Changeset 4634 for 2013/30


Ignore:
Timestamp:
2013-07-24 15:02:01 (9 years ago)
Author:
tasalmik
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/TapaniS
Files:
37 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/TapaniS/Cat of Darkness/Cat of Darkness/Cat of Darkness/Cat_of_Darkness.cs

  r4586 r4634  
  99public class Cat_of_Darkness : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    private Animation MiukkunLiike; 
   12    private Animation MiukkunLepo; 
   13    private Animation Miukkunhyppy; 
   14    private Animation RottaIsku; 
   15    private Animation RottaLiikkuu; 
   16    private Animation MiukkunIsku; 
   17    private Animation JattiRottaIsku; 
   18    private Animation JattiRottaLepo; 
   19    private Animation JattiRottaLiikkuu; 
   20 
   21    Image[] RottaKuvat = LoadImages("Rotta", "Rotta1"); 
   22    DoubleMeter elamaLaskuri; 
   23    DoubleMeter bossiLaskuri; 
   24 
   25    PlatformCharacter miukku; 
   26    PlatformCharacter Jattirotta; 
   27    Timer ajastin; 
   28 
   29 
  1130    public override void Begin() 
  1231    { 
   32        MiukkunLiike = LoadAnimation("MiukkunLiike"); 
   33        MiukkunLepo = LoadAnimation("MiukkunLepo"); 
   34        Miukkunhyppy = LoadAnimation("MiukkunHyppy"); 
   35        RottaIsku = new Animation(RottaKuvat); 
   36        RottaLiikkuu = LoadAnimation("RottaLiikkuu"); 
   37        MiukkunIsku = LoadAnimation("MiukkunIsku"); 
   38        JattiRottaIsku = LoadAnimation("JattiRottaIsku"); 
   39        JattiRottaLepo = LoadAnimation("JattiRottaLepo"); 
   40        JattiRottaLiikkuu = LoadAnimation("JattiRottaLiikkuu"); 
   41        JattiRottaIsku.FPS = 3; 
   42 
   43        AlkuValikko(); 
   44    } 
   45 
   46 
   47   void AlotaPeli() 
   48    { 
   49         
   50 
   51 
  1352        Image taustaKuva = LoadImage("Kenttä 1"); 
  1453        Level.Background.Image = taustaKuva; 
  1554        Level.Background.FitToLevel(); 
   55        Camera.ZoomToLevel(); 
   56 
   57        PhysicsObject oikeareuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(5.0, 800.0); 
   58        oikeareuna.Shape = Shape.Rectangle; 
   59        Add(oikeareuna); 
   60        oikeareuna.Color = Color.Black; 
   61        oikeareuna.X = 500; 
   62 
   63        PhysicsObject vasenreuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(5.0, 800.0); 
   64        vasenreuna.Shape = Shape.Rectangle; 
   65        Add(vasenreuna); 
   66        vasenreuna.Color = Color.Black; 
   67        vasenreuna.X = -500; 
   68 
   69        PhysicsObject kirjahylly = PhysicsObject.CreateStaticObject(130.0, 70.0); 
   70        Add(kirjahylly); 
   71        kirjahylly.Y = -190; 
   72        kirjahylly.X = 437; 
   73        kirjahylly.Color = Color.Transparent; 
   74 
  1675 
  1776        PhysicsObject palkki = PhysicsObject.CreateStaticObject(1000.0, 5.0); 
   
  3089        Gravity = new Vector(0.0, -755.0); 
  3190 
  32         PlatformCharacter miukku = new PlatformCharacter ( 100.0, 100.0); 
   91        miukku = new PlatformCharacter ( 100.0, 100.0); 
  3392        miukku.Image = LoadImage("Miukkuli"); 
  3493        Add (miukku); 
  3594        LiikutaMiukkua(miukku); 
   95        miukku.AnimWalk = MiukkunLiike; 
   96        miukku.AnimWalk.FPS = 6; 
   97        miukku.AnimIdle = MiukkunLepo; 
   98        miukku.AnimJump = Miukkunhyppy; 
   99        LuoElamaLaskuri(); 
   100        AddCollisionHandler(miukku, "rotta", TormaaRottaan); 
   101        AddCollisionHandler(miukku, "JattiRotta", TormaaJattiRottaan); 
   102 
   103        ajastin = new Timer(); 
   104        ajastin.Interval = 2; 
   105        ajastin.Timeout += LuoRotta; 
   106        ajastin.Start(); 
   107        Timer.SingleShot(20, LuoJattiRotta); 
  36108 
  37109 
   
  43115    { 
  44116       
  45         Keyboard.Listen( Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", miukku, -100.0 ); 
  46         Keyboard.Listen( Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", miukku, 100.0 ); 
  47         Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", miukku, 600.0 ); 
  48  
   117        Keyboard.Listen( Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", miukku, -150.0 ); 
   118        Keyboard.Listen( Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", miukku, 150.0 ); 
   119        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", miukku, 700.0 ); 
   120        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Iske, "Pelaaja iskee", miukku); 
  49121 
  50122    } 
   
  56128    } 
  57129 
   130    void Iske(PlatformCharacter miukku) 
   131    { 
   132        PhysicsObject osuma = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 50.0); 
   133        osuma.Position = miukku.Position + miukku.FacingDirection.GetVector() * 70; 
   134        osuma.IgnoresCollisionResponse = false; 
   135        osuma.Color = Color.Transparent; 
   136 
   137        Add(osuma); 
   138        MiukkunIsku.FPS = 6; 
   139        miukku.PlayAnimation(MiukkunIsku); 
   140        Timer.SingleShot(0.1, osuma.Destroy); 
   141        AddCollisionHandler(osuma, "rotta", OsuRottaan); 
   142        AddCollisionHandler(osuma, "JattiRotta", OsuJattiRottaan); 
   143 
   144    } 
   145 
  58146    void Hyppaa( PlatformCharacter miukku, double nopeus ) 
  59147    { 
   
  61149    } 
  62150 
  63     void LuoKentta() 
  64     { 
  65  
  66     } 
   151    void OsuRottaan(PhysicsObject osuma, PhysicsObject rotta) 
   152    { 
   153        rotta.Destroy(); 
   154    } 
   155 
   156    void LuoRotta() 
   157    { 
   158        PlatformCharacter rotta = new PlatformCharacter(70.0, 70.0); 
   159        rotta.AnimIdle = RottaIsku; 
   160        rotta.AnimIdle.FPS = 6; 
   161        rotta.AnimWalk = RottaLiikkuu; 
   162        rotta.AnimWalk.FPS = 6; 
   163        Add(rotta); 
   164        rotta.Tag = "rotta"; 
   165        rotta.Y = -250; 
   166 
   167        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   168        tasoAivot.Speed = 100; 
   169 
   170        rotta.Brain = tasoAivot; 
   171 
   172        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true; 
   173        tasoAivot.JumpSpeed = 300; 
   174        tasoAivot.TriesToJump = true; 
   175 
   176 
   177 
   178    } 
   179 
   180    void LuoElamaLaskuri() 
   181    { 
   182        elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
   183        elamaLaskuri.MaxValue = 10; 
   184        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   185 
   186        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   187        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   188        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   189        elamaPalkki.BindTo(elamaLaskuri); 
   190        Add(elamaPalkki); 
   191    } 
   192 
   193    void ElamaLoppui() 
   194    { 
   195        MessageDisplay.Add("Elämät loppuivat, voi voi."); 
   196        miukku.Destroy(); 
   197        Timer.SingleShot(2,AlkuValikko); 
   198    } 
   199 
   200    void TormaaRottaan(PhysicsObject miukku, PhysicsObject rotta ) 
   201    { 
   202        elamaLaskuri.Value--; 
   203    } 
   204 
   205    void AlkuValikko() 
   206    { 
   207        ClearAll(); 
   208        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   209        Add(alkuValikko); 
   210        alkuValikko.AddItemHandler(0, AlotaPeli); 
   211        //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   212        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   213 
   214 
   215    } 
   216    void LuoJattiRotta() 
   217    { 
   218        ajastin.Stop(); 
   219 
   220        Jattirotta = new PlatformCharacter(170.0, 170.0); 
   221        Jattirotta.AnimIdle = JattiRottaLepo; 
   222        Jattirotta.AnimIdle.FPS = 6; 
   223        Jattirotta.AnimWalk = JattiRottaLiikkuu; 
   224        Jattirotta.AnimWalk.FPS = 6; 
   225        Add(Jattirotta); 
   226        Jattirotta.Tag = "JattiRotta"; 
   227        Jattirotta.Y = -200; 
   228        Jattirotta.X = 300; 
   229 
   230        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   231        tasoAivot.Speed = 80; 
   232 
   233        Jattirotta.Brain = tasoAivot; 
   234 
   235        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true; 
   236        tasoAivot.JumpSpeed = 500; 
   237        tasoAivot.TriesToJump = true; 
   238        LuoBossiLaskuri(); 
   239    } 
   240    void TormaaJattiRottaan(PhysicsObject miukku, PhysicsObject JattiRotta) 
   241    { 
   242        elamaLaskuri.Value-=2; 
   243        Jattirotta.PlayAnimation(JattiRottaIsku); 
   244 
   245    } 
   246    void LuoBossiLaskuri() 
   247    { 
   248        bossiLaskuri = new DoubleMeter(10); 
   249        bossiLaskuri.MaxValue = 10; 
   250        bossiLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   251 
   252        ProgressBar bossiPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   253        bossiPalkki.X = Screen.Right - 150; 
   254        bossiPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   255        bossiPalkki.BindTo(bossiLaskuri); 
   256        Add(bossiPalkki); 
   257    } 
   258 
   259    void OsuJattiRottaan(PhysicsObject osuma, PhysicsObject jattirotta) 
   260    { 
   261        bossiLaskuri.Value--; 
   262    } 
   263 
   264    void BossiKuoli() 
   265    { 
   266        MessageDisplay.Add("JättiRotta piesty! siirryt seuraavaan leveliin."); 
   267        Jattirotta.Destroy(); 
   268 
   269    } 
   270 
   271 
  67272 
  68273 
 • 2013/30/TapaniS/Cat of Darkness/Cat of Darkness/Cat of DarknessContent/Cat of DarknessContent.contentproj

  r4586 r4634  
  5151      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  5252    </Compile> 
   53    <Compile Include="Rotta.png"> 
   54      <Name>Rotta</Name> 
   55      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   56      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   57    </Compile> 
   58    <Compile Include="Rotta1.png"> 
   59      <Name>Rotta1</Name> 
   60      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   61      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   62    </Compile> 
  5363  </ItemGroup> 
  5464  <ItemGroup> 
   
  5767      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5868      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   69    </Compile> 
   70  </ItemGroup> 
   71  <ItemGroup> 
   72    <Compile Include="MiukkunLiike.anim"> 
   73      <Name>MiukkunLiike</Name> 
   74      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   75      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   76    </Compile> 
   77  </ItemGroup> 
   78  <ItemGroup> 
   79    <Compile Include="MiukkunLepo.anim"> 
   80      <Name>MiukkunLepo</Name> 
   81      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   82      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   83    </Compile> 
   84  </ItemGroup> 
   85  <ItemGroup> 
   86    <Compile Include="MiukkunHyppy.anim"> 
   87      <Name>MiukkunHyppy</Name> 
   88      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   89      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   90    </Compile> 
   91  </ItemGroup> 
   92  <ItemGroup> 
   93    <Compile Include="RottaIsku.anim"> 
   94      <Name>RottaIsku</Name> 
   95      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   96      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   97    </Compile> 
   98  </ItemGroup> 
   99  <ItemGroup> 
   100    <Compile Include="RottaLiikkuu.anim"> 
   101      <Name>RottaLiikkuu</Name> 
   102      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   103      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
   106  <ItemGroup> 
   107    <Compile Include="MiukkunIsku.anim"> 
   108      <Name>MiukkunIsku</Name> 
   109      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   110      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112  </ItemGroup> 
   113  <ItemGroup> 
   114    <Compile Include="JattiRottaIsku.anim"> 
   115      <Name>JattiRottaIsku</Name> 
   116      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   117      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   118    </Compile> 
   119  </ItemGroup> 
   120  <ItemGroup> 
   121    <Compile Include="JattiRottaLepo.anim"> 
   122      <Name>JattiRottaLepo</Name> 
   123      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   124      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   125    </Compile> 
   126  </ItemGroup> 
   127  <ItemGroup> 
   128    <Compile Include="JattiRottaLiikkuu.anim"> 
   129      <Name>JattiRottaLiikkuu</Name> 
   130      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   131      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
  59132    </Compile> 
  60133  </ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.