Ignore:
Timestamp:
2013-07-26 12:24:58 (6 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Bugikorjauksia ja viilauksia.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Partikkelit.cs

  r4580 r4734  
  5757 
  5858    /// <summary> 
  59     /// Alustetaan partikkelit käyttöä varten. 
   59    /// Alustetaan partikkelit käyttöä varten. Kutsu manuaalisesti 
   60    /// vain ClearAllin jälkeen. 
  6061    /// </summary> 
  6162    /// <param name="peli">Peli, johon partikkelit lisätään.</param> 
  62     private static void InitializeParticles(MW2_My_Warfare_2_ peli) 
   63    public static void InitializeParticles(MW2_My_Warfare_2_ peli) 
  6364    { 
  6465        KiviPartikkelit = new ExplosionSystem(kivisirpale1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
   
  109110        VeriPartikkelit.MaxVelocity = 1; 
  110111        peli.Add(VeriPartikkelit); 
  111  
  112  
  113         //RajahdysPartikkelit1 = new ExplosionSystem(rajahdysPartikkeli1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); // Explosion 
  114         //RajahdysPartikkelit1.MinScale = 10; 
  115         //RajahdysPartikkelit1.MaxScale = 50; 
  116         //RajahdysPartikkelit1.MaxLifetime = 1.0; 
  117         //RajahdysPartikkelit1.MinLifetime = 0.2; 
  118         //RajahdysPartikkelit1.MaxVelocity = 40.0; 
  119         //RajahdysPartikkelit1.MinVelocity = 5.0; 
  120         //peli.Add(RajahdysPartikkelit1); 
  121  
  122         //RajahdysPartikkelit2 = new ExplosionSystem(rajahdysPartikkeli2, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
  123         //RajahdysPartikkelit2.MinScale = 5; 
  124         //RajahdysPartikkelit2.MaxScale = 20; 
  125         //RajahdysPartikkelit2.MaxLifetime = 0.3; 
  126         //RajahdysPartikkelit2.MinLifetime = 0.1; 
  127         //RajahdysPartikkelit2.MaxVelocity = 200.0; 
  128         //RajahdysPartikkelit2.MinVelocity = 60.0; 
  129         //peli.Add(RajahdysPartikkelit2); 
  130  
  131         //RajahdysPartikkelit3 = new ExplosionSystem(kipinä1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
  132         //RajahdysPartikkelit3.MinScale = 1; 
  133         //RajahdysPartikkelit3.MaxScale = 5; 
  134         //RajahdysPartikkelit3.MaxLifetime = 0.3; 
  135         //RajahdysPartikkelit3.MinLifetime = 0.1; 
  136         //RajahdysPartikkelit3.MaxVelocity = 100.0; 
  137         //RajahdysPartikkelit3.MinVelocity = 50.0; 
  138         //peli.Add(RajahdysPartikkelit3); 
  139112 
  140113        RajahdysPartikkelit1 = new ExplosionSystem(rajahdys1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.