Changeset 4670


Ignore:
Timestamp:
2013-07-25 14:55:24 (9 years ago)
Author:
novaanan
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/NoelV/shooter/shooter
Files:
6 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/NoelV/shooter/shooter/shooter/shooter.cs

  r4639 r4670  
  1515    Image aluksenKuva = LoadImage("alus"); 
  1616    Image vihollisenKuva = LoadImage("vihollinen"); 
   17    Image enkanKuva = LoadImage("enkka"); 
   18    SoundEffect ampuminen = LoadSoundEffect("laser"); 
   19    Image kilvenKuva = LoadImage("kilpi"); 
  1720    PhysicsObject alus; 
  18     PhysicsObject enkka; 
  1921 
  2022    PhysicsObject ammus; 
  2123 
   24    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   25 
   26    bool onkoKilpea = false; 
   27 
  2228    public override void Begin() 
  2329    { 
   30        //topLista.HighScoreWindow.Image = aluksenKuva; 
   31        topLista.HighScoreWindow.OKButton.Image = vihollisenKuva; 
   32 
   33        //topLista.Show(); 
   34        //alkuvalikko tähän 
   35        valikko(null); 
   36 
   37    } 
   38 
   39    void valikko(Window sender) 
   40    { 
   41        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Valikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   42        alkuValikko.Image = aluksenKuva; 
   43        Level.BackgroundColor = Color.Red; 
   44        alkuValikko.SelectionColor = Color.Black; 
   45        Add(alkuValikko); 
   46        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   47        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   48        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   49 
   50        alkuValikko.Color = Color.Transparent; 
   51 
   52 
   53    } 
   54 
   55    void ParhaatPisteet() 
   56    { 
   57        topLista.Show(); 
   58        topLista.HighScoreWindow.Closed += valikko; 
   59    } 
   60 
   61    void AloitaPeli() 
   62    { 
   63        ClearAll(); 
  2464        LuoPelaaja(); 
  2565 
  2666 
   67 
   68 
  2769        LuoVihollinen(new Vector(0, 450)); 
  2870 
   
  3274 
  3375        Timer vihunLuontiAjastin = new Timer(); 
  34         vihunLuontiAjastin.Interval = 0.5; 
   76        vihunLuontiAjastin.Interval = 0.6; 
  3577        vihunLuontiAjastin.Timeout += delegate { LuoVihollinen(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top)); }; 
  3678        vihunLuontiAjastin.Start(); 
  3779 
   80        Timer enkkaAjastin = new Timer(); 
   81        enkkaAjastin.Interval = 15.0; 
   82        enkkaAjastin.Timeout += delegate { LuoEnkka(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top)); }; 
   83        enkkaAjastin.Start(); 
   84 
   85        Timer kilpiAjastin = new Timer(); 
   86        kilpiAjastin.Interval = 22.0; 
   87        kilpiAjastin.Timeout += delegate { LuoKilpi(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top)); }; 
   88        kilpiAjastin.Start(); 
   89 
  3890        LuoElamaLaskuri(); 
  3991        LuoPisteLaskuri(); 
   
  4193 
  4294        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ampuu", alus); 
  43         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  44  
  45         Level.Background.CreateGradient(Color.Red, Color.Blue); 
   95        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, KysyPoistumista, "Lopeta peli"); 
   96 
   97        Level.Background.CreateStars(); 
  4698        Camera.ZoomToLevel(); 
  4799    } 
   100 
   101    void KysyPoistumista() 
   102    { 
   103        IsPaused = true; 
   104        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Haluatko lopettaa?", 
   105"Kyllä", "Ei", "EN tiedä!"); 
   106        valikko.AddItemHandler(0, Exit); 
   107        valikko.AddItemHandler(2, delegate { if (RandomGen.NextBool()) Exit(); }); 
   108        valikko.Closed += delegate { IsPaused = false; }; 
   109        valikko.Color = Color.Red; 
   110        Add(valikko); 
   111 
   112    } 
   113 
  48114 
  49115    private void LuoPelaaja() 
   
  63129        AddCollisionHandler(alus, "vihu", OsuuViholliseen); 
  64130 
  65  
  66  
  67     } 
  68  
   131        AddCollisionHandler(alus, "enkka", OsuuEnkkaan); 
   132 
   133        AddCollisionHandler(alus, "kilpi", OsuuKilpeen); 
   134 
   135    } 
   136 
   137    void OsuuKilpeen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kilpi) 
   138    { 
   139        kilpi.Destroy(); 
   140        onkoKilpea = true; 
   141 
   142        double aikaaJaljella = 10.0; 
   143         
   144        Label teksti = new Label("kilpi " + aikaaJaljella); 
   145        teksti.Y = Screen.Top - 100; 
   146        teksti.X = Screen.Left + 100; 
   147        teksti.TextColor = Color.Red; 
   148        Add(teksti); 
   149 
   150        Timer ajastin = new Timer(); 
   151        ajastin.Interval = 1.0; 
   152        //myöhemmin: näytä aia jäljellä väliajoin: 
   153        ajastin.Timeout += delegate  
   154        { 
   155            aikaaJaljella -= 1.0; 
   156            teksti.Text = "kilpi " + aikaaJaljella; 
   157             
   158            //MessageDisplay.Add("Aikaa: " + aikaaJaljella); 
   159  
   160        }; 
   161        ajastin.Start(5); 
   162        ajastin.Stopped += delegate  
   163        { 
   164            onkoKilpea = false; 
   165            teksti.Destroy(); 
   166  
   167         
   168        }; 
   169         
   170    } 
  69171 
  70172    void OsuuViholliseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihu) 
  71173    { 
  72         elamaLaskuri.Value--; 
  73  
   174        if (onkoKilpea == false) 
   175        { 
   176            elamaLaskuri.Value--; 
   177 
   178        } 
   179        else 
   180        { 
   181            vihu.Destroy(); 
   182        } 
  74183    } 
  75184 
   
  82191 
  83192        Add(vihollinen); 
  84         Vector impulssi = new Vector(0.0, -10000.0); 
   193        Vector impulssi = new Vector(0.0, -100000.0); 
  85194        vihollinen.Hit(impulssi); 
  86195        vihollinen.Restitution = 1.5; 
   
  109218    { 
  110219        if (ampuja.IsDestroyed) return; 
  111         ammus = new PhysicsObject(5, 15); 
   220        ampuminen.Play(); 
   221        //PlaySound("laser"); 
   222        ammus = new PhysicsObject(2, 20); 
  112223        ammus.Color = Color.OrangeRed; 
  113224        ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(4); 
   
  124235    void AmmusOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  125236    { 
  126         ammus.Destroy(); 
   237 
   238        if (!kohde.Tag.Equals("enkka")) ammus.Destroy(); 
  127239        if (kohde.Tag.Equals("vihu")) 
  128240        { 
  129             Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   241            Explosion rajahdys = new Explosion(150); 
  130242            rajahdys.Position = kohde.Position; 
  131243            rajahdys.ShockwaveColor = Color.Transparent; 
   
  157269        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  158270        pisteNaytto.TextColor = Color.Orange; 
  159         pisteNaytto.Color = Color.Blue; 
   271        pisteNaytto.Color = Color.Transparent; 
  160272        pisteNaytto.IntFormatString = "Pisteet: {00}"; 
  161273        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   
  168280        vihollisNaytto.X = 0; 
  169281        vihollisNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  170         vihollisNaytto.TextColor = Color.Black; 
  171         vihollisNaytto.Color = Color.Red; 
  172         vihollisNaytto.IntFormatString = "Vihollisia pääsi läpi: {00}"; 
   282        vihollisNaytto.TextColor = Color.Red; 
   283        vihollisNaytto.Color = Color.Transparent; 
   284        vihollisNaytto.IntFormatString = "Vihollisia päässyt läpi: {00}"; 
  173285        vihollisNaytto.BindTo(vihollisLaskuri); 
  174286        Add(vihollisNaytto); 
   
  191303    void ElamaLoppui() 
  192304    { 
   305 
  193306        Explosion rajahdys = new Explosion(50); 
  194307 
  195308        rajahdys.Position = alus.Position; 
  196309        Add(rajahdys); 
  197  
   310        Pause(); 
  198311 
  199312        alus.Destroy(); 
   
  203316        teksti.TextScale = new Vector(3, 3); 
  204317        Add(teksti); 
  205  
   318        teksti.Color = Color.Red; 
   319 
   320        topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
   321        topLista.HighScoreWindow.Closed += AloitaAlusta; 
   322 
   323    } 
   324 
   325    public void AloitaAlusta(Window sender) 
   326    { 
   327        ClearAll(); 
   328        if (IsPaused == true) 
   329        { 
   330            Pause(); 
   331        } 
   332        Begin(); 
   333    } 
   334 
   335    private void LuoEnkka(Vector paikka) 
   336    { 
   337        PhysicsObject enkka = new PhysicsObject(50, 50); 
   338        enkka.Position = paikka; 
   339        enkka.Image = enkanKuva; 
   340        enkka.IgnoresCollisionResponse = true; 
   341        enkka.IgnoresExplosions = true; 
   342        Add(enkka); 
   343        Vector impulssi = new Vector(0.0, -500.0); 
   344        enkka.Hit(impulssi); 
   345        enkka.Tag = "enkka"; 
   346        enkka.CanRotate = false; 
   347 
   348    } 
   349 
   350    void OsuuEnkkaan(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject enkka) 
   351    { 
   352        elamaLaskuri.Value += 2; 
   353        enkka.Destroy(); 
   354    } 
   355 
   356    void LuoKilpi(Vector paikka) 
   357    { 
   358        IPhysicsObject kilpi = new PhysicsObject(50, 50); 
   359        kilpi.Position = paikka; 
   360        kilpi.Image = kilvenKuva; 
   361        kilpi.IgnoresCollisionResponse = true; 
   362        kilpi.IgnoresExplosions = true; 
   363        Add(kilpi); 
   364        Vector impulssi = new Vector(0.0, -500.0); 
   365        kilpi.Hit(impulssi); 
   366        kilpi.Tag = "kilpi"; 
   367        kilpi.CanRotate = false; 
  206368    } 
  207369} 
   
  211373 
  212374 
   375 
   376 
   377 
 • 2013/30/NoelV/shooter/shooter/shooterContent/shooterContent.contentproj

  r4639 r4670  
  5959    </Compile> 
  6060  </ItemGroup> 
   61  <ItemGroup> 
   62    <Compile Include="enkka.png"> 
   63      <Name>enkka</Name> 
   64      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   65      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="tausta.png"> 
   70      <Name>tausta</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="laser.mp3"> 
   77      <Name>laser</Name> 
   78      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   79      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="kilpi.png"> 
   84      <Name>kilpi</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
  6189  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6290  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.