Ignore:
Timestamp:
2013-07-04 15:01:06 (10 years ago)
Author:
juronnbe
Message:

Talletus.

Location:
2013/27/JuhanaR/Korispeli/Korispeli/Korispeli
Files:
24 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/27/JuhanaR/Korispeli/Korispeli/Korispeli/Korispeli.cs

  r4413 r4435  
  1616    PhysicsObject kori; 
  1717 
  18     PlatformCharacter pelaaja1; 
   18    Pelihahmo pelaaja1; 
  1919 
  2020    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelaaja1"); 
   
  2424    Image koripallonKuva = LoadImage("Koripallo"); 
  2525    Image koripallokorinKuva = LoadImage("Koripallokori"); 
  26  
   26    Image nuolenkuva = LoadImage("Nuoli"); 
  2727    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2828 
  2929    bool VoikoHeittaa = true; 
   30    int kenttaNro = 1; 
   31    IntMeter pelaajaLaskuri; 
  3032 
  3133    DoubleMeter heittovoima; 
   
  3335    void LuoVoimamittari() 
  3436    { 
  35         heittovoima = new DoubleMeter(70, 0, 100); 
   37        heittovoima = new DoubleMeter(0, 0, 100); 
  3638        heittovoima.MaxValue = 10; 
  3739        heittovoima.UpperLimit += delegate { heittovoima.Value = 0; }; 
  3840 
  3941        ProgressBar heittoPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
  40         heittoPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   42        heittoPalkki.X = Screen.Left + 15; 
  4143        heittoPalkki.Y = 0; 
  4244        heittoPalkki.Angle = Angle.RightAngle; 
   
  4648    public override void Begin() 
  4749    { 
   50        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.Orange); 
   51        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   52        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Lopeta"); 
   53        alkuValikko.DefaultCancel = 1; 
   54        Add(alkuValikko); 
   55        alkuValikko.AddItemHandler(0, MontakoPelaajaa); 
   56        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   57    } 
   58 
   59    void MontakoPelaajaa() 
   60    { 
   61 
   62        pelaajaLaskuri = new IntMeter(1, 1, 10); 
   63        Label pelaajia = new Label(); 
   64        pelaajia.BindTo(pelaajaLaskuri); 
   65        Add(pelaajia); 
   66 
   67        PushButton lisaa = new PushButton("Lisää"); 
   68        lisaa.Position = pelaajia.Position + new Vector(0, -50); 
   69        lisaa.Clicked += delegate { pelaajaLaskuri.Value++; }; 
   70        Add(lisaa); 
   71 
   72        PushButton vahenna = new PushButton("Vähennä"); 
   73        vahenna.Position = lisaa.Position + new Vector(0, -50); 
   74        vahenna.Clicked += delegate { pelaajaLaskuri.Value--; }; 
   75        Add(vahenna); 
   76 
   77        PushButton aloita = new PushButton("Aloita"); 
   78        aloita.Position = vahenna.Position + new Vector(0, -50); 
   79        aloita.Clicked += AloitaPeli; 
   80        Add(aloita); 
   81 
   82    } 
   83 
   84    void AloitaPeli() 
   85    { 
   86        ClearAll(); 
   87        AloitaKentta("kentta" + kenttaNro); 
   88 
   89    } 
   90 
   91 
   92    void AloitaKentta(string kentanNimi) 
   93    { 
  4894        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  49         for (int i = 0; i < 4; i++) 
   95        for (int i = 0; i < pelaajaLaskuri.Value; i++) 
  5096        { 
  5197            Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(); 
  5298            pelaaja.Pisteet.UpperLimit += VaihdaKenttaa; 
  5399            pelaajat.Add(pelaaja); 
  54  
  55         } 
   100        } 
   101 
  56102        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  57103 
  58          
  59  
  60         LuoKentta(); 
   104        LuoKentta(kentanNimi); 
   105 
   106        double aika = 2; 
   107 
   108        Vector korinNopeus =  new Vector(0, 100); 
   109        if (kenttaNro == 2) korinNopeus = new Vector(-100, 0); 
   110        if (kenttaNro == 3) korinNopeus = new Vector(-100, 100); 
   111        if (kenttaNro == 4) 
   112        { 
   113            aika = 4; 
   114 
   115        } 
   116 
   117 
   118        if (kenttaNro > 1) 
   119        { 
   120            Vector[] korinPaikat = {korinNopeus, -korinNopeus }; 
   121            kori.Velocity = korinPaikat[0]; 
   122            Timer ajastin = new Timer(); 
   123            ajastin.Start(); 
   124            ajastin.Interval = aika; 
   125            ajastin.Timeout += delegate { LiikutaKoria(korinPaikat); }; 
   126 
   127 
   128        } 
  61129        LuoNaytot(); 
   130        LuoVoimamittari(); 
  62131        LisaaNappaimet(); 
  63         LuoVoimamittari(); 
  64132        Camera.ZoomToLevel(); 
  65         
  66     } 
   133    } 
   134 
   135    void LiikutaKoria(Vector[] positions) 
   136    { 
   137        if (kori.Velocity == positions[0]) 
   138            kori.Velocity = positions[1]; 
   139        else kori.Velocity = positions[0]; 
   140    } 
   141 
  67142 
  68143    void VaihdaKenttaa() 
   
  71146        pelaajat.Clear(); 
  72147        vuorossaOlevaPelaaja = 0; 
  73         Begin(); 
  74  
   148        kenttaNro++; 
   149        if (kenttaNro > 4) Exit(); 
   150        AloitaKentta("kentta" + kenttaNro); 
  75151    } 
  76152 
   
  82158        else vuorossaOlevaPelaaja++; 
  83159        MessageDisplay.Add("Pelaajan " + (vuorossaOlevaPelaaja + 1) + " vuoro"); 
  84         pelaaja1.Position = new Vector( -200, 0); 
   160        pelaaja1.Position = new Vector(-200, 0); 
  85161    } 
  86162 
   
  89165    { 
  90166        Label ylareuna = new Label("Pisteet"); 
  91         ylareuna.Position = new Vector(Screen.Right -50, Screen.Top -50); 
  92         int i =1 ; 
   167        ylareuna.Position = new Vector(Screen.Right - 50, Screen.Top - 50); 
   168        int i = 1; 
  93169        foreach (var item in pelaajat) 
  94170        { 
   
  96172            pisteet.BindTo(item.Pisteet); 
  97173            ylareuna.Add(pisteet); 
  98             pisteet.Position += new Vector(0, -i++ * 20);  
   174            pisteet.Position += new Vector(0, -i++ * 20); 
  99175        } 
  100176        Add(ylareuna); 
   
  102178 
  103179 
  104     void LuoKentta() 
  105     { 
  106         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   180    void LuoKentta(string kentanNimi) 
   181    { 
   182        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kentanNimi); 
  107183        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVastustaja); 
  108184        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   
  114190        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
  115191        ylaReuna.Tag = "reuna"; 
   192     
   193 
  116194        Level.CreateHorizontalBorders(0, false, Color.Red); 
  117  
   195        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.Orange); 
  118196        Level.Background.Image = LoadImage("Koripallokenttä"); 
  119         Level.Background.FitToLevel();         
   197        Level.Background.FitToLevel(); 
  120198    } 
  121199 
  122200    void LisaaTuomari(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  123201    { 
  124         PhysicsObject Tuomari = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*1.2, 1.5*korkeus); 
  125       Tuomari.IgnoresCollisionResponse = true; 
  126       Tuomari.Position = paikka; 
  127       Tuomari.Y += 10; 
  128       Tuomari.Image = tuomarinKuva; 
  129       Add(Tuomari); 
   202        PhysicsObject Tuomari = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys * 1.2, 1.5 * korkeus); 
   203        Tuomari.IgnoresCollisionResponse = true; 
   204        Tuomari.Position = paikka; 
   205        Tuomari.Y += 10; 
   206        Tuomari.Image = tuomarinKuva; 
   207        Add(Tuomari); 
  130208    } 
  131209 
   
  140218    void LisaaKori(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  141219    { 
  142         kori = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*1.2, korkeus*1.2); 
   220        kori = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys * 1.2, korkeus * 1.2); 
  143221        kori.IgnoresCollisionResponse = true; 
  144222        kori.Position = paikka; 
   
  150228    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  151229    { 
  152         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus*1.5); 
   230        pelaaja1 = new Pelihahmo(leveys, korkeus * 1.5); 
  153231        pelaaja1.Position = paikka; 
  154232        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  155233        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  156234        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  157         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   235        pelaaja1.KulmaNaytin = new GameObject(LoadImage("Nuoli")); 
   236        pelaaja1.KulmanayttimenEtaisyys = 50; 
   237        Add(pelaaja1.KulmaNaytin); 
   238        MuutaHeittokulmaa(new AnalogState(), pelaaja1); 
   239         
  158240        Add(pelaaja1); 
  159241    } 
   
  161243    void LisaaVastustaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  162244    { 
  163         PlatformCharacter Vastustaja = new PlatformCharacter(leveys, korkeus*2); 
   245        PlatformCharacter Vastustaja = new PlatformCharacter(leveys, korkeus * 2); 
  164246        Vastustaja.Position = paikka; 
  165247        Vastustaja.Mass = 1000.0; 
   
  169251        hyppyAjastin.Start(); 
  170252        hyppyAjastin.Interval = 2; 
  171         hyppyAjastin.Timeout += delegate { if (Vastustaja != null) Vastustaja.Jump((kori.Y -Level.Bottom) * 4); }; 
   253        hyppyAjastin.Timeout += delegate { if (Vastustaja != null) Vastustaja.Jump((kori.Y - Level.Bottom) * 4); }; 
  172254    } 
  173255 
  174256    PhysicsObject LisaaPallo() 
  175257    { 
  176         PhysicsObject Pallo = new PhysicsObject (20,20); 
   258        PhysicsObject Pallo = new PhysicsObject(20, 20); 
  177259        Pallo.Shape = Shape.Circle; 
  178260        Pallo.Image = koripallonKuva; 
   
  193275        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  194276        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  195  
  196         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, HeitaPallo, ""); 
   277        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, HeitaPallo, "Heitä pallo", pelaaja1); 
   278        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, heittovoima.AddValue, null, 0.20); 
   279        Mouse.ListenMovement(0.1, MuutaHeittokulmaa, null, pelaaja1); 
  197280 
  198281        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  199  
  200282        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  201283        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  202         ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  203  
  204         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  205     } 
  206  
  207     void HeitaPallo() 
  208     { 
  209         if (!VoikoHeittaa) 
  210             return; 
   284        ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   285        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, heittovoima.AddValue, null, 0.20); 
   286        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Released, HeitaPallo, "Heitä Pallo", pelaaja1); 
   287        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, MuutaHeittokulmaa, null, pelaaja1); 
   288    } 
   289 
   290    void MuutaHeittokulmaa(AnalogState an, Pelihahmo pelihahmo) 
   291    { 
   292        Angle heittokulma = (Mouse.PositionOnWorld - pelihahmo.Position).Angle; 
   293        pelihahmo.KulmaNaytin.Position = pelihahmo.Position + Vector.FromLengthAndAngle(pelihahmo.KulmanayttimenEtaisyys, (Mouse.PositionOnWorld - pelihahmo.Position).Angle); 
   294        pelihahmo.KulmaNaytin.Angle = heittokulma; 
   295        pelihahmo.Heittokulma = heittokulma; 
   296        if (an.StateVector.Magnitude < 0.1) return; 
   297        heittokulma = an.StateVector.Angle; 
   298        pelihahmo.KulmaNaytin.Position = pelihahmo.Position + Vector.FromLengthAndAngle(pelihahmo.KulmanayttimenEtaisyys, an.StateVector.Angle); 
   299        pelihahmo.KulmaNaytin.Angle = heittokulma; 
   300        pelihahmo.Heittokulma = heittokulma; 
   301    } 
   302 
   303    void HeitaPallo(Pelihahmo pelihahmo) 
   304    { 
   305        if (!VoikoHeittaa) return; 
  211306        VoikoHeittaa = false; 
  212        PhysicsObject pallo = LisaaPallo(); 
  213          
  214         Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pallo.Position).Normalize(); 
  215         pallo.Hit(suunta * 1500); 
  216  
   307        PhysicsObject pallo = LisaaPallo(); 
   308        
   309        Vector suunta = Vector.FromLengthAndAngle(1, pelihahmo.Heittokulma); 
   310        pallo.Hit(suunta * 150 * heittovoima.Value); 
   311        heittovoima.Value = 0; 
  217312        AddCollisionHandler(pallo, PalloOsuu); 
  218313    } 
   314 
  219315 
  220316    void PalloOsuu(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   
  222318        if ("reuna".Equals(kohde.Tag)) return; 
  223319        pallo.Destroy(); 
  224         if (kohde.Tag.Equals("kori")) 
  225             pelaajat[vuorossaOlevaPelaaja].Pisteet.Value++; 
   320        if (kohde.Tag.Equals("kori")) pelaajat[vuorossaOlevaPelaaja].Pisteet.Value++; 
  226321        pallo.Destroyed += delegate { VaihdaPelaajaaVuorossa(); }; 
  227  
  228322        Timer.SingleShot(1.0, delegate { VoikoHeittaa = true; }); 
  229  
  230     } 
  231  
  232  
  233     void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  234     { 
  235         if (hahmo.Position.X >= 200 && nopeus > 0) 
   323    } 
   324 
   325 
   326    void Liikuta(Pelihahmo hahmo, double nopeus) 
   327    { 
   328        if (hahmo.Position.X >= -200 && nopeus > 0) 
  236329        { 
  237330            hahmo.Velocity = new Vector(0, hahmo.Velocity.Y); 
  238331            return; 
  239332        } 
  240             hahmo.Walk(nopeus); 
  241     } 
  242  
  243     void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   333        hahmo.Walk(nopeus); 
   334    } 
   335 
   336    void Hyppaa(Pelihahmo hahmo, double nopeus) 
  244337    { 
  245338        hahmo.Jump(nopeus); 
  246339    } 
  247340 
  248     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  249     { 
  250         maaliAani.Play(); 
  251         MessageDisplay.Add("Heitit korin!"); 
  252         pelaajat[vuorossaOlevaPelaaja].Pisteet.Value++; 
  253         VaihdaPelaajaaVuorossa(); 
  254         //tahti.Destroy(); 
  255     } 
   341    
  256342} 
  257343 
   
  263349    public Pelaaja() 
  264350    { 
  265         pisteet = new IntMeter(0, 0, 10); 
   351        pisteet = new IntMeter(0, 0, 3); 
  266352    } 
  267353 
 • 2013/27/JuhanaR/Korispeli/Korispeli/Korispeli/Korispeli.csproj

  r4369 r4435  
  1919    <ApplicationIcon>Game.ico</ApplicationIcon> 
  2020    <Thumbnail>GameThumbnail.png</Thumbnail> 
   21    <IsWebBootstrapper>false</IsWebBootstrapper> 
   22    <ReferencePath>$(registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Jypeli@Install_Dir)\lib\x86</ReferencePath> 
  2123    <PublishUrl>publish\</PublishUrl> 
  2224    <Install>true</Install> 
   
  2931    <UpdateRequired>false</UpdateRequired> 
  3032    <MapFileExtensions>true</MapFileExtensions> 
  31     <ApplicationRevision>0</ApplicationRevision> 
   33    <ApplicationRevision>1</ApplicationRevision> 
  3234    <ApplicationVersion>1.0.0.%2a</ApplicationVersion> 
  33     <IsWebBootstrapper>false</IsWebBootstrapper> 
  3435    <UseApplicationTrust>false</UseApplicationTrust> 
   36    <PublishWizardCompleted>true</PublishWizardCompleted> 
  3537    <BootstrapperEnabled>true</BootstrapperEnabled> 
  36     <ReferencePath>$(registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Jypeli@Install_Dir)\lib\x86</ReferencePath> 
  3738  </PropertyGroup> 
  3839  <PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Debug|x86' "> 
   
  6061    <PlatformTarget>x86</PlatformTarget> 
  6162    <XnaCompressContent>true</XnaCompressContent> 
   63  </PropertyGroup> 
   64  <PropertyGroup> 
   65    <ManifestCertificateThumbprint>7EC0F7A4770761DACDE1BAEB48870B0E76273216</ManifestCertificateThumbprint> 
   66  </PropertyGroup> 
   67  <PropertyGroup> 
   68    <ManifestKeyFile>Korispeli_TemporaryKey.pfx</ManifestKeyFile> 
   69  </PropertyGroup> 
   70  <PropertyGroup> 
   71    <GenerateManifests>true</GenerateManifests> 
   72  </PropertyGroup> 
   73  <PropertyGroup> 
   74    <SignManifests>true</SignManifests> 
  6275  </PropertyGroup> 
  6376  <ItemGroup> 
   
  113126    <Compile Include="Ohjelma.cs" /> 
  114127    <Compile Include="Korispeli.cs" /> 
   128    <Compile Include="Pelihahmo.cs" /> 
  115129    <Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 
  116130  </ItemGroup> 
   
  152166    </BootstrapperPackage> 
  153167  </ItemGroup> 
   168  <ItemGroup> 
   169    <None Include="Korispeli_TemporaryKey.pfx" /> 
   170  </ItemGroup> 
  154171  <Import Project="$(MSBuildBinPath)\Microsoft.CSharp.targets" /> 
  155172  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\Microsoft.Xna.GameStudio.targets" /> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.