Changeset 4442 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-07-04 15:12:49 (10 years ago)
Author:
otrolig
Message:

Talletus.

Location:
2013/27/OttoR
Files:
10 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/27/OttoR/Adventure/Adventure/Adventure/spurdomario.cs

  r4416 r4442  
  2020    PhysicsObject laatikko; 
  2121    PhysicsObject laatikko2; 
  22  
  23  
   22    PlatformCharacter kilpikonna; 
   23    PhysicsObject Maali; 
   24 
   25    Image Maalikuva= LoadImage("star"); 
  2426    Image taustaKuva = LoadImage("taustakuva"); 
  2527    Image pelaajanKuva = LoadImage("mario"); 
  26     Image tahtikuva = LoadImage("es"); 
   28    Image tolkkikuva = LoadImage("es"); 
   29    Image kilpikonnakuva = LoadImage("kilpikonna"); 
  2730    Animation pedoanimaatio = new Animation(LoadImages("pedobear", "pedobear2")); 
  2831 
  2932    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  3033    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("supermarioääni"); 
  31  
   34    SoundEffect Tormaatolkkiin = LoadSoundEffect("bling"); 
  3235 
  3336 
   
  5356        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  5457        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  55         kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   58        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTolkki); 
  5659        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  57         kentta.SetTileMethod('L', Lisaalaatikko); 
   60        kentta.SetTileMethod('L', Lisaalaatikko1); 
  5861        kentta.SetTileMethod('P', LisaaPedo); 
  5962        kentta.SetTileMethod('O', Lisaalaatikko2); 
   63        kentta.SetTileMethod('k', Lisaakilpikonna); 
   64        kentta.SetTileMethod('h', LisaaMaali); 
  6065        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  61  
   66         
  6267        Level.CreateBorders(); 
  6368        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   
  7378 
  7479 
  75     void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  76     { 
  77         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  78         tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  79         tahti.Position = paikka; 
  80         tahti.Image = tahtikuva; 
  81         tahti.Tag = "tahti"; 
  82         Add(tahti); 
   80    void LisaaTolkki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   81    { 
   82        PhysicsObject tolkki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   83        tolkki.IgnoresCollisionResponse = true; 
   84        tolkki.Position = paikka; 
   85        tolkki.Image = tolkkikuva; 
   86        tolkki.Tag = "tolkki"; 
   87        Add(tolkki); 
  8388    } 
  8489 
   
  120125        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  121126        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  122         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   127        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tolkki", TormaaTolkkiin); 
  123128        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pedo", Tormasipedoon); 
   129        AddCollisionHandler(pelaaja1, "kilpikonna", Tormasikilpikonnaan); 
  124130        Add(pelaaja1); 
  125  
  126  
  127     } 
   131        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen 
   132        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(150, 110); 
   133        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false; 
   134        //Ammusten määrä aluksi: 
   135        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 2000; 
   136 
   137        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   138        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   139 
   140         
   141         
   142 
   143 
   144 
   145 
   146    } 
   147 
   148    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   149    { 
   150        ammus.Destroy(); 
   151        if (kohde.Tag.ToString() == "laatikko") 
   152        { 
   153            kohde.Destroy(); 
   154        } 
   155 
   156        if (kohde.Tag.ToString() == "kilpikonna") 
   157        { 
   158            kohde.Destroy(); 
   159        } 
   160    } 
   161 
  128162 
  129163    void LisaaNappaimet() 
   
  142176        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  143177 
   178        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
   179 
  144180 
  145181        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  165201    } 
  166202 
  167  
  168  
  169     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  170     { 
  171  
   203    void TormaaTolkkiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tolkki) 
   204    { 
  172205        MessageDisplay.Add("Sait tölkin!"); 
  173         tahti.Destroy(); 
   206        tolkki.Destroy(); 
  174207        pisteLaskuri.Value++; 
  175     } 
  176  
  177     void Lisaalaatikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   208        PlaySound ("bling"); 
   209    } 
   210 
   211    void Lisaalaatikko1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  178212    { 
  179213        laatikko = new PhysicsObject(48.0, 48.0); 
   
  188222        laatikko2 = new PhysicsObject(70.0, 70.0); 
  189223        laatikko2.Position = paikka; 
  190         laatikko2.Tag = "laatikko2"; 
   224        laatikko2.Tag = "laatikko"; 
  191225        laatikko2.Color = Color.Brown; 
  192226        Add(laatikko2); 
  193227         
  194228    } 
   229 
   230    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   231    { 
   232        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   233 
   234        if (ammus != null) 
   235        { 
   236            //ammus.Size *= 3; 
   237            //ammus.Image = ... 
   238            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   239        } 
   240    } 
   241 
   242    void Lisaakilpikonna(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   243    { 
   244        kilpikonna = new PlatformCharacter(70.0, 70.0); 
   245        kilpikonna.Image = kilpikonnakuva; 
   246        kilpikonna.Position = paikka; 
   247        kilpikonna.Tag = "kilpikonna"; 
   248        Add(kilpikonna); 
   249        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   250        tasoAivot.Speed = 150; 
   251 
   252        kilpikonna.Brain = tasoAivot; 
   253    } 
   254    void Tormasikilpikonnaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kilpikonna) 
   255    { 
   256        MessageDisplay.Add("Kuolit"); 
   257        ClearAll(); 
   258        Begin(); 
   259    
   260         
   261        
   262    } 
   263 
   264    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   265    { 
   266        Maali = new PlatformCharacter(70.0, 70.0); 
   267        Maali.Image = Maalikuva; 
   268        Maali.Position = paikka; 
   269        Maali.Tag = "star"; 
   270        Add(Maali); 
   271 
   272    } 
  195273} 
 • 2013/27/OttoR/Adventure/Adventure/AdventureContent/kentta1.txt

  r4416 r4442  
  1 # * L     L   L     LLL*#   *    L   * L  O *    L   * L  *    *#######    
  2 #####     L   O  *  LL# #   # L   #####   #####**############# ########    
  3 #N  #  *  #   # ### ### #*######              #**#      L #### *   ####        
  4 ### # ## L   L *    LL# #     L##  *    O  *  ####     ##*######## ####      
  5 #   #    L   ####   LL  #     L   ##    ####     L  *   #*##  ***  ####         
  6 # * #    #      LL  ###*#  L  ######         L * L ###  #*## ##########     
  7 # ###      #    ##      #* O      ##*    * L ## ##      #*##  ***  ####        
  8 #          #            ######  ######  #### L        ### ######## #### 
  9 #  O   *   ##* L  * P   *    L         O  *  L P    L *   #######  #### 
  10 ####################################   ######################  *  ##### 
  11 #********   ####L ***  LLLL  L L     *                         ########              
  12 #********       L###################################################### 
  13 ####################################################################### 
   1#   #  L  #      *****  #          *O*     **        *O*           ######### 
   2#                #####  #          ###     ##        ###                #### 
   3#k* L     L         LLL*#*##  O  L***** L  Ok*  **L k * L  k*  O******k ####    
   4#####     O    **k**LL#*#*##* L  #######  #####**############  ######## ###    
   5#N  ## * ###  # ### ###*#*#####        LL k   #**# O      #### *L     #*###  
   6#   #  *              #*#*      #     ###     L**L         k  L #   O #*#### 
   7### # ## L   L## *  LL#*# k   L##  *    O*** ##### OL  ##*######## ####*####      
   8# * #  # L   #####  L***##### k***##O   ####     L   #  #*## k ***L####*###         
   9# * #              ####*#  L  ######O     O  L * L ###  #*## ##########*###     
   10# ###      ##   **    #*#  O ## **##**  k* L ## ##  k   #*##  *** L####*### 
   11#       #  #    ###   #*##*k     ###       #      #### O#*####     ####*### 
   12#     ###  #O O         ######  #####  ##### L         ## ######## ####*#### 
   13## O k *** ##****L  P   * k  L ***     Ok *  LkP O   L *  #######  ####*#### 
   14####################################   ####################### ***#####*#### 
   15#                 ***              ##             k              ######*#### 
   16#*** ****   O   k ***O   L   kk   O******   OOLL     O ***k OL          ####              
   17#*** ****################################################################### 
   18########   *  *  *  *  *  *  *  *  *  h ######################################    
   19############################################################################  
   20############################################################################ 
   21############################################################################ 
   22 
   23 
   24 
   25                                                         
 • 2013/27/OttoR/Adventure/Adventure/AdventureContent/spurdomarioContent.contentproj

  r4416 r4442  
  144144    </Compile> 
  145145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="bling.wav"> 
   148      <Name>bling</Name> 
   149      <Importer>WavImporter</Importer> 
   150      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="kilpikonna.png"> 
   155      <Name>kilpikonna</Name> 
   156      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   157      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
   160  <ItemGroup> 
   161    <Compile Include="star.png"> 
   162      <Name>star</Name> 
   163      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   164      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   165    </Compile> 
   166  </ItemGroup> 
  146167  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  147168  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.