Changeset 4741 for 2013/30


Ignore:
Timestamp:
2013-07-26 12:36:41 (9 years ago)
Author:
tasalmik
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/TapaniS
Files:
13 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/TapaniS/Cat of Darkness/Cat of Darkness/Cat of Darkness/Cat_of_Darkness.cs

  r4673 r4741  
  2424    private Animation MikkiLepo; 
  2525    private Animation MiukkuPuukko; 
   26    private Animation JuusLiikkuu; 
   27    private Animation JuusIskee; 
  2628 
  2729    Image taustaKuva = LoadImage("Kenttä 1"); 
  2830    Image taustaKuva2 = LoadImage("Map 2"); 
  29     Image taustaKuva3 = LoadImage("JUUUSkENTTÄ"); 
   31    Image taustaKuva3 = LoadImage("JUUUSKENTTÄ"); 
   32    Image JuusTaika = LoadImage("Spark"); 
  3033 
  3134    Image[] RottaKuvat = LoadImages("Rotta", "Rotta1"); 
   35    Image[] JuusKuvat = LoadImages("juus", "isku juus"); 
  3236    DoubleMeter elamaLaskuri; 
  3337    DoubleMeter bossiLaskuri; 
  3438    DoubleMeter MikkiLaskuri; 
   39    DoubleMeter PaaBossiLaskuri; 
  3540 
  3641    PlatformCharacter miukku; 
   
  4045    GameObject zeppelini; 
  4146    Timer ajastin; 
  42     int kenttanumero = 3; 
  43  
  44  
   47    int kenttanumero = 1; 
   48 
   49    bool JuusSaaAmpua = true; 
  4550 
  4651    public override void Begin() 
   
  6267        MikkiLepo = LoadAnimation("MikkiLepo"); 
  6368        MiukkuPuukko = LoadAnimation("MiukkuPuukko"); 
  64  
   69        JuusLiikkuu = LoadAnimation("JuusLiikkuu"); 
   70        JuusLiikkuu.FPS = 3; 
   71        JuusIskee = new Animation(JuusKuvat); 
   72        JuusIskee.FPS = 3; 
  6573 
  6674        AlkuValikko(); 
   
  7684   { 
  7785        ClearAll(); 
   86        MediaPlayer.Play("taustamusiikki"); 
   87        MediaPlayer.Volume = 0.2; 
   88 
  7889        if (kenttanumero == 1) 
  7990        { 
   
  148159 
  149160            ajastin = new Timer(); 
  150             ajastin.Interval = 3; 
   161            ajastin.Interval = 2.7; 
  151162            ajastin.Timeout += LuoRotta; 
  152163            ajastin.Start(); 
   
  158169            Level.Background.Image = taustaKuva3; 
  159170 
  160             juus = new PlatformCharacter(100.0, 100.0); 
  161             juus.Image = LoadImage("Juus"); 
  162             Add(juus); 
   171            LuoPaaBossi(); 
   172 
   173            PhysicsObject pohja = PhysicsObject.CreateStaticObject(1000, 50); 
   174            pohja.Color = Color.Transparent; 
   175            Add(pohja); 
   176            pohja.Y = -300; 
   177 
   178 
  163179        } 
  164180 
   
  166182        Camera.ZoomToLevel(); 
  167183 
  168         PhysicsObject oikeareuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(5.0, 800.0); 
   184        PhysicsObject oikeareuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(10.0, 800.0); 
  169185        oikeareuna.Shape = Shape.Rectangle; 
  170186        Add(oikeareuna); 
   
  172188        oikeareuna.X = 500; 
  173189 
  174         PhysicsObject vasenreuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(5.0, 800.0); 
   190        PhysicsObject vasenreuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(10.0, 800.0); 
  175191        vasenreuna.Shape = Shape.Rectangle; 
  176192        Add(vasenreuna); 
   
  182198        miukku = new PlatformCharacter ( 100.0, 100.0); 
  183199        miukku.Image = LoadImage("Miukkuli"); 
   200        miukku.Tag = "miukku"; 
  184201        Add (miukku); 
  185202        LiikutaMiukkua(miukku); 
   
  192209        AddCollisionHandler(miukku, "JattiRotta", TormaaJattiRottaan); 
  193210        AddCollisionHandler(miukku, "MikkiRotta", TormaaMikkiRottaan); 
   211        AddCollisionHandler(miukku, "Juus", TormaaPaaBossiin); 
   212 
  194213 
  195214         
   
  204223        Keyboard.Listen( Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", miukku, -150.0 ); 
  205224        Keyboard.Listen( Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", miukku, 150.0 ); 
  206         Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", miukku, 700.0 ); 
   225        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", miukku, 750.0 ); 
  207226        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, Iske, "Pelaaja iskee", miukku); 
  208227        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, Pisto, "Pelaaja pistaa", miukku); 
   
  229248        AddCollisionHandler(osuma, "rotta", OsuRottaan); 
  230249        AddCollisionHandler(osuma, "JattiRotta", OsuJattiRottaan); 
   250        AddCollisionHandler(osuma, "MikkiRotta", OsuMikkiRottaan); 
   251        AddCollisionHandler(osuma, "PaaBossi", OsuPaaBossiin); 
  231252 
  232253    } 
   
  252273        AddCollisionHandler(osuma, "JattiRotta", OsuJattiRottaan); 
  253274        AddCollisionHandler(osuma, "MikkiRotta", OsuMikkiRottaan); 
   275        AddCollisionHandler(osuma, "PaaBossi", OsuPaaBossiin); 
  254276    } 
  255277 
   
  270292        AddCollisionHandler(osuma, "rotta", OsuRottaan); 
  271293        AddCollisionHandler(osuma, "JattiRotta", OsuJattiRottaan); 
   294        AddCollisionHandler(osuma, "MikkiRotta", OsuMikkiRottaan); 
   295        AddCollisionHandler(osuma, "PaaBossi", OsuPaaBossiin); 
  272296 
  273297 
   
  413437 
  414438        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
  415         tasoAivot.Speed = 120; 
   439        tasoAivot.Speed = 170; 
  416440 
  417441        MikkiRotta.Brain = tasoAivot; 
   
  446470        MessageDisplay.Add("MikkiRotta piesty! Siirryt Bossille!"); 
  447471        MikkiRotta.Destroy(); 
  448         //Timer.SingleShot(2, PaaBossi); 
   472        Timer.SingleShot(2, SeuraavaKentta); 
  449473    } 
  450474 
   
  457481    void LuoPaaBossi() 
  458482    { 
  459         juus = new PlatformCharacter(100.0, 100.0); 
   483        juus = new PlatformCharacter(270, 270); 
  460484        juus.Image = LoadImage("Juus"); 
   485        juus.AnimWalk = JuusLiikkuu; 
   486        juus.PlayAnimation(JuusIskee); 
  461487        Add(juus); 
  462  
  463  
  464  
  465     } 
  466  
  467  
   488        LuoPaaBossiLaskuri(); 
   489        juus.Y = 0; 
   490        juus.X = 310; 
   491        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   492        tasoAivot.Speed = 15; 
   493        juus.Weapon = new AssaultRifle(50, 50); 
   494        juus.Weapon.IsVisible = false; 
   495        juus.Weapon.Ammo.Value = 10000000; 
   496        juus.Weapon.AttackSound = null; 
   497        juus.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   498        juus.FacingDirection = Direction.Left; 
   499        juus.Tag = "PaaBossi"; 
   500        //juus.Brain = tasoAivot; 
   501        juus.Weapon.Y = -70; 
   502 
   503        Timer ajastin = new Timer(); 
   504        ajastin.Interval = 1.5; 
   505        ajastin.Timeout += JuusAmpuu; 
   506        ajastin.Start(); 
   507 
   508        Timer ajastin2 = new Timer(); 
   509        ajastin2.Interval = 5; 
   510        ajastin2.Timeout += delegate { JuusSaaAmpua = !JuusSaaAmpua; }; ; 
   511        ajastin2.Start(); 
   512 
   513    } 
   514 
   515    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   516    { 
   517        ammus.Destroy(); 
   518 
   519        if (kohde.Tag == "miukku") 
   520        { 
   521            elamaLaskuri.Value -= 3; 
   522        } 
   523    } 
   524 
   525    void JuusAmpuu() 
   526    { 
   527        if (juus.IsDestroyed) return; 
   528 
   529        if (JuusSaaAmpua) 
   530        { 
   531            juus.PlayAnimation(JuusIskee); 
   532            PhysicsObject ammus = juus.Weapon.Shoot(); 
   533            if (ammus != null) 
   534            { 
   535                ammus.Velocity *= 0.5; 
   536                ammus.Size *= 7; 
   537                ammus.Image = JuusTaika; 
   538                ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   539            } 
   540        } 
   541 
   542    } 
   543 
   544 
   545     void TormaaPaaBossiin(PhysicsObject miukku, PhysicsObject JattiRotta) 
   546    { 
   547        elamaLaskuri.Value-=2; 
   548        //Jattirotta.PlayAnimation(JattiRottaIsku); 
   549 
   550    } 
   551 
   552    void OsuPaaBossiin(PhysicsObject osuma, PhysicsObject PaaBossi) 
   553    { 
   554        PaaBossiLaskuri.Value--;  
   555    } 
   556 
   557    void LuoPaaBossiLaskuri() 
   558    { 
   559        PaaBossiLaskuri = new DoubleMeter(30); 
   560        PaaBossiLaskuri.MaxValue = 30; 
   561        PaaBossiLaskuri.LowerLimit += PaaBossinElamaLoppui; 
   562 
   563        ProgressBar PaaBossiPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   564        PaaBossiPalkki.X = Screen.Right - 150; 
   565        PaaBossiPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   566        PaaBossiPalkki.BindTo(PaaBossiLaskuri); 
   567        Add(PaaBossiPalkki); 
   568    } 
   569 
   570    void PaaBossinElamaLoppui() 
   571    { 
   572        MessageDisplay.Add("Pääbossi piesty! Onneksi olkoon! Läpäisit pelin "); 
   573        juus.Destroy(); 
   574        Timer.SingleShot(4, AlkuValikko); 
   575    } 
  468576 
  469577} 
 • 2013/30/TapaniS/Cat of Darkness/Cat of Darkness/Cat of DarknessContent/Cat of DarknessContent.contentproj

  r4673 r4741  
  4646  </ItemGroup> 
  4747  <ItemGroup> 
   48    <Compile Include="JuusLiikkuu.anim"> 
   49      <Name>JuusLiikkuu</Name> 
   50      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   51      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   52    </Compile> 
  4853    <Compile Include="JUUUSKENTTÄ.png"> 
  4954      <Name>JUUUSKENTTÄ</Name> 
   
  193198      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  194199      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   200    </Compile> 
   201  </ItemGroup> 
   202  <ItemGroup> 
   203    <Compile Include="Spark.png"> 
   204      <Name>Spark</Name> 
   205      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   206      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   207    </Compile> 
   208  </ItemGroup> 
   209  <ItemGroup> 
   210    <Compile Include="JuusIskee.anim"> 
   211      <Name>JuusIskee</Name> 
   212      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   213      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   214    </Compile> 
   215  </ItemGroup> 
   216  <ItemGroup> 
   217    <Compile Include="isku juus.png"> 
   218      <Name>isku juus</Name> 
   219      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   220      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   221    </Compile> 
   222  </ItemGroup> 
   223  <ItemGroup> 
   224    <Compile Include="taustamusiikki.mp3"> 
   225      <Name>taustamusiikki</Name> 
   226      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   227      <Processor>SongProcessor</Processor> 
  195228    </Compile> 
  196229  </ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.