Changeset 4494


Ignore:
Timestamp:
2013-07-05 12:36:48 (10 years ago)
Author:
akeepylv
Message:

Talletus.

Location:
2013/27/AkiP/Kirkle
Files:
6 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/27/AkiP/Kirkle/Kirkle/Abilly.cs

  r4436 r4494  
  2828    PhysicsObject huiviRuoska; 
  2929 
   30    DoubleMeter terveysMittari; 
  3031    IntMeter pisteLaskuri; 
  3132    IntMeter hedelmaLaskuri; 
  32     IntMeter lisaElamaLaskuri; 
  33     //DoubleMeter elamaLaskuri; 
   33    IntMeter elamaLaskuri; 
  3434     
  3535    Image pelaajanKuva = LoadImage("AbillyIdle"); 
   
  4242    private Image[] AbillyRyominta = LoadImages("AbillyCrawling-1", "AbillyCrouch", "AbillyCrawling-2", "AbillyCrouch"); 
  4343    private Image[] LiitelyAnimaatio = LoadImages("AbillyGliding"); 
   44 
  4445    private Image[] HyokkaysAnimaatio = LoadImages("AbillyAttack"); 
  4546    private Image[] HyokkaysIlmassaAnimaatio = LoadImages("AbillyMid-airAttack"); 
  46     //private Image[] kirkleKipu = LoadImages("KirkleKipu2", "KirkleKipu1", "KirkleKipu2", "KirkleKipu1", "KirkleKipu2", "KirkleKipu1", "KirkleKipu2"); 
   47    private Image[] HyokkaysLiitaessaAnimaatio = LoadImages("AbillyGlideAttack"); 
   48 
   49    private Image[] AbillyKipu = LoadImages("AbillyPain-2", "AbillyPain-1"); 
   50    private Image[] AbillyPyortyi = LoadImages("AbillyFainted-1", "AbillyFainted-2", "AbillyFainted-3"); 
  4751    private Image[] HuiviPropelliLiike = LoadImages("ScarfPropeller-1", "ScarfPropeller-2"); 
  4852 
   
  5559    Animation HuiviPropelliPeilattu; 
  5660 
  57     Image hyokkaysKuva = LoadImage("AbillyAttack"); 
  5861    Image huivinKuva = LoadImage("ScarfWhip"); 
  5962    Image huiviKuvaPeilattu; 
   
  100103        SeuraavaKentta(); 
  101104 
  102         //LuoElamaLaskuri(); 
  103         LuoLisaElamaLaskuri(); 
  104         LuoPisteLaskuri(); 
  105         LuoHedelmaLaskuri(); 
   105    } 
   106 
   107    private void AlustaTerveysMittari() 
   108    { 
   109        terveysMittari = new DoubleMeter(5); 
   110        terveysMittari.MaxValue = 5; 
   111        terveysMittari.LowerLimit += delegate { PelaajaKuolee(pelaaja1); }; 
   112    } 
   113     
   114    private void AlustaPistelaskuri() 
   115    { 
   116        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   117    } 
   118 
   119    private void AlustaHedelmaLaskuri() 
   120    { 
   121        hedelmaLaskuri = new IntMeter(0); 
   122    } 
   123 
   124    private void AlustaElamaLaskuri() 
   125    { 
   126        elamaLaskuri = new IntMeter(3); 
  106127    } 
  107128 
   
  109130    { 
  110131        ClearAll(); 
  111  
  112132        Gravity = new Vector(0, -1500); 
  113133        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   
  119139        Camera.StayInLevel = true; 
  120140 
  121         //LisaaElamaLaskuri(); 
  122141        LisaaNappaimet(); 
   142 
   143        AlustaTerveysMittari(); 
   144        TerveysMittari(); 
   145        AlustaPistelaskuri(); 
   146        AlustaElamaLaskuri(); 
   147        AlustaHedelmaLaskuri(); 
   148 
   149        LuoPisteLaskuri(); 
   150        LuoElamaLaskuri(); 
   151        LuoHedelmaLaskuri(); 
   152 
  123153    } 
  124154 
   
  142172        kentta.SetTileMethod('O', LisaaMaa, maaSeinaKuva); 
  143173 
   174        kentta.SetTileMethod('(', LisaaMaaVerho, maaVasenReunaKuva); 
   175        kentta.SetTileMethod(')', LisaaMaaVerho, maaOikeaReunaKuva); 
   176        kentta.SetTileMethod('&', LisaaMaaVerho, maaKuva); 
   177 
  144178        kentta.SetTileMethod('S', LisaaPiikki); 
  145179        kentta.SetTileMethod('*', LisaaHedelma); 
   
  186220    } 
  187221 
   222    void LisaaMaaVerho(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image lisattavaKuva) 
   223    { 
   224        GameObject maaVerho = new GameObject(leveys, korkeus); 
   225        maaVerho.Position = paikka; 
   226        maaVerho.Color = Color.DarkBrown; 
   227        maaVerho.Image = lisattavaKuva; 
   228        Add(maaVerho); 
   229    } 
   230 
  188231    void LisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  189232    { 
   
  193236        piikki.Image = piikkiKuva; 
  194237        piikki.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   238        piikki.Tag = "ansa"; 
  195239        Add(piikki); 
  196240    } 
   
  221265        laatikko.Position = paikka; 
  222266        laatikko.Mass = 10.0; 
   267        laatikko.KineticFriction = 7.5; 
   268        //laatikko.LinearDamping = 0.5; 
  223269        laatikko.CanRotate = false; 
  224270        laatikko.Color = Color.DarkBrown; 
   
  266312        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(AbillyIdle); 
  267313        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 7; 
  268         //pelaaja1.AnimJump.FPS = 8; 
  269         //pelaaja1.AnimFall.FPS = 8; 
  270314        pelaaja1.Position = paikka; 
  271315        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  272316        pelaaja1.Restitution = 0.1; 
  273317        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  274         //pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   318 
   319        //Vector ylos = new Vector(100, 50); 
   320        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", CollisionHandler.HitObject(ylos)); 
  275321        AddCollisionHandler(pelaaja1, "hedelma", TormaaHedelmaan); 
  276         AddCollisionHandler(pelaaja1, "sydan", TormaaSydammeen); 
   322        AddCollisionHandler(pelaaja1, "sydan", CollisionHandler.AddMeterValue(elamaLaskuri, 1)); 
   323        AddCollisionHandler(pelaaja1, "sydan", CollisionHandler.AddMeterValue(pisteLaskuri, 70)); 
   324        AddCollisionHandler(pelaaja1, "sydan", CollisionHandler.DestroyTarget); 
  277325        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", TormaaVihuun); 
   326        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "ansa", PelaajaKuolee); 
  278327        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject p2) 
  279328        { 
   
  284333 
  285334        LisaaHuiviPropelli(leveys, korkeus); 
  286         //LisaaHuiviRuoska(Vector.Zero, leveys, korkeus); 
  287335    } 
  288336 
   
  292340        huiviRuoska.X = pelaaja1.X + pelaaja1.FacingDirection.GetVector().X * (pelaaja1.Width / 2 + huiviRuoska.Width / 2); 
  293341        huiviRuoska.Y = pelaaja1.Y + 7; 
  294         //huiviRuoska.Velocity = pelaaja1.Velocity; 
  295         //huiviRuoska.Acceleration = pelaaja1.Acceleration; 
  296         //huiviRuoska.Mass = 4.0; 
   342 
  297343        if (pelaaja1.FacingDirection == Direction.Right) 
  298344        { huiviRuoska.Image = huivinKuva; } 
   
  303349        huiviRuoska.IgnoresGravity = true; 
  304350        huiviRuoska.IgnoresCollisionResponse = true; 
  305         AddCollisionHandler(huiviRuoska, "vihollinen", TuhoaaVihun); 
   351        huiviRuoska.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   352        AddCollisionHandler(huiviRuoska, "vihollinen", CollisionHandler.AddMeterValue(pisteLaskuri, 100)); 
   353        AddCollisionHandler(huiviRuoska, "vihollinen", CollisionHandler.DestroyTarget); 
  306354        Add(huiviRuoska); 
  307355    } 
   
  312360        huiviPropelli.Y = pelaaja1.Height / 2 + huiviPropelli.Height / 2; 
  313361        huiviPropelli.Animation = HuiviPropelliPyorii; 
  314         //huiviPropelli.Animation.Mirror(); 
   362         
  315363        huiviPropelli.Animation.Start(); 
  316364        huiviPropelli.Animation.FPS = 8; 
   
  332380        eyeAlien.Animation.Start(); 
  333381        eyeAlien.Animation.FPS = 7; 
  334         eyeAlien.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   382        //eyeAlien.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  335383        eyeAlien.Tag = "vihollinen"; 
  336384        Add(eyeAlien); 
   
  368416        vartija.Color = Color.GreenYellow; 
  369417        vartija.Image = vartijaKuva; 
   418        vartija.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  370419        vartija.Tag = "vihollinen"; 
  371420        Add(vartija); 
  372421    } 
  373422 
  374  
  375     void LuoLisaElamaLaskuri() 
  376     { 
  377         lisaElamaLaskuri = new IntMeter(3); 
  378  
   423    void TerveysMittari() 
   424    { 
   425        ProgressBar terveysPalkki = new ProgressBar(100, 30); 
   426        terveysPalkki.X = Screen.Left + 100; 
   427        terveysPalkki.Y = Screen.Top - 50; 
   428        terveysPalkki.Color = Color.Black; 
   429        terveysPalkki.BarColor = Color.Red; 
   430        terveysPalkki.BindTo(terveysMittari); 
   431        Add(terveysPalkki); 
   432    } 
   433 
   434    void LuoElamaLaskuri() 
   435    { 
  379436        Label elamaNaytto = new Label(); 
  380437        elamaNaytto.IntFormatString = "Lives: {0:D2}"; 
   
  384441        elamaNaytto.TextColor = Color.White; 
  385442        elamaNaytto.Color = Color.Transparent; 
  386         elamaNaytto.BindTo(lisaElamaLaskuri); 
   443        elamaNaytto.BindTo(elamaLaskuri); 
  387444        Add(elamaNaytto); 
  388445    } 
   
  390447    void LuoPisteLaskuri() 
  391448    { 
  392         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  393  
  394449        Label pisteNaytto = new Label(); 
  395450        pisteNaytto.IntFormatString = "Score: {0:D8}"; 
   
  405460    void LuoHedelmaLaskuri() 
  406461    { 
  407         hedelmaLaskuri = new IntMeter(0); 
  408         hedelmaLaskuri.AddTrigger(100, TriggerDirection.Up, LisaElamaKasvaa); 
   462        //hedelmaLaskuri.AddTrigger(100, TriggerDirection.Up, ElamaKasvaa); 
  409463 
  410464        Label hedelmaNaytto = new Label(); 
   
  419473    } 
  420474 
  421     /*void LuoElamaLaskuri() 
  422     { 
  423         elamaLaskuri = new DoubleMeter(5); 
  424         elamaLaskuri.MaxValue = 5; 
  425         //elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
  426  
  427         Label elamapalkki = new Label(); 
  428         ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 30); 
  429         elamaPalkki.X = Screen.Left + 100; 
  430         elamaPalkki.Y = Screen.Top - 100; 
  431         elamaPalkki.Angle = Angle.RightAngle; 
  432         elamaPalkki.BorderColor = Color.Black; 
  433         elamaPalkki.BarColor = Color.Red; 
  434         elamaPalkki.BindTo(elamaLaskuri); 
  435         Add(elamaPalkki, 3); 
  436     }*/ 
  437  
  438475    void LisaaNappaimet() 
  439476    { 
   
  532569    } 
  533570 
  534     void TormaaSydammeen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject sydan) 
  535     { 
  536         pisteLaskuri.Value += 70; 
  537         sydan.Destroy(); 
  538     } 
  539  
  540     void TuhoaaVihun(PhysicsObject huiviRuoska, PhysicsObject Vihu) 
   571    /*void TuhoaaVihun(PhysicsObject huiviRuoska, PhysicsObject Vihu) 
  541572    { 
  542573        pisteLaskuri.Value += 100; 
  543574        Vihu.Destroy(); 
  544     } 
   575    }*/ 
  545576 
  546577    void LaatikkoTormaaVihuun(PhysicsObject laatikko, PhysicsObject Vihu) 
   
  553584    void TormaaVihuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Vihu) 
  554585    { 
  555         //pelaaja1.Animation.FPS = 7; 
  556         //pelaaja1.PlayAnimation(new Animation(kirkleKipu)); 
  557     } 
  558  
  559     void LisaElamaKasvaa() 
  560     { 
  561         lisaElamaLaskuri.Value += 1; 
  562     } 
   586        terveysMittari.Value -= 1; 
   587        //Vector ylos = new Vector(100, 50); 
   588        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", CollisionHandler.HitObject(ylos)); 
   589        pelaaja1.PlayAnimation(new Animation(AbillyKipu)); 
   590        pelaaja1.Animation.Start(6); 
   591        pelaaja1.Animation.FPS = 10; 
   592    } 
   593 
   594    /*void ElamaKasvaa() 
   595    { 
   596        elamaLaskuri.Value += 1; 
   597    }*/ 
   598 
   599    void PelaajaKuolee(Pelaaja hahmo) 
   600    { 
   601        SeuraavaKentta(); 
   602        //hahmo.Size = new Vector(hahmo.Width * 1.5, hahmo.Height * 1.55); 
   603        //pelaaja1.PlayAnimation(new Animation(AbillyPyortyi)); 
   604        //pelaaja1.Animation.FPS = 9; 
   605    } 
   606 
   607    /*void AloitaAlusta() 
   608    { 
   609        ClearAll(); 
   610        LuoKentta(); 
   611        LisaaNappaimet(); 
   612    }*/ 
  563613 
  564614    protected override void Update(Time time) 
 • 2013/27/AkiP/Kirkle/KirkleContent/AbillyContent.contentproj

  r4436 r4494  
  409409    </Compile> 
  410410  </ItemGroup> 
   411  <ItemGroup> 
   412    <Compile Include="AbillyFainted-1.png"> 
   413      <Name>AbillyFainted-1</Name> 
   414      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   415      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   416    </Compile> 
   417    <Compile Include="AbillyFainted-2.png"> 
   418      <Name>AbillyFainted-2</Name> 
   419      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   420      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   421    </Compile> 
   422    <Compile Include="AbillyFainted-3.png"> 
   423      <Name>AbillyFainted-3</Name> 
   424      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   425      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   426    </Compile> 
   427    <Compile Include="AbillyGlideAttack.png"> 
   428      <Name>AbillyGlideAttack</Name> 
   429      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   430      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   431    </Compile> 
   432    <Compile Include="AbillyPain-1.png"> 
   433      <Name>AbillyPain-1</Name> 
   434      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   435      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   436    </Compile> 
   437    <Compile Include="AbillyPain-2.png"> 
   438      <Name>AbillyPain-2</Name> 
   439      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   440      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   441    </Compile> 
   442  </ItemGroup> 
  411443  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  412444  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/27/AkiP/Kirkle/KirkleContent/kentta1.txt

  r4436 r4494  
  1818A**       *  *                 Q###/////////////#############A    Q 
  1919A**                          PT######VVVVVVVVVVVVVVVV########A    Q 
  20 A**     *                      Q####A                Q#######A   P# 
  21 #/J                            Q####A          ******Q#######A    Q 
  22 ##X                            Q####A     *    ******Q#######A   *Q 
  23 #A                     PTTI    ZVVVVX          ******Q#######A    Q 
  24 #X                                      *   *        Q########I   Q 
   20A**     *                      Q####A                Q###VV##A   P# 
   21#/J                            Q####A          ******Q##A>*Q#A    Q 
   22##X                            Q####A     *    ******Q##A**Q#A   *Q 
   23#A                     PTTI    ZVVVVX          ******Q##A  (&)    Q 
   24#X                                      *   *        Q###//###I   Q 
  2525A     B                                              Q#######A    Q 
  2626A                                                 1  Q#######A    Q 
   
  4242                                     Z#A   Q#######A   Q######A   Q 
  4343                              *  *    ZX   Q#######A  P########I  Q 
  44        *  *  *                            E#VVVVVVVX   Q######A   Q 
  45                                           QA******     ZVVVVVVX   Q 
   44                                          E#VVVVVVVX   Q######A   Q 
   45       *  *  *                            QA******     ZVVVVVVX   Q 
  4646                                       1  QA******         ****   Q 
  4747                    E//J            E/////#A******E//////J ****  P# 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.