Changeset 442 for lib


Ignore:
Timestamp:
2009-08-11 12:33:00 (13 years ago)
Author:
tekrjant
Message:

Kirjastot päivitetty versioon 1.1

Location:
lib
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lib/Jypeli.xml

  r190 r442  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
  7         <member name="T:Jypeli.WorldTextObject"> 
  8             <summary> 
  9             Peliolio, joka sisÀltÀÀ vapaavalintaista tekstiÀ vapaavalintaisella taustalla. 
  10             Kuten <c>TextDisplay</c>, mutta peliolio ruutuolion sijaan. 
  11             Ei noudata fysiikan lakeja, vastaava fysiikkaolio on nimeltÀÀn <c>PhysWorldTextObject</c>. 
  12             </summary> 
  13         </member> 
  14         <member name="T:Jypeli.GameObject"> 
  15             <summary> 
  16             Pelialueella liikkuva olio. 
  17             KÀytÀ fysiikkapeleissÀ <c>PhysicsObject</c>-olioita. 
  18             </summary> 
  19         </member> 
  20         <member name="T:Jypeli.IGameObject"> 
  21             <summary> 
  22             Peliolioiden (myös koottujen) yhteinen rajapinta. 
  23             </summary> 
  24         </member> 
  25         <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
  26             <summary> 
  27             Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  28             </summary> 
  29             <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  30         </member> 
  31         <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
  32             <summary> 
  33             Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  34             </summary> 
  35             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  36         </member> 
  37         <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
  38             <summary> 
  39             Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
  40             </summary> 
  41             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  42         </member> 
  43         <member name="M:Jypeli.IGameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  44             <summary> 
  45             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  46             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  47             </summary> 
  48             <param name="gameTime">The game time.</param> 
  49         </member> 
  50         <member name="M:Jypeli.IGameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  51             <summary> 
  52             SiirtÀÀ oliota. 
  53             </summary> 
  54             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  55         </member> 
  56         <member name="M:Jypeli.IGameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  57             <summary> 
  58             Ajetaan kun olio piirretÀÀn. 
  59             </summary> 
  60             <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
  61             <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
  62         </member> 
  63         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Name"> 
  64             <summary> 
  65             Olion nimi. 
  66             </summary> 
  67         </member> 
  68         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Tag"> 
  69             <summary> 
  70             Vapaasti asetettava merkkijono. 
  71             Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
  72             </summary> 
  73         </member> 
  74         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Game"> 
  75             <summary> 
  76             Viite peliin, johon olio on liitetty. 
  77             </summary> 
  78         </member> 
  79         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Parent"> 
  80             <summary> 
  81             Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
  82             </summary> 
  83         </member> 
  84         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Visible"> 
  85             <summary> 
  86             PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
  87             </summary> 
  88         </member> 
  89         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Size"> 
  90             <summary> 
  91             Olion koko pelimaailmassa. 
  92             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  93             </summary> 
  94         </member> 
  95         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Position"> 
  96             <summary> 
  97             Olion paikka pelimaailmassa. 
  98             </summary> 
  99         </member> 
  100         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Lifetime"> 
  101             <summary> 
  102             Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  103             </summary> 
  104         </member> 
  105         <member name="E:Jypeli.IGameObject.BorderCollision"> 
  106             <summary> 
  107             Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  108             </summary> 
  109         </member> 
  110         <member name="E:Jypeli.IGameObject.AddedToGame"> 
  111             <summary> 
  112             Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  113             </summary> 
  114         </member> 
  115         <member name="E:Jypeli.IGameObject.Removed"> 
  116             <summary> 
  117             Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
  118             </summary> 
  119         </member> 
  120         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Texture"> 
  121             <summary> 
  122             Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
  123             Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
  124             </summary> 
  125         </member> 
  126         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Left"> 
  127             <summary> 
  128             Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
  129             </summary> 
  130         </member> 
  131         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Right"> 
  132             <summary> 
  133             Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
  134             </summary> 
  135         </member> 
  136         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Top"> 
  137             <summary> 
  138             Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
  139             </summary> 
  140         </member> 
  141         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Bottom"> 
  142             <summary> 
  143             Olion alareunan y-koordinaatti. 
  144             </summary> 
  145         </member> 
  146         <member name="P:Jypeli.IGameObject.X"> 
  147             <summary> 
  148             Olion paikan X-koordinaatti. 
  149             </summary> 
  150         </member> 
  151         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Y"> 
  152             <summary> 
  153             Olion paikan Y-koordinaatti. 
  154             </summary> 
  155         </member> 
  156         <member name="P:Jypeli.IGameObject.Angle"> 
  157             <summary> 
  158             Olion kulma tai rintamasuunta 
  159             Nolla = osoittaa oikealle. 
  160             </summary> 
  161         </member> 
  162         <member name="F:Jypeli.GameObject.game"> 
  163             <summary> 
  164             Viite peliin, johon olio on liitetty. 
  165             Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
  166             </summary> 
  167         </member> 
  168         <member name="F:Jypeli.GameObject.parent"> 
  169             <summary> 
  170             Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
  171             Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
  172             </summary> 
  173         </member> 
  174         <member name="F:Jypeli.GameObject.size"> 
  175             <summary> 
  176             Olion koko pelimaailmassa. 
  177             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  178             </summary> 
  179         </member> 
  180         <member name="F:Jypeli.GameObject.resTextureToLoad"> 
  181             <summary> 
  182             Tekstuurin nimi, joka ladataan pelin resursseista heti kun olio 
  183             lisÀtÀÀn peliin. 
  184             </summary> 
  185         </member> 
  186         <member name="F:Jypeli.GameObject.TextureWrapSize"> 
  187             <summary> 
  188             MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan tekstuuri piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
  189             tekstuurin 3 kertaa vaakasuunnassa ja 2 kertaa pystysuunnassa. 
  190             </summary> 
  191         </member> 
  192         <member name="M:Jypeli.GameObject.calculateSize(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  193             <summary> 
  194             Laskee olion koon sen leveimmistÀ kohdista. 
  195             </summary> 
  196             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  197             <returns>Olion koko</returns> 
  198         </member> 
  199         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String)"> 
  200             <summary> 
  201             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja nimeÀÀ sen. 
  202             </summary> 
  203             <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
  204         </member> 
  205         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor"> 
  206             <summary> 
  207             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
  208             Ei nimeÀ oliota. 
  209             </summary> 
  210         </member> 
  211         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  212             <summary> 
  213             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
  214             nimen ja muodon. 
  215             </summary> 
  216             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  217             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  218         </member> 
  219         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  220             <summary> 
  221             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
  222             muodon ja oletusnimen. 
  223             </summary> 
  224             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  225         </member> 
  226         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.AnimatedTexture)"> 
  227             <summary> 
  228             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
  229             KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla on yksi animoitu tekstuuri (valmiina). 
  230             </summary> 
  231             <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
  232             <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
  233             <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
  234             <param name="size">Olion koko.</param> 
  235             <param name="animtex">Animoitu tekstuuri.</param> 
  236         </member> 
  237         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  238             <summary> 
  239             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
  240             KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla ei ole tekstuurissaan animaatiota. 
  241             </summary> 
  242             <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
  243             <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
  244             <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
  245             <param name="size">Olion koko.</param> 
  246             <param name="texture">Olion tekstuuri.</param> 
  247         </member> 
  248         <member name="M:Jypeli.GameObject.Clone"> 
  249             <summary> 
  250             Tekee oliosta kopion. 
  251             </summary> 
  252             <returns> 
  253             Uusi <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-olio samoilla arvoilla. 
  254             </returns> 
  255         </member> 
  256         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnDraw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  257             <summary> 
  258             Ajetaan kun oliota piirretÀÀn. PiirtÀmisen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn metodin. 
  259             Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan vastaavaa metodia (eli base.OnDraw(drawing, gameTime)). 
  260             </summary> 
  261         </member> 
  262         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  263             <summary> 
  264             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  265             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  266             </summary> 
  267             <param name="gameTime">The game time.</param> 
  268         </member> 
  269         <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  270             <summary> 
  271             Ajetaan kun oliota halutaan pÀivittÀÀ. 
  272             Animoi tekstuurit, tarkistaa törmÀykset ja kutsuu automaattisesti metodia Brain.Update. 
  273             Jos haluat lisÀtÀ toiminnallisuutta, toteuta <see cref="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"/> tÀmÀn metodin sijasta. 
  274             </summary> 
  275             <param name="gameTime">Aika viimeisestÀ kutsusta metodiin Microsoft.Xna.Framework.GameComponent.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)</param> 
  276         </member> 
  277         <member name="M:Jypeli.GameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  278             <summary> 
  279             Kutsutaan, kun olio piirretÀÀn. 
  280             </summary> 
  281             <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
  282             <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
  283         </member> 
  284         <member name="M:Jypeli.GameObject.getDrawScale"> 
  285             <summary> 
  286             Palauttaa piirtoskaalan. 
  287             </summary> 
  288         </member> 
  289         <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  290             <summary> 
  291             SiirtÀÀ oliota. 
  292             </summary> 
  293             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  294         </member> 
  295         <member name="M:Jypeli.GameObject.LoadResourceTexture(System.String)"> 
  296             <summary> 
  297             Lataa tekstuurin nimeltÀ pelin sisÀisestÀ resurssitiedostosta. 
  298             Jos oliota ei ole lisÀtty peliin, ladataan tekstuuri myöhemmin. 
  299             </summary> 
  300             <param name="resName">Tekstuurin nimi resurssitiedostossa.</param> 
  301         </member> 
  302         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
  303             <summary> 
  304             Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  305             </summary> 
  306             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  307         </member> 
  308         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
  309             <summary> 
  310             Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
  311             </summary> 
  312             <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  313         </member> 
  314         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
  315             <summary> 
  316             Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  317             </summary> 
  318             <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  319         </member> 
  320         <member name="P:Jypeli.GameObject.Name"> 
  321             <summary> 
  322             Olion nimi. 
  323             </summary> 
  324         </member> 
  325         <member name="P:Jypeli.GameObject.Game"> 
  326             <summary> 
  327             Viite peliin, johon olio on liitetty. 
  328             </summary> 
  329         </member> 
  330         <member name="P:Jypeli.GameObject.Parent"> 
  331             <summary> 
  332             Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
  333             </summary> 
  334         </member> 
  335         <member name="P:Jypeli.GameObject.Tag"> 
  336             <summary> 
  337             Vapaasti asetettava merkkijono. 
  338             Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
  339             </summary> 
  340         </member> 
  341         <member name="P:Jypeli.GameObject.Visible"> 
  342             <summary> 
  343             PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
  344             </summary> 
  345         </member> 
  346         <member name="P:Jypeli.GameObject.Brain"> 
  347             <summary> 
  348             Olion aivot. 
  349             Ks. <c>Brain</c> 
  350             </summary> 
  351         </member> 
  352         <member name="P:Jypeli.GameObject.Lifetime"> 
  353             <summary> 
  354             Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  355             </summary> 
  356         </member> 
  357         <member name="E:Jypeli.GameObject.BorderCollision"> 
  358             <summary> 
  359             Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
  360             </summary> 
  361         </member> 
  362         <member name="E:Jypeli.GameObject.AddedToGame"> 
  363             <summary> 
  364             Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  365             </summary> 
  366         </member> 
  367         <member name="E:Jypeli.GameObject.Removed"> 
  368             <summary> 
  369             Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
  370             </summary> 
  371         </member> 
  372         <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
  373             <summary> 
  374             Olion koko pelimaailmassa. 
  375             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  376             </summary> 
  377         </member> 
  378         <member name="P:Jypeli.GameObject.Width"> 
  379             <summary> 
  380             Olion pituus (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
  381             </summary> 
  382         </member> 
  383         <member name="P:Jypeli.GameObject.Height"> 
  384             <summary> 
  385             Olion korkeus (Y-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
  386             </summary> 
  387         </member> 
  388         <member name="P:Jypeli.GameObject.Position"> 
  389             <summary> 
  390             Olion paikka pelimaailmassa. 
  391             </summary> 
  392         </member> 
  393         <member name="P:Jypeli.GameObject.LastPosition"> 
  394             <summary> 
  395             Olion edellinen paikka pelimaailmassa. 
  396             </summary> 
  397         </member> 
  398         <member name="P:Jypeli.GameObject.Left"> 
  399             <summary> 
  400             Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
  401             </summary> 
  402         </member> 
  403         <member name="P:Jypeli.GameObject.Right"> 
  404             <summary> 
  405             Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
  406             </summary> 
  407         </member> 
  408         <member name="P:Jypeli.GameObject.Top"> 
  409             <summary> 
  410             Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
  411             </summary> 
  412         </member> 
  413         <member name="P:Jypeli.GameObject.Bottom"> 
  414             <summary> 
  415             Olion alareunan y-koordinaatti. 
  416             </summary> 
  417         </member> 
  418         <member name="P:Jypeli.GameObject.X"> 
  419             <summary> 
  420             Olion paikan X-koordinaatti. 
  421             </summary> 
  422         </member> 
  423         <member name="P:Jypeli.GameObject.Y"> 
  424             <summary> 
  425             Olion paikan Y-koordinaatti. 
  426             </summary> 
  427         </member> 
  428         <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
  429             <summary> 
  430             Olion kulma tai rintamasuunta. 
  431             Nolla = osoittaa oikealle. 
  432             </summary>       
  433         </member> 
  434         <member name="P:Jypeli.GameObject.Origin"> 
  435             <summary> 
  436             Olion keskipiste eli origo. 
  437             </summary> 
  438         </member> 
  439         <member name="P:Jypeli.GameObject.AnimatedTexture"> 
  440             <summary> 
  441             Animoitu tekstuuri. Jos null, tekstuuria ei piirretÀ. 
  442             </summary> 
  443         </member> 
  444         <member name="P:Jypeli.GameObject.Texture"> 
  445             <summary> 
  446             Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
  447             Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
  448             </summary> 
  449         </member> 
  450         <member name="P:Jypeli.GameObject.Color"> 
  451             <summary> 
  452             VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
  453             </summary> 
  454         </member> 
  455         <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureFillsShape"> 
  456             <summary> 
  457             MÀÀrittÀÀ, tÀyttÀÀkö tekstuuri olion muodon jos olio on suurempi kuin sille 
  458             mÀÀrÀtty tekstuuri. 
  459             </summary> 
  460         </member> 
  461         <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
  462             <summary> 
  463             Olion muoto. 
  464             </summary> 
  465         </member> 
  466         <member name="F:Jypeli.WorldTextObject.spriteBatch"> 
  467             <summary> 
  468             SpriteBatch, jolla teksti piirretÀÀn tekstuurin pinnalle. 
  469             Ei kÀytetÀ ruudulle piirtÀmiseen. 
  470             </summary> 
  471         </member> 
  472         <member name="F:Jypeli.WorldTextObject.textHeight"> 
  473             <summary> 
  474             Tekstin korkeus pikseleinÀ. 
  475             </summary> 
  476         </member> 
  477         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  478             <summary> 
  479             Alustaa uuden maailmantekstiolion annetulla fontilla. 
  480             </summary> 
  481             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  482             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  483             <param name="font">Fontti, jolla teksti kirjoitetaan.</param> 
  484         </member> 
  485         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.RealTimeGame)"> 
  486             <summary> 
  487             Alustaa uuden maailmantekstiolion oletusfontilla. 
  488             </summary> 
  489             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  490             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  491         </member> 
  492         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.Dispose"> 
  493             <summary> 
  494             Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
  495             </summary> 
  496         </member> 
  497         <member name="M:Jypeli.WorldTextObject.UpdateDimensions"> 
  498             <summary> 
  499             PÀivittÀÀ tekstin dimensiot. 
  500             </summary> 
  501         </member> 
  502         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.TextFont"> 
  503             <summary> 
  504             Fontti, jota kÀytetÀÀn tekstin piirtÀmiseen. 
  505             </summary> 
  506         </member> 
  507         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.Text"> 
  508             <summary> 
  509             Olion teksti. 
  510             </summary> 
  511         </member> 
  512         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.TextColor"> 
  513             <summary> 
  514             Tekstin vÀri. 
  515             </summary> 
  516         </member> 
  517         <member name="P:Jypeli.WorldTextObject.BackgroundColor"> 
  518             <summary> 
  519             Tekstin taustavÀri. 
  520             </summary> 
  521         </member> 
  522         <member name="T:Jypeli.PhysWorldTextObject"> 
  523             <summary> 
  524             Fysiikkapeliolio, joka sisÀltÀÀ vapaavalintaista tekstiÀ vapaavalintaisella taustalla. 
  525             Kuten <c>TextDisplay</c>, mutta fysiikkaolio ruutuolion sijaan. 
  526             Vastaava ei-fysiikkaolio on nimeltÀÀn <c>WorldTextObject</c>. 
  527             </summary> 
  528         </member> 
  529         <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
  530             <summary> 
  531             Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
  532             Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
  533             </summary> 
  534         </member> 
  535         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
  536             <summary> 
  537             Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
  538             </summary> 
  539             <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
  540         </member> 
  541         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(System.Object,Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
  542             <summary> 
  543             Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
  544             </summary> 
  545             <param name="sender">Toinen törmÀÀjÀ</param> 
  546             <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
  547         </member> 
  548         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnExitOverlap(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  549             <summary> 
  550             Kutsutaan kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
  551             </summary> 
  552             <param name="other">Toinen olio.</param> 
  553         </member> 
  554         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnOverlapping(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  555             <summary> 
  556             Kutsutaan kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
  557             </summary> 
  558             <param name="other">Toinen olio.</param> 
  559         </member> 
  560         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,System.Double,System.Double)"> 
  561             <summary> 
  562             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  563             NimeÀÀ objektin. 
  564             </summary> 
  565             <param name="name">Nimi.</param> 
  566             <param name="width">Leveys.</param> 
  567             <param name="height">Korkeus.</param> 
  568             <returns></returns> 
  569         </member> 
  570         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double)"> 
  571             <summary> 
  572             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  573             Ei nimeÀ luotua objektia. 
  574             </summary> 
  575             <param name="width">Leveys.</param> 
  576             <param name="height">Korkeus.</param> 
  577             <returns></returns> 
  578         </member> 
  579         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  580             <summary> 
  581             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  582             Ei nimeÀ objektia. 
  583             </summary> 
  584             <param name="shape">Muoto.</param> 
  585             <returns></returns> 
  586         </member> 
  587         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  588             <summary> 
  589             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  590             NimeÀÀ objektin. 
  591             </summary> 
  592             <param name="name">Nimi.</param> 
  593             <param name="shape">Muoto.</param> 
  594             <returns></returns> 
  595         </member> 
  596         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  597             <summary> 
  598             Luo uuden fysiikkaolion. 
  599             </summary> 
  600             <param name="mass">Massa.</param> 
  601             <param name="shape">Muoto.</param> 
  602         </member> 
  603         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  604             <summary> 
  605             Luo uuden fysiikkaolion. 
  606             </summary> 
  607             <param name="name">Nimi.</param> 
  608             <param name="mass">Massa.</param> 
  609             <param name="shape">Muoto.</param> 
  610         </member> 
  611         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  612             <summary> 
  613             Luo uuden fysiikkaolion. 
  614             </summary> 
  615             <param name="name">Nimi.</param> 
  616             <param name="width">Leveys.</param> 
  617             <param name="height">Korkeus.</param> 
  618             <param name="mass">Massa.</param> 
  619         </member> 
  620         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  621             <summary> 
  622             Alustaa olion staattiseksi. 
  623             </summary> 
  624         </member> 
  625         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  626             <summary> 
  627             TyöntÀÀ oliota. 
  628             </summary> 
  629             <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
  630         </member> 
  631         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  632             <summary> 
  633             Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
  634             </summary> 
  635         </member> 
  636         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
  637             <summary> 
  638             PysÀyttÀÀ olion. 
  639             </summary> 
  640         </member> 
  641         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.UpdateShapeFromSize"> 
  642             <summary> 
  643             PÀivittÀÀ olion muodon asetetun koon mukaan. 
  644             </summary> 
  645         </member> 
  646         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.GetUnderlyingObject"> 
  647             <summary> 
  648             Palauttaa (pÀÀllimmÀisen) olion, jonka pÀÀllÀ tÀmÀ olio on tai pÀinvastoin. 
  649             </summary> 
  650             <returns><c>PhysicsObject</c>, tai <c>null</c> jos ei minkÀÀn pÀÀllÀ.</returns> 
  651         </member> 
  652         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Overlaps(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  653             <summary> 
  654             Tarkistaa, onko olio toisen olion pÀÀllÀ. 
  655             </summary> 
  656             <param name="target">Toinen olio.</param> 
  657             <returns><c>bool</c></returns> 
  658             <exception cref="T:System.InvalidOperationException"></exception> 
  659         </member> 
  660         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  661             <summary> 
  662             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  663             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  664             </summary> 
  665             <param name="gameTime">The game time.</param> 
  666         </member> 
  667         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
  668             <summary> 
  669             Fysiikkaolion keho. 
  670             </summary> 
  671         </member> 
  672         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
  673             <summary> 
  674             Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
  675             </summary> 
  676         </member> 
  677         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Origin"> 
  678             <summary> 
  679             Olion origon eli nollakohdan sijainti. 
  680             </summary> 
  681         </member> 
  682         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
  683             <summary> 
  684             Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
  685             </summary> 
  686         </member> 
  687         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
  688             <summary> 
  689             Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
  690             </summary> 
  691         </member> 
  692         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Mass"> 
  693             <summary> 
  694             Olion massa. MitÀ suurempi massa, sitÀ suurempi voima tarvitaan olion liikuttamiseksi. 
  695             </summary> 
  696         </member> 
  697         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MomentOfInertia"> 
  698             <summary> 
  699             Olion hitausmomentti. MitÀ suurempi hitausmomentti, sitÀ enemmÀn vÀÀntöÀ tarvitaan 
  700             olion pyörittÀmiseksi. Jos hitausmomentti on double.PositiveInfinity, niin olio ei pyöri ollenkaan. 
  701             </summary> 
  702         </member> 
  703         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
  704             <summary> 
  705             Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
  706             toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
  707             </summary> 
  708         </member> 
  709         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
  710             <summary> 
  711             Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
  712             (esim. laatikko liukuu maata pitkin). 
  713             </summary> 
  714         </member> 
  715         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
  716             <summary> 
  717             Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
  718             Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
  719             sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
  720             </summary> 
  721         </member> 
  722         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
  723             <summary> 
  724             Olion nopeus. 
  725             </summary> 
  726         </member> 
  727         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
  728             <summary> 
  729             Olion kulmanopeus. 
  730             </summary> 
  731         </member> 
  732         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
  733             <summary> 
  734             Olion muoto. 
  735             </summary> 
  736         </member> 
  737         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IsAddedToGame"> 
  738             <summary> 
  739             Onko olio lisÀtty peliin. 
  740             </summary> 
  741             <value><c>true</c> jos olio on lisÀtty peliin, muuten <c>false</c>.</value> 
  742         </member> 
  743         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CheckOverlap"> 
  744             <summary> 
  745             Tarkistetaanko, minkÀ toisen olion pÀÀllÀ tÀmÀ olio tÀllÀ hetkellÀ on. 
  746             Asetetaan automaattisesti <c>GetUnderlyingObject</c>-metodissa. 
  747             </summary> 
  748             <value><c>true</c> if [checks overlap]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
  749         </member> 
  750         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
  751             <summary> 
  752             JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
  753             </summary> 
  754         </member> 
  755         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
  756             <summary> 
  757             JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
  758             tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
  759             </summary> 
  760         </member> 
  761         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
  762             <summary> 
  763             JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
  764             </summary> 
  765         </member> 
  766         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
  767             <summary> 
  768             JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
  769             huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
  770             </summary> 
  771         </member> 
  772         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
  773             <summary> 
  774             Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
  775             KÀytÀ peliluokan metodia <c>PhysicsGame.AddCollisionHandler</c> lisÀtÀksesi 
  776             törmÀyskÀsittelijÀn. 
  777             </summary> 
  778         </member> 
  779         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Overlapping"> 
  780             <summary> 
  781             Tapahtuu, kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
  782             <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
  783             </summary> 
  784         </member> 
  785         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.ExitOverlap"> 
  786             <summary> 
  787             Tapahtuu, kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
  788             <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
  789             </summary> 
  790         </member> 
  791         <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.spriteBatch"> 
  792             <summary> 
  793             SpriteBatch, jolla teksti piirretÀÀn tekstuurin pinnalle. 
  794             Ei kÀytetÀ ruudulle piirtÀmiseen. 
  795             </summary> 
  796         </member> 
  797         <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.font"> 
  798             <summary> 
  799             Fontti, jota kÀytetÀÀn tekstin piirtÀmiseen. 
  800             </summary> 
  801         </member> 
  802         <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.textHeight"> 
  803             <summary> 
  804             Tekstin korkeus pikseleinÀ. 
  805             </summary> 
  806         </member> 
  807         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
  808             <summary> 
  809             Alustaa uuden fysiikkatekstiolion annetulla fontilla. 
  810             </summary> 
  811             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  812             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  813             <param name="font">Fontti, jolla teksti kirjoitetaan.</param> 
  814             <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
  815             <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
  816             <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
  817             <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
  818         </member> 
  819         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
  820             <summary> 
  821             Alustaa uuden fysiikkatekstiolion oletusfontilla. 
  822             </summary> 
  823             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  824             <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
  825             <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
  826             <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
  827             <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
  828             <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
  829         </member> 
  830         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.Dispose"> 
  831             <summary> 
  832             Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
  833             </summary> 
  834         </member> 
  835         <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.UpdateDimensions"> 
  836             <summary> 
  837             PÀivittÀÀ tekstin dimensiot. 
  838             </summary> 
  839         </member> 
  840         <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.Text"> 
  841             <summary> 
  842             Olion teksti. 
  843             </summary> 
  844         </member> 
  845         <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.TextColor"> 
  846             <summary> 
  847             Tekstin vÀri. 
  848             </summary> 
  849         </member> 
  850         <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.BackgroundColor"> 
  851             <summary> 
  852             Tekstin taustavÀri. 
  853             </summary> 
  854         </member> 
  855         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.ListView"> 
  856             <summary> 
  857             ListanÀyttö, joka nÀyttÀÀ merkkijonoja allekkain. 
  858             Merkkijonot eivÀt ole valittavia (kÀytÀ <c>SelectionList</c>-luokkaa jos haluat 
  859             listan, josta voi valita) 
  860             <example> 
  861             ListView lista = new ListView( this ); 
  862             lista.Items.Add( "jono1" ); 
  863             lista.Items.Add( "jono2" ); 
  864             Add( lista ); 
  865             </example> 
  866             </summary> 
  867         </member> 
  8687        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay"> 
  8698            <summary> 
   
  1075214            </summary> 
  1076215        </member> 
   216        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.BackGroundColor"> 
   217            <summary> 
   218            TaustavÀri. 
   219            </summary> 
   220        </member> 
  1077221        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.AutoSize"> 
  1078222            <summary> 
   
  1113257            </summary> 
  1114258        </member> 
  1115         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListView.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  1116             <summary> 
  1117             Alustaa uuden listanÀytön annetuilla fonteilla. 
  1118             </summary> 
  1119             <param name="game">Peli, johon nÀyttö lisÀtÀÀn.</param> 
  1120             <param name="titlefont">Otsikon fontti.</param> 
  1121             <param name="itemfont">Merkkijonojen fontti.</param> 
  1122         </member> 
  1123         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListView.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  1124             <summary> 
  1125             Alustaa uuden listanÀytön oletusfonteilla. 
  1126             </summary> 
  1127             <param name="game">Peli, johon nÀyttö lisÀtÀÀn.</param> 
  1128         </member> 
  1129         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListView.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1130             <summary> 
  1131             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1132             </summary> 
  1133             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  1134             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  1135             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1136         </member> 
  1137         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemFont"> 
  1138             <summary> 
  1139             Fontti, jolla merkkijonot piirretÀÀn. 
  1140             </summary> 
  1141         </member> 
  1142         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.Items"> 
  1143             <summary> 
  1144             Lista nÀytettÀvistÀ merkkijonoista. 
  1145             </summary> 
  1146         </member> 
  1147         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemColor"> 
  1148             <summary> 
  1149             VÀri, jolla merkkijonot piirretÀÀn. 
  1150             </summary> 
  1151         </member> 
  1152         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemHeight"> 
  1153             <summary> 
  1154             Yhden merkkijonon korkeus. 
  1155             </summary> 
  1156         </member> 
  1157         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListView.ItemIndent"> 
  1158             <summary> 
  1159             Kahden merkkijonon vÀliin jÀtettÀvÀ tila pikseleinÀ. 
  1160             </summary> 
  1161         </member> 
  1162         <member name="T:Jypeli.ResourcesXbox"> 
  1163             <summary> 
  1164               A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc. 
  1165             </summary> 
  1166         </member> 
  1167         <member name="P:Jypeli.ResourcesXbox.ResourceManager"> 
  1168             <summary> 
  1169               Returns the cached ResourceManager instance used by this class. 
  1170             </summary> 
  1171         </member> 
  1172         <member name="P:Jypeli.ResourcesXbox.Culture"> 
  1173             <summary> 
  1174               Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all 
  1175               resource lookups using this strongly typed resource class. 
  1176             </summary> 
  1177         </member> 
  1178         <member name="T:Jypeli.JointEventArgs"> 
  1179             <summary> 
  1180             Niveltapahtuman argumentit. 
  1181             </summary> 
  1182         </member> 
  1183         <member name="M:Jypeli.JointEventArgs.#ctor(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  1184             <summary> 
  1185             Alustaa uudet argumentit niveltapahtumalle. 
  1186             </summary> 
  1187             <param name="j">Nivel, jolla fysiikkaoliot on kiinnitetty toisiinsa..</param> 
  1188         </member> 
  1189         <member name="P:Jypeli.JointEventArgs.Joint"> 
  1190             <summary> 
  1191             Nivel, jolla fysiikkaoliot on kiinnitetty toisiinsa. 
  1192             </summary> 
  1193         </member> 
  1194         <member name="T:Jypeli.Joints"> 
  1195             <summary> 
  1196             Kokoelma niveliÀ, joilla fysiikkaoliot kiinnitetÀÀn toisiinsa. 
  1197             </summary> 
  1198         </member> 
  1199         <member name="M:Jypeli.Joints.Add(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  1200             <summary> 
  1201             LisÀÀ uuden nivelen. 
  1202             </summary> 
  1203             <param name="j">LisÀttÀvÀ nivel.</param> 
  1204         </member> 
  1205         <member name="M:Jypeli.Joints.Remove(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  1206             <summary> 
  1207             Poistaa nivelen. 
  1208             </summary> 
  1209             <param name="j">Poistettava nivel.</param> 
  1210         </member> 
  1211         <member name="E:Jypeli.Joints.Adding"> 
  1212             <summary> 
  1213             Tapahtuu kun lisÀtÀÀn uusi nivel. 
  1214             </summary> 
  1215         </member> 
  1216         <member name="E:Jypeli.Joints.Removing"> 
  1217             <summary> 
  1218             Tapahtuu kun nivel poistetaan. 
  1219             </summary> 
  1220         </member> 
  1221         <member name="T:Jypeli.Collision"> 
  1222             <summary> 
  1223             TörmÀys. 
  1224             </summary> 
  1225         </member> 
  1226         <member name="F:Jypeli.Collision.Obj"> 
  1227             <summary> 
  1228             TörmÀÀjÀ. 
  1229             </summary> 
  1230         </member> 
  1231         <member name="F:Jypeli.Collision.Other"> 
  1232             <summary> 
  1233             TörmÀyksen kohde. 
  1234             </summary> 
  1235         </member> 
  1236         <member name="M:Jypeli.Collision.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  1237             <summary> 
  1238             Alustaa uuden törmÀyksen. 
  1239             </summary> 
  1240             <param name="obj">TörmÀÀjÀ.</param> 
  1241             <param name="other">TörmÀyksen kohde.</param> 
  1242         </member> 
  1243         <member name="T:Jypeli.DataStorage"> 
  1244             <summary> 
  1245             Tiedon tallentamiseen ja lataamiseen tarkoitettu luokka. 
  1246             </summary> 
  1247         </member> 
  1248         <member name="M:Jypeli.DataStorage.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Game)"> 
  1249             <summary> 
  1250             Luo uuden tietovarastoluokan. 
  1251             KÀytÀ mieluummin peliluokan omaa, jos vain mahdollista. 
  1252             </summary> 
  1253             <param name="game">The game.</param> 
  1254         </member> 
  1255         <member name="M:Jypeli.DataStorage.Dispose"> 
  1256             <summary> 
  1257             Vapauttaa resurssit, kun olio tuhotaan. 
  1258             </summary> 
  1259         </member> 
  1260         <member name="M:Jypeli.DataStorage.OpenFile(System.String,System.IO.FileMode)"> 
  1261             <summary> 
  1262             Avaa tiedoston. 
  1263             </summary> 
  1264             <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
  1265             <param name="filemode"> 
  1266             Tila, jossa tiedosto avataan (luku, kirjoitus). Ks. <c>FileMode</c> 
  1267             </param> 
  1268             <returns>Virta tiedostoon</returns> 
  1269         </member> 
  1270         <member name="M:Jypeli.DataStorage.CloseFile(System.IO.Stream)"> 
  1271             <summary> 
  1272             Sulkee tiedoston 
  1273             </summary> 
  1274             <param name="s">Virta tiedostoon.</param> 
  1275         </member> 
  1276         <member name="M:Jypeli.DataStorage.LoadData(System.String,System.Type)"> 
  1277             <summary> 
  1278             Lataa olion tiedostosta. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
  1279             </summary> 
  1280             <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
  1281             <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
  1282             <returns>Ladattu olio</returns> 
  1283         </member> 
  1284         <member name="M:Jypeli.DataStorage.SaveData(System.String,System.Object,System.Type)"> 
  1285             <summary> 
  1286             Tallentaa olion tiedostoon. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
  1287             </summary> 
  1288             <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
  1289             <param name="obj">Tallennettava olio.</param> 
  1290             <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
  1291         </member> 
  1292         <member name="M:Jypeli.DataStorage.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1293             <summary> 
  1294             PÀivittÀÀ varaston tilan. Kutsutaan peliluokasta. 
  1295             </summary> 
  1296             <param name="time">Peliaika.</param> 
  1297         </member> 
  1298         <member name="P:Jypeli.DataStorage.MediaSelection"> 
  1299             <summary> 
  1300             Xbox-mediavalintaikkuna nÀkyvissÀ/pois nÀkyvistÀ. 
  1301             Ikkunasta voi valita, tallennetaanko kovalevylle vai muistikortille. 
  1302             </summary> 
  1303             <value><c>true</c> if [media selection]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
  1304         </member> 
  1305         <member name="T:Jypeli.Assets.MeleeWeapon"> 
  1306             <summary> 
  1307             LÀhitaisteluase. 
  1308             </summary> 
  1309         </member> 
  1310         <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon"> 
  1311             <summary> 
  1312             Ase. Voi olla joko lÀhitaistelu- tai ampuma-ase. 
  1313             </summary> 
  1314         </member> 
  1315         <member name="T:Jypeli.Assets.Item"> 
  1316             <summary> 
  1317             Item-luokka eli esine. 
  1318             </summary> 
  1319         </member> 
  1320         <member name="M:Jypeli.Assets.Item.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  1321             <summary> 
  1322             Luo uuden esineen. 
  1323             </summary> 
  1324             <param name="mass">Massa.</param> 
  1325             <param name="shape">Muoto.</param> 
  1326         </member> 
  1327         <member name="M:Jypeli.Assets.Item.Activate"> 
  1328             <summary> 
  1329             KÀyttÀÀ esinettÀ. 
  1330             </summary> 
  1331             <returns>Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false.</returns> 
  1332         </member> 
  1333         <member name="M:Jypeli.Assets.Item.DeActivate"> 
  1334             <summary> 
  1335             Poistaa esineen kÀytöstÀ inventaariosta. 
  1336             </summary> 
  1337         </member> 
  1338         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Name"> 
  1339             <summary> 
  1340             Esineen nimi. 
  1341             </summary> 
  1342             <value>Nimi.</value> 
  1343         </member> 
  1344         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Description"> 
  1345             <summary> 
  1346             Esineen seloste, mitÀ se tekee, historia yms. 
  1347             </summary> 
  1348             <value>Seloste.</value> 
  1349         </member> 
  1350         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Type"> 
  1351             <summary> 
  1352             Esineen tyyppi. 
  1353             </summary> 
  1354             <value>Tyypin nimi.</value> 
  1355         </member> 
  1356         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Features"> 
  1357             <summary> 
  1358             Esineen ominaisuudet tai vaikutukset. 
  1359             </summary> 
  1360             <value>Ominaisuudet.</value> 
  1361         </member> 
  1362         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Identified"> 
  1363             <summary> 
  1364             Onko esine tunnistettu vai ei. Tunnistamattoman esineen tietoja ei nÀytetÀ. 
  1365             </summary> 
  1366             <value><c>true</c>, jos tunnistettu; muuten <c>false</c>.</value> 
  1367         </member> 
  1368         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Stackable"> 
  1369             <summary> 
  1370             Voiko tavaran laittaa toisen tavaran pÀÀlle inventaariossa. 
  1371             (EI TOTEUTETTU) 
  1372             </summary> 
  1373             <value><c>true</c> jos voi, <c>false</c>, jos ei voi.</value> 
  1374         </member> 
  1375         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.NumberOfUses"> 
  1376             <summary> 
  1377             Kuinka monta kertaa esinettÀ voi kÀyttÀÀ. 
  1378             </summary> 
  1379         </member> 
  1380         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.DestroyedAfterUse"> 
  1381             <summary> 
  1382             Tuhoutuuko esine, kun se on kulutettu loppuun eli kun sitÀ ei voi enÀÀ kÀyttÀÀ. 
  1383             </summary> 
  1384             <value><c>true</c> jos tuhoutuu, <c>false</c> jos ei.</value> 
  1385         </member> 
  1386         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.IsActivated"> 
  1387             <summary> 
  1388             Onko esine kÀytössÀ tai aktivoitu. 
  1389             </summary> 
  1390             <value><c>true</c> jos on; muuten, <c>false</c>.</value> 
  1391         </member> 
  1392         <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Owner"> 
  1393             <summary> 
  1394             Esineen omistaja. 
  1395             </summary> 
  1396             <value>Omistaja.</value> 
  1397         </member> 
  1398         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.None"> 
  1399             <summary> 
  1400             Ei asetta. 
  1401             </summary> 
  1402         </member> 
  1403         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.joint"> 
  1404             <summary> 
  1405             Fysiikkamoottorin nivel, jolla ase on kiinnitetty omistajaansa. 
  1406             </summary> 
  1407         </member> 
  1408         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingType"> 
  1409             <summary> 
  1410             Aktiivisen ÀÀnen tyyppi. 
  1411             </summary> 
  1412         </member> 
  1413         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlaying"> 
  1414             <summary> 
  1415             Aktiivisen ÀÀnen instanssi. 
  1416             </summary> 
  1417         </member> 
  1418         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingTime"> 
  1419             <summary> 
  1420             Aktiivisen ÀÀnen aikaindeksi. 
  1421             </summary> 
  1422         </member> 
  1423         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.SetOwner(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Level)"> 
  1424             <summary> 
  1425             Asettaa aseelle uuden omistajan. 
  1426             Ase kulkee automaattisesti omistajansa mukana. 
  1427             </summary> 
  1428             <param name="owner">Uusi omistaja.</param> 
  1429             <param name="level">KenttÀ.</param> 
  1430         </member> 
  1431         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnEquipping"> 
  1432             <summary> 
  1433             Kutsutaan, kun ase otetaan kÀyttöön. 
  1434             </summary> 
  1435         </member> 
  1436         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUnequipping"> 
  1437             <summary> 
  1438             Kutsutaan, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
  1439             </summary> 
  1440         </member> 
  1441         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1442             <summary> 
  1443             Alustaa uuden aseen. 
  1444             </summary> 
  1445             <param name="name">Nimi.</param> 
  1446             <param name="width">Leveys.</param> 
  1447             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1448             <param name="mass">Massa.</param> 
  1449         </member> 
  1450         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor"> 
  1451             <summary> 
  1452             Alustaa uuden aseen oletusarvoilla. 
  1453             </summary> 
  1454         </member> 
  1455         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Use"> 
  1456             <summary> 
  1457             KÀyttÀÀ asetta riippumatta sen tyypistÀ. 
  1458             </summary> 
  1459             <returns>Ammus, jos sellainen syntyy. Muuten null.</returns> 
  1460         </member> 
  1461         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Activate"> 
  1462             <summary> 
  1463             Aktivoi aseen inventaariosta. 
  1464             </summary> 
  1465             <returns> 
  1466             Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false. 
  1467             </returns> 
  1468         </member> 
  1469         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.DeActivate"> 
  1470             <summary> 
  1471             Poistaa aseen kÀytöstÀ inventaariosta. 
  1472             </summary> 
  1473         </member> 
  1474         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Equip"> 
  1475             <summary> 
  1476             Ottaa aseen kÀyttöön. 
  1477             Ei vaikutusta, jos omistajaa ei ole asetettu. 
  1478             </summary> 
  1479             <returns>Otettiinko ase kÀyttöön</returns> 
  1480         </member> 
  1481         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.EquipTo(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  1482             <summary> 
  1483             Asettaa aseelle omistajan ja ottaa sen kÀyttöön. 
  1484             </summary> 
  1485             <param name="newOwner">Uusi omistaja.</param> 
  1486         </member> 
  1487         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Unequip"> 
  1488             <summary> 
  1489             Poistaa aseen kÀytöstÀ ja piilottaa sen nÀkyviltÀ. 
  1490             </summary> 
  1491         </member> 
  1492         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.RemoveFromOwner"> 
  1493             <summary> 
  1494             Poistaa aseen omistajaltaan asettamatta uutta omistajaa. 
  1495             </summary> 
  1496         </member> 
  1497         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.killSound"> 
  1498             <summary> 
  1499             Katkaisee kaikkien ÀÀnien soiton. 
  1500             </summary> 
  1501         </member> 
  1502         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.playSound(Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType)"> 
  1503             <summary> 
  1504             Soittaa halutuntyyppisen ÀÀniefektin. 
  1505             </summary> 
  1506             <param name="sound">ÄÀniefektin tyyppi.</param> 
  1507         </member> 
  1508         <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1509             <summary> 
  1510             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  1511             </summary> 
  1512             <param name="gameTime">Peliaika</param> 
  1513         </member> 
  1514         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Attacking"> 
  1515             <summary> 
  1516             KÀytetÀÀnkö asetta tÀllÀ hetkellÀ. 
  1517             </summary> 
  1518         </member> 
  1519         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Owner"> 
  1520             <summary> 
  1521             Aseen omistaja. 
  1522             Null, jos ase ei ole kenenkÀÀn kÀytössÀ. 
  1523             </summary> 
  1524         </member> 
  1525         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.FireRate"> 
  1526             <summary> 
  1527             Tulinopeus laukauksina/lyönteinÀ tms. sekunnissa. 
  1528             MitÀ suurempi arvo, sitÀ nopeampi ase on. 
  1529             </summary> 
  1530         </member> 
  1531         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CanUse"> 
  1532             <summary> 
  1533             Voiko asetta kÀyttÀÀ. 
  1534             Ottaa huomioon tulinopeuden, ammukset jne. 
  1535             Aseen tulee olla nÀkyvissÀ, ettÀ sitÀ voi kÀyttÀÀ. 
  1536             </summary> 
  1537         </member> 
  1538         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundIdle"> 
  1539             <summary> 
  1540             "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
  1541             valomiekan humina. 
  1542             </summary> 
  1543         </member> 
  1544         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundAttack"> 
  1545             <summary> 
  1546             HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
  1547             </summary> 
  1548         </member> 
  1549         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Anchor"> 
  1550             <summary> 
  1551             Koordinaatti, johon ase on sidottu. Suhteessa maailmaan, ei omistajaan. 
  1552             </summary> 
  1553         </member> 
  1554         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Powered"> 
  1555             <summary> 
  1556             Onko aseen voima sÀÀdettÀvissÀ. 
  1557             </summary> 
  1558             <value><c>true</c> jos sÀÀdettÀvissÀ, <c>false</c> jos vakio.</value> 
  1559         </member> 
  1560         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Power"> 
  1561             <summary> 
  1562             Aseen voima. 
  1563             </summary> 
  1564         </member> 
  1565         <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CooldownTime"> 
  1566             <summary> 
  1567             JÀÀhtymisaika, eli kuinka kauan kestÀÀ, ettÀ seuraava hyökkÀys on tehtÀvissÀ. 
  1568             Vaikuttava ominaisuus: <c>FireRate</c> 
  1569             </summary> 
  1570         </member> 
  1571         <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Equipping"> 
  1572             <summary> 
  1573             Tapahtuu, kun ase otetaan kÀyttöön. 
  1574             </summary> 
  1575         </member> 
  1576         <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Unequipping"> 
  1577             <summary> 
  1578             Tapahtuu, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
  1579             </summary> 
  1580         </member> 
  1581         <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType"> 
  1582             <summary> 
  1583             ÄÀniefektin tyyppi 
  1584             </summary> 
  1585         </member> 
  1586         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.None"> 
  1587             <summary> 
  1588             Ei ÀÀntÀ 
  1589             </summary> 
  1590         </member> 
  1591         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Idle"> 
  1592             <summary> 
  1593             "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
  1594             valomiekan humina. 
  1595             </summary> 
  1596         </member> 
  1597         <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Attack"> 
  1598             <summary> 
  1599             HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
  1600             </summary> 
  1601         </member> 
  1602         <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.WeaponHandler"> 
  1603             <summary> 
  1604             Malli kaikille asetapahtumien kÀsittelijöille. 
  1605             </summary> 
  1606         </member> 
  1607         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.soundHitInstance"> 
  1608             <summary> 
  1609             OsumisÀÀnen instanssi. 
  1610             </summary> 
  1611         </member> 
  1612         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.#ctor"> 
  1613             <summary> 
  1614             Alustaa uuden lÀhitaisteluaseen. 
  1615             </summary> 
  1616         </member> 
  1617         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1618             <summary> 
  1619             Alustaa uuden lÀhitaisteluaseen. 
  1620             </summary> 
  1621             <param name="name">Nimi.</param> 
  1622             <param name="width">Leveys.</param> 
  1623             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1624             <param name="mass">Massa.</param> 
  1625         </member> 
  1626         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.ContactHit(Jypeli.Collision)"> 
  1627             <summary> 
  1628             TörmÀyksenkÀsittelijÀ. 
  1629             TÀnne tullaan, kun isku osuu kohteeseensa. 
  1630             </summary> 
  1631             <param name="collision">TörmÀys.</param> 
  1632         </member> 
  1633         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.Use"> 
  1634             <summary> 
  1635             KÀyttÀÀ asetta riippumatta sen tyypistÀ. 
  1636             TÀssÀ tapauksessa lyö. 
  1637             </summary> 
  1638             <returns>Aina null, sillÀ lÀhitaisteluase ei ammu.</returns> 
  1639         </member> 
  1640         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1641             <summary> 
  1642             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  1643             </summary> 
  1644             <param name="gameTime">Peliaika</param> 
  1645         </member> 
  1646         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.AttackStyle"> 
  1647             <summary> 
  1648             HyökkÀystyyli, eli liike joka hyökÀtessÀ suoritetaan. 
  1649             Esim. SwingAttack = huitaisu, StabAttack = pisto 
  1650             </summary> 
  1651         </member> 
  1652         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.Damage"> 
  1653             <summary> 
  1654             Vahinko, jonka hyökkÀys osuessaan aiheuttaa. 
  1655             Voi aiheutua useamman kerran hyökkÀyksen aikana. 
  1656             </summary> 
  1657         </member> 
  1658         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.Attacking"> 
  1659             <summary> 
  1660             KÀytetÀÀnkö asetta tÀllÀ hetkellÀ. 
  1661             </summary> 
  1662         </member> 
  1663         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeWeapon.SoundHit"> 
  1664             <summary> 
  1665             ÄÀni joka kuuluu, kun ase osuu kohteeseensa. 
  1666             </summary> 
  1667         </member> 
  1668         <member name="T:Jypeli.Assets.MeleeAttack"> 
  1669             <summary> 
  1670             LÀhitaisteluaseen hyökkÀystyyli, eli liikesarja. 
  1671             </summary> 
  1672         </member> 
  1673         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.weapon"> 
  1674             <summary> 
  1675             Ase, jota hyökkÀykseen kÀytetÀÀn. 
  1676             </summary> 
  1677         </member> 
  1678         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.lastExecuting"> 
  1679             <summary> 
  1680             Suoritettiinko liikesarjaa viime pÀivityskerralla? 
  1681             </summary> 
  1682         </member> 
  1683         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.initialAngle"> 
  1684             <summary> 
  1685             Aseen kulma, jolla hyökkÀys aloitetaan. 
  1686             </summary> 
  1687         </member> 
  1688         <member name="F:Jypeli.Assets.MeleeAttack.stopWhenReady"> 
  1689             <summary> 
  1690             PysÀytetÀÀnkö ase, kun hyökkÀys on tehty, vai annetaanko liikkua loppuun. 
  1691             </summary> 
  1692         </member> 
  1693         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.OnStartAttack"> 
  1694             <summary> 
  1695             Kutsutaan, kun hyökkÀys aloitetaan. 
  1696             </summary> 
  1697         </member> 
  1698         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.OnStopAttack"> 
  1699             <summary> 
  1700             Kutsutaan, kun hyökkÀys lopetetaan. 
  1701             </summary> 
  1702         </member> 
  1703         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.#ctor(Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1704             <summary> 
  1705             Alustaa uuden lÀhitaisteluhyökkÀyksen. 
  1706             Ei kutsuttavissa suoraan, sillÀ luokka on abstrakti. 
  1707             </summary> 
  1708             <param name="meleeWeapon">Ase.</param> 
  1709         </member> 
  1710         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.AssignTo(Jypeli.Assets.MeleeAttack,Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1711             <summary> 
  1712             Kopioi hyökkÀyksen tiedot kohdeolioon. 
  1713             Kohteen tyyppi otetaan huomioon, ja kutsutaan oikean tyypin rakentajaa. 
  1714             </summary> 
  1715             <param name="attack">Kohde.</param> 
  1716             <param name="weapon">Uusi ase.</param> 
  1717             <returns></returns> 
  1718         </member> 
  1719         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Execute"> 
  1720             <summary> 
  1721             KÀynnistÀÀ hyökkÀyksen. 
  1722             </summary> 
  1723         </member> 
  1724         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Stop"> 
  1725             <summary> 
  1726             Lopettaa hyökkÀyksen. 
  1727             </summary> 
  1728         </member> 
  1729         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1730             <summary> 
  1731             Kutsutaan automaattisesti hyökkÀystÀ suoritettaessa. 
  1732             </summary> 
  1733             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1734         </member> 
  1735         <member name="M:Jypeli.Assets.MeleeAttack.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1736             <summary> 
  1737             Kutsutaan automaattisesti <c>Update</c>-metodista. 
  1738             Varsinainen liike tapahtuu tÀÀllÀ, ohita perityissÀ luokissa. 
  1739             </summary> 
  1740             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1741         </member> 
  1742         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeAttack.AttackDuration"> 
  1743             <summary> 
  1744             HyökkÀyksen kesto sekunteina. 
  1745             </summary> 
  1746         </member> 
  1747         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeAttack.AttackTimer"> 
  1748             <summary> 
  1749             HyökkÀyksen aikaindeksi, eli kuinka kauan on kulunut hyökkÀyksen aloittamisesta. 
  1750             Suurempi kuin <c>AttackDuration</c>, jos hyökkÀys on jo suoritettu. 
  1751             </summary> 
  1752         </member> 
  1753         <member name="P:Jypeli.Assets.MeleeAttack.Executing"> 
  1754             <summary> 
  1755             Suoritetaanko hyökkÀystÀ parhaillaan. 
  1756             </summary> 
  1757         </member> 
  1758         <member name="E:Jypeli.Assets.MeleeAttack.StartAttack"> 
  1759             <summary> 
  1760             Tapahtuu, kun hyökkÀys aloitetaan. 
  1761             </summary> 
  1762         </member> 
  1763         <member name="E:Jypeli.Assets.MeleeAttack.StopAttack"> 
  1764             <summary> 
  1765             Tapahtuu, kun hyökkÀys lopetetaan. 
  1766             </summary> 
  1767         </member> 
  1768         <member name="T:Jypeli.Assets.StabAttack"> 
  1769             <summary> 
  1770             PistohyökkÀys. 
  1771             </summary> 
  1772         </member> 
  1773         <member name="M:Jypeli.Assets.StabAttack.#ctor(Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1774             <summary> 
  1775             Alustaa uuden pistohyökkÀyksen. 
  1776             </summary> 
  1777             <param name="meleeWeapon">Ase, johon hyökkÀys liitetÀÀn.</param> 
  1778         </member> 
  1779         <member name="M:Jypeli.Assets.StabAttack.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1780             <summary> 
  1781             Kutsutaan automaattisesti <c>Update</c>-metodista. 
  1782             Varsinainen liike tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1783             </summary> 
  1784             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1785         </member> 
  1786         <member name="T:Jypeli.Assets.SwingAttack"> 
  1787             <summary> 
  1788             HuitaisuhyökkÀys. 
  1789             </summary> 
  1790         </member> 
  1791         <member name="M:Jypeli.Assets.SwingAttack.#ctor(Jypeli.Assets.MeleeWeapon)"> 
  1792             <summary> 
  1793             Alustaa uuden huitaisun. 
  1794             </summary> 
  1795             <param name="meleeWeapon">Ase, johon lyönti liitetÀÀn.</param> 
  1796         </member> 
  1797         <member name="M:Jypeli.Assets.SwingAttack.Execute"> 
  1798             <summary> 
  1799             KÀynnistÀÀ hyökkÀyksen. 
  1800             </summary> 
  1801         </member> 
  1802         <member name="M:Jypeli.Assets.SwingAttack.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1803             <summary> 
  1804             Kutsutaan automaattisesti <c>Update</c>-metodista. 
  1805             Varsinainen liike tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1806             </summary> 
  1807             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1808         </member> 
  1809         <member name="P:Jypeli.Assets.SwingAttack.Arc"> 
  1810             <summary> 
  1811             Kulma, jonka lyönti kattaa. 
  1812             </summary> 
  1813             <value>The arc.</value> 
  1814         </member> 
  1815         <member name="T:Jypeli.Assets.InventoryWindow"> 
  1816             <summary> 
  1817             InventoryWindow-luokka, piirtÀÀ inventaarion nÀytölle. 
  1818             </summary> 
  1819         </member> 
  1820         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow"> 
  1821             <summary> 
  1822             KÀyttöliittymÀn ikkuna. 
  1823             </summary> 
  1824         </member> 
  1825         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnShow"> 
  1826             <summary> 
  1827             Kutsutaan kun ikkuna nÀytetÀÀn. 
  1828             </summary> 
  1829         </member> 
  1830         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnClose"> 
  1831             <summary> 
  1832             Kutsutaan kun ikkuna suljetaan. 
  1833             </summary> 
  1834         </member> 
  1835         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  1836             <summary> 
  1837             Alustaa uuden (tyhjÀn) ikkunan. 
   259        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay"> 
   260            <summary> 
   261            Luokka nÀyttÀÀ viestejÀ ruudulla. ViestejÀ voi lisÀtÀ add-metodilla. 
   262            property MessageTimeInSeconds kertoo kuinka pitkÀÀn viesti nÀkyy ennen kuin se hÀviÀÀ. 
  1838263            </summary> 
  1839264            <example> 
  1840             RTGWindow ikkuna = new RTGWindow( this ); 
  1841             ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
  1842             ShowWindow( ikkuna ); 
   265            MessageDisplay viestit = new MessageDisplay(this); 
   266            this.Add(viestit); 
   267            viestit.Add("Peli alkoi"); 
  1843268            </example> 
  1844             <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
  1845         </member> 
  1846         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Close"> 
  1847             <summary> 
  1848             Sulkee ikkunan. 
  1849             </summary> 
  1850         </member> 
  1851         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.WindowClose(Jypeli.ControlEvent)"> 
  1852             <summary> 
  1853             Kontrollitapahtuma, joka sulkee ikkunan. 
  1854             </summary> 
  1855             <param name="e">Kontrolliargumentit.</param> 
  1856             <returns></returns> 
  1857         </member> 
  1858         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.NextSubitem(Jypeli.ControlEvent)"> 
  1859             <summary> 
  1860             Valitsee seuraavan "ali-ikkunan". 
  1861             Kontrollitapahtuma. 
  1862             </summary> 
  1863             <param name="e">The e.</param> 
  1864             <returns></returns> 
  1865         </member> 
  1866         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.CycleFocus(System.Int32)"> 
  1867             <summary> 
  1868             SiirtÀÀ valintaa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
  1869             1 valitsee seuraavan olion, 
  1870             -1 edellisen. 
  1871             </summary> 
  1872             <param name="delta">Valintamuutos.</param> 
  1873         </member> 
  1874         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1875             <summary> 
  1876             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1877             </summary> 
  1878             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  1879             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  1880             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1881         </member> 
  1882         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1883             <summary> 
  1884             Kutsutaan, kun ikkunaa pÀivitetÀÀn. 
  1885             </summary> 
  1886             <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
  1887         </member> 
  1888         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Title"> 
  1889             <summary> 
  1890             Ikkunan otsikko. 
  1891             </summary> 
  1892         </member> 
  1893         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BackGroundColor"> 
  1894             <summary> 
  1895             Ikkunan taustavÀri. 
  1896             </summary> 
  1897         </member> 
  1898         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BorderColor"> 
  1899             <summary> 
  1900             Ikkunan reunojen vÀri. 
  1901             </summary> 
  1902         </member> 
  1903         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.FocusColor"> 
  1904             <summary> 
  1905             ValintavÀri. 
  1906             </summary> 
  1907         </member> 
  1908         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Visible"> 
  1909             <summary> 
  1910             Ikkunan nÀkyvyys. 
  1911             Ikkunan piilottaminen on sama kuin sen sulkeminen. 
  1912             </summary> 
  1913         </member> 
  1914         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Objects"> 
  1915             <summary> 
  1916             Ikkunaan kuuluvat oliot. 
  1917             NÀmÀ voivat olla mitÀ tahansa nÀyttöjÀ. 
  1918             </summary> 
  1919         </member> 
  1920         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Selection"> 
  1921             <summary> 
  1922             Valittu nÀyttöolio. 
  1923             </summary> 
  1924         </member> 
  1925         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Showing"> 
  1926             <summary> 
  1927             Tapahtuu kun ikkuna nÀytetÀÀn ruudulla ("avataan") 
  1928             </summary> 
  1929         </member> 
  1930         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Closing"> 
  1931             <summary> 
  1932             Tapahtuu kun ikkuna suljetaan (=piilotetaan) 
  1933             </summary> 
  1934         </member> 
  1935         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Jypeli.Assets.Inventory,AdvanceMath.Vector2D,System.Int32,System.Int32)"> 
  1936             <summary> 
  1937             Luo uuden <see cref="T:Jypeli.Assets.InventoryWindow"/>in. 
  1938             </summary> 
  1939             <param name="game">Peli.</param> 
  1940             <param name="inventory">Inventaario, jota nÀytetÀÀn.</param> 
  1941             <param name="size">Koko.</param> 
  1942             <param name="rows">Rivien mÀÀrÀ.</param> 
  1943             <param name="columns">Sarakkaiden mÀÀrÀ.</param> 
  1944         </member> 
  1945         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Roll(System.Int32)"> 
  1946             <summary> 
  1947             Kelaa inventaariota eteen- tai taaksepÀin annetun mÀÀrÀn mukaisesti 
  1948             </summary> 
  1949             <param name="direction">MÀÀrÀ, esim. -1 taaksepÀin ja 1 eteenpÀin.</param> 
  1950         </member> 
  1951         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.WindowClose(Jypeli.ControlEvent)"> 
  1952             <summary> 
  1953             Sulkee ikkunan. 
  1954             </summary> 
  1955             <returns></returns> 
  1956         </member> 
  1957         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.BindTo(Jypeli.Assets.Inventory)"> 
  1958             <summary> 
  1959             LiittÀÀ nÀytön annettuun inventaarioon. 
  1960             </summary> 
  1961             <param name="inventory">Inventaario.</param> 
  1962         </member> 
  1963         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Toggle"> 
  1964             <summary> 
  1965             Laittaa inventaarion pÀÀlle tai piiloon, riippuen kummassa tilassa ollaan. 
  1966             </summary> 
  1967         </member> 
  1968         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.ToggleItemInfo"> 
  1969             <summary> 
  1970             Laittaa esineen tiedot pÀÀlle tai piiloon, riippuen kummassa tilassa ollaan. 
  1971             </summary> 
  1972         </member> 
  1973         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Move(Jypeli.Direction)"> 
  1974             <summary> 
  1975             Liikuttaa valintaa haluttuun suuntaan. 
  1976             </summary> 
  1977             <param name="direction">Suunta.</param> 
  1978         </member> 
  1979         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.GetSelectedItem"> 
  1980             <summary> 
  1981             Palauttaa valitun esineen. 
  1982             </summary> 
  1983             <returns>Esine.</returns> 
  1984         </member> 
  1985         <member name="M:Jypeli.Assets.InventoryWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  1986             <summary> 
  1987             PiirtÀÀ inventaarion. 
   269        </member> 
   270        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   271            <summary> 
   272            Luo uuden viestinÀytön. 
   273            </summary> 
   274            <param name="game">Peli, yleensÀ this.</param> 
   275        </member> 
   276        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
   277            <summary> 
   278            Luo uuden viestinÀytön. 
   279            </summary> 
   280            <param name="game">Peli, yleensÀ this.</param> 
   281            <param name="font">Fontti.</param> 
   282        </member> 
   283        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   284            <summary> 
   285            Kutsutaan pÀivityksen yhteydessÀ. 
   286            </summary> 
   287        </member> 
   288        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   289            <summary> 
   290            PiirtÀÀ viestinÀytön. 
  1988291            </summary> 
  1989292            <param name="view">NÀkymÀ.</param> 
   
  1991294            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  1992295        </member> 
  1993         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.ArrowColor"> 
  1994             <summary> 
  1995             Inventaariossa olevan nuolen vÀri. 
  1996             </summary> 
  1997             <value>VÀri.</value> 
  1998         </member> 
  1999         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.SelectionColor"> 
  2000             <summary> 
  2001             Valinnan pohjavÀri. 
  2002             </summary> 
  2003             <value>VÀri.</value> 
  2004         </member> 
  2005         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.SelectionBorderColor"> 
  2006             <summary> 
  2007             Valinnan reunavÀri. 
  2008             </summary> 
  2009             <value>VÀri.</value> 
  2010         </member> 
  2011         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.ActiveItemBorderColor"> 
  2012             <summary> 
  2013             Aktiivisen esineen reunavÀri, jolla aktiivisen esineen tunnistaa inventaariossa. 
  2014             </summary> 
  2015             <value>VÀri.</value> 
  2016         </member> 
  2017         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.UnidentifiedName"> 
  2018             <summary> 
  2019             Tunnistamattoman esineen nimi. 
  2020             Oletuksena "Tunnistamaton esine". 
  2021             </summary> 
  2022         </member> 
  2023         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.X"> 
  2024             <summary> 
  2025             Objektin paikan X-koordinaatti. 
  2026             </summary> 
  2027         </member> 
  2028         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.Y"> 
  2029             <summary> 
  2030             Objektin paikan Y-koordinaatti. 
  2031             </summary> 
  2032         </member> 
  2033         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.InfoScreenSize"> 
  2034             <summary> 
  2035             InfonÀytön koko. 
  2036             </summary> 
  2037             <value>Koko.</value> 
  2038         </member> 
  2039         <member name="P:Jypeli.Assets.InventoryWindow.SelectedItem"> 
  2040             <summary> 
  2041             Valittu esine nÀytöllÀ. 
  2042             </summary> 
  2043             <value>Esine.</value> 
  2044         </member> 
  2045         <member name="T:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen"> 
  2046             <summary> 
  2047             ItemInfoScreen-luokka, nÀyttÀÀ esineen tiedot omalla nÀytöllÀÀn. 
  2048             </summary> 
  2049         </member> 
  2050         <member name="M:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2051             <summary> 
  2052             Luo uuden ItemInfoScreenin. 
  2053             </summary> 
  2054             <param name="game">Peli.</param> 
  2055             <param name="position">Sijainti.</param> 
  2056             <param name="size">Koko.</param> 
  2057         </member> 
  2058         <member name="M:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2059             <summary> 
  2060             PiirtÀÀ inventaarion. 
  2061             </summary> 
  2062             <param name="view">NÀkymÀ.</param> 
  2063             <param name="drawing">Piirrosalusta.</param> 
  2064             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  2065         </member> 
  2066         <member name="P:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.UnidentifiedName"> 
  2067             <summary> 
  2068             Tunnistamattoman esineen nimi. 
  2069             </summary> 
  2070         </member> 
  2071         <member name="P:Jypeli.Assets.ItemInfoScreen.ShowedItem"> 
  2072             <summary> 
  2073             Esine, jonka tiedot nÀytetÀÀn. 
  2074             </summary> 
  2075             <value>Esine.</value> 
  2076         </member> 
  2077         <member name="T:Jypeli.Camera"> 
  2078             <summary> 
  2079             Kamera. MÀÀrittÀÀ mikÀ osa pelitasosta on kerralla nÀkyvissÀ. 
  2080             </summary> 
  2081         </member> 
  2082         <member name="F:Jypeli.Camera.Position"> 
  2083             <summary> 
  2084             Kameran sijainti. 
  2085             </summary> 
  2086         </member> 
  2087         <member name="F:Jypeli.Camera.ZoomFactor"> 
  2088             <summary> 
  2089             Kameran zoomauskerroin. 
  2090             Oletuksena 1.0. MitÀ suurempi zoomauskerroin, sitÀ lÀhempÀnÀ kamera on (esim 2.0 on 2 x lÀhempÀnÀ) ja toisinpÀin. 
  2091             </summary> 
  2092         </member> 
  2093         <member name="M:Jypeli.Camera.#ctor"> 
  2094             <summary> 
  2095             Luo uuden kameran. 
  2096             </summary> 
  2097         </member> 
  2098         <member name="M:Jypeli.Camera.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2099             <summary> 
  2100             Kohdistaa kameran. 
  2101             </summary> 
  2102             <param name="v">Koordinaatti vektorina johon kamera kohdistetaan.</param> 
  2103         </member> 
  2104         <member name="M:Jypeli.Camera.Zoom(System.Double)"> 
  2105             <summary> 
  2106             Zoomaa. 
  2107             </summary> 
  2108             <param name="zoom"> 
  2109             Zoomauskerroin. YkköstÀ suurempi (esim. 1.5) lÀhentÀÀ ja 
  2110             ykköstÀ pienempi (esim. 0.5) zoomaa kauemmas. 
  2111             </param> 
  2112         </member> 
  2113         <member name="M:Jypeli.Camera.Reset"> 
  2114             <summary> 
  2115             Resetoi kameran (keskittÀÀ ja laittaa zoomin oletusarvoon). 
  2116             </summary> 
  2117         </member> 
  2118         <member name="M:Jypeli.Camera.Follow(Jypeli.GameObject)"> 
  2119             <summary> 
  2120             Seuraa jotakin peliobjektia. 
  2121             </summary> 
  2122             <param name="gameobject">Seurattava peliobjekti.</param> 
  2123         </member> 
  2124         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(Jypeli.Level,Jypeli.RealTimeGame)"> 
  2125             <summary> 
  2126             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
  2127             </summary> 
  2128             <param name="level">KenttÀ (yleensÀ Level).</param> 
  2129             <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
  2130         </member> 
  2131         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(Jypeli.Level,Jypeli.RealTimeGame,System.Int32)"> 
  2132             <summary> 
  2133             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
  2134             </summary> 
  2135             <param name="level">KenttÀ (yleensÀ Level).</param> 
  2136             <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
  2137             <param name="bordersize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  2138         </member> 
  2139         <member name="M:Jypeli.Camera.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2140             <summary> 
  2141             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  2142             </summary> 
  2143             <param name="gameTime">Peliaika</param> 
  2144         </member> 
  2145         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowModeOn"> 
  2146             <summary> 
  2147             Onko kameran seurantamoodi pÀÀllÀ. 
  2148             </summary> 
  2149             <value><c>true</c> jos pÀÀllÀ, jos ei niin<c>false</c>.</value> 
  2150         </member> 
  2151         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge"> 
  2152             <summary> 
  2153             NÀyttÀÀ palkin, jonka korkeutta voi sÀÀtÀÀ. 
  2154             </summary> 
  2155         </member> 
  2156         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  2157             <summary> 
  2158             Palkin rakentaja. 
  2159             </summary> 
  2160             <param name="game">Peli, johon palkki on sidottu.</param> 
  2161         </member> 
  2162         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  2163             <summary> 
  2164             Sitoo palkin haluttuun mittariin, eli asettaa palkin arvon seuraamaan 
  2165             mittarin arvoa. 
  2166             </summary> 
  2167             <param name="calc">Mittari.</param> 
  2168         </member> 
  2169         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2170             <summary> 
  2171             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  2172             </summary> 
  2173             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  2174             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  2175             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  2176         </member> 
  2177         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Calc"> 
  2178             <summary> 
  2179             Mittari, johon palkin arvo on sidottu (ks. <c>BindTo</c>). 
  2180             Null, jos arvoa ei ole sidottu mihinkÀÀn. 
  2181             </summary> 
  2182         </member> 
  2183         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.BackColor"> 
  2184             <summary> 
  2185             Palkin taustavÀri. 
  2186             </summary> 
  2187         </member> 
  2188         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.BorderColor"> 
  2189             <summary> 
  2190             Palkin reunan vÀri. 
  2191             </summary> 
  2192         </member> 
  2193         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.ValueColor"> 
  2194             <summary> 
  2195             Palkin vÀri. 
  2196             </summary> 
  2197         </member> 
  2198         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Angle"> 
  2199             <summary> 
  2200             Kulma, jossa palkki piirretÀÀn. 
  2201             Nollakulma = vasemmalta oikealle. 
  2202             </summary> 
  2203         </member> 
  2204         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Max"> 
  2205             <summary> 
  2206             Palkin maksimiarvo. 
  2207             </summary> 
  2208         </member> 
  2209         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.Value"> 
  2210             <summary> 
  2211             Palkin arvo liukulukuna. 
  2212             Jos palkkia ei ole sidottu laskuriin, kÀyttÀÀ sisÀistÀ laskuria. 
  2213             Huomaa, ettÀ arvon muuttaminen muuttaa myös laskurin arvoa! 
  2214             </summary> 
  2215         </member> 
  2216         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.BarGauge.IntValue"> 
  2217             <summary> 
  2218             Palkin arvo kokonaislukuna. 
  2219             Jos palkkia ei ole sidottu laskuriin, kÀyttÀÀ sisÀistÀ laskuria. 
  2220             Huomaa, ettÀ arvon muuttaminen muuttaa myös laskurin arvoa! 
  2221             </summary> 
  2222         </member> 
  2223         <member name="T:Jypeli.Assets.Projectile"> 
  2224             <summary> 
  2225             Projektiiliammus. 
  2226             </summary> 
  2227         </member> 
  2228         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.OnExploding(Jypeli.Assets.Projectile[])"> 
  2229             <summary> 
  2230             Kutsutaan, kun ammus rÀjÀhtÀÀ. 
  2231             </summary> 
  2232             <param name="clusters">Ammuksen sirpaleet.</param> 
  2233         </member> 
  2234         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double)"> 
  2235             <summary> 
  2236             Alustaa uuden ammuksen. 
  2237             </summary> 
  2238             <param name="basename">Ammuksen nimi.</param> 
  2239             <param name="shape">Ammuksen muoto.</param> 
  2240             <param name="mass">Ammuksen massa.</param> 
  2241         </member> 
  2242         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile)"> 
  2243             <summary> 
  2244             Alustaa uuden ammuksen kopiona olemassaolevasta. 
  2245             </summary> 
  2246             <param name="src">Kopioitava ammus.</param> 
  2247         </member> 
  2248         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   296        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
   297            <summary> 
   298            LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
   299            </summary> 
   300        </member> 
   301        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Clear"> 
   302            <summary> 
   303            Poistaa kaikki lisÀtyt viestit. 
   304            </summary> 
   305        </member> 
   306        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MaxMessageCount"> 
   307            <summary> 
   308            Kuinka monta viestiÀ kerrallaan nÀytetÀÀn. 
   309            </summary> 
   310        </member> 
   311        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MessageTimeInSeconds"> 
   312            <summary> 
   313            Kuinka pitkÀÀn yksi viesti nÀkyy. 
   314            </summary> 
   315        </member> 
   316        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.#ctor(System.String)"> 
   317            <summary> 
   318            Luo uuden viestin. 
   319            </summary> 
   320            <param name="text">Viestin teksti.</param> 
   321        </member> 
   322        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.Text"> 
   323            <summary> 
   324            Viestin teksti. 
   325            </summary> 
   326        </member> 
   327        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.SecondsWhenAdded"> 
   328            <summary> 
   329            Kuinka monta sekuntia on kulunut edellisen viestin lisÀÀmisestÀ. 
   330            </summary> 
   331        </member> 
   332        <member name="T:Jypeli.GameObjects`1"> 
   333            <summary> 
   334            Koottu peliolio. 
   335            Voi muodostua useammista peliolioista, jotka myös voivat olla koottuja. 
   336            </summary> 
   337            <typeparam name="T">Oliotyyppi, joita kokoelma pitÀÀ sisÀllÀÀn.</typeparam> 
   338        </member> 
   339        <member name="T:Jypeli.IGameObjects"> 
   340            <summary> 
   341            Rajapinta koostetuille olioille. 
   342            </summary> 
   343        </member> 
   344        <member name="T:Jypeli.IGameObject"> 
   345            <summary> 
   346            Peliolioiden (myös koottujen) yhteinen rajapinta. 
   347            </summary> 
   348        </member> 
   349        <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
   350            <summary> 
   351            Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   352            </summary> 
   353            <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   354        </member> 
   355        <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
   356            <summary> 
   357            Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   358            </summary> 
   359            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   360        </member> 
   361        <member name="M:Jypeli.IGameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
   362            <summary> 
   363            Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
   364            </summary> 
   365            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   366        </member> 
   367        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2249368            <summary> 
  2250369            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   
  2253372            <param name="gameTime">The game time.</param> 
  2254373        </member> 
  2255         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.AlwaysTrue(System.Object)"> 
  2256             <summary> 
  2257             Aina tosi. 
  2258             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  2259             </summary> 
  2260             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
  2261             <returns><c>true</c></returns> 
  2262         </member> 
  2263         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.AlwaysFalse(System.Object)"> 
  2264             <summary> 
  2265             Aina epÀtosi. 
  2266             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  2267             </summary> 
  2268             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
  2269             <returns><c>false</c></returns> 
  2270         </member> 
  2271         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.IsBattleObject(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  2272             <summary> 
  2273             Tosi, jos olio on taisteluolio (<c>BattleObject</c>). 
  2274             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  2275             </summary> 
  2276             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
   374        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Destroy"> 
   375            <summary> 
   376            Poistaa olion pelistÀ. 
   377            </summary> 
   378        </member> 
   379        <member name="M:Jypeli.IGameObject.IsDestroyed"> 
   380            <summary> 
   381            Onko olio poistettu pelistÀ. 
   382            </summary> 
  2277383            <returns></returns> 
  2278384        </member> 
  2279         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.IsGameObject(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  2280             <summary> 
  2281             Tosi, jos olio on peliolio (<c>GameObject</c>). 
  2282             KÀytÀ esim. <c>ExplodeCondition</c>-ehtona. 
  2283             </summary> 
  2284             <param name="obj">Testattava olio.</param> 
  2285             <returns></returns> 
  2286         </member> 
  2287         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.ContactExplode(Jypeli.Collision)"> 
  2288             <summary> 
  2289             Ajetaan, kun ammus osuu johonkin. 
  2290             Tarkistaa <c>ExplodeCondition</c>in avulla, rÀjÀhtÀÀkö. 
  2291             </summary> 
  2292             <param name="collision">TörmÀys.</param> 
  2293         </member> 
  2294         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.Explode"> 
  2295             <summary> 
  2296             RÀjÀyttÀÀ ammuksen. 
  2297             LisÀÀ rÀjÀhdyksen peliin. 
  2298             </summary> 
  2299         </member> 
  2300         <member name="M:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterExplode"> 
  2301             <summary> 
  2302             RÀjÀyttÀÀ ammuksen sirpaleiksi. 
  2303             LisÀÀ sirpaleet peliin, mutta ei rÀjÀhdystÀ. 
  2304             </summary> 
  2305             <returns></returns> 
  2306         </member> 
  2307         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterType"> 
  2308             <summary> 
  2309             Sirpaletyyppi, joksi ammus hajoaa (ei pakollinen) 
  2310             </summary> 
  2311         </member> 
  2312         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.NumClusters"> 
  2313             <summary> 
  2314             Sirpaleiden mÀÀrÀ, joka rÀjÀhdyksestÀ syntyy. 
  2315             </summary> 
  2316         </member> 
  2317         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterDirection"> 
  2318             <summary> 
  2319             Sirpaleiden hajontasuunta. 
  2320             </summary> 
  2321         </member> 
  2322         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ClusterArc"> 
  2323             <summary> 
  2324             Sirpaleiden hajontakaari. 
  2325             </summary> 
  2326         </member> 
  2327         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.Explosion"> 
  2328             <summary> 
  2329             Ammuksesta syntyvÀ rÀjÀhdys. 
  2330             </summary> 
  2331         </member> 
  2332         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.Explodes"> 
  2333             <summary> 
  2334             RÀjÀhtÀÀkö ammus vai ei. 
  2335             </summary> 
  2336             <value><c>true</c> jos rÀjÀhtÀÀ; muuten, <c>false</c>.</value> 
  2337         </member> 
  2338         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.Damage"> 
  2339             <summary> 
  2340             Ammuksen aiheuttama vahinko <c>BattleCharacter</c>eille. 
  2341             </summary> 
  2342         </member> 
  2343         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.ExplodeCondition"> 
  2344             <summary> 
  2345             RÀjÀhdysehto. Mahdollisia arvoja: 
  2346             <c>AlwaysTrue</c> (rÀjÀhtÀÀ osuessaan mihin tahansa), 
  2347             <c>AlwaysFalse</c> (ei rÀjÀhdÀ), 
  2348             <c>IsBattleObject</c> (rÀjÀhtÀÀ osuessaan taisteluolioon), 
  2349             <c>IsGameObject</c> (rÀjÀhtÀÀ osuessaan peliolioon) 
  2350             </summary> 
  2351             <example> 
  2352             bool OnkoMato( PhysicsObject olio ) 
  2353             { 
  2354                return ( olio is Mato ); 
  2355             } 
  2356              
  2357             ammus.ExplodeCondition = OnkoMato; 
  2358             </example> 
  2359         </member> 
  2360         <member name="P:Jypeli.Assets.Projectile.FuseTime"> 
  2361             <summary> 
  2362             Aika, jonka pÀÀstÀ ammus rÀjÀhtÀÀ itsestÀÀn, törmÀsi tai ei. 
  2363             Sopii kÀytettÀvÀksi esim. kranaateissa. 
  2364             </summary> 
  2365         </member> 
  2366         <member name="E:Jypeli.Assets.Projectile.Exploding"> 
  2367             <summary> 
  2368             Tapahtuu, kun ammus rÀjÀhtÀÀ. 
  2369             </summary> 
  2370         </member> 
  2371         <member name="T:Jypeli.Assets.Projectile.ExplosionHandler"> 
  2372             <summary> 
  2373             RÀjÀhdystapahtumankÀsittelijÀ. 
  2374             </summary> 
  2375         </member> 
  2376         <member name="T:Jypeli.Assets.ConversationWindow"> 
  2377             <summary> 
  2378             Keskusteluikkuna, jossa keskustelu nÀytetÀÀn. 
  2379             </summary> 
  2380         </member> 
  2381         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow"> 
  2382             <summary> 
  2383             Monipuolinen kyselyikkuna. 
  2384             Jaettu kahteen alueeseen, kysely (query) ja sisÀltö (content). 
  2385             EnsimmÀinen sisÀltÀÀ vapaavalintaisen (mutta ei vÀlttÀmÀttömÀn) kuvan 
  2386             ja tekstin, joka rivitetÀÀn automaattisesti. 
  2387             JÀlkimmÀinen on tÀysin tyhjÀ. 
  2388             </summary> 
  2389         </member> 
  2390         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  2391             <summary> 
  2392             Alustaa uuden kyselyikkunan. 
  2393             </summary> 
  2394             <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
  2395             <example> 
  2396             QueryWindow ikkuna = new QueryWindow( this ); 
  2397             ikkuna.QueryText = "Valitse nÀistÀ:"; 
  2398             ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
  2399             ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
  2400             ShowWindow( ikkuna ); 
  2401             </example> 
  2402         </member> 
  2403         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.updateSize"> 
  2404             <summary> 
  2405             PÀivittÀÀ ikkunan koon. 
  2406             </summary> 
  2407         </member> 
  2408         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  2409             <summary> 
  2410             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  2411             </summary> 
  2412             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  2413             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  2414             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  2415         </member> 
  2416         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.LeftMargin"> 
  2417             <summary> 
  2418             Vasemman reunan marginaali pikseleinÀ. 
  2419             </summary> 
  2420         </member> 
  2421         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.RightMargin"> 
  2422             <summary> 
  2423             Oikean reunan marginaali pikseleinÀ. 
  2424             </summary> 
  2425         </member> 
  2426         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.TopMargin"> 
  2427             <summary> 
  2428             YlÀreunan marginaali pikseleinÀ. 
  2429             </summary> 
  2430         </member> 
  2431         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.BottomMargin"> 
  2432             <summary> 
  2433             Alareunan marginaali pikseleinÀ. 
  2434             </summary> 
  2435         </member> 
  2436         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.TextImageSpacing"> 
  2437             <summary> 
  2438             Tekstin ja kuvan etÀisyys pikseleinÀ. 
  2439             Ei kÀytetÀ, jos kuvaa ei mÀÀritetÀ. 
  2440             </summary> 
  2441         </member> 
  2442         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryContentSpacing"> 
  2443             <summary> 
  2444             Kysely- ja sisÀltöalueiden etÀisyys pikseleinÀ. 
  2445             </summary> 
  2446         </member> 
  2447         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryText"> 
  2448             <summary> 
  2449             Kyselyteksti. 
  2450             </summary> 
  2451         </member> 
  2452         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryImage"> 
  2453             <summary> 
  2454             Kyselykuva. 
  2455             Ei vÀlttÀmÀtön. 
  2456             </summary> 
  2457         </member> 
  2458         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.QueryArea"> 
  2459             <summary> 
  2460             Kyselyalueen rajat. 
  2461             </summary> 
  2462         </member> 
  2463         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.ContentArea"> 
  2464             <summary> 
  2465             SisÀltöalueen rajat. 
  2466             </summary> 
  2467         </member> 
  2468         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGQueryWindow.DrawBorder"> 
  2469             <summary> 
  2470             PiirretÀÀnkö ikkunalle reunat vai ei. 
  2471             </summary> 
  2472         </member> 
  2473         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,System.Double,System.Double)"> 
  2474             <summary> 
  2475             Luo uuden keskustelunÀytön. 
  2476             </summary> 
  2477             <param name="game">Peli.</param> 
  2478             <param name="width">Leveys.</param> 
  2479             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2480         </member> 
  2481         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.updateSize"> 
  2482             <summary> 
  2483             PÀivittÀÀ ikkunan koon. 
  2484             </summary> 
  2485         </member> 
  2486         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.AdvanceDialog(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2487             <summary> 
  2488             Keskustelu etenee eteenpÀin. 
  2489             </summary> 
  2490         </member> 
  2491         <member name="M:Jypeli.Assets.ConversationWindow.StartConversationWith(Jypeli.Assets.TalkingObject)"> 
  2492             <summary> 
  2493             Aloittaa keskustelun annetun olion kanssa. 
  2494             </summary> 
  2495             <param name="to">TalkingObject, jonka kanssa keskustelu aloitetaan.</param> 
  2496         </member> 
  2497         <member name="P:Jypeli.Assets.ConversationWindow.TextColor"> 
  2498             <summary> 
  2499             Tekstin vÀri. 
  2500             </summary> 
  2501             <value>VÀri.</value> 
  2502         </member> 
  2503         <member name="T:Jypeli.StringHelper"> 
  2504             <summary> 
  2505             SisÀltÀÀ tekstinkÀsittelyyn tarkoitettuja apuohjelmia. 
  2506             </summary> 
  2507         </member> 
  2508         <member name="M:Jypeli.StringHelper.WrapText(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.String,System.Double)"> 
  2509             <summary> 
  2510             RivittÀÀ tekstin. 
  2511             </summary> 
  2512             <remarks>Code from http://www.xnawiki.com/index.php/Basic_Word_Wrapping</remarks> 
  2513             <param name="spriteFont">Fontti.</param> 
  2514             <param name="text">RivitettÀvÀ teksti.</param> 
  2515             <param name="maxLineWidth">Maksimileveys, jonka mukaan teksti rivitetÀÀn.</param> 
  2516             <returns></returns> 
  2517         </member> 
  2518         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1"> 
  2519             <summary> 
  2520             Geneerinen valintalista. 
  2521             KÀytetÀÀn ikkunoissa. 
  2522             </summary> 
  2523             <typeparam name="T">Tyyppi, joita lista sisÀltÀÀ.</typeparam> 
  2524         </member> 
  2525         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.OnItemSelect(`0)"> 
  2526             <summary> 
  2527             Kutsutaan, kun listasta valitaan elementti. 
  2528             </summary> 
  2529             <param name="item">Valittu elementti.</param> 
  2530         </member> 
  2531         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  2532             <summary> 
  2533             Luo uuden valintalistan. 
  2534             </summary> 
  2535             <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
  2536         </member> 
  2537         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.addDefaultControls"> 
  2538             <summary> 
  2539             LisÀÀ oletuskontrollit. 
  2540             </summary> 
  2541         </member> 
  2542         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.moveInList(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2543             <summary> 
  2544             KontrollitapahtumankÀsittelijÀ listassa liikkumiseen. 
  2545             </summary> 
  2546             <param name="e">Tapahtuma.</param> 
  2547             <returns></returns> 
  2548         </member> 
  2549         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.selectItem(Jypeli.ControlEvent)"> 
  2550             <summary> 
  2551             KontrollitapahtumankÀsittelijÀ valintaan. 
  2552             </summary> 
  2553             <param name="e">Tapahtuma.</param> 
  2554             <returns></returns> 
  2555         </member> 
  2556         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.AddItem(`0)"> 
  2557             <summary> 
  2558             LisÀÀ uuden elementin listaan. 
  2559             </summary> 
  2560             <param name="listItem">LisÀttÀvÀ elementti.</param> 
  2561         </member> 
  2562         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Clear"> 
  2563             <summary> 
  2564             TyhjentÀÀ listan. 
  2565             </summary> 
  2566         </member> 
  2567         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.updateSize"> 
  2568             <summary> 
  2569             PÀivittÀÀ ikkunan koon ja sisÀiset koordinaatit. 
  2570             </summary> 
  2571         </member> 
  2572         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.getXOffset(Jypeli.ScreenObjects.ScreenObject,Jypeli.HorizontalAlignment,System.Double)"> 
  2573             <summary> 
  2574             Palauttaa X-kohdan ikkunassa halutulle elementille. 
  2575             </summary> 
  2576             <param name="obj">Elementti.</param> 
  2577             <param name="alignment">Suhteellinen sijainti (vasen/oikea reuna/keskellÀ).</param> 
  2578             <param name="windowWidth">Ikkunan leveys.</param> 
  2579             <returns></returns> 
  2580         </member> 
  2581         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Items"> 
  2582             <summary> 
  2583             Listan elementit. 
  2584             </summary> 
  2585         </member> 
  2586         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemAlignment"> 
  2587             <summary> 
  2588             MÀÀrÀÀ, ovatko listan elementit listan vasemmassa reunassa, 
  2589             oikeassa reunassa vai keskellÀ. 
  2590             </summary> 
  2591         </member> 
  2592         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemSelected"> 
  2593             <summary> 
  2594             Tapahtuu, kun listasta valitaan elementti. 
  2595             </summary> 
  2596         </member> 
  2597         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ListItemHandler"> 
  2598             <summary> 
  2599             ValintatapahtumankÀsittelijÀ. 
  2600             </summary> 
  2601         </member> 
  2602         <member name="T:Jypeli.Meter"> 
  2603             <summary> 
  2604             Mittari. 
  2605             Mittaa erinÀisiÀ arvoja, ja on sidottavissa nÀyttöihin, 
  2606             kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  2607             </summary> 
  2608         </member> 
  2609         <member name="M:Jypeli.Meter.ToDouble"> 
  2610             <summary> 
  2611             Palauttaa mittarin arvon tuplatarkkuuden liukulukuna. 
  2612             </summary> 
  2613         </member> 
  2614         <member name="M:Jypeli.Meter.ToInt"> 
  2615             <summary> 
  2616             Palauttaa mittarin arvon kokonaislukuna. 
  2617             </summary> 
  2618         </member> 
  2619         <member name="M:Jypeli.Meter.Reset"> 
  2620             <summary> 
  2621             Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
  2622             </summary> 
  2623         </member> 
  2624         <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
  2625             <summary> 
  2626             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  2627             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  2628             </summary> 
  2629         </member> 
  2630         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(`0,`0,`0)"> 
  2631             <summary> 
  2632             Luo uuden mittarin. 
  2633             </summary> 
  2634             <param name="defaultVal">Oletusarvo.</param> 
  2635             <param name="minVal">Pienin sallittu arvo.</param> 
  2636             <param name="maxVal">Suurin sallittu arvo.</param> 
  2637         </member> 
  2638         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(Jypeli.Meter{`0})"> 
  2639             <summary> 
  2640             Luo uuden mittarin kopiona parametrina annetusta. 
  2641             </summary> 
  2642             <param name="src">Kopioitava mittari.</param> 
  2643         </member> 
  2644         <member name="M:Jypeli.Meter`1.Reset"> 
  2645             <summary> 
  2646             Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
  2647             </summary> 
  2648         </member> 
  2649         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString(System.String,System.IFormatProvider)"> 
  2650             <summary> 
  2651             Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
  2652             </summary> 
  2653         </member> 
  2654         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
  2655             <summary> 
  2656             Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
  2657             </summary> 
  2658         </member> 
  2659         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToDouble"> 
  2660             <summary> 
  2661             Palauttaa mittarin arvon tuplatarkkuuden liukulukuna. 
  2662             </summary> 
  2663             <returns></returns> 
  2664         </member> 
  2665         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToInt"> 
  2666             <summary> 
  2667             Palauttaa mittarin arvon kokonaislukuna. 
  2668             </summary> 
  2669             <returns></returns> 
  2670         </member> 
  2671         <member name="P:Jypeli.Meter`1.Value"> 
  2672             <summary> 
  2673             Mittarin arvo. 
  2674             </summary> 
  2675         </member> 
  2676         <member name="P:Jypeli.Meter`1.DefaultValue"> 
  2677             <summary> 
  2678             Mittarin oletusarvo. 
  2679             </summary> 
  2680         </member> 
  2681         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MinValue"> 
  2682             <summary> 
  2683             Mittarin pienin sallittu arvo. 
  2684             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>LowerLimit</c>. 
  2685             </summary> 
  2686         </member> 
  2687         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MaxValue"> 
  2688             <summary> 
  2689             Mittarin suurin sallittu arvo. 
  2690             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>UpperLimit</c>. 
  2691             </summary> 
  2692         </member> 
  2693         <member name="P:Jypeli.Meter`1.UpperAlertValue"> 
  2694             <summary> 
  2695             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  2696             Kun raja alittuu, laukeaa tapahtuma <c>LowerAlert</c>. 
  2697             </summary> 
  2698         </member> 
  2699         <member name="P:Jypeli.Meter`1.LowerAlertValue"> 
  2700             <summary> 
  2701             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  2702             Kun raja ylittyy, laukeaa tapahtuma <c>UpperAlert</c>. 
  2703             </summary> 
  2704         </member> 
  2705         <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
  2706             <summary> 
  2707             Tapahtuu, kun mittarin arvo muuttuu. 
  2708             </summary> 
  2709         </member> 
  2710         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerAlert"> 
  2711             <summary> 
  2712             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysalarajan. 
  2713             </summary> 
  2714         </member> 
  2715         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperAlert"> 
  2716             <summary> 
  2717             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysylÀrajan. 
  2718             </summary> 
  2719         </member> 
  2720         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
  2721             <summary> 
  2722             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
  2723             </summary> 
  2724         </member> 
  2725         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
  2726             <summary> 
  2727             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
  2728             </summary> 
  2729         </member> 
  2730         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnChangeHandler"> 
  2731             <summary> 
  2732             Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
  2733             </summary> 
  2734         </member> 
  2735         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnAlertHandler"> 
  2736             <summary> 
  2737             Mittarin hÀlytystapahtumankÀsittelijÀ. 
  2738             </summary> 
  2739         </member> 
  2740         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnLimitHandler"> 
  2741             <summary> 
  2742             Mittarin ÀÀriarvotapahtumankÀsittelijÀ. 
  2743             </summary> 
  2744         </member> 
  2745         <member name="T:Jypeli.Angle"> 
  2746             <summary> 
  2747             Kulma (asteina ja radiaaneina). 
  2748             Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
  2749             </summary> 
  2750         </member> 
  2751         <member name="F:Jypeli.Angle.Zero"> 
  2752             <summary> 
  2753             Nollakulma. 
  2754             </summary> 
  2755         </member> 
  2756         <member name="M:Jypeli.Angle.#ctor(System.Double,System.Boolean)"> 
  2757             <summary> 
  2758             Alustaa uuden kulman. 
  2759             </summary> 
  2760             <param name="value">Kulman suuruus.</param> 
  2761             <param name="degrees"><c>true</c> jos asteita, <c>false</c> jos radiaaneja.</param> 
  2762         </member> 
  2763         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Addition(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2764             <summary> 
  2765             Laskee kaksi kulmaa yhteen. 
  2766             </summary> 
  2767             <param name="a">Kulma.</param> 
  2768             <param name="b">Kulma.</param> 
  2769             <returns>Kulmien summa.</returns> 
  2770         </member> 
  2771         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Subtraction(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2772             <summary> 
  2773             VÀhentÀÀ jÀlkimmÀisen kulman ensimmÀisestÀ. 
  2774             </summary> 
  2775             <param name="a">Kulma.</param> 
  2776             <param name="b">Kulma.</param> 
  2777             <returns>Kulmien erotus.</returns> 
  2778         </member> 
  2779         <member name="M:Jypeli.Angle.op_UnaryNegation(Jypeli.Angle)"> 
  2780             <summary> 
  2781             Ottaa kulman vastakulman. 
  2782             </summary> 
  2783             <param name="a">Kulma.</param> 
  2784         </member> 
  2785         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(System.Double,Jypeli.Angle)"> 
  2786             <summary> 
  2787             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  2788             </summary> 
  2789             <param name="a">Reaaliluku.</param> 
  2790             <param name="b">Kulma.</param> 
  2791             <returns>Kulma.</returns> 
  2792         </member> 
  2793         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  2794             <summary> 
  2795             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  2796             </summary> 
  2797             <param name="a">Kulma.</param> 
  2798             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  2799             <returns>Kulma.</returns> 
  2800         </member> 
  2801         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Division(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  2802             <summary> 
  2803             Jakaa kulman reaaliluvulla. 
  2804             </summary> 
  2805             <param name="a">Kulma.</param> 
  2806             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  2807             <returns>Kulma.</returns> 
  2808         </member> 
  2809         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Equality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2810             <summary> 
  2811             Vertaa kahden kulman yhtÀsuuruutta. 
  2812             </summary> 
  2813             <param name="a">Kulma.</param> 
  2814             <param name="b">Kulma.</param> 
  2815             <returns>YhtÀsuuruus.</returns> 
  2816         </member> 
  2817         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Inequality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2818             <summary> 
  2819             Vertaa kahden kulman erisuuruutta. 
  2820             </summary> 
  2821             <param name="a">Kulma.</param> 
  2822             <param name="b">Kulma.</param> 
  2823             <returns>Erisuuruus.</returns> 
  2824         </member> 
  2825         <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2826             <summary> 
  2827             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta toiseen. 
  2828             </summary> 
  2829             <param name="a">Kulma.</param> 
  2830             <param name="b">Kulma.</param> 
  2831             <returns><c>true</c> jos suurempi, <c>false</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  2832         </member> 
  2833         <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2834             <summary> 
  2835             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  2836             </summary> 
  2837             <param name="a">Kulma.</param> 
  2838             <param name="b">Kulma.</param> 
  2839             <returns><c>true</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos pienempi.</returns> 
  2840         </member> 
  2841         <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2842             <summary> 
  2843             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ toiseen. 
  2844             </summary> 
  2845             <param name="a">Kulma.</param> 
  2846             <param name="b">Kulma.</param> 
  2847             <returns><c>true</c> jos pienempi, <c>false</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  2848         </member> 
  2849         <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  2850             <summary> 
  2851             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  2852             </summary> 
  2853             <param name="a">Kulma.</param> 
  2854             <param name="b">Kulma.</param> 
  2855             <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
  2856         </member> 
  2857         <member name="M:Jypeli.Angle.Radians(System.Double)"> 
  2858             <summary> 
  2859             Luo kulman annettujen radiaanien mukaan. 
  2860             </summary> 
  2861             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
  2862         </member> 
  2863         <member name="M:Jypeli.Angle.Degrees(System.Double)"> 
  2864             <summary> 
  2865             Luo kulman annettujen asteiden mukaan. 
  2866             </summary> 
  2867             <param name="degree">Asteet.</param> 
  2868         </member> 
  2869         <member name="M:Jypeli.Angle.FromDirection(Jypeli.Direction)"> 
  2870             <summary> 
  2871             Luo kulman annetun suunnan mukaan. 
  2872             </summary> 
  2873             <param name="d">Suunta.</param> 
  2874         </member> 
  2875         <member name="M:Jypeli.Angle.FromVector(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2876             <summary> 
  2877             Luo kulman annetun vektorin mukaan. 
  2878             </summary> 
  2879             <param name="v">Vektorin.</param> 
  2880             <returns></returns> 
  2881         </member> 
  2882         <member name="M:Jypeli.Angle.DegreeToRadian(System.Double)"> 
  2883             <summary> 
  2884             Muuttaa asteet radiaaneiksi. 
  2885             </summary> 
  2886             <param name="degree">Asteet.</param> 
  2887             <returns></returns> 
  2888         </member> 
  2889         <member name="M:Jypeli.Angle.RadianToDegree(System.Double)"> 
  2890             <summary> 
  2891             Muuttaa radiaanit asteiksi. 
  2892             </summary> 
  2893             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
  2894             <returns></returns> 
  2895         </member> 
  2896         <member name="M:Jypeli.Angle.Complement(Jypeli.Angle)"> 
  2897             <summary> 
  2898             Laskee komplementtikulman (90 asteen kulman toinen puoli) 
  2899             </summary> 
  2900             <param name="a">Kulma.</param> 
  2901             <returns></returns> 
  2902         </member> 
  2903         <member name="M:Jypeli.Angle.Supplement(Jypeli.Angle)"> 
  2904             <summary> 
  2905             Laskee suplementtikulman (180 asteen kulman toinen puoli) 
  2906             </summary> 
  2907             <param name="a">Kulma.</param> 
  2908             <returns></returns> 
  2909         </member> 
  2910         <member name="M:Jypeli.Angle.Explement(Jypeli.Angle)"> 
  2911             <summary> 
  2912             Laskee eksplementtikulman (360 asteen kulman toinen puoli) 
  2913             </summary> 
  2914             <param name="a">Kulma.</param> 
  2915             <returns></returns> 
  2916         </member> 
  2917         <member name="M:Jypeli.Angle.Sin(Jypeli.Angle)"> 
  2918             <summary> 
  2919             Laskee kulman sinin. 
  2920             </summary> 
  2921             <param name="a">A.</param> 
  2922             <returns></returns> 
  2923         </member> 
  2924         <member name="M:Jypeli.Angle.Cos(Jypeli.Angle)"> 
  2925             <summary> 
  2926             Laskee kulman kosinin. 
  2927             </summary> 
  2928             <param name="a">A.</param> 
  2929             <returns></returns> 
  2930         </member> 
  2931         <member name="M:Jypeli.Angle.Tan(Jypeli.Angle)"> 
  2932             <summary> 
  2933             Laskee kulman tangentin. 
  2934             </summary> 
  2935             <param name="a">A.</param> 
  2936             <returns></returns> 
  2937         </member> 
  2938         <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(Jypeli.Angle)"> 
  2939             <summary> 
  2940             Laskee kulman arcus-sinin, eli sinin kÀÀnteisfunktion arvon. 
  2941             </summary> 
  2942             <param name="a">A.</param> 
  2943             <returns></returns> 
  2944         </member> 
  2945         <member name="M:Jypeli.Angle.ArcCos(Jypeli.Angle)"> 
  2946             <summary> 
  2947             Laskee kulman arcus-kosinin, eli kosinin kÀÀnteisfunktion arvon. 
  2948             </summary> 
  2949             <param name="a">A.</param> 
  2950             <returns></returns> 
  2951         </member> 
  2952         <member name="M:Jypeli.Angle.ArcTan(Jypeli.Angle)"> 
  2953             <summary> 
  2954             Laskee kulman arcus-tangentin, eli tangentin kÀÀnteisfunktion arvon. 
  2955             </summary> 
  2956             <param name="a">A.</param> 
  2957             <returns></returns> 
  2958         </member> 
  2959         <member name="M:Jypeli.Angle.GetHashCode"> 
  2960             <summary> 
  2961             Palauttaa kulmaa yksilöivÀn luvun, tÀssÀ tapauksessa kulman asteluvun. 
  2962             </summary> 
  2963             <returns> 
  2964             Kokonaisluku. 
  2965             </returns> 
  2966         </member> 
  2967         <member name="M:Jypeli.Angle.Equals(System.Object)"> 
  2968             <summary> 
  2969             Tarkistaa kahden kulman yhtÀsuuruuden. Jos parametrinÀ annetaan jotain muuta kuin kulma, tulos on aina epÀtosi. 
  2970             </summary> 
  2971             <param name="obj">Toinen kulma.</param> 
  2972             <returns></returns> 
  2973         </member> 
  2974         <member name="P:Jypeli.Angle.Degree"> 
  2975             <summary> 
  2976             Palauttaa tai asettaa kulman asteina. 
  2977             </summary> 
  2978             <value>Asteet.</value> 
  2979         </member> 
  2980         <member name="P:Jypeli.Angle.Radian"> 
  2981             <summary> 
  2982             Palauttaa tai asettaa kulman radiaaneina. 
  2983             </summary> 
  2984             <value>Radiaanit.</value> 
  2985         </member> 
  2986         <member name="T:Jypeli.Timer"> 
  2987             <summary> 
  2988             Ajastin, joka voidaan asettaa laukaisemaan tapahtumia tietyin vÀliajoin. 
  2989             </summary> 
  2990         </member> 
  2991         <member name="M:Jypeli.Timer.OnTrigger"> 
  2992             <summary> 
  2993             Kutsutaan vÀliajoin. 
  2994             </summary> 
  2995         </member> 
  2996         <member name="M:Jypeli.Timer.#ctor"> 
  2997             <summary> 
  2998             Alustaa uuden ajastinluokan. 
  2999             </summary> 
  3000         </member> 
  3001         <member name="M:Jypeli.Timer.Start"> 
  3002             <summary> 
  3003             KÀynnistÀÀ ajastimen. 
  3004             </summary> 
  3005         </member> 
  3006         <member name="M:Jypeli.Timer.Pause"> 
  3007             <summary> 
  3008             PysÀyttÀÀ ajastimen tallentaen sen tilan. 
  3009             </summary> 
  3010         </member> 
  3011         <member name="M:Jypeli.Timer.Stop"> 
  3012             <summary> 
  3013             PysÀyttÀÀ ajastimen ja nollaa sen tilan. 
  3014             </summary> 
  3015         </member> 
  3016         <member name="M:Jypeli.Timer.Reset"> 
  3017             <summary> 
  3018             Nollaa ajastimen tilan. 
  3019             Myös suorituskerrat nollataan. 
  3020             </summary> 
  3021         </member> 
  3022         <member name="M:Jypeli.Timer.LimitTimes(System.Int32)"> 
  3023             <summary> 
  3024             Rajoittaa ajastimen suorituskerrat. 
  3025             </summary> 
  3026             <see cref="P:Jypeli.Timer.Times"/> 
  3027             <see cref="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"/> 
  3028         </member> 
  3029         <member name="M:Jypeli.Timer.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  3030             <summary> 
  3031             PÀivittÀÀ ajastimen tilan. 
  3032             </summary> 
  3033             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  3034         </member> 
  3035         <member name="E:Jypeli.Timer.Trigger"> 
  3036             <summary> 
  3037             Tapahtuu vÀliajoin. 
  3038             </summary> 
  3039         </member> 
  3040         <member name="P:Jypeli.Timer.Enabled"> 
  3041             <summary> 
  3042             Ajastin pÀÀllÀ/pois pÀÀltÀ. 
  3043             </summary> 
  3044         </member> 
  3045         <member name="P:Jypeli.Timer.Interval"> 
  3046             <summary> 
  3047             Aika sekunneissa, jonka vÀlein <c>Trigger</c> tapahtuu. 
  3048             </summary> 
  3049         </member> 
  3050         <member name="P:Jypeli.Timer.CurrentTime"> 
  3051             <summary> 
  3052             Menossa oleva hetki nollasta vÀliaikaan (<c>Interval</c>). 
  3053             </summary> 
  3054         </member> 
  3055         <member name="P:Jypeli.Timer.SecondCounter"> 
  3056             <summary> 
  3057             Sekuntilaskuri. Voidaan sitoa nÀyttöihin. 
  3058             </summary> 
  3059         </member> 
  3060         <member name="P:Jypeli.Timer.Times"> 
  3061             <summary> 
  3062             MÀÀrÀÀ, kuinka monta kertaa tapahtuma suoritetaan. 
  3063             Kun tapahtumaa on suoritettu tarpeeksi, <c>Enabled</c> saa automaattisesti 
  3064             arvon <c>false</c>, jolloin ajastin pysÀhtyy. 
  3065             Kun laskuri nollataan, myös Times palautuu oletusarvoonsa. 
  3066             Huomaa, ettÀ <c>TimesLimited</c> tulee olla <c>true</c>, ettÀ arvo otetaan huomioon. 
  3067             </summary> 
  3068             <see cref="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"/> 
  3069         </member> 
  3070         <member name="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"> 
  3071             <summary> 
  3072             Ajastimen suorituskertojen rajoitus pÀÀlle/pois. 
  3073             </summary> 
  3074             <see cref="P:Jypeli.Timer.Times"/> 
  3075         </member> 
  3076         <member name="P:Jypeli.Timer.Tag"> 
  3077             <summary> 
  3078             Voidaan asettaa esimerkiksi kentÀksi, jota halutaan pÀivittÀÀ Trigger-tapahtumassa. 
  3079             Arvo ei muutu, jos sitÀ ei muuteta. 
  3080             </summary> 
  3081         </member> 
  3082         <member name="T:Jypeli.Timer.TriggerHandler"> 
  3083             <summary> 
  3084             AjastintapahtumankÀsittelijÀ. 
  3085             </summary> 
  3086         </member> 
  3087         <member name="T:Jypeli.Assets.Inventory"> 
  3088             <summary> 
  3089             Inventaario, joka pitÀÀ sisÀllÀÀn esineitÀ (Item). LiitetÀÀn InventaarioIkkunaan (InventoryWindow). 
  3090             </summary> 
  3091         </member> 
  3092         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.#ctor"> 
  3093             <summary> 
  3094             Luo uuden inventaarion (johon mahtuu 100 esinettÀ). 
  3095             </summary> 
  3096         </member> 
  3097         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.#ctor(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  3098             <summary> 
  3099             Luo uuden inventaarion (johon mahtuu 100 esinettÀ). 
  3100             </summary> 
  3101             <param name="owner">Inventaarion omistaja.</param> 
  3102         </member> 
  3103         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,System.Int32)"> 
  3104             <summary> 
  3105             Luo uuden tietyn kokoisen inventaarion. 
  3106             </summary> 
  3107             <param name="owner">Inventaarion omistaja.</param> 
  3108             <param name="size">Koko (kuinka monta esinettÀ mahtuu).</param> 
  3109         </member> 
  3110         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Add(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3111             <summary> 
  3112             LisÀÀ esineen inventaarioon. 
  3113             </summary> 
  3114             <param name="item">LisÀttÀvÀ esine.</param> 
  3115             <returns>True, jos lisÀys onnistui. False, jos lisÀys epÀonnistui (ei ollut tilaa).</returns> 
  3116         </member> 
  3117         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Remove(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3118             <summary> 
  3119             Poistaa esineen inventaariosta. 
  3120             Huom! Ei deaktivoi esinettÀ eli esineen vaikutukset sÀilyvÀt edelleen. 
  3121             </summary> 
  3122             <param name="item">Poistettava esine.</param> 
  3123         </member> 
  3124         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.RemoveAndDeactivate(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3125             <summary> 
  3126             Poistaa esineen inventaariosta ja samalla deaktivoi sen vaikutukset. 
  3127             </summary> 
  3128             <param name="item">Poistettava esine.</param> 
  3129         </member> 
  3130         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.RemoveAll"> 
  3131             <summary> 
  3132             Poistaa kaikki esineet inventaariosta. 
  3133             </summary> 
  3134             <returns></returns> 
  3135         </member> 
  3136         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Swap(Jypeli.Assets.Item,Jypeli.Assets.Item)"> 
  3137             <summary> 
  3138             Vaihtaa kahden esineen paikkaa inventaariossa. 
  3139             </summary> 
  3140             <param name="item1">Esine 1.</param> 
  3141             <param name="item2">Esine 2.</param> 
  3142             <returns></returns> 
  3143         </member> 
  3144         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Item(System.Int32)"> 
  3145             <summary> 
  3146             Palauttaa esineen inventaariosta. 
  3147             </summary> 
  3148             <param name="number">Esineen numero.</param> 
  3149             <returns></returns> 
  3150         </member> 
  3151         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.Amount(System.String)"> 
  3152             <summary> 
  3153             Palauttaa kuinka monta tietyntyyppistÀ esinettÀ inventaariossa on. 
  3154             </summary> 
  3155             <param name="type">Esineen tyyppi.</param> 
  3156             <returns>Esineiden lukumÀÀrÀ.</returns> 
  3157         </member> 
  3158         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.AmountActive(System.String)"> 
  3159             <summary> 
  3160             Palauttaa kuinka monta tietyntyyppistÀ esinettÀ inventaariossa on aktiivisena. 
  3161             </summary> 
  3162             <param name="type">Esineen tyyppi.</param> 
  3163             <returns>Aktiivisten esineiden lukumÀÀrÀ.</returns> 
  3164         </member> 
  3165         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.UseItem(Jypeli.Assets.Item)"> 
  3166             <summary> 
  3167             KÀyttÀÀ esinettÀ. 
  3168             Jos esineen kÀyttökerrat loppuivat, niin esine tuhoutuu ja poistuu inventaariosta. 
  3169             </summary> 
  3170             <returns>Palauttaa <c>true</c>, jos esinettÀ kÀytettiin, muuten <c>false</c>.</returns> 
  3171         </member> 
  3172         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.SetActiveItemLimit(System.String,System.Int32)"> 
  3173             <summary> 
  3174             Asettaa rajoituksen, kuinka monta tietyn tyyppistÀ esinettÀ voi olla kÀytössÀ samaan aikaan. 
  3175             Esimerkiksi haarniskoja on yleensÀ kÀytössÀ vain yksi kerrallaan. 
  3176             </summary> 
  3177             <param name="itemType">Esineen tyyppi.</param> 
  3178             <param name="limit">MaksimimÀÀrÀ samaan aikaan.</param> 
  3179         </member> 
  3180         <member name="M:Jypeli.Assets.Inventory.OnChanged(System.EventArgs)"> 
  3181             <summary> 
  3182             Tapahtuma, kun inventaarion sisÀltö muuttuu. 
  3183             </summary> 
  3184             <param name="e">Tapahtumaan liityvÀt argumentit.</param> 
  3185         </member> 
  3186         <member name="P:Jypeli.Assets.Inventory.ActiveWeapons"> 
  3187             <summary> 
  3188             Lista aktiivisista aseista. 
  3189             </summary> 
  3190         </member> 
  3191         <member name="E:Jypeli.Assets.Inventory.Changed"> 
  3192             <summary> 
  3193             Tapahtuu aina kun inventaarion sisÀltö muuttuu. 
  3194             </summary> 
  3195         </member> 
  3196         <member name="P:Jypeli.Assets.Inventory.Count"> 
  3197             <summary> 
  3198             Palauttaa inventaarion sisÀltÀmien esineiden mÀÀrÀn. 
  3199             </summary> 
  3200         </member> 
  3201         <member name="P:Jypeli.Assets.Inventory.Owner"> 
  3202             <summary> 
  3203             Inventaarion omistaja. YleensÀ pelaaja. 
  3204             </summary> 
  3205             <value>Inventaarion omistaja.</value> 
  3206         </member> 
  3207         <member name="T:Jypeli.Assets.Tank"> 
  3208             <summary> 
  3209             Yksinkertainen tankki eli panssarivaunu. 
  3210             </summary> 
  3211         </member> 
  3212         <member name="T:Jypeli.GameObjects`1"> 
  3213             <summary> 
  3214             Koottu peliolio. 
  3215             Voi muodostua useammista peliolioista, jotka myös voivat olla koottuja. 
  3216             </summary> 
  3217             <typeparam name="T">Oliotyyppi, joita kokoelma pitÀÀ sisÀllÀÀn.</typeparam> 
  3218         </member> 
  3219         <member name="T:Jypeli.IGameObjects"> 
  3220             <summary> 
  3221             Rajapinta koostetuille olioille. 
   385        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   386            <summary> 
   387            SiirtÀÀ oliota. 
   388            </summary> 
   389            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   390        </member> 
   391        <member name="M:Jypeli.IGameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   392            <summary> 
   393            Ajetaan kun olio piirretÀÀn. 
   394            </summary> 
   395            <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
   396            <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
   397        </member> 
   398        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Name"> 
   399            <summary> 
   400            Olion nimi. 
   401            </summary> 
   402        </member> 
   403        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Tag"> 
   404            <summary> 
   405            Vapaasti asetettava merkkijono. 
   406            Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
   407            </summary> 
   408        </member> 
   409        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Game"> 
   410            <summary> 
   411            Viite peliin, johon olio on liitetty. 
   412            </summary> 
   413        </member> 
   414        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Parent"> 
   415            <summary> 
   416            Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
   417            </summary> 
   418        </member> 
   419        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Visible"> 
   420            <summary> 
   421            PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
   422            </summary> 
   423        </member> 
   424        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Size"> 
   425            <summary> 
   426            Olion koko pelimaailmassa. 
   427            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   428            </summary> 
   429        </member> 
   430        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Position"> 
   431            <summary> 
   432            Olion paikka pelimaailmassa. 
   433            </summary> 
   434        </member> 
   435        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Lifetime"> 
   436            <summary> 
   437            Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   438            </summary> 
   439        </member> 
   440        <member name="E:Jypeli.IGameObject.BorderCollision"> 
   441            <summary> 
   442            Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   443            </summary> 
   444        </member> 
   445        <member name="E:Jypeli.IGameObject.AddedToGame"> 
   446            <summary> 
   447            Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   448            </summary> 
   449        </member> 
   450        <member name="E:Jypeli.IGameObject.Removed"> 
   451            <summary> 
   452            Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
   453            </summary> 
   454        </member> 
   455        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Texture"> 
   456            <summary> 
   457            Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
   458            Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
   459            </summary> 
   460        </member> 
   461        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Left"> 
   462            <summary> 
   463            Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
   464            </summary> 
   465        </member> 
   466        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Right"> 
   467            <summary> 
   468            Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
   469            </summary> 
   470        </member> 
   471        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Top"> 
   472            <summary> 
   473            Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
   474            </summary> 
   475        </member> 
   476        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Bottom"> 
   477            <summary> 
   478            Olion alareunan y-koordinaatti. 
   479            </summary> 
   480        </member> 
   481        <member name="P:Jypeli.IGameObject.X"> 
   482            <summary> 
   483            Olion paikan X-koordinaatti. 
   484            </summary> 
   485        </member> 
   486        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Y"> 
   487            <summary> 
   488            Olion paikan Y-koordinaatti. 
   489            </summary> 
   490        </member> 
   491        <member name="P:Jypeli.IGameObject.Angle"> 
   492            <summary> 
   493            Olion kulma tai rintamasuunta 
   494            Nolla = osoittaa oikealle. 
  3222495            </summary> 
  3223496        </member> 
   
  3465738            </summary> 
  3466739        </member> 
  3467         <member name="M:Jypeli.GameObjects`1.Attach(Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   740        <member name="M:Jypeli.GameObjects`1.Attach(Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.PhysicsObject,AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
  3468741            <summary> 
  3469742            LiittÀÀ olioon a olion b siten, ettÀ ne voivat pyöriÀ toistensa ympÀri. 
   
  3637910            <value></value> 
  3638911        </member> 
  3639         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.MaxTorque"> 
  3640             <summary> 
  3641             Suurimman vÀÀntömomentin itseisarvo, jolla tankki voi pyörittÀÀ pyöriÀ. 
  3642             </summary> 
  3643         </member> 
  3644         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.Hull"> 
  3645             <summary> 
  3646             Tankin runko. 
  3647             </summary> 
  3648         </member> 
  3649         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.Cannon"> 
  3650             <summary> 
  3651             Tankin piippu. 
  3652             </summary> 
  3653         </member> 
  3654         <member name="F:Jypeli.Assets.Tank.Wheels"> 
  3655             <summary> 
  3656             Tankin pyörÀt. 
  3657             </summary> 
  3658         </member> 
  3659         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.#ctor(Jypeli.PhysicsGame,System.String)"> 
  3660             <summary> 
  3661             Alustaa uuden tankin. 
  3662             </summary> 
  3663             <param name="game">Peli, johon tankki liitetÀÀn.</param> 
  3664             <param name="name">Nimi, joka tankille annetaan.</param> 
  3665         </member> 
  3666         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Accelerate(System.Double)"> 
  3667             <summary> 
  3668             Liikuttaa tankkia pyörittÀmÀllÀ renkaita vÀÀntömomentin <code>torque</code> verran. 
  3669             </summary> 
  3670         </member> 
  3671         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Shoot(System.Double)"> 
  3672             <summary> 
  3673             Ampuu halutulla voimalla. 
  3674             </summary> 
  3675             <param name="power">Voima.</param> 
  3676         </member> 
  3677         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Shoot"> 
  3678             <summary> 
  3679             Ampuu tankin tykillÀ, jos ammuksia on vielÀ jÀljellÀ. 
  3680             </summary> 
  3681         </member> 
  3682         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.TurnCannon(Jypeli.Angle)"> 
  3683             <summary> 
  3684             KÀÀntÀÀ tankin tykkiÀ halutun asteluvun verran. 
  3685             </summary> 
  3686             <param name="differential">Muutos tykin kulmaan.</param> 
  3687         </member> 
  3688         <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.AimCannon(Jypeli.Angle)"> 
  3689             <summary> 
  3690             Suuntaa tankin tykin tiettyyn suuntaan. 
  3691             </summary> 
  3692             <param name="angle">Tykin suunta.</param> 
  3693         </member> 
  3694         <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.HitPoints"> 
  3695             <summary> 
  3696             Tankin osumapisteet. 
  3697             Kun nÀmÀ menevÀt nollaan, tankki hajoaa. 
  3698             </summary> 
  3699         </member> 
  3700         <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.Ammo"> 
  3701             <summary> 
  3702             Ammusten mÀÀrÀ. 
  3703             </summary> 
  3704         </member> 
  3705         <member name="T:Jypeli.Assets.WandererBrain"> 
  3706             <summary> 
  3707             Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa kulkemaan koordinaattien vÀlillÀ. 
  3708             </summary> 
   912        <member name="T:Jypeli.GameObjectEventArgs"> 
   913            <summary> 
   914            Pelioliotapahtuman argumentit. 
   915            </summary> 
   916        </member> 
   917        <member name="M:Jypeli.GameObjectEventArgs.#ctor(Jypeli.IGameObject)"> 
   918            <summary> 
   919            Alustaa uudet Pelioliotapahtuman argumentit. 
   920            </summary> 
   921            <param name="gameObject">Peliolio.</param> 
   922        </member> 
   923        <member name="F:Jypeli.GameObjectEventArgs.gameObject"> 
   924            <summary> 
   925            Peliolio. 
   926            </summary> 
   927        </member> 
   928        <member name="T:Jypeli.Collision"> 
   929            <summary> 
   930            TörmÀys. 
   931            </summary> 
   932        </member> 
   933        <member name="F:Jypeli.Collision.Obj"> 
   934            <summary> 
   935            TörmÀÀjÀ. 
   936            </summary> 
   937        </member> 
   938        <member name="F:Jypeli.Collision.Other"> 
   939            <summary> 
   940            TörmÀyksen kohde. 
   941            </summary> 
   942        </member> 
   943        <member name="M:Jypeli.Collision.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
   944            <summary> 
   945            Alustaa uuden törmÀyksen. 
   946            </summary> 
   947            <param name="obj">TörmÀÀjÀ.</param> 
   948            <param name="other">TörmÀyksen kohde.</param> 
  3709949        </member> 
  3710950        <member name="T:Jypeli.Brain"> 
   
  37781018            </summary> 
  37791019        </member> 
   1020        <member name="T:Jypeli.Assets.WandererBrain"> 
   1021            <summary> 
   1022            Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa kulkemaan koordinaattien vÀlillÀ. 
   1023            </summary> 
   1024        </member> 
  37801025        <member name="M:Jypeli.Assets.WandererBrain.#ctor"> 
  37811026            <summary> 
   
  38881133            </summary> 
  38891134        </member> 
  3890         <member name="T:Jypeli.TextureBitmap"> 
  3891             <summary> 
  3892             Tekstuuribittikartta muotojen luomiseen tekstuureista. 
  3893             SisÀltÀÀ tekstuurin tiedot vÀritaulukkona. 
  3894             </summary> 
  3895         </member> 
  3896         <member name="F:Jypeli.TextureBitmap.bitmap"> 
  3897             <summary> 
  3898             Bittikarttadata. 
  3899             </summary> 
  3900         </member> 
  3901         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,System.Predicate{Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color})"> 
  3902             <summary> 
  3903             Luo uuden bittikartan tekstuurin pohjalta. 
  3904             </summary> 
  3905             <param name="texture">Tekstuuri.</param> 
  3906             <param name="isOpaque">Predikaatti, joka mÀÀrÀÀ, onko annettu vÀri lÀpinÀkyvÀ.</param> 
  3907         </member> 
  3908         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  3909             <summary> 
  3910             Luo uuden bittikartan tekstuurin pohjalta oletuslÀpinÀkyvyysehdoilla. 
  3911             Ks. <see cref="M:Jypeli.TextureBitmap.IsOpaqueColor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color)"/> 
  3912             </summary> 
  3913             <param name="texture">Tekstuuri.</param> 
  3914         </member> 
  3915         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.IsOpaqueColor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color)"> 
  3916             <summary> 
  3917             PÀÀttelee pikselin lÀpinÀkyvyyden sen vÀrin perusteella. 
  3918             TÀssÀ tapauksessa alfa-arvon tulee olla suurempi tai yhtÀsuuri kuin 127. 
  3919             </summary> 
  3920             <param name="c">Pikselin vÀri.</param>         
  3921             <returns>LÀpinÀkyvyys.</returns> 
  3922         </member> 
  3923         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Width"> 
  3924             <summary> 
  3925             Bittikartan leveys pikseleinÀ. 
  3926             </summary> 
  3927         </member> 
  3928         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Height"> 
  3929             <summary> 
  3930             Bittikartan korkeus pikseleinÀ. 
  3931             </summary> 
  3932         </member> 
  3933         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Item(System.Int32,System.Int32)"> 
  3934             <summary> 
  3935             Palauttaa yksittÀisen pikselin vÀrin annetusta koordinaattipisteestÀ (ensin x, sitten y). 
  3936             </summary> 
  3937         </member> 
  3938         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay"> 
  3939             <summary> 
  3940             MurtolukunÀyttö. 
  3941             Sidottavissa <c>Meter</c>iin. 
  3942             </summary> 
  3943         </member> 
  3944         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  3945             <summary> 
  3946             Alustaa uuden murtolukulaskurinÀytön oletusfontilla. 
  3947             </summary> 
  3948             <param name="game">Peli, johon nÀyttö sidotaan.</param> 
  3949         </member> 
  3950         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  3951             <summary> 
  3952             Alustaa uuden murtolukulaskurinÀytön annetulla fontilla. 
  3953             </summary> 
  3954             <param name="game">Peli, johon nÀyttö sidotaan.</param> 
  3955             <param name="textFont">Fontti tekstille ja arvolle.</param> 
  3956         </member> 
  3957         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.BindTo(Jypeli.Meter{System.Int32})"> 
  3958             <summary> 
  3959             Sitoo nÀytön arvon mittariin (ks. <c>Meter</c>). 
  3960             </summary> 
  3961             <param name="calc">Mittari.</param> 
  3962         </member> 
  3963         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  3964             <summary> 
  3965             Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
  3966             </summary> 
  3967             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  3968             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  3969             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  3970         </member> 
  3971         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Calc"> 
  3972             <summary> 
  3973             <c>Meter</c>-laskuri, josta arvo luetaan. 
  3974             Jos null, kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ arvoaan. 
  3975             </summary> 
  3976         </member> 
  3977         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.ValueColor"> 
  3978             <summary> 
  3979             Arvon vÀri. 
  3980             </summary> 
  3981         </member> 
  3982         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Nominator"> 
  3983             <summary> 
  3984             Osoittaja, jos nÀyttöÀ ei ole sidottu laskuriin. 
  3985             </summary> 
  3986         </member> 
  3987         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Denominator"> 
  3988             <summary> 
  3989             NimittÀjÀ, jos nÀyttöÀ ei ole sidottu laskuriin. 
  3990             </summary> 
  3991         </member> 
  3992         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Separator"> 
  3993             <summary> 
  3994             Merkkijono, joka erottaa osoittajan ja nimittÀjÀn toisistaan. 
  3995             Oletuksena " / ". 
  3996             </summary> 
  3997         </member> 
  3998         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"> 
  3999             <summary> 
  4000             Yksinkertainen ikkuna, joka nÀyttÀÀ tekstiÀ ruudulla. 
  4001             Sulkeutuu automaattisesti esc-/enter-/space-nÀppÀimellÀ tai 
  4002             peliohjaimen A- tai B-napilla. 
  4003             </summary> 
  4004         </member> 
  4005         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  4006             <summary> 
  4007             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion. 
  4008             </summary> 
  4009             <param name="game">Peli, johon ikkuna kuuluu.</param> 
  4010         </member> 
  4011         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,System.String)"> 
  4012             <summary> 
  4013             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion ja asettaa sille tekstin. 
  4014             </summary> 
  4015             <param name="game">Peli, johon ikkuna kuuluu.</param> 
  4016             <param name="text">Ikkunassa nÀytettÀvÀ teksti.</param> 
  4017         </member> 
  4018         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.Text"> 
  4019             <summary> 
  4020             TekstikenttÀ. 
  4021             </summary> 
  4022         </member> 
  4023         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.MaxWidth"> 
  4024             <summary> 
  4025             Tekstin maksimipituus pikseleinÀ. 
  4026             Jos teksti on maksimipituutta pidempi, rivitetÀÀn se automaattisesti 
  4027             seuraavalle riville. 
  4028             </summary> 
  4029         </member> 
  4030         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.HMargin"> 
  4031             <summary> 
  4032             Marginaali vaakasuunnassa. 
  4033             </summary> 
  4034         </member> 
  4035         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.VMargin"> 
  4036             <summary> 
  4037             Marginaali pystysuunnassa. 
  4038             </summary> 
  4039         </member> 
  4040         <member name="T:Jypeli.Assets.Clip"> 
  4041             <summary> 
  4042             Aseen lipas. 
  4043             </summary> 
  4044         </member> 
  4045         <member name="F:Jypeli.Assets.Clip.EmptyClip"> 
  4046             <summary> 
  4047             TyhjÀ lipas. 
  4048             </summary> 
  4049         </member> 
  4050         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile,System.Int32)"> 
  4051             <summary> 
  4052             Luo uuden lippaan. 
  4053             </summary> 
  4054             <param name="ammoType">Lippaassa kÀytettÀvÀ ammustyyppi.</param> 
  4055             <param name="maxAmmo">Lippaan koko ammuksina.</param> 
  4056         </member> 
  4057         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile)"> 
  4058             <summary> 
  4059             Luo uuden lippaan ÀÀrettömÀllÀ mÀÀrÀllÀ ammuksia. 
  4060             </summary> 
  4061             <param name="ammoType">Lippaassa kÀytettÀvÀ ammustyyppi.</param> 
  4062         </member> 
  4063         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.#ctor(Jypeli.Assets.Clip)"> 
  4064             <summary> 
  4065             Luo uuden lippaan kopiona olemassaolevasta. 
  4066             </summary> 
  4067             <param name="src">Kopioitava lipas.</param> 
  4068         </member> 
  4069         <member name="M:Jypeli.Assets.Clip.TakeProjectile"> 
  4070             <summary> 
  4071             Ottaa ammuksen lippaasta. 
  4072             </summary> 
  4073             <returns>Ammus</returns> 
  4074         </member> 
  4075         <member name="P:Jypeli.Assets.Clip.AmmoType"> 
  4076             <summary> 
  4077             Lippaaseen ladattavien ammuksien tyyppi. 
  4078             </summary> 
  4079         </member> 
  4080         <member name="P:Jypeli.Assets.Clip.Ammo"> 
  4081             <summary> 
  4082             Lippaaseen ladattujen ammusten mÀÀrÀ. 
  4083             </summary> 
  4084         </member> 
  4085         <member name="P:Jypeli.Assets.Clip.InfiniteAmmo"> 
  4086             <summary> 
  4087             Onko ammuksia lippaassa ÀÀretön mÀÀrÀ (esim. energia-aseissa) 
  4088             </summary> 
  4089         </member> 
  4090         <member name="T:Jypeli.AnimatedTexture"> 
  4091             <summary> 
  4092             Animoitu tekstuuri, eli sarja tekstuureja (kuvia), jotka vaihtuvat halutulla nopeudella. 
  4093             </summary> 
  4094         </member> 
  4095         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor"> 
  4096             <summary> 
  4097             Alustaa uuden, tyhjÀn animaation. 
  4098             </summary> 
  4099         </member> 
  4100         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor(Jypeli.AnimatedTexture)"> 
  4101             <summary> 
  4102             Luo kopion jo tunnetusta animaatiosta. 
  4103             </summary> 
  4104             <param name="src">Kopioitava animaatio.</param> 
  4105         </member> 
  4106         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  4107             <summary> 
  4108             Alustaa uuden animaation ja lisÀÀ siihen yhden ruudun. 
  4109             KÀytÀ tÀtÀ myös, jos haluat muuttaa Texture2D-tyypistÀ AnimatedTextureksi. 
  4110             </summary> 
  4111             <param name="firstFrame">LisÀttÀvÀ ruutu.</param> 
  4112         </member> 
  4113         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.#ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable{Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D})"> 
  4114             <summary> 
  4115             Alustaa uuden animaation ja lisÀÀ siihen useita ruutuja. 
  4116             </summary> 
  4117             <param name="frames">LisÀttÀvÀt ruudut listana, taulukkona tai muuna tietorakenteena.</param> 
  4118         </member> 
  4119         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.FromTexture2D(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,System.Int32,System.Boolean)"> 
  4120             <summary> 
  4121             Rakentaa animaation yksittÀisestÀ kuvasta, jossa ruudut ovat "sarjakuvana" joko 
  4122             pysty- tai vaakasuorassa. Ruutujen itsessÀÀn tulee kaikkien olla samankokoisia. 
  4123             </summary> 
  4124             <param name="composite">Tekstuuri, josta kopioidaan (sarjakuva).</param> 
  4125             <param name="framelength"> 
  4126             Ruudun pituus tai leveys. Leveys (X-suunnassa), jos ruudut ovat kuvassa vaakasuoraan,  
  4127             pituus (Y-suunnassa), jos pystysuoraan. 
  4128             </param> 
  4129             <param name="vertical"> 
  4130             Jos <c>true</c>, oletetaan ettÀ ruudut ovat pystysuorassa (ylhÀÀltÀ alas). 
  4131             Jos <c>false</c>, oletetaan ettÀ ruudut ovat vaakasuorassa (vasemmalta oikealle). 
  4132             </param> 
  4133             <returns></returns> 
  4134         </member> 
  4135         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.Step(System.Int32)"> 
  4136             <summary> 
  4137             Etenee animaatiossa halutun mÀÀrÀn ruutuja. KÀytÀ negatiivisia arvoja, jos haluat 
  4138             kulkea taaksepÀin. 
  4139             </summary> 
  4140             <param name="delta">EdettÀvÀ mÀÀrÀ ruutuja.</param> 
  4141         </member> 
  4142         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.Step"> 
  4143             <summary> 
  4144             Etenee animaatiossa yhden ruudun eteenpÀin. 
  4145             </summary> 
  4146         </member> 
  4147         <member name="M:Jypeli.AnimatedTexture.AdvanceTime(System.Double)"> 
  4148             <summary> 
  4149             Etenee animaatiota halutun aikajakson sekunteina. KÀytÀ negatiivisia arvoja, 
  4150             jos haluat kulkea taaksepÀin. 
  4151             </summary> 
  4152             <param name="seconds">EdettÀvÀ aika sekunteina.</param> 
  4153         </member> 
  4154         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.Frames"> 
  4155             <summary> 
  4156             Animaation ruudut eli kuvat itsessÀÀn. 
  4157             KÀydÀÀn lÀpi jÀrjestyksessÀ, ja palataan takaisin alkuun viimeisen ruudun jÀlkeen. 
  4158             </summary> 
  4159         </member> 
  4160         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.LastChange"> 
  4161             <summary> 
  4162             Kulunut aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta. 
  4163             </summary> 
  4164         </member> 
  4165         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.CurrentFrameNum"> 
  4166             <summary> 
  4167             Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
  4168             </summary> 
  4169         </member> 
  4170         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.FPS"> 
  4171             <summary> 
  4172             Animaation pÀivitysnopeus ruutuina sekunnissa (frames per second). 
  4173             </summary> 
  4174         </member> 
  4175         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.CurrentFrame"> 
  4176             <summary> 
  4177             TÀllÀ hetkellÀ nÀkyvÀ ruutu animaatiosta. 
  4178             </summary> 
  4179         </member> 
  4180         <member name="P:Jypeli.AnimatedTexture.AutoAnim"> 
  4181             <summary> 
  4182             Automaattinen eteneminen. 
  4183             </summary> 
  4184             <value> 
  4185             Jos <c>true</c>, animaatio etenee automaattisesti pÀivitysnopeutensa (FPS) mukaan. 
  4186             Jos <c>false</c>, voit kÀyttÀÀ metodeja <c>AdvanceTime</c> ja <c>Step</c> pÀivittÀmÀÀn animaatiota itse. 
  4187             </value> 
   1135        <member name="T:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain"> 
   1136            <summary> 
   1137            Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
   1138            edestakaisin. 
   1139            </summary> 
   1140        </member> 
   1141        <member name="T:Jypeli.Assets.FollowingWeaponBrain"> 
   1142            <summary> 
   1143            Aivot, jotka laittavat aseen ampumaan itsestÀÀn ja seuraamaan jotain pelaajaa. 
   1144            </summary> 
  41881145        </member> 
  41891146        <member name="T:Jypeli.PhysWorldValueObject"> 
   
  41911148            Fysiikkapeliolio, joka seuraa mittarin arvoa ja nÀyttÀÀ sen tekstinÀ. 
  41921149            Kuten <c>ValueDisplay</c>, mutta peliolio ruutuolion sijaan. 
   1150            </summary> 
   1151        </member> 
   1152        <member name="T:Jypeli.PhysWorldTextObject"> 
   1153            <summary> 
   1154            Fysiikkapeliolio, joka sisÀltÀÀ vapaavalintaista tekstiÀ vapaavalintaisella taustalla. 
   1155            Kuten <c>TextDisplay</c>, mutta fysiikkaolio ruutuolion sijaan. 
   1156            Vastaava ei-fysiikkaolio on nimeltÀÀn <c>WorldTextObject</c>. 
   1157            </summary> 
   1158        </member> 
   1159        <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
   1160            <summary> 
   1161            Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
   1162            Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
   1163            </summary> 
   1164        </member> 
   1165        <member name="T:Jypeli.GameObject"> 
   1166            <summary> 
   1167            Pelialueella liikkuva olio. 
   1168            KÀytÀ fysiikkapeleissÀ <c>PhysicsObject</c>-olioita. 
   1169            </summary> 
   1170        </member> 
   1171        <member name="F:Jypeli.GameObject.game"> 
   1172            <summary> 
   1173            Viite peliin, johon olio on liitetty. 
   1174            Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
   1175            </summary> 
   1176        </member> 
   1177        <member name="F:Jypeli.GameObject.parent"> 
   1178            <summary> 
   1179            Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
   1180            Ei sisÀllytetÀ serialisaatioon. 
   1181            </summary> 
   1182        </member> 
   1183        <member name="F:Jypeli.GameObject.size"> 
   1184            <summary> 
   1185            Olion koko pelimaailmassa. 
   1186            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   1187            </summary> 
   1188        </member> 
   1189        <member name="F:Jypeli.GameObject.resTextureToLoad"> 
   1190            <summary> 
   1191            Tekstuurin nimi, joka ladataan pelin resursseista heti kun olio 
   1192            lisÀtÀÀn peliin. 
   1193            </summary> 
   1194        </member> 
   1195        <member name="F:Jypeli.GameObject.TextureWrapSize"> 
   1196            <summary> 
   1197            MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan tekstuuri piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
   1198            tekstuurin 3 kertaa vaakasuunnassa ja 2 kertaa pystysuunnassa. 
   1199            </summary> 
   1200        </member> 
   1201        <member name="M:Jypeli.GameObject.calculateSize(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1202            <summary> 
   1203            Laskee olion koon sen leveimmistÀ kohdista. 
   1204            </summary> 
   1205            <param name="shape">Olion muoto.</param> 
   1206            <returns>Olion koko</returns> 
   1207        </member> 
   1208        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String)"> 
   1209            <summary> 
   1210            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja nimeÀÀ sen. 
   1211            </summary> 
   1212            <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
   1213        </member> 
   1214        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor"> 
   1215            <summary> 
   1216            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
   1217            Ei nimeÀ oliota. 
   1218            </summary> 
   1219        </member> 
   1220        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1221            <summary> 
   1222            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
   1223            nimen ja muodon. 
   1224            </summary> 
   1225            <param name="name">Olion nimi.</param> 
   1226            <param name="shape">Olion muoto.</param> 
   1227        </member> 
   1228        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1229            <summary> 
   1230            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion ja antaa sille 
   1231            muodon ja oletusnimen. 
   1232            </summary> 
   1233            <param name="shape">Olion muoto.</param> 
   1234        </member> 
   1235        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.AnimatedTexture)"> 
   1236            <summary> 
   1237            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
   1238            KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla on yksi animoitu tekstuuri (valmiina). 
   1239            </summary> 
   1240            <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
   1241            <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
   1242            <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
   1243            <param name="size">Olion koko.</param> 
   1244            <param name="animtex">Animoitu tekstuuri.</param> 
   1245        </member> 
   1246        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.String,AdvanceMath.Vector2D,Jypeli.Angle,AdvanceMath.Vector2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
   1247            <summary> 
   1248            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-luokan olion. 
   1249            KÀytÀ tÀtÀ luodessasi olioita, joilla ei ole tekstuurissaan animaatiota. 
   1250            </summary> 
   1251            <param name="name">Oliolle annettava nimi.</param> 
   1252            <param name="position">Olion paikkakoordinaatit.</param> 
   1253            <param name="angle">Olion kÀÀntymiskulma radiaaneina.</param> 
   1254            <param name="size">Olion koko.</param> 
   1255            <param name="texture">Olion tekstuuri.</param> 
   1256        </member> 
   1257        <member name="M:Jypeli.GameObject.Clone"> 
   1258            <summary> 
   1259            Tekee oliosta kopion. 
   1260            </summary> 
   1261            <returns> 
   1262            Uusi <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-olio samoilla arvoilla. 
   1263            </returns> 
   1264        </member> 
   1265        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnDraw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1266            <summary> 
   1267            Ajetaan kun oliota piirretÀÀn. PiirtÀmisen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn metodin. 
   1268            Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan vastaavaa metodia (eli base.OnDraw(drawing, gameTime)). 
   1269            </summary> 
   1270        </member> 
   1271        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1272            <summary> 
   1273            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   1274            metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   1275            </summary> 
   1276            <param name="gameTime">The game time.</param> 
   1277        </member> 
   1278        <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1279            <summary> 
   1280            Ajetaan kun oliota halutaan pÀivittÀÀ. 
   1281            Animoi tekstuurit, tarkistaa törmÀykset ja kutsuu automaattisesti metodia Brain.Update. 
   1282            Jos haluat lisÀtÀ toiminnallisuutta, toteuta <see cref="M:Jypeli.GameObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"/> tÀmÀn metodin sijasta. 
   1283            </summary> 
   1284            <param name="gameTime">Aika viimeisestÀ kutsusta metodiin Microsoft.Xna.Framework.GameComponent.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)</param> 
   1285        </member> 
   1286        <member name="M:Jypeli.GameObject.Draw(Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1287            <summary> 
   1288            Kutsutaan, kun olio piirretÀÀn. 
   1289            </summary> 
   1290            <param name="drawing">Piirtoluokka.</param> 
   1291            <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
   1292        </member> 
   1293        <member name="M:Jypeli.GameObject.getDrawScale"> 
   1294            <summary> 
   1295            Palauttaa piirtoskaalan. 
   1296            </summary> 
   1297        </member> 
   1298        <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1299            <summary> 
   1300            SiirtÀÀ oliota. 
   1301            </summary> 
   1302            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   1303        </member> 
   1304        <member name="M:Jypeli.GameObject.LoadResourceTexture(System.String)"> 
   1305            <summary> 
   1306            Lataa tekstuurin nimeltÀ pelin sisÀisestÀ resurssitiedostosta. 
   1307            Jos oliota ei ole lisÀtty peliin, ladataan tekstuuri myöhemmin. 
   1308            </summary> 
   1309            <param name="resName">Tekstuurin nimi resurssitiedostossa.</param> 
   1310        </member> 
   1311        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnAddedToGame(System.EventArgs)"> 
   1312            <summary> 
   1313            Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   1314            </summary> 
   1315            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   1316        </member> 
   1317        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnRemoved(System.EventArgs)"> 
   1318            <summary> 
   1319            Kutsutaan kun olio tuhotaan. 
   1320            </summary> 
   1321            <param name="e">The <see cref="T:System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   1322        </member> 
   1323        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnBorderCollision(Jypeli.BorderCollisionEventArgs)"> 
   1324            <summary> 
   1325            Kutsutaan kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   1326            </summary> 
   1327            <param name="e">The <see cref="T:Jypeli.BorderCollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
   1328        </member> 
   1329        <member name="P:Jypeli.GameObject.Name"> 
   1330            <summary> 
   1331            Olion nimi. 
   1332            </summary> 
   1333        </member> 
   1334        <member name="P:Jypeli.GameObject.Game"> 
   1335            <summary> 
   1336            Viite peliin, johon olio on liitetty. 
   1337            </summary> 
   1338        </member> 
   1339        <member name="P:Jypeli.GameObject.Parent"> 
   1340            <summary> 
   1341            Koostettu olio, jonka osana tÀmÀ olio toimii. 
   1342            </summary> 
   1343        </member> 
   1344        <member name="P:Jypeli.GameObject.Tag"> 
   1345            <summary> 
   1346            Vapaasti asetettava merkkijono. 
   1347            Voi olla esimerkiksi ryhmÀn nimi, johon olio kuuluu. 
   1348            </summary> 
   1349        </member> 
   1350        <member name="P:Jypeli.GameObject.Visible"> 
   1351            <summary> 
   1352            PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
   1353            </summary> 
   1354        </member> 
   1355        <member name="P:Jypeli.GameObject.Brain"> 
   1356            <summary> 
   1357            Olion aivot. 
   1358            Ks. <c>Brain</c> 
   1359            </summary> 
   1360        </member> 
   1361        <member name="P:Jypeli.GameObject.Lifetime"> 
   1362            <summary> 
   1363            Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   1364            </summary> 
   1365        </member> 
   1366        <member name="E:Jypeli.GameObject.BorderCollision"> 
   1367            <summary> 
   1368            Tapahtuu kun olio törmÀÀ kentÀn reunaan. 
   1369            </summary> 
   1370        </member> 
   1371        <member name="E:Jypeli.GameObject.AddedToGame"> 
   1372            <summary> 
   1373            Tapahtuu kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   1374            </summary> 
   1375        </member> 
   1376        <member name="E:Jypeli.GameObject.Removed"> 
   1377            <summary> 
   1378            Tapahtuu kun olio tuhotaan. 
   1379            </summary> 
   1380        </member> 
   1381        <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
   1382            <summary> 
   1383            Olion koko pelimaailmassa. 
   1384            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   1385            </summary> 
   1386        </member> 
   1387        <member name="P:Jypeli.GameObject.Width"> 
   1388            <summary> 
   1389            Olion pituus (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
   1390            </summary> 
   1391        </member> 
   1392        <member name="P:Jypeli.GameObject.Height"> 
   1393            <summary> 
   1394            Olion korkeus (Y-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
   1395            </summary> 
   1396        </member> 
   1397        <member name="P:Jypeli.GameObject.Position"> 
   1398            <summary> 
   1399            Olion paikka pelimaailmassa. 
   1400            </summary> 
   1401        </member> 
   1402        <member name="P:Jypeli.GameObject.LastPosition"> 
   1403            <summary> 
   1404            Olion edellinen paikka pelimaailmassa. 
   1405            </summary> 
   1406        </member> 
   1407        <member name="P:Jypeli.GameObject.Left"> 
   1408            <summary> 
   1409            Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
   1410            </summary> 
   1411        </member> 
   1412        <member name="P:Jypeli.GameObject.Right"> 
   1413            <summary> 
   1414            Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
   1415            </summary> 
   1416        </member> 
   1417        <member name="P:Jypeli.GameObject.Top"> 
   1418            <summary> 
   1419            Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
   1420            </summary> 
   1421        </member> 
   1422        <member name="P:Jypeli.GameObject.Bottom"> 
   1423            <summary> 
   1424            Olion alareunan y-koordinaatti. 
   1425            </summary> 
   1426        </member> 
   1427        <member name="P:Jypeli.GameObject.X"> 
   1428            <summary> 
   1429            Olion paikan X-koordinaatti. 
   1430            </summary> 
   1431        </member> 
   1432        <member name="P:Jypeli.GameObject.Y"> 
   1433            <summary> 
   1434            Olion paikan Y-koordinaatti. 
   1435            </summary> 
   1436        </member> 
   1437        <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
   1438            <summary> 
   1439            Olion kulma tai rintamasuunta. 
   1440            Nolla = osoittaa oikealle. 
   1441            </summary>       
   1442        </member> 
   1443        <member name="P:Jypeli.GameObject.Origin"> 
   1444            <summary> 
   1445            Olion keskipiste eli origo. 
   1446            </summary> 
   1447        </member> 
   1448        <member name="P:Jypeli.GameObject.AnimatedTexture"> 
   1449            <summary> 
   1450            Animoitu tekstuuri. Jos null, tekstuuria ei piirretÀ. 
   1451            </summary> 
   1452        </member> 
   1453        <member name="P:Jypeli.GameObject.Texture"> 
   1454            <summary> 
   1455            Olion tekstuuri (ei-animoitu). 
   1456            Animoiduille tekstuureille ks. <c>Textures</c> 
   1457            </summary> 
   1458        </member> 
   1459        <member name="P:Jypeli.GameObject.Color"> 
   1460            <summary> 
   1461            VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
   1462            </summary> 
   1463        </member> 
   1464        <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureFillsShape"> 
   1465            <summary> 
   1466            MÀÀrittÀÀ, tÀyttÀÀkö tekstuuri olion muodon jos olio on suurempi kuin sille 
   1467            mÀÀrÀtty tekstuuri. 
   1468            </summary> 
   1469        </member> 
   1470        <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
   1471            <summary> 
   1472            Olion muoto. 
   1473            </summary> 
   1474        </member> 
   1475        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
   1476            <summary> 
   1477            Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
   1478            </summary> 
   1479            <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
   1480        </member> 
   1481        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(System.Object,Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
   1482            <summary> 
   1483            Kutsutaan kun törmÀys tapahtuu. 
   1484            </summary> 
   1485            <param name="sender">Toinen törmÀÀjÀ</param> 
   1486            <param name="e">TörmÀyksen argumentit</param> 
   1487        </member> 
   1488        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnExitOverlap(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1489            <summary> 
   1490            Kutsutaan kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
   1491            </summary> 
   1492            <param name="other">Toinen olio.</param> 
   1493        </member> 
   1494        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnOverlapping(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1495            <summary> 
   1496            Kutsutaan kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
   1497            </summary> 
   1498            <param name="other">Toinen olio.</param> 
   1499        </member> 
   1500        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,System.Double,System.Double)"> 
   1501            <summary> 
   1502            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1503            NimeÀÀ objektin. 
   1504            </summary> 
   1505            <param name="name">Nimi.</param> 
   1506            <param name="width">Leveys.</param> 
   1507            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1508            <returns></returns> 
   1509        </member> 
   1510        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double)"> 
   1511            <summary> 
   1512            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1513            Ei nimeÀ luotua objektia. 
   1514            </summary> 
   1515            <param name="width">Leveys.</param> 
   1516            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1517            <returns></returns> 
   1518        </member> 
   1519        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1520            <summary> 
   1521            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1522            Ei nimeÀ objektia. 
   1523            </summary> 
   1524            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1525            <returns></returns> 
   1526        </member> 
   1527        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1528            <summary> 
   1529            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   1530            NimeÀÀ objektin. 
   1531            </summary> 
   1532            <param name="name">Nimi.</param> 
   1533            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1534            <returns></returns> 
   1535        </member> 
   1536        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1537            <summary> 
   1538            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1539            </summary> 
   1540            <param name="mass">Massa.</param> 
   1541            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1542        </member> 
   1543        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1544            <summary> 
   1545            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1546            </summary> 
   1547            <param name="name">Nimi.</param> 
   1548            <param name="mass">Massa.</param> 
   1549            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1550        </member> 
   1551        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1552            <summary> 
   1553            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1554            </summary> 
   1555            <param name="name">Nimi.</param> 
   1556            <param name="width">Leveys.</param> 
   1557            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1558            <param name="mass">Massa.</param> 
   1559        </member> 
   1560        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1561            <summary> 
   1562            Alustaa olion staattiseksi. 
   1563            </summary> 
   1564        </member> 
   1565        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1566            <summary> 
   1567            TyöntÀÀ oliota. 
   1568            </summary> 
   1569            <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
   1570        </member> 
   1571        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1572            <summary> 
   1573            Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
   1574            </summary> 
   1575        </member> 
   1576        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Turn(System.Double)"> 
   1577            <summary> 
   1578            Kohdistaa kappaleeseen vÀÀntövoiman. Voiman suunta riippuu merkistÀ. 
   1579            </summary> 
   1580            <param name="torque">VÀÀntövoima.</param> 
   1581        </member> 
   1582        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
   1583            <summary> 
   1584            PysÀyttÀÀ olion. 
   1585            </summary> 
   1586        </member> 
   1587        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.UpdateShapeFromSize"> 
   1588            <summary> 
   1589            PÀivittÀÀ olion muodon asetetun koon mukaan. 
   1590            </summary> 
   1591        </member> 
   1592        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.GetUnderlyingObject"> 
   1593            <summary> 
   1594            Palauttaa (pÀÀllimmÀisen) olion, jonka pÀÀllÀ tÀmÀ olio on tai pÀinvastoin. 
   1595            </summary> 
   1596            <returns><c>PhysicsObject</c>, tai <c>null</c> jos ei minkÀÀn pÀÀllÀ.</returns> 
   1597        </member> 
   1598        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Overlaps(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1599            <summary> 
   1600            Tarkistaa, onko olio toisen olion pÀÀllÀ. 
   1601            </summary> 
   1602            <param name="target">Toinen olio.</param> 
   1603            <returns><c>bool</c></returns> 
   1604            <exception cref="T:System.InvalidOperationException"></exception> 
   1605        </member> 
   1606        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   1607            <summary> 
   1608            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   1609            metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   1610            </summary> 
   1611            <param name="gameTime">The game time.</param> 
   1612        </member> 
   1613        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
   1614            <summary> 
   1615            Fysiikkaolion keho. 
   1616            </summary> 
   1617        </member> 
   1618        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
   1619            <summary> 
   1620            Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
   1621            </summary> 
   1622        </member> 
   1623        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Origin"> 
   1624            <summary> 
   1625            Olion origon eli nollakohdan sijainti. 
   1626            </summary> 
   1627        </member> 
   1628        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
   1629            <summary> 
   1630            Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
   1631            </summary> 
   1632        </member> 
   1633        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
   1634            <summary> 
   1635            Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
   1636            </summary> 
   1637        </member> 
   1638        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Mass"> 
   1639            <summary> 
   1640            Olion massa. MitÀ suurempi massa, sitÀ suurempi voima tarvitaan olion liikuttamiseksi. 
   1641            </summary> 
   1642        </member> 
   1643        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MomentOfInertia"> 
   1644            <summary> 
   1645            Olion hitausmomentti. MitÀ suurempi hitausmomentti, sitÀ enemmÀn vÀÀntöÀ tarvitaan 
   1646            olion pyörittÀmiseksi. Jos hitausmomentti on double.PositiveInfinity, niin olio ei pyöri ollenkaan. 
   1647            </summary> 
   1648        </member> 
   1649        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
   1650            <summary> 
   1651            Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
   1652            toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
   1653            </summary> 
   1654        </member> 
   1655        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
   1656            <summary> 
   1657            Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
   1658            (esim. laatikko liukuu maata pitkin). 
   1659            </summary> 
   1660        </member> 
   1661        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
   1662            <summary> 
   1663            Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
   1664            Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
   1665            sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
   1666            </summary> 
   1667        </member> 
   1668        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
   1669            <summary> 
   1670            Olion nopeus. 
   1671            </summary> 
   1672        </member> 
   1673        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
   1674            <summary> 
   1675            Olion kulmanopeus. 
   1676            </summary> 
   1677        </member> 
   1678        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
   1679            <summary> 
   1680            Olion muoto. 
   1681            </summary> 
   1682        </member> 
   1683        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"> 
   1684            <summary> 
   1685            Olion hidastuminen. Hidastaa olion vauhtia, vaikka se ei 
   1686            osuisi mihinkÀÀn. VÀhÀn kuin vÀliaineen (esim. ilman tai veden) 
   1687            vastus. Oletusarvo on 1.0, jolloin hidastumista ei ole. MitÀ 
   1688            pienempi arvo, sitÀ enemmÀn kappale hidastuu. 
   1689             
   1690            YleensÀ kannattaa kÀyttÀÀ arvoja, jotka ovat lÀhellÀ ykköstÀ, 
   1691            esim. 0.95. 
   1692            </summary> 
   1693        </member> 
   1694        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularDamping"> 
   1695            <summary> 
   1696            Olion pyörimisen hidastuminen. 
   1697             
   1698            <see cref="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"/> 
   1699            </summary> 
   1700        </member> 
   1701        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IsAddedToGame"> 
   1702            <summary> 
   1703            Onko olio lisÀtty peliin. 
   1704            </summary> 
   1705            <value><c>true</c> jos olio on lisÀtty peliin, muuten <c>false</c>.</value> 
   1706        </member> 
   1707        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CheckOverlap"> 
   1708            <summary> 
   1709            Tarkistetaanko, minkÀ toisen olion pÀÀllÀ tÀmÀ olio tÀllÀ hetkellÀ on. 
   1710            Asetetaan automaattisesti <c>GetUnderlyingObject</c>-metodissa. 
   1711            </summary> 
   1712            <value><c>true</c> if [checks overlap]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
   1713        </member> 
   1714        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
   1715            <summary> 
   1716            JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
   1717            </summary> 
   1718        </member> 
   1719        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
   1720            <summary> 
   1721            JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
   1722            tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
   1723            </summary> 
   1724        </member> 
   1725        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
   1726            <summary> 
   1727            JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
   1728            </summary> 
   1729        </member> 
   1730        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
   1731            <summary> 
   1732            JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
   1733            huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
   1734            </summary> 
   1735        </member> 
   1736        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
   1737            <summary> 
   1738            Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
   1739            KÀytÀ peliluokan metodia <c>PhysicsGame.AddCollisionHandler</c> lisÀtÀksesi 
   1740            törmÀyskÀsittelijÀn. 
   1741            </summary> 
   1742        </member> 
   1743        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Overlapping"> 
   1744            <summary> 
   1745            Tapahtuu, kun olio on toisen olion pÀÀllÀ. 
   1746            <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
   1747            </summary> 
   1748        </member> 
   1749        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.ExitOverlap"> 
   1750            <summary> 
   1751            Tapahtuu, kun olio poistuu toisen olion pÀÀltÀ. 
   1752            <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
   1753            </summary> 
   1754        </member> 
   1755        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.spriteBatch"> 
   1756            <summary> 
   1757            SpriteBatch, jolla teksti piirretÀÀn tekstuurin pinnalle. 
   1758            Ei kÀytetÀ ruudulle piirtÀmiseen. 
   1759            </summary> 
   1760        </member> 
   1761        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.font"> 
   1762            <summary> 
   1763            Fontti, jota kÀytetÀÀn tekstin piirtÀmiseen. 
   1764            </summary> 
   1765        </member> 
   1766        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.textHeight"> 
   1767            <summary> 
   1768            Tekstin korkeus pikseleinÀ. 
   1769            </summary> 
   1770        </member> 
   1771        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
   1772            <summary> 
   1773            Alustaa uuden fysiikkatekstiolion annetulla fontilla. 
   1774            </summary> 
   1775            <param name="name">Olion nimi.</param> 
   1776            <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
   1777            <param name="font">Fontti, jolla teksti kirjoitetaan.</param> 
   1778            <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
   1779            <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
   1780            <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
   1781            <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
   1782        </member> 
   1783        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.#ctor(System.String,Jypeli.PhysicsGame,System.Double,System.Boolean,System.Boolean,System.Boolean)"> 
   1784            <summary> 
   1785            Alustaa uuden fysiikkatekstiolion oletusfontilla. 
   1786            </summary> 
   1787            <param name="name">Olion nimi.</param> 
   1788            <param name="game">Peli, johon olio liitetÀÀn.</param> 
   1789            <param name="mass">Tekstiolion massa.</param> 
   1790            <param name="ignoresGravity">Jos <c>true</c>, ei noudata painovoimaa.</param> 
   1791            <param name="ignoresCollisions">Jos <c>true</c>, ei osallistu törmÀyksiin.</param> 
   1792            <param name="ignoresInertia">Jos <c>true</c>, pysyy aina samassa kulmassa.</param> 
   1793        </member> 
   1794        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.Dispose"> 
   1795            <summary> 
   1796            Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
   1797            </summary> 
   1798        </member> 
   1799        <member name="M:Jypeli.PhysWorldTextObject.UpdateDimensions"> 
   1800            <summary> 
   1801            PÀivittÀÀ tekstin dimensiot. 
   1802            </summary> 
   1803        </member> 
   1804        <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.Text"> 
   1805            <summary> 
   1806            Olion teksti. 
   1807            </summary> 
   1808        </member> 
   1809        <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.TextColor"> 
   1810            <summary> 
   1811            Tekstin vÀri. 
   1812            </summary> 
   1813        </member> 
   1814        <member name="P:Jypeli.PhysWorldTextObject.BackgroundColor"> 
   1815            <summary> 
   1816            Tekstin taustavÀri. 
  41931817            </summary> 
  41941818        </member> 
   
  42681892            </summary> 
  42691893        </member> 
  4270         <member name="T:Jypeli.CollisionHandler"> 
  4271             <summary> 
  4272             TörmÀystapahtumiin liitettÀvÀn metodin tyyppi. TörmÀyksen kÀsittelevÀllÀ 
  4273             metodilla ei ole paluuarvoa ja se ottaa yhden <code>Collision</code>-tyyppisen 
  4274             parametrin. 
  4275             </summary> 
  4276         </member> 
  4277         <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  4278             <summary> 
  4279             Peli, jossa on fysiikan laskenta mukana. Peliin lisÀtyt <code>PhysicsObject</code>-oliot 
  4280             kÀyttÀytyvÀt fysiikan lakien mukaan. 
  4281             </summary> 
   1894        <member name="T:Jypeli.SplashScreen"> 
   1895            <summary> 
   1896            Aloitusruutu, joka voidaan nÀyttÀÀ ennen pelin kÀynnistÀmistÀ. 
   1897            </summary> 
   1898        </member> 
   1899        <member name="M:Jypeli.SplashScreen.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   1900            <summary> 
   1901            Alustaa aloitusruudun. 
   1902            </summary> 
   1903            <param name="game">Peli, johon ruutu liitetÀÀn. YleensÀ this.</param> 
   1904        </member> 
   1905        <member name="M:Jypeli.SplashScreen.Show"> 
   1906            <summary> 
   1907            NÀyttÀÀ aloitusruudun. 
   1908            </summary> 
   1909        </member> 
   1910        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.GameName"> 
   1911            <summary> 
   1912            Pelin nimi. NÀytetÀÀn ylimpÀnÀ otsikkona. 
   1913            </summary> 
   1914        </member> 
   1915        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Copyright"> 
   1916            <summary> 
   1917            TekijÀnoikeudet. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijöiden kanssa. 
   1918            </summary> 
   1919        </member> 
   1920        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Authors"> 
   1921            <summary> 
   1922            TekijÀt. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijÀnoikeuksien kanssa. 
   1923            </summary> 
   1924        </member> 
   1925        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.TextBody"> 
   1926            <summary> 
   1927            Varsinainen teksti. 
   1928            </summary> 
   1929        </member> 
   1930        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.ControlHelp"> 
   1931            <summary> 
   1932            Kontrolliohje (Aloita peli painamalla Enter / Xbox A). 
   1933            </summary> 
   1934        </member> 
   1935        <member name="P:Jypeli.SplashScreen.LoadingText"> 
   1936            <summary> 
   1937            Latausteksti. 
   1938            </summary> 
   1939        </member> 
   1940        <member name="E:Jypeli.SplashScreen.GameStarted"> 
   1941            <summary> 
   1942            Tapahtuu kun ruudusta poistutaan. 
   1943            Tee varsinaiset pelin alustukset tÀmÀn tapahtuman kÀsittelijÀssÀ. 
   1944            </summary> 
   1945        </member> 
   1946        <member name="T:Jypeli.Assets.Item"> 
   1947            <summary> 
   1948            Item-luokka eli esine. 
   1949            </summary> 
   1950        </member> 
   1951        <member name="M:Jypeli.Assets.Item.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1952            <summary> 
   1953            Luo uuden esineen. 
   1954            </summary> 
   1955            <param name="mass">Massa.</param> 
   1956            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1957        </member> 
   1958        <member name="M:Jypeli.Assets.Item.Activate"> 
   1959            <summary> 
   1960            KÀyttÀÀ esinettÀ. 
   1961            </summary> 
   1962            <returns>Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false.</returns> 
   1963        </member> 
   1964        <member name="M:Jypeli.Assets.Item.DeActivate"> 
   1965            <summary> 
   1966            Poistaa esineen kÀytöstÀ inventaariosta. 
   1967            </summary> 
   1968        </member> 
   1969        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Name"> 
   1970            <summary> 
   1971            Esineen nimi. 
   1972            </summary> 
   1973            <value>Nimi.</value> 
   1974        </member> 
   1975        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Description"> 
   1976            <summary> 
   1977            Esineen seloste, mitÀ se tekee, historia yms. 
   1978            </summary> 
   1979            <value>Seloste.</value> 
   1980        </member> 
   1981        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Type"> 
   1982            <summary> 
   1983            Esineen tyyppi. 
   1984            </summary> 
   1985            <value>Tyypin nimi.</value> 
   1986        </member> 
   1987        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Features"> 
   1988            <summary> 
   1989            Esineen ominaisuudet tai vaikutukset. 
   1990            </summary> 
   1991            <value>Ominaisuudet.</value> 
   1992        </member> 
   1993        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Identified"> 
   1994            <summary> 
   1995            Onko esine tunnistettu vai ei. Tunnistamattoman esineen tietoja ei nÀytetÀ. 
   1996            </summary> 
   1997            <value><c>true</c>, jos tunnistettu; muuten <c>false</c>.</value> 
   1998        </member> 
   1999        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Stackable"> 
   2000            <summary> 
   2001            Voiko tavaran laittaa toisen tavaran pÀÀlle inventaariossa. 
   2002            (EI TOTEUTETTU) 
   2003            </summary> 
   2004            <value><c>true</c> jos voi, <c>false</c>, jos ei voi.</value> 
   2005        </member> 
   2006        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.NumberOfUses"> 
   2007            <summary> 
   2008            Kuinka monta kertaa esinettÀ voi kÀyttÀÀ. 
   2009            </summary> 
   2010        </member> 
   2011        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.DestroyedAfterUse"> 
   2012            <summary> 
   2013            Tuhoutuuko esine, kun se on kulutettu loppuun eli kun sitÀ ei voi enÀÀ kÀyttÀÀ. 
   2014            </summary> 
   2015            <value><c>true</c> jos tuhoutuu, <c>false</c> jos ei.</value> 
   2016        </member> 
   2017        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.IsActivated"> 
   2018            <summary> 
   2019            Onko esine kÀytössÀ tai aktivoitu. 
   2020            </summary> 
   2021            <value><c>true</c> jos on; muuten, <c>false</c>.</value> 
   2022        </member> 
   2023        <member name="P:Jypeli.Assets.Item.Owner"> 
   2024            <summary> 
   2025            Esineen omistaja. 
   2026            </summary> 
   2027            <value>Omistaja.</value> 
   2028        </member> 
   2029        <member name="T:Jypeli.Assets.Feature"> 
   2030            <summary> 
   2031            Ominaisuus, joka voidaan aktivoida ja deaktivoida. EsineissÀ on ominaisuuksia. 
   2032            </summary> 
   2033        </member> 
   2034        <member name="F:Jypeli.Assets.Feature.Name"> 
   2035            <summary> 
   2036            Ominaisuuden nimi eli lyhyt kuvaus esim. "+10 Osumatarkkuutta" 
   2037            </summary> 
   2038        </member> 
   2039        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.#ctor(System.String,Jypeli.Assets.FeatureHandler,System.Object[])"> 
   2040            <summary> 
   2041            Luo uuden ominaisuuden. 
   2042            </summary> 
   2043            <param name="name">Nimi tai lyhyt kuvaus.</param> 
   2044            <param name="effect">Tapahtuma, joka suoritetaan kun ominaisuus aktivoidaan.</param> 
   2045            <param name="parameters">Vapaavalintaiset parametrit.</param> 
   2046        </member> 
   2047        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.Activate"> 
   2048            <summary> 
   2049            Aktivoi ominaisuuden. 
   2050            </summary> 
   2051        </member> 
   2052        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.DeActivate"> 
   2053            <summary> 
   2054            Deaktivoi ominaisuuden eli ottaa ominaisuuden pois kÀytöstÀ. 
   2055            </summary> 
   2056        </member> 
   2057        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.OnActivateEffect"> 
   2058            <summary> 
   2059            Kutsutaan ominaisuutta aktivoitaessa. 
   2060            </summary> 
   2061        </member> 
   2062        <member name="M:Jypeli.Assets.Feature.OnDeactivateEffect"> 
   2063            <summary> 
   2064            Kutsutaan ominaisuutta deaktivoitaessa. 
   2065            </summary> 
   2066        </member> 
   2067        <member name="T:Jypeli.Assets.FeatureHandler"> 
   2068            <summary> 
   2069            FeatureHandler-delegaatti. 
   2070            </summary> 
   2071        </member> 
   2072        <member name="T:Jypeli.Assets.FeatureEvent"> 
   2073            <summary> 
   2074            FeatureEvent sisÀltÀÀ ominaisuuden aktivoimiseen liittyvien tapahtumien parametrit. 
   2075            </summary> 
   2076        </member> 
   2077        <member name="F:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameters"> 
   2078            <summary> 
   2079            Parametrit. Voivat olla mitÀ tahansa olioita, kuinka paljon tahansa. 
   2080            </summary> 
   2081        </member> 
   2082        <member name="M:Jypeli.Assets.FeatureEvent.#ctor(System.Object[])"> 
   2083            <summary> 
   2084            Luo uuden FeatureEventin. 
   2085            </summary> 
   2086            <param name="parameters">Parametrit.</param> 
   2087        </member> 
   2088        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter0"> 
   2089            <summary>EnsimmÀinen parametri</summary> 
   2090        </member> 
   2091        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter1"> 
   2092            <summary>Toinen parametri</summary> 
   2093        </member> 
   2094        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter2"> 
   2095            <summary>Kolmas parametri</summary> 
   2096        </member> 
   2097        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter3"> 
   2098            <summary>NeljÀs parametri</summary> 
   2099        </member> 
   2100        <member name="P:Jypeli.Assets.FeatureEvent.Parameter4"> 
   2101            <summary>Viides parametri</summary> 
   2102        </member> 
   2103        <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable"> 
   2104            <summary> 
   2105            Valmis biljardipöytÀ. 
   2106            </summary> 
   2107        </member> 
   2108        <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.StopMax"> 
   2109            <summary> 
   2110            Kuinka monta pÀivitystÀ maksimissaan pallojen tÀytyy olla liikkumatta 
   2111            ennen kuin pelaajalle annetaan lyöntivuoro 
   2112            </summary> 
   2113        </member> 
   2114        <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.BorderWidth"> 
   2115            <summary> 
   2116            PöydÀn reunan leveys pikseleissÀ 
   2117            </summary> 
   2118        </member> 
   2119        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnBallHitOutside(Jypeli.GameObjectEventArgs)"> 
   2120            <summary> 
   2121            Kutsutaan, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
   2122            </summary> 
   2123            <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
   2124        </member> 
   2125        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementBegins(System.EventArgs)"> 
   2126            <summary> 
   2127            Kutsutaan, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
   2128            </summary> 
   2129            <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
   2130        </member> 
   2131        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementEnds(System.EventArgs)"> 
   2132            <summary> 
   2133            Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
   2134            </summary> 
   2135            <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
   2136        </member> 
   2137        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.#ctor(Jypeli.Level,AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   2138            <summary> 
   2139            Alustaa biljardipöydÀn. 
   2140            </summary> 
   2141            <param name="level">Taso, jolle pöytÀ halutaan.</param> 
   2142            <param name="position">Paikkakoordinaatit tasolla.</param> 
   2143            <param name="size">PöydÀn koko.</param> 
   2144        </member> 
   2145        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2146            <summary> 
   2147            Kutsutaan, kun halutaan pÀivittÀÀ pöydÀn tapahtumia. 
   2148            </summary> 
   2149            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
   2150        </member> 
   2151        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"> 
   2152            <summary> 
   2153            RÀjÀyttÀÀ pöydÀn. 
   2154            </summary> 
   2155        </member> 
   2156        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.SetTextures(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
   2157            <summary> 
   2158            Asettaa pöydÀlle tekstuurit. 
   2159            </summary> 
   2160            <param name="bordertex">Reunan tekstuuri.</param> 
   2161            <param name="pockettex">Pussien tekstuuri.</param> 
   2162        </member> 
   2163        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.AddPocketHandler(Jypeli.PhysicsGame,Jypeli.CollisionHandler)"> 
   2164            <summary> 
   2165            LisÀÀ tapahtumankÀsittelijÀn (metodi) joka suoritetaan, kun pallo lyödÀÀn pussiin. 
   2166            </summary> 
   2167            <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
   2168            <param name="handler">TapahtumankÀsittelijÀ.</param> 
   2169        </member> 
   2170        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.InitBalls(Jypeli.Player,Jypeli.Player)"> 
   2171            <summary> 
   2172            LisÀÀ pöydÀlle kiven (pallo 0) ja pallot 1-15 "8-pallo"-pelityylin mukaisena pakkana. 
   2173            </summary> 
   2174            <param name="p1">EnsimmÀinen pelaaja.</param> 
   2175            <param name="p2">Toinen pelaaja.</param> 
   2176        </member> 
   2177        <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Balls"> 
   2178            <summary> 
   2179            Biljardipallot. 
   2180            </summary> 
   2181            <value>Biljardipallot.</value> 
   2182        </member> 
   2183        <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Exploded"> 
   2184            <summary> 
   2185            Onko pöytÀ rÀjÀytetty (ks. <see cref="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"/>) 
   2186            </summary> 
   2187            <value><c>true</c> jos pöytÀ on rÀjÀytetty, muuten <c>false</c>.</value> 
   2188        </member> 
   2189        <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.BallsMoving"> 
   2190            <summary> 
   2191            Onko lyönti kesken, ts. onko pöydÀllÀ vielÀ liikkuvia palloja. 
   2192            </summary> 
   2193            <value><c>true</c> jos kesken, muuten <c>false</c>.</value> 
   2194        </member> 
   2195        <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.BallHitOutside"> 
   2196            <summary> 
   2197            Tapahtuu, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
   2198            </summary> 
   2199        </member> 
   2200        <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementBegins"> 
   2201            <summary> 
   2202            Tapahtuu, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
   2203            </summary> 
   2204        </member> 
   2205        <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementEnds"> 
   2206            <summary> 
   2207            Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
   2208            </summary> 
   2209        </member> 
   2210        <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket"> 
   2211            <summary> 
   2212            BiljardipöydÀn pussi. 
   2213            </summary> 
   2214        </member> 
   2215        <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
   2216            <summary> 
   2217            Pussin rakentaja. 
   2218            </summary> 
   2219            <param name="position">Paikkakoordinaatit.</param> 
   2220            <param name="radius">Pussin sÀde.</param> 
   2221        </member> 
   2222        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1"> 
   2223            <summary> 
   2224            Geneerinen valintalista. 
   2225            KÀytetÀÀn ikkunoissa. 
   2226            </summary> 
   2227            <typeparam name="T">Tyyppi, joita lista sisÀltÀÀ.</typeparam> 
   2228        </member> 
   2229        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow"> 
   2230            <summary> 
   2231            KÀyttöliittymÀn ikkuna. 
   2232            </summary> 
   2233        </member> 
   2234        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnShow"> 
   2235            <summary> 
   2236            Kutsutaan kun ikkuna nÀytetÀÀn. 
   2237            </summary> 
   2238        </member> 
   2239        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnClose"> 
   2240            <summary> 
   2241            Kutsutaan kun ikkuna suljetaan. 
   2242            </summary> 
   2243        </member> 
   2244        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   2245            <summary> 
   2246            Alustaa uuden (tyhjÀn) ikkunan. 
   2247            </summary> 
   2248            <example> 
   2249            RTGWindow ikkuna = new RTGWindow( this ); 
   2250            ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
   2251            ShowWindow( ikkuna ); 
   2252            </example> 
   2253            <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
   2254        </member> 
   2255        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Close"> 
   2256            <summary> 
   2257            Sulkee ikkunan. 
   2258            </summary> 
   2259        </member> 
   2260        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.WindowClose(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2261            <summary> 
   2262            Kontrollitapahtuma, joka sulkee ikkunan. 
   2263            </summary> 
   2264            <param name="e">Kontrolliargumentit.</param> 
   2265            <returns></returns> 
   2266        </member> 
   2267        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.NextSubitem(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2268            <summary> 
   2269            Valitsee seuraavan "ali-ikkunan". 
   2270            Kontrollitapahtuma. 
   2271            </summary> 
   2272            <param name="e">The e.</param> 
   2273            <returns></returns> 
   2274        </member> 
   2275        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.CycleFocus(System.Int32)"> 
   2276            <summary> 
   2277            SiirtÀÀ valintaa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
   2278            1 valitsee seuraavan olion, 
   2279            -1 edellisen. 
   2280            </summary> 
   2281            <param name="delta">Valintamuutos.</param> 
   2282        </member> 
   2283        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2284            <summary> 
   2285            Kutsutaan Draw-metodista. Varsinainen piirtÀminen tapahtuu tÀÀllÀ. 
   2286            </summary> 
   2287            <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
   2288            <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
   2289            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
   2290        </member> 
   2291        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2292            <summary> 
   2293            Kutsutaan, kun ikkunaa pÀivitetÀÀn. 
   2294            </summary> 
   2295            <param name="gameTime">Kulunut peliaika.</param> 
   2296        </member> 
   2297        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Title"> 
   2298            <summary> 
   2299            Ikkunan otsikko. 
   2300            </summary> 
   2301        </member> 
   2302        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BackGroundColor"> 
   2303            <summary> 
   2304            Ikkunan taustavÀri. 
   2305            </summary> 
   2306        </member> 
   2307        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.BorderColor"> 
   2308            <summary> 
   2309            Ikkunan reunojen vÀri. 
   2310            </summary> 
   2311        </member> 
   2312        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.FocusColor"> 
   2313            <summary> 
   2314            ValintavÀri. 
   2315            </summary> 
   2316        </member> 
   2317        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Visible"> 
   2318            <summary> 
   2319            Ikkunan nÀkyvyys. 
   2320            Ikkunan piilottaminen on sama kuin sen sulkeminen. 
   2321            </summary> 
   2322        </member> 
   2323        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Objects"> 
   2324            <summary> 
   2325            Ikkunaan kuuluvat oliot. 
   2326            NÀmÀ voivat olla mitÀ tahansa nÀyttöjÀ. 
   2327            </summary> 
   2328        </member> 
   2329        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Selection"> 
   2330            <summary> 
   2331            Valittu nÀyttöolio. 
   2332            </summary> 
   2333        </member> 
   2334        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Showing"> 
   2335            <summary> 
   2336            Tapahtuu kun ikkuna nÀytetÀÀn ruudulla ("avataan") 
   2337            </summary> 
   2338        </member> 
   2339        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.RTGWindow.Closing"> 
   2340            <summary> 
   2341            Tapahtuu kun ikkuna suljetaan (=piilotetaan) 
   2342            </summary> 
   2343        </member> 
   2344        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.OnItemSelect(`0)"> 
   2345            <summary> 
   2346            Kutsutaan, kun listasta valitaan elementti. 
   2347            </summary> 
   2348            <param name="item">Valittu elementti.</param> 
   2349        </member> 
   2350        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
   2351            <summary> 
   2352            Luo uuden valintalistan. 
   2353            </summary> 
   2354            <param name="game">Peli, johon ikkuna liitetÀÀn.</param> 
   2355        </member> 
   2356        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.addDefaultControls"> 
   2357            <summary> 
   2358            LisÀÀ oletuskontrollit. 
   2359            </summary> 
   2360        </member> 
   2361        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.moveInList(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2362            <summary> 
   2363            KontrollitapahtumankÀsittelijÀ listassa liikkumiseen. 
   2364            </summary> 
   2365            <param name="e">Tapahtuma.</param> 
   2366            <returns></returns> 
   2367        </member> 
   2368        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.selectItem(Jypeli.ControlEvent)"> 
   2369            <summary> 
   2370            KontrollitapahtumankÀsittelijÀ valintaan. 
   2371            </summary> 
   2372            <param name="e">Tapahtuma.</param> 
   2373            <returns></returns> 
   2374        </member> 
   2375        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.AddItem(`0)"> 
   2376            <summary> 
   2377            LisÀÀ uuden elementin listaan. 
   2378            </summary> 
   2379            <param name="listItem">LisÀttÀvÀ elementti.</param> 
   2380        </member> 
   2381        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Clear"> 
   2382            <summary> 
   2383            TyhjentÀÀ listan. 
   2384            </summary> 
   2385        </member> 
   2386        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.updateSize"> 
   2387            <summary> 
   2388            PÀivittÀÀ ikkunan koon ja sisÀiset koordinaatit. 
   2389            </summary> 
   2390        </member> 
   2391        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.getXOffset(Jypeli.ScreenObjects.ScreenObject,Jypeli.HorizontalAlignment,System.Double)"> 
   2392            <summary> 
   2393            Palauttaa X-kohdan ikkunassa halutulle elementille. 
   2394            </summary> 
   2395            <param name="obj">Elementti.</param> 
   2396            <param name="alignment">Suhteellinen sijainti (vasen/oikea reuna/keskellÀ).</param> 
   2397            <param name="windowWidth">Ikkunan leveys.</param> 
   2398            <returns></returns> 
   2399        </member> 
   2400        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.Items"> 
   2401            <summary> 
   2402            Listan elementit. 
   2403            </summary> 
   2404        </member> 
   2405        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemAlignment"> 
   2406            <summary> 
   2407            MÀÀrÀÀ, ovatko listan elementit listan vasemmassa reunassa, 
   2408            oikeassa reunassa vai keskellÀ. 
   2409            </summary> 
   2410        </member> 
   2411        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ItemSelected"> 
   2412            <summary> 
   2413            Tapahtuu, kun listasta valitaan elementti. 
   2414            </summary> 
   2415        </member> 
   2416        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.SelectionList`1.ListItemHandler"> 
   2417            <summary> 
   2418            ValintatapahtumankÀsittelijÀ. 
   2419            </summary> 
   2420        </member> 
   2421        <member name="T:Jypeli.DataStorage"> 
   2422            <summary> 
   2423            Tiedon tallentamiseen ja lataamiseen tarkoitettu luokka. 
   2424            </summary> 
   2425        </member> 
   2426        <member name="M:Jypeli.DataStorage.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Game)"> 
   2427            <summary> 
   2428            Luo uuden tietovarastoluokan. 
   2429            KÀytÀ mieluummin peliluokan omaa, jos vain mahdollista. 
   2430            </summary> 
   2431            <param name="game">The game.</param> 
   2432        </member> 
   2433        <member name="M:Jypeli.DataStorage.Dispose"> 
   2434            <summary> 
   2435            Vapauttaa resurssit, kun olio tuhotaan. 
   2436            </summary> 
   2437        </member> 
   2438        <member name="M:Jypeli.DataStorage.OpenFile(System.String,System.IO.FileMode)"> 
   2439            <summary> 
   2440            Avaa tiedoston. 
   2441            </summary> 
   2442            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   2443            <param name="filemode"> 
   2444            Tila, jossa tiedosto avataan (luku, kirjoitus). Ks. <c>FileMode</c> 
   2445            </param> 
   2446            <returns>Virta tiedostoon</returns> 
   2447        </member> 
   2448        <member name="M:Jypeli.DataStorage.CloseFile(System.IO.Stream)"> 
   2449            <summary> 
   2450            Sulkee tiedoston 
   2451            </summary> 
   2452            <param name="s">Virta tiedostoon.</param> 
   2453        </member> 
   2454        <member name="M:Jypeli.DataStorage.LoadData(System.String,System.Type)"> 
   2455            <summary> 
   2456            Lataa olion tiedostosta. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
   2457            </summary> 
   2458            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   2459            <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
   2460            <returns>Ladattu olio</returns> 
   2461        </member> 
   2462        <member name="M:Jypeli.DataStorage.SaveData(System.String,System.Object,System.Type)"> 
   2463            <summary> 
   2464            Tallentaa olion tiedostoon. Tiedostoa ei tarvitse avata erikseen. 
   2465            </summary> 
   2466            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   2467            <param name="obj">Tallennettava olio.</param> 
   2468            <param name="objType">Olion tyyppi, esim. typeof(Double). </param> 
   2469        </member> 
   2470        <member name="M:Jypeli.DataStorage.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2471            <summary> 
   2472            PÀivittÀÀ varaston tilan. Kutsutaan peliluokasta. 
   2473            </summary> 
   2474            <param name="time">Peliaika.</param> 
   2475        </member> 
   2476        <member name="P:Jypeli.DataStorage.MediaSelection"> 
   2477            <summary> 
   2478            Xbox-mediavalintaikkuna nÀkyvissÀ/pois nÀkyvistÀ. 
   2479            Ikkunasta voi valita, tallennetaanko kovalevylle vai muistikortille. 
   2480            </summary> 
   2481            <value><c>true</c> if [media selection]; otherwise, <c>false</c>.</value> 
   2482        </member> 
   2483        <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon"> 
   2484            <summary> 
   2485            Ase. Voi olla joko lÀhitaistelu- tai ampuma-ase. 
   2486            </summary> 
   2487        </member> 
   2488        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.None"> 
   2489            <summary> 
   2490            Ei asetta. 
   2491            </summary> 
   2492        </member> 
   2493        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.joint"> 
   2494            <summary> 
   2495            Fysiikkamoottorin nivel, jolla ase on kiinnitetty omistajaansa. 
   2496            </summary> 
   2497        </member> 
   2498        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingType"> 
   2499            <summary> 
   2500            Aktiivisen ÀÀnen tyyppi. 
   2501            </summary> 
   2502        </member> 
   2503        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlaying"> 
   2504            <summary> 
   2505            Aktiivisen ÀÀnen instanssi. 
   2506            </summary> 
   2507        </member> 
   2508        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.soundPlayingTime"> 
   2509            <summary> 
   2510            Aktiivisen ÀÀnen aikaindeksi. 
   2511            </summary> 
   2512        </member> 
   2513        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.SetOwner(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Level)"> 
   2514            <summary> 
   2515            Asettaa aseelle uuden omistajan. 
   2516            Ase kulkee automaattisesti omistajansa mukana. 
   2517            </summary> 
   2518            <param name="owner">Uusi omistaja.</param> 
   2519            <param name="level">KenttÀ.</param> 
   2520        </member> 
   2521        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnEquipping"> 
   2522            <summary> 
   2523            Kutsutaan, kun ase otetaan kÀyttöön. 
   2524            </summary> 
   2525        </member> 
   2526        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUnequipping"> 
   2527            <summary> 
   2528            Kutsutaan, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
   2529            </summary> 
   2530        </member> 
   2531        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor(System.String,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2532            <summary> 
   2533            Alustaa uuden aseen. 
   2534            </summary> 
   2535            <param name="name">Nimi.</param> 
   2536            <param name="width">Leveys.</param> 
   2537            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2538            <param name="mass">Massa.</param> 
   2539        </member> 
   2540        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.#ctor"> 
   2541            <summary> 
   2542            Alustaa uuden aseen oletusarvoilla. 
   2543            </summary> 
   2544        </member> 
   2545        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Use"> 
   2546            <summary> 
   2547            KÀyttÀÀ asetta riippumatta sen tyypistÀ. 
   2548            </summary> 
   2549            <returns>Ammus, jos sellainen syntyy. Muuten null.</returns> 
   2550        </member> 
   2551        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Activate"> 
   2552            <summary> 
   2553            Aktivoi aseen inventaariosta. 
   2554            </summary> 
   2555            <returns> 
   2556            Palauttaa true, jos esine kÀytettiin loppuun (tuhoutui), muuten palauttaa false. 
   2557            </returns> 
   2558        </member> 
   2559        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.DeActivate"> 
   2560            <summary> 
   2561            Poistaa aseen kÀytöstÀ inventaariosta. 
   2562            </summary> 
   2563        </member> 
   2564        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Equip"> 
   2565            <summary> 
   2566            Ottaa aseen kÀyttöön. 
   2567            Ei vaikutusta, jos omistajaa ei ole asetettu. 
   2568            </summary> 
   2569            <returns>Otettiinko ase kÀyttöön</returns> 
   2570        </member> 
   2571        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.EquipTo(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   2572            <summary> 
   2573            Asettaa aseelle omistajan ja ottaa sen kÀyttöön. 
   2574            </summary> 
   2575            <param name="newOwner">Uusi omistaja.</param> 
   2576        </member> 
   2577        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.Unequip"> 
   2578            <summary> 
   2579            Poistaa aseen kÀytöstÀ ja piilottaa sen nÀkyviltÀ. 
   2580            </summary> 
   2581        </member> 
   2582        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.RemoveFromOwner"> 
   2583            <summary> 
   2584            Poistaa aseen omistajaltaan asettamatta uutta omistajaa. 
   2585            </summary> 
   2586        </member> 
   2587        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.killSound"> 
   2588            <summary> 
   2589            Katkaisee kaikkien ÀÀnien soiton. 
   2590            </summary> 
   2591        </member> 
   2592        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.playSound(Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType)"> 
   2593            <summary> 
   2594            Soittaa halutuntyyppisen ÀÀniefektin. 
   2595            </summary> 
   2596            <param name="sound">ÄÀniefektin tyyppi.</param> 
   2597        </member> 
   2598        <member name="M:Jypeli.Assets.Weapon.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   2599            <summary> 
   2600            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
   2601            </summary> 
   2602            <param name="gameTime">Peliaika</param> 
   2603        </member> 
   2604        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Attacking"> 
   2605            <summary> 
   2606            KÀytetÀÀnkö asetta tÀllÀ hetkellÀ. 
   2607            </summary> 
   2608        </member> 
   2609        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Owner"> 
   2610            <summary> 
   2611            Aseen omistaja. 
   2612            Null, jos ase ei ole kenenkÀÀn kÀytössÀ. 
   2613            </summary> 
   2614        </member> 
   2615        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.FireRate"> 
   2616            <summary> 
   2617            Tulinopeus laukauksina/lyönteinÀ tms. sekunnissa. 
   2618            MitÀ suurempi arvo, sitÀ nopeampi ase on. 
   2619            </summary> 
   2620        </member> 
   2621        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CanUse"> 
   2622            <summary> 
   2623            Voiko asetta kÀyttÀÀ. 
   2624            Ottaa huomioon tulinopeuden, ammukset jne. 
   2625            Aseen tulee olla nÀkyvissÀ, ettÀ sitÀ voi kÀyttÀÀ. 
   2626            </summary> 
   2627        </member> 
   2628        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundIdle"> 
   2629            <summary> 
   2630            "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
   2631            valomiekan humina. 
   2632            </summary> 
   2633        </member> 
   2634        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.SoundAttack"> 
   2635            <summary> 
   2636            HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
   2637            </summary> 
   2638        </member> 
   2639        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Anchor"> 
   2640            <summary> 
   2641            Koordinaatti, johon ase on sidottu. Suhteessa maailmaan, ei omistajaan. 
   2642            </summary> 
   2643        </member> 
   2644        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.AnchorFollowsPosition"> 
   2645            <summary> 
   2646            Jos <c>true</c>, <c>Anchor</c> on aina sama kuin <c>Position</c>. 
   2647            Oletuksena <c>true</c>. 
   2648            </summary> 
   2649        </member> 
   2650        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Powered"> 
   2651            <summary> 
   2652            Onko aseen voima sÀÀdettÀvissÀ. 
   2653            </summary> 
   2654            <value><c>true</c> jos sÀÀdettÀvissÀ, <c>false</c> jos vakio.</value> 
   2655        </member> 
   2656        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.Power"> 
   2657            <summary> 
   2658            Aseen voima. 
   2659            </summary> 
   2660        </member> 
   2661        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.CooldownTime"> 
   2662            <summary> 
   2663            JÀÀhtymisaika, eli kuinka kauan kestÀÀ, ettÀ seuraava hyökkÀys on tehtÀvissÀ. 
   2664            Vaikuttava ominaisuus: <c>FireRate</c> 
   2665            </summary> 
   2666        </member> 
   2667        <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Equipping"> 
   2668            <summary> 
   2669            Tapahtuu, kun ase otetaan kÀyttöön. 
   2670            </summary> 
   2671        </member> 
   2672        <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Unequipping"> 
   2673            <summary> 
   2674            Tapahtuu, kun ase poistetaan kÀytöstÀ. 
   2675            </summary> 
   2676        </member> 
   2677        <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType"> 
   2678            <summary> 
   2679            ÄÀniefektin tyyppi 
   2680            </summary> 
   2681        </member> 
   2682        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.None"> 
   2683            <summary> 
   2684            Ei ÀÀntÀ 
   2685            </summary> 
   2686        </member> 
   2687        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Idle"> 
   2688            <summary> 
   2689            "TyhjÀkÀyntiÀÀni", esim. moottorisahan kÀyntiÀÀni tai 
   2690            valomiekan humina. 
   2691            </summary> 
   2692        </member> 
   2693        <member name="F:Jypeli.Assets.Weapon.SoundEffectType.Attack"> 
   2694            <summary> 
   2695            HyökkÀysÀÀni (pistoolin pamaus, miekan sivallus jne.) 
   2696            </summary> 
   2697        </member> 
   2698        <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon.WeaponHandler"> 
   2699            <summary> 
   2700            Malli kaikille asetapahtumien kÀsittelijöille. 
   2701            </summary> 
   2702        </member> 
   2703        <member name="T:Jypeli.Assets.BilliardsBall"> 
   2704            <summary> 
   2705            Biljardipallo. 
   2706            </summary> 
   2707        </member> 
   2708        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.MovementThreshold"> 
   2709            <summary> 
   2710            PÀivitysten lukumÀÀrÀ, joina pallon on oltava paikallaan, jotta se lasketaan pysÀhtyneeksi. 
   2711            </summary> 
   2712        </member> 
   2713        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.GlobalRadius"> 
   2714            <summary> 
   2715            Kaikkien pallojen sÀde. 
   2716            </summary> 
   2717        </member> 
   2718        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.GlobalMass"> 
   2719            <summary> 
   2720            Kaikkien pallojen massa. 
   2721            </summary> 
   2722        </member> 
   2723        <member name="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.GlobalShape"> 
   2724            <summary> 
   2725            Kaikkien pallojen muoto. 
   2726            </summary> 
   2727        </member> 
   2728        <member name="M:Jypeli.Assets.BilliardsBall.#ctor(Jypeli.Player,System.Int32)"> 
   2729            <summary> 
   2730            Alustaa uuden biljardipallon. 
   2731            </summary> 
   2732            <param name="player">Pelaaja, joka omistaa pallon.</param> 
   2733            <param name="number">Pallon numero.</param> 
   2734        </member> 
   2735        <member name="M:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Pocket"> 
   2736            <summary> 
   2737            Merkitsee pallon pussitetuksi. 
   2738            </summary> 
   2739        </member> 
   2740        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Owner"> 
   2741            <summary> 
   2742            Pallon omistaja. 
   2743            </summary> 
   2744            <value>Pelaaja, joka omistaa pallon.</value> 
   2745        </member> 
   2746        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Number"> 
   2747            <summary> 
   2748            Pallon numero. 
   2749            </summary> 
   2750            <value>Pallon numero.</value> 
   2751        </member> 
   2752        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Pocketed"> 
   2753            <summary> 
   2754            Onko pallo pussissa. Arvon asettamalla pallo hÀviÀÀ pöydÀltÀ ja se merkitÀÀn pussitetuksi. 
   2755            </summary> 
   2756            <value><c>true</c> jos pussissa, muuten <c>false</c>.</value> 
   2757        </member> 
   2758        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Moving"> 
   2759            <summary> 
   2760            Liikkuuko pallo. Ks. <see cref="F:Jypeli.Assets.BilliardsBall.MovementThreshold">LiikeKynnys</see>. 
   2761            </summary> 
   2762            <value><c>true</c> if liikkuu; otherwise, <c>false</c>.</value> 
   2763        </member> 
   2764        <member name="P:Jypeli.Assets.BilliardsBall.Position"> 
   2765            <summary> 
   2766            Pallon paikka. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
   2767            Asetettaessa pysÀyttÀÀ pallon sekÀ mahdollisesti poistaa pussista. 
   2768            </summary> 
   2769            <value></value> 
  42822770        </member> 
  42832771        <member name="T:Jypeli.RealTimeGame"> 
   
  46663154            </summary> 
  46673155        </member> 
  4668         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.#ctor"> 
  4669             <summary> 
  4670             Alustaa uuden fysiikkapelin. 
  4671             </summary> 
  4672         </member> 
  4673         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.Initialize"> 
  4674             <summary> 
  4675             Pelin alustus. 
  4676             Ajetaan kun rakentaja on suoritettu ja GraphicsDevice tehty, mutta ennen LoadContentia. 
  4677             </summary> 
  4678         </member> 
  4679         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddFriction"> 
  4680             <summary> 
  4681             LisÀÀ ylhÀÀltÀpÀin kuvattuun peliin kitkan. 
  4682             </summary> 
  4683         </member> 
  4684         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddLogic(Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic)"> 
  4685             <summary> 
  4686             LisÀÀ fysiikkalogiikan. 
  4687             Fysiikkalogiikat ovat painovoiman kaltaisia lainalaisuuksia, jotka pÀtevÀt kaikille 
  4688             fysiikkaolioille (poikkeuksena sellaiset, joilta Body.IgnoresPhysicsLogics on 
  4689             asetettu pÀÀlle). 
  4690             </summary> 
  4691             <param name="pl">The pl.</param> 
  4692         </member> 
  4693         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.ClearAll"> 
  4694             <summary> 
  4695             Nollaa kaiken (kontrollit, nÀyttöobjektit, ajastimet ja fysiikkamoottorin). 
  4696             </summary> 
  4697         </member> 
  4698         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.ClearPhysics"> 
  4699             <summary> 
  4700             Nollaa fysiikkamoottorin. 
  4701             </summary> 
  4702         </member> 
  4703         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.FindObject(Physics2DDotNet.Body)"> 
  4704             <summary> 
  4705             Finds the specified object by body. 
  4706             </summary> 
  4707             <param name="body">Body of the object.</param> 
  4708             <returns>The object, or null if not found.</returns> 
  4709         </member> 
  4710         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  4711             <summary> 
  4712             Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
  4713             toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  4714             </summary> 
  4715             <param name="time"></param> 
  4716         </member> 
  4717         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.OnCollision(System.Object,Physics2DDotNet.CollisionEventArgs)"> 
  4718             <summary> 
  4719             Executes when a collision happens, identifies the colliding bodies 
  4720             and calls their <see cref="M:Jypeli.PhysicsObject.OnCollision(Jypeli.PhysicsObject)"/> 
  4721             </summary> 
  4722             <param name="sender">The sender object.</param> 
  4723             <param name="e">The <see cref="T:Physics2DDotNet.CollisionEventArgs"/> instance containing the event data.</param> 
  4724         </member> 
  4725         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler)"> 
  4726             <summary> 
  4727             MÀÀrittÀÀ metodin, jota kutsutaan kun 
  4728             olio <code>o</code> törmÀÀ johonkin. 
  4729             </summary> 
  4730             <param name="o">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  4731             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen.</param> 
  4732         </member> 
  4733         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddCollisionHandler(Jypeli.IGameObjects,Jypeli.CollisionHandler)"> 
  4734             <summary> 
  4735             LisÀÀ törmÀyksenkÀsittelyn kaikille kokoelman <code>objs</code> olioille. 
  4736             </summary> 
  4737         </member> 
  4738         <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddPhysicsToggleKey(System.Object[])"> 
  4739             <summary> 
  4740             LisÀÀ nÀppÀimen, jolla voi kytkeÀ fysiikan pÀÀlle tai pois pÀÀltÀ. 
  4741             </summary> 
  4742             <param name="keysOrButtons">NÀppÀimet tai napit.</param> 
  4743         </member> 
  4744         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.PhysicsEnabled"> 
  4745             <summary> 
  4746             Onko fysiikan laskenta kÀytössÀ vai ei. 
  4747             </summary> 
  4748         </member> 
  4749         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.TopDownGravity"> 
  4750             <summary> 
  4751             YlhÀÀltÀpÀin kuvatun pelin (esim. biljardi) painovoima. 
  4752             </summary> 
  4753         </member> 
  4754         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.Gravity"> 
  4755             <summary> 
  4756             Painovoima. Voimavektori, joka vaikuttaa kaikkiin ei-staattisiin kappaleisiin. 
  4757             </summary> 
  4758         </member> 
  4759         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.KineticFriction"> 
  4760             <summary> 
  4761             Liikekitka pinnalla. 
  4762             </summary> 
  4763         </member> 
  4764         <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.Level"> 
  4765             <summary> 
  4766             Aktiivinen kenttÀ. 
  4767             </summary> 
  4768         </member> 
  4769         <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable"> 
  4770             <summary> 
  4771             Valmis biljardipöytÀ. 
  4772             </summary> 
  4773         </member> 
  4774         <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.StopMax"> 
  4775             <summary> 
  4776             Kuinka monta pÀivitystÀ maksimissaan pallojen tÀytyy olla liikkumatta 
  4777             ennen kuin pelaajalle annetaan lyöntivuoro 
  4778             </summary> 
  4779         </member> 
  4780         <member name="F:Jypeli.Assets.PoolTable.BorderWidth"> 
  4781             <summary> 
  4782             PöydÀn reunan leveys pikseleissÀ 
  4783             </summary> 
  4784         </member> 
  4785         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnBallHitOutside(Jypeli.GameObjectEventArgs)"> 
  4786             <summary> 
  4787             Kutsutaan, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
  4788             </summary> 
  4789             <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
  4790         </member> 
  4791         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementBegins(System.EventArgs)"> 
  4792             <summary> 
  4793             Kutsutaan, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
  4794             </summary> 
  4795             <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
  4796         </member> 
  4797         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.OnMovementEnds(System.EventArgs)"> 
  4798             <summary> 
  4799             Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
  4800             </summary> 
  4801             <param name="e">Tapahtumadata.</param> 
  4802         </member> 
  4803         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.#ctor(Jypeli.Level,AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  4804             <summary> 
  4805             Alustaa biljardipöydÀn. 
  4806             </summary> 
  4807             <param name="level">Taso, jolle pöytÀ halutaan.</param> 
  4808             <param name="position">Paikkakoordinaatit tasolla.</param> 
  4809             <param name="size">PöydÀn koko.</param> 
  4810         </member> 
  4811         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  4812             <summary> 
  4813             Kutsutaan, kun halutaan pÀivittÀÀ pöydÀn tapahtumia. 
  4814             </summary> 
  4815             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  4816         </member> 
  4817         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"> 
  4818             <summary> 
  4819             RÀjÀyttÀÀ pöydÀn. 
  4820             </summary> 
  4821         </member> 
  4822         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.SetTextures(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  4823             <summary> 
  4824             Asettaa pöydÀlle tekstuurit. 
  4825             </summary> 
  4826             <param name="bordertex">Reunan tekstuuri.</param> 
  4827             <param name="pockettex">Pussien tekstuuri.</param> 
  4828         </member> 
  4829         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.AddPocketHandler(Jypeli.PhysicsGame,Jypeli.CollisionHandler)"> 
  4830             <summary> 
  4831             LisÀÀ tapahtumankÀsittelijÀn (metodi) joka suoritetaan, kun pallo lyödÀÀn pussiin. 
  4832             </summary> 
  4833             <param name="game">Peli (yleensÀ this).</param> 
  4834             <param name="handler">TapahtumankÀsittelijÀ.</param> 
  4835         </member> 
  4836         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.InitBalls(Jypeli.Player,Jypeli.Player)"> 
  4837             <summary> 
  4838             LisÀÀ pöydÀlle kiven (pallo 0) ja pallot 1-15 "8-pallo"-pelityylin mukaisena pakkana. 
  4839             </summary> 
  4840             <param name="p1">EnsimmÀinen pelaaja.</param> 
  4841             <param name="p2">Toinen pelaaja.</param> 
  4842         </member> 
  4843         <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Balls"> 
  4844             <summary> 
  4845             Biljardipallot. 
  4846             </summary> 
  4847             <value>Biljardipallot.</value> 
  4848         </member> 
  4849         <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.Exploded"> 
  4850             <summary> 
  4851             Onko pöytÀ rÀjÀytetty (ks. <see cref="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Explode"/>) 
  4852             </summary> 
  4853             <value><c>true</c> jos pöytÀ on rÀjÀytetty, muuten <c>false</c>.</value> 
  4854         </member> 
  4855         <member name="P:Jypeli.Assets.PoolTable.BallsMoving"> 
  4856             <summary> 
  4857             Onko lyönti kesken, ts. onko pöydÀllÀ vielÀ liikkuvia palloja. 
  4858             </summary> 
  4859             <value><c>true</c> jos kesken, muuten <c>false</c>.</value> 
  4860         </member> 
  4861         <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.BallHitOutside"> 
  4862             <summary> 
  4863             Tapahtuu, kun pallo lyödÀÀn pöydÀn ulkopuolelle. 
  4864             </summary> 
  4865         </member> 
  4866         <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementBegins"> 
  4867             <summary> 
  4868             Tapahtuu, kun ensimmÀinen pallo pöydÀllÀ aloittaa liikkeensÀ. 
  4869             </summary> 
  4870         </member> 
  4871         <member name="E:Jypeli.Assets.PoolTable.MovementEnds"> 
  4872             <summary> 
  4873             Tapahtuu, kun viimeinen pallo pöydÀllÀ lopettaa liikkeensÀ. 
  4874             </summary> 
  4875         </member> 
  4876         <member name="T:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket"> 
  4877             <summary> 
  4878             BiljardipöydÀn pussi. 
  4879             </summary> 
  4880         </member> 
  4881         <member name="M:Jypeli.Assets.PoolTable.Pocket.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
  4882             <summary> 
  4883             Pussin rakentaja. 
  4884             </summary> 
  4885             <param name="position">Paikkakoordinaatit.</param> 
  4886             <param name="radius">Pussin sÀde.</param> 
  4887         </member> 
  4888         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay"> 
  4889             <summary> 
  4890             Luokka nÀyttÀÀ viestejÀ ruudulla. ViestejÀ voi lisÀtÀ add-metodilla. 
  4891             property MessageTimeInSeconds kertoo kuinka pitkÀÀn viesti nÀkyy ennen kuin se hÀviÀÀ. 
  4892             </summary> 
  4893             <example> 
  4894             MessageDisplay viestit = new MessageDisplay(this); 
  4895             this.Add(viestit); 
  4896             viestit.Add("Peli alkoi"); 
  4897             </example> 
  4898         </member> 
  4899         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  4900             <summary> 
  4901             Luo uuden viestinÀytön. 
  4902             </summary> 
  4903             <param name="game">Peli, yleensÀ this.</param> 
  4904         </member> 
  4905         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor(Jypeli.RealTimeGame,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  4906             <summary> 
  4907             Luo uuden viestinÀytön. 
  4908             </summary> 
  4909             <param name="game">Peli, yleensÀ this.</param> 
  4910             <param name="font">Fontti.</param> 
  4911         </member> 
  4912         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  4913             <summary> 
  4914             Kutsutaan pÀivityksen yhteydessÀ. 
  4915             </summary> 
  4916         </member> 
  4917         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.OnDraw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing,Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  4918             <summary> 
  4919             PiirtÀÀ viestinÀytön. 
  4920             </summary> 
  4921             <param name="view">NÀkymÀ.</param> 
  4922             <param name="drawing">Piirrosalusta.</param> 
  4923             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  4924         </member> 
  4925         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
  4926             <summary> 
  4927             LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
  4928             </summary> 
  4929         </member> 
  4930         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Clear"> 
  4931             <summary> 
  4932             Poistaa kaikki lisÀtyt viestit. 
  4933             </summary> 
  4934         </member> 
  4935         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MaxMessageCount"> 
  4936             <summary> 
  4937             Kuinka monta viestiÀ kerrallaan nÀytetÀÀn. 
  4938             </summary> 
  4939         </member> 
  4940         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MessageTimeInSeconds"> 
  4941             <summary> 
  4942             Kuinka pitkÀÀn yksi viesti nÀkyy. 
  4943             </summary> 
  4944         </member> 
  4945         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.#ctor(System.String)"> 
  4946             <summary> 
  4947             Luo uuden viestin. 
  4948             </summary> 
  4949             <param name="text">Viestin teksti.</param> 
  4950         </member> 
  4951         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.Text"> 
  4952             <summary> 
  4953             Viestin teksti. 
  4954             </summary> 
  4955         </member> 
  4956         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Message.SecondsWhenAdded"> 
  4957             <summary> 
  4958             Kuinka monta sekuntia on kulunut edellisen viestin lisÀÀmisestÀ. 
  4959             </summary> 
  4960         </member> 
  4961         <member name="T:Jypeli.Triangle"> 
  4962             <summary> 
  4963             Muotojen mÀÀrityksessÀ kÀytettÀvÀ kolmio. 
  4964             </summary>