Ignore:
Timestamp:
2013-07-25 17:59:04 (9 years ago)
Author:
alraniko
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/AleksiK/Hazy Maze Game/Hazy Maze Game/Hazy Maze Game/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r4662 r4686  
  644644            <param name="time">Peliaika.</param> 
  645645        </member> 
  646         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
  647             <summary> 
  648             NÀkeekö olio toisen. 
  649             </summary> 
  650             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  651             <returns></returns> 
  652         </member> 
  653         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  654             <summary> 
  655             NÀkeekö olio toisen. 
  656             </summary> 
  657             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  658             <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  659             <returns></returns> 
  660         </member> 
  661         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Object)"> 
  662             <summary> 
  663             NÀkeekö olio toisen. 
  664             </summary> 
  665             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  666             <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  667             <returns></returns> 
  668         </member> 
  669         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector)"> 
  670             <summary> 
  671             NÀkeekö olio paikkaan. 
  672             </summary> 
  673             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  674             <returns></returns> 
  675         </member> 
  676         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  677             <summary> 
  678             NÀkeekö olio paikkaan. 
  679             </summary> 
  680             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  681             <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  682             <returns></returns> 
  683         </member> 
  684         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
  685             <summary> 
  686             NÀkeekö olio paikkaan. 
  687             </summary> 
  688             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  689             <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  690             <returns></returns> 
  691         </member> 
  692         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsBlocking(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  693             <summary> 
  694             Onko olio kahden paikan vÀlissÀ. 
  695             </summary> 
  696             <param name="obj">Olio</param> 
  697             <param name="pos1">Paikka 1</param> 
  698             <param name="pos2">Paikka 2</param> 
  699             <returns></returns> 
  700         </member> 
  701         <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
  702             <summary> 
  703             Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
  704             </summary> 
  705             <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
  706             <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
  707         </member> 
  708646        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
  709647            <summary> 
   
  905843            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  906844        </member> 
  907         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double)"> 
   845        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  908846            <summary> 
  909847            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   
  912850            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  913851            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  914             <param name="distOffset">Offset ammuksen etÀisyydelle</param> 
   852            <param name="distanceChange">Kuinka paljon heitettÀvÀn kappaleen etÀisyyteen lisÀtÀÀn (oletus 0)</param> 
  915853            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
  916             <param name="axialOffset">Offset ammuksen akselin suuntaiselle paikalle</param> 
  917854        </member> 
  918855        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
   
  13481285            </summary> 
  13491286        </member> 
  1350         <member name="E:Jypeli.Brain.Updated"> 
  1351             <summary> 
  1352             Tapahtuu kun aivoja pÀivitetÀÀn. 
  1353             </summary> 
  1354         </member> 
  13551287        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
  13561288            <summary> 
   
  13981330            <summary> 
  13991331            KÀÀnnytÀÀnkö siihen suuntaan mihin liikutaan. 
  1400             </summary> 
  1401         </member> 
  1402         <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.TurnSpeed"> 
  1403             <summary> 
  1404             MaksimikÀÀntymisnopeus (radiaania sekunnissa) 
  14051332            </summary> 
  14061333        </member> 
   
  14791406            </summary> 
  14801407        </member> 
  1481         <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.CloseBrain"> 
  1482             <summary> 
  1483             Aivot, joita kÀytetÀÀn nÀiden sijasta kun ollaan lÀhellÀ kohdestta 
  1484             </summary> 
  1485         </member> 
  14861408        <member name="E:Jypeli.FollowerBrain.TargetClose"> 
  14871409            <summary> 
   
  14961418                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
  14971419            </value> 
  1498         </member> 
  1499         <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.Delay"> 
  1500             <summary> 
  1501             Viive seuraamislogiikassa. Oletuksena nolla (seuraa reaaliajassa) 
  1502             </summary> 
  15031420        </member> 
  15041421        <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
   
  17831700            <summary> 
  17841701            TÀysikulma (360 astetta). 
  1785             </summary> 
  1786         </member> 
  1787         <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Infinity"> 
  1788             <summary> 
  1789             ÄÀretön kulma. 
  17901702            </summary> 
  17911703        </member> 
   
  24002312            <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  24012313            <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  2402         </member> 
  2403         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsBetween(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  2404             <summary> 
  2405             Palauttaa pelioliot kahden pisteen vÀlillÀ. 
  2406             </summary> 
  2407             <param name="pos1"></param> 
  2408             <param name="pos2"></param> 
  2409             <returns></returns> 
  24102314        </member> 
  24112315        <member name="M:Jypeli.Game.LoadAnimation(System.String)"> 
   
  33043208            </summary> 
  33053209            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3306             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3210            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33073211        </member> 
  33083212        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   
  33143218            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
  33153219            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3316             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3220            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33173221            <param name="p1">Parametri</param> 
  33183222        </member> 
   
  33263230            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  33273231            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3328             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3232            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33293233            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  33303234            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   
  33393243            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  33403244            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3341             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3245            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33423246            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  33433247            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  3344         </member> 
  3345         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetRouteMethod(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.RouteMethod,`0[])"> 
  3346             <summary> 
  3347             Kokoaa reitin useammasta ruutukentÀn symbolista. 
  3348              
  3349             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3350             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3351             Execute. 
  3352             </summary> 
  3353             <param name="f">Aliohjelma, muotoa void LuoReittiolio(List&lt;Vector&gt; reitti, double leveys, double korkeus)</param> 
  3354             <param name="tileSymbols">RuutukentÀn symbolit tiedostossa joista reitti muodostuu</param> 
  33553248        </member> 
  33563249        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   
  34463339            <param name="img">Kuva, jossa jokainen pikseli vastaa oliota.</param> 
  34473340        </member> 
  3448         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.#ctor(System.String)"> 
  3449             <summary> 
  3450             Luo uuden ruutukartan. 
  3451             </summary> 
  3452             <param name="assetName">Kuvatiedoston nimi.</param> 
  3453         </member> 
  34543341        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
  34553342            <summary> 
   
  34573344            </summary> 
  34583345            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  3459         </member> 
  3460         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod)"> 
  3461             <summary> 
  3462             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3463             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3464             Execute. 
  3465             </summary> 
  3466             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3467             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3468         </member> 
  3469         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``1(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0},``0)"> 
  3470             <summary> 
  3471             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3472             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3473             Execute. 
  3474             </summary> 
  3475             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3476             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3477             <param name="p1">Parametri</param> 
  3478         </member> 
  3479         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``2(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
  3480             <summary> 
  3481             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3482             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3483             Execute. 
  3484             </summary> 
  3485             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3486             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3487             <param name="p1">Parametri</param> 
  3488             <param name="p2">Parametri</param> 
  3489         </member> 
  3490         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``3(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
  3491             <summary> 
  3492             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3493             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3494             Execute. 
  3495             </summary> 
  3496             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3497             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3498             <param name="p1">Parametri</param> 
  3499             <param name="p2">Parametri</param> 
  3500             <param name="p3">Parametri</param> 
  35013346        </member> 
  35023347        <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.ColorTolerance"> 
   
  62116056            Palkin rakentaja. 
  62126057            </summary> 
  6213             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  6214             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  6215         </member> 
  6216         <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
  6217             <summary> 
  6218             Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
  6219             </summary> 
  6220             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  6221             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  6222             <param name="meter">Mittari</param> 
  62236058        </member> 
  62246059        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   
  65876422            </summary> 
  65886423        </member> 
  6589         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Meter)"> 
  6590             <summary> 
  6591             Lue uuden tekstikentÀn ja sitoo sen mittarin arvoon. 
  6592             </summary> 
  6593             <param name="meter">Mittari</param> 
  6594         </member> 
  65956424        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  65966425            <summary> 
   
  69266755            </summary> 
  69276756        </member> 
  6928         <member name="F:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.QuestionLabel"> 
  6929             <summary> 
  6930             Kysymys. 
  6931             </summary> 
  6932         </member> 
  69336757        <member name="M:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.#ctor(System.String,System.String[])"> 
  69346758            <summary> 
   
  69436767            </summary> 
  69446768        </member> 
  6945         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Font"> 
  6946             <summary> 
  6947             Fontti. 
  6948             </summary> 
  6949         </member> 
  69506769        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  69516770            <summary> 
   
  69546773            </summary> 
  69556774        </member> 
  6956         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedIndex"> 
  6957             <summary> 
  6958             Kuinka mones nappula on valittuna (alkaa nollasta) 
  6959             </summary> 
  6960         </member> 
  69616775        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedButton"> 
  69626776            <summary> 
   
  69726786            <summary> 
  69736787            Valitun nappulan vÀri. 
  6974             </summary> 
  6975         </member> 
  6976         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.RememberSelection"> 
  6977             <summary> 
  6978             Muistetaanko missÀ kohtaa kursori oli viime kerralla kun ikkuna nÀytettiin. 
  69796788            </summary> 
  69806789        </member> 
   
  69946803            Palkin rakentaja. 
  69956804            </summary> 
  6996             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  6997             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  6998         </member> 
  6999         <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
  7000             <summary> 
  7001             Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
  7002             </summary> 
  7003             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  7004             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  7005             <param name="meter">Mittari</param> 
  70066805        </member> 
  70076806        <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
   
  71406939            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  71416940            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
  7142         </member> 
  7143         <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
  7144             <summary> 
  7145             Luo uuden liukusÀÀtimen. 
  7146             Sitoo liukusÀÀtimen arvon mittarin arvoon. 
  7147             </summary> 
  7148             <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  7149             <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
  7150             <param name="meter">Mittari</param> 
  71516941        </member> 
  71526942        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   
  1031910109            </summary> 
  1032010110        </member> 
  10321         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double,Jypeli.Vector[])"> 
  10322             <summary> 
  10323             Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
  10324             </summary> 
  10325         </member> 
  10326         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.Vector})"> 
  10327             <summary> 
  10328             Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
  10329             </summary> 
  10330         </member> 
  10331         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double,System.Collections.Generic.List{Jypeli.Vector})"> 
  10332             <summary> 
  10333             Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
  10334             </summary> 
  10335         </member> 
  1033610111        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Path"> 
  1033710112            <summary> 
   
  1043710212            <summary> 
  1043810213            Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
  10439             </summary> 
  10440         </member> 
  10441         <member name="P:PlatformCharacter.TurnsWhenWalking"> 
  10442             <summary> 
  10443             KÀÀntyykö hahmo automaattisesti kun se kÀvelee. 
  1044410214            </summary> 
  1044510215        </member> 
   
  1159711367            <param name="time">Aika, jonka tÀrinÀ kestÀÀ (sekunteina).</param> 
  1159811368        </member> 
  11599         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.IsConnected"> 
  11600             <summary> 
  11601             Onko ohjain kytkettynÀ. 
  11602             </summary> 
  11603         </member> 
  1160411369        <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftThumbDirection"> 
  1160511370            <summary> 
   
  1180711572            </summary> 
  1180811573        </member> 
  11809         <member name="M:Jypeli.Level.Clear"> 
  11810             <summary> 
  11811             Palauttaa oletustaustan. 
  11812             </summary> 
  11813         </member> 
  1181411574        <member name="M:Jypeli.Level.FindObjectLimits"> 
  1181511575            <summary> 
   
  1208211842            </summary> 
  1208311843            <returns>Vektori.</returns> 
  12084         </member> 
  12085         <member name="M:Jypeli.Level.GetRandomFreePosition(System.Double)"> 
  12086             <summary> 
  12087             Palauttaa satunnaisen vapaan kohdan kentÀn reunojen sisÀltÀ. 
  12088             </summary> 
  12089             <param name="radius">SÀde jonka sisÀllÀ ei saa olla olioita</param> 
  12090             <returns></returns> 
  1209111844        </member> 
  1209211845        <member name="M:Jypeli.Level.LoadFromFile(System.String)"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.