Changeset 4746


Ignore:
Timestamp:
2013-07-26 12:43:46 (9 years ago)
Author:
novaanan
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/NoelV/shooter/shooter
Files:
2 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/NoelV/shooter/shooter/shooter/shooter.cs

  r4670 r4746  
  1212    IntMeter pisteLaskuri; 
  1313    IntMeter vihollisLaskuri; 
   14    IntMeter isoPommiLaskuri; 
   15 
  1416 
  1517    Image aluksenKuva = LoadImage("alus"); 
   18    Image kilvellinenKuva = LoadImage("kilpiAlus"); 
  1619    Image vihollisenKuva = LoadImage("vihollinen"); 
  1720    Image enkanKuva = LoadImage("enkka"); 
  1821    SoundEffect ampuminen = LoadSoundEffect("laser"); 
  1922    Image kilvenKuva = LoadImage("kilpi"); 
   23    Image pomminKuva = LoadImage("pommi"); 
  2024    PhysicsObject alus; 
  2125 
   
  2832    public override void Begin() 
  2933    { 
   34        IsFullScreen = true; 
   35 
  3036        //topLista.HighScoreWindow.Image = aluksenKuva; 
  3137        topLista.HighScoreWindow.OKButton.Image = vihollisenKuva; 
   
  3945    void valikko(Window sender) 
  4046    { 
   47        ClearAll(); 
  4148        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Valikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
  4249        alkuValikko.Image = aluksenKuva; 
   
  5360    } 
  5461 
   62 
  5563    void ParhaatPisteet() 
  5664    { 
   65        IsPaused = true; 
  5766        topLista.Show(); 
  5867        topLista.HighScoreWindow.Closed += valikko; 
   
  7483 
  7584        Timer vihunLuontiAjastin = new Timer(); 
  76         vihunLuontiAjastin.Interval = 0.6; 
   85        vihunLuontiAjastin.Interval = 0.4; 
  7786        vihunLuontiAjastin.Timeout += delegate { LuoVihollinen(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top)); }; 
  7887        vihunLuontiAjastin.Start(); 
  7988 
  8089        Timer enkkaAjastin = new Timer(); 
  81         enkkaAjastin.Interval = 15.0; 
   90        enkkaAjastin.Interval = 16.0; 
  8291        enkkaAjastin.Timeout += delegate { LuoEnkka(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top)); }; 
  8392        enkkaAjastin.Start(); 
  8493 
  8594        Timer kilpiAjastin = new Timer(); 
  86         kilpiAjastin.Interval = 22.0; 
   95        kilpiAjastin.Interval = 21.0; 
  8796        kilpiAjastin.Timeout += delegate { LuoKilpi(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top)); }; 
  8897        kilpiAjastin.Start(); 
  8998 
   99        Timer pommiAjastin = new Timer(); 
   100        pommiAjastin.Interval = 26.0; 
   101        pommiAjastin.Timeout += delegate { LuoPommi(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top)); }; 
   102        pommiAjastin.Start(); 
   103 
  90104        LuoElamaLaskuri(); 
  91105        LuoPisteLaskuri(); 
  92  
   106        LuoPommiLaskuri(); 
  93107 
  94108        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ampuu", alus); 
   109        Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, AmmuIsoPommi, "Ampuu", alus); 
  95110        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, KysyPoistumista, "Lopeta peli"); 
  96111 
   
  99114    } 
  100115 
   116    void AmmuIsoPommi(PhysicsObject alus) 
   117    { 
   118        if (isoPommiLaskuri.Value == 0) return; 
   119        isoPommiLaskuri.Value--; 
   120        Explosion e = new Explosion(1200); 
   121        e.Position = alus.Position; 
   122        e.Speed = 1800; 
   123        e.ShockwaveColor = Color.Transparent; 
   124        e.ShockwaveReachesObject += AaltoOsuu; 
   125        Add(e); 
   126 
   127    } 
   128 
   129 
   130    void AaltoOsuu(IPhysicsObject kohde, Vector v) 
   131    { 
   132        if (kohde.Tag.Equals("vihu")) 
   133        { 
   134            PhysicsObject vihu = kohde as PhysicsObject; 
   135            if (vihu == null) return; 
   136            TuhoaVihu(vihu); 
   137        } 
   138        else 
   139        { 
   140            kohde.Hit(-v); 
   141 
   142        } 
   143    } 
   144 
   145 
   146 
  101147    void KysyPoistumista() 
  102148    { 
  103149        IsPaused = true; 
  104         MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Haluatko lopettaa?", 
  105 "Kyllä", "Ei", "EN tiedä!"); 
  106         valikko.AddItemHandler(0, Exit); 
  107         valikko.AddItemHandler(2, delegate { if (RandomGen.NextBool()) Exit(); }); 
  108         valikko.Closed += delegate { IsPaused = false; }; 
   150        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Valikko", "Jatka peliä", "Huippu pisteet", "Lopeta peli"); 
   151        valikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   152        valikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   153        valikko.AddItemHandler(0, delegate { IsPaused = false; }); 
   154        //valikko.AddItemHandler(2, delegate { if (RandomGen.NextBool()) Exit(); }); 
   155        //valikko.Closed += delegate { IsPaused = false; }; 
  109156        valikko.Color = Color.Red; 
  110157        Add(valikko); 
   
  126173        alus.Restitution = 1.5; 
  127174        alus.CanRotate = false; 
  128  
   175        alus.IgnoresExplosions = true; 
  129176        AddCollisionHandler(alus, "vihu", OsuuViholliseen); 
  130177 
   
  132179 
  133180        AddCollisionHandler(alus, "kilpi", OsuuKilpeen); 
   181 
   182        AddCollisionHandler(alus, "pommi", OsuuPommiin); 
  134183 
  135184    } 
   
  139188        kilpi.Destroy(); 
  140189        onkoKilpea = true; 
   190        alus.Image = kilvellinenKuva; 
  141191 
  142192        double aikaaJaljella = 10.0; 
  143          
   193 
  144194        Label teksti = new Label("kilpi " + aikaaJaljella); 
  145195        teksti.Y = Screen.Top - 100; 
   
  151201        ajastin.Interval = 1.0; 
  152202        //myöhemmin: näytä aia jäljellä väliajoin: 
  153         ajastin.Timeout += delegate  
   203        ajastin.Timeout += delegate 
  154204        { 
  155205            aikaaJaljella -= 1.0; 
  156206            teksti.Text = "kilpi " + aikaaJaljella; 
  157              
   207 
  158208            //MessageDisplay.Add("Aikaa: " + aikaaJaljella); 
  159   
   209 
  160210        }; 
  161         ajastin.Start(5); 
  162         ajastin.Stopped += delegate  
   211        ajastin.Start(10); 
   212        ajastin.Stopped += delegate 
  163213        { 
  164214            onkoKilpea = false; 
  165215            teksti.Destroy(); 
  166   
  167          
   216            alus.Image = aluksenKuva; 
   217 
  168218        }; 
  169          
   219 
  170220    } 
  171221 
   
  226276        ammus.CollisionIgnoreGroup = ampuja.CollisionIgnoreGroup; 
  227277        Add(ammus); 
   278        ammus.IgnoresExplosions = true; 
  228279 
  229280        ammus.Hit(Vector.FromLengthAndAngle(1000, ampuja.Angle + Angle.FromDegrees(90))); 
   
  239290        if (kohde.Tag.Equals("vihu")) 
  240291        { 
  241             Explosion rajahdys = new Explosion(150); 
  242             rajahdys.Position = kohde.Position; 
  243             rajahdys.ShockwaveColor = Color.Transparent; 
  244             Add(rajahdys); 
  245             kohde.Destroy(); 
  246             pisteLaskuri.Value++; 
  247         } 
   292            TuhoaVihu(kohde); 
   293        } 
   294    } 
   295 
   296    private void TuhoaVihu(PhysicsObject kohde) 
   297    { 
   298        Explosion rajahdys = new Explosion(150); 
   299        rajahdys.Position = kohde.Position; 
   300        rajahdys.ShockwaveColor = Color.Transparent; 
   301 
   302        Add(rajahdys); 
   303        kohde.Destroy(); 
   304        pisteLaskuri.Value++; 
  248305    } 
  249306 
   
  287344    } 
  288345 
   346    void LuoPommiLaskuri() 
   347    { 
   348        isoPommiLaskuri = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue); 
   349        Label vihollisNaytto = new Label(); 
   350        vihollisNaytto.X = Screen.Right -100; 
   351        vihollisNaytto.Y = Screen.Top - 200; 
   352        vihollisNaytto.TextColor = Color.Red; 
   353        vihollisNaytto.Color = Color.Transparent; 
   354        vihollisNaytto.IntFormatString = "pommeja: {00}"; 
   355        vihollisNaytto.BindTo(isoPommiLaskuri); 
   356        Add(vihollisNaytto); 
   357 
   358    } 
   359 
  289360 
  290361    void LuoElamaLaskuri() 
   
  308379        rajahdys.Position = alus.Position; 
  309380        Add(rajahdys); 
  310         Pause(); 
   381        IsPaused = true; 
  311382 
  312383        alus.Destroy(); 
   
  367438        kilpi.CanRotate = false; 
  368439    } 
   440 
   441    void LuoPommi(Vector paikka) 
   442    { 
   443        PhysicsObject pommi = new PhysicsObject(50, 50); 
   444        pommi.Position = paikka; 
   445        pommi.Image = pomminKuva; 
   446        pommi.IgnoresCollisionResponse = true; 
   447        pommi.IgnoresExplosions = true; 
   448        Add(pommi); 
   449        Vector impulssi = new Vector(0.0, -500.0); 
   450        pommi.Hit(impulssi); 
   451        pommi.Tag = "pommi"; 
   452        pommi.CanRotate = false; 
   453    } 
   454    void OsuuPommiin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject pommi) 
   455    { 
   456        isoPommiLaskuri.Value += 1; 
   457        pommi.Destroy(); 
   458           
   459    } 
  369460} 
  370461 
 • 2013/30/NoelV/shooter/shooter/shooterContent/shooterContent.contentproj

  r4670 r4746  
  8787    </Compile> 
  8888  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="kilpiAlus.png"> 
   91      <Name>kilpiAlus</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="pommi.png"> 
   98      <Name>pommi</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
  89103  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  90104  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.