Changeset 4580


Ignore:
Timestamp:
2013-07-23 14:56:27 (9 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Talletus.

Location:
2013/30/MiskaK
Files:
3 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2_My_Warfare_2_.cs

  r4532 r4580  
  137137    /// </summary> 
  138138    public override void Begin() 
  139     { 
   139    {    
  140140        SoitaMusiikkia(0); // valikkotheme valikkoon 
  141141        LuoAlkuValikko(); 
   
  185185            } 
  186186        } 
  187     } 
   187 
   188        List<GameObject> fysiikkaolioita = GetObjects(x => x is PhysicsObject && !((PhysicsObject)x).IgnoresPhysicsLogics); 
   189        fysLaskuri.Text = fysiikkaolioita.Count.ToString(); 
   190    } 
   191 
   192    Label fysLaskuri = new Label(); 
   193 
  188194 
  189195    /// <summary> 
   
  299305 
  300306    /// <summary> 
   307    /// Tarkistetaan, onko piste näyttöruudun sisäpuolella. 
   308    /// </summary> 
   309    /// <param name="piste">Piste.</param> 
   310    /// <returns>Onko piste näytön alueella.</returns> 
   311    public bool OnkoNaytonAlueella(Vector piste) 
   312    { 
   313        Vector vasenYlakulma = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Left, Screen.Top)); 
   314        Vector oikeaYlaKulma = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Right, Screen.Top)); 
   315        Vector vasenAlaKulma = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Left, Screen.Bottom)); 
   316        //Vector oikeaAlaKulma = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Screen.Right, Screen.Bottom)); 
   317 
   318        if (piste.X > vasenYlakulma.X && piste.X < oikeaYlaKulma.X) 
   319            if (piste.Y < vasenYlakulma.Y && piste.Y > vasenAlaKulma.Y) 
   320                return true; 
   321        return false; 
   322    } 
   323 
   324    /// <summary> 
  301325    /// Asettaa ikkunan koon halutuksi ja palaa päävalikkoon. 
  302326    /// </summary> 
   
  307331        SetWindowSize(leveys, korkeus); 
  308332        PaaValikkoon(); 
   333    } 
   334 
   335    /// <summary> 
   336    /// Poistetaan kentältä kaikki asiat, paitsi pelaajat. 
   337    /// </summary> 
   338    void RemoveAllEntities() 
   339    { 
   340        List<GameObject> pelioliot = GetObjects(x => x.Tag.ToString() != "pelaaja" && x.Tag.ToString() != "tahtain" && x.Tag.ToString() != "HUD"); 
   341 
   342        foreach (GameObject olio in pelioliot) 
   343        { 
   344            olio.Destroy(); 
   345        } 
   346        pelioliot.Clear(); 
  309347    } 
  310348 
   
  392430    } 
  393431 
  394     void LisaaTehosteObjekti(GameObject tehoste) 
   432    public void LisaaTehosteObjekti(GameObject tehoste) 
  395433    { 
  396434        tehosteet.Add(tehoste); 
   
  443481                ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoKentanOsa, pystypiikkilankaKuva, "piikkilanka", 5); 
  444482                ruudut.SetTileMethod(Color.Brown, LuoTuhoutuvaKentanOsa, vaakapuunKuva, "puu", 10, 1.0, 0.3); 
  445                 ruudut.SetTileMethod(Color.ForestGreen, LuoKentanOsa, naamioverkonKuva, "naamioverkko", 1); 
   483                //ruudut.SetTileMethod(Color.ForestGreen, LuoLapiMentavaKentanOsa, naamioverkonKuva, "naamioverkko", 1); 
  446484                ruudut.SetTileMethod(Color.Purple, LuoLaatikko); 
  447485                ruudut.SetTileMethod(Color.Yellow, LuoLapiMentavaKentanOsa, seinäSoihdunKuva, "seinäsoihtu", 1.0, 1.0); 
  448486                ruudut.SetTileMethod(Color.Olive, LuoLapiMentavaKentanOsa, valonKuva, "valo", 6.0, 6.0); 
  449487                ruudut.SetTileMethod(Color.Rose, LuoTynnyri); 
  450                 ruudut.SetTileMethod(Color.BloodRed, delegate(Vector p, double w, double h, IntPoint posInLevel)  
  451                 {  
   488                ruudut.SetTileMethod(Color.BloodRed, delegate(Vector p, double w, double h, IntPoint posInLevel) 
   489                { 
  452490                    if (Infinite.CurrentGame != null) 
  453491                        Infinite.CurrentGame.LisaaFixedSpawni(p); 
   
  461499                    pelaajan2spawni = p; 
  462500                }); 
  463                 ruudut.SetTileMethod(Color.Gold, delegate(Vector p, double w, double h, IntPoint posInLevel)  
   501                ruudut.SetTileMethod(Color.Gold, delegate(Vector p, double w, double h, IntPoint posInLevel) 
  464502                { 
  465                     vaihtoehtoisetSpawnit.Add(p);               
   503                    vaihtoehtoisetSpawnit.Add(p); 
  466504                }); 
  467505 
   
  885923        kentanosa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  886924        kentanosa.PositionInLevelArray = positionInLevelArray; 
  887         kentanosa.Kesto.LowerLimit += delegate { 
  888             KentanOsat.TuhoaSeina(kentanosa.PositionInLevelArray.X, kentanosa.PositionInLevelArray.Y); 
   925        kentanosa.Kesto.LowerLimit += delegate 
   926        { 
   927            if (KentanOsat != null) 
   928                KentanOsat.TuhoaSeina(kentanosa.PositionInLevelArray.X, kentanosa.PositionInLevelArray.Y); 
  889929            kentanosa.Destroy(); 
  890930        }; 
  891931        Add(kentanosa); 
  892932 
  893         KentanOsat.LisaaSeina(positionInLevelArray.X, positionInLevelArray.Y, kentanosa); 
   933        if (KentanOsat != null) 
   934            KentanOsat.LisaaSeina(positionInLevelArray.X, positionInLevelArray.Y, kentanosa); 
  894935    } 
  895936 
   
  9701011        tynnyri.Position = paikka; 
  9711012        tynnyri.Shape = Shape.Circle; 
  972         //tynnyri.Mass = 600; 
   1013        tynnyri.Mass = 600; 
  9731014        tynnyri.LinearDamping = 0.90; 
  9741015        tynnyri.AngularDamping = 0.90; 
   
  10851126        Level.AmbientLight = 1.0; 
  10861127        valikko.DefaultCancel = 4; 
   1128        Partikkelit.LisaaValikkoTaustaPartikkelit(); 
  10871129        Add(valikko); 
  10881130 
   
  13701412                AsetaSandboxOhjaimet(); 
  13711413                SoitaMusiikkia(3); // Sandbox: vanha OrcsCome 
   1414                Partikkelit.PoistaValikkoTaustaPartikkelit(); 
  13721415                break; 
  13731416            case 3: 
   
  14311474        } 
  14321475 
  1433          
   1476 
  14341477 
  14351478        switch (valinta) 
   
  14431486                SoitaMusiikkia(1); // DarkLurk deathmatchiin 
  14441487                //Level.Background.Image = LoadImage("Pohja_testi"); 
   1488                Partikkelit.PoistaValikkoTaustaPartikkelit(); 
  14451489                break; 
  14461490            case 1: 
   
  14521496                AsetaOhjaimet(); 
  14531497                SoitaMusiikkia(1); // DarkLurk deathmatchiin 
   1498                Partikkelit.PoistaValikkoTaustaPartikkelit(); 
  14541499                break; 
  14551500            case 2: 
   
  15221567                AloitaInfiniteGame(1, 0, monestakoPoikki); 
  15231568                AsetaOhjaimet(); 
   1569                Partikkelit.PoistaValikkoTaustaPartikkelit(); 
  15241570                break; 
  15251571 
   
  15311577                AloitaInfiniteGame(2, 0, monestakoPoikki); 
  15321578                AsetaOhjaimet(); 
   1579                Partikkelit.PoistaValikkoTaustaPartikkelit(); 
  15331580                break; 
  15341581            case 2: 
   
  16411688            vihu.Destroyed += delegate { peli.VihollisiaTapettu.Value++; }; 
  16421689            Add(vihu); 
  1643             if (peli.KaytetaankoFixedSpawneja && peli.VihollistenFixedSpawnit.Count != 0) vihu.Position = RandomGen.SelectOne<Vector>(peli.VihollistenFixedSpawnit); 
   1690            Vector paikka; 
   1691            if (peli.KaytetaankoFixedSpawneja && peli.VihollistenFixedSpawnit.Count != 0) 
   1692            { 
   1693                do 
   1694                { 
   1695                    paikka = RandomGen.SelectOne<Vector>(peli.VihollistenFixedSpawnit); 
   1696                } while (!OnkoNaytonAlueella(paikka)); 
   1697                vihu.Position = paikka; 
   1698            } 
  16441699            else vihu.Position = ArvoSpawnausPaikkaKentanLaidoilta(Vakiot.PALJONKO_VIHOLLISET_SPAWNAAVAT_KENTAN_RAJOJEN_ULKOPUOLELLE); 
   1700             
  16451701            peli.VihollisetKentalla.Add(vihu); 
  16461702        } 
   
  17181774        pelaaja.ValittuAseNaytto.Text = pelaaja.ValittuAse.AseenNimi; 
  17191775        pelaaja.TappojenMaaraNaytto = LuoTappoNaytto(pelaaja.ValittuAseNaytto.Position); 
   1776        AddCollisionHandler<Pelaaja, Vihollinen>(pelaaja, delegate(Pelaaja p, Vihollinen v) { Damagea(pelaaja, v.TuhovoimaElaviaKohtaan);}); 
  17201777        if (kaytetaankoLaseria) 
  17211778        { 
   
  17881845        tähtäin.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  17891846        tähtäin.LinearDamping = 0.60; 
   1847        tähtäin.Tag = "tahtain"; 
  17901848        Add(tähtäin, 3); 
  17911849        return tähtäin; 
   
  19211979            if (tuhoutuva.IsStatic) 
  19221980            { 
  1923                 //GameObject luodinJalki = new GameObject(12, 13); 
  1924                 //luodinJalki.Image = crack1; 
  1925                 //luodinJalki.Position = a.Position; 
  1926                 //luodinJalki.Angle = RandomGen.NextAngle(); 
  1927                 //Add(luodinJalki, 1); 
  1928                 //LisaaTehosteObjekti(luodinJalki); 
  1929                 //tuhoutuva.Destroyed += delegate 
  1930                 //{ 
  1931                 //    luodinJalki.Destroy(); 
  1932                 //    tehosteet.Remove(luodinJalki); 
  1933                 //}; 
   1981                GameObject luodinJalki = new GameObject(12, 13); 
   1982                luodinJalki.Image = crack1; 
   1983                luodinJalki.Position = a.Position; 
   1984                luodinJalki.Angle = RandomGen.NextAngle(); 
   1985                Add(luodinJalki, 1); 
   1986                LisaaTehosteObjekti(luodinJalki); 
   1987                tuhoutuva.Destroyed += delegate 
   1988                { 
   1989                    luodinJalki.Destroy(); 
   1990                    tehosteet.Remove(luodinJalki); 
   1991                }; 
  19341992            } 
  19351993 
   
  20332091    } 
  20342092 
   2093    void MeleeIsku(Pelaaja pelaaja) 
   2094    { 
   2095        Ase edellinenAse = pelaaja.ValittuAse; 
   2096        pelaaja.ValitseAse("nyrkki"); 
   2097        Ammu(pelaaja); 
   2098        pelaaja.ValitseAse(edellinenAse.Tag.ToString()); 
   2099        PaivitaPelaajanKuvaJaHUD(pelaaja); 
   2100    } 
   2101 
  20352102    /// <summary> 
  20362103    /// Ladataan pelaajan kulloinkin valittuna oleva ase. 
   
  21452212        kranaatti.IsUpdated = true; 
  21462213        kranaatti.NeedsUpdateCall = true; 
  2147         kranaatti.Updated += delegate(PhysicsObject p) { DrawTracers(kranaatti.Position, Color.Orange, 0.30, 3); }; 
   2214        kranaatti.Updated += delegate(PhysicsObject p) { DrawTracers(kranaatti.Position, Color.Orange, 0.30, 6); }; // brightness 3 
  21482215        pelaaja.Throw(kranaatti, Angle.FromDegrees(0), KRANAATIN_NOPEUS, 0, 0); 
  21492216        pelaaja.KranaattienMaara--; 
   
  22072274        Label asenäyttö = new Label(); 
  22082275        Add(asenäyttö); 
  2209         //asenäyttö.X = Screen.Left + 130; 
  2210         //asenäyttö.Y = Screen.Top - 70; 
  22112276        asenäyttö.Position = paikka; 
  22122277        asenäyttö.TextColor = Color.White; 
  22132278        asenäyttö.BorderColor = Color.Transparent; 
   2279        asenäyttö.Tag = "HUD"; 
  22142280        return asenäyttö; 
  22152281    } 
   
  22552321        pelaaja.VaihdaAse(vaihtosuunta); 
  22562322 
   2323        PaivitaPelaajanKuvaJaHUD(pelaaja); 
   2324    } 
   2325 
   2326    void PaivitaPelaajanKuvaJaHUD(Pelaaja pelaaja) 
   2327    { 
  22572328        if (pelaaja == pelaajat[0]) 
  22582329        { 
   
  23172388        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, Jypeli.ButtonState.Pressed, delegate { pelaajat[0].Nopeus = 450.0; ;}, null); 
  23182389        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, Jypeli.ButtonState.Released, delegate { pelaajat[0].Nopeus = 300.0; ;}, null); 
   2390        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, MeleeIsku, null, pelaajat[0]); 
  23192391        Mouse.ListenWheel(delegate { VaihdaAsetta(pelaajat[0]); }, null); 
  2320         Mouse.Listen(MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, delegate { 
   2392        Mouse.Listen(MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, delegate 
   2393        { 
  23212394            if (pelaajat[0].ValittuAse.BulletsPerShot != 1) AmmuHaulikolla(pelaajat[0], pelaajat[0].ValittuAse.BulletsPerShot); 
  23222395            else Ammu(pelaajat[0]); 
   
  23242397        Mouse.Listen(MouseButton.Right, Jypeli.ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, null, pelaajat[0]); 
  23252398        Mouse.ListenMovement(0.1, LiikutaTahtainta, null, pelaajat[0]); 
  2326  
   2399#if DEBUG 
  23272400        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, delegate { MessageDisplay.Add(pelaajat[0].Position.ToString()); }, null); 
   2401        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, delegate { MessageDisplay.Add(OnkoNaytonAlueella(new Vector(0.0, 0.0)).ToString()); }, null); 
   2402        Keyboard.Listen(Key.NumPad9, ButtonState.Pressed, delegate { Add(fysLaskuri); }, null); 
   2403        Keyboard.Listen(Key.C, ButtonState.Down, delegate 
   2404        { 
   2405            Vihollinen zombi = new Vihollinen(normaaliZombiKuva.Width / 1.2, normaaliZombiKuva.Height / 1.2, normaaliZombiKuva, 20, 4, 100, pelaajat, false, false, this, null); 
   2406            Add(zombi); 
   2407            zombi.Position = pelaajat[0].tahtain.Position; 
   2408 
   2409        }, null); 
   2410#endif 
  23282411 
  23292412        // Pelaajan 2 ohjaimet 
   
  23322415        ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, Jypeli.ButtonState.Released, delegate { pelaajat[1].Nopeus = 300.0; }, null); 
  23332416        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, LiikutaTahtaintaPadilla, null, pelaajat[1]); 
  2334         ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, Jypeli.ButtonState.Down, delegate{ 
   2417        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, Jypeli.ButtonState.Down, delegate 
   2418        { 
  23352419            if (pelaajat[1].ValittuAse.BulletsPerShot != 1) AmmuHaulikolla(pelaajat[1], pelaajat[1].ValittuAse.BulletsPerShot); 
  23362420            else Ammu(pelaajat[1]); 
   
  23512435        }, null); 
  23522436        ControllerOne.Listen(Button.A, Jypeli.ButtonState.Pressed, delegate { pelaajat[1].tahtain.Position = pelaajat[1].Position; }, null); 
   2437        ControllerOne.Listen(Button.RightStick, ButtonState.Pressed, MeleeIsku, null, pelaajat[1]); 
  23532438    } 
  23542439 
   
  23612446        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Pressed, delegate { LuoKillBall(pelaajat[0].tahtain.Position); }, null); 
  23622447        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, delegate { LuoTynnyri(pelaajat[0].tahtain.Position, 50.0, 50.0, null); }, null); 
   2448        Keyboard.Listen(Key.Delete, ButtonState.Pressed, RemoveAllEntities, null); 
  23632449        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, delegate { LuoTuhoutuvaKentanOsa(pelaajat[1].tahtain.Position, 50, 50, null, kivenKuva, "kivi", 20, 1.0, 1.0); }, null); 
  23642450    } 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Partikkelit.cs

  r4507 r4580  
  2525    public static ExplosionSystem RajahdysPartikkelit3 { get; private set; } 
  2626    public static ExplosionSystem RajahdysPartikkelit4 { get; private set; } 
   27 
   28    public static List<Smoke> ValikkoSavut { get; private set; } 
  2729 
  2830    public static Flame Tuli { get; private set; } 
   
  3739    private static readonly Image liekkiHiukkanen1 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("liekkihiukkanen1"); 
  3840    private static readonly Image liekkiHiukkanen2 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("liekkihiukkanen2"); 
   41    private static readonly Image valikkopartikkeli1 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("valikkopartikkeli1"); 
   42    private static readonly Image valikkopartikkeli2 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("valikkopartikkeli2"); 
   43 
  3944    //private static readonly Image rajahdysPartikkeli1 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("Räjähdys1"); 
  4045    //private static readonly Image rajahdysPartikkeli2 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("räjähdyspartikkeli1"); 
   
  199204        return Tuli; 
  200205    } 
   206 
   207    public static Smoke CreateSmoke(Image kuva, Vector paikka, double leveys, Angle suunta, double elinaika) 
   208    { 
   209        Smoke savu = new Smoke(kuva, leveys, suunta); 
   210        savu.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(100000); 
   211        savu.MinLifetime = elinaika; 
   212        savu.MaxLifetime = 40.0; 
   213        savu.Position = paikka; 
   214        savu.MinAcceleration = 50.0; 
   215        return savu; 
   216    } 
   217 
   218    public static void LisaaValikkoTaustaPartikkelit() 
   219    { 
   220        ValikkoSavut = new List<Smoke>(); 
   221        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 100, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   222        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli2, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 200, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   223        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 300, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   224        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli2, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 500, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   225        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 700, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   226        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 800, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   227        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli2, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 1000, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   228        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 1100, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   229        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli2, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 1200, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   230        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 1400, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   231        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 1500, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   232        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli2, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 1600, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   233        ValikkoSavut.Add(CreateSmoke(valikkopartikkeli1, new Vector(MW2_My_Warfare_2_.Screen.Left + 1800, MW2_My_Warfare_2_.Screen.Bottom), 15, Angle.FromDegrees(90), RandomGen.NextInt(1, 20))); 
   234 
   235 
   236 
   237        foreach (Smoke savu in ValikkoSavut) 
   238        { 
   239            MW2_My_Warfare_2_.Peli.Add(savu); 
   240        } 
   241    } 
   242 
   243    public static void PoistaValikkoTaustaPartikkelit() 
   244    { 
   245        foreach (Smoke savu in ValikkoSavut) 
   246        { 
   247            savu.Destroy(); 
   248        } 
   249        ValikkoSavut.Clear(); 
   250    } 
  201251} 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Pelaaja.cs

  r4507 r4580  
  133133        aseet = new List<Ase>(); 
  134134        SpawnausPaikat = new List<Vector>(); 
  135         KranaattienMaara = 3; // 3 
   135        KranaattienMaara = Vakiot.PELAAJAN_KRANAATTIEN_OLETUSMAARA; 
  136136 
  137137        Elamat = new DoubleMeter(Vakiot.PELAAJIEN_ELAMIEN_MAARA); 
   
  142142        elamaPalkki.BorderColor = Color.White; 
  143143        elamaPalkki.BindTo(this.Elamat); 
   144        elamaPalkki.Tag = "HUD"; 
  144145        Game.Add(elamaPalkki, 0); 
  145146 
   
  197198        Game.Add(this); 
  198199        this.Elamat.Value = Vakiot.PELAAJIEN_ELAMIEN_MAARA; 
  199         //for (int i = 0; i < this.SpawnausPaikat.Count; i++) 
  200         //{ 
  201         //    if (Vector.Distance(this.KuolemaPaikka, this.SpawnausPaikat[i]) > Vakiot.PELAAJAN_MINIMIRESPAUSETAISYYS_KUOLEMAPAIKASTA) 
  202         //    { 
  203         //        this.Velocity = Vector.Zero; 
  204         //        this.Position = this.SpawnausPaikat[i]; 
  205         //        this.tahtain.Position = this.SpawnausPaikat[i]; 
  206         //        this.Hit(new Vector(0.01, 0.01)); 
  207         //        break; 
  208         //    } 
  209         //} 
  210200        int i = 0; 
  211201        while (Vector.Distance(this.KuolemaPaikka, this.SpawnausPaikat[i]) < Vakiot.PELAAJAN_MINIMIRESPAUSETAISYYS_KUOLEMAPAIKASTA) 
   
  218208        this.tahtain.Position = this.SpawnausPaikat[i]; 
  219209        this.Hit(new Vector(0.01, 0.01)); 
  220  
   210        KranaattienMaara = Vakiot.PELAAJAN_KRANAATTIEN_OLETUSMAARA; 
  221211    } 
  222212 
   
  297287 
  298288    /// <summary> 
   289    /// Valitaan ase tagin perusteella. 
   290    /// </summary> 
   291    /// <param name="tag">Aseen tag.</param> 
   292    public void ValitseAse(String tag) 
   293    { 
   294        if (this.Aseet == null || this.Aseet.Count == 0) return; 
   295 
   296        for (int i = 0; i < this.Aseet.Count; i++) 
   297        { 
   298            if (aseet[i].Tag.ToString() == tag) valittuAse = aseet[i]; 
   299        } 
   300    } 
   301 
   302    /// <summary> 
  299303    /// Tehdään veriroiske pelaajan kuollessa. 
  300304    /// </summary> 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Tuhoutuva.cs

  r4507 r4580  
  88using Jypeli.Effects; 
  99using Jypeli.Widgets; 
   10 
  1011 
  1112/// <summary> 
   
  2223 
  2324    public Tuhoutuva(double width, double height, int kesto) 
  24         : base(width, height) 
   25        : base(width, height, Shape.Rectangle) 
  2526    { 
  2627        this.kesto = new DoubleMeter(kesto); 
  2728        this.kesto.MinValue = 0; 
   29        IsUpdated = true; 
   30    } 
   31 
   32    public override void Update(Time time) 
   33    { 
   34        if (!MW2_My_Warfare_2_.Peli.OnkoNaytonAlueella(this.Position)) this.Body.IsCollidable = false; 
   35        else this.Body.IsCollidable = true; 
   36        base.Update(time); 
  2837    } 
  2938} 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Vakiot.cs

  r4507 r4580  
  1717    public const double PELAAJAN_RESPAUS_AIKA = 2.0; 
  1818    public const double PELAAJAN_MINIMIRESPAUSETAISYYS_KUOLEMAPAIKASTA = 200.0; 
   19    public const int PELAAJAN_KRANAATTIEN_OLETUSMAARA = 3; 
  1920    //public static readonly Vector[] PELAAJIEN_VAIHTOEHTOISET_SPAWNAUSPAIKAT = { new Vector(0, -600), new Vector(0, 700), new Vector(-1030, 1450), new Vector(1030, 1450) }; 
  2021           
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Vihollinen.cs

  r4532 r4580  
  105105        this.AngularDamping = 0.95; 
  106106        this.OnkoSuicideAttacker = onkoSuicideAttacker; 
  107         peliJossaOn.AddCollisionHandler(this, "pelaaja", TormaaPelaajaan); 
   107        //peliJossaOn.AddCollisionHandler(this, "pelaaja", TormaaPelaajaan); 
  108108        this.CollisionIgnoreGroup = 5; // se vaan on 5 
  109109        this.Mass = 1000; 
   
  229229    private void Kuolema() 
  230230    { 
  231         infiniteJossaOn.VihollisetKentalla.Remove(this); 
   231        if (infiniteJossaOn != null) 
   232            infiniteJossaOn.VihollisetKentalla.Remove(this); 
  232233        Blood.AddDeathSplatter(this.Position, 3, 0.4); 
  233234        this.Destroy(); 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)Content/MW2(My Warfare 2)Content.contentproj

  r4532 r4580  
  14861486    </Compile> 
  14871487  </ItemGroup> 
   1488  <ItemGroup> 
   1489    <Compile Include="valikkopartikkeli1.png"> 
   1490      <Name>valikkopartikkeli1</Name> 
   1491      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1492      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1493    </Compile> 
   1494    <Compile Include="valikkopartikkeli2.png"> 
   1495      <Name>valikkopartikkeli2</Name> 
   1496      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   1497      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   1498    </Compile> 
   1499  </ItemGroup> 
  14881500  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  14891501  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/My Warfare 2 Launcher/Update.cs

  r4507 r4580  
  6464            else updateFileUrl = LueTekstiaNetista(StableBuildListUrl); 
  6565 
  66             if (updateFileUrl == "ERROR") // jos osoiteen haku failaa 
   66            if (updateFileUrl == "ERROR") // jos osoitteen haku failaa 
  6767            { 
  6868                Update.StatusBox.Content = "Update failed!"; 
 • 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/Paranneltu Jypeli/Effects/Smoke.cs

  r4507 r4580  
  3333            this.width = width; 
  3434        } 
   35 
   36        /// <summary> 
   37        /// Savu, johon vaikuttaa tuuli ja jonka tekstuuria ja leveyttä voi vaihtaa. 
   38        /// </summary> 
   39        /// <param name="particleImage">Partikkelin kuva</param> 
   40        /// <param name="width">Savun leveys</param> 
   41        public Smoke(Image particleImage, double width, Angle smokeAngle) 
   42            : base(particleImage, (int)width * 4) 
   43        { 
   44            this.Angle = smokeAngle; 
   45            this.width = width; 
   46        } 
   47 
  3548 
  3649        /// <summary> 
   
  8295                { 
  8396                    base.AddEffect(RandomGen.NextDouble(Position.X - width / 2, Position.X + width / 2), Position.Y, 2); 
  84                 } 
  85                      
   97                }            
  8698                addTime = 0; 
  8799            } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.