Ignore:
Timestamp:
2013-07-25 15:04:33 (7 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Korjattu kopteri. Tehty uutta Escape-pelimuotoa ja lisätty sille valikko. Lisätty deathmatchiin vaihtoehtoinen teema.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Helikopteri.cs

  r4647 r4677  
  66using Jypeli.Widgets; 
  77using Jypeli.Effects; 
   8using Jypeli.Assets; 
   9 
  810 
  911/// <summary> 
   
  3739    public ProgressBar ElamaMittari { get; private set; } 
  3840 
   41    private PathFollowerBrain ReittiAivot { get; set; } 
   42 
  3943    private const double LAPOJEN_MAX_PYORIMISNOPEUS = 20; 
  4044    private const double KOPTERIN_KOON_MUUTOS_AIKA = 6; 
  41     private const double KOPTERIN_MINIMI_LEVEYS = 73; 
   45    private const double KOPTERIN_MINIMI_LEVEYS = 330; 
  4246 
  4347    public Helikopteri(double width, double height, double kesto, bool aloittaakoIlmasta) 
   
  4953        KopterinLavat.AngularDamping = 1.00; 
  5054        KopterinLavat.Shape = Shape.FromImage(kopterinLavatKuva); 
   55        MW2_My_Warfare_2_.Peli.Add(KopterinLavat, 2); 
  5156        this.Mass = 10000; 
  5257        this.LinearDamping = 0.90; 
  5358        this.AngularDamping = 0.90; 
  54         this.MakeStatic(); 
   59        //this.MakeStatic(); 
  5560        this.Image = kopteriIlmanLapojaKuva; 
  56         this.Add(KopterinLavat); 
   61        //this.Add(KopterinLavat); 
  5762        this.OnkoIlmassa = false; 
  5863        NousuAjastin = new Timer(); 
   
  7277        ElamaMittari.BarColor = Color.Blue; 
  7378        ElamaMittari.BorderColor = Color.White; 
  74         Add(ElamaMittari); 
   79        ElamaMittari.Angle += Angle.FromDegrees(90); 
   80        //Add(ElamaMittari); 
  7581 
  7682        IsUpdated = true; 
   
  8086            this.KopterinLavat.AngularVelocity = 20; 
  8187            this.OnkoIlmassa = true; 
   88            for (int i = 0; i < 120; i++) 
   89            { 
   90                this.Size *= 1.005; 
   91                this.KopterinLavat.Size *= 1.005; 
   92                this.IgnoresCollisionResponse = true; 
   93            } 
  8294        } 
   95        ReittiAivot = new PathFollowerBrain(); 
   96        this.Brain = ReittiAivot; 
  8397    } 
  8498 
   
  136150                PienennysAjastin.Stop(); 
  137151                PienennysAjastin.Reset(); 
  138                 Laskeudu(); 
   152                ViimeisteleLasku(); 
  139153                return; 
  140154            } 
   
  144158    } 
  145159 
  146     public void AloitaLaskeutuminen() 
   160    public void Laskeudu() 
  147161    { 
  148162        LaskeKopteria(); 
  149163    } 
  150164 
  151     private void Laskeudu() 
   165    private void ViimeisteleLasku() 
  152166    { 
  153167        this.OnkoIlmassa = false; 
   
  164178    public override void Update(Time time) 
  165179    { 
  166         this.ElamaMittari.Position = new Vector(this.X, this.Y + this.Size.Y / 2 + 30); 
  167         KopterinLavat.Position = new Vector(this.Position.X, this.Size.Y / 4.3); 
  168         if (this.OnkoIlmassa) 
   180        //this.ElamaMittari.Position = new Vector(this.X, this.Y + this.Size.Y / 2 + 30); 
   181        //KopterinLavat.Position = new Vector(this.Position.X, this.Size.Y / 4.3); 
   182        KopterinLavat.Position = this.Position; 
   183        if (OnkoIlmassa) 
  169184            this.KopterinLavat.AngularVelocity = LAPOJEN_MAX_PYORIMISNOPEUS; 
  170185 
  171186        base.Update(time); 
  172187    } 
   188 
   189    /// <summary> 
   190    /// Liikutetaan kopteria aloittaen sen nykyisestä paikasta. Ei voi liikuttaa, jos kopteri ei ole ilmassa. 
   191    /// </summary> 
   192    /// <param name="reitti">Reitti, jota kopteri seuraa.</param> 
   193    public void LiikutaKopteria(double nopeus, bool laskeutuukoPerilla, params Vector[] reitti) 
   194    { 
   195        if (!OnkoIlmassa) return; 
   196 
   197        ReittiAivot.Speed = nopeus; 
   198        ReittiAivot.Loop = false; 
   199        ReittiAivot.TurnWhileMoving = true; 
   200        ReittiAivot.Path = reitti; 
   201 
   202        ReittiAivot.ArrivedAtEnd += delegate 
   203        { 
   204            ReittiAivot.Active = false; 
   205            if (laskeutuukoPerilla) 
   206                this.Laskeudu(); 
   207        }; 
   208 
   209    } 
  173210} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.