Changeset 4747 for 2013/30


Ignore:
Timestamp:
2013-07-26 12:43:57 (9 years ago)
Author:
nieekrva
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/NikiV/Airbattle/Airbattle
Files:
1 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/NikiV/Airbattle/Airbattle/Airbattle/Airbattle.cs

  r4669 r4747  
  1616    List<Vector> hamistenSpawnauspaikat; 
  1717    IntMeter vihulaskuri; 
   18    IntMeter elämät; 
  1819    string ase = ""; 
  1920    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
  2021    Image plasmaAmmusKuva = LoadImage("plasmaammus"); 
   22    Image rakettiAmmusKuva = LoadImage("raketti"); 
   23 
   24    Vector aloitusPaikka; 
   25    bool osuttiinkoJo = false; 
  2126 
  2227    int[] montakoVihuaKentassa = { 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 }; 
   
  2732    { 
  2833        SetWindowSize(800, 600, false); 
   34        Level.Size = Screen.Size; 
   35        Level.Background.Image = LoadImage("päävalikko"); 
   36        Level.Background.FitToLevel(); 
   37 
  2938        Paavalikko(); 
  3039    } 
   
  3241    void Aloitapeli() 
  3342    { 
   43        IsPaused = false; 
   44        kenttaNro = 0; 
  3445        ClearAll(); 
  3546        vihujenSpawnauspaikat = new List<Vector>(); 
   
  7283    { 
  7384        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu", alus); 
   85        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, AmmuRaketilla, "Ammu", alus); 
  7486 
  7587        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, alus, new Vector(-1000, 0)); 
   
  103115    } 
  104116 
   117    void AmmuRaketilla(PhysicsObject ampuja) 
   118    { 
   119        PhysicsObject ammus = LuoAmmus(ampuja); 
   120        ammus.Size *= 3; 
   121        ammus.Image = rakettiAmmusKuva; 
   122        AddCollisionHandler(ammus, RakettiOsuu); 
   123    } 
  105124 
  106125    void Ammu(PhysicsObject ampuja) 
   126    { 
   127        PhysicsObject ammus = LuoAmmus(ampuja); 
   128 
   129        if(ase.Equals("plasmaase")) 
   130        { 
   131            ammus.Image = plasmaAmmusKuva; 
   132            ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   133        } 
   134 
   135 
   136 
   137    } 
   138 
   139    PhysicsObject LuoAmmus(PhysicsObject ampuja) 
  107140    { 
  108141        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(10, 10); 
   
  118151        ammus.CollisionIgnoreGroup = ampuja.CollisionIgnoreGroup; 
  119152        ammus.Hit(Vector.FromLengthAndAngle(1000, ampuja.Angle + Angle.FromDegrees(90))); 
  120         if(ase.Equals("plasmaase")) 
  121         { 
  122             ammus.Image = plasmaAmmusKuva; 
  123             ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
  124         } 
  125153 
  126154        Add(ammus); 
   
  129157        AddCollisionHandler(ammus, AmmusOsuu); 
  130158 
   159        return ammus; 
   160    } 
   161 
   162    void RakettiOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   163    { 
   164        Explosion e = new Explosion(150); 
   165        e.Position = kohde.Position; 
   166        e.AddShockwaveHandler("perusvihu", PaineaaltoOsuu); 
   167        Add(e); 
   168    } 
   169 
   170    void PaineaaltoOsuu(IPhysicsObject olio, Vector shokki) 
   171    { 
   172        olio.Destroy(); 
   173        // tehdään jotain 
  131174    } 
  132175 
   
  143186    void PelaajaOsuu(PhysicsObject alus, PhysicsObject kohde) 
  144187    { 
  145         alus.Destroy(); 
  146         rajahdys.AddEffect(alus.X, alus.Y, 100); 
  147         ControllerOne.Vibrate(1.5, 1.5, 0.0, 0.0, 1.5); 
  148         topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
  149         topLista.HighScoreWindow.Closed += IkkunaSuljettu; 
  150  
  151     } 
   188        if (osuttiinkoJo) return; 
   189        IsPaused = true; 
   190        osuttiinkoJo = true; 
   191        //alus.Destroy(); 
   192        Vector pos = alus.Position; 
   193        //alus = null; 
   194        DoNextUpdate(delegate 
   195        { 
   196 
   197            rajahdys.AddEffect(pos.X, pos.Y, 100); 
   198            ControllerOne.Vibrate(1.5, 1.5, 0.0, 0.0, 1.5); 
   199            elämät.Value--; 
   200            if (elämät.Value > 0) JatkaPeliaAluksella(); 
   201 
   202        }); 
   203 
   204         
   205    } 
   206 
   207    void JatkaPeliaAluksella() 
   208    { 
   209         
   210        //ClearControls(); 
   211        ase = ""; 
   212        //Luoalus(aloitusPaikka, RUUDUN_LEVEYS, RUUDUN_LEVEYS); 
   213        //Kontrollit(); 
   214        alus.Position = aloitusPaikka; 
   215        IsPaused = false; 
   216        osuttiinkoJo = false; 
   217    } 
   218 
  152219     
  153220    void IkkunaSuljettu(Window sender) 
   
  194261        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  195262        ruudut.SetTileMethod('a', Luoalus); 
  196         ruudut.SetTileMethod('h', LisaaHamiksenPaikka); 
   263        ruudut.SetTileMethod('h', LisaaHamiksenPaikka);        
  197264        ruudut.SetTileMethod('p', LisaaVihunPaikka); 
  198265        ruudut.SetTileMethod('t', Luoplasmaase); 
   
  203270    void Luoalus(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  204271    { 
   272        aloitusPaikka = paikka; 
  205273        alus = new PhysicsObject(leveys, korkeus, Shape.Circle); 
  206274        Add(alus); 
   
  214282        AddCollisionHandler(alus, "perusvihu", PelaajaOsuu); 
  215283        AddCollisionHandler(alus, TarkistaKerattavat); 
   284        osuttiinkoJo = false; 
  216285    } 
  217286 
   
  270339        seuraajanAivot.Speed = 200; 
  271340        seuraajanAivot.Active = true; 
   341        seuraajanAivot.Updated += delegate { PaivitaAivot(seuraajanAivot); }; 
  272342        perusvihu.Brain = seuraajanAivot; 
  273343        perusvihu.Tag = "perusvihu"; 
  274344        return perusvihu; 
  275345    } 
   346 
   347    void PaivitaAivot(FollowerBrain aivot) 
   348    { 
   349        aivot.Active = true; 
   350 
   351    } 
   352 
  276353    void Paavalikko() 
  277354    { 
   
  294371        plasmaase.Hit(new Vector(0, -500)); 
  295372    } 
  296          
  297     
  298  
  299  
   373    void Luoraketti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   374    { 
   375        PhysicsObject raketti = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   376        raketti.Position = paikka; 
   377        Add(raketti); 
   378        raketti.CanRotate = false; 
   379        Image rakettikuva = LoadImage("token2"); 
   380        raketti.Image = rakettikuva; 
   381        raketti.Tag = "raketti"; 
   382        raketti.Hit(new Vector(0, -500)); 
   383    } 
   384 
   385 
   386    void TarkistaSaadaankoElama() 
   387    { 
   388        elämät.Value++; 
   389        pisteLaskuri.MaxValue += 100000; 
   390 
   391    } 
   392     
  300393 
  301394    void LuoPistelaskuri() 
  302395    { 
  303396        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   397        pisteLaskuri.MaxValue = 100000; 
   398        pisteLaskuri.UpperLimit += TarkistaSaadaankoElama; 
  304399 
  305400        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  311406        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  312407        Add(pisteNaytto); 
  313     } 
  314      
  315      
  316  
   408 
   409        elämät = new IntMeter(3, 0, 9); 
   410 
   411        elämät.LowerLimit += NaytaTopLista; 
   412 
   413        Label elamaNaytto = new Label(); 
   414        elamaNaytto.X = Screen.Right - 100; 
   415        elamaNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   416        elamaNaytto.TextColor = Color.Black; 
   417        elamaNaytto.Color = Color.White; 
   418 
   419        elamaNaytto.BindTo(elämät); 
   420        Add(elamaNaytto); 
   421    } 
   422 
   423 
   424    void NaytaTopLista() 
   425    { 
   426        topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
   427        topLista.HighScoreWindow.Closed += IkkunaSuljettu; 
   428 
   429 
   430    } 
  317431 
  318432 
 • 2013/30/NikiV/Airbattle/Airbattle/AirbattleContent/AirbattleContent.contentproj

  r4669 r4747  
  150150    </Compile> 
  151151  </ItemGroup> 
   152  <ItemGroup> 
   153    <Compile Include="token2.png"> 
   154      <Name>token2</Name> 
   155      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   156      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   157    </Compile> 
   158  </ItemGroup> 
  152159  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  153160  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/30/NikiV/Airbattle/Airbattle/AirbattleContent/kentta1.txt

  r4669 r4747  
  2020 
  2121 
  22             a 
  2322 
  2423 
   
  2827 
  2928 
   29            a 
  3030 
  31  
  32  
  33                               
  34  
  35  
  36  
  37  
  38  
  39  
  40           
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.