Changeset 4500 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-07-05 12:42:02 (9 years ago)
Author:
otrolig
Message:

Talletus.

Location:
2013/27/OttoR/Adventure/Adventure
Files:
1 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/27/OttoR/Adventure/Adventure/Adventure/spurdomario.cs

  r4442 r4500  
  1111 
  1212    const double nopeus = 200; 
  13     const double hyppyNopeus = 835; 
   13    const double hyppyNopeus = 899; 
  1414    const int RUUDUN_KOKO = 73; 
  1515 
   
  2222    PlatformCharacter kilpikonna; 
  2323    PhysicsObject Maali; 
  24  
  25     Image Maalikuva= LoadImage("star"); 
   24    PlatformCharacter Luoti; 
   25 
   26    Image Luotikuva = LoadImage("Luoti"); 
   27    Image Maalikuva = LoadImage("star"); 
  2628    Image taustaKuva = LoadImage("taustakuva"); 
  2729    Image pelaajanKuva = LoadImage("mario"); 
   
  6365        kentta.SetTileMethod('k', Lisaakilpikonna); 
  6466        kentta.SetTileMethod('h', LisaaMaali); 
   67        kentta.SetTileMethod('B', LisaaLuoti); 
  6568        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  66          
   69 
  6770        Level.CreateBorders(); 
  6871        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   
  128131        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pedo", Tormasipedoon); 
  129132        AddCollisionHandler(pelaaja1, "kilpikonna", Tormasikilpikonnaan); 
   133        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Luoti", TormasiLuotiin); 
   134        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormasiMaaliin); 
  130135        Add(pelaaja1); 
  131136        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen 
   
  133138        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false; 
  134139        //Ammusten määrä aluksi: 
  135         pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 2000; 
   140        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 3000; 
  136141 
  137142        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
  138143        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  139  
  140144         
  141          
   145 
   146 
   147 
  142148 
  143149 
   
  152158        { 
  153159            kohde.Destroy(); 
   160            Label viesti = new Label("Box Destroyed! :D"); 
   161            viesti.Color = Color.Red; 
   162            Add(viesti); 
   163            viesti.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(1.5); 
   164            viesti.Y = (147.0); 
   165 
  154166        } 
  155167 
   
  157169        { 
  158170            kohde.Destroy(); 
   171            Label viesti = new Label("Enemy Spotted! LOL!"); 
   172            viesti.Color = Color.Red; 
   173            Add(viesti); 
   174            viesti.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(1.5); 
   175            viesti.Y = (177.0); 
  159176        } 
  160177    } 
   
  203220    void TormaaTolkkiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tolkki) 
  204221    { 
  205         MessageDisplay.Add("Sait tölkin!"); 
   222         
  206223        tolkki.Destroy(); 
  207224        pisteLaskuri.Value++; 
  208         PlaySound ("bling"); 
   225        PlaySound("bling"); 
   226        Label viesti = new Label("Sait tölkin! XD"); 
   227        viesti.Color = Color.Red; 
   228        Add(viesti); 
   229        viesti.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(1.5); 
   230        viesti.Y = (120.0); 
  209231    } 
  210232 
   
  216238        laatikko.Color = Color.Brown; 
  217239        Add(laatikko); 
  218        
   240 
  219241    } 
  220242    void Lisaalaatikko2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  225247        laatikko2.Color = Color.Brown; 
  226248        Add(laatikko2); 
  227          
   249 
  228250    } 
  229251 
   
  257279        ClearAll(); 
  258280        Begin(); 
  259     
  260          
  261         
   281 
   282 
   283 
   284    } 
   285 
   286    void LisaaLuoti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   287    { 
   288        Luoti = new PlatformCharacter(70.0, 70.0); 
   289        Luoti.Image = Luotikuva; 
   290        Luoti.Position = paikka; 
   291        Luoti.Tag = "Luoti"; 
   292        Add(Luoti); 
   293        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   294        tasoAivot.Speed = 150; 
   295 
   296        Luoti.Brain = tasoAivot; 
  262297    } 
  263298 
  264299    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  265300    { 
  266         Maali = new PlatformCharacter(70.0, 70.0); 
   301        Maali = new PhysicsObject(70.0, 70.0); 
  267302        Maali.Image = Maalikuva; 
  268303        Maali.Position = paikka; 
  269         Maali.Tag = "star"; 
   304        Maali.Tag = "maali"; 
  270305        Add(Maali); 
  271306 
  272307    } 
   308    void TormasiLuotiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Luoti) 
   309    { 
   310        MessageDisplay.Add("Kuolit"); 
   311        ClearAll(); 
   312        Begin(); 
   313    } 
   314    void TormasiMaaliin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Maali) 
   315    { 
   316 
   317        Label viesti = new Label("VOITIT PELIN! :D "); 
   318        Add(viesti); 
   319        viesti.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(10.0); 
   320        viesti.Color = Color.Aqua; 
   321        viesti.TextColor = Color.Red; 
   322        viesti.BorderColor = Color.Black; 
   323     
   324    } 
   325 
  273326} 
   327 
 • 2013/27/OttoR/Adventure/Adventure/AdventureContent/kentta1.txt

  r4442 r4500  
  1 #   #  L  #      *****  #          *O*     **        *O*           ######### 
   1#   #  L  #      ** **  #          *O*     **        *O*                #### 
  22#                #####  #          ###     ##        ###                #### 
  3 #k* L     L         LLL*#*##  O  L***** L  Ok*  **L k * L  k*  O******k ####    
  4 #####     O    **k**LL#*#*##* L  #######  #####**############  ######## ###    
  5 #N  ## * ###  # ### ###*#*#####        LL k   #**# O      #### *L     #*###  
  6 #   #  *              #*#*      #     ###     L**L         k  L #   O #*#### 
  7 ### # ## L   L## *  LL#*# k   L##  *    O*** ##### OL  ##*######## ####*####      
  8 # * #  # L   #####  L***##### k***##O   ####     L   #  #*## k ***L####*###         
  9 # * #              ####*#  L  ######O     O  L * L ###  #*## ##########*###     
  10 # ###      ##   **    #*#  O ## **##**  k* L ## ##  k   #*##  *** L####*### 
  11 #       #  #    ###   #*##*k     ###       #      #### O#*####     ####*### 
  12 #     ###  #O O         ######  #####  ##### L         ## ######## ####*#### 
  13 ## O k *** ##****L  P   * k  L ***     Ok *  LkP O   L *  #######  ####*#### 
  14 ####################################   ####################### ***#####*#### 
  15 #                 ***              ##             k              ######*#### 
  16 #*** ****   O   k ***O   L   kk   O******   OOLL     O ***k OL          ####              
  17 #*** ****################################################################### 
  18 ########   *  *  *  *  *  *  *  *  *  h ######################################    
  19 ############################################################################  
  20 ############################################################################ 
   3#k**L     L         LLL*#*##  O  B*****BL  Ok     B      B  *  O******B ####    
   4#####     O      k  LL#*#*##* L  #######  #####**############  ########*###    
   5#N  ##** ###  # ### ###*#*#####        LL k   #**# O      #### *L     #*###  
   6#   # **              #*#*      #     ###     L**L          B   #   O #*#### 
   7### # ## L   L##    LL#*# k   L##       O*** ##### OL  ##*######## ####*####      
   8# * #  # L   ####   L   ##### k***##O   ####     L   #  #*## k ***L####*###         
   9# * #              ####*#  L  ######O     O  O***L ###  #*## ##########*###     
   10# ###      ##   **B   #*#  O ##***##    k  L ## ##  k   #*##  *** L####*### 
   11#       #  #   #####  #*## k     ###    ***#      #### O#*#### O   ####*### 
   12#     ###  #O O         ######  #####  ##### L         ## #######  ####*#### 
   13## O kL*** ##*** L  P         k L      Ok    LkP    ****  ######## ####*#### 
   14####################################   ####################### ***   O *#### 
   15#                                  ##        *    k             ############ 
   16#*** **** B   #   ***    L B      O******   O# B     O ***k       k   L ####              
   17#*** ****         ***                                       ####  ***** #### 
   18# k k    ################################################################### 
   19########                                ######################################    
   20########        *        *     *       h####################################### 
   21########### B   # B   B  #  B  #  B    ########################################  
   22########B    *       *   B  *   B  * ####################################### 
  2123############################################################################ 
  2224 
 • 2013/27/OttoR/Adventure/Adventure/AdventureContent/spurdomarioContent.contentproj

  r4442 r4500  
  165165    </Compile> 
  166166  </ItemGroup> 
   167  <ItemGroup> 
   168    <Compile Include="Luoti.png"> 
   169      <Name>Luoti</Name> 
   170      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   171      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   172    </Compile> 
   173  </ItemGroup> 
  167174  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  168175  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.