Changeset 4734 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-07-26 12:24:58 (10 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Bugikorjauksia ja viilauksia.

Location:
2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)
Files:
8 added
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Aseet.cs

  r4677 r4734  
  144144        minigun.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2minigunKuva; 
  145145        minigun.UsesTracers = true; 
  146         minigun.TracerBrightness = 20.0; 
   146        minigun.TracerBrightness = 2.0; 
  147147        minigun.TracerLength = 0.4; 
  148148        return minigun; 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Escape.cs

  r4693 r4734  
  9292 
  9393        // Kopteri voi saapua 
  94         MW2_My_Warfare_2_.Peli.MessageDisplay.Add("[TESTI] Alue " + LASKEUTUMISEEN_VAADITTAVAN_VAPAAN_ALUEEN_HALKAISIJA + " yksikön säteeltä puhdas!"); 
   94        //MW2_My_Warfare_2_.Peli.MessageDisplay.Add("[TESTI] Alue " + LASKEUTUMISEEN_VAADITTAVAN_VAPAAN_ALUEEN_HALKAISIJA + " yksikön säteeltä puhdas!"); 
  9595    } 
  9696 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2_My_Warfare_2_.cs

  r4693 r4734  
  1616 
  1717/// @author Miska Kananen 
  18 /// @version 22.6.2013 
   18/// @version 26.7.2013 
  1919/// 
  2020/// <summary> 
   
  234234        Level.AmbientLight = 0.8; 
  235235        SoitaMusiikkia(0); // valikkotheme valikkoon 
   236        Partikkelit.InitializeParticles(this); 
  236237        LuoAlkuValikko(true); 
  237238    } 
   
  586587        pelaajat[1].SpawnausPaikat.AddRange(vaihtoehtoisetSpawnit); 
  587588 
   589        valo.Position = Vector.Zero; 
   590        valo.Intensity = 1.0; 
   591        valo.Intensity = 0.0; 
  588592 
  589593        if (!onkoInfinite) 
   
  593597            pelaajat[1].Voitti += Voitto; 
  594598            pelaajat[1].Kuoli += delegate { pelaajat[0].Tapot.Value++; }; 
   599        } 
   600        else 
   601        { 
   602            pelaajat[0].TappojenMaaraNaytto.IsVisible = false; 
   603            pelaajat[1].TappojenMaaraNaytto.IsVisible = false; 
  595604        } 
  596605 
   
  614623        if (onkoSandbox) // laitetaan kaikki aseet, loputtomat ammukset ja loputtomat kranaatit 
  615624        { 
   625            pelaajat[0].TappojenMaaraNaytto.IsVisible = false; 
   626            pelaajat[1].TappojenMaaraNaytto.IsVisible = false; 
   627 
  616628            for (int i = 0; i < pelaajat.Length; i++) 
  617629            { 
   
  636648 
  637649                    pelaajat[i].KranaattienMaara = Int32.MaxValue; 
   650                    pelaajat[i].LoputtomatKranaatit = true; 
  638651                } 
  639652                ammusmittariNäyttö.IsVisible = false; 
   
  11911204        Infinite.OnkoPeliKaynnissa = false; 
  11921205        AnimatedMultiSelectWindow valikko = new AnimatedMultiSelectWindow("MY WARFARE 2", valikonPainikeKuva, 
  1193         "Uusi peli", "Multiplayer", "Asetukset", "Lopeta peli"); 
   1206        "Uusi peli", "Online", "Asetukset", "Lopeta peli"); 
  11941207        valikko.ItemSelected += PainettiinAlkuValikonNappia; 
  11951208        valikko.Color = Color.Transparent; 
   
  24472460        kranaatti.Updated += delegate(PhysicsObject p) { DrawTracers(kranaatti.Position, Color.Orange, 0.30, 6); }; // brightness 3 
  24482461        pelaaja.Throw(kranaatti, Angle.FromDegrees(0), KRANAATIN_NOPEUS, 0, 0); 
  2449         pelaaja.KranaattienMaara--; 
   2462        if (!pelaaja.LoputtomatKranaatit) 
   2463            pelaaja.KranaattienMaara--; 
  24502464    } 
  24512465 
   
  26732687        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Pressed, delegate { LuoKillBall(pelaajat[0].tahtain.Position); }, null); 
  26742688        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, delegate { LuoTynnyri(SijoitaKentanosaRuudukkoon(pelaajat[0].tahtain.Position), 50.0, 50.0, null); }, null); 
   2689        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Pressed, LuoHelikopteri, null, pelaajat[0].tahtain.Position); 
  26752690        Keyboard.Listen(Key.Delete, ButtonState.Pressed, RemoveAllEntities, null); 
  26762691        Keyboard.Listen(Key.C, ButtonState.Down, delegate 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Partikkelit.cs

  r4580 r4734  
  5757 
  5858    /// <summary> 
  59     /// Alustetaan partikkelit käyttöä varten. 
   59    /// Alustetaan partikkelit käyttöä varten. Kutsu manuaalisesti 
   60    /// vain ClearAllin jälkeen. 
  6061    /// </summary> 
  6162    /// <param name="peli">Peli, johon partikkelit lisätään.</param> 
  62     private static void InitializeParticles(MW2_My_Warfare_2_ peli) 
   63    public static void InitializeParticles(MW2_My_Warfare_2_ peli) 
  6364    { 
  6465        KiviPartikkelit = new ExplosionSystem(kivisirpale1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
   
  109110        VeriPartikkelit.MaxVelocity = 1; 
  110111        peli.Add(VeriPartikkelit); 
  111  
  112  
  113         //RajahdysPartikkelit1 = new ExplosionSystem(rajahdysPartikkeli1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); // Explosion 
  114         //RajahdysPartikkelit1.MinScale = 10; 
  115         //RajahdysPartikkelit1.MaxScale = 50; 
  116         //RajahdysPartikkelit1.MaxLifetime = 1.0; 
  117         //RajahdysPartikkelit1.MinLifetime = 0.2; 
  118         //RajahdysPartikkelit1.MaxVelocity = 40.0; 
  119         //RajahdysPartikkelit1.MinVelocity = 5.0; 
  120         //peli.Add(RajahdysPartikkelit1); 
  121  
  122         //RajahdysPartikkelit2 = new ExplosionSystem(rajahdysPartikkeli2, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
  123         //RajahdysPartikkelit2.MinScale = 5; 
  124         //RajahdysPartikkelit2.MaxScale = 20; 
  125         //RajahdysPartikkelit2.MaxLifetime = 0.3; 
  126         //RajahdysPartikkelit2.MinLifetime = 0.1; 
  127         //RajahdysPartikkelit2.MaxVelocity = 200.0; 
  128         //RajahdysPartikkelit2.MinVelocity = 60.0; 
  129         //peli.Add(RajahdysPartikkelit2); 
  130  
  131         //RajahdysPartikkelit3 = new ExplosionSystem(kipinä1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
  132         //RajahdysPartikkelit3.MinScale = 1; 
  133         //RajahdysPartikkelit3.MaxScale = 5; 
  134         //RajahdysPartikkelit3.MaxLifetime = 0.3; 
  135         //RajahdysPartikkelit3.MinLifetime = 0.1; 
  136         //RajahdysPartikkelit3.MaxVelocity = 100.0; 
  137         //RajahdysPartikkelit3.MinVelocity = 50.0; 
  138         //peli.Add(RajahdysPartikkelit3); 
  139112 
  140113        RajahdysPartikkelit1 = new ExplosionSystem(rajahdys1, Vakiot.PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA); 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Pelaaja.cs

  r4693 r4734  
  4242 
  4343    /// <summary> 
   44    /// Onko pelaajalla loputtomat kranaatit. 
   45    /// </summary> 
   46    public bool LoputtomatKranaatit { get; set; } 
   47 
   48    /// <summary> 
  4449    /// Pelaajan numero. 
  4550    /// </summary> 
   
  134139        SpawnausPaikat = new List<Vector>(); 
  135140        KranaattienMaara = Vakiot.PELAAJAN_KRANAATTIEN_OLETUSMAARA; 
   141        LoputtomatKranaatit = false; 
  136142 
  137143        Elamat = new DoubleMeter(Vakiot.PELAAJIEN_ELAMIEN_MAARA); 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/My Warfare 2 Launcher/My Warfare 2 Launcher.csproj

  r4507 r4734  
  144144  </ItemGroup> 
  145145  <ItemGroup> 
  146     <Resource Include="Images\2dWARFARE2.png"> 
   146    <Content Include="Images\2dWARFARE2.png"> 
  147147      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
  148     </Resource> 
   148    </Content> 
  149149  </ItemGroup> 
  150150  <ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.