Changeset 442 for lib/Xbox360/Jypeli.xml


Ignore:
Timestamp:
2009-08-11 12:33:00 (11 years ago)
Author:
tekrjant
Message:

Kirjastot päivitetty versioon 1.1

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lib/Xbox360/Jypeli.xml

  r190 r442  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
  7         <member name="T:Jypeli.WorldTextObject"> 
  8             <summary> 
  9             Peliolio, joka sisÀltÀÀ vapaavalintaista tekstiÀ vapaavalintaisella taustalla. 
  10             Kuten <c>TextDisplay</c>, mutta peliolio ruutuolion sijaan. 
  11             Ei noudata fysiikan lakeja, vastaava fysiikkaolio on nimeltÀÀn <c>PhysWorldTextObject</c>. 
  12             </summary> 
  13         </member> 
  14         <member name="T:Jypeli.GameObject"> 
  15             <summary> 
  16             Pelialueella liikkuva olio. 
  17             KÀytÀ fysiikkapeleissÀ <c>PhysicsObject</c>-olioita. 
  18             </summary> 
  19         </member> 
  20         <member name="T:Jypeli.IGameObject"> 
  21             <summary> 
  22             Peliolioiden (myös koottujen) yhteinen rajapinta. 
  23             </summary> 
  24         </member> 
  25         <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
  26             <summary> 
  27             Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  28             </summary> 
  29             <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  30         </member> 
  31         <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
  32             <summary> 
  33             Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  34             </summary> 
  35             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  36         </member> 
  37         <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
  38             <summary> 
  39             Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
  40             </summary> 
  41             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  42         </member> 
  43         <member name="M:Jypeli.IGameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  44             <summary> 
  45             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  46             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  47             </summary> 
  48             <param name="gameTime">The game time.</param> 
  49         </member> 
  50         <member name="M:Jypeli.IGameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  51             <summary> 
  52             SiirtÀÀ oliota. 
  53             </summary> 
  54             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  55         </member> 
  56         <member name="M:Jypeli.IGameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  57             <summary> 
  58             Ajetaan kun olio piirretÀÀn. 
  59             </summary> 
  60             <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
  61             <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
  62         </member> 
  63         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Name"> 
  64             <summary> 
  65             Olion nimi. 
  66             </summary> 
  67         </member> 
  68         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Tag"> 
  69             <summary> 
  70             Vapaasti asetettava merkkijono. 
  71             Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
  72             </summary> 
  73         </member> 
  74         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Game"> 
  75             <summary> 
  76             Viite peliin, johon olio on liitetty. 
  77             </summary> 
  78         </member> 
  79         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Parent"> 
  80             <summary> 
  81             Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
  82             </summary> 
  83         </member> 
  84         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Visible"> 
  85             <summary> 
  86             PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
  87             </summary> 
  88         </member> 
  89         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Size"> 
  90             <summary> 
  91             Olion koko pelimaailmassa. 
  92             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  93             </summary> 
  94         </member> 
  95         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Position"> 
  96             <summary> 
  97             Olion paikka pelimaailmassa. 
  98             </summary> 
  99         </member> 
  100         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Lifetime"> 
  101             <summary> 
  102             Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  103             </summary> 
  104         </member> 
  105         <member name="E:Jypeli.IGameObject.BorderCollision"> 
  106             <summary> 
  107             Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  108             </summary> 
  109         </member> 
  110         <member name="E:Jypeli.IGameObject.AddedToGame"> 
  111             <summary> 
  112             Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  113             </summary> 
  114         </member> 
  115         <member name="E:Jypeli.IGameObject.Removed"> 
  116             <summary> 
  117             Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
  118             </summary> 
  119         </member> 
  120         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Texture"> 
  121             <summary> 
  122             Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
  123             Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
  124             </summary> 
  125         </member> 
  126         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Left"> 
  127             <summary> 
  128             Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
  129             </summary> 
  130         </member> 
  131         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Right"> 
  132             <summary> 
  133             Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
  134             </summary> 
  135         </member> 
  136         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Top"> 
  137             <summary> 
  138             Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
  139             </summary> 
  140         </member> 
  141         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Bottom"> 
  142             <summary> 
  143             Olion alareunan y-koordinaatti. 
  144             </summary> 
  145         </member> 
  146         <member name="P:Jypeli.IGameObject.X"> 
  147             <summary> 
  148             Olion paikan X-koordinaatti. 
  149             </summary> 
  150         </member> 
  151         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Y"> 
  152             <summary> 
  153             Olion paikan Y-koordinaatti. 
  154             </summary> 
  155         </member> 
  156         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Angle"> 
  157             <summary> 
  158             Olion kulma tai rintamasuunta 
  159             Nolla = osoittaa oikealle. 
  160             </summary> 
  161         </member> 
  162         <member name="F:Jypeli.GameObject.game"> 
  163             <summary> 
  164             Viite peliin, johon olio on liitetty. 
  165             Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
  166             </summary> 
  167         </member> 
  168         <member name="F:Jypeli.GameObject.parent"> 
  169             <summary> 
  170             Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
  171             Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
  172             </summary> 
  173         </member> 
  174         <member name="F:Jypeli.GameObject.size"> 
  175             <summary> 
  176             Olion koko pelimaailmassa. 
  177             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  178             </summary> 
  179         </member> 
  180         <member name="F:Jypeli.GameObject.resTextureToLoad"> 
  181             <summary> 
  182             Tekstuurin nimi, joka ladataan pelin resursseista heti kun olio 
  183             lisÀtÀÀn peliin. 
  184             </summary> 
  185         </member> 
  186         <member name="F:Jypeli.GameObject.TextureWrapSize"> 
  187             <summary> 
  188             MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan tekstuuri piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
  189             tekstuurin 3 kertaa vaakasuunnassa ja 2 kertaa pystysuunnassa. 
  190             </summary> 
  191         </member> 
  192         <member name="M:Jypeli.GameObject.calculateSize(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  193             <summary> 
  194             Laskee olion koon sen leveimmistÀ kohdista. 
  195             </summary> 
  196             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  197             <returns>Olion koko</returns> 
  198         </member> 
  199         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String)"> 
  200             <summary> 
  201             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja nimeÀÀ sen. 
  202             </summary> 
  203             <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
  204         </member> 
  205         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor"> 
  206             <summary> 
  207             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
  208             Ei nimeÀ oliota. 
  209             </summary> 
  210         </member> 
  211         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  212             <summary> 
  213             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
  214             nimen ja muodon. 
  215             </summary> 
  216             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  217             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  218         </member> 
  219         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  220             <summary> 
  221             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
  222             muodon ja oletusnimen. 
  223             </summary> 
  224             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  225         </member> 
  226         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.AnimatedTexture)"> 
  227             <summary> 
  228             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
  229             KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla on yksi animoitu tekstuuri (valmiina). 
  230             </summary> 
  231             <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
  232             <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
  233             <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
  234             <param name="size">Olion koko.</param> 
  235             <param name="animtex">Animoitu tekstuuri.</param> 
  236         </member> 
  237         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  238             <summary> 
  239             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
  240             KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla ei ole tekstuurissaan animaatiota. 
  241             </summary> 
  242             <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
  243             <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
  244             <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
  245             <param name="size">Olion koko.</param> 
  246             <param name="texture">Olion tekstuuri.</param> 
  247         </member> 
  248         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnDraw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  249             <summary> 
  250             Ajetaan kun oliota piirretÀÀn. PiirtÀmisen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn metodin. 
  251             Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan vastaavaa metodia (eli base.OnDraw(drawing, gameTime)). 
  252             </summary> 
  253         </member> 
  254         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  255             <summary> 
  256             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  257             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  258             </summary> 
  259             <param name="gameTime">The game time.</param> 
  260         </member> 
  261         <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  262             <summary> 
  263             Ajetaan kun oliota halutaan pÀivittÀÀ. 
  264             Animoi tekstuurit, tarkistaa törmÀykset ja kutsuu automaattisesti metodia Brain.Update. 
  265             Jos haluat lisÀtÀ toiminnallisuutta, toteuta <see cref="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"/> tÀmÀn metodin sijasta. 
  266             </summary> 
  267             <param name="gameTime">Aika viimeisestÀ kutsusta metodiin Microsoft.Xna.Framework.GameComponent.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)</param> 
  268         </member> 
  269         <member name="M:Jypeli.GameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  270             <summary> 
  271             Kutsutaan, kun olio piirretÀÀn. 
  272             </summary> 
  273             <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
  274             <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
  275         </member> 
  276         <member name="M:Jypeli.GameObject.getDrawScale"> 
  277             <summary> 
  278             Palauttaa piirtoskaalan. 
  279             </summary> 
  280         </member> 
  281         <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  282             <summary> 
  283             SiirtÀÀ oliota. 
  284             </summary> 
  285             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  286         </member> 
  287         <member name="M:Jypeli.GameObject.LoadResourceTexture(System.String)"> 
  288             <summary> 
  289             Lataa tekstuurin nimeltÀ pelin sisÀisestÀ resurssitiedostosta. 
  290             Jos oliota ei ole lisÀtty peliin, ladataan tekstuuri myöhemmin. 
  291             </summary> 
  292             <param name="resName">Tekstuurin nimi resurssitiedostossa.</param> 
  293         </member> 
  294         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
  295             <summary> 
  296             Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  297             </summary> 
  298             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  299         </member> 
  300         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
  301             <summary> 
  302             Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
  303             </summary> 
  304             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  305         </member> 
  306         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
  307             <summary> 
  308             Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  309             </summary> 
  310             <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  311         </member> 
  312         <member name="P:Jypeli.GameObject.Name"> 
  313             <summary> 
  314             Olion nimi. 
  315             </summary> 
  316         </member> 
  317         <member name="P:Jypeli.GameObject.Game"> 
  318             <summary> 
  319             Viite peliin, johon olio on liitetty. 
  320             </summary> 
  321         </member> 
  322         <member name="P:Jypeli.GameObject.Parent"> 
  323             <summary> 
  324             Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
  325             </summary> 
  326         </member> 
  327         <member name="P:Jypeli.GameObject.Tag"> 
  328             <summary> 
  329             Vapaasti asetettava merkkijono. 
  330             Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
  331             </summary> 
  332         </member> 
  333         <member name="P:Jypeli.GameObject.Visible"> 
  334             <summary> 
  335             PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
  336             </summary> 
  337         </member> 
  338         <member name="P:Jypeli.GameObject.Brain"> 
  339             <summary> 
  340             Olion aivot. 
  341             Ks. <c>Brain</c> 
  342             </summary> 
  343         </member> 
  344         <member name="P:Jypeli.GameObject.Lifetime"> 
  345             <summary> 
  346             Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  347             </summary> 
  348         </member> 
  349         <member name="E:Jypeli.GameObject.BorderCollision"> 
  350             <summary> 
  351             Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  352             </summary> 
  353         </member> 
  354         <member name="E:Jypeli.GameObject.AddedToGame"> 
  355             <summary> 
  356             Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  357             </summary> 
  358         </member> 
  359         <member name="E:Jypeli.GameObject.Removed"> 
  360             <summary> 
  361             Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
  362             </summary> 
  363         </member> 
  364         <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
  365             <summary> 
  366             Olion koko pelimaailmassa. 
  367             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  368             </summary> 
  369         </member> 
  370         <member name="P:Jypeli.GameObject.Width"> 
  371             <summary> 
  372             Olion pituus (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
  373             </summary> 
  374         </member> 
  375         <member name="P:Jypeli.GameObject.Height"> 
  376             <summary> 
  377             Olion korkeus (Y-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
  378             </summary> 
  379         </member> 
  380         <member name="P:Jypeli.GameObject.Position"> 
  381             <summary> 
  382             Olion paikka pelimaailmassa. 
  383             </summary> 
  384         </member> 
  385         <member name="P:Jypeli.GameObject.LastPosition"> 
  386             <summary> 
  387             Olion edellinen paikka pelimaailmassa. 
  388             </summary> 
  389         </member> 
  390         <member name="P:Jypeli.GameObject.Left"> 
  391             <summary> 
  392             Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
  393             </summary> 
  394         </member> 
  395         <member name="P:Jypeli.GameObject.Right"> 
  396             <summary> 
  397             Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
  398             </summary> 
  399         </member> 
  400         <member name="P:Jypeli.GameObject.Top"> 
  401             <summary> 
  402             Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
  403             </summary> 
  404         </member> 
  405         <member name="P:Jypeli.GameObject.Bottom"> 
  406             <summary> 
  407             Olion alareunan y-koordinaatti. 
  408             </summary> 
  409         </member> 
  410         <member name="P:Jypeli.GameObject.X"> 
  411             <summary> 
  412             Olion paikan X-koordinaatti. 
  413             </summary> 
  414         </member> 
  415         <member name="P:Jypeli.GameObject.Y"> 
  416             <summary> 
  417             Olion paikan Y-koordinaatti. 
  418             </summary> 
  419         </member> 
  420         <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
  421             <summary> 
  422             Olion kulma tai rintamasuunta. 
  423             Nolla = osoittaa oikealle. 
  424             </summary>       
  425         </member> 
  426         <member name="P:Jypeli.GameObject.Origin"> 
  427             <summary> 
  428             Olion keskipiste eli origo. 
  429             </summary> 
  430         </member> 
  431         <member name="P:Jypeli.GameObject.AnimatedTexture"> 
  432             <summary> 
  433             Animoitu tekstuuri. Jos null, tekstuuria ei piirretÀ. 
  434             </summary> 
  435         </member> 
  436         <member name="P:Jypeli.GameObject.Texture"> 
  437             <summary> 
  438             Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
  439             Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
  440             </summary> 
  441         </member> 
  442         <member name="P:Jypeli.GameObject.Color"> 
  443             <summary> 
  444             VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
  445             </summary> 
  446         </member> 
  447         <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureFillsShape"> 
  448             <summary> 
  449             MÀÀrittÀÀ, tÀyttÀÀkö tekstuuri olion muodon jos olio on suurempi kuin sille 
  450             mÀÀrÀtty tekstuuri. 
  451             </summary> 
  452         </member> 
  453         <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
  454             <summary> 
  455             Olion muoto. 
  456             </summary> 
  457         </member> 
  458         <member name="F:Jypeli.WorldTextObject.spriteBatch"> 
  459             <summary> 
  460             SpriteBatch, jolla teksti piirretÀÀn tekstuurin pinnalle. 
  461             Ei kÀytetÀ ruudulle piirtÀmiseen. 
  462             </summary> 
  463         </member> 
  464         <member name="F:Jypeli.WorldTextObject.textHeight"> 
  465             <summary> 
  466             Tekstin korkeus pikseleinÀ. 
  467             </summary> 
  468         </member> 
  469         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  470             <summary> 
  471             Alustaa uuden maailmantekstiolion annetulla fontilla. 
  472             </summary> 
  473             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  474             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  475             <param name="font">Fontti, jolla teksti kirjoitetaan.</param> 
  476         </member> 
  477         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.RealTimeGame)"> 
  478             <summary> 
  479             Alustaa uuden maailmantekstiolion oletusfontilla. 
  480             </summary> 
  481             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  482             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  483         </member> 
  484         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.Dispose"> 
  485             <summary> 
  486             Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
  487             </summary> 
  488         </member> 
  489         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.UpdateDimensions"> 
  490             <summary> 
  491             PÀivittÀÀ tekstin dimensiot. 
  492             </summary> 
  493         </member> 
  494         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.TextFont"> 
  495             <summary> 
  496             Fontti, jota kÀytetÀÀn tekstin piirtÀmiseen. 
  497             </summary> 
  498         </member> 
  499         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.Text"> 
  500             <summary> 
  501             Olion teksti. 
  502             </summary> 
  503         </member> 
  504         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.TextColor"> 
  505             <summary> 
  506             Tekstin vÀri. 
  507             </summary> 
  508         </member> 
  509         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.BackgroundColor"> 
  510             <summary> 
  511             Tekstin taustavÀri. 
  512             </summary> 
  513         </member> 
  514         <member name="T:Jypeli.PhysWorldTextObject"> 
  515             <summary> 
  516             Fysiikkapeliolio, joka sisÀltÀÀ vapaavalintaista tekstiÀ vapaavalintaisella taustalla. 
  517             Kuten <c>TextDisplay</c>, mutta fysiikkaolio ruutuolion sijaan. 
  518             Vastaava ei-fysiikkaolio on nimeltÀÀn <c>WorldTextObject</c>. 
  519             </summary> 
  520         </member> 
  521         <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
  522             <summary> 
  523             Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
  524             Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
  525             </summary> 
  526         </member> 
  527         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
  528             <summary> 
  529             Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
  530             </summary> 
  531             <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
  532         </member> 
  533         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(System.Object,Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
  534             <summary> 
  535             Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
  536             </summary> 
  537             <param name="sender">Toinen törmÀÀjÀ</param> 
  538             <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
  539         </member> 
  540         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnExitOverlap(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  541             <summary> 
  542             Kutsutaan kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
  543             </summary> 
  544             <param name="other">Toinen olio.</param> 
  545         </member> 
  546         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnOverlapping(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  547             <summary> 
  548             Kutsutaan kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
  549             </summary> 
  550             <param name="other">Toinen olio.</param> 
  551         </member> 
  552         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,System.Double,System.Double)"> 
  553             <summary> 
  554             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  555             NimeÀÀ objektin. 
  556             </summary> 
  557             <param name="name">Nimi.</param> 
  558             <param name="width">Leveys.</param> 
  559             <param name="height">Korkeus.</param> 
  560             <returns></returns> 
  561         </member> 
  562         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double)"> 
  563             <summary> 
  564             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  565             Ei nimeÀ luotua objektia. 
  566             </summary> 
  567             <param name="width">Leveys.</param> 
  568             <param name="height">Korkeus.</param> 
  569             <returns></returns> 
  570         </member> 
  571         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  572             <summary> 
  573             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  574             Ei nimeÀ objektia. 
  575             </summary> 
  576             <param name="shape">Muoto.</param> 
  577             <returns></returns> 
  578         </member> 
  579         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  580             <summary> 
  581             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  582             NimeÀÀ objektin. 
  583             </summary> 
  584             <param name="name">Nimi.</param> 
  585             <param name="shape">Muoto.</param> 
  586             <returns></returns> 
  587         </member> 
  588         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  589             <summary> 
  590             Luo uuden fysiikkaolion. 
  591             </summary> 
  592             <param name="mass">Massa.</param> 
  593             <param name="shape">Muoto.</param> 
  594         </member> 
  595         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  596             <summary> 
  597             Luo uuden fysiikkaolion. 
  598             </summary> 
  599             <param name="name">Nimi.</param> 
  600             <param name="mass">Massa.</param> 
  601             <param name="shape">Muoto.</param> 
  602         </member> 
  603         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  604             <summary> 
  605             Luo uuden fysiikkaolion. 
  606             </summary> 
  607             <param name="name">Nimi.</param> 
  608             <param name="width">Leveys.</param> 
  609             <param name="height">Korkeus.</param> 
  610             <param name="mass">Massa.</param> 
  611         </member> 
  612         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  613             <summary> 
  614             Alustaa olion staattiseksi. 
  615             </summary> 
  616         </member> 
  617         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  618             <summary> 
  619             TyöntÀÀ oliota. 
  620             </summary> 
  621             <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
  622         </member> 
  623         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  624             <summary> 
  625             Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
  626             </summary> 
  627         </member> 
  628         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
  629             <summary> 
  630             PysÀyttÀÀ olion. 
  631             </summary> 
  632         </member> 
  633         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.UpdateShapeFromSize"> 
  634             <summary> 
  635             PÀivittÀÀ olion muodon asetetun koon mukaan. 
  636             </summary> 
  637         </member> 
  638         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.GetUnderlyingObject"> 
  639             <summary> 
  640             Palauttaa (pÀÀllimmÀisen) olion, jonka pÀÀllÀ tÀmÀ olio on tai pÀinvastoin. 
  641             </summary> 
  642             <returns><c>PhysicsObject</c>, tai <c>null</c> jos ei minkÀÀn pÀÀllÀ.</returns> 
  643         </member> 
  644         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Overlaps(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  645             <summary> 
  646             Tarkistaa, onko olio toisen olion pÀÀllÀ. 
  647             </summary> 
  648             <param name="target">Toinen olio.</param> 
  649             <returns><c>bool</c></returns> 
  650             <exception cref="T:System.InvalidOperationException"></exception> 
  651         </member> 
  652         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  653             <summary> 
  654             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  655             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  656             </summary> 
  657             <param name="gameTime">The game time.</param> 
  658         </member> 
  659         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
  660             <summary> 
  661             Fysiikkaolion keho. 
  662             </summary> 
  663         </member> 
  664         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
  665             <summary> 
  666             Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
  667             </summary> 
  668         </member> 
  669         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Origin"> 
  670             <summary> 
  671             Olion origon eli nollakohdan sijainti. 
  672             </summary> 
  673         </member> 
  674         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
  675             <summary> 
  676             Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
  677             </summary> 
  678         </member> 
  679         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
  680             <summary> 
  681             Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
  682             </summary> 
  683         </member> 
  684         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Mass"> 
  685             <summary> 
  686             Olion massa. MitÀ suurempi massa, sitÀ suurempi voima tarvitaan olion liikuttamiseksi. 
  687             </summary> 
  688         </member> 
  689         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MomentOfInertia"> 
  690             <summary> 
  691             Olion hitausmomentti. MitÀ suurempi hitausmomentti, sitÀ enemmÀn vÀÀntöÀ tarvitaan 
  692             olion pyörittÀmiseksi. Jos hitausmomentti on double.PositiveInfinity, niin olio ei pyöri ollenkaan. 
  693             </summary> 
  694         </member> 
  695         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
  696             <summary> 
  697             Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
  698             toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
  699             </summary> 
  700         </member> 
  701         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
  702             <summary> 
  703             Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
  704             (esim. laatikko liukuu maata pitkin). 
  705             </summary> 
  706         </member> 
  707         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
  708             <summary> 
  709             Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
  710             Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
  711             sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
  712             </summary> 
  713         </member> 
  714         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
  715             <summary> 
  716             Olion nopeus. 
  717             </summary> 
  718         </member> 
  719         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
  720             <summary> 
  721             Olion kulmanopeus. 
  722             </summary> 
  723         </member> 
  724         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
  725             <summary> 
  726             Olion muoto. 
  727             </summary> 
  728         </member> 
  729         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IsAddedToGame"> 
  730             <summary> 
  731             Onko olio lisÀtty peliin. 
  732             </summary> 
  733             <value><c>true</c> jos olio on lisÀtty peliin, muuten <c>false</c>.</value> 
  734         </member> 
  735         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CheckOverlap"> 
  736             <summary> 
  737             Tarkistetaanko, minkÀ toisen olion pÀÀllÀ tÀmÀ olio tÀllÀ hetkellÀ on. 
  738             Asetetaan automaattisesti <c>GetUnderlyingObject</c>-metodissa. 
  739             </summary> 
  740             <value><c>true</c> if [checks overlap]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
  741         </member> 
  742         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
  743             <summary> 
  744             JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
  745             </summary> 
  746         </member> 
  747         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
  748             <summary> 
  749             JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
  750             tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
  751             </summary> 
  752         </member> 
  753         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
  754             <summary> 
  755             JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
  756             </summary> 
  757         </member> 
  758         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
  759             <summary> 
  760             JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
  761             huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
  762             </summary> 
  763         </member> 
  764         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
  765             <summary> 
  766             Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
  767             KÀytÀ peliluokan metodia <c>PhysicsGame.AddCollisionHandler</c> lisÀtÀksesi 
  768             törmÀyskÀsittelijÀn. 
  769             </summary> 
  770         </member> 
  771         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Overlapping"> 
  772             <summary> 
  773             Tapahtuu, kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
  774             <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
  775             </summary> 
  776         </member> 
  777         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.ExitOverlap"> 
  778             <summary> 
  779             Tapahtuu, kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
  780             <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
  781             </summary> 
  782         </member> 
  783         <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.spriteBatch"> 
  784             <summary> 
  785             SpriteBatch, jolla teksti piirretÀÀn tekstuurin pinnalle. 
  786             Ei kÀytetÀ ruudulle piirtÀmiseen. 
  787             </summary> 
  788         </member> 
  789         <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.font"> 
  790             <summary> 
  791             Fontti, jota kÀytetÀÀn tekstin piirtÀmiseen. 
  792             </summary> 
  793         </member> 
  794         <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.textHeight"> 
  795             <summary> 
  796             Tekstin korkeus pikseleinÀ. 
  797             </summary> 
  798         </member> 
  799         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
  800             <summary> 
  801             Alustaa uuden fysiikkatekstiolion annetulla fontilla. 
  802             </summary> 
  803             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  804             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  805             <param name="font">Fontti, jolla teksti kirjoitetaan.</param> 
  806             <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
  807             <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
  808             <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
  809             <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
  810         </member> 
  811         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
  812             <summary> 
  813             Alustaa uuden fysiikkatekstiolion oletusfontilla. 
  814             </summary> 
  815             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  816             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  817             <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
  818             <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
  819             <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
  820             <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
  821         </member> 
  822         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.Dispose"> 
  823             <summary> 
  824             Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
  825             </summary> 
  826         </member> 
  827         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.UpdateDimensions"> 
  828             <summary> 
  829             PÀivittÀÀ tekstin dimensiot. 
  830             </summary> 
  831         </member> 
  832         <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.Text"> 
  833             <summary> 
  834             Olion teksti. 
  835             </summary> 
  836         </member> 
  837         <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.TextColor"> 
  838             <summary> 
  839             Tekstin vÀri. 
  840             </summary> 
  841         </member> 
  842         <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.BackgroundColor"> 
  843             <summary> 
  844             Tekstin taustavÀri. 
  845             </summary> 
  846         </member> 
  847         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.ListView"> 
  848             <summary> 
  849             ListanÀyttö, joka nÀyttÀÀ merkkijonoja allekkain. 
  850             Merkkijonot eivÀt ole valittavia (kÀytÀ <c>SelectionList</c>-luokkaa jos haluat 
  851             listan, josta voi valita) 
  852             <example> 
  853             ListView lista = new ListView( this ); 
  854             lista.Items.Add( "jono1" ); 
  855             lista.Items.Add( "jono2" ); 
  856             Add( lista ); 
  857             </example> 
  858             </summary> 
  859         </member> 
  8607        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay"> 
  8618            <summary> 
   
  1067214            </summary> 
  1068215        </member> 
   216        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.BackGroundColor"> 
   217            <summary> 
   218            TaustavÀri. 
   219            </summary> 
   220        </member> 
  1069221        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.AutoSize"> 
  1070222            <summary> 
   
  1105257            </summary> 
  1106258        </member> 
  1107         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListView.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  1108             <summary> 
  1109             Alustaa uuden listanÀytön annetuilla fonteilla. 
  1110             </summary> 
  1111             <param name="game">Peli, johon nÀyttö lisÀtÀÀn.</param> 
  1112             <param name="titlefont">Otsikon fontti.</param> 
  1113             <param name="itemfont">Merkkijonojen fontti.</param> 
  1114         </member> 
  1115         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListView.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  1116             <summary> 
  1117             Alustaa uuden listanÀytön oletusfonteilla. 
  1118             </summary> 
  1119             <param name="game">Peli, johon nÀyttö lisÀtÀÀn.</param> 
  1120         </member> 
  1121         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListView.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1122             <summary> 
  1123             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1124             </summary> 
  1125             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  1126             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  1127             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1128         </member> 
  1129         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemFont"> 
  1130             <summary> 
  1131             Fontti, jolla merkkijonot piirretÀÀn. 
  1132             </summary> 
  1133         </member> 
  1134         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.Items"> 
  1135             <summary> 
  1136             Lista nÀytettÀvistÀ merkkijonoista. 
  1137             </summary> 
  1138         </member> 
  1139         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemColor"> 
  1140             <summary> 
  1141             VÀri, jolla merkkijonot piirretÀÀn. 
  1142             </summary> 
  1143         </member> 
  1144         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemHeight"> 
  1145             <summary> 
  1146             Yhden merkkijonon korkeus. 
  1147             </summary> 
  1148         </member> 
  1149         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemIndent"> 
  1150             <summary> 
  1151             Kahden merkkijonon vÀliin jÀtettÀvÀ tila pikseleinÀ. 
  1152             </summary> 
  1153         </member> 
  1154         <member name="T:Jypeli.ResourcesXbox"> 
  1155             <summary> 
  1156               A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc. 
  1157             </summary> 
  1158         </member> 
  1159         <member name="P:Jypeli.ResourcesXbox.ResourceManager"> 
  1160             <summary> 
  1161               Returns the cached ResourceManager instance used by this class. 
  1162             </summary> 
  1163         </member> 
  1164         <member name="P:Jypeli.ResourcesXbox.Culture"> 
  1165             <summary> 
  1166               Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all 
  1167               resource lookups using this strongly typed resource class. 
  1168             </summary> 
  1169         </member> 
  1170         <member name="T:Jypeli.JointEventArgs"> 
  1171             <summary> 
  1172             Niveltapahtuman argumentit. 
  1173             </summary> 
  1174         </member> 
  1175         <member name="M:Jypeli.JointEventArgs.#ctor(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  1176             <summary> 
  1177             Alustaa uudet argumentit niveltapahtumalle. 
  1178             </summary> 
  1179             <param name="j">Nivel, jolla fysiikkaoliot on kiinnitetty toisiinsa..</param> 
  1180         </member> 
  1181         <member name="P:Jypeli.JointEventArgs.Joint"> 
  1182             <summary> 
  1183             Nivel, jolla fysiikkaoliot on kiinnitetty toisiinsa. 
  1184             </summary> 
  1185         </member> 
  1186         <member name="T:Jypeli.Joints"> 
  1187             <summary> 
  1188             Kokoelma niveliÀ, joilla fysiikkaoliot kiinnitetÀÀn toisiinsa. 
  1189             </summary> 
  1190         </member> 
  1191         <member name="M:Jypeli.Joints.Add(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  1192             <summary> 
  1193             LisÀÀ uuden nivelen. 
  1194             </summary> 
  1195             <param name="j">LisÀttÀvÀ nivel.</param> 
  1196         </member> 
  1197         <member name="M:Jypeli.Joints.Remove(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  1198             <summary> 
  1199             Poistaa nivelen. 
  1200             </summary> 
  1201             <param name="j">Poistettava nivel.</param> 
  1202         </member> 
  1203         <member name="E:Jypeli.Joints.Adding"> 
  1204             <summary> 
  1205             Tapahtuu kun lisÀtÀÀn uusi nivel. 
  1206             </summary> 
  1207         </member> 
  1208         <member name="E:Jypeli.Joints.Removing"> 
  1209             <summary> 
  1210             Tapahtuu kun nivel poistetaan. 
  1211             </summary> 
  1212         </member> 
  1213         <member name="T:Jypeli.DataStorage"> 
  1214             <summary> 
  1215             Tiedon tallentamiseen ja lataamiseen tarkoitettu luokka. 
  1216             </summary> 
  1217         </member> 
  1218         <member name="M:Jypeli.DataStorage.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Game)"> 
  1219             <summary> 
  1220             Luo uuden tietovarastoluokan. 
  1221             KÀytÀ mieluummin peliluokan omaa, jos vain mahdollista. 
  1222             </summary> 
  1223             <param name="game">The game.</param> 
  1224         </member> 
  1225         <member name="M:Jypeli.DataStorage.Dispose"> 
  1226             <summary> 
  1227             Vapauttaa resurssit, kun olio tuhotaan. 
  1228             </summary> 
  1229         </member> 
  1230         <member name="M:Jypeli.DataStorage.assertDeviceFound(System.IAsyncResult)"> 
  1231             <summary> 
  1232             TakaisinkytkentÀmetodi Xbox-mediavalintaikkunalle. ÄlÀ kutsu suoraan. 
  1233             </summary> 
  1234         </member> 
  1235         <member name="M:Jypeli.DataStorage.OpenFile(System.String,System.IO.FileMode)"> 
  1236             <summary> 
  1237             Avaa tiedoston. 
  1238             </summary> 
  1239             <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
  1240             <param name="filemode"> 
  1241             Tila, jossa tiedosto avataan (luku, kirjoitus). Ks. <c>FileMode</c> 
  1242             </param> 
  1243             <returns>Virta tiedostoon</returns> 
  1244         </member> 
  1245         <member name="M:Jypeli.DataStorage.CloseFile(System.IO.Stream)"> 
  1246             <summary> 
  1247             Sulkee tiedoston 
  1248             </summary> 
  1249             <param name="s">Virta tiedostoon.</param> 
  1250         </member> 
  1251         <member name="M:Jypeli.DataStorage.LoadData(System.String,System.Type)"> 
  1252             <summary> 
  1253             Lataa olion tiedostosta. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
  1254             </summary> 
  1255             <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
  1256             <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
  1257             <returns>Ladattu olio</returns> 
  1258         </member> 
  1259         <member name="M:Jypeli.DataStorage.SaveData(System.String,System.Object,System.Type)"> 
  1260             <summary> 
  1261             Tallentaa olion tiedostoon. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
  1262             </summary> 
  1263             <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
  1264             <param name="obj">Tallennettava olio.</param> 
  1265             <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
  1266         </member> 
  1267         <member name="M:Jypeli.DataStorage.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1268             <summary> 
  1269             PÀivittÀÀ varaston tilan. Kutsutaan peliluokasta. 
  1270             </summary> 
  1271             <param name="time">Peliaika.</param> 
  1272         </member> 
  1273         <member name="P:Jypeli.DataStorage.MediaSelection"> 
  1274             <summary> 
  1275             Xbox-mediavalintaikkuna nÀkyvissÀ/pois nÀkyvistÀ. 
  1276             Ikkunasta voi valita, tallennetaanko kovalevylle vai muistikortille. 
  1277             </summary> 
  1278             <value><c>true</c> if [media selection]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
  1279         </member> 
  1280         <member name="T:Jypeli.Collision"> 
  1281             <summary> 
  1282             TörmÀys. 
  1283             </summary> 
  1284         </member> 
  1285         <member name="F:Jypeli.Collision.Obj"> 
  1286             <summary> 
  1287             TörmÀÀjÀ. 
  1288             </summary> 
  1289         </member> 
  1290         <member name="F:Jypeli.Collision.Other"> 
  1291             <summary> 
  1292             TörmÀyksen kohde. 
  1293             </summary> 
  1294         </member> 
  1295         <member name="M:Jypeli.Collision.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  1296             <summary> 
  1297             Alustaa uuden törmÀyksen. 
  1298             </summary> 
  1299             <param name="obj">TörmÀÀjÀ.</param> 
  1300             <param name="other">TörmÀyksen kohde.</param> 
  1301         </member> 
  1302         <member name="T:Jypeli.Assets.MeleeWeapon"> 
  1303             <summary> 
  1304             LÀhitaisteluase. 
  1305             </summary> 
  1306         </member> 
  1307         <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon"> 
  1308             <summary> 
  1309             Ase. Voi olla joko lÀhitaistelu- tai ampuma-ase. 
  1310             </summary> 
  1311         </member> 
  1312         <member name="T:Jypeli.Assets.Item"> 
  1313             <summary> 
  1314             Item-luokka eli esine. 
  1315             </summary> 
  1316         </member> 
  1317         <member name="M:Jypeli.Assets.Item.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  1318             <summary> 
  1319             Luo uuden esineen. 
  1320             </summary> 
  1321             <param name="mass">Massa.</param> 
  1322             <param name="shape">Muoto.</param> 
  1323         </member> 
  1324         <member name="M:Jypeli.Assets.Item.Activate"> 
  1325             <summary> 
  1326             KÀyttÀÀ esinettÀ. 
  1327             </summary> 
  1328             <returns>Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false.</returns> 
  1329         </member> 
  1330         <member name="M:Jypeli.Assets.Item.DeActivate"> 
  1331             <summary> 
  1332             Poistaa esineen kÀytöstÀ inventaariosta. 
  1333             </summary> 
  1334         </member> 
  1335         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Name"> 
  1336             <summary> 
  1337             Esineen nimi. 
  1338             </summary> 
  1339             <value>Nimi.</value> 
  1340         </member> 
  1341         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Description"> 
  1342             <summary> 
  1343             Esineen seloste, mitÀ se tekee, historia yms. 
  1344             </summary> 
  1345             <value>Seloste.</value> 
  1346         </member> 
  1347         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Type"> 
  1348             <summary> 
  1349             Esineen tyyppi. 
  1350             </summary> 
  1351             <value>Tyypin nimi.</value> 
  1352         </member> 
  1353         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Features"> 
  1354             <summary> 
  1355             Esineen ominaisuudet tai vaikutukset. 
  1356             </summary> 
  1357             <value>Ominaisuudet.</value> 
  1358         </member> 
  1359         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Identified"> 
  1360             <summary> 
  1361             Onko esine tunnistettu vai ei. Tunnistamattoman esineen tietoja ei nÀytetÀ. 
  1362             </summary> 
  1363             <value><c>true</c>, jos tunnistettu; muuten <c>false</c>.</value> 
  1364         </member> 
  1365         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Stackable"> 
  1366             <summary> 
  1367             Voiko tavaran laittaa toisen tavaran pÀÀlle inventaariossa. 
  1368             (EI TOTEUTETTU) 
  1369             </summary> 
  1370             <value><c>true</c> jos voi, <c>false</c>, jos ei voi.</value> 
  1371         </member> 
  1372         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.NumberOfUses"> 
  1373             <summary> 
  1374             Kuinka monta kertaa esinettÀ voi kÀyttÀÀ. 
  1375             </summary> 
  1376         </member> 
  1377         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.DestroyedAfterUse"> 
  1378             <summary> 
  1379             Tuhoutuuko esine, kun se on kulutettu loppuun eli kun sitÀ ei voi enÀÀ kÀyttÀÀ. 
  1380             </summary> 
  1381             <value><c>true</c> jos tuhoutuu, <c>false</c> jos ei.</value> 
  1382         </member> 
  1383         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.IsActivated"> 
  1384             <summary> 
  1385             Onko esine kÀytössÀ tai aktivoitu. 
  1386             </summary> 
  1387             <value><c>true</c> jos on; muuten, <c>false</c>.</value> 
  1388         </member> 
  1389         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Owner"> 
  1390             <summary> 
  1391             Esineen omistaja. 
  1392             </summary> 
  1393             <value>Omistaja.</value> 
  1394         </member> 
  1395         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.None"> 
  1396             <summary> 
  1397             Ei asetta. 
  1398             </summary> 
  1399         </member> 
  1400         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.joint"> 
  1401             <summary> 
  1402             Fysiikkamoottorin nivel, jolla ase on kiinnitetty omistajaansa. 
  1403             </summary> 
  1404         </member> 
  1405         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingType"> 
  1406             <summary> 
  1407             Aktiivisen ÀÀnen tyyppi. 
  1408             </summary> 
  1409         </member> 
  1410         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlaying"> 
  1411             <summary> 
  1412             Aktiivisen ÀÀnen instanssi. 
  1413             </summary> 
  1414         </member> 
  1415         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingTime"> 
  1416             <summary> 
  1417             Aktiivisen ÀÀnen aikaindeksi. 
  1418             </summary> 
  1419         </member> 
  1420         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.SetOwner(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Level)"> 
  1421             <summary> 
  1422             Asettaa aseelle uuden omistajan. 
  1423             Ase kulkee automaattisesti omistajansa mukana. 
  1424             </summary> 
  1425             <param name="owner">Uusi omistaja.</param> 
  1426             <param name="level">KenttÀ.</param> 
  1427         </member> 
  1428         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnEquipping"> 
  1429             <summary> 
  1430             Kutsutaan, kun ase otetaan kÀyttöön. 
  1431             </summary> 
  1432         </member> 
  1433         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUnequipping"> 
  1434             <summary> 
  1435             Kutsutaan, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
  1436             </summary> 
  1437         </member> 
  1438         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1439             <summary> 
  1440             Alustaa uuden aseen. 
  1441             </summary> 
  1442             <param name="name">Nimi.</param> 
  1443             <param name="width">Leveys.</param> 
  1444             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1445             <param name="mass">Massa.</param> 
  1446         </member> 
  1447         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor"> 
  1448             <summary> 
  1449             Alustaa uuden aseen oletusarvoilla. 
  1450             </summary> 
  1451         </member> 
  1452         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Use"> 
  1453             <summary> 
  1454             KÀyttÀÀ asetta riippumatta sen tyypistÀ. 
  1455             </summary> 
  1456             <returns>Ammus, jos sellainen syntyy. Muuten null.</returns> 
  1457         </member> 
  1458         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Activate"> 
  1459             <summary> 
  1460             Aktivoi aseen inventaariosta. 
  1461             </summary> 
  1462             <returns> 
  1463             Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false. 
  1464             </returns> 
  1465         </member> 
  1466         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.DeActivate"> 
  1467             <summary> 
  1468             Poistaa aseen kÀytöstÀ inventaariosta. 
  1469             </summary> 
  1470         </member> 
  1471         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Equip"> 
  1472             <summary> 
  1473             Ottaa aseen kÀyttöön. 
  1474             Ei vaikutusta, jos omistajaa ei ole asetettu. 
  1475             </summary> 
  1476             <returns>Otettiinko ase kÀyttöön</returns> 
  1477         </member> 
  1478         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.EquipTo(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  1479             <summary> 
  1480             Asettaa aseelle omistajan ja ottaa sen kÀyttöön. 
  1481             </summary> 
  1482             <param name="newOwner">Uusi omistaja.</param> 
  1483         </member> 
  1484         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Unequip"> 
  1485             <summary> 
  1486             Poistaa aseen kÀytöstÀ ja piilottaa sen nÀkyviltÀ. 
  1487             </summary> 
  1488         </member> 
  1489         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.RemoveFromOwner"> 
  1490             <summary> 
  1491             Poistaa aseen omistajaltaan asettamatta uutta omistajaa. 
  1492             </summary> 
  1493         </member> 
  1494         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.killSound"> 
  1495             <summary> 
  1496             Katkaisee kaikkien ÀÀnien soiton. 
  1497             </summary> 
  1498         </member> 
  1499         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.playSound(Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType)"> 
  1500             <summary> 
  1501             Soittaa halutuntyyppisen ÀÀniefektin. 
  1502             </summary> 
  1503             <param name="sound">ÄÀniefektin tyyppi.</param> 
  1504         </member> 
  1505         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1506             <summary> 
  1507             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  1508             </summary> 
  1509             <param name="gameTime">Peliaika</param> 
  1510         </member> 
  1511         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Attacking"> 
  1512             <summary> 
  1513             KÀytetÀÀnkö asetta tÀllÀ hetkellÀ. 
  1514             </summary> 
  1515         </member> 
  1516         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Owner"> 
  1517             <summary> 
  1518             Aseen omistaja. 
  1519             Null, jos ase ei ole kenenkÀÀn kÀytössÀ. 
  1520             </summary> 
  1521         </member> 
  1522         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.FireRate"> 
  1523             <summary> 
  1524             Tulinopeus laukauksina/lyönteinÀ tms. sekunnissa. 
  1525             MitÀ suurempi arvo, sitÀ nopeampi ase on. 
  1526             </summary> 
  1527         </member> 
  1528         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CanUse"> 
  1529             <summary> 
  1530             Voiko asetta kÀyttÀÀ. 
  1531             Ottaa huomioon tulinopeuden, ammukset jne. 
  1532             Aseen tulee olla nÀkyvissÀ, ettÀ sitÀ voi kÀyttÀÀ. 
  1533             </summary> 
  1534         </member> 
  1535         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundIdle"> 
  1536             <summary> 
  1537             "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
  1538             valomiekan humina. 
  1539             </summary> 
  1540         </member> 
  1541         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundAttack"> 
  1542             <summary> 
  1543             HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
  1544             </summary> 
  1545         </member> 
  1546         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Anchor"> 
  1547             <summary> 
  1548             Koordinaatti, johon ase on sidottu. Suhteessa maailmaan, ei omistajaan. 
  1549             </summary> 
  1550         </member> 
  1551         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Powered"> 
  1552             <summary> 
  1553             Onko aseen voima sÀÀdettÀvissÀ. 
  1554             </summary> 
  1555             <value><c>true</c> jos sÀÀdettÀvissÀ, <c>false</c> jos vakio.</value> 
  1556         </member> 
  1557         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Power"> 
  1558             <summary> 
  1559             Aseen voima. 
  1560             </summary> 
  1561         </member> 
  1562         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CooldownTime"> 
  1563             <summary> 
  1564             JÀÀhtymisaika, eli kuinka kauan kestÀÀ, ettÀ seuraava hyökkÀys on tehtÀvissÀ. 
  1565             Vaikuttava ominaisuus: <c>FireRate</c> 
  1566             </summary> 
  1567         </member> 
  1568         <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Equipping"> 
  1569             <summary> 
  1570             Tapahtuu, kun ase otetaan kÀyttöön. 
  1571             </summary> 
  1572         </member> 
  1573         <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Unequipping"> 
  1574             <summary> 
  1575             Tapahtuu, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
  1576             </summary> 
  1577         </member> 
  1578         <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType"> 
  1579             <summary> 
  1580             ÄÀniefektin tyyppi 
  1581             </summary> 
  1582         </member> 
  1583         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.None"> 
  1584             <summary> 
  1585             Ei ÀÀntÀ 
  1586             </summary> 
  1587         </member> 
  1588         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Idle"> 
  1589             <summary> 
  1590             "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
  1591             valomiekan humina. 
  1592             </summary> 
  1593         </member> 
  1594         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Attack"> 
  1595             <summary> 
  1596             HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
  1597             </summary> 
  1598         </member> 
  1599         <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.WeaponHandler"> 
  1600             <summary> 
  1601             Malli kaikille asetapahtumien kÀsittelijöille. 
  1602             </summary> 
  1603         </member> 
  1604         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.soundHitInstance"> 
  1605             <summary> 
  1606             OsumisÀÀnen instanssi. 
  1607             </summary> 
  1608         </member> 
  1609         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.#ctor"> 
  1610             <summary> 
  1611             Alustaa uuden lÀhitaisteluaseen. 
  1612             </summary> 
  1613         </member> 
  1614         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1615             <summary> 
  1616             Alustaa uuden lÀhitaisteluaseen. 
  1617             </summary> 
  1618             <param name="name">Nimi.</param> 
  1619             <param name="width">Leveys.</param> 
  1620             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1621             <param name="mass">Massa.</param> 
  1622         </member> 
  1623         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.ContactHit(Jypeli.Collision)"> 
  1624             <summary> 
  1625             TörmÀyksenkÀsittelijÀ. 
  1626             TÀnne tullaan, kun isku osuu kohteeseensa. 
  1627             </summary> 
  1628             <param name="collision">TörmÀys.</param> 
  1629         </member> 
  1630         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.Use"> 
  1631             <summary> 
  1632             KÀyttÀÀ asetta riippumatta sen tyypistÀ. 
  1633             TÀssÀ tapauksessa lyö. 
  1634             </summary> 
  1635             <returns>Aina null, sillÀ lÀhitaisteluase ei ammu.</returns> 
  1636         </member> 
  1637         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1638             <summary> 
  1639             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  1640             </summary> 
  1641             <param name="gameTime">Peliaika</param> 
  1642         </member> 
  1643         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.AttackStyle"> 
  1644             <summary> 
  1645             HyökkÀystyyli, eli liike joka hyökÀtessÀ suoritetaan. 
  1646             Esim. SwingAttack = huitaisu, StabAttack = pisto 
  1647             </summary> 
  1648         </member> 
  1649         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.Damage"> 
  1650             <summary> 
  1651             Vahinko, jonka hyökkÀys osuessaan aiheuttaa. 
  1652             Voi aiheutua useamman kerran hyökkÀyksen aikana. 
  1653             </summary> 
  1654         </member> 
  1655         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.Attacking"> 
  1656             <summary> 
  1657             KÀytetÀÀnkö asetta tÀllÀ hetkellÀ. 
  1658             </summary> 
  1659         </member> 
  1660         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.SoundHit"> 
  1661             <summary> 
  1662             ÄÀni joka kuuluu, kun ase osuu kohteeseensa. 
  1663             </summary> 
  1664         </member> 
  1665         <member name="T:Jypeli.Assets.MeleeAttack"> 
  1666             <summary> 
  1667             LÀhitaisteluaseen hyökkÀystyyli, eli liikesarja. 
  1668             </summary> 
  1669         </member> 
  1670         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.weapon"> 
  1671             <summary> 
  1672             Ase, jota hyökkÀykseen kÀytetÀÀn. 
  1673             </summary> 
  1674         </member> 
  1675         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.lastExecuting"> 
  1676             <summary> 
  1677             Suoritettiinko liikesarjaa viime pÀivityskerralla? 
  1678             </summary> 
  1679         </member> 
  1680         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.initialAngle"> 
  1681             <summary> 
  1682             Aseen kulma, jolla hyökkÀys aloitetaan. 
  1683             </summary> 
  1684         </member> 
  1685         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.stopWhenReady"> 
  1686             <summary> 
  1687             PysÀytetÀÀnkö ase, kun hyökkÀys on tehty, vai annetaanko liikkua loppuun. 
  1688             </summary> 
  1689         </member> 
  1690         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.OnStartAttack"> 
  1691             <summary> 
  1692             Kutsutaan, kun hyökkÀys aloitetaan. 
  1693             </summary> 
  1694         </member> 
  1695         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.OnStopAttack"> 
  1696             <summary> 
  1697             Kutsutaan, kun hyökkÀys lopetetaan. 
  1698             </summary> 
  1699         </member> 
  1700         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.#ctor(Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1701             <summary> 
  1702             Alustaa uuden lÀhitaisteluhyökkÀyksen. 
  1703             Ei kutsuttavissa suoraan, sillÀ luokka on abstrakti. 
  1704             </summary> 
  1705             <param name="meleeWeapon">Ase.</param> 
  1706         </member> 
  1707         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.AssignTo(Jypeli.Assets.MeleeAttack,Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1708             <summary> 
  1709             Kopioi hyökkÀyksen tiedot kohdeolioon. 
  1710             Kohteen tyyppi otetaan huomioon, ja kutsutaan oikean tyypin rakentajaa. 
  1711             </summary> 
  1712             <param name="attack">Kohde.</param> 
  1713             <param name="weapon">Uusi ase.</param> 
  1714             <returns></returns> 
  1715         </member> 
  1716         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Execute"> 
  1717             <summary> 
  1718             KÀynnistÀÀ hyökkÀyksen. 
  1719             </summary> 
  1720         </member> 
  1721         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Stop"> 
  1722             <summary> 
  1723             Lopettaa hyökkÀyksen. 
  1724             </summary> 
  1725         </member> 
  1726         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1727             <summary> 
  1728             Kutsutaan automaattisesti hyökkÀystÀ suoritettaessa. 
  1729             </summary> 
  1730             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1731         </member> 
  1732         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1733             <summary> 
  1734             Kutsutaan automaattisesti <c>Update</c>-metodista. 
  1735             Varsinainen liike tapahtuu tÀÀllÀ, ohita perityissÀ luokissa. 
  1736             </summary> 
  1737             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1738         </member> 
  1739         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeAttack.AttackDuration"> 
  1740             <summary> 
  1741             HyökkÀyksen kesto sekunteina. 
  1742             </summary> 
  1743         </member> 
  1744         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeAttack.AttackTimer"> 
  1745             <summary> 
  1746             HyökkÀyksen aikaindeksi, eli kuinka kauan on kulunut hyökkÀyksen aloittamisesta. 
  1747             Suurempi kuin <c>AttackDuration</c>, jos hyökkÀys on jo suoritettu. 
  1748             </summary> 
  1749         </member> 
  1750         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Executing"> 
  1751             <summary> 
  1752             Suoritetaanko hyökkÀystÀ parhaillaan. 
  1753             </summary> 
  1754         </member> 
  1755         <member name="E:Jypeli.Assets.MeleeAttack.StartAttack"> 
  1756             <summary> 
  1757             Tapahtuu, kun hyökkÀys aloitetaan. 
  1758             </summary> 
  1759         </member> 
  1760         <member name="E:Jypeli.Assets.MeleeAttack.StopAttack"> 
  1761             <summary> 
  1762             Tapahtuu, kun hyökkÀys lopetetaan. 
  1763             </summary> 
  1764         </member> 
  1765         <member name="T:Jypeli.Assets.StabAttack"> 
  1766             <summary> 
  1767             PistohyökkÀys. 
  1768             </summary> 
  1769         </member> 
  1770         <member name="M:Jypeli.Assets.StabAttack.#ctor(Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1771             <summary> 
  1772             Alustaa uuden pistohyökkÀyksen. 
  1773             </summary> 
  1774             <param name="meleeWeapon">Ase, johon hyökkÀys liitetÀÀn.</param> 
  1775         </member> 
  1776         <member name="M:Jypeli.Assets.StabAttack.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1777             <summary> 
  1778             Kutsutaan automaattisesti <c>Update</c>-metodista. 
  1779             Varsinainen liike tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1780             </summary> 
  1781             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1782         </member> 
  1783         <member name="T:Jypeli.Assets.SwingAttack"> 
  1784             <summary> 
  1785             HuitaisuhyökkÀys. 
  1786             </summary> 
  1787         </member> 
  1788         <member name="M:Jypeli.Assets.SwingAttack.#ctor(Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1789             <summary> 
  1790             Alustaa uuden huitaisun. 
  1791             </summary> 
  1792             <param name="meleeWeapon">Ase, johon lyönti liitetÀÀn.</param> 
  1793         </member> 
  1794         <member name="M:Jypeli.Assets.SwingAttack.Execute"> 
  1795             <summary> 
  1796             KÀynnistÀÀ hyökkÀyksen. 
  1797             </summary> 
  1798         </member> 
  1799         <member name="M:Jypeli.Assets.SwingAttack.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1800             <summary> 
  1801             Kutsutaan automaattisesti <c>Update</c>-metodista. 
  1802             Varsinainen liike tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1803             </summary> 
  1804             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1805         </member> 
  1806         <member name="P:Jypeli.Assets.SwingAttack.Arc"> 
  1807             <summary> 
  1808             Kulma, jonka lyönti kattaa. 
  1809             </summary> 
  1810             <value>The arc.</value> 
  1811         </member> 
  1812         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge"> 
  1813             <summary> 
  1814             NÀyttÀÀ palkin, jonka korkeutta voi sÀÀtÀÀ. 
  1815             </summary> 
  1816         </member> 
  1817         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  1818             <summary> 
  1819             Palkin rakentaja. 
  1820             </summary> 
  1821             <param name="game">Peli, johon palkki on sidottu.</param> 
  1822         </member> 
  1823         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  1824             <summary> 
  1825             Sitoo palkin haluttuun mittariin, eli asettaa palkin arvon seuraamaan 
  1826             mittarin arvoa. 
  1827             </summary> 
  1828             <param name="calc">Mittari.</param> 
  1829         </member> 
  1830         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1831             <summary> 
  1832             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1833             </summary> 
  1834             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  1835             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  1836             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1837         </member> 
  1838         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Calc"> 
  1839             <summary> 
  1840             Mittari, johon palkin arvo on sidottu (ks. <c>BindTo</c>). 
  1841             Null, jos arvoa ei ole sidottu mihinkÀÀn. 
  1842             </summary> 
  1843         </member> 
  1844         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.BackColor"> 
  1845             <summary> 
  1846             Palkin taustavÀri. 
  1847             </summary> 
  1848         </member> 
  1849         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.BorderColor"> 
  1850             <summary> 
  1851             Palkin reunan vÀri. 
  1852             </summary> 
  1853         </member> 
  1854         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.ValueColor"> 
  1855             <summary> 
  1856             Palkin vÀri. 
  1857             </summary> 
  1858         </member> 
  1859         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Angle"> 
  1860             <summary> 
  1861             Kulma, jossa palkki piirretÀÀn. 
  1862             Nollakulma = vasemmalta oikealle. 
  1863             </summary> 
  1864         </member> 
  1865         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Max"> 
  1866             <summary> 
  1867             Palkin maksimiarvo. 
  1868             </summary> 
  1869         </member> 
  1870         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Value"> 
  1871             <summary> 
  1872             Palkin arvo liukulukuna. 
  1873             Jos palkkia ei ole sidottu laskuriin, kÀyttÀÀ sisÀistÀ laskuria. 
  1874             Huomaa, ettÀ arvon muuttaminen muuttaa myös laskurin arvoa! 
  1875             </summary> 
  1876         </member> 
  1877         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.IntValue"> 
  1878             <summary> 
  1879             Palkin arvo kokonaislukuna. 
  1880             Jos palkkia ei ole sidottu laskuriin, kÀyttÀÀ sisÀistÀ laskuria. 
  1881             Huomaa, ettÀ arvon muuttaminen muuttaa myös laskurin arvoa! 
  1882             </summary> 
  1883         </member> 
  1884         <member name="T:Jypeli.Camera"> 
  1885             <summary> 
  1886             Kamera. MÀÀrittÀÀ mikÀ osa pelitasosta on kerralla nÀkyvissÀ. 
  1887             </summary> 
  1888         </member> 
  1889         <member name="F:Jypeli.Camera.Position"> 
  1890             <summary> 
  1891             Kameran sijainti. 
  1892             </summary> 
  1893         </member> 
  1894         <member name="F:Jypeli.Camera.ZoomFactor"> 
  1895             <summary> 
  1896             Kameran zoomauskerroin. 
  1897             Oletuksena 1.0. MitÀ suurempi zoomauskerroin, sitÀ lÀhempÀnÀ kamera on (esim 2.0 on 2 x lÀhempÀnÀ) ja toisinpÀin. 
  1898             </summary> 
  1899         </member> 
  1900         <member name="M:Jypeli.Camera.#ctor"> 
  1901             <summary> 
  1902             Luo uuden kameran. 
  1903             </summary> 
  1904         </member> 
  1905         <member name="M:Jypeli.Camera.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  1906             <summary> 
  1907             Kohdistaa kameran. 
  1908             </summary> 
  1909             <param name="v">Koordinaatti vektorina johon kamera kohdistetaan.</param> 
  1910         </member> 
  1911         <member name="M:Jypeli.Camera.Zoom(System.Double)"> 
  1912             <summary> 
  1913             Zoomaa. 
  1914             </summary> 
  1915             <param name="zoom"> 
  1916             Zoomauskerroin. YkköstÀ suurempi (esim. 1.5) lÀhentÀÀ ja 
  1917             ykköstÀ pienempi (esim. 0.5) zoomaa kauemmas. 
  1918             </param> 
  1919         </member> 
  1920         <member name="M:Jypeli.Camera.Reset"> 
  1921             <summary> 
  1922             Resetoi kameran (keskittÀÀ ja laittaa zoomin oletusarvoon). 
  1923             </summary> 
  1924         </member> 
  1925         <member name="M:Jypeli.Camera.Follow(Jypeli.GameObject)"> 
  1926             <summary> 
  1927             Seuraa jotakin peliobjektia. 
  1928             </summary> 
  1929             <param name="gameobject">Seurattava peliobjekti.</param> 
  1930         </member> 
  1931         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(Jypeli.Level,Jypeli.RealTimeGame)"> 
  1932             <summary> 
  1933             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
  1934             </summary> 
  1935             <param name="level">KenttÀ (yleensÀ Level).</param> 
  1936             <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
  1937         </member> 
  1938         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(Jypeli.Level,Jypeli.RealTimeGame,System.Int32)"> 
  1939             <summary> 
  1940             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
  1941             </summary> 
  1942             <param name="level">KenttÀ (yleensÀ Level).</param> 
  1943             <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
  1944             <param name="bordersize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  1945         </member> 
  1946         <member name="M:Jypeli.Camera.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1947             <summary> 
  1948             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  1949             </summary> 
  1950             <param name="gameTime">Peliaika</param> 
  1951         </member> 
  1952         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowModeOn"> 
  1953             <summary> 
  1954             Onko kameran seurantamoodi pÀÀllÀ. 
  1955             </summary> 
  1956             <value><c>true</c> jos pÀÀllÀ, jos ei niin<c>false</c>.</value> 
  1957         </member> 
  1958         <member name="T:Jypeli.Assets.Projectile"> 
  1959             <summary> 
  1960             Projektiiliammus. 
  1961             </summary> 
  1962         </member> 
  1963         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.OnExploding(Jypeli.Assets.Projectile[])"> 
  1964             <summary> 
  1965             Kutsutaan, kun ammus rÀjÀhtÀÀ. 
  1966             </summary> 
  1967             <param name="clusters">Ammuksen sirpaleet.</param> 
  1968         </member> 
  1969         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double)"> 
  1970             <summary> 
  1971             Alustaa uuden ammuksen. 
  1972             </summary> 
  1973             <param name="basename">Ammuksen nimi.</param> 
  1974             <param name="shape">Ammuksen muoto.</param> 
  1975             <param name="mass">Ammuksen massa.</param> 
  1976         </member> 
  1977         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile)"> 
  1978             <summary> 
  1979             Alustaa uuden ammuksen kopiona olemassaolevasta. 
  1980             </summary> 
  1981             <param name="src">Kopioitava ammus.</param> 
  1982         </member> 
  1983         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   259        <member name="T:Jypeli.GameObjects`1"> 
   260            <summary> 
   261            Koottu peliolio. 
   262            Voi muodostua useammista peliolioista, jotka myös voivat olla koottuja. 
   263            </summary> 
   264            <typeparam name="T">Oliotyyppi, joita kokoelma pitÀÀ sisÀllÀÀn.</typeparam> 
   265        </member> 
   266        <member name="T:Jypeli.IGameObjects"> 
   267            <summary> 
   268            Rajapinta koostetuille olioille. 
   269            </summary> 
   270        </member> 
   271        <member name="T:Jypeli.IGameObject"> 
   272            <summary> 
   273            Peliolioiden (myös koottujen) yhteinen rajapinta. 
   274            </summary> 
   275        </member> 
   276        <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
   277            <summary> 
   278            Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   279            </summary> 
   280            <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   281        </member> 
   282        <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
   283            <summary> 
   284            Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   285            </summary> 
   286            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   287        </member> 
   288        <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
   289            <summary> 
   290            Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
   291            </summary> 
   292            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   293        </member> 
   294        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1984295            <summary> 
  1985296            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   
  1988299            <param name="gameTime">The game time.</param> 
  1989300        </member> 
  1990         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.AlwaysTrue(System.Object)"> 
  1991             <summary> 
  1992             Aina tosi. 
  1993             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  1994             </summary> 
  1995             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
  1996             <returns><c>true</c></returns> 
  1997         </member> 
  1998         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.AlwaysFalse(System.Object)"> 
  1999             <summary> 
  2000             Aina epÀtosi. 
  2001             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  2002             </summary> 
  2003             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
  2004             <returns><c>false</c></returns> 
  2005         </member> 
  2006         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.IsBattleObject(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  2007             <summary> 
  2008             Tosi, jos olio on taisteluolio (<c>BattleObject</c>). 
  2009             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  2010             </summary> 
  2011             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
   301        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Destroy"> 
   302            <summary> 
   303            Poistaa olion pelistÀ. 
   304            </summary> 
   305        </member> 
   306        <member name="M:Jypeli.IGameObject.IsDestroyed"> 
   307            <summary> 
   308            Onko olio poistettu pelistÀ. 
   309            </summary> 
  2012310            <returns></returns> 
  2013311        </member> 
  2014         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.IsGameObject(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  2015             <summary> 
  2016             Tosi, jos olio on peliolio (<c>GameObject</c>). 
  2017             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  2018             </summary> 
  2019             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
  2020             <returns></returns> 
  2021         </member> 
  2022         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.ContactExplode(Jypeli.Collision)"> 
  2023             <summary> 
  2024             Ajetaan, kun ammus osuu johonkin. 
  2025             Tarkistaa <c>ExplodeCondition</c>in avulla, rÀjÀhtÀÀkö. 
  2026             </summary> 
  2027             <param name="collision">TörmÀys.</param> 
  2028         </member> 
  2029         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.Explode"> 
  2030             <summary> 
  2031             RÀjÀyttÀÀ ammuksen. 
  2032             LisÀÀ rÀjÀhdyksen peliin. 
  2033             </summary> 
  2034         </member> 
  2035         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterExplode"> 
  2036             <summary> 
  2037             RÀjÀyttÀÀ ammuksen sirpaleiksi. 
  2038             LisÀÀ sirpaleet peliin, mutta ei rÀjÀhdystÀ. 
  2039             </summary> 
  2040             <returns></returns> 
  2041         </member> 
  2042         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterType"> 
  2043             <summary> 
  2044             Sirpaletyyppi, joksi ammus hajoaa (ei pakollinen) 
  2045             </summary> 
  2046         </member> 
  2047         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.NumClusters"> 
  2048             <summary> 
  2049             Sirpaleiden mÀÀrÀ, joka rÀjÀhdyksestÀ syntyy. 
  2050             </summary> 
  2051         </member> 
  2052         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterDirection"> 
  2053             <summary> 
  2054             Sirpaleiden hajontasuunta. 
  2055             </summary> 
  2056         </member> 
  2057         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterArc"> 
  2058             <summary> 
  2059             Sirpaleiden hajontakaari. 
  2060             </summary> 
  2061         </member> 
  2062         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.Explosion"> 
  2063             <summary> 
  2064             Ammuksesta syntyvÀ rÀjÀhdys. 
  2065             </summary> 
  2066         </member> 
  2067         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.Explodes"> 
  2068             <summary> 
  2069             RÀjÀhtÀÀkö ammus vai ei. 
  2070             </summary> 
  2071             <value><c>true</c> jos rÀjÀhtÀÀ; muuten, <c>false</c>.</value> 
  2072         </member> 
  2073         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.Damage"> 
  2074             <summary> 
  2075             Ammuksen aiheuttama vahinko <c>BattleCharacter</c>eille. 
  2076             </summary> 
  2077         </member> 
  2078         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ExplodeCondition"> 
  2079             <summary> 
  2080             RÀjÀhdysehto. Mahdollisia arvoja: 
  2081             <c>AlwaysTrue</c> (rÀjÀhtÀÀ osuessaan mihin tahansa), 
  2082             <c>AlwaysFalse</c> (ei rÀjÀhdÀ), 
  2083             <c>IsBattleObject</c> (rÀjÀhtÀÀ osuessaan taisteluolioon), 
  2084             <c>IsGameObject</c> (rÀjÀhtÀÀ osuessaan peliolioon) 
  2085             </summary> 
  2086             <example> 
  2087             bool OnkoMato( PhysicsObject olio ) 
  2088             { 
  2089                return ( olio is Mato ); 
  2090             } 
  2091              
  2092             ammus.ExplodeCondition = OnkoMato; 
  2093             </example> 
  2094         </member> 
  2095         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.FuseTime"> 
  2096             <summary> 
  2097             Aika, jonka pÀÀstÀ ammus rÀjÀhtÀÀ itsestÀÀn, törmÀsi tai ei. 
  2098             Sopii kÀytettÀvÀksi esim. kranaateissa. 
  2099             </summary> 
  2100         </member> 
  2101         <member name="E:Jypeli.Assets.Projectile.Exploding"> 
  2102             <summary> 
  2103             Tapahtuu, kun ammus rÀjÀhtÀÀ. 
  2104             </summary> 
  2105         </member> 
  2106         <member name="T:Jypeli.Assets.Projectile.ExplosionHandler"> 
  2107             <summary> 
  2108             RÀjÀhdystapahtumankÀsittelijÀ. 
  2109             </summary> 
  2110         </member> 
  2111         <member name="T:Jypeli.Assets.InventoryWindow"> 
  2112             <summary> 
  2113             InventoryWindow-luokka, piirtÀÀ inventaarion nÀytölle. 
  2114             </summary> 
  2115         </member> 
  2116         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow"> 
  2117             <summary> 
  2118             KÀyttöliittymÀn ikkuna. 
  2119             </summary> 
  2120         </member> 
  2121         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnShow"> 
  2122             <summary> 
  2123             Kutsutaan kun ikkuna nÀytetÀÀn. 
  2124             </summary> 
  2125         </member> 
  2126         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnClose"> 
  2127             <summary> 
  2128             Kutsutaan kun ikkuna suljetaan. 
  2129             </summary> 
  2130         </member> 
  2131         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  2132             <summary> 
  2133             Alustaa uuden (tyhjÀn) ikkunan. 
  2134             </summary> 
  2135             <example> 
  2136             RTGWindow ikkuna = new RTGWindow( this ); 
  2137             ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
  2138             ShowWindow( ikkuna ); 
  2139             </example> 
  2140             <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
  2141         </member> 
  2142         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Close"> 
  2143             <summary> 
  2144             Sulkee ikkunan. 
  2145             </summary> 
  2146         </member> 
  2147         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.WindowClose(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2148             <summary> 
  2149             Kontrollitapahtuma, joka sulkee ikkunan. 
  2150             </summary> 
  2151             <param name="e">Kontrolliargumentit.</param> 
  2152             <returns></returns> 
  2153         </member> 
  2154         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.NextSubitem(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2155             <summary> 
  2156             Valitsee seuraavan "ali-ikkunan". 
  2157             Kontrollitapahtuma. 
  2158             </summary> 
  2159             <param name="e">The e.</param> 
  2160             <returns></returns> 
  2161         </member> 
  2162         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.CycleFocus(System.Int32)"> 
  2163             <summary> 
  2164             SiirtÀÀ valintaa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
  2165             1 valitsee seuraavan olion, 
  2166             -1 edellisen. 
  2167             </summary> 
  2168             <param name="delta">Valintamuutos.</param> 
  2169         </member> 
  2170         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2171             <summary> 
  2172             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  2173             </summary> 
  2174             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  2175             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  2176             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  2177         </member> 
  2178         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2179             <summary> 
  2180             Kutsutaan, kun ikkunaa pÀivitetÀÀn. 
  2181             </summary> 
   312        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   313            <summary> 
   314            SiirtÀÀ oliota. 
   315            </summary> 
   316            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   317        </member> 
   318        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   319            <summary> 
   320            Ajetaan kun olio piirretÀÀn. 
   321            </summary> 
   322            <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
  2182323            <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
  2183324        </member> 
  2184         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Title"> 
  2185             <summary> 
  2186             Ikkunan otsikko. 
  2187             </summary> 
  2188         </member> 
  2189         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BackGroundColor"> 
  2190             <summary> 
  2191             Ikkunan taustavÀri. 
  2192             </summary> 
  2193         </member> 
  2194         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BorderColor"> 
  2195             <summary> 
  2196             Ikkunan reunojen vÀri. 
  2197             </summary> 
  2198         </member> 
  2199         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.FocusColor"> 
  2200             <summary> 
  2201             ValintavÀri. 
  2202             </summary> 
  2203         </member> 
  2204         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Visible"> 
  2205             <summary> 
  2206             Ikkunan nÀkyvyys. 
  2207             Ikkunan piilottaminen on sama kuin sen sulkeminen. 
  2208             </summary> 
  2209         </member> 
  2210         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Objects"> 
  2211             <summary> 
  2212             Ikkunaan kuuluvat oliot. 
  2213             NÀmÀ voivat olla mitÀ tahansa nÀyttöjÀ. 
  2214             </summary> 
  2215         </member> 
  2216         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Selection"> 
  2217             <summary> 
  2218             Valittu nÀyttöolio. 
  2219             </summary> 
  2220         </member> 
  2221         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Showing"> 
  2222             <summary> 
  2223             Tapahtuu kun ikkuna nÀytetÀÀn ruudulla ("avataan") 
  2224             </summary> 
  2225         </member> 
  2226         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Closing"> 
  2227             <summary> 
  2228             Tapahtuu kun ikkuna suljetaan (=piilotetaan) 
  2229             </summary> 
  2230         </member> 
  2231         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Jypeli.Assets.Inventory,AdvanceMath.Vector2D,System.Int32,System.Int32)"> 
  2232             <summary> 
  2233             Luo uuden <see cref="T:Jypeli.Assets.InventoryWindow"/>in. 
  2234             </summary> 
  2235             <param name="game">Peli.</param> 
  2236             <param name="inventory">Inventaario, jota nÀytetÀÀn.</param> 
  2237             <param name="size">Koko.</param> 
  2238             <param name="rows">Rivien mÀÀrÀ.</param> 
  2239             <param name="columns">Sarakkaiden mÀÀrÀ.</param> 
  2240         </member> 
  2241         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Roll(System.Int32)"> 
  2242             <summary> 
  2243             Kelaa inventaariota eteen- tai taaksepÀin annetun mÀÀrÀn mukaisesti 
  2244             </summary> 
  2245             <param name="direction">MÀÀrÀ, esim. -1 taaksepÀin ja 1 eteenpÀin.</param> 
  2246         </member> 
  2247         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.WindowClose(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2248             <summary> 
  2249             Sulkee ikkunan. 
  2250             </summary> 
  2251             <returns></returns> 
  2252         </member> 
  2253         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.BindTo(Jypeli.Assets.Inventory)"> 
  2254             <summary> 
  2255             LiittÀÀ nÀytön annettuun inventaarioon. 
  2256             </summary> 
  2257             <param name="inventory">Inventaario.</param> 
  2258         </member> 
  2259         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Toggle"> 
  2260             <summary> 
  2261             Laittaa inventaarion pÀÀlle tai piiloon, riippuen kummassa tilassa ollaan. 
  2262             </summary> 
  2263         </member> 
  2264         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.ToggleItemInfo"> 
  2265             <summary> 
  2266             Laittaa esineen tiedot pÀÀlle tai piiloon, riippuen kummassa tilassa ollaan. 
  2267             </summary> 
  2268         </member> 
  2269         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Move(Jypeli.Direction)"> 
  2270             <summary> 
  2271             Liikuttaa valintaa haluttuun suuntaan. 
  2272             </summary> 
  2273             <param name="direction">Suunta.</param> 
  2274         </member> 
  2275         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.GetSelectedItem"> 
  2276             <summary> 
  2277             Palauttaa valitun esineen. 
  2278             </summary> 
  2279             <returns>Esine.</returns> 
  2280         </member> 
  2281         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2282             <summary> 
  2283             PiirtÀÀ inventaarion. 
  2284             </summary> 
  2285             <param name="view">NÀkymÀ.</param> 
  2286             <param name="drawing">Piirrosalusta.</param> 
  2287             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  2288         </member> 
  2289         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.ArrowColor"> 
  2290             <summary> 
  2291             Inventaariossa olevan nuolen vÀri. 
  2292             </summary> 
  2293             <value>VÀri.</value> 
  2294         </member> 
  2295         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.SelectionColor"> 
  2296             <summary> 
  2297             Valinnan pohjavÀri. 
  2298             </summary> 
  2299             <value>VÀri.</value> 
  2300         </member> 
  2301         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.SelectionBorderColor"> 
  2302             <summary> 
  2303             Valinnan reunavÀri. 
  2304             </summary> 
  2305             <value>VÀri.</value> 
  2306         </member> 
  2307         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.ActiveItemBorderColor"> 
  2308             <summary> 
  2309             Aktiivisen esineen reunavÀri, jolla aktiivisen esineen tunnistaa inventaariossa. 
  2310             </summary> 
  2311             <value>VÀri.</value> 
  2312         </member> 
  2313         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.UnidentifiedName"> 
  2314             <summary> 
  2315             Tunnistamattoman esineen nimi. 
  2316             Oletuksena "Tunnistamaton esine". 
  2317             </summary> 
  2318         </member> 
  2319         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.X"> 
  2320             <summary> 
  2321             Objektin paikan X-koordinaatti. 
  2322             </summary> 
  2323         </member> 
  2324         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Y"> 
  2325             <summary> 
  2326             Objektin paikan Y-koordinaatti. 
  2327             </summary> 
  2328         </member> 
  2329         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.InfoScreenSize"> 
  2330             <summary> 
  2331             InfonÀytön koko. 
  2332             </summary> 
  2333             <value>Koko.</value> 
  2334         </member> 
  2335         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.SelectedItem"> 
  2336             <summary> 
  2337             Valittu esine nÀytöllÀ. 
  2338             </summary> 
  2339             <value>Esine.</value> 
  2340         </member> 
  2341         <member name="T:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen"> 
  2342             <summary> 
  2343             ItemInfoScreen-luokka, nÀyttÀÀ esineen tiedot omalla nÀytöllÀÀn. 
  2344             </summary> 
  2345         </member> 
  2346         <member name="M:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2347             <summary> 
  2348             Luo uuden ItemInfoScreenin. 
  2349             </summary> 
  2350             <param name="game">Peli.</param> 
  2351             <param name="position">Sijainti.</param> 
  2352             <param name="size">Koko.</param> 
  2353         </member> 
  2354         <member name="M:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2355             <summary> 
  2356             PiirtÀÀ inventaarion. 
  2357             </summary> 
  2358             <param name="view">NÀkymÀ.</param> 
  2359             <param name="drawing">Piirrosalusta.</param> 
  2360             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  2361         </member> 
  2362         <member name="P:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.UnidentifiedName"> 
  2363             <summary> 
  2364             Tunnistamattoman esineen nimi. 
  2365             </summary> 
  2366         </member> 
  2367         <member name="P:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.ShowedItem"> 
  2368             <summary> 
  2369             Esine, jonka tiedot nÀytetÀÀn. 
  2370             </summary> 
  2371             <value>Esine.</value> 
  2372         </member> 
  2373         <member name="T:Jypeli.Assets.ConversationWindow"> 
  2374             <summary> 
  2375             Keskusteluikkuna, jossa keskustelu nÀytetÀÀn. 
  2376             </summary> 
  2377         </member> 
  2378         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow"> 
  2379             <summary> 
  2380             Monipuolinen kyselyikkuna. 
  2381             Jaettu kahteen alueeseen, kysely (query) ja sisÀltö (content). 
  2382             EnsimmÀinen sisÀltÀÀ vapaavalintaisen (mutta ei vÀlttÀmÀttömÀn) kuvan 
  2383             ja tekstin, joka rivitetÀÀn automaattisesti. 
  2384             JÀlkimmÀinen on tÀysin tyhjÀ. 
  2385             </summary> 
  2386         </member> 
  2387         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  2388             <summary> 
  2389             Alustaa uuden kyselyikkunan. 
  2390             </summary> 
  2391             <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
  2392             <example> 
  2393             QueryWindow ikkuna = new QueryWindow( this ); 
  2394             ikkuna.QueryText = "Valitse nÀistÀ:"; 
  2395             ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
  2396             ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
  2397             ShowWindow( ikkuna ); 
  2398             </example> 
  2399         </member> 
  2400         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.updateSize"> 
  2401             <summary> 
  2402             PÀivittÀÀ ikkunan koon. 
  2403             </summary> 
  2404         </member> 
  2405         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2406             <summary> 
  2407             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  2408             </summary> 
  2409             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  2410             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  2411             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  2412         </member> 
  2413         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.LeftMargin"> 
  2414             <summary> 
  2415             Vasemman reunan marginaali pikseleinÀ. 
  2416             </summary> 
  2417         </member> 
  2418         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.RightMargin"> 
  2419             <summary> 
  2420             Oikean reunan marginaali pikseleinÀ. 
  2421             </summary> 
  2422         </member> 
  2423         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.TopMargin"> 
  2424             <summary> 
  2425             YlÀreunan marginaali pikseleinÀ. 
  2426             </summary> 
  2427         </member> 
  2428         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.BottomMargin"> 
  2429             <summary> 
  2430             Alareunan marginaali pikseleinÀ. 
  2431             </summary> 
  2432         </member> 
  2433         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.TextImageSpacing"> 
  2434             <summary> 
  2435             Tekstin ja kuvan etÀisyys pikseleinÀ. 
  2436             Ei kÀytetÀ, jos kuvaa ei mÀÀritetÀ. 
  2437             </summary> 
  2438         </member> 
  2439         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryContentSpacing"> 
  2440             <summary> 
  2441             Kysely- ja sisÀltöalueiden etÀisyys pikseleinÀ. 
  2442             </summary> 
  2443         </member> 
  2444         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryText"> 
  2445             <summary> 
  2446             Kyselyteksti. 
  2447             </summary> 
  2448         </member> 
  2449         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryImage"> 
  2450             <summary> 
  2451             Kyselykuva. 
  2452             Ei vÀlttÀmÀtön. 
  2453             </summary> 
  2454         </member> 
  2455         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryArea"> 
  2456             <summary> 
  2457             Kyselyalueen rajat. 
  2458             </summary> 
  2459         </member> 
  2460         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.ContentArea"> 
  2461             <summary> 
  2462             SisÀltöalueen rajat. 
  2463             </summary> 
  2464         </member> 
  2465         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.DrawBorder"> 
  2466             <summary> 
  2467             PiirretÀÀnkö ikkunalle reunat vai ei. 
  2468             </summary> 
  2469         </member> 
  2470         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,System.Double,System.Double)"> 
  2471             <summary> 
  2472             Luo uuden keskustelunÀytön. 
  2473             </summary> 
  2474             <param name="game">Peli.</param> 
  2475             <param name="width">Leveys.</param> 
  2476             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2477         </member> 
  2478         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.updateSize"> 
  2479             <summary> 
  2480             PÀivittÀÀ ikkunan koon. 
  2481             </summary> 
  2482         </member> 
  2483         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.AdvanceDialog(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2484             <summary> 
  2485             Keskustelu etenee eteenpÀin. 
  2486             </summary> 
  2487         </member> 
  2488         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.StartConversationWith(Jypeli.Assets.TalkingObject)"> 
  2489             <summary> 
  2490             Aloittaa keskustelun annetun olion kanssa. 
  2491             </summary> 
  2492             <param name="to">TalkingObject, jonka kanssa keskustelu aloitetaan.</param> 
  2493         </member> 
  2494         <member name="P:Jypeli.Assets.ConversationWindow.TextColor"> 
  2495             <summary> 
  2496             Tekstin vÀri. 
  2497             </summary> 
  2498             <value>VÀri.</value> 
  2499         </member> 
  2500         <member name="T:Jypeli.StringHelper"> 
  2501             <summary> 
  2502             SisÀltÀÀ tekstinkÀsittelyyn tarkoitettuja apuohjelmia. 
  2503             </summary> 
  2504         </member> 
  2505         <member name="M:Jypeli.StringHelper.WrapText(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.String,System.Double)"> 
  2506             <summary> 
  2507             RivittÀÀ tekstin. 
  2508             </summary> 
  2509             <remarks>Code from http://www.xnawiki.com/index.php/Basic_Word_Wrapping</remarks> 
  2510             <param name="spriteFont">Fontti.</param> 
  2511             <param name="text">RivitettÀvÀ teksti.</param> 
  2512             <param name="maxLineWidth">Maksimileveys, jonka mukaan teksti rivitetÀÀn.</param> 
  2513             <returns></returns> 
  2514         </member> 
  2515         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1"> 
  2516             <summary> 
  2517             Geneerinen valintalista. 
  2518             KÀytetÀÀn ikkunoissa. 
  2519             </summary> 
  2520             <typeparam name="T">Tyyppi, joita lista sisÀltÀÀ.</typeparam> 
  2521         </member> 
  2522         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.OnItemSelect(`0)"> 
  2523             <summary> 
  2524             Kutsutaan, kun listasta valitaan elementti. 
  2525             </summary> 
  2526             <param name="item">Valittu elementti.</param> 
  2527         </member> 
  2528         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  2529             <summary> 
  2530             Luo uuden valintalistan. 
  2531             </summary> 
  2532             <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
  2533         </member> 
  2534         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.addDefaultControls"> 
  2535             <summary> 
  2536             LisÀÀ oletuskontrollit. 
  2537             </summary> 
  2538         </member> 
  2539         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.moveInList(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2540             <summary> 
  2541             KontrollitapahtumankÀsittelijÀ listassa liikkumiseen. 
  2542             </summary> 
  2543             <param name="e">Tapahtuma.</param> 
  2544             <returns></returns> 
  2545         </member> 
  2546         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.selectItem(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2547             <summary> 
  2548             KontrollitapahtumankÀsittelijÀ valintaan. 
  2549             </summary> 
  2550             <param name="e">Tapahtuma.</param> 
  2551             <returns></returns> 
  2552         </member> 
  2553         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.AddItem(`0)"> 
  2554             <summary> 
  2555             LisÀÀ uuden elementin listaan. 
  2556             </summary> 
  2557             <param name="listItem">LisÀttÀvÀ elementti.</param> 
  2558         </member> 
  2559         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Clear"> 
  2560             <summary> 
  2561             TyhjentÀÀ listan. 
  2562             </summary> 
  2563         </member> 
  2564         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.updateSize"> 
  2565             <summary> 
  2566             PÀivittÀÀ ikkunan koon ja sisÀiset koordinaatit. 
  2567             </summary> 
  2568         </member> 
  2569         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.getXOffset(Jypeli.ScreenObjects.ScreenObject,Jypeli.HorizontalAlignment,System.Double)"> 
  2570             <summary> 
  2571             Palauttaa X-kohdan ikkunassa halutulle elementille. 
  2572             </summary> 
  2573             <param name="obj">Elementti.</param> 
  2574             <param name="alignment">Suhteellinen sijainti (vasen/oikea reuna/keskellÀ).</param> 
  2575             <param name="windowWidth">Ikkunan leveys.</param> 
  2576             <returns></returns> 
  2577         </member> 
  2578         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Items"> 
  2579             <summary> 
  2580             Listan elementit. 
  2581             </summary> 
  2582         </member> 
  2583         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemAlignment"> 
  2584             <summary> 
  2585             MÀÀrÀÀ, ovatko listan elementit listan vasemmassa reunassa, 
  2586             oikeassa reunassa vai keskellÀ. 
  2587             </summary> 
  2588         </member> 
  2589         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemSelected"> 
  2590             <summary> 
  2591             Tapahtuu, kun listasta valitaan elementti. 
  2592             </summary> 
  2593         </member> 
  2594         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ListItemHandler"> 
  2595             <summary> 
  2596             ValintatapahtumankÀsittelijÀ. 
  2597             </summary> 
  2598         </member> 
  2599         <member name="T:Jypeli.Meter"> 
  2600             <summary> 
  2601             Mittari. 
  2602             Mittaa erinÀisiÀ arvoja, ja on sidottavissa nÀyttöihin, 
  2603             kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  2604             </summary> 
  2605         </member> 
  2606         <member name="M:Jypeli.Meter.ToDouble"> 
  2607             <summary> 
  2608             Palauttaa mittarin arvon tuplatarkkuuden liukulukuna. 
  2609             </summary> 
  2610         </member> 
  2611         <member name="M:Jypeli.Meter.ToInt"> 
  2612             <summary> 
  2613             Palauttaa mittarin arvon kokonaislukuna. 
  2614             </summary> 
  2615         </member> 
  2616         <member name="M:Jypeli.Meter.Reset"> 
  2617             <summary> 
  2618             Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
  2619             </summary> 
  2620         </member> 
  2621         <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
  2622             <summary> 
  2623             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  2624             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  2625             </summary> 
  2626         </member> 
  2627         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(`0,`0,`0)"> 
  2628             <summary> 
  2629             Luo uuden mittarin. 
  2630             </summary> 
  2631             <param name="defaultVal">Oletusarvo.</param> 
  2632             <param name="minVal">Pienin sallittu arvo.</param> 
  2633             <param name="maxVal">Suurin sallittu arvo.</param> 
  2634         </member> 
  2635         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(Jypeli.Meter{`0})"> 
  2636             <summary> 
  2637             Luo uuden mittarin kopiona parametrina annetusta. 
  2638             </summary> 
  2639             <param name="src">Kopioitava mittari.</param> 
  2640         </member> 
  2641         <member name="M:Jypeli.Meter`1.Reset"> 
  2642             <summary> 
  2643             Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
  2644             </summary> 
  2645         </member> 
  2646         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString(System.String,System.IFormatProvider)"> 
  2647             <summary> 
  2648             Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
  2649             </summary> 
  2650         </member> 
  2651         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
  2652             <summary> 
  2653             Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
  2654             </summary> 
  2655         </member> 
  2656         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToDouble"> 
  2657             <summary> 
  2658             Palauttaa mittarin arvon tuplatarkkuuden liukulukuna. 
  2659             </summary> 
  2660             <returns></returns> 
  2661         </member> 
  2662         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToInt"> 
  2663             <summary> 
  2664             Palauttaa mittarin arvon kokonaislukuna. 
  2665             </summary> 
  2666             <returns></returns> 
  2667         </member> 
  2668         <member name="P:Jypeli.Meter`1.Value"> 
  2669             <summary> 
  2670             Mittarin arvo. 
  2671             </summary> 
  2672         </member> 
  2673         <member name="P:Jypeli.Meter`1.DefaultValue"> 
  2674             <summary> 
  2675             Mittarin oletusarvo. 
  2676             </summary> 
  2677         </member> 
  2678         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MinValue"> 
  2679             <summary> 
  2680             Mittarin pienin sallittu arvo. 
  2681             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>LowerLimit</c>. 
  2682             </summary> 
  2683         </member> 
  2684         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MaxValue"> 
  2685             <summary> 
  2686             Mittarin suurin sallittu arvo. 
  2687             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>UpperLimit</c>. 
  2688             </summary> 
  2689         </member> 
  2690         <member name="P:Jypeli.Meter`1.UpperAlertValue"> 
  2691             <summary> 
  2692             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  2693             Kun raja alittuu, laukeaa tapahtuma <c>LowerAlert</c>. 
  2694             </summary> 
  2695         </member> 
  2696         <member name="P:Jypeli.Meter`1.LowerAlertValue"> 
  2697             <summary> 
  2698             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  2699             Kun raja ylittyy, laukeaa tapahtuma <c>UpperAlert</c>. 
  2700             </summary> 
  2701         </member> 
  2702         <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
  2703             <summary> 
  2704             Tapahtuu, kun mittarin arvo muuttuu. 
  2705             </summary> 
  2706         </member> 
  2707         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerAlert"> 
  2708             <summary> 
  2709             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysalarajan. 
  2710             </summary> 
  2711         </member> 
  2712         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperAlert"> 
  2713             <summary> 
  2714             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysylÀrajan. 
  2715             </summary> 
  2716         </member> 
  2717         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
  2718             <summary> 
  2719             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
  2720             </summary> 
  2721         </member> 
  2722         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
  2723             <summary> 
  2724             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
  2725             </summary> 
  2726         </member> 
  2727         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnChangeHandler"> 
  2728             <summary> 
  2729             Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
  2730             </summary> 
  2731         </member> 
  2732         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnAlertHandler"> 
  2733             <summary> 
  2734             Mittarin hÀlytystapahtumankÀsittelijÀ. 
  2735             </summary> 
  2736         </member> 
  2737         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnLimitHandler"> 
  2738             <summary> 
  2739             Mittarin ÀÀriarvotapahtumankÀsittelijÀ. 
  2740             </summary> 
  2741         </member> 
  2742         <member name="T:Jypeli.Angle"> 
  2743             <summary> 
  2744             Kulma (asteina ja radiaaneina). 
  2745             Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
  2746             </summary> 
  2747         </member> 
  2748         <member name="F:Jypeli.Angle.Zero"> 
  2749             <summary> 
  2750             Nollakulma. 
  2751             </summary> 
  2752         </member> 
  2753         <member name="M:Jypeli.Angle.#ctor(System.Double,System.Boolean)"> 
  2754             <summary> 
  2755             Alustaa uuden kulman. 
  2756             </summary> 
  2757             <param name="value">Kulman suuruus.</param> 
  2758             <param name="degrees"><c>true</c> jos asteita, <c>false</c> jos radiaaneja.</param> 
  2759         </member> 
  2760         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Addition(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2761             <summary> 
  2762             Laskee kaksi kulmaa yhteen. 
  2763             </summary> 
  2764             <param name="a">Kulma.</param> 
  2765             <param name="b">Kulma.</param> 
  2766             <returns>Kulmien summa.</returns> 
  2767         </member> 
  2768         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Subtraction(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2769             <summary> 
  2770             VÀhentÀÀ jÀlkimmÀisen kulman ensimmÀisestÀ. 
  2771             </summary> 
  2772             <param name="a">Kulma.</param> 
  2773             <param name="b">Kulma.</param> 
  2774             <returns>Kulmien erotus.</returns> 
  2775         </member> 
  2776         <member name="M:Jypeli.Angle.op_UnaryNegation(Jypeli.Angle)"> 
  2777             <summary> 
  2778             Ottaa kulman vastakulman. 
  2779             </summary> 
  2780             <param name="a">Kulma.</param> 
  2781         </member> 
  2782         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(System.Double,Jypeli.Angle)"> 
  2783             <summary> 
  2784             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  2785             </summary> 
  2786             <param name="a">Reaaliluku.</param> 
  2787             <param name="b">Kulma.</param> 
  2788             <returns>Kulma.</returns> 
  2789         </member> 
  2790         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  2791             <summary> 
  2792             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  2793             </summary> 
  2794             <param name="a">Kulma.</param> 
  2795             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  2796             <returns>Kulma.</returns> 
  2797         </member> 
  2798         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Division(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  2799             <summary> 
  2800             Jakaa kulman reaaliluvulla. 
  2801             </summary> 
  2802             <param name="a">Kulma.</param> 
  2803             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  2804             <returns>Kulma.</returns> 
  2805         </member> 
  2806         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Equality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2807             <summary> 
  2808             Vertaa kahden kulman yhtÀsuuruutta. 
  2809             </summary> 
  2810             <param name="a">Kulma.</param> 
  2811             <param name="b">Kulma.</param> 
  2812             <returns>YhtÀsuuruus.</returns> 
  2813         </member> 
  2814         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Inequality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2815             <summary> 
  2816             Vertaa kahden kulman erisuuruutta. 
  2817             </summary> 
  2818             <param name="a">Kulma.</param> 
  2819             <param name="b">Kulma.</param> 
  2820             <returns>Erisuuruus.</returns> 
  2821         </member> 
  2822         <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2823             <summary> 
  2824             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta toiseen. 
  2825             </summary> 
  2826             <param name="a">Kulma.</param> 
  2827             <param name="b">Kulma.</param> 
  2828             <returns><c>true</c> jos suurempi, <c>false</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  2829         </member> 
  2830         <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2831             <summary> 
  2832             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  2833             </summary> 
  2834             <param name="a">Kulma.</param> 
  2835             <param name="b">Kulma.</param> 
  2836             <returns><c>true</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos pienempi.</returns> 
  2837         </member> 
  2838         <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2839             <summary> 
  2840             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ toiseen. 
  2841             </summary> 
  2842             <param name="a">Kulma.</param> 
  2843             <param name="b">Kulma.</param> 
  2844             <returns><c>true</c> jos pienempi, <c>false</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  2845         </member> 
  2846         <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2847             <summary> 
  2848             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  2849             </summary> 
  2850             <param name="a">Kulma.</param> 
  2851             <param name="b">Kulma.</param> 
  2852             <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
  2853         </member> 
  2854         <member name="M:Jypeli.Angle.Radians(System.Double)"> 
  2855             <summary> 
  2856             Luo kulman annettujen radiaanien mukaan. 
  2857             </summary> 
  2858             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
  2859         </member> 
  2860         <member name="M:Jypeli.Angle.Degrees(System.Double)"> 
  2861             <summary> 
  2862             Luo kulman annettujen asteiden mukaan. 
  2863             </summary> 
  2864             <param name="degree">Asteet.</param> 
  2865         </member> 
  2866         <member name="M:Jypeli.Angle.FromDirection(Jypeli.Direction)"> 
  2867             <summary> 
  2868             Luo kulman annetun suunnan mukaan. 
  2869             </summary> 
  2870             <param name="d">Suunta.</param> 
  2871         </member> 
  2872         <member name="M:Jypeli.Angle.FromVector(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2873             <summary> 
  2874             Luo kulman annetun vektorin mukaan. 
  2875             </summary> 
  2876             <param name="v">Vektorin.</param> 
  2877             <returns></returns> 
  2878         </member> 
  2879         <member name="M:Jypeli.Angle.DegreeToRadian(System.Double)"> 
  2880             <summary> 
  2881             Muuttaa asteet radiaaneiksi. 
  2882             </summary> 
  2883             <param name="degree">Asteet.</param> 
  2884             <returns></returns> 
  2885         </member> 
  2886         <member name="M:Jypeli.Angle.RadianToDegree(System.Double)"> 
  2887             <summary> 
  2888             Muuttaa radiaanit asteiksi. 
  2889             </summary> 
  2890             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
  2891             <returns></returns> 
  2892         </member> 
  2893         <member name="M:Jypeli.Angle.Complement(Jypeli.Angle)"> 
  2894             <summary> 
  2895             Laskee komplementtikulman (90 asteen kulman toinen puoli) 
  2896             </summary> 
  2897             <param name="a">Kulma.</param> 
  2898             <returns></returns> 
  2899         </member> 
  2900         <member name="M:Jypeli.Angle.Supplement(Jypeli.Angle)"> 
  2901             <summary> 
  2902             Laskee suplementtikulman (180 asteen kulman toinen puoli) 
  2903             </summary> 
  2904             <param name="a">Kulma.</param> 
  2905             <returns></returns> 
  2906         </member> 
  2907         <member name="M:Jypeli.Angle.Explement(Jypeli.Angle)"> 
  2908             <summary> 
  2909             Laskee eksplementtikulman (360 asteen kulman toinen puoli) 
  2910             </summary> 
  2911             <param name="a">Kulma.</param> 
  2912             <returns></returns> 
  2913         </member> 
  2914         <member name="M:Jypeli.Angle.Sin(Jypeli.Angle)"> 
  2915             <summary> 
  2916             Laskee kulman sinin. 
  2917             </summary> 
  2918             <param name="a">A.</param> 
  2919             <returns></returns> 
  2920         </member> 
  2921         <member name="M:Jypeli.Angle.Cos(Jypeli.Angle)"> 
  2922             <summary> 
  2923             Laskee kulman kosinin. 
  2924             </summary> 
  2925             <param name="a">A.</param> 
  2926             <returns></returns> 
  2927         </member> 
  2928         <member name="M:Jypeli.Angle.Tan(Jypeli.Angle)"> 
  2929             <summary> 
  2930             Laskee kulman tangentin. 
  2931             </summary> 
  2932             <param name="a">A.</param> 
  2933             <returns></returns> 
  2934         </member> 
  2935         <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(Jypeli.Angle)"> 
  2936             <summary> 
  2937             Laskee kulman arcus-sinin, eli sinin kÀÀnteisfunktion arvon. 
  2938             </summary> 
  2939             <param name="a">A.</param> 
  2940             <returns></returns> 
  2941         </member> 
  2942         <member name="M:Jypeli.Angle.ArcCos(Jypeli.Angle)"> 
  2943             <summary> 
  2944             Laskee kulman arcus-kosinin, eli kosinin kÀÀnteisfunktion arvon. 
  2945             </summary> 
  2946             <param name="a">A.</param> 
  2947             <returns></returns> 
  2948         </member> 
  2949         <member name="M:Jypeli.Angle.ArcTan(Jypeli.Angle)"> 
  2950             <summary> 
  2951             Laskee kulman arcus-tangentin, eli tangentin kÀÀnteisfunktion arvon. 
  2952             </summary> 
  2953             <param name="a">A.</param> 
  2954             <returns></returns> 
  2955         </member> 
  2956         <member name="M:Jypeli.Angle.GetHashCode"> 
  2957             <summary> 
  2958             Palauttaa kulmaa yksilöivÀn luvun, tÀssÀ tapauksessa kulman asteluvun. 
  2959             </summary> 
  2960             <returns> 
  2961             Kokonaisluku. 
  2962             </returns> 
  2963         </member> 
  2964         <member name="M:Jypeli.Angle.Equals(System.Object)"> 
  2965             <summary> 
  2966             Tarkistaa kahden kulman yhtÀsuuruuden. Jos parametrinÀ annetaan jotain muuta kuin kulma, tulos on aina epÀtosi. 
  2967             </summary> 
  2968             <param name="obj">Toinen kulma.</param> 
  2969             <returns></returns> 
  2970         </member> 
  2971         <member name="P:Jypeli.Angle.Degree"> 
  2972             <summary> 
  2973             Palauttaa tai asettaa kulman asteina. 
  2974             </summary> 
  2975             <value>Asteet.</value> 
  2976         </member> 
  2977         <member name="P:Jypeli.Angle.Radian"> 
  2978             <summary> 
  2979             Palauttaa tai asettaa kulman radiaaneina. 
  2980             </summary> 
  2981             <value>Radiaanit.</value> 
  2982         </member> 
  2983         <member name="T:Jypeli.Timer"> 
  2984             <summary> 
  2985             Ajastin, joka voidaan asettaa laukaisemaan tapahtumia tietyin vÀliajoin. 
  2986             </summary> 
  2987         </member> 
  2988         <member name="M:Jypeli.Timer.OnTrigger"> 
  2989             <summary> 
  2990             Kutsutaan vÀliajoin. 
  2991             </summary> 
  2992         </member> 
  2993         <member name="M:Jypeli.Timer.#ctor"> 
  2994             <summary> 
  2995             Alustaa uuden ajastinluokan. 
  2996             </summary> 
  2997         </member> 
  2998         <member name="M:Jypeli.Timer.Start"> 
  2999             <summary> 
  3000             KÀynnistÀÀ ajastimen. 
  3001             </summary> 
  3002         </member> 
  3003         <member name="M:Jypeli.Timer.Pause"> 
  3004             <summary> 
  3005             PysÀyttÀÀ ajastimen tallentaen sen tilan. 
  3006             </summary> 
  3007         </member> 
  3008         <member name="M:Jypeli.Timer.Stop"> 
  3009             <summary> 
  3010             PysÀyttÀÀ ajastimen ja nollaa sen tilan. 
  3011             </summary> 
  3012         </member> 
  3013         <member name="M:Jypeli.Timer.Reset"> 
  3014             <summary> 
  3015             Nollaa ajastimen tilan. 
  3016             Myös suorituskerrat nollataan. 
  3017             </summary> 
  3018         </member> 
  3019         <member name="M:Jypeli.Timer.LimitTimes(System.Int32)"> 
  3020             <summary> 
  3021             Rajoittaa ajastimen suorituskerrat. 
  3022             </summary> 
  3023             <see cref="P:Jypeli.Timer.Times"/> 
  3024             <see cref="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"/> 
  3025         </member> 
  3026         <member name="M:Jypeli.Timer.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  3027             <summary> 
  3028             PÀivittÀÀ ajastimen tilan. 
  3029             </summary> 
  3030             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  3031         </member> 
  3032         <member name="E:Jypeli.Timer.Trigger"> 
  3033             <summary> 
  3034             Tapahtuu vÀliajoin. 
  3035             </summary> 
  3036         </member> 
  3037         <member name="P:Jypeli.Timer.Enabled"> 
  3038             <summary> 
  3039             Ajastin pÀÀllÀ/pois pÀÀltÀ. 
  3040             </summary> 
  3041         </member> 
  3042         <member name="P:Jypeli.Timer.Interval"> 
  3043             <summary> 
  3044             Aika sekunneissa, jonka vÀlein <c>Trigger</c> tapahtuu. 
  3045             </summary> 
  3046         </member> 
  3047         <member name="P:Jypeli.Timer.CurrentTime"> 
  3048             <summary> 
  3049             Menossa oleva hetki nollasta vÀliaikaan (<c>Interval</c>). 
  3050             </summary> 
  3051         </member> 
  3052         <member name="P:Jypeli.Timer.SecondCounter"> 
  3053             <summary> 
  3054             Sekuntilaskuri. Voidaan sitoa nÀyttöihin. 
  3055             </summary> 
  3056         </member> 
  3057         <member name="P:Jypeli.Timer.Times"> 
  3058             <summary> 
  3059             MÀÀrÀÀ, kuinka monta kertaa tapahtuma suoritetaan. 
  3060             Kun tapahtumaa on suoritettu tarpeeksi, <c>Enabled</c> saa automaattisesti 
  3061             arvon <c>false</c>, jolloin ajastin pysÀhtyy. 
  3062             Kun laskuri nollataan, myös Times palautuu oletusarvoonsa. 
  3063             Huomaa, ettÀ <c>TimesLimited</c> tulee olla <c>true</c>, ettÀ arvo otetaan huomioon. 
  3064             </summary> 
  3065             <see cref="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"/> 
  3066         </member> 
  3067         <member name="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"> 
  3068             <summary> 
  3069             Ajastimen suorituskertojen rajoitus pÀÀlle/pois. 
  3070             </summary> 
  3071             <see cref="P:Jypeli.Timer.Times"/> 
  3072         </member> 
  3073         <member name="P:Jypeli.Timer.Tag"> 
  3074             <summary> 
  3075             Voidaan asettaa esimerkiksi kentÀksi, jota halutaan pÀivittÀÀ Trigger-tapahtumassa. 
  3076             Arvo ei muutu, jos sitÀ ei muuteta. 
  3077             </summary> 
  3078         </member> 
  3079         <member name="T:Jypeli.Timer.TriggerHandler"> 
  3080             <summary> 
  3081             AjastintapahtumankÀsittelijÀ. 
  3082             </summary> 
  3083         </member> 
  3084         <member name="T:Jypeli.Assets.Tank"> 
  3085             <summary> 
  3086             Yksinkertainen tankki eli panssarivaunu. 
  3087             </summary> 
  3088         </member> 
  3089         <member name="T:Jypeli.GameObjects`1"> 
  3090             <summary> 
  3091             Koottu peliolio. 
  3092             Voi muodostua useammista peliolioista, jotka myös voivat olla koottuja. 
  3093             </summary> 
  3094             <typeparam name="T">Oliotyyppi, joita kokoelma pitÀÀ sisÀllÀÀn.</typeparam> 
  3095         </member> 
  3096         <member name="T:Jypeli.IGameObjects"> 
  3097             <summary> 
  3098             Rajapinta koostetuille olioille. 
   325        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Name"> 
   326            <summary> 
   327            Olion nimi. 
   328            </summary> 
   329        </member> 
   330        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Tag"> 
   331            <summary> 
   332            Vapaasti asetettava merkkijono. 
   333            Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
   334            </summary> 
   335        </member> 
   336        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Game"> 
   337            <summary> 
   338            Viite peliin, johon olio on liitetty. 
   339            </summary> 
   340        </member> 
   341        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Parent"> 
   342            <summary> 
   343            Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
   344            </summary> 
   345        </member> 
   346        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Visible"> 
   347            <summary> 
   348            PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
   349            </summary> 
   350        </member> 
   351        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Size"> 
   352            <summary> 
   353            Olion koko pelimaailmassa. 
   354            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   355            </summary> 
   356        </member> 
   357        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Position"> 
   358            <summary> 
   359            Olion paikka pelimaailmassa. 
   360            </summary> 
   361        </member> 
   362        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Lifetime"> 
   363            <summary> 
   364            Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   365            </summary> 
   366        </member> 
   367        <member name="E:Jypeli.IGameObject.BorderCollision"> 
   368            <summary> 
   369            Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   370            </summary> 
   371        </member> 
   372        <member name="E:Jypeli.IGameObject.AddedToGame"> 
   373            <summary> 
   374            Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   375            </summary> 
   376        </member> 
   377        <member name="E:Jypeli.IGameObject.Removed"> 
   378            <summary> 
   379            Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
   380            </summary> 
   381        </member> 
   382        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Texture"> 
   383            <summary> 
   384            Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
   385            Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
   386            </summary> 
   387        </member> 
   388        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Left"> 
   389            <summary> 
   390            Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
   391            </summary> 
   392        </member> 
   393        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Right"> 
   394            <summary> 
   395            Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
   396            </summary> 
   397        </member> 
   398        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Top"> 
   399            <summary> 
   400            Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
   401            </summary> 
   402        </member> 
   403        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Bottom"> 
   404            <summary> 
   405            Olion alareunan y-koordinaatti. 
   406            </summary> 
   407        </member> 
   408        <member name="P:Jypeli.IGameObject.X"> 
   409            <summary> 
   410            Olion paikan X-koordinaatti. 
   411            </summary> 
   412        </member> 
   413        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Y"> 
   414            <summary> 
   415            Olion paikan Y-koordinaatti. 
   416            </summary> 
   417        </member> 
   418        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Angle"> 
   419            <summary> 
   420            Olion kulma tai rintamasuunta 
   421            Nolla = osoittaa oikealle. 
  3099422            </summary> 
  3100423        </member> 
   
  3334657            </summary> 
  3335658        </member> 
  3336         <member name="M:Jypeli.GameObjects`1.Attach(Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   659        <member name="M:Jypeli.GameObjects`1.Attach(Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
  3337660            <summary> 
  3338661            LiittÀÀ olioon a olion b siten, ettÀ ne voivat pyöriÀ toistensa ympÀri. 
   
  3506829            <value></value> 
  3507830        </member> 
  3508         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.MaxTorque"> 
  3509             <summary> 
  3510             Suurimman vÀÀntömomentin itseisarvo, jolla tankki voi pyörittÀÀ pyöriÀ. 
  3511             </summary> 
  3512         </member> 
  3513         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.Hull"> 
  3514             <summary> 
  3515             Tankin runko. 
  3516             </summary> 
  3517         </member> 
  3518         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.Cannon"> 
  3519             <summary> 
  3520             Tankin piippu. 
  3521             </summary> 
  3522         </member> 
  3523         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.Wheels"> 
  3524             <summary> 
  3525             Tankin pyörÀt. 
  3526             </summary> 
  3527         </member> 
  3528         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.#ctor(Jypeli.PhysicsGame,System.String)"> 
  3529             <summary> 
  3530             Alustaa uuden tankin. 
  3531             </summary> 
  3532             <param name="game">Peli, johon tankki liitetÀÀn.</param> 
  3533             <param name="name">Nimi, joka tankille annetaan.</param> 
  3534         </member> 
  3535         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Accelerate(System.Double)"> 
  3536             <summary> 
  3537             Liikuttaa tankkia pyörittÀmÀllÀ renkaita vÀÀntömomentin <code>torque</code> verran. 
  3538             </summary> 
  3539         </member> 
  3540         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Shoot(System.Double)"> 
  3541             <summary> 
  3542             Ampuu halutulla voimalla. 
  3543             </summary> 
  3544             <param name="power">Voima.</param> 
  3545         </member> 
  3546         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Shoot"> 
  3547             <summary> 
  3548             Ampuu tankin tykillÀ, jos ammuksia on vielÀ jÀljellÀ. 
  3549             </summary> 
  3550         </member> 
  3551         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.TurnCannon(Jypeli.Angle)"> 
  3552             <summary> 
  3553             KÀÀntÀÀ tankin tykkiÀ halutun asteluvun verran. 
  3554             </summary> 
  3555             <param name="differential">Muutos tykin kulmaan.</param> 
  3556         </member> 
  3557         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.AimCannon(Jypeli.Angle)"> 
  3558             <summary> 
  3559             Suuntaa tankin tykin tiettyyn suuntaan. 
  3560             </summary> 
  3561             <param name="angle">Tykin suunta.</param> 
  3562         </member> 
  3563         <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.HitPoints"> 
  3564             <summary> 
  3565             Tankin osumapisteet. 
  3566             Kun nÀmÀ menevÀt nollaan, tankki hajoaa. 
  3567             </summary> 
  3568         </member> 
  3569         <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.Ammo"> 
  3570             <summary> 
  3571             Ammusten mÀÀrÀ. 
  3572             </summary> 
  3573         </member> 
  3574         <member name="T:Jypeli.Assets.Inventory"> 
  3575             <summary> 
  3576             Inventaario, joka pitÀÀ sisÀllÀÀn esineitÀ (Item). LiitetÀÀn InventaarioIkkunaan (InventoryWindow). 
  3577             </summary> 
  3578         </member> 
  3579         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.#ctor"> 
  3580             <summary> 
  3581             Luo uuden inventaarion (johon mahtuu 100 esinettÀ). 
  3582             </summary> 
  3583         </member> 
  3584         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.#ctor(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  3585             <summary> 
  3586             Luo uuden inventaarion (johon mahtuu 100 esinettÀ). 
  3587             </summary> 
  3588             <param name="owner">Inventaarion omistaja.</param> 
  3589         </member> 
  3590         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,System.Int32)"> 
  3591             <summary> 
  3592             Luo uuden tietyn kokoisen inventaarion. 
  3593             </summary> 
  3594             <param name="owner">Inventaarion omistaja.</param> 
  3595             <param name="size">Koko (kuinka monta esinettÀ mahtuu).</param> 
  3596         </member> 
  3597         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Add(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3598             <summary> 
  3599             LisÀÀ esineen inventaarioon. 
  3600             </summary> 
  3601             <param name="item">LisÀttÀvÀ esine.</param> 
  3602             <returns>True, jos lisÀys onnistui. False, jos lisÀys epÀonnistui (ei ollut tilaa).</returns> 
  3603         </member> 
  3604         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Remove(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3605             <summary> 
  3606             Poistaa esineen inventaariosta. 
  3607             Huom! Ei deaktivoi esinettÀ eli esineen vaikutukset sÀilyvÀt edelleen. 
  3608             </summary> 
  3609             <param name="item">Poistettava esine.</param> 
  3610         </member> 
  3611         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.RemoveAndDeactivate(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3612             <summary> 
  3613             Poistaa esineen inventaariosta ja samalla deaktivoi sen vaikutukset. 
  3614             </summary> 
  3615             <param name="item">Poistettava esine.</param> 
  3616         </member> 
  3617         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.RemoveAll"> 
  3618             <summary> 
  3619             Poistaa kaikki esineet inventaariosta. 
  3620             </summary> 
  3621             <returns></returns> 
  3622         </member> 
  3623         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Swap(Jypeli.Assets.Item,Jypeli.Assets.Item)"> 
  3624             <summary> 
  3625             Vaihtaa kahden esineen paikkaa inventaariossa. 
  3626             </summary> 
  3627             <param name="item1">Esine 1.</param> 
  3628             <param name="item2">Esine 2.</param> 
  3629             <returns></returns> 
  3630         </member> 
  3631         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Item(System.Int32)"> 
  3632             <summary> 
  3633             Palauttaa esineen inventaariosta. 
  3634             </summary> 
  3635             <param name="number">Esineen numero.</param> 
  3636             <returns></returns> 
  3637         </member> 
  3638         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Amount(System.String)"> 
  3639             <summary> 
  3640             Palauttaa kuinka monta tietyntyyppistÀ esinettÀ inventaariossa on. 
  3641             </summary> 
  3642             <param name="type">Esineen tyyppi.</param> 
  3643             <returns>Esineiden lukumÀÀrÀ.</returns> 
  3644         </member> 
  3645         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.AmountActive(System.String)"> 
  3646             <summary> 
  3647             Palauttaa kuinka monta tietyntyyppistÀ esinettÀ inventaariossa on aktiivisena. 
  3648             </summary> 
  3649             <param name="type">Esineen tyyppi.</param> 
  3650             <returns>Aktiivisten esineiden lukumÀÀrÀ.</returns> 
  3651         </member> 
  3652         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.UseItem(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3653             <summary> 
  3654             KÀyttÀÀ esinettÀ. 
  3655             Jos esineen kÀyttökerrat loppuivat, niin esine tuhoutuu ja poistuu inventaariosta. 
  3656             </summary> 
  3657             <returns>Palauttaa <c>true</c>, jos esinettÀ kÀytettiin, muuten <c>false</c>.</returns> 
  3658         </member> 
  3659         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.SetActiveItemLimit(System.String,System.Int32)"> 
  3660             <summary> 
  3661             Asettaa rajoituksen, kuinka monta tietyn tyyppistÀ esinettÀ voi olla kÀytössÀ samaan aikaan. 
  3662             Esimerkiksi haarniskoja on yleensÀ kÀytössÀ vain yksi kerrallaan. 
  3663             </summary> 
  3664             <param name="itemType">Esineen tyyppi.</param> 
  3665             <param name="limit">MaksimimÀÀrÀ samaan aikaan.</param> 
  3666         </member> 
  3667         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.OnChanged(System.EventArgs)"> 
  3668             <summary> 
  3669             Tapahtuma, kun inventaarion sisÀltö muuttuu. 
  3670             </summary> 
  3671             <param name="e">Tapahtumaan liityvÀt argumentit.</param> 
  3672         </member> 
  3673         <member name="P:Jypeli.Assets.Inventory.ActiveWeapons"> 
  3674             <summary> 
  3675             Lista aktiivisista aseista. 
  3676             </summary> 
  3677         </member> 
  3678         <member name="E:Jypeli.Assets.Inventory.Changed"> 
  3679             <summary> 
  3680             Tapahtuu aina kun inventaarion sisÀltö muuttuu. 
  3681             </summary> 
  3682         </member> 
  3683         <member name="P:Jypeli.Assets.Inventory.Count"> 
  3684             <summary> 
  3685             Palauttaa inventaarion sisÀltÀmien esineiden mÀÀrÀn. 
  3686             </summary> 
  3687         </member> 
  3688         <member name="P:Jypeli.Assets.Inventory.Owner"> 
  3689             <summary> 
  3690             Inventaarion omistaja. YleensÀ pelaaja. 
  3691             </summary> 
  3692             <value>Inventaarion omistaja.</value> 
  3693         </member> 
  3694         <member name="T:Jypeli.Assets.WandererBrain"> 
  3695             <summary> 
  3696             Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa kulkemaan koordinaattien vÀlillÀ. 
  3697             </summary> 
   831        <member name="T:Jypeli.GameObjectEventArgs"> 
   832            <summary> 
   833            Pelioliotapahtuman argumentit. 
   834            </summary> 
   835        </member> 
   836        <member name="M:Jypeli.GameObjectEventArgs.#ctor(Jypeli.IGameObject)"> 
   837            <summary> 
   838            Alustaa uudet Pelioliotapahtuman argumentit. 
   839            </summary> 
   840            <param name="gameObject">Peliolio.</param> 
   841        </member> 
   842        <member name="F:Jypeli.GameObjectEventArgs.gameObject"> 
   843            <summary> 
   844            Peliolio. 
   845            </summary> 
   846        </member> 
   847        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay"> 
   848            <summary> 
   849            Luokka nÀyttÀÀ viestejÀ ruudulla. ViestejÀ voi lisÀtÀ add-metodilla. 
   850            property MessageTimeInSeconds kertoo kuinka pitkÀÀn viesti nÀkyy ennen kuin se hÀviÀÀ. 
   851            </summary> 
   852            <example> 
   853            MessageDisplay viestit = new MessageDisplay(this); 
   854            this.Add(viestit); 
   855            viestit.Add("Peli alkoi"); 
   856            </example> 
   857        </member> 
   858        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   859            <summary> 
   860            Luo uuden viestinÀytön. 
   861            </summary> 
   862            <param name="game">Peli, yleensÀ this.</param> 
   863        </member> 
   864        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
   865            <summary> 
   866            Luo uuden viestinÀytön. 
   867            </summary> 
   868            <param name="game">Peli, yleensÀ this.</param> 
   869            <param name="font">Fontti.</param> 
   870        </member> 
   871        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   872            <summary> 
   873            Kutsutaan pÀivityksen yhteydessÀ. 
   874            </summary> 
   875        </member> 
   876        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   877            <summary> 
   878            PiirtÀÀ viestinÀytön. 
   879            </summary> 
   880            <param name="view">NÀkymÀ.</param> 
   881            <param name="drawing">Piirrosalusta.</param> 
   882            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
   883        </member> 
   884        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
   885            <summary> 
   886            LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
   887            </summary> 
   888        </member> 
   889        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Clear"> 
   890            <summary> 
   891            Poistaa kaikki lisÀtyt viestit. 
   892            </summary> 
   893        </member> 
   894        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MaxMessageCount"> 
   895            <summary> 
   896            Kuinka monta viestiÀ kerrallaan nÀytetÀÀn. 
   897            </summary> 
   898        </member> 
   899        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MessageTimeInSeconds"> 
   900            <summary> 
   901            Kuinka pitkÀÀn yksi viesti nÀkyy. 
   902            </summary> 
   903        </member> 
   904        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.#ctor(System.String)"> 
   905            <summary> 
   906            Luo uuden viestin. 
   907            </summary> 
   908            <param name="text">Viestin teksti.</param> 
   909        </member> 
   910        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.Text"> 
   911            <summary> 
   912            Viestin teksti. 
   913            </summary> 
   914        </member> 
   915        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.SecondsWhenAdded"> 
   916            <summary> 
   917            Kuinka monta sekuntia on kulunut edellisen viestin lisÀÀmisestÀ. 
   918            </summary> 
   919        </member> 
   920        <member name="T:Jypeli.Collision"> 
   921            <summary> 
   922            TörmÀys. 
   923            </summary> 
   924        </member> 
   925        <member name="F:Jypeli.Collision.Obj"> 
   926            <summary> 
   927            TörmÀÀjÀ. 
   928            </summary> 
   929        </member> 
   930        <member name="F:Jypeli.Collision.Other"> 
   931            <summary> 
   932            TörmÀyksen kohde. 
   933            </summary> 
   934        </member> 
   935        <member name="M:Jypeli.Collision.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
   936            <summary> 
   937            Alustaa uuden törmÀyksen. 
   938            </summary> 
   939            <param name="obj">TörmÀÀjÀ.</param> 
   940            <param name="other">TörmÀyksen kohde.</param> 
  3698941        </member> 
  3699942        <member name="T:Jypeli.Brain"> 
   
  37611004            </summary> 
  37621005        </member> 
   1006        <member name="T:Jypeli.Assets.WandererBrain"> 
   1007            <summary> 
   1008            Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa kulkemaan koordinaattien vÀlillÀ. 
   1009            </summary> 
   1010        </member> 
  37631011        <member name="M:Jypeli.Assets.WandererBrain.#ctor"> 
  37641012            <summary> 
   
  38711119            </summary> 
  38721120        </member> 
  3873         <member name="T:Jypeli.TextureBitmap"> 
  3874             <summary> 
  3875             Tekstuuribittikartta muotojen luomiseen tekstuureista. 
  3876             SisÀltÀÀ tekstuurin tiedot vÀritaulukkona. 
  3877             </summary> 
  3878         </member> 
  3879         <member name="F:Jypeli.TextureBitmap.bitmap"> 
  3880             <summary> 
  3881             Bittikarttadata. 
  3882             </summary> 
  3883         </member> 
  3884         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,System.Predicate{Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color})"> 
  3885             <summary> 
  3886             Luo uuden bittikartan tekstuurin pohjalta. 
  3887             </summary> 
  3888             <param name="texture">Tekstuuri.</param> 
  3889             <param name="isOpaque">Predikaatti, joka mÀÀrÀÀ, onko annettu vÀri lÀpinÀkyvÀ.</param> 
  3890         </member> 
  3891         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  3892             <summary> 
  3893             Luo uuden bittikartan tekstuurin pohjalta oletuslÀpinÀkyvyysehdoilla. 
  3894             Ks. <see cref="M:Jypeli.TextureBitmap.IsOpaqueColor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color)"/> 
  3895             </summary> 
  3896             <param name="texture">Tekstuuri.</param> 
  3897         </member> 
  3898         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.IsOpaqueColor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color)"> 
  3899             <summary> 
  3900             PÀÀttelee pikselin lÀpinÀkyvyyden sen vÀrin perusteella. 
  3901             TÀssÀ tapauksessa alfa-arvon tulee olla suurempi tai yhtÀsuuri kuin 127. 
  3902             </summary> 
  3903             <param name="c">Pikselin vÀri.</param>         
  3904             <returns>LÀpinÀkyvyys.</returns> 
  3905         </member> 
  3906         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Width"> 
  3907             <summary> 
  3908             Bittikartan leveys pikseleinÀ. 
  3909             </summary> 
  3910         </member> 
  3911         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Height"> 
  3912             <summary> 
  3913             Bittikartan korkeus pikseleinÀ. 
  3914             </summary> 
  3915         </member> 
  3916         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Item(System.Int32,System.Int32)"> 
  3917             <summary> 
  3918             Palauttaa yksittÀisen pikselin vÀrin annetusta koordinaattipisteestÀ (ensin x, sitten y). 
  3919             </summary> 
  3920         </member> 
  3921         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay"> 
  3922             <summary> 
  3923             MurtolukunÀyttö. 
  3924             Sidottavissa <c>Meter</c>iin. 
  3925             </summary> 
  3926         </member> 
  3927         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  3928             <summary> 
  3929             Alustaa uuden murtolukulaskurinÀytön oletusfontilla. 
  3930             </summary> 
  3931             <param name="game">Peli, johon nÀyttö sidotaan.</param> 
  3932         </member> 
  3933         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  3934             <summary> 
  3935             Alustaa uuden murtolukulaskurinÀytön annetulla fontilla. 
  3936             </summary> 
  3937             <param name="game">Peli, johon nÀyttö sidotaan.</param> 
  3938             <param name="textFont">Fontti tekstille ja arvolle.</param> 
  3939         </member> 
  3940         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.BindTo(Jypeli.Meter{System.Int32})"> 
  3941             <summary> 
  3942             Sitoo nÀytön arvon mittariin (ks. <c>Meter</c>). 
  3943             </summary> 
  3944             <param name="calc">Mittari.</param> 
  3945         </member> 
  3946         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  3947             <summary> 
  3948             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  3949             </summary> 
  3950             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  3951             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  3952             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  3953         </member> 
  3954         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Calc"> 
  3955             <summary> 
  3956             <c>Meter</c>-laskuri, josta arvo luetaan. 
  3957             Jos null, kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ arvoaan. 
  3958             </summary> 
  3959         </member> 
  3960         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.ValueColor"> 
  3961             <summary> 
  3962             Arvon vÀri. 
  3963             </summary> 
  3964         </member> 
  3965         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Nominator"> 
  3966             <summary> 
  3967             Osoittaja, jos nÀyttöÀ ei ole sidottu laskuriin. 
  3968             </summary> 
  3969         </member> 
  3970         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Denominator"> 
  3971             <summary> 
  3972             NimittÀjÀ, jos nÀyttöÀ ei ole sidottu laskuriin. 
  3973             </summary> 
  3974         </member> 
  3975         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Separator"> 
  3976             <summary> 
  3977             Merkkijono, joka erottaa osoittajan ja nimittÀjÀn toisistaan. 
  3978             Oletuksena " / ". 
  3979             </summary> 
  3980         </member> 
  3981         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"> 
  3982             <summary> 
  3983             Yksinkertainen ikkuna, joka nÀyttÀÀ tekstiÀ ruudulla. 
  3984             Sulkeutuu automaattisesti esc-/enter-/space-nÀppÀimellÀ tai 
  3985             peliohjaimen A- tai B-napilla. 
  3986             </summary> 
  3987         </member> 
  3988         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  3989             <summary> 
  3990             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion. 
  3991             </summary> 
  3992             <param name="game">Peli, johon ikkuna kuuluu.</param> 
  3993         </member> 
  3994         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,System.String)"> 
  3995             <summary> 
  3996             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion ja asettaa sille tekstin. 
  3997             </summary> 
  3998             <param name="game">Peli, johon ikkuna kuuluu.</param> 
  3999             <param name="text">Ikkunassa nÀytettÀvÀ teksti.</param> 
  4000         </member> 
  4001         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.Text"> 
  4002             <summary> 
  4003             TekstikenttÀ. 
  4004             </summary> 
  4005         </member> 
  4006         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.MaxWidth"> 
  4007             <summary> 
  4008             Tekstin maksimipituus pikseleinÀ. 
  4009             Jos teksti on maksimipituutta pidempi, rivitetÀÀn se automaattisesti 
  4010             seuraavalle riville. 
  4011             </summary> 
  4012         </member> 
  4013         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.HMargin"> 
  4014             <summary> 
  4015             Marginaali vaakasuunnassa. 
  4016             </summary> 
  4017         </member> 
  4018         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.VMargin"> 
  4019             <summary> 
  4020             Marginaali pystysuunnassa. 
  4021             </summary> 
  4022         </member> 
  4023         <member name="T:Jypeli.Assets.Clip"> 
  4024             <summary> 
  4025             Aseen lipas. 
  4026             </summary> 
  4027         </member> 
  4028         <member name="F:Jypeli.Assets.Clip.EmptyClip"> 
  4029             <summary> 
  4030             TyhjÀ lipas. 
  4031             </summary> 
  4032         </member> 
  4033         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile,System.Int32)"> 
  4034             <summary> 
  4035             Luo uuden lippaan. 
  4036             </summary> 
  4037             <param name="ammoType">Lippaassa kÀytettÀvÀ ammustyyppi.</param> 
  4038             <param name="maxAmmo">Lippaan koko ammuksina.</param> 
  4039         </member> 
  4040         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile)"> 
  4041             <summary> 
  4042             Luo uuden lippaan ÀÀrettömÀllÀ mÀÀrÀllÀ ammuksia. 
  4043             </summary> 
  4044             <param name="ammoType">Lippaassa kÀytettÀvÀ ammustyyppi.</param> 
  4045         </member> 
  4046         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.#ctor(Jypeli.Assets.Clip)"> 
  4047             <summary> 
  4048             Luo uuden lippaan kopiona olemassaolevasta. 
  4049             </summary> 
  4050             <param name="src">Kopioitava lipas.</param> 
  4051         </member> 
  4052         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.TakeProjectile"> 
  4053             <summary> 
  4054             Ottaa ammuksen lippaasta. 
  4055             </summary> 
  4056             <returns>Ammus</returns> 
  4057         </member> 
  4058         <member name="P:Jypeli.Assets.Clip.AmmoType"> 
  4059             <summary> 
  4060             Lippaaseen ladattavien ammuksien tyyppi. 
  4061             </summary> 
  4062         </member> 
  4063         <member name="P:Jypeli.Assets.Clip.Ammo"> 
  4064             <summary> 
  4065             Lippaaseen ladattujen ammusten mÀÀrÀ. 
  4066             </summary> 
  4067         </member> 
  4068         <member name="P:Jypeli.Assets.Clip.InfiniteAmmo"> 
  4069             <summary> 
  4070             Onko ammuksia lippaassa ÀÀretön mÀÀrÀ (esim. energia-aseissa) 
  4071             </summary> 
  4072         </member> 
  4073         <member name="T:Jypeli.AnimatedTexture"> 
  4074             <summary> 
  4075             Animoitu tekstuuri, eli sarja tekstuureja (kuvia), jotka vaihtuvat halutulla nopeudella. 
  4076             </summary> 
  4077         </member> 
  4078         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor"> 
  4079             <summary> 
  4080             Alustaa uuden, tyhjÀn animaation. 
  4081             </summary> 
  4082         </member> 
  4083         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor(Jypeli.AnimatedTexture)"> 
  4084             <summary> 
  4085             Luo kopion jo tunnetusta animaatiosta. 
  4086             </summary> 
  4087             <param name="src">Kopioitava animaatio.</param> 
  4088         </member> 
  4089         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  4090             <summary> 
  4091             Alustaa uuden animaation ja lisÀÀ siihen yhden ruudun. 
  4092             KÀytÀ tÀtÀ myös, jos haluat muuttaa Texture2D-tyypistÀ AnimatedTextureksi. 
  4093             </summary> 
  4094             <param name="firstFrame">LisÀttÀvÀ ruutu.</param> 
  4095         </member> 
  4096         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable{Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D})"> 
  4097             <summary> 
  4098             Alustaa uuden animaation ja lisÀÀ siihen useita ruutuja. 
  4099             </summary> 
  4100             <param name="frames">LisÀttÀvÀt ruudut listana, taulukkona tai muuna tietorakenteena.</param> 
  4101         </member> 
  4102         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.FromTexture2D(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,System.Int32,System.Boolean)"> 
  4103             <summary> 
  4104             Rakentaa animaation yksittÀisestÀ kuvasta, jossa ruudut ovat "sarjakuvana" joko 
  4105             pysty- tai vaakasuorassa. Ruutujen itsessÀÀn tulee kaikkien olla samankokoisia. 
  4106             </summary> 
  4107             <param name="composite">Tekstuuri, josta kopioidaan (sarjakuva).</param> 
  4108             <param name="framelength"> 
  4109             Ruudun pituus tai leveys. Leveys (X-suunnassa), jos ruudut ovat kuvassa vaakasuoraan,  
  4110             pituus (Y-suunnassa), jos pystysuoraan. 
  4111             </param> 
  4112             <param name="vertical"> 
  4113             Jos <c>true</c>, oletetaan ettÀ ruudut ovat pystysuorassa (ylhÀÀltÀ alas). 
  4114             Jos <c>false</c>, oletetaan ettÀ ruudut ovat vaakasuorassa (vasemmalta oikealle). 
  4115             </param> 
  4116             <returns></returns> 
  4117         </member> 
  4118         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.Step(System.Int32)"> 
  4119             <summary> 
  4120             Etenee animaatiossa halutun mÀÀrÀn ruutuja. KÀytÀ negatiivisia arvoja, jos haluat 
  4121             kulkea taaksepÀin. 
  4122             </summary> 
  4123             <param name="delta">EdettÀvÀ mÀÀrÀ ruutuja.</param> 
  4124         </member> 
  4125         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.Step"> 
  4126             <summary> 
  4127             Etenee animaatiossa yhden ruudun eteenpÀin. 
  4128             </summary> 
  4129         </member> 
  4130         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.AdvanceTime(System.Double)"> 
  4131             <summary> 
  4132             Etenee animaatiota halutun aikajakson sekunteina. KÀytÀ negatiivisia arvoja, 
  4133             jos haluat kulkea taaksepÀin. 
  4134             </summary> 
  4135             <param name="seconds">EdettÀvÀ aika sekunteina.</param> 
  4136         </member> 
  4137         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.Frames"> 
  4138             <summary> 
  4139             Animaation ruudut eli kuvat itsessÀÀn. 
  4140             KÀydÀÀn lÀpi jÀrjestyksessÀ, ja palataan takaisin alkuun viimeisen ruudun jÀlkeen. 
  4141             </summary> 
  4142         </member> 
  4143         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.LastChange"> 
  4144             <summary> 
  4145             Kulunut aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta. 
  4146             </summary> 
  4147         </member> 
  4148         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.CurrentFrameNum"> 
  4149             <summary> 
  4150             Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
  4151             </summary> 
  4152         </member> 
  4153         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.FPS"> 
  4154             <summary> 
  4155             Animaation pÀivitysnopeus ruutuina sekunnissa (frames per second). 
  4156             </summary> 
  4157         </member> 
  4158         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.CurrentFrame"> 
  4159             <summary> 
  4160             TÀllÀ hetkellÀ nÀkyvÀ ruutu animaatiosta. 
  4161             </summary> 
  4162         </member> 
  4163         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.AutoAnim"> 
  4164             <summary> 
  4165             Automaattinen eteneminen. 
  4166             </summary> 
  4167             <value> 
  4168             Jos <c>true</c>, animaatio etenee automaattisesti pÀivitysnopeutensa (FPS) mukaan. 
  4169             Jos <c>false</c>, voit kÀyttÀÀ metodeja <c>AdvanceTime</c> ja <c>Step</c> pÀivittÀmÀÀn animaatiota itse. 
  4170             </value> 
   1121        <member name="T:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain"> 
   1122            <summary> 
   1123            Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
   1124            edestakaisin. 
   1125            </summary> 
   1126        </member> 
   1127        <member name="T:Jypeli.Assets.FollowingWeaponBrain"> 
   1128            <summary> 
   1129            Aivot, jotka laittavat aseen ampumaan itsestÀÀn ja seuraamaan jotain pelaajaa. 
   1130            </summary> 
  41711131        </member> 
  41721132        <member name="T:Jypeli.PhysWorldValueObject"> 
   
  41741134            Fysiikkapeliolio, joka seuraa mittarin arvoa ja nÀyttÀÀ sen tekstinÀ. 
  41751135            Kuten <c>ValueDisplay</c>, mutta peliolio ruutuolion sijaan. 
   1136            </summary> 
   1137        </member> 
   1138        <member name="T:Jypeli.PhysWorldTextObject"> 
   1139            <summary> 
   1140            Fysiikkapeliolio, joka sisÀltÀÀ vapaavalintaista tekstiÀ vapaavalintaisella taustalla. 
   1141            Kuten <c>TextDisplay</c>, mutta fysiikkaolio ruutuolion sijaan. 
   1142            Vastaava ei-fysiikkaolio on nimeltÀÀn <c>WorldTextObject</c>. 
   1143            </summary> 
   1144        </member> 
   1145        <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
   1146            <summary> 
   1147            Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
   1148            Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
   1149            </summary> 
   1150        </member> 
   1151        <member name="T:Jypeli.GameObject"> 
   1152            <summary> 
   1153            Pelialueella liikkuva olio. 
   1154            KÀytÀ fysiikkapeleissÀ <c>PhysicsObject</c>-olioita. 
   1155            </summary> 
   1156        </member> 
   1157        <member name="F:Jypeli.GameObject.game"> 
   1158            <summary> 
   1159            Viite peliin, johon olio on liitetty. 
   1160            Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
   1161            </summary> 
   1162        </member> 
   1163        <member name="F:Jypeli.GameObject.parent"> 
   1164            <summary> 
   1165            Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
   1166            Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
   1167            </summary> 
   1168        </member> 
   1169        <member name="F:Jypeli.GameObject.size"> 
   1170            <summary> 
   1171            Olion koko pelimaailmassa. 
   1172            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   1173            </summary> 
   1174        </member> 
   1175        <member name="F:Jypeli.GameObject.resTextureToLoad"> 
   1176            <summary> 
   1177            Tekstuurin nimi, joka ladataan pelin resursseista heti kun olio 
   1178            lisÀtÀÀn peliin. 
   1179            </summary> 
   1180        </member> 
   1181        <member name="F:Jypeli.GameObject.TextureWrapSize"> 
   1182            <summary> 
   1183            MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan tekstuuri piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
   1184            tekstuurin 3 kertaa vaakasuunnassa ja 2 kertaa pystysuunnassa. 
   1185            </summary> 
   1186        </member> 
   1187        <member name="M:Jypeli.GameObject.calculateSize(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1188            <summary> 
   1189            Laskee olion koon sen leveimmistÀ kohdista. 
   1190            </summary> 
   1191            <param name="shape">Olion muoto.</param> 
   1192            <returns>Olion koko</returns> 
   1193        </member> 
   1194        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String)"> 
   1195            <summary> 
   1196            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja nimeÀÀ sen. 
   1197            </summary> 
   1198            <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
   1199        </member> 
   1200        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor"> 
   1201            <summary> 
   1202            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
   1203            Ei nimeÀ oliota. 
   1204            </summary> 
   1205        </member> 
   1206        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1207            <summary> 
   1208            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
   1209            nimen ja muodon. 
   1210            </summary> 
   1211            <param name="name">Olion nimi.</param> 
   1212            <param name="shape">Olion muoto.</param> 
   1213        </member> 
   1214        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1215            <summary> 
   1216            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
   1217            muodon ja oletusnimen. 
   1218            </summary> 
   1219            <param name="shape">Olion muoto.</param> 
   1220        </member> 
   1221        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.AnimatedTexture)"> 
   1222            <summary> 
   1223            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
   1224            KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla on yksi animoitu tekstuuri (valmiina). 
   1225            </summary> 
   1226            <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
   1227            <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
   1228            <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
   1229            <param name="size">Olion koko.</param> 
   1230            <param name="animtex">Animoitu tekstuuri.</param> 
   1231        </member> 
   1232        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
   1233            <summary> 
   1234            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
   1235            KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla ei ole tekstuurissaan animaatiota. 
   1236            </summary> 
   1237            <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
   1238            <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
   1239            <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
   1240            <param name="size">Olion koko.</param> 
   1241            <param name="texture">Olion tekstuuri.</param> 
   1242        </member> 
   1243        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnDraw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1244            <summary> 
   1245            Ajetaan kun oliota piirretÀÀn. PiirtÀmisen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn metodin. 
   1246            Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan vastaavaa metodia (eli base.OnDraw(drawing, gameTime)). 
   1247            </summary> 
   1248        </member> 
   1249        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1250            <summary> 
   1251            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   1252            metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   1253            </summary> 
   1254            <param name="gameTime">The game time.</param> 
   1255        </member> 
   1256        <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1257            <summary> 
   1258            Ajetaan kun oliota halutaan pÀivittÀÀ. 
   1259            Animoi tekstuurit, tarkistaa törmÀykset ja kutsuu automaattisesti metodia Brain.Update. 
   1260            Jos haluat lisÀtÀ toiminnallisuutta, toteuta <see cref="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"/> tÀmÀn metodin sijasta. 
   1261            </summary> 
   1262            <param name="gameTime">Aika viimeisestÀ kutsusta metodiin Microsoft.Xna.Framework.GameComponent.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)</param> 
   1263        </member> 
   1264        <member name="M:Jypeli.GameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1265            <summary> 
   1266            Kutsutaan, kun olio piirretÀÀn. 
   1267            </summary> 
   1268            <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
   1269            <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
   1270        </member> 
   1271        <member name="M:Jypeli.GameObject.getDrawScale"> 
   1272            <summary> 
   1273            Palauttaa piirtoskaalan. 
   1274            </summary> 
   1275        </member> 
   1276        <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1277            <summary> 
   1278            SiirtÀÀ oliota. 
   1279            </summary> 
   1280            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   1281        </member> 
   1282        <member name="M:Jypeli.GameObject.LoadResourceTexture(System.String)"> 
   1283            <summary> 
   1284            Lataa tekstuurin nimeltÀ pelin sisÀisestÀ resurssitiedostosta. 
   1285            Jos oliota ei ole lisÀtty peliin, ladataan tekstuuri myöhemmin. 
   1286            </summary> 
   1287            <param name="resName">Tekstuurin nimi resurssitiedostossa.</param> 
   1288        </member> 
   1289        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
   1290            <summary> 
   1291            Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   1292            </summary> 
   1293            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   1294        </member> 
   1295        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
   1296            <summary> 
   1297            Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
   1298            </summary> 
   1299            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   1300        </member> 
   1301        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
   1302            <summary> 
   1303            Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   1304            </summary> 
   1305            <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   1306        </member> 
   1307        <member name="P:Jypeli.GameObject.Name"> 
   1308            <summary> 
   1309            Olion nimi. 
   1310            </summary> 
   1311        </member> 
   1312        <member name="P:Jypeli.GameObject.Game"> 
   1313            <summary> 
   1314            Viite peliin, johon olio on liitetty. 
   1315            </summary> 
   1316        </member> 
   1317        <member name="P:Jypeli.GameObject.Parent"> 
   1318            <summary> 
   1319            Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
   1320            </summary> 
   1321        </member> 
   1322        <member name="P:Jypeli.GameObject.Tag"> 
   1323            <summary> 
   1324            Vapaasti asetettava merkkijono. 
   1325            Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
   1326            </summary> 
   1327        </member> 
   1328        <member name="P:Jypeli.GameObject.Visible"> 
   1329            <summary> 
   1330            PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
   1331            </summary> 
   1332        </member> 
   1333        <member name="P:Jypeli.GameObject.Brain"> 
   1334            <summary> 
   1335            Olion aivot. 
   1336            Ks. <c>Brain</c> 
   1337            </summary> 
   1338        </member> 
   1339        <member name="P:Jypeli.GameObject.Lifetime"> 
   1340            <summary> 
   1341            Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   1342            </summary> 
   1343        </member> 
   1344        <member name="E:Jypeli.GameObject.BorderCollision"> 
   1345            <summary> 
   1346            Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   1347            </summary> 
   1348        </member> 
   1349        <member name="E:Jypeli.GameObject.AddedToGame"> 
   1350            <summary> 
   1351            Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   1352            </summary> 
   1353        </member> 
   1354        <member name="E:Jypeli.GameObject.Removed"> 
   1355            <summary> 
   1356            Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
   1357            </summary> 
   1358        </member> 
   1359        <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
   1360            <summary> 
   1361            Olion koko pelimaailmassa. 
   1362            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   1363            </summary> 
   1364        </member> 
   1365        <member name="P:Jypeli.GameObject.Width"> 
   1366            <summary> 
   1367            Olion pituus (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
   1368            </summary> 
   1369        </member> 
   1370        <member name="P:Jypeli.GameObject.Height"> 
   1371            <summary> 
   1372            Olion korkeus (Y-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
   1373            </summary> 
   1374        </member> 
   1375        <member name="P:Jypeli.GameObject.Position"> 
   1376            <summary> 
   1377            Olion paikka pelimaailmassa. 
   1378            </summary> 
   1379        </member> 
   1380        <member name="P:Jypeli.GameObject.LastPosition"> 
   1381            <summary> 
   1382            Olion edellinen paikka pelimaailmassa. 
   1383            </summary> 
   1384        </member> 
   1385        <member name="P:Jypeli.GameObject.Left"> 
   1386            <summary> 
   1387            Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
   1388            </summary> 
   1389        </member> 
   1390        <member name="P:Jypeli.GameObject.Right"> 
   1391            <summary> 
   1392            Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
   1393            </summary> 
   1394        </member> 
   1395        <member name="P:Jypeli.GameObject.Top"> 
   1396            <summary> 
   1397            Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
   1398            </summary> 
   1399        </member> 
   1400        <member name="P:Jypeli.GameObject.Bottom"> 
   1401            <summary> 
   1402            Olion alareunan y-koordinaatti. 
   1403            </summary> 
   1404        </member> 
   1405        <member name="P:Jypeli.GameObject.X"> 
   1406            <summary> 
   1407            Olion paikan X-koordinaatti. 
   1408            </summary> 
   1409        </member> 
   1410        <member name="P:Jypeli.GameObject.Y"> 
   1411            <summary> 
   1412            Olion paikan Y-koordinaatti. 
   1413            </summary> 
   1414        </member> 
   1415        <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
   1416            <summary> 
   1417            Olion kulma tai rintamasuunta. 
   1418            Nolla = osoittaa oikealle. 
   1419            </summary>       
   1420        </member> 
   1421        <member name="P:Jypeli.GameObject.Origin"> 
   1422            <summary> 
   1423            Olion keskipiste eli origo. 
   1424            </summary> 
   1425        </member> 
   1426        <member name="P:Jypeli.GameObject.AnimatedTexture"> 
   1427            <summary> 
   1428            Animoitu tekstuuri. Jos null, tekstuuria ei piirretÀ. 
   1429            </summary> 
   1430        </member> 
   1431        <member name="P:Jypeli.GameObject.Texture"> 
   1432            <summary> 
   1433            Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
   1434            Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
   1435            </summary> 
   1436        </member> 
   1437        <member name="P:Jypeli.GameObject.Color"> 
   1438            <summary> 
   1439            VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
   1440            </summary> 
   1441        </member> 
   1442        <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureFillsShape"> 
   1443            <summary> 
   1444            MÀÀrittÀÀ, tÀyttÀÀkö tekstuuri olion muodon jos olio on suurempi kuin sille 
   1445            mÀÀrÀtty tekstuuri. 
   1446            </summary> 
   1447        </member> 
   1448        <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
   1449            <summary> 
   1450            Olion muoto. 
   1451            </summary> 
   1452        </member> 
   1453        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
   1454            <summary> 
   1455            Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
   1456            </summary> 
   1457            <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
   1458        </member> 
   1459        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(System.Object,Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
   1460            <summary> 
   1461            Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
   1462            </summary> 
   1463            <param name="sender">Toinen törmÀÀjÀ</param> 
   1464            <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
   1465        </member> 
   1466        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnExitOverlap(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1467            <summary> 
   1468            Kutsutaan kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
   1469            </summary> 
   1470            <param name="other">Toinen olio.</param> 
   1471        </member> 
   1472        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnOverlapping(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1473            <summary> 
   1474            Kutsutaan kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
   1475            </summary> 
   1476            <param name="other">Toinen olio.</param> 
   1477        </member> 
   1478        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,System.Double,System.Double)"> 
   1479            <summary> 
   1480            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1481            NimeÀÀ objektin. 
   1482            </summary> 
   1483            <param name="name">Nimi.</param> 
   1484            <param name="width">Leveys.</param> 
   1485            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1486            <returns></returns> 
   1487        </member> 
   1488        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double)"> 
   1489            <summary> 
   1490            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1491            Ei nimeÀ luotua objektia. 
   1492            </summary> 
   1493            <param name="width">Leveys.</param> 
   1494            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1495            <returns></returns> 
   1496        </member> 
   1497        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1498            <summary> 
   1499            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1500            Ei nimeÀ objektia. 
   1501            </summary> 
   1502            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1503            <returns></returns> 
   1504        </member> 
   1505        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1506            <summary> 
   1507            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1508            NimeÀÀ objektin. 
   1509            </summary> 
   1510            <param name="name">Nimi.</param> 
   1511            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1512            <returns></returns> 
   1513        </member> 
   1514        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1515            <summary> 
   1516            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1517            </summary> 
   1518            <param name="mass">Massa.</param> 
   1519            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1520        </member> 
   1521        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1522            <summary> 
   1523            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1524            </summary> 
   1525            <param name="name">Nimi.</param> 
   1526            <param name="mass">Massa.</param> 
   1527            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1528        </member> 
   1529        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1530            <summary> 
   1531            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1532            </summary> 
   1533            <param name="name">Nimi.</param> 
   1534            <param name="width">Leveys.</param> 
   1535            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1536            <param name="mass">Massa.</param> 
   1537        </member> 
   1538        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1539            <summary> 
   1540            Alustaa olion staattiseksi. 
   1541            </summary> 
   1542        </member> 
   1543        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1544            <summary> 
   1545            TyöntÀÀ oliota. 
   1546            </summary> 
   1547            <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
   1548        </member> 
   1549        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1550            <summary> 
   1551            Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
   1552            </summary> 
   1553        </member> 
   1554        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Turn(System.Double)"> 
   1555            <summary> 
   1556            Kohdistaa kappaleeseen vÀÀntövoiman. Voiman suunta riippuu merkistÀ. 
   1557            </summary> 
   1558            <param name="torque">VÀÀntövoima.</param> 
   1559        </member> 
   1560        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
   1561            <summary> 
   1562            PysÀyttÀÀ olion. 
   1563            </summary> 
   1564        </member> 
   1565        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.UpdateShapeFromSize"> 
   1566            <summary> 
   1567            PÀivittÀÀ olion muodon asetetun koon mukaan. 
   1568            </summary> 
   1569        </member> 
   1570        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.GetUnderlyingObject"> 
   1571            <summary> 
   1572            Palauttaa (pÀÀllimmÀisen) olion, jonka pÀÀllÀ tÀmÀ olio on tai pÀinvastoin. 
   1573            </summary> 
   1574            <returns><c>PhysicsObject</c>, tai <c>null</c> jos ei minkÀÀn pÀÀllÀ.</returns> 
   1575        </member> 
   1576        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Overlaps(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1577            <summary> 
   1578            Tarkistaa, onko olio toisen olion pÀÀllÀ. 
   1579            </summary> 
   1580            <param name="target">Toinen olio.</param> 
   1581            <returns><c>bool</c></returns> 
   1582            <exception cref="T:System.InvalidOperationException"></exception> 
   1583        </member> 
   1584        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1585            <summary> 
   1586            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   1587            metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   1588            </summary> 
   1589            <param name="gameTime">The game time.</param> 
   1590        </member> 
   1591        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
   1592            <summary> 
   1593            Fysiikkaolion keho. 
   1594            </summary> 
   1595        </member> 
   1596        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
   1597            <summary> 
   1598            Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
   1599            </summary> 
   1600        </member> 
   1601        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Origin"> 
   1602            <summary> 
   1603            Olion origon eli nollakohdan sijainti. 
   1604            </summary> 
   1605        </member> 
   1606        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
   1607            <summary> 
   1608            Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
   1609            </summary> 
   1610        </member> 
   1611        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
   1612            <summary> 
   1613            Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
   1614            </summary> 
   1615        </member> 
   1616        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Mass"> 
   1617            <summary> 
   1618            Olion massa. MitÀ suurempi massa, sitÀ suurempi voima tarvitaan olion liikuttamiseksi. 
   1619            </summary> 
   1620        </member> 
   1621        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MomentOfInertia"> 
   1622            <summary> 
   1623            Olion hitausmomentti. MitÀ suurempi hitausmomentti, sitÀ enemmÀn vÀÀntöÀ tarvitaan 
   1624            olion pyörittÀmiseksi. Jos hitausmomentti on double.PositiveInfinity, niin olio ei pyöri ollenkaan. 
   1625            </summary> 
   1626        </member> 
   1627        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
   1628            <summary> 
   1629            Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
   1630            toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
   1631            </summary> 
   1632        </member> 
   1633        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
   1634            <summary> 
   1635            Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
   1636            (esim. laatikko liukuu maata pitkin). 
   1637            </summary> 
   1638        </member> 
   1639        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
   1640            <summary> 
   1641            Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
   1642            Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
   1643            sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
   1644            </summary> 
   1645        </member> 
   1646        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
   1647            <summary> 
   1648            Olion nopeus. 
   1649            </summary> 
   1650        </member> 
   1651        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
   1652            <summary> 
   1653            Olion kulmanopeus. 
   1654            </summary> 
   1655        </member> 
   1656        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
   1657            <summary> 
   1658            Olion muoto. 
   1659            </summary> 
   1660        </member> 
   1661        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"> 
   1662            <summary> 
   1663            Olion hidastuminen. Hidastaa olion vauhtia, vaikka se ei 
   1664            osuisi mihinkÀÀn. VÀhÀn kuin vÀliaineen (esim. ilman tai veden) 
   1665            vastus. Oletusarvo on 1.0, jolloin hidastumista ei ole. MitÀ 
   1666            pienempi arvo, sitÀ enemmÀn kappale hidastuu. 
   1667             
   1668            YleensÀ kannattaa kÀyttÀÀ arvoja, jotka ovat lÀhellÀ ykköstÀ, 
   1669            esim. 0.95. 
   1670            </summary> 
   1671        </member> 
   1672        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularDamping"> 
   1673            <summary> 
   1674            Olion pyörimisen hidastuminen. 
   1675             
   1676            <see cref="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"/> 
   1677            </summary> 
   1678        </member> 
   1679        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IsAddedToGame"> 
   1680            <summary> 
   1681            Onko olio lisÀtty peliin. 
   1682            </summary> 
   1683            <value><c>true</c> jos olio on lisÀtty peliin, muuten <c>false</c>.</value> 
   1684        </member> 
   1685        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CheckOverlap"> 
   1686            <summary> 
   1687            Tarkistetaanko, minkÀ toisen olion pÀÀllÀ tÀmÀ olio tÀllÀ hetkellÀ on. 
   1688            Asetetaan automaattisesti <c>GetUnderlyingObject</c>-metodissa. 
   1689            </summary> 
   1690            <value><c>true</c> if [checks overlap]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
   1691        </member> 
   1692        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
   1693            <summary> 
   1694            JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
   1695            </summary> 
   1696        </member> 
   1697        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
   1698            <summary> 
   1699            JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
   1700            tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
   1701            </summary> 
   1702        </member> 
   1703        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
   1704            <summary> 
   1705            JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
   1706            </summary> 
   1707        </member> 
   1708        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
   1709            <summary> 
   1710            JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
   1711            huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
   1712            </summary> 
   1713        </member> 
   1714        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
   1715            <summary> 
   1716            Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
   1717            KÀytÀ peliluokan metodia <c>PhysicsGame.AddCollisionHandler</c> lisÀtÀksesi 
   1718            törmÀyskÀsittelijÀn. 
   1719            </summary> 
   1720        </member> 
   1721        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Overlapping"> 
   1722            <summary> 
   1723            Tapahtuu, kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
   1724            <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
   1725            </summary> 
   1726        </member> 
   1727        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.ExitOverlap"> 
   1728            <summary> 
   1729            Tapahtuu, kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
   1730            <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
   1731            </summary> 
   1732        </member> 
   1733        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.spriteBatch"> 
   1734            <summary> 
   1735            SpriteBatch, jolla teksti piirretÀÀn tekstuurin pinnalle. 
   1736            Ei kÀytetÀ ruudulle piirtÀmiseen. 
   1737            </summary> 
   1738        </member> 
   1739        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.font"> 
   1740            <summary> 
   1741            Fontti, jota kÀytetÀÀn tekstin piirtÀmiseen. 
   1742            </summary> 
   1743        </member> 
   1744        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.textHeight"> 
   1745            <summary> 
   1746            Tekstin korkeus pikseleinÀ. 
   1747            </summary> 
   1748        </member> 
   1749        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
   1750            <summary> 
   1751            Alustaa uuden fysiikkatekstiolion annetulla fontilla. 
   1752            </summary> 
   1753            <param name="name">Olion nimi.</param> 
   1754            <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
   1755            <param name="font">Fontti, jolla teksti kirjoitetaan.</param> 
   1756            <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
   1757            <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
   1758            <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
   1759            <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
   1760        </member> 
   1761        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
   1762            <summary> 
   1763            Alustaa uuden fysiikkatekstiolion oletusfontilla. 
   1764            </summary> 
   1765            <param name="name">Olion nimi.</param> 
   1766            <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
   1767            <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
   1768            <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
   1769            <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
   1770            <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
   1771        </member> 
   1772        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.Dispose"> 
   1773            <summary> 
   1774            Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
   1775            </summary> 
   1776        </member> 
   1777        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.UpdateDimensions"> 
   1778            <summary> 
   1779            PÀivittÀÀ tekstin dimensiot. 
   1780            </summary> 
   1781        </member> 
   1782        <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.Text"> 
   1783            <summary> 
   1784            Olion teksti. 
   1785            </summary> 
   1786        </member> 
   1787        <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.TextColor"> 
   1788            <summary> 
   1789            Tekstin vÀri. 
   1790            </summary> 
   1791        </member> 
   1792        <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.BackgroundColor"> 
   1793            <summary> 
   1794            Tekstin taustavÀri. 
  41761795            </summary> 
  41771796        </member> 
   
  42511870            </summary> 
  42521871        </member> 
  4253         <member name="T:Jypeli.CollisionHandler"> 
  4254             <summary> 
  4255             TörmÀystapahtumiin liitettÀvÀn metodin tyyppi. TörmÀyksen kÀsittelevÀllÀ 
  4256             metodilla ei ole paluuarvoa ja se ottaa yhden <code>Collision</code>-tyyppisen 
  4257             parametrin. 
  4258             </summary> 
  4259         </member> 
  4260         <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  4261             <summary> 
  4262             Peli, jossa on fysiikan laskenta mukana. Peliin lisÀtyt <code>PhysicsObject</code>-oliot 
  4263             kÀyttÀytyvÀt fysiikan lakien mukaan. 
  4264             </summary> 
   1872        <member name="T:Jypeli.SplashScreen"> 
   1873            <summary> 
   1874            Aloitusruutu, joka voidaan nÀyttÀÀ ennen pelin kÀynnistÀmistÀ. 
   1875            </summary> 
   1876        </member> 
   1877        <member name="M:Jypeli.SplashScreen.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   1878            <summary> 
   1879            Alustaa aloitusruudun. 
   1880            </summary> 
   1881            <param name="game">Peli, johon ruutu liitetÀÀn. YleensÀ this.</param> 
   1882        </member> 
   1883        <member name="M:Jypeli.SplashScreen.Show"> 
   1884            <summary> 
   1885            NÀyttÀÀ aloitusruudun. 
   1886            </summary> 
   1887        </member> 
   1888        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.GameName"> 
   1889            <summary> 
   1890            Pelin nimi. NÀytetÀÀn ylimpÀnÀ otsikkona. 
   1891            </summary> 
   1892        </member> 
   1893        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Copyright"> 
   1894            <summary> 
   1895            TekijÀnoikeudet. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijöiden kanssa. 
   1896            </summary> 
   1897        </member> 
   1898        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Authors"> 
   1899            <summary> 
   1900            TekijÀt. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijÀnoikeuksien kanssa. 
   1901            </summary> 
   1902        </member> 
   1903        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.TextBody"> 
   1904            <summary> 
   1905            Varsinainen teksti. 
   1906            </summary> 
   1907        </member> 
   1908        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.ControlHelp"> 
   1909            <summary> 
   1910            Kontrolliohje (Aloita peli painamalla Enter / Xbox A). 
   1911            </summary> 
   1912        </member> 
   1913        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.LoadingText"> 
   1914            <summary> 
   1915            Latausteksti. 
   1916            </summary> 
   1917        </member> 
   1918        <member name="E:Jypeli.SplashScreen.GameStarted"> 
   1919            <summary> 
   1920            Tapahtuu kun ruudusta poistutaan. 
   1921            Tee varsinaiset pelin alustukset tÀmÀn tapahtuman kÀsittelijÀssÀ. 
   1922            </summary> 
   1923        </member> 
   1924        <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable"> 
   1925            <summary> 
   1926            Valmis biljardipöytÀ. 
   1927            </summary> 
   1928        </member> 
   1929        <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.StopMax"> 
   1930            <summary> 
   1931            Kuinka monta pÀivitystÀ maksimissaan pallojen tÀytyy olla liikkumatta 
   1932            ennen kuin pelaajalle annetaan lyöntivuoro 
   1933            </summary> 
   1934        </member> 
   1935        <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.BorderWidth"> 
   1936            <summary> 
   1937            PöydÀn reunan leveys pikseleissÀ 
   1938            </summary> 
   1939        </member> 
   1940        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnBallHitOutside(Jypeli.GameObjectEventArgs)"> 
   1941            <summary> 
   1942            Kutsutaan, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
   1943            </summary> 
   1944            <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
   1945        </member> 
   1946        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementBegins(System.EventArgs)"> 
   1947            <summary> 
   1948            Kutsutaan, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
   1949            </summary> 
   1950            <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
   1951        </member> 
   1952        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementEnds(System.EventArgs)"> 
   1953            <summary> 
   1954            Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
   1955            </summary> 
   1956            <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
   1957        </member> 
   1958        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.#ctor(Jypeli.Level,AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1959            <summary> 
   1960            Alustaa biljardipöydÀn. 
   1961            </summary> 
   1962            <param name="level">Taso, jolle pöytÀ halutaan.</param> 
   1963            <param name="position">Paikkakoordinaatit tasolla.</param> 
   1964            <param name="size">PöydÀn koko.</param> 
   1965        </member> 
   1966        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1967            <summary> 
   1968            Kutsutaan, kun halutaan pÀivittÀÀ pöydÀn tapahtumia. 
   1969            </summary> 
   1970            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
   1971        </member> 
   1972        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"> 
   1973            <summary> 
   1974            RÀjÀyttÀÀ pöydÀn. 
   1975            </summary> 
   1976        </member> 
   1977        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.SetTextures(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
   1978            <summary> 
   1979            Asettaa pöydÀlle tekstuurit. 
   1980            </summary> 
   1981            <param name="bordertex">Reunan tekstuuri.</param> 
   1982            <param name="pockettex">Pussien tekstuuri.</param> 
   1983        </member> 
   1984        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.AddPocketHandler(Jypeli.PhysicsGame,Jypeli.CollisionHandler)"> 
   1985            <summary> 
   1986            LisÀÀ tapahtumankÀsittelijÀn (metodi) joka suoritetaan, kun pallo lyödÀÀn pussiin. 
   1987            </summary> 
   1988            <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
   1989            <param name="handler">TapahtumankÀsittelijÀ.</param> 
   1990        </member> 
   1991        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.InitBalls(Jypeli.Player,Jypeli.Player)"> 
   1992            <summary> 
   1993            LisÀÀ pöydÀlle kiven (pallo 0) ja pallot 1-15 "8-pallo"-pelityylin mukaisena pakkana. 
   1994            </summary> 
   1995            <param name="p1">EnsimmÀinen pelaaja.</param> 
   1996            <param name="p2">Toinen pelaaja.</param> 
   1997        </member> 
   1998        <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Balls"> 
   1999            <summary> 
   2000            Biljardipallot. 
   2001            </summary> 
   2002            <value>Biljardipallot.</value> 
   2003        </member> 
   2004        <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Exploded"> 
   2005            <summary> 
   2006            Onko pöytÀ rÀjÀytetty (ks. <see cref="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"/>) 
   2007            </summary> 
   2008            <value><c>true</c> jos pöytÀ on rÀjÀytetty, muuten <c>false</c>.</value> 
   2009        </member> 
   2010        <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.BallsMoving"> 
   2011            <summary> 
   2012            Onko lyönti kesken, ts. onko pöydÀllÀ vielÀ liikkuvia palloja. 
   2013            </summary> 
   2014            <value><c>true</c> jos kesken, muuten <c>false</c>.</value> 
   2015        </member> 
   2016        <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.BallHitOutside"> 
   2017            <summary> 
   2018            Tapahtuu, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
   2019            </summary> 
   2020        </member> 
   2021        <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementBegins"> 
   2022            <summary> 
   2023            Tapahtuu, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
   2024            </summary> 
   2025        </member> 
   2026        <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementEnds"> 
   2027            <summary> 
   2028            Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
   2029            </summary> 
   2030        </member> 
   2031        <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket"> 
   2032            <summary> 
   2033            BiljardipöydÀn pussi. 
   2034            </summary> 
   2035        </member> 
   2036        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
   2037            <summary> 
   2038            Pussin rakentaja. 
   2039            </summary> 
   2040            <param name="position">Paikkakoordinaatit.</param> 
   2041            <param name="radius">Pussin sÀde.</param> 
   2042        </member> 
   2043        <member name="T:Jypeli.Assets.Item"> 
   2044            <summary> 
   2045            Item-luokka eli esine. 
   2046            </summary> 
   2047        </member> 
   2048        <member name="M:Jypeli.Assets.Item.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   2049            <summary> 
   2050            Luo uuden esineen. 
   2051            </summary> 
   2052            <param name="mass">Massa.</param> 
   2053            <param name="shape">Muoto.</param> 
   2054        </member> 
   2055        <member name="M:Jypeli.Assets.Item.Activate"> 
   2056            <summary> 
   2057            KÀyttÀÀ esinettÀ. 
   2058            </summary> 
   2059            <returns>Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false.</returns> 
   2060        </member> 
   2061        <member name="M:Jypeli.Assets.Item.DeActivate"> 
   2062            <summary> 
   2063            Poistaa esineen kÀytöstÀ inventaariosta. 
   2064            </summary> 
   2065        </member> 
   2066        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Name"> 
   2067            <summary> 
   2068            Esineen nimi. 
   2069            </summary> 
   2070            <value>Nimi.</value> 
   2071        </member> 
   2072        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Description"> 
   2073            <summary> 
   2074            Esineen seloste, mitÀ se tekee, historia yms. 
   2075            </summary> 
   2076            <value>Seloste.</value> 
   2077        </member> 
   2078        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Type"> 
   2079            <summary> 
   2080            Esineen tyyppi. 
   2081            </summary> 
   2082            <value>Tyypin nimi.</value> 
   2083        </member> 
   2084        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Features"> 
   2085            <summary> 
   2086            Esineen ominaisuudet tai vaikutukset. 
   2087            </summary> 
   2088            <value>Ominaisuudet.</value> 
   2089        </member> 
   2090        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Identified"> 
   2091            <summary> 
   2092            Onko esine tunnistettu vai ei. Tunnistamattoman esineen tietoja ei nÀytetÀ. 
   2093            </summary> 
   2094            <value><c>true</c>, jos tunnistettu; muuten <c>false</c>.</value> 
   2095        </member> 
   2096        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Stackable"> 
   2097            <summary> 
   2098            Voiko tavaran laittaa toisen tavaran pÀÀlle inventaariossa. 
   2099            (EI TOTEUTETTU) 
   2100            </summary> 
   2101            <value><c>true</c> jos voi, <c>false</c>, jos ei voi.</value> 
   2102        </member> 
   2103        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.NumberOfUses"> 
   2104            <summary> 
   2105            Kuinka monta kertaa esinettÀ voi kÀyttÀÀ. 
   2106            </summary> 
   2107        </member> 
   2108        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.DestroyedAfterUse"> 
   2109            <summary> 
   2110            Tuhoutuuko esine, kun se on kulutettu loppuun eli kun sitÀ ei voi enÀÀ kÀyttÀÀ. 
   2111            </summary> 
   2112            <value><c>true</c> jos tuhoutuu, <c>false</c> jos ei.</value> 
   2113        </member> 
   2114        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.IsActivated"> 
   2115            <summary> 
   2116            Onko esine kÀytössÀ tai aktivoitu. 
   2117            </summary> 
   2118            <value><c>true</c> jos on; muuten, <c>false</c>.</value> 
   2119        </member> 
   2120        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Owner"> 
   2121            <summary> 
   2122            Esineen omistaja. 
   2123            </summary> 
   2124            <value>Omistaja.</value> 
   2125        </member> 
   2126        <member name="T:Jypeli.Assets.Feature"> 
   2127            <summary> 
   2128            Ominaisuus, joka voidaan aktivoida ja deaktivoida. EsineissÀ on ominaisuuksia. 
   2129            </summary> 
   2130        </member> 
   2131        <member name="F:Jypeli.Assets.Feature.Name"> 
   2132            <summary> 
   2133            Ominaisuuden nimi eli lyhyt kuvaus esim. "+10 Osumatarkkuutta" 
   2134            </summary> 
   2135        </member> 
   2136        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.#ctor(System.String,Jypeli.Assets.FeatureHandler,System.Object[])"> 
   2137            <summary> 
   2138            Luo uuden ominaisuuden. 
   2139            </summary> 
   2140            <param name="name">Nimi tai lyhyt kuvaus.</param> 
   2141            <param name="effect">Tapahtuma, joka suoritetaan kun ominaisuus aktivoidaan.</param> 
   2142            <param name="parameters">Vapaavalintaiset parametrit.</param> 
   2143        </member> 
   2144        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.Activate"> 
   2145            <summary> 
   2146            Aktivoi ominaisuuden. 
   2147            </summary> 
   2148        </member> 
   2149        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.DeActivate"> 
   2150            <summary> 
   2151            Deaktivoi ominaisuuden eli ottaa ominaisuuden pois kÀytöstÀ. 
   2152            </summary> 
   2153        </member> 
   2154        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.OnActivateEffect"> 
   2155            <summary> 
   2156            Kutsutaan ominaisuutta aktivoitaessa. 
   2157            </summary> 
   2158        </member> 
   2159        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.OnDeactivateEffect"> 
   2160            <summary> 
   2161            Kutsutaan ominaisuutta deaktivoitaessa. 
   2162            </summary> 
   2163        </member> 
   2164        <member name="T:Jypeli.Assets.FeatureHandler"> 
   2165            <summary> 
   2166            FeatureHandler-delegaatti. 
   2167            </summary> 
   2168        </member> 
   2169        <member name="T:Jypeli.Assets.FeatureEvent"> 
   2170            <summary> 
   2171            FeatureEvent sisÀltÀÀ ominaisuuden aktivoimiseen liittyvien tapahtumien parametrit. 
   2172            </summary> 
   2173        </member> 
   2174        <member name="F:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameters"> 
   2175            <summary> 
   2176            Parametrit. Voivat olla mitÀ tahansa olioita, kuinka paljon tahansa. 
   2177            </summary> 
   2178        </member> 
   2179        <member name="M:Jypeli.Assets.FeatureEvent.#ctor(System.Object[])"> 
   2180            <summary> 
   2181            Luo uuden FeatureEventin. 
   2182            </summary> 
   2183            <param name="parameters">Parametrit.</param> 
   2184        </member> 
   2185        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter0"> 
   2186            <summary>EnsimmÀinen parametri</summary> 
   2187        </member> 
   2188        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter1"> 
   2189            <summary>Toinen parametri</summary> 
   2190        </member> 
   2191        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter2"> 
   2192            <summary>Kolmas parametri</summary> 
   2193        </member> 
   2194        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter3"> 
   2195            <summary>NeljÀs parametri</summary> 
   2196        </member> 
   2197        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter4"> 
   2198            <summary>Viides parametri</summary> 
   2199        </member> 
   2200        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1"> 
   2201            <summary> 
   2202            Geneerinen valintalista. 
   2203            KÀytetÀÀn ikkunoissa. 
   2204            </summary> 
   2205            <typeparam name="T">Tyyppi, joita lista sisÀltÀÀ.</typeparam> 
   2206        </member> 
   2207        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow"> 
   2208            <summary> 
   2209            KÀyttöliittymÀn ikkuna. 
   2210            </summary> 
   2211        </member> 
   2212        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnShow"> 
   2213            <summary> 
   2214            Kutsutaan kun ikkuna nÀytetÀÀn. 
   2215            </summary> 
   2216        </member> 
   2217        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnClose"> 
   2218            <summary> 
   2219            Kutsutaan kun ikkuna suljetaan. 
   2220            </summary> 
   2221        </member> 
   2222        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   2223            <summary> 
   2224            Alustaa uuden (tyhjÀn) ikkunan. 
   2225            </summary> 
   2226            <example> 
   2227            RTGWindow ikkuna = new RTGWindow( this ); 
   2228            ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
   2229            ShowWindow( ikkuna ); 
   2230            </example> 
   2231            <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
   2232        </member> 
   2233        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Close"> 
   2234            <summary> 
   2235            Sulkee ikkunan. 
   2236            </summary> 
   2237        </member> 
   2238        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.WindowClose(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2239            <summary> 
   2240            Kontrollitapahtuma, joka sulkee ikkunan. 
   2241            </summary> 
   2242            <param name="e">Kontrolliargumentit.</param> 
   2243            <returns></returns> 
   2244        </member> 
   2245        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.NextSubitem(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2246            <summary> 
   2247            Valitsee seuraavan "ali-ikkunan". 
   2248            Kontrollitapahtuma. 
   2249            </summary> 
   2250            <param name="e">The e.</param> 
   2251            <returns></returns> 
   2252        </member> 
   2253        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.CycleFocus(System.Int32)"> 
   2254            <summary> 
   2255            SiirtÀÀ valintaa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
   2256            1 valitsee seuraavan olion, 
   2257            -1 edellisen. 
   2258            </summary> 
   2259            <param name="delta">Valintamuutos.</param> 
   2260        </member> 
   2261        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2262            <summary> 
   2263            Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
   2264            </summary> 
   2265            <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
   2266            <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
   2267            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
   2268        </member> 
   2269        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2270            <summary> 
   2271            Kutsutaan, kun ikkunaa pÀivitetÀÀn. 
   2272            </summary> 
   2273            <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
   2274        </member> 
   2275        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Title"> 
   2276            <summary> 
   2277            Ikkunan otsikko. 
   2278            </summary> 
   2279        </member> 
   2280        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BackGroundColor"> 
   2281            <summary> 
   2282            Ikkunan taustavÀri. 
   2283            </summary> 
   2284        </member> 
   2285        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BorderColor"> 
   2286            <summary> 
   2287            Ikkunan reunojen vÀri. 
   2288            </summary> 
   2289        </member> 
   2290        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.FocusColor"> 
   2291            <summary> 
   2292            ValintavÀri. 
   2293            </summary> 
   2294        </member> 
   2295        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Visible"> 
   2296            <summary> 
   2297            Ikkunan nÀkyvyys. 
   2298            Ikkunan piilottaminen on sama kuin sen sulkeminen. 
   2299            </summary> 
   2300        </member> 
   2301        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Objects"> 
   2302            <summary> 
   2303            Ikkunaan kuuluvat oliot. 
   2304            NÀmÀ voivat olla mitÀ tahansa nÀyttöjÀ. 
   2305            </summary> 
   2306        </member> 
   2307        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Selection"> 
   2308            <summary> 
   2309            Valittu nÀyttöolio. 
   2310            </summary> 
   2311        </member> 
   2312        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Showing"> 
   2313            <summary> 
   2314            Tapahtuu kun ikkuna nÀytetÀÀn ruudulla ("avataan") 
   2315            </summary> 
   2316        </member> 
   2317        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Closing"> 
   2318            <summary> 
   2319            Tapahtuu kun ikkuna suljetaan (=piilotetaan) 
   2320            </summary> 
   2321        </member> 
   2322        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.OnItemSelect(`0)"> 
   2323            <summary> 
   2324            Kutsutaan, kun listasta valitaan elementti. 
   2325            </summary> 
   2326            <param name="item">Valittu elementti.</param> 
   2327        </member> 
   2328        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   2329            <summary> 
   2330            Luo uuden valintalistan. 
   2331            </summary> 
   2332            <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
   2333        </member> 
   2334        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.addDefaultControls"> 
   2335            <summary> 
   2336            LisÀÀ oletuskontrollit. 
   2337            </summary> 
   2338        </member> 
   2339        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.moveInList(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2340            <summary> 
   2341            KontrollitapahtumankÀsittelijÀ listassa liikkumiseen. 
   2342            </summary> 
   2343            <param name="e">Tapahtuma.</param> 
   2344            <returns></returns> 
   2345        </member> 
   2346        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.selectItem(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2347            <summary> 
   2348            KontrollitapahtumankÀsittelijÀ valintaan. 
   2349            </summary> 
   2350            <param name="e">Tapahtuma.</param> 
   2351            <returns></returns> 
   2352        </member> 
   2353        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.AddItem(`0)"> 
   2354            <summary> 
   2355            LisÀÀ uuden elementin listaan. 
   2356            </summary> 
   2357            <param name="listItem">LisÀttÀvÀ elementti.</param> 
   2358        </member> 
   2359        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Clear"> 
   2360            <summary> 
   2361            TyhjentÀÀ listan. 
   2362            </summary> 
   2363        </member> 
   2364        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.updateSize"> 
   2365            <summary> 
   2366            PÀivittÀÀ ikkunan koon ja sisÀiset koordinaatit. 
   2367            </summary> 
   2368        </member> 
   2369        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.getXOffset(Jypeli.ScreenObjects.ScreenObject,Jypeli.HorizontalAlignment,System.Double)"> 
   2370            <summary> 
   2371            Palauttaa X-kohdan ikkunassa halutulle elementille. 
   2372            </summary> 
   2373            <param name="obj">Elementti.</param> 
   2374            <param name="alignment">Suhteellinen sijainti (vasen/oikea reuna/keskellÀ).</param> 
   2375            <param name="windowWidth">Ikkunan leveys.</param> 
   2376            <returns></returns> 
   2377        </member> 
   2378        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Items"> 
   2379            <summary> 
   2380            Listan elementit. 
   2381            </summary> 
   2382        </member> 
   2383        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemAlignment"> 
   2384            <summary> 
   2385            MÀÀrÀÀ, ovatko listan elementit listan vasemmassa reunassa, 
   2386            oikeassa reunassa vai keskellÀ. 
   2387            </summary> 
   2388        </member> 
   2389        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemSelected"> 
   2390            <summary> 
   2391            Tapahtuu, kun listasta valitaan elementti. 
   2392            </summary> 
   2393        </member> 
   2394        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ListItemHandler"> 
   2395            <summary> 
   2396            ValintatapahtumankÀsittelijÀ. 
   2397            </summary> 
   2398        </member> 
   2399        <member name="T:Jypeli.DataStorage"> 
   2400            <summary> 
   2401            Tiedon tallentamiseen ja lataamiseen tarkoitettu luokka. 
   2402            </summary> 
   2403        </member> 
   2404        <member name="M:Jypeli.DataStorage.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Game)"> 
   2405            <summary> 
   2406            Luo uuden tietovarastoluokan. 
   2407            KÀytÀ mieluummin peliluokan omaa, jos vain mahdollista. 
   2408            </summary> 
   2409            <param name="game">The game.</param> 
   2410        </member> 
   2411        <member name="M:Jypeli.DataStorage.Dispose"> 
   2412            <summary> 
   2413            Vapauttaa resurssit, kun olio tuhotaan. 
   2414            </summary> 
   2415        </member> 
   2416        <member name="M:Jypeli.DataStorage.assertDeviceFound(System.IAsyncResult)"> 
   2417            <summary> 
   2418            TakaisinkytkentÀmetodi Xbox-mediavalintaikkunalle. ÄlÀ kutsu suoraan. 
   2419            </summary> 
   2420        </member> 
   2421        <member name="M:Jypeli.DataStorage.OpenFile(System.String,System.IO.FileMode)"> 
   2422            <summary> 
   2423            Avaa tiedoston. 
   2424            </summary> 
   2425            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   2426            <param name="filemode"> 
   2427            Tila, jossa tiedosto avataan (luku, kirjoitus). Ks. <c>FileMode</c> 
   2428            </param> 
   2429            <returns>Virta tiedostoon</returns> 
   2430        </member> 
   2431        <member name="M:Jypeli.DataStorage.CloseFile(System.IO.Stream)"> 
   2432            <summary> 
   2433            Sulkee tiedoston 
   2434            </summary> 
   2435            <param name="s">Virta tiedostoon.</param> 
   2436        </member> 
   2437        <member name="M:Jypeli.DataStorage.LoadData(System.String,System.Type)"> 
   2438            <summary> 
   2439            Lataa olion tiedostosta. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
   2440            </summary> 
   2441            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   2442            <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
   2443            <returns>Ladattu olio</returns> 
   2444        </member> 
   2445        <member name="M:Jypeli.DataStorage.SaveData(System.String,System.Object,System.Type)"> 
   2446            <summary> 
   2447            Tallentaa olion tiedostoon. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
   2448            </summary> 
   2449            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   2450            <param name="obj">Tallennettava olio.</param> 
   2451            <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
   2452        </member> 
   2453        <member name="M:Jypeli.DataStorage.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2454            <summary> 
   2455            PÀivittÀÀ varaston tilan. Kutsutaan peliluokasta. 
   2456            </summary> 
   2457            <param name="time">Peliaika.</param> 
   2458        </member> 
   2459        <member name="P:Jypeli.DataStorage.MediaSelection"> 
   2460            <summary> 
   2461            Xbox-mediavalintaikkuna nÀkyvissÀ/pois nÀkyvistÀ. 
   2462            Ikkunasta voi valita, tallennetaanko kovalevylle vai muistikortille. 
   2463            </summary> 
   2464            <value><c>true</c> if [media selection]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
   2465        </member> 
   2466        <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon"> 
   2467            <summary> 
   2468            Ase. Voi olla joko lÀhitaistelu- tai ampuma-ase. 
   2469            </summary> 
   2470        </member> 
   2471        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.None"> 
   2472            <summary> 
   2473            Ei asetta. 
   2474            </summary> 
   2475        </member> 
   2476        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.joint"> 
   2477            <summary> 
   2478            Fysiikkamoottorin nivel, jolla ase on kiinnitetty omistajaansa. 
   2479            </summary> 
   2480        </member> 
   2481        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingType"> 
   2482            <summary> 
   2483            Aktiivisen ÀÀnen tyyppi. 
   2484            </summary> 
   2485        </member> 
   2486        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlaying"> 
   2487            <summary> 
   2488            Aktiivisen ÀÀnen instanssi. 
   2489            </summary> 
   2490        </member> 
   2491        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingTime"> 
   2492            <summary> 
   2493            Aktiivisen ÀÀnen aikaindeksi. 
   2494            </summary> 
   2495        </member> 
   2496        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.SetOwner(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Level)"> 
   2497            <summary> 
   2498            Asettaa aseelle uuden omistajan. 
   2499            Ase kulkee automaattisesti omistajansa mukana. 
   2500            </summary> 
   2501            <param name="owner">Uusi omistaja.</param> 
   2502            <param name="level">KenttÀ.</param> 
   2503        </member> 
   2504        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnEquipping"> 
   2505            <summary> 
   2506            Kutsutaan, kun ase otetaan kÀyttöön. 
   2507            </summary> 
   2508        </member> 
   2509        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUnequipping"> 
   2510            <summary> 
   2511            Kutsutaan, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
   2512            </summary> 
   2513        </member> 
   2514        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2515            <summary> 
   2516            Alustaa uuden aseen. 
   2517            </summary> 
   2518            <param name="name">Nimi.</param> 
   2519            <param name="width">Leveys.</param> 
   2520            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2521            <param name="mass">Massa.</param> 
   2522        </member> 
   2523        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor"> 
   2524            <summary> 
   2525            Alustaa uuden aseen oletusarvoilla. 
   2526            </summary> 
   2527        </member> 
   2528        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Use"> 
   2529            <summary> 
   2530            KÀyttÀÀ asetta riippumatta sen tyypistÀ. 
   2531            </summary> 
   2532            <returns>Ammus, jos sellainen syntyy. Muuten null.</returns> 
   2533        </member> 
   2534        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Activate"> 
   2535            <summary> 
   2536            Aktivoi aseen inventaariosta. 
   2537            </summary> 
   2538            <returns> 
   2539            Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false. 
   2540            </returns> 
   2541        </member> 
   2542        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.DeActivate"> 
   2543            <summary> 
   2544            Poistaa aseen kÀytöstÀ inventaariosta. 
   2545            </summary> 
   2546        </member> 
   2547        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Equip"> 
   2548            <summary> 
   2549            Ottaa aseen kÀyttöön. 
   2550            Ei vaikutusta, jos omistajaa ei ole asetettu. 
   2551            </summary> 
   2552            <returns>Otettiinko ase kÀyttöön</returns> 
   2553        </member> 
   2554        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.EquipTo(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   2555            <summary> 
   2556            Asettaa aseelle omistajan ja ottaa sen kÀyttöön. 
   2557            </summary> 
   2558            <param name="newOwner">Uusi omistaja.</param> 
   2559        </member> 
   2560        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Unequip"> 
   2561            <summary> 
   2562            Poistaa aseen kÀytöstÀ ja piilottaa sen nÀkyviltÀ. 
   2563            </summary> 
   2564        </member> 
   2565        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.RemoveFromOwner"> 
   2566            <summary> 
   2567            Poistaa aseen omistajaltaan asettamatta uutta omistajaa. 
   2568            </summary> 
   2569        </member> 
   2570        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.killSound"> 
   2571            <summary> 
   2572            Katkaisee kaikkien ÀÀnien soiton. 
   2573            </summary> 
   2574        </member> 
   2575        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.playSound(Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType)"> 
   2576            <summary> 
   2577            Soittaa halutuntyyppisen ÀÀniefektin. 
   2578            </summary> 
   2579            <param name="sound">ÄÀniefektin tyyppi.</param> 
   2580        </member> 
   2581        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2582            <summary> 
   2583            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
   2584            </summary> 
   2585            <param name="gameTime">Peliaika</param> 
   2586        </member> 
   2587        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Attacking"> 
   2588            <summary> 
   2589            KÀytetÀÀnkö asetta tÀllÀ hetkellÀ. 
   2590            </summary> 
   2591        </member> 
   2592        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Owner"> 
   2593            <summary> 
   2594            Aseen omistaja. 
   2595            Null, jos ase ei ole kenenkÀÀn kÀytössÀ. 
   2596            </summary> 
   2597        </member> 
   2598        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.FireRate"> 
   2599            <summary> 
   2600            Tulinopeus laukauksina/lyönteinÀ tms. sekunnissa. 
   2601            MitÀ suurempi arvo, sitÀ nopeampi ase on. 
   2602            </summary> 
   2603        </member> 
   2604        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CanUse"> 
   2605            <summary> 
   2606            Voiko asetta kÀyttÀÀ. 
   2607            Ottaa huomioon tulinopeuden, ammukset jne. 
   2608            Aseen tulee olla nÀkyvissÀ, ettÀ sitÀ voi kÀyttÀÀ. 
   2609            </summary> 
   2610        </member> 
   2611        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundIdle"> 
   2612            <summary> 
   2613            "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
   2614            valomiekan humina. 
   2615            </summary> 
   2616        </member> 
   2617        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundAttack"> 
   2618            <summary> 
   2619            HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
   2620            </summary> 
   2621        </member> 
   2622        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Anchor"> 
   2623            <summary> 
   2624            Koordinaatti, johon ase on sidottu. Suhteessa maailmaan, ei omistajaan. 
   2625            </summary> 
   2626        </member> 
   2627        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.AnchorFollowsPosition"> 
   2628            <summary> 
   2629            Jos <c>true</c>, <c>Anchor</c> on aina sama kuin <c>Position</c>. 
   2630            Oletuksena <c>true</c>. 
   2631            </summary> 
   2632        </member> 
   2633        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Powered"> 
   2634            <summary> 
   2635            Onko aseen voima sÀÀdettÀvissÀ. 
   2636            </summary> 
   2637            <value><c>true</c> jos sÀÀdettÀvissÀ, <c>false</c> jos vakio.</value> 
   2638        </member> 
   2639        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Power"> 
   2640            <summary> 
   2641            Aseen voima. 
   2642            </summary> 
   2643        </member> 
   2644        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CooldownTime"> 
   2645            <summary> 
   2646            JÀÀhtymisaika, eli kuinka kauan kestÀÀ, ettÀ seuraava hyökkÀys on tehtÀvissÀ. 
   2647            Vaikuttava ominaisuus: <c>FireRate</c> 
   2648            </summary> 
   2649        </member> 
   2650        <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Equipping"> 
   2651            <summary> 
   2652            Tapahtuu, kun ase otetaan kÀyttöön. 
   2653            </summary> 
   2654        </member> 
   2655        <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Unequipping"> 
   2656            <summary> 
   2657            Tapahtuu, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
   2658            </summary> 
   2659        </member> 
   2660        <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType"> 
   2661            <summary> 
   2662            ÄÀniefektin tyyppi 
   2663            </summary> 
   2664        </member> 
   2665        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.None"> 
   2666            <summary> 
   2667            Ei ÀÀntÀ 
   2668            </summary> 
   2669        </member> 
   2670        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Idle"> 
   2671            <summary> 
   2672            "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
   2673            valomiekan humina. 
   2674            </summary> 
   2675        </member> 
   2676        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Attack"> 
   2677            <summary> 
   2678            HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
   2679            </summary> 
   2680        </member> 
   2681        <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.WeaponHandler"> 
   2682            <summary> 
   2683            Malli kaikille asetapahtumien kÀsittelijöille. 
   2684            </summary> 
   2685        </member> 
   2686        <member name="T:Jypeli.Assets.BilliardsBall"> 
   2687            <summary> 
   2688            Biljardipallo. 
   2689            </summary> 
   2690        </member> 
   2691        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.MovementThreshold"> 
   2692            <summary> 
   2693            PÀivitysten lukumÀÀrÀ, joina pallon on oltava paikallaan, jotta se lasketaan pysÀhtyneeksi. 
   2694            </summary> 
   2695        </member> 
   2696        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.GlobalRadius"> 
   2697            <summary> 
   2698            Kaikkien pallojen sÀde. 
   2699            </summary> 
   2700        </member> 
   2701        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.GlobalMass"> 
   2702            <summary> 
   2703            Kaikkien pallojen massa. 
   2704            </summary> 
   2705        </member> 
   2706        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.GlobalShape"> 
   2707            <summary> 
   2708            Kaikkien pallojen muoto. 
   2709            </summary> 
   2710        </member> 
   2711        <member name="M:Jypeli.Assets.BilliardsBall.#ctor(Jypeli.Player,System.Int32)"> 
   2712            <summary> 
   2713            Alustaa uuden biljardipallon. 
   2714            </summary> 
   2715            <param name="player">Pelaaja, joka omistaa pallon.</param> 
   2716            <param name="number">Pallon numero.</param> 
   2717        </member> 
   2718        <member name="M:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Pocket"> 
   2719            <summary> 
   2720            Merkitsee pallon pussitetuksi. 
   2721            </summary> 
   2722        </member> 
   2723        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Owner"> 
   2724            <summary> 
   2725            Pallon omistaja. 
   2726            </summary> 
   2727            <value>Pelaaja, joka omistaa pallon.</value> 
   2728        </member> 
   2729        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Number"> 
   2730            <summary> 
   2731            Pallon numero. 
   2732            </summary> 
   2733            <value>Pallon numero.</value> 
   2734        </member> 
   2735        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Pocketed"> 
   2736            <summary> 
   2737            Onko pallo pussissa. Arvon asettamalla pallo hÀviÀÀ pöydÀltÀ ja se merkitÀÀn pussitetuksi. 
   2738            </summary> 
   2739            <value><c>true</c> jos pussissa, muuten <c>false</c>.</value> 
   2740        </member> 
   2741        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Moving"> 
   2742            <summary> 
   2743            Liikkuuko pallo. Ks. <see cref="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.MovementThreshold">LiikeKynnys</see>. 
   2744            </summary> 
   2745            <value><c>true</c> if liikkuu; otherwise, <c>false</c>.</value> 
   2746        </member> 
   2747        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Position"> 
   2748            <summary> 
   2749            Pallon paikka. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
   2750            Asetettaessa pysÀyttÀÀ pallon sekÀ mahdollisesti poistaa pussista. 
   2751            </summary> 
   2752            <value></value> 
  42652753        </member> 
  42662754        <member name="T:Jypeli.RealTimeGame"> 
   
  46493137            </summary> 
  46503138        </member> 
  4651         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.#ctor"> 
  4652             <summary> 
  4653             Alustaa uuden fysiikkapelin. 
  4654             </summary> 
  4655         </member> 
  4656         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.Initialize"> 
  4657             <summary> 
  4658             Pelin alustus. 
  4659             Ajetaan kun rakentaja on suoritettu ja GraphicsDevice tehty, mutta ennen LoadContentia. 
  4660             </summary> 
  4661         </member> 
  4662         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddFriction"> 
  4663             <summary> 
  4664             LisÀÀ ylhÀÀltÀpÀin kuvattuun peliin kitkan. 
  4665             </summary> 
  4666         </member> 
  4667         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddLogic(Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic)"> 
  4668             <summary> 
  4669             LisÀÀ fysiikkalogiikan. 
  4670             Fysiikkalogiikat ovat painovoiman kaltaisia lainalaisuuksia, jotka pÀtevÀt kaikille 
  4671             fysiikkaolioille (poikkeuksena sellaiset, joilta Body.IgnoresPhysicsLogics on 
  4672             asetettu pÀÀlle). 
  4673             </summary> 
  4674             <param name="pl">The pl.</param> 
  4675         </member> 
  4676         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.ClearAll"> 
  4677             <summary> 
  4678             Nollaa kaiken (kontrollit, nÀyttöobjektit, ajastimet ja fysiikkamoottorin). 
  4679             </summary> 
  4680         </member> 
  4681         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.ClearPhysics"> 
  4682             <summary> 
  4683             Nollaa fysiikkamoottorin. 
  4684             </summary> 
  4685         </member> 
  4686         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.FindObject(Physics2DDotNet.Body)"> 
  4687             <summary> 
  4688             Finds the specified object by body. 
  4689             </summary> 
  4690             <param name="body">Body of the object.</param> 
  4691             <returns>The object, or null if not found.</returns> 
  4692         </member> 
  4693         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  4694             <summary> 
  4695             Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
  4696             toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  4697             </summary> 
  4698             <param name="time"></param> 
  4699         </member> 
  4700         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.OnCollision(System.Object,Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
  4701             <summary> 
  4702             Executes when a collision happens, identifies the colliding bodies 
  4703             and calls their <see cref="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(Jypeli.PhysicsObject)"/> 
  4704             </summary> 
  4705             <param name="sender">The sender object.</param> 
  4706             <param name="e">The <see cref="T:Physics2DDotNet.CollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  4707         </member> 
  4708         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler)"> 
  4709             <summary> 
  4710             MÀÀrittÀÀ metodin, jota kutsutaan kun 
  4711             olio <code>o</code> törmÀÀ johonkin. 
  4712             </summary> 
  4713             <param name="o">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  4714             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen.</param> 
  4715         </member> 
  4716         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddCollisionHandler(Jypeli.IGameObjects,Jypeli.CollisionHandler)"> 
  4717             <summary> 
  4718             LisÀÀ törmÀyksenkÀsittelyn kaikille kokoelman <code>objs</code> olioille. 
  4719             </summary> 
  4720         </member> 
  4721         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddPhysicsToggleKey(System.Object[])"> 
  4722             <summary> 
  4723             LisÀÀ nÀppÀimen, jolla voi kytkeÀ fysiikan pÀÀlle tai pois pÀÀltÀ. 
  4724             </summary> 
  4725             <param name="keysOrButtons">NÀppÀimet tai napit.</param> 
  4726         </member> 
  4727         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.PhysicsEnabled"> 
  4728             <summary> 
  4729             Onko fysiikan laskenta kÀytössÀ vai ei. 
  4730             </summary> 
  4731         </member> 
  4732         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.TopDownGravity"> 
  4733             <summary> 
  4734             YlhÀÀltÀpÀin kuvatun pelin (esim. biljardi) painovoima. 
  4735             </summary> 
  4736         </member> 
  4737         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.Gravity"> 
  4738             <summary> 
  4739             Painovoima. Voimavektori, joka vaikuttaa kaikkiin ei-staattisiin kappaleisiin. 
  4740             </summary> 
  4741         </member> 
  4742         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.KineticFriction"> 
  4743             <summary> 
  4744             Liikekitka pinnalla. 
  4745             </summary> 
  4746         </member> 
  4747         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.Level"> 
  4748             <summary> 
  4749             Aktiivinen kenttÀ. 
  4750             </summary> 
  4751         </member> 
  4752         <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable"> 
  4753             <summary> 
  4754             Valmis biljardipöytÀ. 
  4755             </summary> 
  4756         </member> 
  4757         <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.StopMax"> 
  4758             <summary> 
  4759             Kuinka monta pÀivitystÀ maksimissaan pallojen tÀytyy olla liikkumatta 
  4760             ennen kuin pelaajalle annetaan lyöntivuoro 
  4761             </summary> 
  4762         </member> 
  4763         <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.BorderWidth"> 
  4764             <summary> 
  4765             PöydÀn reunan leveys pikseleissÀ 
  4766             </summary> 
  4767         </member> 
  4768         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnBallHitOutside(Jypeli.GameObjectEventArgs)"> 
  4769             <summary> 
  4770             Kutsutaan, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
  4771             </summary> 
  4772             <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
  4773         </member> 
  4774         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementBegins(System.EventArgs)"> 
  4775             <summary> 
  4776             Kutsutaan, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
  4777             </summary> 
  4778             <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
  4779         </member> 
  4780         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementEnds(System.EventArgs)"> 
  4781             <summary> 
  4782             Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
  4783             </summary> 
  4784             <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
  4785         </member> 
  4786         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.#ctor(Jypeli.Level,AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  4787             <summary> 
  4788             Alustaa biljardipöydÀn. 
  4789             </summary> 
  4790             <param name="level">Taso, jolle pöytÀ halutaan.</param> 
  4791             <param name="position">Paikkakoordinaatit tasolla.</param> 
  4792             <param name="size">PöydÀn koko.</param> 
  4793         </member> 
  4794         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  4795             <summary> 
  4796             Kutsutaan, kun halutaan pÀivittÀÀ pöydÀn tapahtumia. 
  4797             </summary> 
  4798             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  4799         </member> 
  4800         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"> 
  4801             <summary> 
  4802             RÀjÀyttÀÀ pöydÀn. 
  4803             </summary> 
  4804         </member> 
  4805         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.SetTextures(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  4806             <summary> 
  4807             Asettaa pöydÀlle tekstuurit. 
  4808             </summary> 
  4809             <param name="bordertex">Reunan tekstuuri.</param> 
  4810             <param name="pockettex">Pussien tekstuuri.</param> 
  4811         </member> 
  4812         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.AddPocketHandler(Jypeli.PhysicsGame,Jypeli.CollisionHandler)"> 
  4813             <summary> 
  4814             LisÀÀ tapahtumankÀsittelijÀn (metodi) joka suoritetaan, kun pallo lyödÀÀn pussiin. 
  4815             </summary> 
  4816             <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
  4817             <param name="handler">TapahtumankÀsittelijÀ.</param> 
  4818         </member> 
  4819         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.InitBalls(Jypeli.Player,Jypeli.Player)"> 
  4820             <summary> 
  4821             LisÀÀ pöydÀlle kiven (pallo 0) ja pallot 1-15 "8-pallo"-pelityylin mukaisena pakkana. 
  4822             </summary> 
  4823             <param name="p1">EnsimmÀinen pelaaja.</param> 
  4824             <param name="p2">Toinen pelaaja.</param> 
  4825         </member> 
  4826         <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Balls"> 
  4827             <summary> 
  4828             Biljardipallot. 
  4829             </summary> 
  4830             <value>Biljardipallot.</value> 
  4831         </member> 
  4832         <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Exploded"> 
  4833             <summary> 
  4834             Onko pöytÀ rÀjÀytetty (ks. <see cref="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"/>) 
  4835             </summary> 
  4836             <value><c>true</c> jos pöytÀ on rÀjÀytetty, muuten <c>false</c>.</value> 
  4837         </member> 
  4838         <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.BallsMoving"> 
  4839             <summary> 
  4840             Onko lyönti kesken, ts. onko pöydÀllÀ vielÀ liikkuvia palloja. 
  4841             </summary> 
  4842             <value><c>true</c> jos kesken, muuten <c>false</c>.</value> 
  4843         </member> 
  4844         <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.BallHitOutside"> 
  4845             <summary> 
  4846             Tapahtuu, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
  4847             </summary> 
  4848         </member> 
  4849         <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementBegins"> 
  4850             <summary> 
  4851             Tapahtuu, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
  4852             </summary> 
  4853         </member> 
  4854         <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementEnds"> 
  4855             <summary> 
  4856             Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
  4857             </summary> 
  4858         </member> 
  4859         <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket"> 
  4860             <summary> 
  4861             BiljardipöydÀn pussi. 
  4862             </summary> 
  4863         </member> 
  4864         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
  4865             <summary> 
  4866             Pussin rakentaja. 
  4867             </summary> 
  4868             <param name="position">Paikkakoordinaatit.</param> 
  4869             <param name="radius">Pussin sÀde.</param> 
  4870         </member> 
  4871         <member name="T:Jypeli.Triangle"> 
  4872             <summary> 
  4873             Muotojen mÀÀrityksessÀ kÀytettÀvÀ kolmio. 
  4874             </summary> 
  4875         </member> 
  4876         <member name="F:Jypeli.Triangle.i1"> 
  4877             <summary> 
  4878             Kulmapisteet. 
  4879             </summary> 
  4880         </member> 
  4881         <member name="F:Jypeli.Triangle.i2"> 
  4882             <summary> 
  4883             Kulmapisteet. 
  4884             </summary> 
  4885         </member> 
  4886         <member name="F:Jypeli.Triangle.i3"> 
  4887             <summary> 
  4888             Kulmapisteet. 
  4889             </summary> 
  4890         </member> 
  4891         <member name="M:Jypeli.Triangle.#ctor(System.Int16,System.Int16,System.Int16)"> 
  4892             <summary> 
  4893             Luo uuden kolmion. Parametreina kulmapisteiden indeksit lueteltuna myötÀpÀivÀÀn. 
  4894             </summary> 
  4895         </member> 
  4896         <member name="T:Jypeli.Edge"> 
  4897             <summary> 
  4898             Polygonin reuna. 
  4899             </summary> 
  4900         </member> 
  4901         <member name="F:Jypeli.Edge.point1"> 
  4902             <summary> 
  4903             Alkupisteen indeksi. 
  4904             </summary> 
  4905         </member> 
  4906         <member name="F:Jypeli.Edge.point2"> 
  4907             <summary> 
  4908             Loppupisteen indeksi. 
  4909             </summary> 
  4910         </member> 
  4911         <member name="M:Jypeli.Edge.#ctor(System.Int16,System.Int16)"> 
  4912             <summary> 
  4913             Alustaa uuden polygonin reunan. 
  4914             </summary> 
  4915             <param name="point1">Alkupisteen indeksi.</param> 
  4916             <param name="point2">Loppupisteen indeksi.</param> 
  4917         </member> 
  4918         <member name="M:Jypeli.Edge.GetVector(System.Collections.Generic.IList{AdvanceMath.Vector2D})"> 
  4919             <summary> 
  4920             Palauttaa reunan vektorina. 
  4921             </summary> 
  4922             <param name="vertices">Verteksitaulu, jota kÀytetÀÀn pisteiden koordinaattien selvittÀmiseen.</param> 
  4923             <returns>Reuna</returns> 
  4924         </member> 
  4925         <member name="M:Jypeli.Edge.GetCenter(System.Collections.Generic.IList{AdvanceMath.Vector2D})"> 
  4926             <summary> 
  4927             Palauttaa vektorin reunan keskipisteeseen. 
  4928             </summary> 
  4929             <param name="vertices">Verteksitaulu, jota kÀytetÀÀn pisteiden koordinaattien selvittÀmiseen.</param> 
  4930             <returns>Reunan keskipiste</returns> 
  4931         </member> 
  4932         <member name="T:Jypeli.ShapeCache"> 
  4933             <summary> 
  4934             SisÀltÀÀ valmiiksi lasketut kolmiot, joiden avulla piirtÀminen on suoraviivaista. 
  4935             </summary> 
  4936         </member> 
  4937         <member name="T:Jypeli.Shapes"> 
  4938             <summary> 
  4939             SisÀltÀÀ muotojen luontiin ja manipulointiin liittyviÀ metodeja. 
  4940             Metodit ovat kutsuttavissa suoraan (staattisesti) luokasta (ks. esimerkki) 
  4941             <example> 
  4942             IShape muoto = Shapes.CreateCircle( 5 ); 
  4943             </example> 
  4944             </summary> 
  4945         </member> 
  4946         <member name="M:Jypeli.Shapes.CreateCircle(System.Double)"> 
  4947             <summary> 
  4948             Tekee ympyrÀn. 
  4949             </summary> 
  4950             <param name="radius">SÀde.</param> 
  4951             <returns>YmpyrÀ.</returns> 
  4952         </member> 
  4953         <member name="M:Jypeli.Shapes.CreateRectangle(System.Double,System.Double)"> 
  4954             <summary> 
  4955             Tekee suorakulmion. 
  4956             </summary> 
  4957             <param name="width">Leveys.</param>