Changeset 4303


Ignore:
Timestamp:
2013-06-28 12:07:48 (10 years ago)
Author:
juiitamm
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/JuusoM/amnesia2d/amnesia2d
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/JuusoM/amnesia2d/amnesia2d/amnesia2d/amnesia2d.cs

  r4274 r4303  
  1717    Image Tiili = LoadImage("Tiili"); 
  1818    Image pelaajanKuva = LoadImage("HahmoV2"); 
  19     Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   19    Image tulitikkuKuva = LoadImage("tahti"); 
  2020    Image kalterit = LoadImage("Kalterit"); 
  2121    Image kivi = LoadImage("Kivi"); 
   
  3535    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  3636    
  37    //PhysicsObject tahti; 
  38  
  39     //IntMeter pisteet; 
   37    
  4038 
  4139    Light valo; 
   
  4543    public override void Begin() 
  4644    { 
   45        SetWindowSize(1024, 768, false); 
   46 
  4747       rajahdys = new ExplosionSystem(LoadImage("rajahdys"), pMaxMaara); 
  4848       rajahdys.MinLifetime = 0.2; 
   
  7676        LuoKentta(); 
  7777        LisaaNappaimet(); 
   78        LuoLaskuri(); 
  7879 
  7980        Camera.Follow(pelaaja1); 
  80         Camera.ZoomFactor = 2.2; 
   81        Camera.ZoomFactor = 1.7; 
  8182        Camera.StayInLevel = true; 
  8283 
   
  8889        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("Kartta3"); 
  8990        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaTaso); 
  90         kentta.SetTileMethod(Color.Gold, LisaaTahti); 
   91        kentta.SetTileMethod(Color.Gold, LisaaTulitikku); 
  9192        kentta.SetTileMethod(Color.Red, LisaaPelaaja); 
  9293        kentta.SetTileMethod(Color.Orange, LisaaKalteri); 
   
  176177            rajahdys3.AddEffect(kohde.Position.X, kohde.Position.Y, pMaxMaara); 
  177178        } 
   179        if (kohde.Tag.ToString() == "oviTag") 
   180        { 
   181            Exit(); 
   182        } 
  178183    } 
  179184 
   
  243248    } 
  244249 
  245     void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  246     { 
  247         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  248         tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  249         tahti.Position = paikka; 
  250         tahti.Image = tahtiKuva; 
  251         tahti.Tag = "tahti"; 
  252         Add(tahti); 
   250    void LisaaTulitikku(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   251    { 
   252        PhysicsObject tulitikku = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   253        tulitikku.IgnoresCollisionResponse = true; 
   254        tulitikku.Position = paikka; 
   255        tulitikku.Image = tulitikkuKuva; 
   256        tulitikku.Tag = "tulitikku"; 
   257        Add(tulitikku); 
  253258    } 
  254259 
   
  259264        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  260265        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  261         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   266        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tulitikku", TormaaTulitikkuun); 
  262267        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Kalterit", TormaaKalteriin); 
  263268        AddCollisionHandler(pelaaja1, "HajoavatKalterit", rikoKalterit); 
   
  301306    } 
  302307 
  303   void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
   308  void TormaaTulitikkuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tikku) 
  304309  { 
  305310      maaliAani.Play(); 
  306311      MessageDisplay.Add("Löysit tulitikut"); 
  307       tahti.Destroy(); 
   312      tikku.Destroy(); 
   313      laskuri.Value += 1; 
  308314  } 
  309315 
   
  344350      MessageDisplay.Add("Nämä kalterit näyttävät muita hauraammilta, voin ehkä rikkoa ne"); 
  345351  } 
  346  //void LisaaLaskuri() 
  347  //{ 
  348  //    pisteet = LuoLaskuri(Screen.Right - 100, Screen.Top - 100); 
  349  //} 
  350  // 
  351  // void KasitteleKerays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
  352  // { 
  353  //     if (kohde == tahti) 
  354  //     { 
  355  //         pisteet.Value += 1; 
  356  //     } 
  357  // } 
  358  // 
  359  // IntMeter LuoLaskuri(double x, double y) 
  360  // { 
  361  //     IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
  362  //     laskuri.MaxValue = 10; 
  363  // 
  364  //       Label naytto = new Label(); 
  365  //     naytto.BindTo(laskuri); 
  366  //     naytto.X = Screen.Right -25; 
  367  //     naytto.Y = Screen.Top - 25; 
  368  //     naytto.TextColor = Color.White; 
  369  //     naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
  370  //     naytto.Color = Level.Background.Color; 
  371  //     Add(naytto); 
  372  // 
  373  //     return laskuri; 
  374  // 
  375  // } 
  376  
  377       
   352 
   353 
   354  IntMeter laskuri; 
   355  
   356  IntMeter LuoLaskuri() 
   357  { 
   358      laskuri = new IntMeter(0); 
   359      Label naytto = new Label(); 
   360 
   361      naytto.Right = Screen.Right - 100; 
   362      naytto.Top  = Screen.Top - 100; 
   363      naytto.TextColor = Color.White; 
   364      naytto.BorderColor = Color.Transparent; 
   365      naytto.Color = Color.Transparent; 
   366 
   367      naytto.BindTo(laskuri); 
   368      Add(naytto); 
   369      return laskuri; 
   370  } 
  378371} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.