Changeset 4636 for 2013/30


Ignore:
Timestamp:
2013-07-24 15:04:22 (9 years ago)
Author:
seleung
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/SenkoL/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/SenkoL/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs

  r4578 r4636  
  1111    Image pelaajankuva = LoadImage("pelaaja"); 
  1212    Image vihollisenkuva= LoadImage("vihollinen"); 
  13      
   13    PhysicsObject pelaaja; 
   14    PhysicsObject vihollinen; 
   15    AssaultRifle pelaajan1ase; 
   16    IntMeter pisteLaskuri; 
  1417    public override void Begin() 
  1518    { 
   19        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   20 
  1621        luokentta(); 
  17          
  18          
   22        LuoPistelaskuri(); 
  1923 
  20         Camera.ZoomToLevel(); 
   24 
   25        Camera.Zoom(2.5); 
   26        Camera.Follow(pelaaja); 
  2127        
  2228        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   
  3036        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, luotaso); 
  3137        ruudut.SetTileMethod("0026FF", luopelaaja); 
  32         ruudut.SetTileMethod("FF0000", luovihollinen); 
   38        ruudut.SetTileMethod("FF0000", lisaavihollinen); 
  3339        ruudut.Execute(20, 20); 
   40        Level.BackgroundColor = Color.Brown; 
   41         
   42    } 
   43    void lisaavihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   44    { 
   45        luovihollinen(paikka, leveys, korkeus); 
   46        Timer ajastin = new Timer(); 
   47        ajastin.Interval = RandomGen.NextInt(5, 60); 
   48        ajastin.Timeout += delegate { luovihollinen(paikka, leveys, korkeus);}; 
   49        ajastin.Start(); 
   50 
   51 
  3452    } 
  3553    void luotaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  3654    { 
  3755        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   56        taso.Restitution = 0.0; 
  3857        taso.Color = Color.Black; 
  3958        taso.Position = paikka; 
   
  4261    void luopelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  4362    { 
  44         PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  45         pelaaja.Color = Color.Red; 
   63        pelaaja = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   64        pelaaja.Restitution = 0.0; 
   65        pelaaja.LinearDamping = 0.9; 
  4666        pelaaja.Position = paikka; 
   67        pelaaja.CanRotate = false; 
   68        pelaaja.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  4769        pelaaja.Image = pelaajankuva; 
   70        pelaaja.Tag = "player"; 
  4871        Add(pelaaja); 
   72        pelaajan1ase = new AssaultRifle(30, 10); 
   73        pelaajan1ase.ProjectileCollision = CollisionHandler.DestroyObject; 
   74        Add(pelaajan1ase); 
   75 
   76        pelaajan1ase.Ammo.LowerLimit += delegate { AloitaLataus(pelaajan1ase); }; 
   77         
   78 
   79        //pelaaja.Add(pelaajan1ase); 
   80        //pelaajan1ase.Position += new Vector(0, 7); 
   81        //Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
   82        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, ammuaseella,"ammu",pelaajan1ase); 
   83        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(-500, 0)); 
   84        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(500, 0)); 
   85        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(0, 500)); 
   86        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(0, -500)); 
   87 
   88    } 
   89 
   90    void AloitaLataus(AssaultRifle ase) 
   91    { 
   92        Timer ajastin = new Timer(); 
   93        ajastin.Interval = 10; 
   94        ajastin.Timeout += delegate { ase.Ammo.Value = 100; }; 
   95        ajastin.Start(1); 
   96    } 
   97 
   98 
   99 
   100    protected override void Update(Time time) 
   101    { 
   102        if (pelaaja != null && pelaajan1ase != null) 
   103        { 
   104            Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja.AbsolutePosition).Normalize(); 
   105            pelaajan1ase.Angle = suunta.Angle; 
   106            pelaajan1ase.Position = pelaaja.Position + suunta * 10; 
   107 
   108 
   109        } 
   110        base.Update(time); 
   111         
   112    } 
   113 
   114    void ammusosui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   115    { 
   116 
   117        kohde.Destroy(); 
   118 
   119    } 
   120    void ammuaseella(AssaultRifle ase) 
   121    { 
   122        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   123         
   124        if (ammus != null) 
   125        { 
   126 
   127            ammus.CollisionIgnoreGroup = pelaaja.CollisionIgnoreGroup; 
   128            AddCollisionHandler(ammus, "pahis", ammusosui); 
   129        } 
   130    } 
   131    
   132    void liikutapelaaja(Vector vektori) 
   133    { 
   134        pelaaja.Push(vektori); 
  49135    } 
  50136    void luovihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  51137    { 
  52         PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  53         vihollinen.Color = Color.Yellow; 
   138        vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   139        vihollinen.Restitution = 0.0; 
   140        vihollinen.LinearDamping = 0.5; 
  54141        vihollinen.Position = paikka; 
  55142        vihollinen.Image = vihollisenkuva; 
   143        vihollinen.Tag = "pahis"; 
   144        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("player"); 
   145        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   146        seuraajanAivot.Speed = 150; 
   147        vihollinen.Destroyed += lisaapisteita; 
  56148        Add(vihollinen); 
   149 
   150 
  57151    } 
   152    void LuoPistelaskuri() 
   153    { 
   154        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   155 
   156        Label pisteNaytto = new Label(); 
   157        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   158        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   159        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   160        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   161 
   162        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   163        Add(pisteNaytto); 
   164    } 
   165    void lisaapisteita() 
   166    { 
   167        pisteLaskuri.Value += 1; 
   168    } 
   169 
   170    
  58171} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.