Ignore:
Timestamp:
2013-07-02 15:04:24 (10 years ago)
Author:
vilmikvi
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/27/ViljamiV/kill_everypody_GAME/kill_everypody_GAME/kill_everypody_GAME/kill_everypody_GAME.cs

  r4344 r4374  
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1616 
  17     Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  18     Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   17    Image[] seisomisanimaatio = LoadImages("Trollface"); 
   18    Image[] kävelykuvat = LoadImages("Trollface","Trollface2"); 
   19    Image[] hyokkausanimaatio = LoadImages("Trollfaceampuu"); 
  1920 
  20     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   21    Image esKuva = LoadImage("es"); 
   22    Image ammusKuva = LoadImage("Panos"); 
   23    Timer lataaEnergiaaAjastin = new Timer(); 
   24    DoubleMeter energia; 
   25    DoubleMeter elamat; 
   26 
   27    SoundEffect laaserAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2128 
  2229    public override void Begin() 
  2330    { 
  2431        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   32         
  2533 
  2634        LuoKentta(); 
  2735        LisaaNappaimet(); 
   36 
   37        LisaaEnergiaPalkki(); 
   38        LisaaElamaPalkki(); 
   39 
   40        lataaEnergiaaAjastin.Interval = 0.9; 
   41        lataaEnergiaaAjastin.Timeout += delegate { energia.Value += 1; }; 
   42        lataaEnergiaaAjastin.Start(); 
  2843 
  2944        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  3247    } 
  3348 
   49    void LisaaEnergiaPalkki() 
   50    { 
   51        energia = new DoubleMeter(100, 0, 100); 
   52 
   53        ProgressBar energiaPalkki = new ProgressBar(200, 35); 
   54        energiaPalkki.Position = new Vector(Screen.Right - 150, Screen.Top - 50); 
   55        energiaPalkki.Color = Color.Blue; 
   56        energiaPalkki.BarColor = Color.Violet; 
   57        energiaPalkki.BindTo(energia); 
   58        Add(energiaPalkki); 
   59     
   60    } 
   61    void LisaaElamaPalkki() 
   62    { 
   63        elamat = new DoubleMeter(10, 0, 10); 
   64 
   65        ProgressBar ElamaPalkki = new ProgressBar(200, 35); 
   66        ElamaPalkki.Position = new Vector(Screen.Right - 150, Screen.Top - 10); 
   67        ElamaPalkki.Color = Color.Blue; 
   68        ElamaPalkki.BarColor = Color.Red; 
   69        ElamaPalkki.BindTo(elamat); 
   70        Add(ElamaPalkki); 
   71    } 
  3472    void LuoKentta() 
  3573    { 
   74         
  3675        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  3776        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   
  4079        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4180        Level.CreateBorders(); 
  42         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   81        Level.Background.Image = LoadImage("Tausta2"); 
   82        Level.Background.FitToLevel(); 
  4383    } 
  4484 
   
  5696        tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  5797        tahti.Position = paikka; 
  58         tahti.Image = tahtiKuva; 
  59         tahti.Tag = "tahti"; 
   98        tahti.Image = esKuva; 
   99        tahti.Tag = "es"; 
  60100        Add(tahti); 
  61101    } 
   
  66106        pelaaja1.Position = paikka; 
  67107        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  68         pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  69         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   108        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(kävelykuvat); 
   109        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(seisomisanimaatio); 
   110        AddCollisionHandler(pelaaja1, "es", TormaaTahteen); 
   111         
   112 
   113        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen 
   114        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   115 
   116        //Ammusten määrä aluksi: 
   117        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 5000; 
   118        pelaaja1.Weapon.FireRate = 5000; 
   119        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false; 
   120        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   121        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   122 
  70123        Add(pelaaja1); 
  71124    } 
  72125 
   126 
   127    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   128    { 
   129        ammus.Destroy(); 
   130    } 
   131 
   132 
   133    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   134    { 
   135        if (energia.Value < 1) return; 
   136        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   137        pelaaja1.PlayAnimation(new Animation(hyokkausanimaatio)); 
   138        energia.Value--; 
   139 
   140        if (ammus != null) 
   141        { 
   142            ammus.Width *= 2; 
   143            ammus.Image = ammusKuva; 
   144            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5.0) 
   145        } 
   146         
   147    } 
   148 
   149 
   150 
  73151    void LisaaNappaimet() 
  74152    { 
   153        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
  75154        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  76155        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  101180    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  102181    { 
  103         maaliAani.Play(); 
  104         MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   182        MessageDisplay.Add("Keräsit es energia juoman!"); 
  105183        tahti.Destroy(); 
  106184    } 
   185 
   186 
   187 
   188 
   189 
   190 
   191 
  107192} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.