Changeset 4410


Ignore:
Timestamp:
2013-07-03 14:58:30 (10 years ago)
Author:
emkempas
Message:

Talletus.

Location:
2013/27/Emil-AleksiK/dp1/dp1
Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/27/Emil-AleksiK/dp1/dp1/dp1/dp1.cs

  r4376 r4410  
  1010{ 
  1111    PhysicsObject dp; 
   12    DoubleMeter elamaLaskuri; 
   13    AssaultRifle pistooli; 
  1214    public override void Begin() 
  1315    { 
  14         dp = new PhysicsObject(60,60,Shape.Circle); 
  15         Add(dp); 
   16        luo_kenttä(); 
   17        LuoElamaLaskuri(); 
  1618        Level.CreateBorders(0, false); 
  17         Camera.ZoomToLevel(); 
   19        Camera.Follow(dp); 
   20 
   21        pistooli = new AssaultRifle(30, 10); 
   22 
   23        //Ammusten määrä aluksi: 
   24        pistooli.Ammo.Value = 20; 
   25 
   26        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   27        pistooli.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   28 
   29        dp.Add(pistooli); 
  1830 
  1931        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  2739        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, liiku, null, 0.0, -500.0); 
  2840        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, liiku, null, 0.0, 0.0); 
  29          
   41        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pistooli); 
  3042    } 
  3143 
  32     void liiku(double X,double Y) 
   44    void liiku(double X, double Y) 
  3345    { 
  34         dp.Velocity = new Vector(X,Y); 
   46        dp.Velocity = new Vector(X, Y); 
   47        dp.Angle = dp.Velocity.Angle; 
   48 
   49    } 
   50    void luo_kenttä() 
   51    { 
   52        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   53 
   54        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
   55        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoPelaaja); 
   56        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoSeinä); 
   57        ruudut.SetTileMethod(Color.Blue, LuoVihollinen); 
   58        ruudut.Execute(40, 40); 
   59    } 
   60    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   61    { 
   62        dp = new PhysicsObject(30, 30, Shape.Circle); 
   63        dp.Position = paikka; 
   64        dp.LinearDamping = 0.8; 
   65        dp.Restitution = 0; 
   66        dp.Color = Color.Red; 
   67        Add(dp); 
   68        AddCollisionHandler(dp, "vihollinen", rysähdys); 
   69        dp.CanRotate = false; 
   70 
   71    } 
   72    void LuoSeinä(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   73    { 
   74        PhysicsObject seinä = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   75        seinä.Position = paikka; 
   76        seinä.Color = Color.Black; 
   77        seinä.Tag = "seinä"; 
   78        Add(seinä); 
   79    } 
   80    void LuoVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   81    { 
   82        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(leveys / 1.3, korkeus / 1.3); 
   83        vihollinen.Position = paikka; 
   84        vihollinen.Shape = Shape.Circle; 
   85        vihollinen.Color = Color.Blue; 
   86        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
   87        //vihollinen.Size = new Vector(30, 30); 
   88        hippa(vihollinen, 0); 
   89        AddCollisionHandler(vihollinen, delegate(PhysicsObject obj, PhysicsObject toin) { hippa(vihollinen, 0); }); 
   90        Add(vihollinen); 
   91    } 
   92 
   93    void hippa(PhysicsObject vihollinen, int kertaa) 
   94    { 
   95        if (kertaa > 50) return; 
   96        Vector[] vectorit = { new Vector(vihollinen.X, vihollinen.Y + 40), new Vector(vihollinen.X, vihollinen.Y - 40), new Vector(vihollinen.X + 40, vihollinen.Y), new Vector(vihollinen.X - 40, vihollinen.Y) }; 
   97        Vector suunta = RandomGen.SelectOne<Vector>(vectorit); 
   98        if (GetObjectAt(suunta, "seinä", 10) == null) 
   99        { 
   100            vihollinen.MoveTo(suunta, 100, delegate { hippa(vihollinen, 0); }); 
   101            return; 
   102        } 
   103        else hippa(vihollinen, ++kertaa); 
   104        //Vector alaPuoli = new Vector(vihollinen.X, vihollinen.Y - 40); 
   105        //if (GetObjectAt(alaPuoli, "seinä", 5) == null) 
   106        //{ 
   107        //    vihollinen.MoveTo(alaPuoli, 100, delegate { hippa(vihollinen); }); 
   108        //    return; 
   109        //} 
   110        //Vector oikea = new Vector(vihollinen.X + 40, vihollinen.Y); 
   111        //if (GetObjectAt(oikea, "seinä", 5) == null) 
   112        //{ 
   113        //    vihollinen.MoveTo(oikea, 100, delegate { hippa(vihollinen); }); 
   114        //    return; 
   115        //} 
   116        //Vector vasen = new Vector(vihollinen.X - 40, vihollinen.Y); 
   117        //if (GetObjectAt(vasen, "seinä", 5) == null) 
   118        //{ 
   119        //    vihollinen.MoveTo(vasen, 100, delegate { hippa(vihollinen); }); 
   120        //    return; 
   121        //} 
   122 
   123    } 
   124    void LuoElamaLaskuri() 
   125    { 
   126        elamaLaskuri = new DoubleMeter(100); 
   127        elamaLaskuri.MaxValue = 100; 
   128        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   129 
   130        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   131        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   132        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   133        elamaPalkki.BindTo(elamaLaskuri); 
   134        Add(elamaPalkki); 
   135    } 
   136    void ElamaLoppui() 
   137    { 
   138        MessageDisplay.Add("Elämät loppuivat, voi voi."); 
   139    } 
   140    void rysähdys(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihollinen) 
   141    { 
   142        elamaLaskuri.Value -= 20; 
   143    } 
   144    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   145    { 
   146        ammus.Destroy(); 
   147 
   148    } 
   149    void AmmuAseella(AssaultRifle pistooli) 
   150    { 
   151        PhysicsObject ammus = pistooli.Shoot(); 
   152 
   153        if (ammus != null) 
   154        { 
   155            //ammus.Size *= 3; 
   156            //ammus.Image = ... 
   157            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   158        } 
   159 
  35160 
  36161    } 
 • 2013/27/Emil-AleksiK/dp1/dp1/dp1Content/dp1Content.contentproj

  r4376 r4410  
  4545    <Reference Include="AnimationExtension" /> 
  4646  </ItemGroup> 
   47  <ItemGroup> 
   48    <Compile Include="kentta1.png"> 
   49      <Name>kentta1</Name> 
   50      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   51      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   52    </Compile> 
   53  </ItemGroup> 
  4754  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  4855  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.