Changeset 4367 for 2013/26


Ignore:
Timestamp:
2013-07-02 15:00:59 (10 years ago)
Author:
wiaukota
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/WilleK
Files:
4 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/WilleK/Ensimmäinen Peli/Ensimmäinen Peli/Ensimmäinen Peli/Ensimmäinen_Peli.cs

  r4315 r4367  
  3838    int kenttaNro = 1; 
  3939 
   40    bool raahaus = false; 
   41 
  4042    public override void Begin() 
  4143    { 
  42         SeuraavaKentta(); 
   44        IsMouseVisible = true; 
   45        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Lopeta"); 
   46        alkuValikko.AddItemHandler(0, SeuraavaKentta); 
   47        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   48        Add(alkuValikko); 
  4349    } 
  4450 
   
  99105        { 
  100106            LuoKentta("kentta8"); 
   107            MediaPlayer.Play("GroundTheme"); 
   108        } 
   109 
   110        else if (kenttaNro == 9) 
   111        { 
   112            LuoKentta("kentta9"); 
  101113            MediaPlayer.Play("GroundTheme"); 
  102114        } 
   
  333345    void LisaaNappaimet() 
  334346    { 
  335         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  336         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   347        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä Ohjeet"); 
   348        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta Peli"); 
  337349        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, SeuraavaKentta, "Pelaa Uudestaan"); 
   350        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, delegate { TormaaPalikkaan(null, null); }, null); 
  338351 
  339352        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus, -1); 
   
  342355        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Lyo, "Pelaaja Lyö", pelaaja1); 
  343356 
  344         //Mouse.ListenMovement(0.1, Liikuta, null, pelaaja1); 
  345  
  346         ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  347  
  348         ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus, 1); 
  349         ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus, -1); 
   357        Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleLiiketta, null, pelaaja1); 
   358        Mouse.ListenOn(pelaaja1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate { raahaus = true; pelaaja1.IgnoresGravity = true; }, null); 
   359        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, delegate { raahaus = false; pelaaja1.IgnoresGravity = false; }, null); 
   360 
   361        //ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   362        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus, -1); 
   363        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus, 1); 
  350364        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   365        ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, Lyo, "Pelaaja Lyo", pelaaja1); 
   366        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, delegate { TormaaPalikkaan(null, null); }, null); 
   367        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, SeuraavaKentta, "Pelaa Uudestaan"); 
   368        ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta Peli"); 
   369        ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä Ohjeet"); 
  351370 
  352371        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   372    } 
   373 
   374    void KuunteleLiiketta(AnalogState hiirenTila, PlatformCharacter pelaaja) 
   375    { 
   376        if (raahaus) 
   377        { 
   378            pelaaja.Position = Mouse.PositionOnWorld; 
   379        } 
  353380    } 
  354381 
   
  395422    { 
  396423        maaliAani.Play(); 
  397         palikka.Destroy(); 
  398         hyppyNopeus.Value += 200; 
  399         MessageDisplay.Add("Super Hyppy"); 
   424        if (palikka != null) 
   425        { 
   426            palikka.Destroy(); 
   427        } 
   428        hyppyNopeus.Value += 400; 
   429        nopeus.Value += 200; 
   430        MessageDisplay.Add("SuperVoimat!!!"); 
  400431        Timer.SingleShot(60, PalautaNopeus); 
  401432    } 
   
  404435    { 
  405436        hyppyNopeus.Value -= 100; 
   437        nopeus.Value -= 300; 
  406438    } 
  407439} 
 • 2013/26/WilleK/Ensimmäinen Peli/Ensimmäinen Peli/Ensimmäinen PeliContent/Ensimmäinen PeliContent.contentproj

  r4315 r4367  
  209209    </Compile> 
  210210  </ItemGroup> 
   211  <ItemGroup> 
   212    <Compile Include="kentta9.png"> 
   213      <Name>kentta9</Name> 
   214      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   215      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   216    </Compile> 
   217  </ItemGroup> 
  211218  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  212219  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/26/WilleK/RPG2/RPG2/RPG2/RPG2.cs

  r4342 r4367  
  1414    IntMeter tähtilaskuri; 
  1515 
   16 
  1617    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1718    PlatformCharacter pelaaja2; 
   
  2526    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2627 
  27     int kenttaNro = 1; 
   28    int kenttaNro = 3; 
  2829 
  2930    public override void Begin() 
   
  3637        ClearAll(); 
  3738        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  38         tähtilaskuri = new IntMeter(0); 
  39  
  40         LuoKentta(); 
   39        tähtilaskuri = new IntMeter(0, 0, 0); 
   40 
   41        if (kenttaNro == 1) 
   42        { 
   43            LuoKentta("kentta1"); 
   44            tähtilaskuri.UpperLimit += delegate 
   45            { 
   46                    kenttaNro = 101; 
   47                    SeuraavaKentta(); 
   48                 
   49            }; 
   50        } 
   51 
   52        else if (kenttaNro == 101) 
   53        { 
   54            LuoKentta("bonus1"); 
   55        } 
   56 
   57        else if (kenttaNro == 2) 
   58        { 
   59            LuoKentta("kentta2"); 
   60        } 
   61 
   62        else if (kenttaNro == 3) 
   63        { 
   64            LuoKentta("kentta3"); 
   65        } 
   66 
   67 
   68        else Exit(); 
   69 
   70        Level.CreateBorders(); 
   71        Camera.Follow(pelaaja1); 
   72        //Camera.ZoomFactor = 4; 
   73        Camera.ZoomTo(new BoundingRectangle(Level.Left, Level.Top, Level.Height, Level.Height)); 
   74        Camera.StayInLevel = true; 
  4175        LisaaNappaimet(); 
  4276 
  43         Camera.Follow(pelaaja1); 
  44         Zoom(pelaaja1); 
  45  
  46         if (kenttaNro == 1) 
  47         { 
  48         } 
  49  
  50         else Exit(); 
  51     } 
  52  
  53     void LuoKentta() 
  54     { 
  55         ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   77        Label pisteNaytto = new Label(); 
   78        pisteNaytto.X = Screen.Right - 100; 
   79        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   80        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   81        pisteNaytto.Color = Color.Transparent; 
   82 
   83        pisteNaytto.BindTo(tähtilaskuri); 
   84        Add(pisteNaytto); 
   85    } 
   86 
   87    void LuoKentta(string kentta) 
   88    { 
   89 
   90        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset(kentta); 
  5691 
  5792        ruudut.SetTileMethod("4CFF00", LisaaPelaaja); 
   
  68103    { 
  69104        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään: 
  70         kenttaNro++; 
   105 
   106        if (kenttaNro == 101) 
   107        { 
   108            kenttaNro = 2; 
   109        } 
   110        else 
   111        { 
   112            kenttaNro++; 
   113        } 
  71114        SeuraavaKentta(); 
  72115    } 
   
  104147        tahti.Image = tahtiKuva; 
  105148        tahti.Tag = "tahti"; 
   149        tähtilaskuri.MaxValue++; 
  106150        Add(tahti); 
  107151    } 
 • 2013/26/WilleK/RPG2/RPG2/RPG2Content/RPG2Content.contentproj

  r4342 r4367  
  9797    </Compile> 
  9898  </ItemGroup> 
   99  <ItemGroup> 
   100    <Compile Include="kentta2.png"> 
   101      <Name>kentta2</Name> 
   102      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   103      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
   106  <ItemGroup> 
   107    <Compile Include="bonus1.png"> 
   108      <Name>bonus1</Name> 
   109      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   110      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112  </ItemGroup> 
   113  <ItemGroup> 
   114    <Compile Include="kentta3.png"> 
   115      <Name>kentta3</Name> 
   116      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   117      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   118    </Compile> 
   119  </ItemGroup> 
  99120  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  100121  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.