Ignore:
Timestamp:
2013-07-23 22:36:26 (9 years ago)
Author:
dezhidki
Message:

Lisätty toimiva sotilas. Korjattu OrderMove:n epätarkkuuksia. Lisätty AStariin muuttuja, jolla voi jättää loppupisteen läpipääsemättömyyden huomioimatta.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Units/Unit.cs

  r4581 r4592  
  1414    public class Unit : Entity 
  1515    { 
  16         protected bool isSelectable, isSelected; 
   16        protected bool isSelectable; 
  1717        protected BoundingRectangle screenRect; 
  1818        protected BoundingRectangle screenRectOffset; 
   
  2222        private Vector2 arrowOffs = Vector2.Zero; 
  2323        private Player owner; 
   24        private int immunityTimer = 0; 
   25        protected int maxHealth, immunityTime; 
   26        protected Color colorizer = Color.White; 
   27        protected bool colorizeOnHit, wasHurt = false; 
  2428 
  2529        public Unit(Level level, Player owner) 
   
  3135            screenRectOffset = new BoundingRectangle(0, 0, spriteSize.X, spriteSize.Y, null); 
  3236            isSelectable = true; 
  33             isSelected = false; 
   37            IsSelected = false; 
   38            HasHealth = false; 
   39            maxHealth = 10; 
   40            colorizeOnHit = true; 
   41            immunityTime = 0; 
  3442        } 
   43 
   44        public int Health { get; protected set; } 
   45 
   46        public bool HasHealth { get; protected set; } 
  3547 
  3648        public bool IsSelectable { get { return isSelectable; } } 
   
  3850        public Player Owner { get { return owner; } } 
  3951 
   52        public bool IsSelected { get; set; } 
   53 
  4054        public override void Init() 
  4155        { 
  4256            base.Init(); 
   57            Health = maxHealth; 
  4358        } 
  4459 
  45         public virtual void OnSelectGain() 
   60        public virtual bool CanBeHurtBy(Unit u) 
  4661        { 
  47             isSelected = true; 
   62            return HasHealth && u.Owner != Owner; 
  4863        } 
  4964 
  50         public virtual void OnSelectLost() 
   65        public void Hit(Unit u, int damage, float dir, float pushPower) 
  5166        { 
  52             isSelected = false; 
   67            if (u.CanBeHurtBy(this)) 
   68                u.OnDamage(this, damage, dir, pushPower); 
   69            if (u.Health <= 0) 
   70                u.Remove(); 
  5371        } 
  5472 
  55         public virtual void OnFunctionClick() { } 
   73        public virtual void OnDamage(Unit attacker, int damage, float dir, float pushPower) 
   74        { 
   75            Health -= damage; 
   76            if (colorizeOnHit) 
   77                colorizer = Color.Red; 
   78            if (immunityTime > 0) 
   79            { 
   80                wasHurt = true; 
   81                HasHealth = false; 
   82            } 
   83        } 
   84 
   85        public virtual void OnFunctionClick(float x, float z) { } 
  5686 
  5787        public override void Update() 
  5888        { 
  59             if (isSelected) 
   89            if (IsSelected) 
  6090            { 
  6191                timer += arrowSpeed; 
  6292                if (timer >= MathHelper.TwoPi) timer = -MathHelper.TwoPi; 
  6393                arrowOffs.Y = (float)Math.Sin(timer) * 2.0F; 
   94            } 
   95 
   96            if (wasHurt) 
   97            { 
   98                immunityTimer++; 
   99                if (immunityTimer >= immunityTime) 
   100                { 
   101                    wasHurt = false; 
   102                    immunityTimer = 0; 
   103                    colorizer = Color.White; 
   104                    HasHealth = true; 
   105                } 
  64106            } 
  65107        } 
   
  80122        } 
  81123 
   124        public float DistanceToSqr(float x, float z) 
   125        { 
   126            float xd = X - x; 
   127            float zd = Z - z; 
   128 
   129            return xd * xd + zd * zd; 
   130        } 
   131 
  82132        public float DistanceFromScreenSpaceSqr(float x, float y) 
  83133        { 
   
  95145        public override void Render(RenderHelper renderer) 
  96146        { 
  97             if (isSelected) 
   147            if (IsSelected) 
  98148                RenderHighLight(renderer); 
  99149        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.