Changeset 4584


Ignore:
Timestamp:
2013-07-23 14:58:30 (10 years ago)
Author:
misakana
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/MitjaK/YellowSubmarine
Files:
4 added
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine.cs

  r4533 r4584  
  1111    PhysicsObject sukellusvene; 
  1212    Image sukellusvenekuva = LoadImage("submarine"); 
  13     Image taustakuva = LoadImage("Tausta"); 
  14     
   13    Image taustakuva = LoadImage("TaustaVuoret"); 
   14    GameObject tausta; 
   15    Image pienKivenKuva = LoadImage("Kivi1"); 
  1516 
  1617    public override void Begin() 
  1718    { 
  18         Gravity = new Vector(0.0, -500.0); 
  19         Level.Size = new Vector(1920, 1080); 
  20         Level.CreateBorders(); 
   19        Gravity = new Vector(0.0, -150.0); 
   20        Level.Size = new Vector(2048, 221); 
   21 
   22 
   23        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkBlue, Color.LightBlue); 
   24 
   25        tausta = new GameObject(1000, 600); 
   26        tausta.Image = taustakuva; 
   27        //tausta.Position = new Vector(0, Screen.Bottom + tausta.Height/2); 
   28        Add(tausta, -2); 
   29 
   30        //Surface tausta = new Surface(200, 100); 
   31        //tausta.Color = Color.Pink; 
   32        //tausta.IgnoresCollisionResponse = true; 
   33        //Add(tausta, -2); 
   34 
   35        Timer miinaAjastin = new Timer(); 
   36        miinaAjastin.Interval = 0.5; 
   37        miinaAjastin.Timeout += LuoSatunnaistaTavaraa; 
   38        miinaAjastin.Start(); 
   39 
   40        //Level.CreateBorders(); 
  2141        //Level.Background.Image = taustakuva; 
   42        Camera.StayInLevel = false; 
   43        LuoSukellusvene(); 
   44        LuoMaastoa(); 
  2245 
  23         LuoSukellusvene(); 
   46        Camera.Follow(sukellusvene); 
   47        Camera.ZoomFactor = 2; 
   48        Camera.FollowsY = false; 
  2449        AsetaOhjaimet(); 
  2550    } 
  2651 
  27     void LuoSukellusvene() 
   52    void LuoSatunnaistaTavaraa() 
  2853    { 
  29         sukellusvene = new PhysicsObject(sukellusvenekuva); 
  30         sukellusvene.Push(new Vector 0, 500));  
   54        if (RandomGen.NextBool()) LisaaMiina(); 
   55 
   56        if (RandomGen.NextInt(101) <= 5) LisaaAarreArkku(); 
   57 
   58        if (RandomGen.NextInt(101) <= 15) 
   59        { 
   60 
   61            LuoMaastoa(); 
   62        } 
   63    } 
   64 
   65 
   66    void LisaaAarreArkku() 
   67    { 
   68        PhysicsObject arkku = LuoObjektiRuudunReunaan(-250, 0); 
   69        arkku.Tag = "kerättävä"; 
   70        arkku.Color = RandomGen.NextColor(); 
   71        arkku.IgnoresCollisionResponse = true; 
   72 
   73        Add(arkku); 
   74 
   75    } 
   76 
   77 
   78    void LisaaMiina() 
   79    { 
   80        PhysicsObject miina = LuoObjektiRuudunReunaan(0, 250); 
   81        miina.Tag = "miina"; 
   82 
   83        Add(miina); 
   84 
   85    } 
   86 
   87    PhysicsObject LuoObjektiRuudunReunaan(double yAla, double yYla) 
   88    { 
   89        PhysicsObject palikka = new PhysicsObject(25, 25); 
   90        palikka.X = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Right, 0)).X; 
   91        palikka.Y = RandomGen.NextDouble(yAla, yYla); 
   92        palikka.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(15); 
   93        palikka.MakeStatic(); 
   94        return palikka; 
   95    } 
  3196 
  3297 
  3398 
   99 
   100    void LuoLisaaTaustaa(Vector paikka) 
   101    { 
   102        Vector uudenPaikka = paikka + new Vector(tausta.Width / 2 - 1, 0); 
   103        tausta = new GameObject(1000, 600); 
   104        tausta.Image = taustakuva; 
   105        tausta.Position = uudenPaikka; 
   106        tausta.Color = Jypeli.RandomGen.NextColor(); 
   107        Add(tausta, -2); 
   108 
   109        PhysicsObject maa = new PhysicsObject(tausta.Width, 50); 
   110        maa.Position = tausta.Position + new Vector(0, -275); 
   111        //maa.Shape = Shape.Triangle; 
   112        maa.Color = Color.Black; 
   113        maa.MakeStatic(); 
   114        maa.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(25); 
   115        Add(maa); 
   116        //Tähän voi tehdä myös surfacen lisäluomisen 
   117    } 
   118 
   119 
   120    protected override void Update(Time time) 
   121    { 
   122        Vector paikka = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Right, 0)); 
   123        if (paikka.X >= tausta.Right) LuoLisaaTaustaa(new Vector(paikka.X, tausta.Y)); 
   124        //if (sukellusvene.X >= tausta.Right) LuoLisaaTaustaa(new Vector(tausta.Right, tausta.Y)); 
   125 
   126        base.Update(time); 
   127    } 
   128 
   129 
   130    void LuoSukellusvene() 
   131    { 
   132        sukellusvene = new PhysicsObject(sukellusvenekuva.Width / 2, sukellusvenekuva.Height / 2); 
   133        sukellusvene.Velocity = new Vector(50, 0); 
   134        sukellusvene.CanRotate = false; 
   135        sukellusvene.Image = sukellusvenekuva; 
  34136        Add(sukellusvene); 
   137 
   138        Timer ajastin = new Timer(); 
   139        ajastin.Interval = 0.1; 
   140        ajastin.Timeout += delegate 
   141        { 
   142            if (sukellusvene.Velocity.X >= 300) ajastin.Stop(); 
   143            else sukellusvene.Velocity += new Vector(0.2, 0); 
   144        }; 
   145        ajastin.Start(); 
  35146    } 
  36147 
   
  38149    { 
  39150        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   151        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaSukellusvenetta, null, new Vector(0, 50)); 
  40152    } 
   153 
   154 
   155    void LiikutaSukellusvenetta(Vector vector) 
   156    { 
   157        sukellusvene.Velocity = new Vector(sukellusvene.Velocity.X, vector.Y); 
   158    } 
   159 
   160    void LuoMaastoa() 
   161    { 
   162 
   163        PhysicsObject kivi = LuoObjektiRuudunReunaan(-250, -150); 
   164        kivi.Shape = Shape.Triangle; 
   165        kivi.Color = Color.Black; 
   166        //TODO: kiven paikka pikkukiville paremmin!!! 
   167 
   168        //kivi.Size = new Vector(60, 60); 
   169        //Add(kivi); 
   170        //PhysicsObject toinenKivi = new PhysicsObject(60, 60); 
   171        //toinenKivi.Position = kivi.Position + new Vector(kivi.Width- 7, 0); 
   172        //toinenKivi.Shape = Shape.Triangle; 
   173        //toinenKivi.Color = Color.Black; 
   174        //toinenKivi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(15); 
   175        //toinenKivi.MakeStatic(); 
   176        //Add(toinenKivi); 
   177        for (int i = 0; i < 20; i++) 
   178        { 
   179            PhysicsObject pienKivi = new PhysicsObject(25, 25); 
   180            pienKivi.Position = new Vector(kivi.Right, kivi.Y + RandomGen.NextDouble(20, 120)); 
   181            pienKivi.Shape = Shape.Circle; 
   182            pienKivi.Color = Color.Red; 
   183            pienKivi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(15); 
   184            pienKivi.Image = pienKivenKuva; 
   185            Add(pienKivi); 
   186        } 
   187 
   188 
   189    } 
   190 
  41191} 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine.csproj.Debug.cachefile

  r4533 r4584  
  11Content\submarine.xnb 
  22Content\Tausta.xnb 
   3Content\TaustaVuoret.xnb 
   4Content\Kivi1.xnb 
   5Content\Kivi2.xnb 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r4533 r4584  
  644644            <param name="time">Peliaika.</param> 
  645645        </member> 
   646        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
   647            <summary> 
   648            NÀkeekö olio toisen. 
   649            </summary> 
   650            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   651            <returns></returns> 
   652        </member> 
   653        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   654            <summary> 
   655            NÀkeekö olio toisen. 
   656            </summary> 
   657            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   658            <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
   659            <returns></returns> 
   660        </member> 
   661        <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
   662            <summary> 
   663            Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
   664            </summary> 
   665            <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
   666            <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
   667        </member> 
  646668        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
  647669            <summary> 
   
  843865            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  844866        </member> 
  845         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   867        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double)"> 
  846868            <summary> 
  847869            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   
  850872            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  851873            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  852             <param name="distanceChange">Kuinka paljon heitettÀvÀn kappaleen etÀisyyteen lisÀtÀÀn (oletus 0)</param> 
   874            <param name="distOffset">Offset ammuksen etÀisyydelle</param> 
  853875            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
   876            <param name="axialOffset">Offset ammuksen akselin suuntaiselle paikalle</param> 
  854877        </member> 
  855878        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
   
  12851308            </summary> 
  12861309        </member> 
   1310        <member name="E:Jypeli.Brain.Updated"> 
   1311            <summary> 
   1312            Tapahtuu kun aivoja pÀivitetÀÀn. 
   1313            </summary> 
   1314        </member> 
  12871315        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
  12881316            <summary> 
   
  13301358            <summary> 
  13311359            KÀÀnnytÀÀnkö siihen suuntaan mihin liikutaan. 
   1360            </summary> 
   1361        </member> 
   1362        <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.TurnSpeed"> 
   1363            <summary> 
   1364            MaksimikÀÀntymisnopeus (radiaania sekunnissa) 
  13321365            </summary> 
  13331366        </member> 
   
  14061439            </summary> 
  14071440        </member> 
   1441        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.CloseBrain"> 
   1442            <summary> 
   1443            Aivot, joita kÀytetÀÀn nÀiden sijasta kun ollaan lÀhellÀ kohdestta 
   1444            </summary> 
   1445        </member> 
  14081446        <member name="E:Jypeli.FollowerBrain.TargetClose"> 
  14091447            <summary> 
   
  14181456                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
  14191457            </value> 
   1458        </member> 
   1459        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.Delay"> 
   1460            <summary> 
   1461            Viive seuraamislogiikassa. Oletuksena nolla (seuraa reaaliajassa) 
   1462            </summary> 
  14201463        </member> 
  14211464        <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
   
  17001743            <summary> 
  17011744            TÀysikulma (360 astetta). 
   1745            </summary> 
   1746        </member> 
   1747        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Infinity"> 
   1748            <summary> 
   1749            ÄÀretön kulma. 
  17021750            </summary> 
  17031751        </member> 
   
  32083256            </summary> 
  32093257            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3210             <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3258            <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
  32113259        </member> 
  32123260        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   
  32183266            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
  32193267            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3220             <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3268            <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
  32213269            <param name="p1">Parametri</param> 
  32223270        </member> 
   
  32303278            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  32313279            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3232             <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3280            <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
  32333281            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  32343282            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   
  32433291            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  32443292            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3245             <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3293            <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
  32463294            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  32473295            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3296        </member> 
   3297        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetRouteMethod(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.RouteMethod,`0[])"> 
   3298            <summary> 
   3299            Kokoaa reitin useammasta ruutukentÀn symbolista. 
   3300             
   3301            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3302            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3303            Execute. 
   3304            </summary> 
   3305            <param name="f">Aliohjelma, muotoa void LuoReittiolio(List&lt;Vector&gt; reitti, double leveys, double korkeus)</param> 
   3306            <param name="tileSymbols">RuutukentÀn symbolit tiedostossa joista reitti muodostuu</param> 
  32483307        </member> 
  32493308        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   
  33393398            <param name="img">Kuva, jossa jokainen pikseli vastaa oliota.</param> 
  33403399        </member> 
   3400        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.#ctor(System.String)"> 
   3401            <summary> 
   3402            Luo uuden ruutukartan. 
   3403            </summary> 
   3404            <param name="assetName">Kuvatiedoston nimi.</param> 
   3405        </member> 
  33413406        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
  33423407            <summary> 
   
  33443409            </summary> 
  33453410            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
   3411        </member> 
   3412        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod)"> 
   3413            <summary> 
   3414            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3415            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3416            Execute. 
   3417            </summary> 
   3418            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3419            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3420        </member> 
   3421        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``1(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3422            <summary> 
   3423            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3424            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3425            Execute. 
   3426            </summary> 
   3427            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3428            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3429            <param name="p1">Parametri</param> 
   3430        </member> 
   3431        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``2(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3432            <summary> 
   3433            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3434            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3435            Execute. 
   3436            </summary> 
   3437            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3438            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3439            <param name="p1">Parametri</param> 
   3440            <param name="p2">Parametri</param> 
   3441        </member> 
   3442        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``3(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3443            <summary> 
   3444            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3445            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3446            Execute. 
   3447            </summary> 
   3448            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3449            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3450            <param name="p1">Parametri</param> 
   3451            <param name="p2">Parametri</param> 
   3452            <param name="p3">Parametri</param> 
  33463453        </member> 
  33473454        <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.ColorTolerance"> 
   
  60566163            Palkin rakentaja. 
  60576164            </summary> 
   6165            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6166            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6167        </member> 
   6168        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   6169            <summary> 
   6170            Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
   6171            </summary> 
   6172            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6173            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6174            <param name="meter">Mittari</param> 
  60586175        </member> 
  60596176        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   
  64226539            </summary> 
  64236540        </member> 
   6541        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Meter)"> 
   6542            <summary> 
   6543            Lue uuden tekstikentÀn ja sitoo sen mittarin arvoon. 
   6544            </summary> 
   6545            <param name="meter">Mittari</param> 
   6546        </member> 
  64246547        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  64256548            <summary> 
   
  67676890            </summary> 
  67686891        </member> 
   6892        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Font"> 
   6893            <summary> 
   6894            Fontti. 
   6895            </summary> 
   6896        </member> 
  67696897        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  67706898            <summary> 
   
  68036931            Palkin rakentaja. 
  68046932            </summary> 
   6933            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6934            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6935        </member> 
   6936        <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   6937            <summary> 
   6938            Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
   6939            </summary> 
   6940            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6941            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6942            <param name="meter">Mittari</param> 
  68056943        </member> 
  68066944        <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
   
  69397077            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  69407078            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   7079        </member> 
   7080        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   7081            <summary> 
   7082            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   7083            Sitoo liukusÀÀtimen arvon mittarin arvoon. 
   7084            </summary> 
   7085            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   7086            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   7087            <param name="meter">Mittari</param> 
  69417088        </member> 
  69427089        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   
  1010910256            </summary> 
  1011010257        </member> 
   10258        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double,Jypeli.Vector[])"> 
   10259            <summary> 
   10260            Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
   10261            </summary> 
   10262        </member> 
   10263        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.Vector})"> 
   10264            <summary> 
   10265            Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
   10266            </summary> 
   10267        </member> 
   10268        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double,System.Collections.Generic.List{Jypeli.Vector})"> 
   10269            <summary> 
   10270            Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
   10271            </summary> 
   10272        </member> 
  1011110273        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Path"> 
  1011210274            <summary> 
   
  1136711529            <param name="time">Aika, jonka tÀrinÀ kestÀÀ (sekunteina).</param> 
  1136811530        </member> 
   11531        <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.IsConnected"> 
   11532            <summary> 
   11533            Onko ohjain kytkettynÀ. 
   11534            </summary> 
   11535        </member> 
  1136911536        <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftThumbDirection"> 
  1137011537            <summary> 
   
  1184212009            </summary> 
  1184312010            <returns>Vektori.</returns> 
   12011        </member> 
   12012        <member name="M:Jypeli.Level.GetRandomFreePosition(System.Double)"> 
   12013            <summary> 
   12014            Palauttaa satunnaisen vapaan kohdan kentÀn reunojen sisÀltÀ. 
   12015            </summary> 
   12016            <param name="radius">SÀde jonka sisÀllÀ ei saa olla olioita</param> 
   12017            <returns></returns> 
  1184412018        </member> 
  1184512019        <member name="M:Jypeli.Level.LoadFromFile(System.String)"> 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/obj/x86/Debug/YellowSubmarine.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4533 r4584  
  99C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\obj\x86\Debug\YellowSubmarine.pdb 
  1010C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb 
   11C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   12C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   13C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\obj\x86\Debug\YellowSubmarine.exe 
   14C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\submarine.xnb 
   15C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb 
   16C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\YellowSubmarine.exe 
   17C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\YellowSubmarine.pdb 
   18C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   19C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   20C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\obj\x86\Debug\YellowSubmarine.pdb 
   21C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\TaustaVuoret.xnb 
   22C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi1.xnb 
   23C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi2.xnb 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarine/obj/x86/Debug/cachefile-{4EC4C095-E2F4-4643-BAA9-374F93A73C36}-targetpath.txt

  r4533 r4584  
  11Content\submarine.xnb 
  22Content\Tausta.xnb 
   3Content\TaustaVuoret.xnb 
   4Content\Kivi1.xnb 
   5Content\Kivi2.xnb 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarineContent/YellowSubmarineContent.contentproj

  r4533 r4584  
  5959    </Compile> 
  6060  </ItemGroup> 
   61  <ItemGroup> 
   62    <Compile Include="TaustaVuoret.png"> 
   63      <Name>TaustaVuoret</Name> 
   64      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   65      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="Kivi1.png"> 
   70      <Name>Kivi1</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="Kivi2.png"> 
   77      <Name>Kivi2</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
  6182  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6283  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarineContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r4533 r4584  
  88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\submarine.xnb</Output> 
  11       <Time>2013-07-22T20:46:03.7657021+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\submarine.xnb</Output> 
   11      <Time>2013-07-23T10:27:38.5440676+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb</Output> 
  20       <Time>2013-07-22T21:21:40.5805251+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb</Output> 
   20      <Time>2013-07-23T09:46:44.0336411+03:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>TaustaVuoret.png</Source> 
   24      <Name>TaustaVuoret</Name> 
   25      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\TaustaVuoret.xnb</Output> 
   29      <Time>2013-07-23T13:04:55.9267538+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>Kivi1.png</Source> 
   33      <Name>Kivi1</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi1.xnb</Output> 
   38      <Time>2013-07-23T14:10:04.1725393+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>Kivi2.png</Source> 
   42      <Name>Kivi2</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\Kivi2.xnb</Output> 
   47      <Time>2013-07-23T14:36:56.1227182+03:00</Time> 
  2148    </Item> 
  2249    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  2653      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  2754      <CompressContent>false</CompressContent> 
  28       <RootDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\</RootDirectory> 
  29       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\</LoggerRootDirectory> 
  30       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  31       <OutputDirectory>C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   55      <RootDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\</RootDirectory> 
   56      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\</LoggerRootDirectory> 
   57      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   58      <OutputDirectory>C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarine\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  3259    </Settings> 
  3360    <Assemblies> 
  3461      <Assembly> 
  3562        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  36         <Value>2013-03-12T14:26:50+02:00</Value> 
   63        <Value>2013-06-10T21:54:20+03:00</Value> 
  3764      </Assembly> 
  3865      <Assembly> 
   
  6289      <Assembly> 
  6390        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  64         <Value>2013-03-12T14:26:52+02:00</Value> 
   91        <Value>2013-06-10T21:54:20+03:00</Value> 
  6592      </Assembly> 
  6693      <Assembly> 
  67         <Key>C:\windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  68         <Value>2013-04-04T21:02:10.3031714+03:00</Value> 
   94        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   95        <Value>2013-04-29T09:26:54.8104326+03:00</Value> 
  6996      </Assembly> 
  7097    </Assemblies> 
 • 2013/30/MitjaK/YellowSubmarine/YellowSubmarine/YellowSubmarineContent/obj/x86/Debug/YellowSubmarineContent.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r4533 r4584  
  11C:\MyTemp\Pelikurssi\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\obj\x86\Debug\YellowSubmarineContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\MitjaK\YellowSubmarine\YellowSubmarine\YellowSubmarineContent\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.