katkaistu haulikko"; 
   3099            ase.Image = haulikonkuva; 
   3100        } 
   3101 
   3102        if (aseenTag == "Panssari-Sniper") 
   3103        { 
   3104            ase = new AssaultRifle(42, 11); 
   3105            ase.FireRate = 0.5; 
   3106            ase.ProjectileCollision = PanssariSniperOsui; 
   3107            ase.Power.Value = 400; 
   3108            ase.Power.DefaultValue = 400; 
   3109            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3110            ase.Tag = "Panssari-Sniper"; 
   3111            ase.Image = sniperinkuva; 
   3112        } 
   3113 
   3114        if (aseenTag == "Sirpalekranaatinheitin") 
   3115        { 
   3116            ase = new Cannon(37, 17); 
   3117            ase.FireRate = 1.0; 
   3118            ase.ProjectileCollision = delegate(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) { SirpaleKranaattiOsui(ammus, kohde); }; 
   3119            ase.Power.Value = 25000; 
   3120            ase.Power.DefaultValue = 25000; 
   3121            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(3); 
   3122            ase.Tag = "Sirpalekranaatinheitin"; 
   3123            ase.Image = kranaatinheittimenkuva; 
   3124        } 
   3125 
   3126        if (aseenTag == "Sinko") 
   3127        { 
   3128            ase = new AssaultRifle(48, 15); 
   3129            ase.FireRate = 0.75; 
   3130            ase.ProjectileCollision = delegate(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) { SinkoOsui(ammus, kohde); }; 
   3131            ase.Power.Value = 165; 
   3132            ase.Power.DefaultValue = 165; 
   3133            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3134            ase.Tag = "Sinko"; 
   3135            ase.Image = raketinheittimenkuva; 
   3136        } 
   3137 
   3138        if (aseenTag == "Konepistooli") 
   3139        { 
   3140            ase = new AssaultRifle(16, 11); 
   3141            ase.FireRate = 17; 
   3142            ase.ProjectileCollision = KonepistooliOsui; 
   3143            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3144            ase.Tag = "Konepistooli"; 
   3145            ase.Image = konepistoolinkuva; 
   3146            ase.X = 10; 
   3147            ase.Y = 10; 
   3148        } 
   3149        if (aseenTag == "Räjähtävä valopistooli") 
   3150        { 
   3151            ase = new AssaultRifle(18, 10); 
   3152            ase.FireRate = 1.0; 
   3153            ase.ProjectileCollision = ExpFlareOsui; 
   3154            ase.Power.Value = 300; 
   3155            ase.Power.DefaultValue = 300; 
   3156            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10); 
   3157            ase.Tag = "Räjähtävä valopistooli"; 
   3158            ase.Image = flaregunkuva; 
   3159            ase.X = 10; 
   3160            ase.Y = 10; 
   3161        } 
   3162 
  24183163        if (ase != null) 
  24193164        { 
   
  24223167        } 
  24233168        return false; 
   3169    } 
   3170 
   3171    void MuunnaAse(string aseenTag, Pelaaja pelaaja) 
   3172    { 
   3173        if (aseenTag == null) return; 
   3174 
   3175        if (aseenTag.Length >= 7 && aseenTag.Substring(0, 7) == "Kivääri") 
   3176        { 
   3177            LuoAsePelaajalle("Sarjatulikivääri", pelaaja); 
   3178        } 
   3179        if (aseenTag.Length >= 6 && aseenTag.Substring(0, 6) == "Magnum") 
   3180        { 
   3181            LuoAsePelaajalle("Revolveri", pelaaja); 
   3182        } 
   3183        if (aseenTag.Length >= 8 && aseenTag.Substring(0, 8) == "Haulikko") 
   3184        { 
   3185            LuoAsePelaajalle("Katkaistu haulikko", pelaaja); 
   3186        } 
   3187        if (aseenTag.Length >= 6 && aseenTag.Substring(0, 6) == "Sniper") 
   3188        { 
   3189            LuoAsePelaajalle("Panssari-Sniper", pelaaja); 
   3190        } 
   3191        if (aseenTag.Length >= 15 && aseenTag.Substring(0, 15) == "Kranaatinheitin") 
   3192        { 
   3193            LuoAsePelaajalle("Sirpalekranaatinheitin", pelaaja); 
   3194        } 
   3195        if (aseenTag.Length >= 13 && aseenTag.Substring(0, 13) == "Raketinheitin") 
   3196        { 
   3197            LuoAsePelaajalle("Sinko", pelaaja); 
   3198        } 
   3199        if (aseenTag.Length >= 8 && aseenTag.Substring(0, 8) == "Pistooli") 
   3200        { 
   3201            LuoAsePelaajalle("Konepistooli", pelaaja); 
   3202        } 
   3203 
   3204        // Yksinpeli aseet 
   3205        if (aseenTag.Length >= 12 && aseenTag.Substring(0, 12) == "Valopistooli") 
   3206        { 
   3207            LuoAsePelaajalle("Räjähtävä valopistooli", pelaaja); 
   3208        } 
  24243209    } 
  24253210 
   
  27213506            rajahdys.Speed = 1000; 
  27223507        } 
   3508 
   3509        // Yksinpeli aseet 
   3510        if (aseenTag == "Valopistooli") 
   3511        { 
   3512            LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 2", pelaaja); 
   3513        } 
   3514 
   3515        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 2") 
   3516        { 
   3517            LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 3", pelaaja); 
   3518        } 
   3519 
   3520        if (aseenTag == "Valopistooli Lv. 3") 
   3521        { 
   3522            LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 4", pelaaja); 
   3523            Timer.SingleShot(5.0, delegate 
   3524            { 
   3525                if (pelaaja.IsDestroyed == true) 
   3526                { 
   3527                    return; 
   3528                } 
   3529                string aseTag = pelaaja.Weapon.Tag.ToString(); 
   3530                if (aseTag == "Valopistooli Lv. 4") 
   3531                { 
   3532                    saaAmpua = false; 
   3533                    Timer.SingleShot(0.1, delegate 
   3534                    { 
   3535                        saaAmpua = true; 
   3536                    }); LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 3", pelaaja); naytaTiedot(); 
   3537                } 
   3538                else 
   3539                { 
   3540                    return; 
   3541                } 
   3542            }); 
   3543        } 
  27233544    } 
  27243545 
   
  27453566 
  27463567        //Admin 
  2747         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Console, null); 
   3568        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ConsoleSingle, null); 
  27483569    } 
  27493570 
   
  27683589         
  27693590        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, PeliPauselle, "Pysäyttää pelin", pelaaja1); 
   3591 
   3592        //Admin 
   3593        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ConsoleMulti, null); 
  27703594 
  27713595        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne, pelaaja1); 
   
  28683692    } 
  28693693 
  2870     void Console() 
   3694    void ConsoleSingle() 
  28713695    { 
  28723696        InputWindow console = new InputWindow("Console"); 
   
  28753699    } 
  28763700 
   3701    void ConsoleMulti() 
   3702    { 
   3703        InputWindow console = new InputWindow("Console"); 
   3704        console.TextEntered += ProcessInputMulti; 
   3705        Add(console); 
   3706    } 
   3707 
  28773708    void ProcessInput(InputWindow ikkuna) 
  28783709    { 
   
  30353866            } 
  30363867 
  3037             // kerättävät 
   3868            // Muunnetut aseet 
   3869            if (vastaus.Substring(5) == "burstrifle") 
   3870            { 
   3871                LuoAsePelaajalle("Sarjatulikivääri", pelaaja1); 
   3872            } 
   3873 
   3874            if (vastaus.Substring(5) == "revolver") 
   3875            { 
   3876                LuoAsePelaajalle("Revolveri", pelaaja1); 
   3877            } 
   3878 
   3879            if (vastaus.Substring(5) == "sawedoff") 
   3880            { 
   3881                LuoAsePelaajalle("Katkaistu haulikko", pelaaja1); 
   3882            } 
   3883 
   3884            if (vastaus.Substring(5) == "apsniper") 
   3885            { 
   3886                LuoAsePelaajalle("Panssari-Sniper", pelaaja1); 
   3887            } 
   3888 
   3889            if (vastaus.Substring(5) == "clustergrenadelauncher") 
   3890            { 
   3891                LuoAsePelaajalle("Sirpalekranaatinheitin", pelaaja1); 
   3892            } 
   3893 
   3894            if (vastaus.Substring(5) == "rpg") 
   3895            { 
   3896                LuoAsePelaajalle("Sinko", pelaaja1); 
   3897            } 
   3898 
   3899            if (vastaus.Substring(5) == "smg") 
   3900            { 
   3901                LuoAsePelaajalle("Konepistooli", pelaaja1); 
   3902            } 
   3903            if (vastaus.Substring(5) == "explosiveflaregun") 
   3904            { 
   3905                LuoAsePelaajalle("Räjähtävä valopistooli", pelaaja1); 
   3906            } 
   3907 
   3908            // Kerättävät 
  30383909            if (vastaus.Substring(5) == "powerup") 
  30393910            { 
   
  30413912                else { PaivitaAse(pelaaja1.Weapon.Tag.ToString(), pelaaja1); } 
  30423913            } 
   3914 
   3915            if (vastaus.Substring(5) == "mod") 
   3916            { 
   3917                if (pelaaja1.Weapon == null || pelaaja1.Weapon.Tag == null) { return; } 
   3918                else { MuunnaAse(pelaaja1.Weapon.Tag.ToString(), pelaaja1); } 
   3919            } 
   3920 
  30433921            if (vastaus.Substring(5) == "health") 
  30443922            { 
  3045                 BoostiHP(pelaaja1); 
   3923                BoostiHP1(pelaaja1); 
   3924            } 
   3925 
   3926            if (vastaus.Substring(5) == "hpboost") 
   3927            { 
   3928                IncreaseHP(pelaaja1); 
  30463929            } 
  30473930 
   
  30613944            { 
  30623945                LuoTaso2(); 
   3946            } 
   3947        } 
   3948 
   3949        if (vastaus == "nextlevel") 
   3950        { 
   3951            SeuraavaTaso(pelaaja1, null); 
   3952        } 
   3953        if (vastaus == "restartlevel") 
   3954        { 
   3955            uusiYksinPeli(); 
   3956        } 
   3957 
   3958        if (vastaus == "kill") 
   3959        { 
   3960            pelaaja1.HPLaskuri.Value = pelaaja1.HPLaskuri.MinValue; 
   3961        } 
   3962 
   3963        if (vastaus == "heal") 
   3964        { 
   3965            pelaaja1.HPLaskuri.Value = pelaaja1.HPLaskuri.MaxValue; 
   3966        } 
   3967    } 
   3968 
   3969    void ProcessInputMulti(InputWindow ikkuna) 
   3970    { 
   3971        string vastaus = ikkuna.InputBox.Text; 
   3972        // tehdään jotain vastauksella 
   3973        if (vastaus.Length >= 6 && vastaus.Substring(0, 5) == "give ") 
   3974        { 
   3975            if (vastaus.Length >= 9 && vastaus.Substring(5, 3) == "p1 ") 
   3976            { 
   3977                // aseet 
   3978                if (vastaus.Substring(8) == "pistol") 
   3979                { 
   3980                    LuoAsePelaajalle("Pistooli", pelaaja1); 
   3981                } 
   3982                if (vastaus.Substring(8) == "pistol2") 
   3983                { 
   3984                    LuoAsePelaajalle("Pistooli Lv. 2", pelaaja1); 
   3985                } 
   3986                if (vastaus.Substring(8) == "pistol3") 
   3987                { 
   3988                    LuoAsePelaajalle("Pistooli Lv. 3", pelaaja1); 
   3989                } 
   3990                if (vastaus.Substring(8) == "pistol4") 
   3991                { 
   3992                    LuoAsePelaajalle("Pistooli Lv. 4", pelaaja1); 
   3993                } 
   3994 
   3995                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle") 
   3996                { 
   3997                    LuoAsePelaajalle("Kivääri", pelaaja1); 
   3998                } 
   3999                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle2") 
   4000                { 
   4001                    LuoAsePelaajalle("Kivääri Lv. 2", pelaaja1); 
   4002                } 
   4003                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle3") 
   4004                { 
   4005                    LuoAsePelaajalle("Kivääri Lv. 3", pelaaja1); 
   4006                } 
   4007                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle4") 
   4008                { 
   4009                    LuoAsePelaajalle("Kivääri Lv. 4", pelaaja1); 
   4010                } 
   4011 
   4012                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun") 
   4013                { 
   4014                    LuoAsePelaajalle("Haulikko", pelaaja1); 
   4015                } 
   4016                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun2") 
   4017                { 
   4018                    LuoAsePelaajalle("Haulikko Lv. 2", pelaaja1); 
   4019                } 
   4020                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun3") 
   4021                { 
   4022                    LuoAsePelaajalle("Haulikko Lv. 3", pelaaja1); 
   4023                } 
   4024                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun4") 
   4025                { 
   4026                    LuoAsePelaajalle("Haulikko Lv. 4", pelaaja1); 
   4027                } 
   4028 
   4029                if (vastaus.Substring(8) == "magnum") 
   4030                { 
   4031                    LuoAsePelaajalle("Magnum", pelaaja1); 
   4032                } 
   4033                if (vastaus.Substring(8) == "magnum2") 
   4034                { 
   4035                    LuoAsePelaajalle("Magnum Lv. 2", pelaaja1); 
   4036                } 
   4037                if (vastaus.Substring(8) == "magnum3") 
   4038                { 
   4039                    LuoAsePelaajalle("Magnum Lv. 3", pelaaja1); 
   4040                } 
   4041                if (vastaus.Substring(8) == "magnum4") 
   4042                { 
   4043                    LuoAsePelaajalle("Magnum Lv. 4", pelaaja1); 
   4044                } 
   4045 
   4046                if (vastaus.Substring(8) == "sniper") 
   4047                { 
   4048                    LuoAsePelaajalle("Sniper", pelaaja1); 
   4049                } 
   4050                if (vastaus.Substring(8) == "sniper2") 
   4051                { 
   4052                    LuoAsePelaajalle("Sniper Lv. 2", pelaaja1); 
   4053                } 
   4054                if (vastaus.Substring(8) == "sniper3") 
   4055                { 
   4056                    LuoAsePelaajalle("Sniper Lv. 3", pelaaja1); 
   4057                } 
   4058                if (vastaus.Substring(8) == "sniper4") 
   4059                { 
   4060                    LuoAsePelaajalle("Sniper Lv. 4", pelaaja1); 
   4061                } 
   4062 
   4063                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher") 
   4064                { 
   4065                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin", pelaaja1); 
   4066                } 
   4067                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher2") 
   4068                { 
   4069                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin Lv. 2", pelaaja1); 
   4070                } 
   4071                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher3") 
   4072                { 
   4073                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin Lv. 3", pelaaja1); 
   4074                } 
   4075                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher4") 
   4076                { 
   4077                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin Lv. 4", pelaaja1); 
   4078                } 
   4079 
   4080                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher") 
   4081                { 
   4082                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin", pelaaja1); 
   4083                } 
   4084                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher2") 
   4085                { 
   4086                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin Lv. 2", pelaaja1); 
   4087                } 
   4088                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher3") 
   4089                { 
   4090                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin Lv. 3", pelaaja1); 
   4091                } 
   4092                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher4") 
   4093                { 
   4094                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin Lv. 4", pelaaja1); 
   4095                } 
   4096 
   4097                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun") 
   4098                { 
   4099                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli", pelaaja1); 
   4100                } 
   4101                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun2") 
   4102                { 
   4103                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 2", pelaaja1); 
   4104                } 
   4105                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun3") 
   4106                { 
   4107                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 3", pelaaja1); 
   4108                } 
   4109                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun4") 
   4110                { 
   4111                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 4", pelaaja1); 
   4112                } 
   4113 
   4114                if (vastaus.Substring(8) == "sword") 
   4115                { 
   4116                    LuoAsePelaajalle("Miekka", pelaaja1); 
   4117                } 
   4118                if (vastaus.Substring(8) == "sword2") 
   4119                { 
   4120                    LuoAsePelaajalle("Miekka Lv. 2", pelaaja1); 
   4121                } 
   4122                if (vastaus.Substring(8) == "sword3") 
   4123                { 
   4124                    LuoAsePelaajalle("Miekka Lv. 3", pelaaja1); 
   4125                } 
   4126                if (vastaus.Substring(8) == "sword4") 
   4127                { 
   4128                    LuoAsePelaajalle("Miekka Lv. 4", pelaaja1); 
   4129                } 
   4130 
   4131                // Muunnetut aseet 
   4132                if (vastaus.Substring(8) == "burstrifle") 
   4133                { 
   4134                    LuoAsePelaajalle("Sarjatulikivääri", pelaaja1); 
   4135                } 
   4136 
   4137                if (vastaus.Substring(8) == "revolver") 
   4138                { 
   4139                    LuoAsePelaajalle("Revolveri", pelaaja1); 
   4140                } 
   4141 
   4142                if (vastaus.Substring(8) == "sawedoff") 
   4143                { 
   4144                    LuoAsePelaajalle("Katkaistu haulikko", pelaaja1); 
   4145                } 
   4146 
   4147                if (vastaus.Substring(8) == "apsniper") 
   4148                { 
   4149                    LuoAsePelaajalle("Panssari-Sniper", pelaaja1); 
   4150                } 
   4151 
   4152                if (vastaus.Substring(8) == "clustergrenadelauncher") 
   4153                { 
   4154                    LuoAsePelaajalle("Sirpalekranaatinheitin", pelaaja1); 
   4155                } 
   4156 
   4157                if (vastaus.Substring(8) == "rpg") 
   4158                { 
   4159                    LuoAsePelaajalle("Sinko", pelaaja1); 
   4160                } 
   4161 
   4162                if (vastaus.Substring(8) == "smg") 
   4163                { 
   4164                    LuoAsePelaajalle("Konepistooli", pelaaja1); 
   4165                } 
   4166                if (vastaus.Substring(8) == "explosiveflaregun") 
   4167                { 
   4168                    LuoAsePelaajalle("Räjähtävä valopistooli", pelaaja1); 
   4169                } 
   4170 
   4171                // kerättävät 
   4172                if (vastaus.Substring(8) == "powerup") 
   4173                { 
   4174                    if (pelaaja1.Weapon == null || pelaaja1.Weapon.Tag == null) { return; } 
   4175                    else { PaivitaAse(pelaaja1.Weapon.Tag.ToString(), pelaaja1); } 
   4176                } 
   4177                if (vastaus.Substring(8) == "mod") 
   4178                { 
   4179                    if (pelaaja1.Weapon == null || pelaaja1.Weapon.Tag == null) { return; } 
   4180                    else { MuunnaAse(pelaaja1.Weapon.Tag.ToString(), pelaaja1); } 
   4181                } 
   4182                if (vastaus.Substring(8) == "health") 
   4183                { 
   4184                    BoostiHP(pelaaja1); 
   4185                } 
   4186                if (vastaus.Substring(8) == "hpboost") 
   4187                { 
   4188                    IncreaseHP(pelaaja1); 
   4189                } 
   4190            } 
   4191 
   4192            if (vastaus.Length >= 9 && vastaus.Substring(5, 3) == "p2 ") 
   4193            { 
   4194                // aseet 
   4195                if (vastaus.Substring(8) == "pistol") 
   4196                { 
   4197                    LuoAsePelaajalle("Pistooli", pelaaja2); 
   4198                } 
   4199                if (vastaus.Substring(8) == "pistol2") 
   4200                { 
   4201                    LuoAsePelaajalle("Pistooli Lv. 2", pelaaja2); 
   4202                } 
   4203                if (vastaus.Substring(8) == "pistol3") 
   4204                { 
   4205                    LuoAsePelaajalle("Pistooli Lv. 3", pelaaja2); 
   4206                } 
   4207                if (vastaus.Substring(8) == "pistol4") 
   4208                { 
   4209                    LuoAsePelaajalle("Pistooli Lv. 4", pelaaja2); 
   4210                } 
   4211 
   4212                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle") 
   4213                { 
   4214                    LuoAsePelaajalle("Kivääri", pelaaja2); 
   4215                } 
   4216                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle2") 
   4217                { 
   4218                    LuoAsePelaajalle("Kivääri Lv. 2", pelaaja2); 
   4219                } 
   4220                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle3") 
   4221                { 
   4222                    LuoAsePelaajalle("Kivääri Lv. 3", pelaaja2); 
   4223                } 
   4224                if (vastaus.Substring(8) == "assaultrifle4") 
   4225                { 
   4226                    LuoAsePelaajalle("Kivääri Lv. 4", pelaaja2); 
   4227                } 
   4228 
   4229                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun") 
   4230                { 
   4231                    LuoAsePelaajalle("Haulikko", pelaaja2); 
   4232                } 
   4233                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun2") 
   4234                { 
   4235                    LuoAsePelaajalle("Haulikko Lv. 2", pelaaja2); 
   4236                } 
   4237                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun3") 
   4238                { 
   4239                    LuoAsePelaajalle("Haulikko Lv. 3", pelaaja2); 
   4240                } 
   4241                if (vastaus.Substring(8) == "shotgun4") 
   4242                { 
   4243                    LuoAsePelaajalle("Haulikko Lv. 4", pelaaja2); 
   4244                } 
   4245 
   4246                if (vastaus.Substring(8) == "magnum") 
   4247                { 
   4248                    LuoAsePelaajalle("Magnum", pelaaja2); 
   4249                } 
   4250                if (vastaus.Substring(8) == "magnum2") 
   4251                { 
   4252                    LuoAsePelaajalle("Magnum Lv. 2", pelaaja2); 
   4253                } 
   4254                if (vastaus.Substring(8) == "magnum3") 
   4255                { 
   4256                    LuoAsePelaajalle("Magnum Lv. 3", pelaaja2); 
   4257                } 
   4258                if (vastaus.Substring(8) == "magnum4") 
   4259                { 
   4260                    LuoAsePelaajalle("Magnum Lv. 4", pelaaja2); 
   4261                } 
   4262 
   4263                if (vastaus.Substring(8) == "sniper") 
   4264                { 
   4265                    LuoAsePelaajalle("Sniper", pelaaja2); 
   4266                } 
   4267                if (vastaus.Substring(8) == "sniper2") 
   4268                { 
   4269                    LuoAsePelaajalle("Sniper Lv. 2", pelaaja2); 
   4270                } 
   4271                if (vastaus.Substring(8) == "sniper3") 
   4272                { 
   4273                    LuoAsePelaajalle("Sniper Lv. 3", pelaaja2); 
   4274                } 
   4275                if (vastaus.Substring(8) == "sniper4") 
   4276                { 
   4277                    LuoAsePelaajalle("Sniper Lv. 4", pelaaja2); 
   4278                } 
   4279 
   4280                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher") 
   4281                { 
   4282                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin", pelaaja2); 
   4283                } 
   4284                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher2") 
   4285                { 
   4286                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin Lv. 2", pelaaja2); 
   4287                } 
   4288                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher3") 
   4289                { 
   4290                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin Lv. 3", pelaaja2); 
   4291                } 
   4292                if (vastaus.Substring(8) == "rocketlauncher4") 
   4293                { 
   4294                    LuoAsePelaajalle("Raketinheitin Lv. 4", pelaaja2); 
   4295                } 
   4296 
   4297                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher") 
   4298                { 
   4299                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin", pelaaja2); 
   4300                } 
   4301                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher2") 
   4302                { 
   4303                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin Lv. 2", pelaaja2); 
   4304                } 
   4305                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher3") 
   4306                { 
   4307                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin Lv. 3", pelaaja2); 
   4308                } 
   4309                if (vastaus.Substring(8) == "grenadelauncher4") 
   4310                { 
   4311                    LuoAsePelaajalle("Kranaatinheitin Lv. 4", pelaaja2); 
   4312                } 
   4313 
   4314                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun") 
   4315                { 
   4316                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli", pelaaja2); 
   4317                } 
   4318                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun2") 
   4319                { 
   4320                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 2", pelaaja2); 
   4321                } 
   4322                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun3") 
   4323                { 
   4324                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 3", pelaaja2); 
   4325                } 
   4326                if (vastaus.Substring(8) == "flaregun4") 
   4327                { 
   4328                    LuoAsePelaajalle("Valopistooli Lv. 4", pelaaja2); 
   4329                } 
   4330 
   4331                if (vastaus.Substring(8) == "sword") 
   4332                { 
   4333                    LuoAsePelaajalle("Miekka", pelaaja2); 
   4334                } 
   4335                if (vastaus.Substring(8) == "sword2") 
   4336                { 
   4337                    LuoAsePelaajalle("Miekka Lv. 2", pelaaja2); 
   4338                } 
   4339                if (vastaus.Substring(8) == "sword3") 
   4340                { 
   4341                    LuoAsePelaajalle("Miekka Lv. 3", pelaaja2); 
   4342                } 
   4343                if (vastaus.Substring(8) == "sword4") 
   4344                { 
   4345                    LuoAsePelaajalle("Miekka Lv. 4", pelaaja2); 
   4346                } 
   4347 
   4348                // Muunnetut aseet 
   4349                if (vastaus.Substring(8) == "burstrifle") 
   4350                { 
   4351                    LuoAsePelaajalle("Sarjatulikivääri", pelaaja2); 
   4352                } 
   4353 
   4354                if (vastaus.Substring(8) == "revolver") 
   4355                { 
   4356                    LuoAsePelaajalle("Revolveri", pelaaja2); 
   4357                } 
   4358 
   4359                if (vastaus.Substring(8) == "sawedoff") 
   4360                { 
   4361                    LuoAsePelaajalle("Katkaistu haulikko", pelaaja2); 
   4362                } 
   4363 
   4364                if (vastaus.Substring(8) == "apsniper") 
   4365                { 
   4366                    LuoAsePelaajalle("Panssari-Sniper", pelaaja2); 
   4367                } 
   4368 
   4369                if (vastaus.Substring(8) == "clustergrenadelauncher") 
   4370                { 
   4371                    LuoAsePelaajalle("Sirpalekranaatinheitin", pelaaja2); 
   4372                } 
   4373 
   4374                if (vastaus.Substring(8) == "rpg") 
   4375                { 
   4376                    LuoAsePelaajalle("Sinko", pelaaja2); 
   4377                } 
   4378 
   4379                if (vastaus.Substring(8) == "smg") 
   4380                { 
   4381                    LuoAsePelaajalle("Konepistooli", pelaaja2); 
   4382                } 
   4383                if (vastaus.Substring(8) == "explosiveflaregun") 
   4384                { 
   4385                    LuoAsePelaajalle("Räjähtävä valopistooli", pelaaja2); 
   4386                } 
   4387 
   4388                // kerättävät 
   4389                if (vastaus.Substring(8) == "powerup") 
   4390                { 
   4391                    if (pelaaja2.Weapon == null || pelaaja2.Weapon.Tag == null) { return; } 
   4392                    else { PaivitaAse(pelaaja2.Weapon.Tag.ToString(), pelaaja2); } 
   4393                } 
   4394                if (vastaus.Substring(8) == "mod") 
   4395                { 
   4396                    if (pelaaja2.Weapon == null || pelaaja2.Weapon.Tag == null) { return; } 
   4397                    else { MuunnaAse(pelaaja2.Weapon.Tag.ToString(), pelaaja2); } 
   4398                } 
   4399                if (vastaus.Substring(8) == "health") 
   4400                { 
   4401                    BoostiHP(pelaaja2); 
   4402                } 
   4403                if (vastaus.Substring(8) == "hpboost") 
   4404                { 
   4405                    IncreaseHP(pelaaja2); 
   4406                } 
   4407            } 
   4408 
   4409        } 
   4410 
   4411        if (vastaus.Length >= 7 && vastaus.Substring(0, 6) == "level ") 
   4412        { 
   4413            if (vastaus.Substring(6) == "0") 
   4414            { 
   4415                LuoKentta0(); 
   4416            } 
   4417            if (vastaus.Substring(6) == "1") 
   4418            { 
   4419                LuoKentta1(); 
   4420            } 
   4421            if (vastaus.Substring(6) == "2") 
   4422            { 
   4423                LuoKentta2(); 
   4424            } 
   4425            if (vastaus.Substring(6) == "3") 
   4426            { 
   4427                LuoKentta3(); 
   4428            } 
   4429        } 
   4430        if (vastaus.Length >= 6 && vastaus.Substring(0, 5) == "kill ") 
   4431        { 
   4432            if (vastaus.Length >= 7 && vastaus.Substring(5, 2) == "p1") 
   4433            { 
   4434                pelaaja1.HPLaskuri.Value = pelaaja1.HPLaskuri.MinValue; 
   4435            } 
   4436            if (vastaus.Length >= 7 && vastaus.Substring(5, 2) == "p2") 
   4437            { 
   4438                pelaaja2.HPLaskuri.Value = pelaaja2.HPLaskuri.MinValue; 
   4439            } 
   4440        } 
   4441 
   4442        if (vastaus.Length >= 6 && vastaus.Substring(0, 5) == "heal ") 
   4443        { 
   4444            if (vastaus.Length >= 7 && vastaus.Substring(5, 2) == "p1") 
   4445            { 
   4446                pelaaja1.HPLaskuri.Value = pelaaja1.HPLaskuri.MaxValue; 
   4447            } 
   4448 
   4449            if (vastaus.Length >= 7 && vastaus.Substring(5, 2) == "p2") 
   4450            { 
   4451                pelaaja2.HPLaskuri.Value = pelaaja2.HPLaskuri.MaxValue; 
  30634452            } 
  30644453        } 
   
  33604749            Timer.SingleShot(0.05, delegate { Add(ammus2); }); 
  33614750        } 
   4751 
  33624752        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Valopistooli") 
  33634753        { 
   
  33684758            ammus.IgnoresCollisionResponse = false; 
  33694759            Timer.SingleShot(0.1, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; }); 
   4760            AddCollisionHandler(ammus, "poltettava taso", delegate(PhysicsObject o, PhysicsObject k) { PoltaTaso(k); }); 
   4761        } 
   4762        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Valopistooli Lv. 2") 
   4763        { 
   4764            ammus.Image = flarekuva2; 
   4765            ammus.Size += new Vector(3, 1); 
   4766            ammus.IgnoresGravity = false; 
   4767            ammus.Hit(new Vector(0, 20)); 
   4768            ammus.IgnoresCollisionResponse = false; 
   4769            Timer.SingleShot(0.1, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; }); 
   4770        } 
   4771        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Valopistooli Lv. 3") 
   4772        { 
   4773            ammus.Image = flarekuva3; 
   4774            ammus.Size += new Vector(3, 1); 
   4775            ammus.IgnoresGravity = false; 
   4776            ammus.Hit(new Vector(0, 20)); 
   4777            ammus.IgnoresCollisionResponse = false; 
   4778            Timer.SingleShot(0.1, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; }); 
   4779        } 
   4780        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Valopistooli Lv. 4") 
   4781        { 
   4782            ammus.Image = flarekuva4; 
   4783            ammus.Size += new Vector(3, 1); 
   4784            ammus.IgnoresGravity = false; 
   4785            ammus.Hit(new Vector(0, 20)); 
   4786            ammus.IgnoresCollisionResponse = false; 
   4787            Timer.SingleShot(0.1, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; }); 
   4788        } 
   4789 
   4790        // Muunnetut aseet 
   4791 
   4792        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Sarjatulikivääri") 
   4793        { 
   4794            PhysicsObject ammus2 = new PhysicsObject(ammus.Image); 
   4795            ammus2.Angle = hahmo.FacingDirection.Angle; 
   4796            ammus2.IgnoresGravity = true; 
   4797            ammus2.Size = ammus.Size; 
   4798            ammus2.Position = ammus.Position; 
   4799            ammus2.Velocity = ammus.Velocity; 
   4800            ammus2.MaximumLifetime = ammus.MaximumLifetime; 
   4801            ammus2.CollisionIgnorer = ammus.CollisionIgnorer; 
   4802            ammus2.Tag = "ammus"; 
   4803            ammus2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   4804            ammus2.IgnoresExplosions = true; 
   4805            AddCollisionHandler(ammus2, SarjatulikivaariOsui); 
   4806 
   4807            PhysicsObject ammus3 = new PhysicsObject(ammus.Image); 
   4808            ammus3.Angle = hahmo.FacingDirection.Angle; 
   4809            ammus3.IgnoresGravity = true; 
   4810            ammus3.Size = ammus.Size; 
   4811            ammus3.Position = ammus.Position; 
   4812            ammus3.Velocity = ammus.Velocity; 
   4813            ammus3.MaximumLifetime = ammus.MaximumLifetime; 
   4814            ammus3.CollisionIgnorer = ammus.CollisionIgnorer; 
   4815            ammus3.Tag = "ammus"; 
   4816            ammus3.IgnoresCollisionResponse = true; 
   4817            ammus3.IgnoresExplosions = true; 
   4818            AddCollisionHandler(ammus3, SarjatulikivaariOsui); 
   4819 
   4820            Timer.SingleShot(0.03, delegate { Add(ammus2); Timer.SingleShot(0.03, delegate { Add(ammus3); }); }); 
   4821        } 
   4822 
   4823        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Revolveri") 
   4824        { 
   4825            ammus.Hit(new Vector(0, RandomGen.NextDouble(-5, 5))); 
   4826        } 
   4827 
   4828        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Katkaistu haulikko") 
   4829        { 
   4830            for (int i = 0; i < 7; i++) 
   4831            { 
   4832                PhysicsObject ammus2 = new PhysicsObject(ammus.Image); 
   4833                ammus2.Angle = hahmo.FacingDirection.Angle; 
   4834                ammus2.IgnoresGravity = true; 
   4835                ammus2.Size = ammus.Size; 
   4836                ammus2.Position = ammus.Position; 
   4837                ammus2.Velocity = ammus.Velocity; 
   4838                ammus2.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.4); 
   4839                ammus2.Hit(new Vector(RandomGen.NextDouble(-100, 100), RandomGen.NextDouble(-300, 300))); 
   4840                ammus2.CollisionIgnorer = ammus.CollisionIgnorer; 
   4841                ammus2.Tag = "ammus"; 
   4842                ammus2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   4843                ammus2.IgnoresExplosions = true; 
   4844                AddCollisionHandler(ammus2, KatkaistuHaulikkoOsui); 
   4845                Add(ammus2); 
   4846            } 
   4847        } 
   4848 
   4849        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Sirpalekranaatinheitin") 
   4850        { 
   4851            ammus.Shape = Shape.Circle; 
   4852            ammus.Image = kranaatinkuva; 
   4853            ammus.Restitution = 1; 
   4854            ammus.Mass = 0.2; 
   4855            ammus.KineticFriction = 0.2; 
   4856            ammus.StaticFriction = 0.2; 
   4857            ammus.Position = hahmo.Position; 
   4858            ammus.Size += new Vector(1, 1); 
   4859            ammus.IgnoresCollisionResponse = false; 
   4860            Timer.SingleShot(0.2, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; }); 
   4861            ammus.Hit(new Vector(0, 40)); 
   4862        } 
   4863 
   4864        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Sinko") 
   4865        { 
   4866            ammus.Image = raketinkuva; 
   4867            ammus.Size += new Vector(3, 1); 
   4868            ammus.IgnoresCollisionResponse = false; 
   4869            Timer.SingleShot(0.1, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; }); 
   4870        } 
   4871 
   4872        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Konepistooli") 
   4873        { 
   4874            ammus.Hit(new Vector(0, RandomGen.NextDouble(-30, 30))); 
   4875        } 
   4876 
   4877        if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Räjähtävä valopistooli") 
   4878        { 
   4879            ammus.Image = flarekuva; 
   4880            ammus.Size += new Vector(3, 1); 
   4881            ammus.IgnoresGravity = false; 
   4882            ammus.Hit(new Vector(0, 20)); 
   4883            ammus.IgnoresCollisionResponse = false; 
   4884            Timer.SingleShot(0.1, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; }); 
  33704885        } 
  33714886 
   
  33814896    void uusiYksinPeli() 
  33824897    { 
   4898        if (sailytahp == true) 
   4899        { 
   4900            MAXHP = pelaaja1.HPLaskuri.MaxValue; 
   4901            CURRENTHP = pelaaja1.HPLaskuri.Value; 
   4902            sailytahp = false; 
   4903        } 
   4904        else 
   4905        { 
   4906            CURRENTHP = MAXHP; 
   4907        } 
   4908 
  33834909        LuoTasoKentta(); 
  33844910        NollaaLaskurit(); 
  3385         pelaaja1.Weapon = null; 
   4911        //pelaaja1.Weapon = null; 
  33864912        pelaaja2.Weapon = null; 
   4913        //pelaaja1.varaAse = null; 
   4914        pelaaja2.varaAse = null; 
  33874915        lisaaYksinNappaimet(); 
  3388         PHPMAARA = 100; 
  3389         HPBOOST = 25; 
  33904916        LisaaHPNaytto(); 
  3391  
  33924917 
  33934918        saaAmpua = false; 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/Kynari.csproj.Debug.cachefile

  r4418 r4757  
  5757Content\flaregun.xnb 
  5858Content\flare.xnb 
   59Content\flaregun2.xnb 
   60Content\flaregun3.xnb 
   61Content\flaregun4.xnb 
   62Content\flare2.xnb 
   63Content\flare3.xnb 
   64Content\flare4.xnb 
   65Content\kentta0.xnb 
   66Content\taso2.xnb 
   67Content\taso.xnb 
   68Content\boost.xnb 
   69Content\sidegrade.xnb 
   70Content\smg.xnb 
  5971Content\tausta.wma 
  6072Content\kentta1.txt 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{CE1DC0B1-C320-4A5D-86A8-6245AF0207D1}.xml

  r4418 r4757  
  496496      <Options>None</Options> 
  497497      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso1.xnb</Output> 
  498       <Time>2013-07-03T22:03:46.103504+03:00</Time> 
   498      <Time>2013-09-14T11:39:08.3891767+03:00</Time> 
  499499    </Item> 
  500500    <Item> 
   
  505505      <Options>None</Options> 
  506506      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso0.xnb</Output> 
  507       <Time>2013-06-28T23:20:37.9034089+03:00</Time> 
   507      <Time>2013-07-19T03:15:46.5970099+03:00</Time> 
  508508    </Item> 
  509509    <Item> 
   
  524524      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare.xnb</Output> 
  525525      <Time>2013-07-03T20:17:53.4531532+03:00</Time> 
   526    </Item> 
   527    <Item> 
   528      <Source>flaregun2.png</Source> 
   529      <Name>flaregun2</Name> 
   530      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   531      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   532      <Options>None</Options> 
   533      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flaregun2.xnb</Output> 
   534      <Time>2013-07-04T17:42:26.9726184+03:00</Time> 
   535    </Item> 
   536    <Item> 
   537      <Source>flaregun3.png</Source> 
   538      <Name>flaregun3</Name> 
   539      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   540      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   541      <Options>None</Options> 
   542      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flaregun3.xnb</Output> 
   543      <Time>2013-07-04T17:44:28.2925575+03:00</Time> 
   544    </Item> 
   545    <Item> 
   546      <Source>flaregun4.png</Source> 
   547      <Name>flaregun4</Name> 
   548      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   549      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   550      <Options>None</Options> 
   551      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flaregun4.xnb</Output> 
   552      <Time>2013-07-04T17:49:32.0339305+03:00</Time> 
   553    </Item> 
   554    <Item> 
   555      <Source>flare2.png</Source> 
   556      <Name>flare2</Name> 
   557      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   558      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   559      <Options>None</Options> 
   560      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare2.xnb</Output> 
   561      <Time>2013-07-04T17:52:22.2626671+03:00</Time> 
   562    </Item> 
   563    <Item> 
   564      <Source>flare3.png</Source> 
   565      <Name>flare3</Name> 
   566      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   567      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   568      <Options>None</Options> 
   569      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare3.xnb</Output> 
   570      <Time>2013-07-04T17:53:20.9480237+03:00</Time> 
   571    </Item> 
   572    <Item> 
   573      <Source>flare4.png</Source> 
   574      <Name>flare4</Name> 
   575      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   576      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   577      <Options>None</Options> 
   578      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare4.xnb</Output> 
   579      <Time>2013-07-04T17:55:10.2012726+03:00</Time> 
   580    </Item> 
   581    <Item> 
   582      <Source>kentta0.txt</Source> 
   583      <Name>kentta0</Name> 
   584      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   585      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   586      <Options>None</Options> 
   587      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\kentta0.xnb</Output> 
   588      <Time>2013-07-04T18:20:18.0855186+03:00</Time> 
   589    </Item> 
   590    <Item> 
   591      <Source>taso2.txt</Source> 
   592      <Name>taso2</Name> 
   593      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   594      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   595      <Options>None</Options> 
   596      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso2.xnb</Output> 
   597      <Time>2013-09-14T11:38:50.2401386+03:00</Time> 
   598    </Item> 
   599    <Item> 
   600      <Source>taso.txt</Source> 
   601      <Name>taso</Name> 
   602      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   603      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   604      <Options>None</Options> 
   605      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso.xnb</Output> 
   606      <Time>2013-07-05T01:20:20.9907977+03:00</Time> 
   607    </Item> 
   608    <Item> 
   609      <Source>boost.png</Source> 
   610      <Name>boost</Name> 
   611      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   612      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   613      <Options>None</Options> 
   614      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\boost.xnb</Output> 
   615      <Time>2013-07-19T01:29:41.8039646+03:00</Time> 
   616    </Item> 
   617    <Item> 
   618      <Source>sidegrade.png</Source> 
   619      <Name>sidegrade</Name> 
   620      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   621      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   622      <Options>None</Options> 
   623      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\sidegrade.xnb</Output> 
   624      <Time>2013-07-19T01:31:39.1876786+03:00</Time> 
   625    </Item> 
   626    <Item> 
   627      <Source>smg.png</Source> 
   628      <Name>smg</Name> 
   629      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   630      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   631      <Options>None</Options> 
   632      <Output>D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\smg.xnb</Output> 
   633      <Time>2013-06-28T15:47:05.6649579+03:00</Time> 
  526634    </Item> 
  527635    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/obj/x86/Debug/Kynari.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4418 r4757  
  133133D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flaregun.xnb 
  134134D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare.xnb 
   135D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flaregun2.xnb 
   136D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flaregun3.xnb 
   137D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flaregun4.xnb 
   138D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare2.xnb 
   139D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare3.xnb 
   140D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\flare4.xnb 
   141D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\kentta0.xnb 
   142D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso2.xnb 
   143D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso.xnb 
   144D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\boost.xnb 
   145D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\sidegrade.xnb 
   146D:\MyTemp\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\smg.xnb 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/obj/x86/Debug/cachefile-{CE1DC0B1-C320-4A5D-86A8-6245AF0207D1}-targetpath.txt

  r4418 r4757  
  5858Content\flaregun.xnb 
  5959Content\flare.xnb 
   60Content\flaregun2.xnb 
   61Content\flaregun3.xnb 
   62Content\flaregun4.xnb 
   63Content\flare2.xnb 
   64Content\flare3.xnb 
   65Content\flare4.xnb 
   66Content\kentta0.xnb 
   67Content\taso2.xnb 
   68Content\taso.xnb 
   69Content\boost.xnb 
   70Content\sidegrade.xnb 
   71Content\smg.xnb 
  6072Content\kentta1.txt 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/KynariContent/KynariContent.contentproj

  r4418 r4757  
  435435    </Compile> 
  436436  </ItemGroup> 
   437  <ItemGroup> 
   438    <Compile Include="flaregun2.png"> 
   439      <Name>flaregun2</Name> 
   440      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   441      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   442    </Compile> 
   443  </ItemGroup> 
   444  <ItemGroup> 
   445    <Compile Include="flaregun3.png"> 
   446      <Name>flaregun3</Name> 
   447      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   448      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   449    </Compile> 
   450  </ItemGroup> 
   451  <ItemGroup> 
   452    <Compile Include="flaregun4.png"> 
   453      <Name>flaregun4</Name> 
   454      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   455      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   456    </Compile> 
   457  </ItemGroup> 
   458  <ItemGroup> 
   459    <Compile Include="flare2.png"> 
   460      <Name>flare2</Name> 
   461      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   462      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   463    </Compile> 
   464    <Compile Include="flare3.png"> 
   465      <Name>flare3</Name> 
   466      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   467      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   468    </Compile> 
   469    <Compile Include="flare4.png"> 
   470      <Name>flare4</Name> 
   471      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   472      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   473    </Compile> 
   474  </ItemGroup> 
   475  <ItemGroup> 
   476    <Compile Include="kentta0.txt"> 
   477      <Name>kentta0</Name> 
   478      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   479      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   480    </Compile> 
   481  </ItemGroup> 
   482  <ItemGroup> 
   483    <Compile Include="taso2.txt"> 
   484      <Name>taso2</Name> 
   485      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   486      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   487    </Compile> 
   488  </ItemGroup> 
   489  <ItemGroup> 
   490    <Compile Include="taso.txt"> 
   491      <Name>taso</Name> 
   492      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   493      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   494    </Compile> 
   495  </ItemGroup> 
   496  <ItemGroup> 
   497    <Compile Include="boost.png"> 
   498      <Name>boost</Name> 
   499      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   500      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   501    </Compile> 
   502  </ItemGroup> 
   503  <ItemGroup> 
   504    <Compile Include="sidegrade.png"> 
   505      <Name>sidegrade</Name> 
   506      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   507      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   508    </Compile> 
   509  </ItemGroup> 
   510  <ItemGroup> 
   511    <Compile Include="smg.png"> 
   512      <Name>smg</Name> 
   513      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   514      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   515    </Compile> 
   516  </ItemGroup> 
  437517  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  438518  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/KynariContent/taso0.txt

  r4418 r4757  
  1111ttttttttttttttttttttt      t   t            .                            t   t               t 
  1212t                          t    t           .                            t   ttttttttttttttttt 
  13 t                          t     t          tttttttttttttttttttttttttttttt                  wt 
  14 t 1                        t      t    p   t                             t    f             #t 
   13t                          t     t          tttttttttttttttttttttttttttttt         ,        wt 
   14t 1                        t      t    p   t                             t    f    #        #t 
  1515z#########################################################tttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/KynariContent/taso1.txt

  r4418 r4757  
  1 ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
  2 t                                                                                          t     .                   wt 
  3 t                                                                                          t  h  .                   #t 
  4 t                                                                                          ttttttt          ttttttttttt 
  5 t                                                                                                t                    t 
  6 t                                                                                                t   tttt             t 
  7 t                                                                                                t                    t 
  8 t                                                                                                t                    t 
  9 t                                                                                                t      v             t 
  10 t                                                           v                                    tttttttttt           t 
  11 t          P                          h               ttttttttttttt         h                                   h     t 
  12 t          t                         ttt             tt           tt       ttt              t                  ttt    t 
  13 t 1       tt                      v ttttt           tt             tt     ttttt             t    v            ttttt   t 
  14 ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
   1tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
   2t                                                                                          t     ,          .              t 
   3t                                                                                          t  h  #          .    h         t 
   4t                                                                                          ttttttt          ttttttttttt    t 
   5t                                                                                                t                    t    t 
   6t                                                                                                t   tttt             t    t 
   7t                                                                                                t                    t    tttttttttttttttt 
   8t                                                                                                t                    t    tw             t 
   9t                                                                                                t      v             t    t#             t 
   10t                                                           v                                    tttttttttt           t    ttttttttttt    t 
   11t                                     h               ttttttttttttt         h                                   h     t                  tt 
   12t         Pt                         ttt             tt           tt       ttt              t                  ttt    t                 ttt 
   13t 1       tt                      v ttttt           tt             tt     ttttt             t    v            ttttt   t        i       tttt 
   14ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt      
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.