Changeset 4535


Ignore:
Timestamp:
2013-07-22 22:52:24 (10 years ago)
Author:
dezhidki
Message:

Uusi versio:

 • Tason luonti valmis
 • Piirtojärjestys toimii
 • Palikoiden lisääminen ja muokkaus toimii
 • Esivalmistelut liikkumista varten
Location:
2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster
Files:
15 added
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster.csproj

  r4521 r4535  
  1919    <ApplicationIcon>Game.ico</ApplicationIcon> 
  2020    <Thumbnail>GameThumbnail.png</Thumbnail> 
   21    <IsWebBootstrapper>false</IsWebBootstrapper> 
  2122    <PublishUrl>publish\</PublishUrl> 
  2223    <Install>true</Install> 
   
  3132    <ApplicationRevision>0</ApplicationRevision> 
  3233    <ApplicationVersion>1.0.0.%2a</ApplicationVersion> 
  33     <IsWebBootstrapper>false</IsWebBootstrapper> 
  3434    <UseApplicationTrust>false</UseApplicationTrust> 
  3535    <BootstrapperEnabled>true</BootstrapperEnabled> 
   
  7474  </ItemGroup> 
  7575  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="Entities\Entity.cs" /> 
   77    <Compile Include="Entities\TileEntities\TileEntity.cs" /> 
   78    <Compile Include="Entities\TileEntities\TileEntityBlock.cs" /> 
   79    <Compile Include="Graphics\AnimationHelper.cs" /> 
  7680    <Compile Include="Graphics\Camera.cs" /> 
  7781    <Compile Include="Graphics\RenderHelper.cs" /> 
   
  8084    <Compile Include="Graphics\Viewport.cs" /> 
  8185    <Compile Include="Input\InputHandler.cs" /> 
   86    <Compile Include="MathHelpers\FastFunctions.cs" /> 
   87    <Compile Include="MathHelpers\FastRandom.cs" /> 
   88    <Compile Include="Physics\BoundingRectangle.cs" /> 
   89    <Compile Include="Physics\BoundingRectangleOwner.cs" /> 
  8290    <Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 
  8391    <Compile Include="Program.cs" /> 
  8492    <Compile Include="Game.cs" /> 
  8593    <Compile Include="World\Level.cs" /> 
   94    <Compile Include="World\LevelBuilder.cs" /> 
  8695    <Compile Include="World\LevelTest.cs" /> 
  8796    <Compile Include="World\Tiles\Tile.cs" /> 
  8897    <Compile Include="World\Tiles\TileFloor.cs" /> 
   98    <Compile Include="World\Tiles\TileWater.cs" /> 
  8999  </ItemGroup> 
  90100  <ItemGroup> 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Game.cs

  r4521 r4535  
   1using CastleMaster.Graphics; 
   2using CastleMaster.Input; 
   3using CastleMaster.World; 
   4using Microsoft.Xna.Framework; 
   5using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
   6using SharpNeatLib.Maths; 
  17using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using Microsoft.Xna.Framework; 
  5 using Microsoft.Xna.Framework.Audio; 
  6 using Microsoft.Xna.Framework.Content; 
  7 using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices; 
  8 using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  9 using Microsoft.Xna.Framework.Input; 
  10 using Microsoft.Xna.Framework.Media; 
  11 using CastleMaster.Input; 
   8using System.Text; 
   9using System.Windows.Forms; 
  1210using Keys = System.Windows.Forms.Keys; 
  1311using Viewport = CastleMaster.Graphics.Viewport; 
  14 using System.Text; 
  15 using CastleMaster.Graphics; 
  16 using CastleMaster.World; 
  1712 
  1813namespace CastleMaster 
   
  4439        #endregion 
  4540 
   41        public static FastRandom Random { get; private set; } 
   42 
  4643        public Game() 
  4744        { 
   
  4946            Content.RootDirectory = "Content"; 
  5047            input = new InputHandler(Window); 
   48            Random = new FastRandom(); 
  5149        } 
  5250 
   
  6159            graphics.PreferredBackBufferWidth = WIDTH; 
  6260            graphics.PreferredBackBufferHeight = HEIGHT; 
  63             graphics.SynchronizeWithVerticalRetrace = true; 
   61            graphics.SynchronizeWithVerticalRetrace = false; 
  6462            graphics.ApplyChanges(); 
  6563            Window.Title = TITLE; 
  66             IsMouseVisible = true; 
  6764 
  6865            InitializeInput(); 
   
  8077            input.RegisterKeyboardKey(Keys.Z); 
  8178            input.RegisterKeyboardKey(Keys.X); 
   79            input.RegisterKeyboardKey(Keys.F4); 
   80 
   81            input.RegisterMouseKey(MouseButtons.Middle); 
  8282        } 
  8383 
   
  107107            base.BeginRun(); 
  108108 
  109             camera = new Camera(); 
  110             level = new LevelTest(128, 128); 
   109            level = new LevelTest(Resources.LEVEL_TEST); 
   110            camera = new Camera(level); 
  111111        } 
  112112 
   
  121121            camera.Update(); 
  122122 
   123            if (InputHandler.HasKeyBeenPressed(Keys.F4)) 
   124                IsFixedTimeStep = !IsFixedTimeStep; 
   125 
  123126            if (InputHandler.HasKeyBeenPressed(Keys.Escape)) 
  124127                this.Exit(); 
   
  131134            if (InputHandler.IsKeyDown(Keys.D)) 
  132135                camera.XLeft += cameraSpeed; 
  133             if (InputHandler.HasKeyBeenPressed(Keys.Z)) 
  134                 Viewport.ZOOM += Viewport.ZOOM_STEP; 
  135             if (InputHandler.HasKeyBeenPressed(Keys.X)) 
  136                 Viewport.ZOOM -= Viewport.ZOOM_STEP; 
   136 
   137            if (InputHandler.MouseScrollDelta > 1) 
   138                camera.Zoom(Viewport.ZOOM_STEP); 
   139            else if (InputHandler.MouseScrollDelta < 0) 
   140                camera.Zoom(-Viewport.ZOOM_STEP); 
   141 
   142            level.Update(); 
  137143 
  138144            updates++; 
   
  159165 
  160166            level.RenderBackground(camera, renderer); 
   167            camera.RenderSelelctor(renderer); 
   168            level.RenderEntities(camera, renderer); 
  161169 
   170            camera.RenderCursor(renderer); 
  162171            renderer.EndRender(); 
  163172 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Graphics/Camera.cs

  r4521 r4535  
  1 using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
   1using CastleMaster.Input; 
   2using CastleMaster.World; 
  53using Microsoft.Xna.Framework; 
  6 using CastleMaster.Input; 
   4using System.Windows.Forms; 
  75 
  86namespace CastleMaster.Graphics 
   
  119    { 
  1210        private int xOffs = 0, yOffs = 0; 
  13         private Vector2 mouseWorldPos = Vector2.Zero; 
  14         private Point oldMousePos = Point.Zero; 
   11        private Vector2 mouseWorldPos, selectorPos, selectorPosZoomed; 
   12        private Point mouseTilePos, oldMousePos; 
   13        private Level level; 
   14        private bool moveWorldWithMouse = false; 
  1515 
  16         public Camera() 
   16        public Camera(Level level) 
  1717        { 
   18            this.level = level; 
   19            mouseWorldPos = Vector2.Zero; 
   20            selectorPos = Vector2.Zero; 
   21            selectorPosZoomed = Vector2.Zero; 
   22            mouseTilePos = Point.Zero; 
   23            oldMousePos = Point.Zero; 
  1824        } 
  1925 
   
  4652        public void Update() 
  4753        { 
   54            if (InputHandler.HasMouseButtonBeenPressed(MouseButtons.Middle) || moveWorldWithMouse) 
   55            { 
   56                if (!moveWorldWithMouse) 
   57                { 
   58                    moveWorldWithMouse = true; 
   59                    oldMousePos = InputHandler.MousePos; 
   60                } 
   61 
   62                if (InputHandler.IsMouseButtonDown(MouseButtons.Middle)) 
   63                { 
   64                    xOffs -= (InputHandler.MousePos.X - oldMousePos.X); 
   65                    yOffs -= (InputHandler.MousePos.Y - oldMousePos.Y); 
   66 
   67                    oldMousePos = InputHandler.MousePos; 
   68                } 
   69                else moveWorldWithMouse = false; 
   70            } 
   71 
  4872            mouseWorldPos = Viewport.ScreenToWorld(InputHandler.MouseX + xOffs, InputHandler.MouseY + yOffs); 
   73            int xTile = (int)(mouseWorldPos.X / Viewport.TILESIZE); 
   74            int zTile = (int)(mouseWorldPos.Y / Viewport.TILESIZE); 
   75            if (xTile < 0) xTile = 0; 
   76            else if (xTile >= level.Width) xTile = level.Width - 1; 
   77            if (zTile < 0) zTile = 0; 
   78            else if (zTile >= level.Height) zTile = level.Height - 1; 
   79 
   80            if (xTile != mouseTilePos.X || zTile != mouseTilePos.Y) 
   81            { 
   82                mouseTilePos.X = xTile; 
   83                mouseTilePos.Y = zTile; 
   84                selectorPos.X = (xTile - zTile) * Viewport.X_STEP; 
   85                selectorPos.Y = (xTile + zTile) * Viewport.Y_STEP + Viewport.Y_STEP; 
   86                selectorPosZoomed = selectorPos * Viewport.ZOOM; 
   87            } 
   88 
   89             
  4990        } 
  5091 
   
  5394            Viewport.ZOOM += factor; 
  5495 
  55             xOffs = (int)((mouseWorldPos.X - mouseWorldPos.Y) * Viewport.X_SCALE_ZOOMED); 
  56             yOffs = (int)((mouseWorldPos.X + mouseWorldPos.Y) * Viewport.Y_SCALE_ZOOMED); 
   96            xOffs = (int)((mouseWorldPos.X - mouseWorldPos.Y + Viewport.TILESIZE) * Viewport.X_SCALE_ZOOMED) - InputHandler.MouseX; 
   97            yOffs = (int)((mouseWorldPos.X + mouseWorldPos.Y + Viewport.TILESIZE) * Viewport.Y_SCALE_ZOOMED) - InputHandler.MouseY; 
   98            selectorPosZoomed = selectorPos * Viewport.ZOOM; 
   99        } 
   100 
   101        public void CenterOn(float x, float z) 
   102        { 
   103            xOffs = (int)((x - z + Viewport.TILESIZE) * Viewport.X_SCALE_ZOOMED) - Game.WIDTH / 2; 
   104            yOffs = (int)((x + z + Viewport.TILESIZE) * Viewport.Y_SCALE_ZOOMED) - Game.HEIGHT / 2; 
   105        } 
   106 
   107        public void RenderSelelctor(RenderHelper renderer) 
   108        { 
   109            renderer.SetOffset(this); 
   110            renderer.Render(selectorPosZoomed, 3, 1, Resources.SPRITESHEET_TILES, Viewport.ZOOM); 
   111            renderer.SetOffset(); 
   112        } 
   113 
   114        public void RenderCursor(RenderHelper renderer) 
   115        { 
   116            renderer.Render(InputHandler.MouseX, InputHandler.MouseY, 0, 0, Resources.SPRITESHEET_ICONS, Color.White, 3.0F); 
  57117        } 
  58118    } 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Graphics/RenderHelper.cs

  r4512 r4535  
  1 using System; 
   1using Microsoft.Xna.Framework; 
   2using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  23using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
  5 using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  6 using Microsoft.Xna.Framework; 
  74 
  85namespace CastleMaster.Graphics 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Graphics/Resources.cs

  r4512 r4535  
  1 using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
  5 using Microsoft.Xna.Framework.Content; 
   1using Microsoft.Xna.Framework.Content; 
  62using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  73 
   
  117    { 
  128        public static int SPRITESHEET_TILES { get; private set; } 
   9        public static int SPRITESHEET_ICONS { get; private set; } 
   10        public static Texture2D LEVEL_TEST { get; private set; } 
  1311 
  1412        public static void LoadResources(ContentManager cm, RenderHelper renderer) 
  1513        { 
  1614            SPRITESHEET_TILES = renderer.RegisterSpriteSheet(new SpriteSheet(cm.Load<Texture2D>("tiles/tilesheet"), 32, 32)); 
   15            SPRITESHEET_ICONS = renderer.RegisterSpriteSheet(new SpriteSheet(cm.Load<Texture2D>("misc/icons"), 16, 16)); 
   16            LEVEL_TEST = cm.Load<Texture2D>("levels/levelTest"); 
  1717        } 
  1818    } 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Graphics/SpriteSheet.cs

  r4508 r4535  
  1 using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
   1using Microsoft.Xna.Framework; 
  52using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  6 using Microsoft.Xna.Framework; 
  73 
  84namespace CastleMaster.Graphics 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Graphics/Viewport.cs

  r4512 r4535  
  1 using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
  5 using Microsoft.Xna.Framework; 
   1using Microsoft.Xna.Framework; 
  62 
  73namespace CastleMaster.Graphics 
   
  4945            float yRegion = (y / ZOOM) / Y_SCALE; 
  5046 
  51             return new Vector2((xRegion + yRegion) / 2, (yRegion - xRegion) / 2); 
   47            return new Vector2((xRegion + yRegion) / 2 - Viewport.TILESIZE, (yRegion - xRegion) / 2); 
  5248        } 
  5349    } 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Input/InputHandler.cs

  r4508 r4535  
  1 using System; 
   1using Microsoft.Xna.Framework; 
   2using Microsoft.Xna.Framework.Input; 
  23using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
  54using System.Windows.Forms; 
  6 using Microsoft.Xna.Framework; 
  7 using Microsoft.Xna.Framework.Input; 
  8  
  95using Keys = System.Windows.Forms.Keys; 
  106 
   
  4137        private static Dictionary<Keys, Key> registeredKeys; 
  4238        private static Dictionary<MouseButtons, Key> registeredMouseButtons; 
  43         private static int x, y; 
   39        private static int oldMouseScroll = 0, mouseScrollDelta; 
   40        private static Point mousePos = Point.Zero; 
  4441 
  4542        private Control windowControl; 
   
  8784 
  8885            MouseState state = Mouse.GetState(); 
  89             x = state.X; 
  90             y = state.Y; 
   86            mousePos.X = state.X; 
   87            mousePos.Y = state.Y; 
   88            mouseScrollDelta = state.ScrollWheelValue - oldMouseScroll; 
   89            oldMouseScroll = state.ScrollWheelValue; 
  9190 
  9291            foreach (Key k in registeredMouseButtons.Values) 
   
  137136        } 
  138137 
  139         public static int MouseX { get { return x; } } 
   138        public static int MouseX { get { return mousePos.X; } } 
  140139 
  141         public static int MouseY { get { return y; } } 
   140        public static int MouseY { get { return mousePos.Y; } } 
   141 
   142        public static int MouseScrollDelta { get { return mouseScrollDelta; } } 
   143 
   144        public static Point MousePos { get { return mousePos; } } 
  142145    } 
  143146} 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Program.cs

  r4508 r4535  
  1 using System; 
  21 
  32namespace CastleMaster 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Properties/AssemblyInfo.cs

  r4508 r4535  
  11using System.Reflection; 
  2 using System.Runtime.CompilerServices; 
  32using System.Runtime.InteropServices; 
  43 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/World/Level.cs

  r4521 r4535  
  1 using System; 
   1using CastleMaster.Entities; 
   2using CastleMaster.Entities.TileEntities; 
   3using CastleMaster.Graphics; 
   4using CastleMaster.Physics; 
   5using CastleMaster.World.Tiles; 
   6using Microsoft.Xna.Framework; 
   7using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  28using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
  5 using CastleMaster.World.Tiles; 
  6 using CastleMaster.Graphics; 
  7 using Microsoft.Xna.Framework; 
   9using Viewport = CastleMaster.Graphics.Viewport; 
  810 
  911namespace CastleMaster.World 
  1012{ 
   13 
   14    public class EntityComprarer : Comparer<Entity> 
   15    { 
   16        /// <summary> 
   17        /// Compares entities between them. 
   18        /// </summary> 
   19        /// <param name="e1">Entity 1.</param> 
   20        /// <param name="e2">Entity 2.</param> 
   21        /// <returns>-1 = e1 render before e2 (e1 -> e2). +1 = e1 render after e2 (e2 -> e1).</returns> 
   22        public override int Compare(Entity e1, Entity e2) 
   23        { 
   24            BoundingRectangle br1 = e1.BoundingRectangle; 
   25            BoundingRectangle br2 = e2.BoundingRectangle; 
   26 
   27            if (br1.ZFar >= br2.ZNear) 
   28            { 
   29                if ((e1.Z + e1.X - e1.RenderOffset.Y) - e1.RenderOffset.Y < (e2.Z + e2.X - e2.RenderOffset.Y) - e2.RenderOffset.Y) return -1; 
   30                return +1; 
   31            } 
   32            if (br1.ZNear <= br2.ZFar) 
   33                return -1; 
   34            if (br1.XRight <= br2.XLeft) 
   35                return -1; 
   36            if (br1.XLeft >= br2.XRight) 
   37                return +1; 
   38 
   39            return 0; 
   40        } 
   41    } 
   42 
  1143    public class Level 
  1244    { 
  1345        public const int TILE_VOID = 0; 
   46        public const int UPDATES_IN_TICK = 50; 
  1447        protected List<Tile> registeredTiles; 
  1548        protected int[] tiles; 
  1649        protected byte[] data; 
   50 
   51        private List<Entity> entities; 
   52        private List<TileEntity> tileEntities; 
   53        private List<Entity>[] entitiesInTiles; 
   54        private SortedSet<Entity> entitesToRender; 
  1755        private int width, height; 
  18  
  19         public Level(int width, int height) 
  20         { 
  21             this.width = width; 
  22             this.height = height; 
   56        protected Texture2D tileMap; 
   57        private EntityComprarer comparer = new EntityComprarer(); 
   58        private AnimationHelper waterAnimation = new AnimationHelper(10, 2); 
   59 
   60        public Level(Texture2D tileMap) 
   61        { 
   62            this.tileMap = tileMap; 
   63            width = tileMap.Width; 
   64            height = tileMap.Height; 
  2365 
  2466            tiles = new int[width * height]; 
   
  2971            InitTiles(); 
  3072 
   73            entities = new List<Entity>(); 
   74            tileEntities = new List<TileEntity>(); 
   75            entitiesInTiles = new List<Entity>[width * height]; 
   76            for (int i = 0; i < width * height; i++) 
   77                entitiesInTiles[i] = new List<Entity>(); 
   78            entitesToRender = new SortedSet<Entity>(comparer); 
   79 
  3180            InitLevel(); 
  3281        } 
   
  3786 
  3887        public List<Tile> RegisteredTiles { get { return registeredTiles; } } 
   88 
   89        public int WaterTimer { get { return waterAnimation.CurrentFrame; } } 
  3990 
  4091        protected virtual void InitTiles() { } 
   
  66117                        Tile t = registeredTiles[tiles[tp]]; 
  67118                        if (t.ID != TILE_VOID) 
  68                             t.Render(renderer, new Vector2((x * Viewport.FLOOR_TILE_WIDTH + (y & 1) * Viewport.X_STEP) * Viewport.ZOOM, (y * Viewport.Y_STEP + Viewport.Y_STEP) * Viewport.ZOOM), xTile, zTile, data[tp]); 
   119                            t.Render(renderer, this, new Vector2((x * Viewport.FLOOR_TILE_WIDTH + (y & 1) * Viewport.X_STEP) * Viewport.ZOOM, (y * Viewport.Y_STEP + Viewport.Y_STEP) * Viewport.ZOOM), xTile, zTile, data[tp]); 
   120                        entitiesInTiles[tp].ForEach(ent => entitesToRender.Add(ent)); 
  69121                    } 
  70122                } 
   
  74126        } 
  75127 
   128        public void RenderEntities(Camera camera, RenderHelper renderer) 
   129        { 
   130            if (entitesToRender.Count > 0) 
   131            { 
   132                renderer.SetOffset(camera); 
   133 
   134                foreach (Entity ent in entitesToRender) 
   135                    ent.Render(renderer); 
   136 
   137                renderer.SetOffset(); 
   138 
   139                entitesToRender.Clear(); 
   140            } 
   141        } 
   142 
   143        public void Update() 
   144        { 
   145            waterAnimation.UpdateStep(); 
   146 
   147            for (int i = 0; i < UPDATES_IN_TICK; i++) 
   148            { 
   149                int xTile = Game.Random.Next(width); 
   150                int zTile = Game.Random.Next(height); 
   151 
   152                registeredTiles[tiles[xTile + zTile * width]].Update(this, xTile, zTile); 
   153 
   154                if (tileEntities.Count > 0) 
   155                    tileEntities[Game.Random.Next(tileEntities.Count)].Update(); 
   156            } 
   157 
   158            foreach (Entity ent in entities) 
   159            { 
   160                int xTile_old = (int)(ent.X / Viewport.TILESIZE); 
   161                int zTile_old = (int)(ent.Z / Viewport.TILESIZE); 
   162 
   163                ent.Update(); 
   164 
   165                if (ent.Removed) 
   166                { 
   167                    RemoveEntity(ent); 
   168                    TakeEntity(ent, xTile_old, zTile_old); 
   169                    continue; 
   170                } 
   171 
   172                int xTile = (int)(ent.X / Viewport.TILESIZE); 
   173                int zTile = (int)(ent.Z / Viewport.TILESIZE); 
   174 
   175                if (xTile != xTile_old || zTile != zTile_old) 
   176                { 
   177                    TakeEntity(ent, xTile_old, zTile_old); 
   178                    InsertEntity(ent, xTile, zTile); 
   179                } 
   180            } 
   181        } 
   182 
  76183        public void SetTile(int tileX, int tileZ, int tileID) 
  77184        { 
   
  96203        } 
  97204 
   205        public void AddEntity(Entity ent, float xPos, float zPos) 
   206        { 
   207            int xTile = (int)(xPos / Viewport.TILESIZE); 
   208            int zTile = (int)(zPos / Viewport.TILESIZE); 
   209 
   210            if (!IsValidPos(xTile, zTile)) return; 
   211 
   212            ent.X = xPos; 
   213            ent.Z = zPos; 
   214 
   215            ent.Init(); 
   216 
   217            if (typeof(TileEntity).IsAssignableFrom(ent.GetType())) 
   218                tileEntities.Add((TileEntity)ent); 
   219            else 
   220                entities.Add(ent); 
   221 
   222            InsertEntity(ent, xTile, zTile); 
   223        } 
   224 
   225        private void InsertEntity(Entity ent, int xTile, int zTile) 
   226        { 
   227            entitiesInTiles[xTile + zTile * width].Add(ent); 
   228        } 
   229 
   230        private void TakeEntity(Entity ent, int xTile, int zTile) 
   231        { 
   232            entitiesInTiles[xTile + zTile * width].Remove(ent); 
   233        } 
   234 
   235        private void RemoveEntity(Entity ent) 
   236        { 
   237            ent.OnRemoved(); 
   238 
   239            entities.Remove(ent); 
   240 
   241            TakeEntity(ent, (int)(ent.X / Viewport.TILESIZE), (int)(ent.Z / Viewport.TILESIZE)); 
   242        } 
   243 
  98244        private bool IsValidPos(int tileX, int tileZ) 
  99245        { 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/World/LevelTest.cs

  r4521 r4535  
  1 using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
   1using CastleMaster.Entities.TileEntities; 
  52using CastleMaster.World.Tiles; 
   3using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  64 
  75namespace CastleMaster.World 
   
  97    public class LevelTest : Level 
  108    { 
  11         private int TILE_GRASS; 
   9        private int TILE_FLOOR, TILE_WATER; 
  1210 
  13         public LevelTest(int width, int height) 
  14             : base(width, height) 
   11        public LevelTest(Texture2D tileMap) 
   12            : base(tileMap) 
  1513        { 
  1614        } 
   
  1816        protected override void InitTiles() 
  1917        { 
  20             TILE_GRASS = new TileFloor(this).ID; 
   18            TILE_FLOOR = new TileFloor(this).ID; 
   19            TILE_WATER = new TileWater(this).ID; 
  2120        } 
  2221 
  2322        protected override void InitLevel() 
  2423        { 
  25             for (int i = 0; i < Width * Height; i++) 
  26                 tiles[i] = TILE_GRASS; 
   24            LevelBuilder lb = new LevelBuilder(this, tileMap); 
   25 
   26            lb.AddTile(0xFF404040, TILE_FLOOR); 
   27            lb.AddTile(0xFF0094FF, TILE_WATER); 
   28            lb.AddTile(0xFF808080, TILE_FLOOR, 1); 
   29            lb.AddTile(0xFF303030, TILE_FLOOR, 2); 
   30            lb.AddTile(0xFF202020, TILE_FLOOR, 4); 
   31            lb.AddTile(0xFF202021, TILE_FLOOR, 5); 
   32            lb.AddTile(0xFF101010, TILE_FLOOR, 3); 
   33            lb.AddTile(0xFF0094FF, TILE_WATER, 8); 
   34            lb.AddTile(0xFF00B200, TILE_FLOOR, 6); 
   35            lb.AddTile(0xFF00CC00, TILE_FLOOR, 6); 
   36            lb.AddTile(0xFFFF0000, TILE_FLOOR); 
   37            lb.AddTile(0xFFFF0001, TILE_FLOOR); 
   38            lb.AddEntity(0xFFFF6A00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 0, 0); 
   39            lb.AddEntity(0xFFE55B00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 4, 1); 
   40            lb.AddEntity(0xFF00B200, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 2, 2); 
   41            lb.AddEntity(0xFF00CC00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 1, 2); 
   42            lb.AddEntity(0xFF00E500, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 0, 2); 
   43            lb.AddEntity(0xFF00FF00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 6, 0); 
   44 
   45            lb.BuildLevel(); 
  2746        } 
  2847    } 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/World/Tiles/Tile.cs

  r4512 r4535  
  1 using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
  5 using CastleMaster.Graphics; 
   1using CastleMaster.Graphics; 
  62using Microsoft.Xna.Framework; 
  73 
   
  2218        public virtual void Update(Level level, int tileX, int tileZ) { } 
  2319 
  24         public virtual void Render(RenderHelper renderer, Vector2 screenPos, int tileX, int tileZ, byte dataVal) { } 
   20        public virtual void Render(RenderHelper renderer, Level level, Vector2 screenPos, int tileX, int tileZ, byte dataVal) { } 
  2521    } 
  2622} 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/World/Tiles/TileFloor.cs

  r4521 r4535  
  1 using System; 
  2 using System.Collections.Generic; 
  3 using System.Linq; 
  4 using System.Text; 
  5 using CastleMaster.Graphics; 
   1using CastleMaster.Graphics; 
  62using Microsoft.Xna.Framework; 
  73 
   
  1511        } 
  1612 
  17         public override void Render(RenderHelper renderer, Vector2 screenPos, int tileX, int tileZ, byte dataVal) 
   13        public override void Render(RenderHelper renderer, Level level, Vector2 screenPos, int tileX, int tileZ, byte dataVal) 
  1814        { 
  19             renderer.Render(screenPos, 0, 0, Resources.SPRITESHEET_TILES, Viewport.ZOOM); 
   15            renderer.Render(screenPos, dataVal % 8, dataVal / 8, Resources.SPRITESHEET_TILES, Viewport.ZOOM); 
  2016        } 
  2117    } 
 • 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMasterContent/CastleMasterContent.contentproj

  r4508 r4535  
  137137    </Compile> 
  138138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="levels\levelTest.png"> 
   141      <Name>levelTest</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
  139146  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  140147  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.