Ignore:
Timestamp:
2013-07-24 15:06:16 (8 years ago)
Author:
misakana
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine.cs

  r4591 r4641  
  88 
  99public class YellowSubmarine : PhysicsGame 
  10 { 
   10     
   11{    
   12     
  1113    PhysicsObject sukellusvene; 
  1214    Image sukellusvenekuva = LoadImage("submarine"); 
  1315    Image taustakuva = LoadImage("TaustaVuoret"); 
   16    Image kuplanKuva1 = LoadImage("Kupla"); 
   17    Image kuplanKuva2 = LoadImage("Kupla2"); 
   18 
  1419    GameObject tausta; 
  1520    Image pienKivenKuva = LoadImage("Kivi1"); 
  1621    Image miinankuva = LoadImage("Miina"); 
   22    Image kiviKuva = LoadImage("Kivi2"); 
  1723    Image arkunKuva = LoadImage("aarrearkku"); 
  1824    Image valikonKuva = LoadImage("Valikkokuva"); 
   25    Animation sukellusveneAnimaatio = new Animation(LoadImages("submarine", "submarine1", "submarine2", "submarine1")); 
   26    ExplosionSystem expSys; 
   27    ExplosionSystem expSys2; 
   28    ExplosionSystem expSys3; 
   29 
   30    Image vesirajahdys = LoadImage("vesirajahdys1"); 
   31    Image vesirajahdys2 = LoadImage("vesirajahdys2"); 
   32    Image vesirajahdys3 = LoadImage("vesirajahdys3"); 
   33 
   34 
   35     
   36 
  1937 
  2038    /// <summary> 
   
  2543    public override void Begin() 
  2644    { 
   45        IsFullScreen = true; 
  2746        AlkuValikko(); 
  28         AsetaOhjaimet(); 
  29         Level.Background.Image = valikonKuva; 
   47 
  3048    } 
  3149 
   
  5775    void LisaaMiina() 
  5876    { 
  59         PhysicsObject miina = LuoObjektiRuudunReunaan(0, 250); 
   77        PhysicsObject miina = LuoObjektiRuudunReunaan(-100, 250); 
  6078        miina.Tag = "miina"; 
  6179        miina.Image = miinankuva; 
   
  7997        tausta = new GameObject(1000, 600); 
  8098        tausta.Image = taustakuva; 
   99        tausta.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(30); 
  81100        tausta.Position = uudenPaikka; 
  82101        tausta.Color = Jypeli.RandomGen.NextColor(); 
  83102        Add(tausta, -2); 
  84103 
   104        LuoMaata(); 
   105        //Tähän voi tehdä myös surfacen lisäluomisen 
   106    } 
   107 
   108    private void LuoMaata() 
   109    { 
  85110        PhysicsObject maa = new PhysicsObject(tausta.Width, 50); 
  86         maa.Position = tausta.Position + new Vector(0, -275); 
   111        maa.Position = tausta.Position + new Vector(0, -300); 
  87112        //maa.Shape = Shape.Triangle; 
  88113        maa.Color = Color.Black; 
  89114        maa.MakeStatic(); 
  90         maa.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(25); 
   115        maa.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(60); 
  91116        Add(maa); 
  92         //Tähän voi tehdä myös surfacen lisäluomisen 
  93     } 
  94  
  95  
  96     protected override void Update(Time time) 
  97     { 
  98         if (!isGameStarted) 
  99         { 
  100             base.Update(time); 
  101             return; 
  102         } 
  103  
  104         Vector paikka = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Right, 0)); 
  105         if (paikka.X >= tausta.Right) LuoLisaaTaustaa(new Vector(paikka.X, tausta.Y)); 
  106         //if (sukellusvene.X >= tausta.Right) LuoLisaaTaustaa(new Vector(tausta.Right, tausta.Y)); 
  107  
  108         base.Update(time); 
  109     } 
   117    } 
   118 
   119 
   120    void RajaytaKohteet(PhysicsObject ens, PhysicsObject toinen) 
   121    { 
   122        expSys.AddEffect(ens.Position, 100); 
   123        expSys2.AddEffect(ens.Position, 100); 
   124        expSys3.AddEffect(ens.Position, 100); 
   125        ens.Destroy(); 
   126        toinen.Destroy(); 
   127 
   128    } 
   129 
   130 
  110131 
  111132 
   
  115136        sukellusvene.Velocity = new Vector(50, 0); 
  116137        sukellusvene.CanRotate = false; 
  117         sukellusvene.Image = sukellusvenekuva; 
   138        sukellusvene.Animation = sukellusveneAnimaatio; 
   139        sukellusvene.Animation.Start(); 
  118140        sukellusvene.Shape = Shape.FromImage(sukellusvenekuva); 
  119         AddCollisionHandler(sukellusvene, "miina", CollisionHandler.ExplodeBoth(100, true)); 
   141        AddCollisionHandler(sukellusvene, "miina", RajaytaKohteet); 
   142        AddCollisionHandler(sukellusvene, "miina", Havio); 
   143 
   144        AddCollisionHandler(sukellusvene, "kivi", RajaytaKohteet); 
   145        AddCollisionHandler(sukellusvene, "kivi", Havio); 
  120146        Add(sukellusvene); 
   147 
   148        int times = 0; 
  121149 
  122150        Timer ajastin = new Timer(); 
  123151        ajastin.Interval = 0.1; 
   152        const int kuinkaUseinKupliaSekunninKymmenesOsissa = 30; 
  124153        ajastin.Timeout += delegate 
  125154        { 
   155 
  126156            if (sukellusvene.Velocity.X >= 300) ajastin.Stop(); 
  127             else sukellusvene.Velocity += new Vector(0.2, 0); 
   157            else sukellusvene.Velocity += new Vector(0.2,0); 
   158            times++; 
   159 
   160            if (times % kuinkaUseinKupliaSekunninKymmenesOsissa == 0) 
   161            { 
   162                for (int i = 0; i < RandomGen.NextInt(1, 4); i++) 
   163                { 
   164                    LuoKelluvaKupla(sukellusvene.Position + new Vector(-10, 0) + Jypeli.RandomGen.NextVector(1, 5)); 
   165                } 
   166            } 
  128167            //sukellusvene.Velocity = new Vector(sukellusvene.Velocity.X * 1.1, sukellusvene.Velocity.Y); 
  129168        }; 
   
  131170    } 
  132171 
   172 
   173 
   174    void LuoKelluvaKupla(Vector paikka) 
   175    { 
   176        GameObject kupla = new GameObject(5, 5); 
   177        kupla.Image = Jypeli.RandomGen.SelectOne(kuplanKuva1, kuplanKuva2); 
   178        kupla.Position = paikka; 
   179        Add(kupla); 
   180 
   181        Timer ajastin = new Timer(); 
   182        ajastin.Interval = 0.5; 
   183        ajastin.Timeout += delegate 
   184        { 
   185            if (kupla.Position.Y > Screen.Top) 
   186            { 
   187                kupla.Destroy(); 
   188                ajastin.Stop(); 
   189            } 
   190            else kupla.Position += new Vector(RandomGen.NextDouble(-10, 10), 7); 
   191        }; 
   192        ajastin.Start(); 
   193 
   194    } 
   195 
   196 
  133197    void AsetaOhjaimet() 
  134198    { 
   
  149213        kivi.Shape = Shape.Triangle; 
  150214        kivi.Color = Color.Black; 
  151         //TODO: kiven paikka pikkukiville paremmin!!! 
  152  
  153         //kivi.Size = new Vector(60, 60); 
  154         //Add(kivi); 
  155         //PhysicsObject toinenKivi = new PhysicsObject(60, 60); 
  156         //toinenKivi.Position = kivi.Position + new Vector(kivi.Width- 7, 0); 
  157         //toinenKivi.Shape = Shape.Triangle; 
  158         //toinenKivi.Color = Color.Black; 
  159         //toinenKivi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(15); 
  160         //toinenKivi.MakeStatic(); 
  161         //Add(toinenKivi); 
   215 
  162216        for (int i = 0; i < 20; i++) 
  163217        { 
   
  167221            pienKivi.Color = Color.Red; 
  168222            pienKivi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(25); 
   223            pienKivi.Mass = 100; 
   224            pienKivi.Tag = "kivi"; 
  169225            pienKivi.Image = pienKivenKuva; 
  170226            Add(pienKivi); 
  171227        } 
  172228 
  173         LuoMaastonOsa(Camera.ScreenToWorld(RandomGen.NextVector(Screen.Right, Screen.Bottom + 100, Screen.Right + 100, Screen.Bottom + 200)), 
  174         new Vector(50.0, 50.0), LoadImage("Kivi2"), TimeSpan.FromSeconds(25), 10000, true); 
   229        LuoMaastonOsa( 
   230            Camera.ScreenToWorld(RandomGen.NextVector(Screen.Right, Screen.Bottom + 100, Screen.Right + 100, Screen.Bottom + 200)), 
   231            new Vector(50.0, 50.0), 
   232            kiviKuva, 
   233            TimeSpan.FromSeconds(25), 
   234            10000, 
   235            true 
   236            ); 
  175237    } 
  176238 
   
  191253        kappale.Mass = massa; 
  192254        Add(kappale); 
  193         //if (jaakoPaikalleenOsuttuaanJohonkin) 
  194         //{ 
  195         //    AddCollisionHandler(kappale, delegate(IPhysicsObject k, IPhysicsObject tormaaja) 
  196         //    { 
  197         //        PhysicsObject tormatty = k as PhysicsObject; 
  198         //        if (tormatty != null) 
  199         //            tormatty.MakeStatic(); 
  200         //    }); 
  201         //} 
  202     } 
   255    } 
   256 
  203257    void AlkuValikko() 
  204258    { 
  205259        ClearAll(); 
  206  
   260        Level.Background.Image = valikonKuva; 
  207261        List<Label> valikonKohdat = new List<Label>(); 
  208262 
   
  223277    } 
  224278 
   279    ExplosionSystem AlustaExpSystem(Image kuva) 
   280    { 
   281        ExplosionSystem alustettava = new ExplosionSystem(kuva, 150); 
   282        alustettava.Image = kuva; 
   283        alustettava.MaxScale = 35; 
   284        alustettava.MinScale = 10; 
   285        alustettava.MinVelocity = 100; 
   286        alustettava.MaxVelocity = 200; 
   287        Add(alustettava); 
   288        return alustettava; 
   289    } 
   290 
   291 
  225292    void AloitaPeli(List<Label> valikonOsat) 
  226293    { 
   
  229296            osa.Destroy(); 
  230297        } 
   298 
   299        expSys = AlustaExpSystem(vesirajahdys); 
   300        expSys2 = AlustaExpSystem(vesirajahdys2); 
   301        expSys3 = AlustaExpSystem(vesirajahdys3); 
   302 
   303        AsetaOhjaimet(); 
  231304 
  232305        Gravity = new Vector(0.0, -150.0); 
   
  236309        //Add(alkuvalikko); 
  237310 
  238  
  239311        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkBlue, Color.LightBlue); 
  240312 
  241313        tausta = new GameObject(1000, 600); 
  242314        tausta.Image = taustakuva; 
  243         //tausta.Position = new Vector(0, Screen.Bottom + tausta.Height/2); 
   315        // tausta.Position = sukellusvene.Position; 
  244316        Add(tausta, -2); 
  245  
   317        LuoMaata(); 
   318 
   319        
  246320        //Surface tausta = new Surface(200, 100); 
  247321        //tausta.Color = Color.Pink; 
   
  259333        LuoSukellusvene(); 
  260334        LuoMaastoa(); 
  261  
  262  
   335        tausta.Position = sukellusvene.Position; 
  263336        Camera.Follow(sukellusvene); 
  264337        Camera.ZoomFactor = 2; 
  265338        Camera.FollowsY = false; 
  266339        isGameStarted = true; 
   340 
   341        Level.AmbientLight = 0.25; 
  267342    } 
  268343 
   
  282357 
  283358    } 
   359 
   360    void Havio(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   361    { 
   362        isGameStarted = false; 
   363        Timer.SingleShot(1.0, AlkuValikko); 
   364    } 
   365 
   366    protected override void Update(Time time) 
   367    { 
   368        if (!isGameStarted) 
   369        { 
   370            base.Update(time); 
   371            return; 
   372        } 
   373        base.Update(time); 
   374        //Vector paikka = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Right, 0)); 
   375        Vector paikka = new Vector(sukellusvene.X + tausta.Width*2, 0); 
   376        if (paikka.X >= tausta.Right) LuoLisaaTaustaa(new Vector(tausta.X, tausta.Y)); 
   377        //if (sukellusvene.X >= tausta.Right) LuoLisaaTaustaa(new Vector(tausta.Right, tausta.Y)); 
   378 
   379        //valo.Position = sukellusvene.Position; 
   380 
   381         
   382    } 
   383 
   384 
  284385} 
  285386 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.