Changeset 4591 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-07-23 20:59:58 (10 years ago)
Author:
misakana
Message:

JÖ!

Location:
2013/30/MitjaK/YellowSubmarine
Files:
10 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine.cs

  r4584 r4591  
  1414    GameObject tausta; 
  1515    Image pienKivenKuva = LoadImage("Kivi1"); 
   16    Image miinankuva = LoadImage("Miina"); 
   17    Image arkunKuva = LoadImage("aarrearkku"); 
   18    Image valikonKuva = LoadImage("Valikkokuva"); 
   19 
   20    /// <summary> 
   21    /// Onko "oikeaa" peliä aloitettu. 
   22    /// </summary> 
   23    bool isGameStarted = false; 
  1624 
  1725    public override void Begin() 
  1826    { 
  19         Gravity = new Vector(0.0, -150.0); 
  20         Level.Size = new Vector(2048, 221); 
  21  
  22  
  23         Level.Background.CreateGradient(Color.DarkBlue, Color.LightBlue); 
  24  
  25         tausta = new GameObject(1000, 600); 
  26         tausta.Image = taustakuva; 
  27         //tausta.Position = new Vector(0, Screen.Bottom + tausta.Height/2); 
  28         Add(tausta, -2); 
  29  
  30         //Surface tausta = new Surface(200, 100); 
  31         //tausta.Color = Color.Pink; 
  32         //tausta.IgnoresCollisionResponse = true; 
  33         //Add(tausta, -2); 
  34  
  35         Timer miinaAjastin = new Timer(); 
  36         miinaAjastin.Interval = 0.5; 
  37         miinaAjastin.Timeout += LuoSatunnaistaTavaraa; 
  38         miinaAjastin.Start(); 
  39  
  40         //Level.CreateBorders(); 
  41         //Level.Background.Image = taustakuva; 
  42         Camera.StayInLevel = false; 
  43         LuoSukellusvene(); 
  44         LuoMaastoa(); 
  45  
  46         Camera.Follow(sukellusvene); 
  47         Camera.ZoomFactor = 2; 
  48         Camera.FollowsY = false; 
   27        AlkuValikko(); 
  4928        AsetaOhjaimet(); 
   29        Level.Background.Image = valikonKuva; 
  5030    } 
  5131 
  5232    void LuoSatunnaistaTavaraa() 
  5333    { 
  54         if (RandomGen.NextBool()) LisaaMiina(); 
  55  
  56         if (RandomGen.NextInt(101) <= 5) LisaaAarreArkku(); 
   34        if (RandomGen.NextBool() && RandomGen.NextBool()) LisaaMiina(); 
   35 
   36        if (RandomGen.NextInt(101) <= 1) LisaaAarreArkku(); 
  5737 
  5838        if (RandomGen.NextInt(101) <= 15) 
  5939        { 
  60  
  6140            LuoMaastoa(); 
  6241        } 
   
  7049        arkku.Color = RandomGen.NextColor(); 
  7150        arkku.IgnoresCollisionResponse = true; 
  72  
   51        arkku.Image = arkunKuva; 
  7352        Add(arkku); 
  7453 
   
  8059        PhysicsObject miina = LuoObjektiRuudunReunaan(0, 250); 
  8160        miina.Tag = "miina"; 
   61        miina.Image = miinankuva; 
  8262 
  8363        Add(miina); 
  84  
  8564    } 
  8665 
   
  9473        return palikka; 
  9574    } 
  96  
  97  
  98  
  9975 
  10076    void LuoLisaaTaustaa(Vector paikka) 
   
  12096    protected override void Update(Time time) 
  12197    { 
   98        if (!isGameStarted) 
   99        { 
   100            base.Update(time); 
   101            return; 
   102        } 
   103 
  122104        Vector paikka = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Right, 0)); 
  123105        if (paikka.X >= tausta.Right) LuoLisaaTaustaa(new Vector(paikka.X, tausta.Y)); 
   
  134116        sukellusvene.CanRotate = false; 
  135117        sukellusvene.Image = sukellusvenekuva; 
   118        sukellusvene.Shape = Shape.FromImage(sukellusvenekuva); 
   119        AddCollisionHandler(sukellusvene, "miina", CollisionHandler.ExplodeBoth(100, true)); 
  136120        Add(sukellusvene); 
  137121 
   
  142126            if (sukellusvene.Velocity.X >= 300) ajastin.Stop(); 
  143127            else sukellusvene.Velocity += new Vector(0.2, 0); 
   128            //sukellusvene.Velocity = new Vector(sukellusvene.Velocity.X * 1.1, sukellusvene.Velocity.Y); 
  144129        }; 
  145130        ajastin.Start(); 
   
  181166            pienKivi.Shape = Shape.Circle; 
  182167            pienKivi.Color = Color.Red; 
  183             pienKivi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(15); 
   168            pienKivi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(25); 
  184169            pienKivi.Image = pienKivenKuva; 
  185170            Add(pienKivi); 
  186171        } 
  187172 
  188  
  189     } 
  190  
   173        LuoMaastonOsa(Camera.ScreenToWorld(RandomGen.NextVector(Screen.Right, Screen.Bottom + 100, Screen.Right + 100, Screen.Bottom + 200)), 
   174        new Vector(50.0, 50.0), LoadImage("Kivi2"), TimeSpan.FromSeconds(25), 10000, true); 
   175    } 
   176 
   177    /// <summary> 
   178    /// Luodaan maaston osa. 
   179    /// </summary> 
   180    /// <param name="paikka">Paikka</param> 
   181    /// <param name="koko">Koko. X leveys, Y korkeus.</param> 
   182    /// <param name="kuva">Kuva</param> 
   183    /// <param name="elinaika">Aika, jonka kuluttua kappale poistetaan.</param> 
   184    /// <param name="jaakoPaikalleenOsuttuaanJohonkin">Muuttuko kappale staattiseksi osuttuaan johonkin.</param> 
   185    void LuoMaastonOsa(Vector paikka, Vector koko, Image kuva, TimeSpan elinaika, double massa, bool jaakoPaikalleenOsuttuaanJohonkin) 
   186    { 
   187        PhysicsObject kappale = new PhysicsObject(koko.X, koko.Y); 
   188        kappale.Image = kuva; 
   189        kappale.MaximumLifetime = elinaika; 
   190        kappale.Position = paikka; 
   191        kappale.Mass = massa; 
   192        Add(kappale); 
   193        //if (jaakoPaikalleenOsuttuaanJohonkin) 
   194        //{ 
   195        //    AddCollisionHandler(kappale, delegate(IPhysicsObject k, IPhysicsObject tormaaja) 
   196        //    { 
   197        //        PhysicsObject tormatty = k as PhysicsObject; 
   198        //        if (tormatty != null) 
   199        //            tormatty.MakeStatic(); 
   200        //    }); 
   201        //} 
   202    } 
   203    void AlkuValikko() 
   204    { 
   205        ClearAll(); 
   206 
   207        List<Label> valikonKohdat = new List<Label>(); 
   208 
   209        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
   210        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   211        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   212        Add(kohta1); 
   213 
   214        Label kohta2 = new Label("Lopeta"); 
   215        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   216        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   217        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   218        Mouse.ListenMovement(1.0, delegate(AnalogState ht) { ValikossaLiikkuminen(ht, valikonKohdat); }, null); 
   219        Add(kohta2); 
   220 
   221        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate { AloitaPeli(valikonKohdat); }, null); 
   222        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   223    } 
   224 
   225    void AloitaPeli(List<Label> valikonOsat) 
   226    { 
   227        foreach (Label osa in valikonOsat) 
   228        { 
   229            osa.Destroy(); 
   230        } 
   231 
   232        Gravity = new Vector(0.0, -150.0); 
   233        Level.Size = new Vector(2048, 221); 
   234 
   235        //MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("Yellow Submarine", "Aloita", "Lopeta"); 
   236        //Add(alkuvalikko); 
   237 
   238 
   239        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkBlue, Color.LightBlue); 
   240 
   241        tausta = new GameObject(1000, 600); 
   242        tausta.Image = taustakuva; 
   243        //tausta.Position = new Vector(0, Screen.Bottom + tausta.Height/2); 
   244        Add(tausta, -2); 
   245 
   246        //Surface tausta = new Surface(200, 100); 
   247        //tausta.Color = Color.Pink; 
   248        //tausta.IgnoresCollisionResponse = true; 
   249        //Add(tausta, -2); 
   250 
   251        Timer miinaAjastin = new Timer(); 
   252        miinaAjastin.Interval = 0.5; 
   253        miinaAjastin.Timeout += LuoSatunnaistaTavaraa; 
   254        miinaAjastin.Start(); 
   255 
   256        //Level.CreateBorders(); 
   257        //Level.Background.Image = taustakuva; 
   258        Camera.StayInLevel = false; 
   259        LuoSukellusvene(); 
   260        LuoMaastoa(); 
   261 
   262 
   263        Camera.Follow(sukellusvene); 
   264        Camera.ZoomFactor = 2; 
   265        Camera.FollowsY = false; 
   266        isGameStarted = true; 
   267    } 
   268 
   269    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila, List<Label> valikonKohdat) 
   270    { 
   271        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   272        { 
   273            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   274            { 
   275                kohta.TextColor = Color.Red; 
   276            } 
   277            else 
   278            { 
   279                kohta.TextColor = Color.Black; 
   280            } 
   281        } 
   282 
   283    } 
  191284} 
   285 
   286 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine.csproj.Debug.cachefile

  r4584 r4591  
  44Content\Kivi1.xnb 
  55Content\Kivi2.xnb 
   6Content\Miina.xnb 
   7Content\aarrearkku.xnb 
   8Content\Valikkokuva.xnb 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r4584 r4591  
  644644            <param name="time">Peliaika.</param> 
  645645        </member> 
  646         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
  647             <summary> 
  648             NÀkeekö olio toisen. 
  649             </summary> 
  650             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  651             <returns></returns> 
  652         </member> 
  653         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  654             <summary> 
  655             NÀkeekö olio toisen. 
  656             </summary> 
  657             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  658             <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  659             <returns></returns> 
  660         </member> 
  661         <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
  662             <summary> 
  663             Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
  664             </summary> 
  665             <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
  666             <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
  667         </member> 
  668646        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
  669647            <summary> 
   
  865843            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  866844        </member> 
  867         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double)"> 
   845        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  868846            <summary> 
  869847            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   
  872850            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  873851            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  874             <param name="distOffset">Offset ammuksen etÀisyydelle</param> 
   852            <param name="distanceChange">Kuinka paljon heitettÀvÀn kappaleen etÀisyyteen lisÀtÀÀn (oletus 0)</param> 
  875853            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
  876             <param name="axialOffset">Offset ammuksen akselin suuntaiselle paikalle</param> 
  877854        </member> 
  878855        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
   
  13081285            </summary> 
  13091286        </member> 
  1310         <member name="E:Jypeli.Brain.Updated"> 
  1311             <summary> 
  1312             Tapahtuu kun aivoja pÀivitetÀÀn. 
  1313             </summary> 
  1314         </member> 
  13151287        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
  13161288            <summary> 
   
  13581330            <summary> 
  13591331            KÀÀnnytÀÀnkö siihen suuntaan mihin liikutaan. 
  1360             </summary> 
  1361         </member> 
  1362         <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.TurnSpeed"> 
  1363             <summary> 
  1364             MaksimikÀÀntymisnopeus (radiaania sekunnissa) 
  13651332            </summary> 
  13661333        </member> 
   
  14391406            </summary> 
  14401407        </member> 
  1441         <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.CloseBrain"> 
  1442             <summary> 
  1443             Aivot, joita kÀytetÀÀn nÀiden sijasta kun ollaan lÀhellÀ kohdestta 
  1444             </summary> 
  1445         </member> 
  14461408        <member name="E:Jypeli.FollowerBrain.TargetClose"> 
  14471409            <summary> 
   
  14561418                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
  14571419            </value> 
  1458         </member> 
  1459         <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.Delay"> 
  1460             <summary> 
  1461             Viive seuraamislogiikassa. Oletuksena nolla (seuraa reaaliajassa) 
  1462             </summary> 
  14631420        </member> 
  14641421        <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
   
  17431700            <summary> 
  17441701            TÀysikulma (360 astetta). 
  1745             </summary> 
  1746         </member> 
  1747         <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Infinity"> 
  1748             <summary> 
  1749             ÄÀretön kulma. 
  17501702            </summary> 
  17511703        </member> 
   
  32563208            </summary> 
  32573209            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3258             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3210            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  32593211        </member> 
  32603212        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   
  32663218            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
  32673219            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3268             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3220            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  32693221            <param name="p1">Parametri</param> 
  32703222        </member> 
   
  32783230            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  32793231            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3280             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3232            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  32813233            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  32823234            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   
  32913243            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  32923244            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3293             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3245            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  32943246            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  32953247            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  3296         </member> 
  3297         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetRouteMethod(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.RouteMethod,`0[])"> 
  3298             <summary> 
  3299             Kokoaa reitin useammasta ruutukentÀn symbolista. 
  3300              
  3301             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3302             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3303             Execute. 
  3304             </summary> 
  3305             <param name="f">Aliohjelma, muotoa void LuoReittiolio(List&lt;Vector&gt; reitti, double leveys, double korkeus)</param> 
  3306             <param name="tileSymbols">RuutukentÀn symbolit tiedostossa joista reitti muodostuu</param> 
  33073248        </member> 
  33083249        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   
  33983339            <param name="img">Kuva, jossa jokainen pikseli vastaa oliota.</param> 
  33993340        </member> 
  3400         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.#ctor(System.String)"> 
  3401             <summary> 
  3402             Luo uuden ruutukartan. 
  3403             </summary> 
  3404             <param name="assetName">Kuvatiedoston nimi.</param> 
  3405         </member> 
  34063341        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
  34073342            <summary> 
   
  34093344            </summary> 
  34103345            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  3411         </member> 
  3412         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod)"> 
  3413             <summary> 
  3414             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3415             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3416             Execute. 
  3417             </summary> 
  3418             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3419             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3420         </member> 
  3421         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``1(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0},``0)"> 
  3422             <summary> 
  3423             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3424             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3425             Execute. 
  3426             </summary> 
  3427             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3428             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3429             <param name="p1">Parametri</param> 
  3430         </member> 
  3431         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``2(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
  3432             <summary> 
  3433             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3434             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3435             Execute. 
  3436             </summary> 
  3437             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3438             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3439             <param name="p1">Parametri</param> 
  3440             <param name="p2">Parametri</param> 
  3441         </member> 
  3442         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``3(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
  3443             <summary> 
  3444             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3445             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3446             Execute. 
  3447             </summary> 
  3448             <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
  3449             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3450             <param name="p1">Parametri</param> 
  3451             <param name="p2">Parametri</param> 
  3452             <param name="p3">Parametri</param> 
  34533346        </member> 
  34543347        <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.ColorTolerance"> 
   
  61636056            Palkin rakentaja. 
  61646057            </summary> 
  6165             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  6166             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  6167         </member> 
  6168         <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
  6169             <summary> 
  6170             Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
  6171             </summary> 
  6172             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  6173             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  6174             <param name="meter">Mittari</param> 
  61756058        </member> 
  61766059        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   
  65396422            </summary> 
  65406423        </member> 
  6541         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Meter)"> 
  6542             <summary> 
  6543             Lue uuden tekstikentÀn ja sitoo sen mittarin arvoon. 
  6544             </summary> 
  6545             <param name="meter">Mittari</param> 
  6546         </member> 
  65476424        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  65486425            <summary> 
   
  68906767            </summary> 
  68916768        </member> 
  6892         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Font"> 
  6893             <summary> 
  6894             Fontti. 
  6895             </summary> 
  6896         </member> 
  68976769        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  68986770            <summary> 
   
  69316803            Palkin rakentaja. 
  69326804            </summary> 
  6933             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  6934             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  6935         </member> 
  6936         <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
  6937             <summary> 
  6938             Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
  6939             </summary> 
  6940             <param name="width">Palkin leveys</param> 
  6941             <param name="height">Palkin korkeus</param> 
  6942             <param name="meter">Mittari</param> 
  69436805        </member> 
  69446806        <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
   
  70776939            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  70786940            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
  7079         </member> 
  7080         <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
  7081             <summary> 
  7082             Luo uuden liukusÀÀtimen. 
  7083             Sitoo liukusÀÀtimen arvon mittarin arvoon. 
  7084             </summary> 
  7085             <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  7086             <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
  7087             <param name="meter">Mittari</param> 
  70886941        </member> 
  70896942        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   
  1025610109            </summary> 
  1025710110        </member> 
  10258         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double,Jypeli.Vector[])"> 
  10259             <summary> 
  10260             Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
  10261             </summary> 
  10262         </member> 
  10263         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.Vector})"> 
  10264             <summary> 
  10265             Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
  10266             </summary> 
  10267         </member> 
  10268         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double,System.Collections.Generic.List{Jypeli.Vector})"> 
  10269             <summary> 
  10270             Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
  10271             </summary> 
  10272         </member> 
  1027310111        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Path"> 
  1027410112            <summary> 
   
  1152911367            <param name="time">Aika, jonka tÀrinÀ kestÀÀ (sekunteina).</param> 
  1153011368        </member> 
  11531         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.IsConnected"> 
  11532             <summary> 
  11533             Onko ohjain kytkettynÀ. 
  11534             </summary> 
  11535         </member> 
  1153611369        <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftThumbDirection"> 
  1153711370            <summary> 
   
  1200911842            </summary> 
  1201011843            <returns>Vektori.</returns> 
  12011         </member> 
  12012         <member name="M:Jypeli.Level.GetRandomFreePosition(System.Double)"> 
  12013             <summary> 
  12014             Palauttaa satunnaisen vapaan kohdan kentÀn reunojen sisÀltÀ. 
  12015             </summary> 
  12016             <param name="radius">SÀde jonka sisÀllÀ ei saa olla olioita</param> 
  12017             <returns></returns> 
  1201811844        </member> 
  1201911845        <member name="M:Jypeli.Level.LoadFromFile(System.String)"> 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/obj/x86/Debug/YellowSubmarine.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4584 r4591  
  2222C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi1.xnb 
  2323C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi2.xnb 
   24C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\TaustaVuoret.xnb 
   25C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi1.xnb 
   26C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi2.xnb 
   27C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Miina.xnb 
   28C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\aarrearkku.xnb 
   29C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Valikkokuva.xnb 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/obj/x86/Debug/cachefile-{4EC4C095-E2F4-4643-BAA9-374F93A73C36}-targetpath.txt

  r4584 r4591  
  44Content\Kivi1.xnb 
  55Content\Kivi2.xnb 
   6Content\Miina.xnb 
   7Content\aarrearkku.xnb 
   8Content\Valikkokuva.xnb 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarineContent/YellowSubmarineContent.contentproj

  r4584 r4591  
  8080    </Compile> 
  8181  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="Miina.png"> 
   84      <Name>Miina</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="aarrearkku.png"> 
   91      <Name>aarrearkku</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="Valikkokuva.png"> 
   98      <Name>Valikkokuva</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
  82103  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  83104  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarineContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r4584 r4591  
  88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\submarine.xnb</Output> 
  11       <Time>2013-07-23T10:27:38.5440676+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\submarine.xnb</Output> 
   11      <Time>2013-07-23T17:04:08.7067155+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb</Output> 
  20       <Time>2013-07-23T09:46:44.0336411+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb</Output> 
   20      <Time>2013-07-22T21:21:40.5805251+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\TaustaVuoret.xnb</Output> 
  29       <Time>2013-07-23T13:04:55.9267538+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\TaustaVuoret.xnb</Output> 
   29      <Time>2013-07-23T17:04:08.7067155+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3535      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  3636      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi1.xnb</Output> 
  38       <Time>2013-07-23T14:10:04.1725393+03:00</Time> 
   37      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi1.xnb</Output> 
   38      <Time>2013-07-23T17:04:08.6967191+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4444      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  4545      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi2.xnb</Output> 
  47       <Time>2013-07-23T14:36:56.1227182+03:00</Time> 
   46      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi2.xnb</Output> 
   47      <Time>2013-07-23T17:04:08.6967191+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Miina.png</Source> 
   51      <Name>Miina</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Miina.xnb</Output> 
   56      <Time>2013-07-23T17:58:52.9659173+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>aarrearkku.png</Source> 
   60      <Name>aarrearkku</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\aarrearkku.xnb</Output> 
   65      <Time>2013-07-23T19:42:16.3970929+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Valikkokuva.png</Source> 
   69      <Name>Valikkokuva</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Valikkokuva.xnb</Output> 
   74      <Time>2013-07-23T20:38:12.3777556+03:00</Time> 
  4875    </Item> 
  4976    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  5380      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  5481      <CompressContent>false</CompressContent> 
  55       <RootDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\</RootDirectory> 
  56       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\</LoggerRootDirectory> 
  57       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  58       <OutputDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   82      <RootDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\</RootDirectory> 
   83      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\</LoggerRootDirectory> 
   84      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   85      <OutputDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  5986    </Settings> 
  6087    <Assemblies> 
  6188      <Assembly> 
  6289        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  63         <Value>2013-06-10T21:54:20+03:00</Value> 
   90        <Value>2013-03-12T14:26:50+02:00</Value> 
  6491      </Assembly> 
  6592      <Assembly> 
   
  89116      <Assembly> 
  90117        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  91         <Value>2013-06-10T21:54:20+03:00</Value> 
   118        <Value>2013-03-12T14:26:52+02:00</Value> 
  92119      </Assembly> 
  93120      <Assembly> 
  94         <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  95         <Value>2013-04-29T09:26:54.8104326+03:00</Value> 
   121        <Key>C:\windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   122        <Value>2013-04-04T21:02:10.3031714+03:00</Value> 
  96123      </Assembly> 
  97124    </Assemblies> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.