Changeset 4282


Ignore:
Timestamp:
2013-06-27 15:08:34 (10 years ago)
Author:
saolhaka
Message:
 
Location:
2012/09-22/SanteriH/Kynari
Files:
10 added
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/Kynari.cs

  r4248 r4282  
  1111    public bool DamageResistance { get; set; } 
  1212    public bool voikoPoimiaAseen { get; set; } 
   13    public string varaAse; 
  1314    public Explosion ViimeisinRajahdys { get; set; } 
  1415    public DoubleMeter HPLaskuri { get; set; } 
   
  1920        voikoPoimiaAseen = true; 
  2021        DamageResistance = false; 
   22        varaAse = null; 
  2123    } 
  2224} 
   
  3638    string SailytaAse = "Kyllä"; 
  3739    int PISTEMAARA_JOLLA_VOITTAA_PELIN = 3; 
  38     int HPMAARA = 100; 
   40    int PHPMAARA = 100; 
  3941    int HPBOOST = 25; 
  4042    int kentta = 1; 
   
  4244    int powerupmaara = 0; 
  4345    int hpmaara = 0; 
   46    int CURRENTHP = 100; 
   47    int MAXHP = 100; 
  4448 
  4549 
  4650    Pelaaja pelaaja1 = new Pelaaja(40, 40, Shape.Circle); 
  4751    Pelaaja pelaaja2 = new Pelaaja(40, 40, Shape.Circle); 
  48     //DoubleMeter hpLaskuri1 = new DoubleMeter(100); 
  49     //DoubleMeter hpLaskuri2 = new DoubleMeter(100); 
  5052 
  5153    Image ammuslv4 = LoadImage("ammuslv4"); 
   54    Image portaalikuva = LoadImage("portal"); 
  5255    Image hpkuva = LoadImage("health"); 
  5356    Image kranaatinheittimenkuva = LoadImage("grenadelauncher"); 
   
  6366    Image magnumkuva3 = LoadImage("magnum3"); 
  6467    Image magnumkuva4 = LoadImage("magnum4"); 
   68    Image miekankuva = LoadImage("miekka"); 
   69    Image miekkahit = LoadImage("miekkaattack"); 
  6570    Image norsu = LoadImage("norsu"); 
   71    Image norsu2 = LoadImage("norsu2"); 
  6672    Image haulikonkuva = LoadImage("shotgun"); 
  6773    Image haulikonkuva2 = LoadImage("shotgun2"); 
   
  8894    Image sniperinkuva3 = LoadImage("sniper3"); 
  8995    Image sniperinkuva4 = LoadImage("sniper4"); 
   96    Image target = LoadImage("target"); 
  9097    Image powerupinkuva = LoadImage("upgrade"); 
   98 
  9199    bool saaAmpua = false; 
  92100    bool tasapeli = false; 
  93     //bool peliohi = false; 
  94101 
  95102    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("hyppays"); 
   
  116123    void AloitaUusiPeli() 
  117124    { 
  118  
  119125        MessageDisplay.Clear(); 
  120126        // ladataan kenttä 
  121         //seuraavaKentta(); 
  122127        LuoKentta(); 
  123128        lisaaNappaimet(); 
   
  125130        LisaaHPNaytot(); 
  126131        naytaTiedot(); 
  127         //peliohi = false; 
  128132        tasapeli = false; 
  129133        saaAmpua = false; 
   
  138142    #region KentanLataus 
  139143 
  140     void LuoTaso() 
   144    void LuoTasoKentta() 
  141145    { 
  142146        ClearAll(); 
   
  150154        ruudut.SetTileMethod('z', LuoLattia); 
  151155        ruudut.SetTileMethod('c', LuoSeina); 
  152  
   156        ruudut.SetTileMethod('.', LuoKohde); 
   157        ruudut.SetTileMethod('w', LuoPortaali); 
   158        ruudut.SetTileMethod('v', LuoNorsuVihu, "Pistooli"); 
   159        //ruudut.SetTileMethod('m', LuoAse, new Vector(24, 24), "Miekka", miekankuva); 
   160        ruudut.SetTileMethod('A', LuoAse, new Vector(39, 13), "Kivääri", kivaarinkuva); 
   161        ruudut.SetTileMethod('G', LuoAse, new Vector(42, 15), "Kranaatinheitin", kranaatinheittimenkuva); 
   162        ruudut.SetTileMethod('S', LuoAse, new Vector(42, 10), "Haulikko", haulikonkuva); 
   163        ruudut.SetTileMethod('M', LuoAse, new Vector(17, 12), "Magnum", magnumkuva); 
   164        ruudut.SetTileMethod('R', LuoAse, new Vector(48, 15), "Raketinheitin", raketinheittimenkuva); 
   165        ruudut.SetTileMethod('U', LuoAse, new Vector(42, 11), "Sniper", sniperinkuva); 
   166        ruudut.SetTileMethod('1', delegate(Vector paikka, double leveys, double korkeus) { pelaaja1 = LuoYksinPelaaja(paikka, leveys, korkeus, Direction.Right, pelaaja1); }); 
  153167        ruudut.Execute(RUUDUNLEVEYS, RUUDUNKORKEUS); 
  154168        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Gray); 
  155169        Gravity = new Vector(0, -1500); 
   170        Camera.Follow(pelaaja1); 
  156171    } 
  157172 
   
  183198        if (Aseet == "Kaikki aseet") { ruudut.SetTileMethod('R', LuoAse, new Vector(48, 15), "Raketinheitin", raketinheittimenkuva); } 
  184199        if (Aseet == "Kaikki aseet") { ruudut.SetTileMethod('U', LuoAse, new Vector(42, 11), "Sniper", sniperinkuva); } 
  185         //if (PowerUpit == "Päällä") { ruudut.SetTileMethod('+', LuoPowerUp, new Vector(16, 20), "Power Up", powerupinkuva); } 
  186         //if (HP == "Päällä") { ruudut.SetTileMethod('h', LuoHP, new Vector(20, 21), "HP", hpkuva); } 
  187200        ruudut.SetTileMethod('1', delegate(Vector paikka, double leveys, double korkeus) { pelaaja1 = LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus, Direction.Right, pelaaja1); }); 
  188201        ruudut.SetTileMethod('2', delegate(Vector paikka, double leveys, double korkeus) { pelaaja2 = LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus, Direction.Left, pelaaja2); }); 
   
  276289    } 
  277290 
   291    void LuoPortaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   292    { 
   293        PhysicsObject portal = new PhysicsObject(leveys, korkeus * 2); 
   294        portal.Position = paikka + new Vector(0, -korkeus * 0.5); 
   295        portal.Image = portaalikuva; 
   296        portal.Tag = "Portaali"; 
   297        portal.MakeStatic(); 
   298        Add(portal); 
   299        AddCollisionHandler(portal, "pelaaja", SeuraavaTaso); 
   300    } 
   301 
  278302    void LuoLattia(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  279303    { 
   
  325349        Add(taso); 
  326350    } 
  327  
   351    void LuoKohde(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   352    { 
   353        PhysicsObject kohde = new PhysicsObject(20, 20); 
   354        kohde.Position = paikka; 
   355        kohde.Image = target; 
   356        kohde.Tag = "Target"; 
   357        kohde.MakeStatic(); 
   358        Add(kohde); 
   359        AddCollisionHandler(kohde, "ammus", delegate (PhysicsObject o, PhysicsObject k) { TuhoaKohde(kohde); }); 
   360    } 
   361    void TuhoaKohde(PhysicsObject kohde) 
   362    { 
   363        kohde.Destroy(); 
   364    } 
   365 
   366    void LuoNorsuVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string ase) 
   367    { 
   368        Pelaaja norsu = new Pelaaja(35.0, 35.0, Shape.Circle); 
   369        norsu.Image = norsu2; 
   370        norsu.Tag = "Norsu"; 
   371 
   372        norsu.HPLaskuri = new DoubleMeter(45, 0, 45); 
   373        norsu.HPLaskuri.MaxValue = 45; 
   374        norsu.HPLaskuri.Value = 45; 
   375        norsu.HPLaskuri.LowerLimit += delegate() 
   376        { 
   377            NorsuKuoli(norsu); 
   378        }; 
   379         
   380 
   381        PlatformWandererBrain aivot = new PlatformWandererBrain(); 
   382        norsu.Brain = aivot; 
   383        aivot.Speed = 200; 
   384        aivot.JumpSpeed = 700; 
   385         
   386        Add(norsu); 
   387        LuoAsePelaajalle(ase, norsu); 
   388    } 
  328389 
  329390    void TarkistaReunat(double leveys, double korkeus) 
   
  364425        ClearAll(); 
  365426        MultiSelectWindow asetukset = new MultiSelectWindow("Asetukset", "Voittoon tarvittava pistemäärä: " + PISTEMAARA_JOLLA_VOITTAA_PELIN, 
  366         "Pelaajien HP määrä: " + HPMAARA, "Kentällä olevat aseet: " + Aseet, "Power Upit: " + PowerUpit, "HP Boostit: " + HP, "HP Boostin Määrä: " + HPBOOST, "Säilytä aseet erien välissä: " + SailytaAse, "Takaisin"); 
   427        "Pelaajien HP määrä: " + PHPMAARA, "Kentällä olevat aseet: " + Aseet, "Power Upit: " + PowerUpit, "HP Boostit: " + HP, "HP Boostin Määrä: " + HPBOOST, "Säilytä aseet erien välissä: " + SailytaAse, "Takaisin"); 
  367428        asetukset.AddItemHandler(0, AsetaPistemaara); 
  368429        asetukset.AddItemHandler(1, AsetaHP); 
   
  378439        asetukset.DefaultCancel = 7; 
  379440        Add(asetukset); 
  380         Timer.SingleShot(0.01, delegate 
  381         { 
  382             asetukset.SelectedIndex = valinta; 
  383         }); 
  384  
  385  
   441        asetukset.SelectedIndex = valinta; 
  386442 
  387443        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Pressed, delegate { asetukset.SelectedIndex = (asetukset.Buttons.Length + asetukset.SelectedIndex - 1) % asetukset.Buttons.Length; }, null).InContext(asetukset); 
   
  492548    void AsetaHP() 
  493549    { 
  494         if (HPMAARA == 1) 
  495         { 
  496             HPMAARA = 50; 
   550        if (PHPMAARA == 1) 
   551        { 
   552            PHPMAARA = 50; 
  497553            LuoAsetukset(1); 
  498554            return; 
  499555        } 
  500         if (HPMAARA == 50) 
  501         { 
  502             HPMAARA = 100; 
   556        if (PHPMAARA == 50) 
   557        { 
   558            PHPMAARA = 100; 
  503559            LuoAsetukset(1); 
  504560            return; 
  505561        } 
  506         if (HPMAARA == 100) 
  507         { 
  508             HPMAARA = 150; 
   562        if (PHPMAARA == 100) 
   563        { 
   564            PHPMAARA = 150; 
  509565            LuoAsetukset(1); 
  510566            return; 
  511567        } 
  512         if (HPMAARA == 150) 
  513         { 
  514             HPMAARA = 200; 
   568        if (PHPMAARA == 150) 
   569        { 
   570            PHPMAARA = 200; 
  515571            LuoAsetukset(1); 
  516572            return; 
  517573        } 
  518         if (HPMAARA == 200) 
  519         { 
  520             HPMAARA = 250; 
   574        if (PHPMAARA == 200) 
   575        { 
   576            PHPMAARA = 250; 
  521577            LuoAsetukset(1); 
  522578            return; 
  523579        } 
  524         if (HPMAARA == 250) 
  525         { 
  526             HPMAARA = 500; 
   580        if (PHPMAARA == 250) 
   581        { 
   582            PHPMAARA = 500; 
  527583            LuoAsetukset(1); 
  528584            return; 
  529585        } 
  530         if (HPMAARA == 500) 
  531         { 
  532             HPMAARA = 1000; 
   586        if (PHPMAARA == 500) 
   587        { 
   588            PHPMAARA = 1000; 
  533589            LuoAsetukset(1); 
  534590            return; 
  535591        } 
  536         if (HPMAARA == 1000) 
  537         { 
  538             HPMAARA = 1; 
   592        if (PHPMAARA == 1000) 
   593        { 
   594            PHPMAARA = 1; 
  539595            LuoAsetukset(1); 
  540596            return; 
   
  542598        else 
  543599        { 
  544             HPMAARA = 100; 
   600            PHPMAARA = 100; 
  545601            LuoAsetukset(1); 
  546602        } 
   
  704760    } 
  705761 
   762    void SeuraavaTaso( PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde ) 
   763    { 
   764        Pelaaja pelaaja = tormaaja as Pelaaja; 
   765 
   766        if (taso == 0) { LuoTaso1(); } 
   767    } 
   768 
  706769    void LuoTaso0() 
  707770    { 
  708771        taso = 0; 
   772        uusiYksinPeli(); 
   773    } 
   774 
   775    void LuoTaso1() 
   776    { 
   777        taso = 1; 
  709778        uusiYksinPeli(); 
  710779    } 
   
  762831    } 
  763832 
   833    void LisaaHPNaytto() 
   834    { 
   835        hpNaytto = new ProgressBar(250, 30); 
   836        hpNaytto.BarColor = Color.LightGreen; 
   837        hpNaytto.Color = Color.Red; 
   838        hpNaytto.BindTo(pelaaja1.HPLaskuri); 
   839        hpNaytto.Position = new Vector(Screen.LeftSafe + 300, Screen.TopSafe - 170); 
   840        Add(hpNaytto); 
   841 
   842        Label hpNumeroLaskuri = new Label(); 
   843        hpNumeroLaskuri.DoubleFormatString = "{0:0}"; 
   844        hpNumeroLaskuri.BindTo(pelaaja1.HPLaskuri); 
   845        hpNumeroLaskuri.Position = new Vector(Screen.LeftSafe + 225, Screen.TopSafe - 170); 
   846        Add(hpNumeroLaskuri); 
   847    } 
   848 
  764849    void LisaaHPNaytot() 
  765850    { 
  766851        // luodaan elämänäyttö 
  767852        hpNaytto = new ProgressBar(250, 30); 
  768         //hpNaytto.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
  769853        hpNaytto.BarColor = Color.LightGreen; 
  770854        hpNaytto.Color = Color.Red; 
   
  835919    } 
  836920 
  837     //Vanha 
  838     void Pelaaja1Voitti() 
  839     { 
  840  
  841         MessageDisplay.Clear(); 
  842         if (pelaaja1.IsDestroying && pelaajan2Pisteet.Value == pelaajan2Pisteet.MaxValue) 
  843         { 
  844             MessageDisplay.Add("Tasapeli!"); 
  845         } 
  846         else 
  847         { 
  848             MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voittaa!"); 
  849         } 
  850         MessageDisplay.X = 0; 
  851     } 
  852  
  853     //Vanha 
  854     void Pelaaja2Voitti() 
  855     { 
  856         MessageDisplay.Clear(); 
  857         if (pelaaja2.IsDestroying && pelaajan1Pisteet.Value == pelaajan1Pisteet.MaxValue) 
  858         { 
  859             MessageDisplay.Add("Tasapeli!"); 
  860         } 
  861         else 
  862         { 
  863             MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voittaa!"); 
  864         } 
  865         MessageDisplay.X = 0; 
  866  
  867     } 
  868  
  869921    void lisaaPieniTaso(double x, double y) 
  870922    { 
   
  894946    } 
  895947 
  896     Pelaaja LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Direction suunta, Pelaaja pelaaja) 
   948    Pelaaja LuoYksinPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Direction suunta, Pelaaja pelaaja) 
  897949    { 
  898950        string ase = "Pistooli"; 
   
  912964        pelaaja.FacingDirection = suunta; 
  913965 
  914         pelaaja.HPLaskuri = new DoubleMeter(HPMAARA, 0, HPMAARA); 
  915         pelaaja.HPLaskuri.MaxValue = HPMAARA; 
  916         pelaaja.HPLaskuri.Value = HPMAARA; 
   966        pelaaja.HPLaskuri = new DoubleMeter(CURRENTHP, 0, MAXHP); 
   967        pelaaja.HPLaskuri.MaxValue = MAXHP; 
   968        pelaaja.HPLaskuri.Value = CURRENTHP; 
  917969        pelaaja.HPLaskuri.LowerLimit += delegate() 
  918970        { 
   
  923975        LuoAsePelaajalle(ase, pelaaja); 
  924976        return pelaaja; 
   977    } 
   978 
   979    Pelaaja LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Direction suunta, Pelaaja pelaaja) 
   980    { 
   981        string ase = "Pistooli"; 
   982        if (pelaaja.Weapon != null && SailytaAse == "Kyllä") 
   983        { 
   984            ase = pelaaja.Weapon.Tag.ToString(); 
   985            if (ase.Length > 6 && ase.Substring(ase.Length - 5) == "Lv. 4") 
   986            { 
   987                ase = ase.Substring(0, ase.Length - 5) + "Lv. 3"; 
   988            } 
   989 
   990        } 
   991        pelaaja = new Pelaaja(40, 40, Shape.Circle); 
   992        pelaaja.Image = norsu; 
   993        pelaaja.Position = paikka; 
   994        pelaaja.Tag = "pelaaja"; 
   995        pelaaja.FacingDirection = suunta; 
   996 
   997        pelaaja.HPLaskuri = new DoubleMeter(PHPMAARA, 0, PHPMAARA); 
   998        pelaaja.HPLaskuri.MaxValue = PHPMAARA; 
   999        pelaaja.HPLaskuri.Value = PHPMAARA; 
   1000        pelaaja.HPLaskuri.LowerLimit += delegate() 
   1001        { 
   1002            PelaajaKuoli(pelaaja); 
   1003        }; 
   1004        Add(pelaaja); 
   1005 
   1006        LuoAsePelaajalle(ase, pelaaja); 
   1007        return pelaaja; 
   1008    } 
   1009 
   1010    void NorsuKuoli(Pelaaja norsu) 
   1011    { 
   1012        norsu.Destroy(); 
   1013        PudotaAseenHahmo(norsu); 
  9251014    } 
  9261015 
   
  9571046            else if (pelaajan2Pisteet.Value == pelaajan2Pisteet.MaxValue) 
  9581047            { 
  959                 Pelaaja2Voitti(); 
   1048                PelaajaVoittaa(pelaaja2, "Pelaaja 2", pelaaja1, pelaajan1Pisteet); 
  9601049                ClearTimers(); 
  9611050                Timer.SingleShot(3.0, delegate { LuoVoittoRuutu("Pelaaja 2 voitti pelin!"); }); 
   
  9831072            else if (pelaajan1Pisteet.Value == pelaajan1Pisteet.MaxValue) 
  9841073            { 
  985                 Pelaaja1Voitti(); 
   1074                PelaajaVoittaa(pelaaja1, "Pelaaja 1", pelaaja2, pelaajan2Pisteet); 
  9861075                ClearTimers(); 
  9871076                Timer.SingleShot(3.0, delegate { LuoVoittoRuutu("Pelaaja 1 voitti pelin!"); }); 
   
  10111100        } 
  10121101        pelaaja.HPLaskuri.Value += HPBOOST; 
   1102    } 
   1103 
   1104    void vaihdaAse(Pelaaja pelaaja) 
   1105    { 
   1106        if (pelaaja.Weapon == null || pelaaja.Weapon.IsDestroyed) 
   1107        {  
   1108            return;  
   1109        } 
   1110 
   1111        string asetag = pelaaja.Weapon.Tag.ToString(); 
   1112        Image aseenKuva = pelaaja.Weapon.Image; 
   1113        Vector aseenkoko = pelaaja.Weapon.Size; 
   1114        if (asetag.Length > 6 && asetag.Substring(asetag.Length - 5) == "Lv. 4") 
   1115        { 
   1116            asetag = asetag.Substring(0, asetag.Length - 5) + "Lv. 3"; 
   1117        } 
   1118        pelaaja.Weapon.Destroy(); 
   1119        pelaaja.Clear(); 
   1120        pelaaja.Weapon.Tag = null; 
   1121   
   1122        LuoAsePelaajalle(pelaaja.varaAse, pelaaja); 
   1123        naytaTiedot(); 
   1124         
   1125         
   1126        //string aseenTagi = pelaaja.Weapon.Tag.ToString(); 
   1127        //if (aseenTagi != null && aseenTagi.Length > 6 && aseenTagi.Substring(aseenTagi.Length - 5) == "Lv. 4") 
   1128        //{ 
   1129        //    aseenTagi = aseenTagi.Substring(0, aseenTagi.Length - 5) + "Lv. 3"; 
   1130        //} 
   1131 
   1132        GameObject ase = new GameObject(0, 0); 
   1133        ase.Image = aseenKuva; 
   1134        ase.X = -20; 
   1135        ase.Y = 0; 
   1136        ase.Tag = asetag; 
   1137        ase.Image = aseenKuva; 
   1138        ase.Size = aseenkoko; 
   1139        ase.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   1140        pelaaja.varaAse = asetag; 
   1141         
   1142        pelaaja.Add(ase); 
  10131143    } 
  10141144 
   
  12611391    void PistooliOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  12621392    { 
  1263         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1264         //if (kohde.Tag.ToString() != "ammus" && kohde.Tag.ToString() != "") ammus.Destroy(); 
  1265         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  12661393        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  12671394        { 
   
  12791406    void PistooliOsui2(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  12801407    { 
  1281         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1282         //if (kohde.Tag.ToString() != "ammus" && kohde.Tag.ToString() != "") ammus.Destroy(); 
  1283         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  12841408        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  12851409        { 
   
  12971421    void PistooliOsui3(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  12981422    { 
  1299         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1300         //if (kohde.Tag.ToString() != "ammus" && kohde.Tag.ToString() != "") ammus.Destroy(); 
  1301         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  13021423        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  13031424        { 
   
  13161437    void KivaariOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  13171438    { 
  1318         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1319         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1320         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  13211439        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  13221440        { 
   
  13341452    void KivaariOsui2(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  13351453    { 
  1336         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1337         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1338         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  13391454        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  13401455        { 
   
  13521467    void KivaariOsui3(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  13531468    { 
  1354         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1355         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1356         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  13571469        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  13581470        { 
   
  13711483    void SniperOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  13721484    { 
  1373         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1374         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1375         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  13761485        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  13771486        { 
   
  13891498    void SniperOsui2(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  13901499    { 
  1391         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1392         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1393         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  13941500        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  13951501        { 
   
  14071513    void SniperOsui3(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  14081514    { 
  1409         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1410         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1411         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  14121515        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  14131516        { 
   
  14251528    void SniperOsui4(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  14261529    { 
  1427         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1428         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1429         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  14301530        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  14311531        { 
   
  14441544    void MagnumOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  14451545    { 
  1446         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1447         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1448         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  14491546        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  14501547        { 
   
  14621559    void MagnumOsui2(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  14631560    { 
  1464         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1465         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1466         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  14671561        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  14681562        { 
   
  14801574    void MagnumOsui3(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  14811575    { 
  1482         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1483         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1484         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  14851576        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  14861577        { 
   
  14981589    void MagnumOsui4(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  14991590    { 
  1500         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1501         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1502         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  15031591        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  15041592        { 
   
  15171605    void HaulikkoOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  15181606    { 
  1519         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1520         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1521         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  15221607        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  15231608        { 
   
  15351620    void HaulikkoOsui2(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  15361621    { 
  1537         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1538         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1539         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  15401622        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  15411623        { 
   
  15531635    void HaulikkoOsui3(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  15541636    { 
  1555         //if (ammus.IsDestroying) return; 
  1556         //if ((string)kohde.Tag != "ammus") ammus.Destroy(); 
  1557         //if (!(kohde is Pelaaja)) return; 
  15581637        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
  15591638        { 
   
  15661645            { 
  15671646                p.HPLaskuri.Value -= 15; 
   1647            } 
   1648        } 
   1649    } 
   1650 
   1651    void MiekkaOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   1652    { 
   1653        if (AmmusVoiOsua(ammus, kohde)) 
   1654        { 
   1655            Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   1656            if (p.DamageResistance == true) 
   1657            { 
   1658                p.HPLaskuri.Value -= 5; 
   1659            } 
   1660            else 
   1661            { 
   1662                p.HPLaskuri.Value -= 10; 
  15681663            } 
  15691664        } 
   
  19352030        } 
  19362031 
  1937         pelaaja.Weapon = ase; 
   2032        //Yksinpeli aseet 
   2033        if (aseenTag == "Miekka") 
   2034        { 
   2035            ase = new AssaultRifle(24, 24); 
   2036            ase.FireRate = 1; 
   2037            ase.ProjectileCollision = MiekkaOsui; 
   2038            ase.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.05); 
   2039            ase.Tag = "Miekka"; 
   2040            ase.X = 10; 
   2041            ase.Y = 10; 
   2042             
   2043        } 
   2044        if(ase != null) 
   2045            pelaaja.Weapon = ase; 
  19382046    } 
  19392047 
   
  19412049    { 
  19422050        if (aseenTag == null) return; 
  1943  
  1944         //string[] a = "Pistooli-2".Split('-'); 
  19452051 
  19462052        if (aseenTag == "Kivääri") 
   
  22232329    #region Nappaimet 
  22242330    // Lisää peliin kaikki näppäimet 
  2225     void lisaaNappaimet() 
   2331 
   2332    void lisaaYksinNappaimet() 
  22262333    { 
  22272334        ClearControls(); 
  2228         //Yleiset näppäimet 
  2229         //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin"); 
  2230  
  2231         // Pelaajan näppäimet 
  2232  
  22332335        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(-LIIKEVOIMA, 0)); 
  22342336        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector(LIIKEVOIMA, 0)); 
  22352337        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, HYPPYVOIMA); 
  22362338        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja1); 
  2237         Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Down, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja1); 
  2238         Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, ValitseSuunta, "Valitse lukittava suunta", pelaaja1); 
   2339        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja1); 
   2340        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, PoistaLukitus, "Poista lukitus", pelaaja1); 
   2341        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, vaihdaAse, "Vaihda ase", pelaaja1); 
   2342 
   2343        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, YksinPeliPauselle, "Pysäyttää pelin", pelaaja1); 
   2344 
   2345        lisaaYksinGamePadNappaimet(ControllerOne, pelaaja1); 
   2346 
   2347        //Admin 
   2348        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, LuoTaso1, null); 
   2349    } 
   2350 
   2351    void lisaaNappaimet() 
   2352    { 
   2353        ClearControls(); 
   2354        // Pelaajan näppäimet 
   2355 
   2356        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(-LIIKEVOIMA, 0)); 
   2357        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector(LIIKEVOIMA, 0)); 
   2358        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, HYPPYVOIMA); 
   2359        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja1); 
   2360        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja1); 
   2361        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, PoistaLukitus, "Poista lukitus", pelaaja1); 
  22392362 
  22402363        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, new Vector(-LIIKEVOIMA, 0)); 
   
  22422365        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja2, HYPPYVOIMA); 
  22432366        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja2); 
  2244         Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Down, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja2); 
  2245         Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, ValitseSuunta, "Valitse lukittava suunta", pelaaja2); 
   2367        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja2); 
   2368        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Released, PoistaLukitus, "Poista lukitus", pelaaja2); 
  22462369         
  22472370        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, PeliPauselle, "Pysäyttää pelin", pelaaja1); 
   
  22502373        lisaaGamePadNappaimet(ControllerTwo, pelaaja2); 
  22512374    } 
  2252  
   2375     
  22532376    void LukitseSuunta(Pelaaja pelaaja) 
  22542377    { 
  2255         if (pelaaja.lukittuSuunta == Direction.Left) 
  2256         { 
  2257             pelaaja.Turn(Direction.Left); 
  2258         } 
  2259         if (pelaaja.lukittuSuunta == Direction.Right) 
  2260         { 
  2261             pelaaja.Turn(Direction.Right); 
  2262         } 
  2263     } 
  2264  
  2265     void ValitseSuunta(Pelaaja pelaaja) 
  2266     { 
  2267         pelaaja.lukittuSuunta = pelaaja.FacingDirection; 
  2268     } 
  2269  
  2270     void lisaaGamePadNappaimet(GamePad pelaajaNro, Pelaaja pelaaja) 
   2378        pelaaja.TurnsWhenWalking = false; 
   2379    } 
   2380 
   2381    void PoistaLukitus(Pelaaja pelaaja) 
   2382    { 
   2383        pelaaja.TurnsWhenWalking = true; 
   2384    } 
   2385 
   2386    void lisaaYksinGamePadNappaimet(GamePad pelaajaNro, Pelaaja pelaaja) 
  22712387    { 
  22722388        //Yleiset näppäimet 
   
  22772393        pelaajaNro.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, HYPPYVOIMA); 
  22782394        pelaajaNro.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja); 
  2279         pelaajaNro.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Down, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja); 
  2280         pelaajaNro.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Pressed, ValitseSuunta, "Valitse lukittava suunta", pelaaja); 
   2395        pelaajaNro.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Pressed, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja); 
   2396        pelaajaNro.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Released, PoistaLukitus, "Poista lukitus", pelaaja); 
   2397 
   2398        pelaajaNro.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, YksinPeliPauselle, "Pysäyttää pelin", pelaaja); 
   2399    } 
   2400 
   2401    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad pelaajaNro, Pelaaja pelaaja) 
   2402    { 
   2403        //Yleiset näppäimet 
   2404 
   2405        LiikutaPelaajaa(pelaajaNro, pelaaja); 
   2406        pelaajaNro.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector(-LIIKEVOIMA, 0)); 
   2407        pelaajaNro.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector(LIIKEVOIMA, 0)); 
   2408        pelaajaNro.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, HYPPYVOIMA); 
   2409        pelaajaNro.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja); 
   2410        pelaajaNro.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Pressed, LukitseSuunta, "Lukitse suunta", pelaaja); 
   2411        pelaajaNro.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Released, PoistaLukitus, "Poista lukitus", pelaaja); 
  22812412 
  22822413        pelaajaNro.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, PeliPauselle, "Pysäyttää pelin", pelaaja); 
   
  22882419    } 
  22892420 
   2421    void YksinPeliPauselle(PlatformCharacter pelaaja) 
   2422    { 
   2423        Pause(); 
   2424        MultiSelectWindow PauseValikko = new MultiSelectWindow("Kynäri", 
   2425        "Jatka peliä", "Aloita taso alusta", "Päävalikko", "Lopeta"); 
   2426        Add(PauseValikko); 
   2427        PauseValikko.AddItemHandler(0, Pause); 
   2428        PauseValikko.AddItemHandler(1, delegate { uusiYksinPeli(); Pause(); }); 
   2429        PauseValikko.AddItemHandler(2, delegate { LuoAlkuValikko(); Pause(); }); 
   2430        PauseValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
   2431        PauseValikko.DefaultCancel = 0; 
   2432        PauseValikko.Color = Color.Gray; 
   2433 
   2434        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, delegate { PauseValikko.Close(); Pause(); }, null).InContext(PauseValikko); 
   2435        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, delegate { PauseValikko.Close(); Pause(); }, null).InContext(PauseValikko); 
   2436    } 
  22902437 
  22912438    void PeliPauselle(PlatformCharacter pelaaja) 
   
  23502497    void Ammu(PlatformCharacter hahmo) 
  23512498    { 
  2352         if (hahmo.IsDestroyed || !saaAmpua) return; 
   2499         if (hahmo.IsDestroyed || !saaAmpua || hahmo.Weapon.IsDestroyed == true) return; 
  23532500        PhysicsObject ammus = hahmo.Weapon.Shoot(); 
  23542501        if (ammus == null) return; 
   
  23572504        ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
  23582505        ammus.IgnoresExplosions = true; 
   2506 
  23592507        string aseenTag = hahmo.Weapon.Tag.ToString(); 
  2360  
  23612508        if (aseenTag.Length > 6 && aseenTag.Substring(aseenTag.Length - 5) == "Lv. 4") 
  23622509        { 
   
  25922739            ammus2.Velocity = ammus.Velocity; 
  25932740            ammus2.MaximumLifetime = ammus.MaximumLifetime; 
  2594             //ammus2.Hit(new Vector(RandomGen.NextDouble(-100, 100), RandomGen.NextDouble(-200, 200))); 
  25952741            ammus2.CollisionIgnorer = ammus.CollisionIgnorer; 
  25962742            ammus2.Tag = "ammus"; 
   
  26102756            ammus2.Velocity = ammus.Velocity; 
  26112757            ammus2.MaximumLifetime = ammus.MaximumLifetime; 
  2612             //ammus2.Hit(new Vector(RandomGen.NextDouble(-100, 100), RandomGen.NextDouble(-200, 200))); 
  26132758            ammus2.CollisionIgnorer = ammus.CollisionIgnorer; 
  26142759            ammus2.Tag = "ammus"; 
   
  26292774    void uusiYksinPeli() 
  26302775    { 
  2631         LuoTaso(); 
   2776        LuoTasoKentta(); 
  26322777        NollaaLaskurit(); 
   2778        lisaaYksinNappaimet(); 
   2779        PHPMAARA = 100; 
   2780        HPBOOST = 25; 
   2781        LisaaHPNaytto(); 
   2782 
   2783 
   2784        saaAmpua = false; 
   2785        Timer.SingleShot(0.1, delegate 
   2786        { 
   2787            saaAmpua = true; 
   2788        }); 
  26332789    } 
  26342790 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/Kynari.csproj.Debug.cachefile

  r4248 r4282  
  5050Content\taso1.xnb 
  5151Content\taso0.xnb 
   52Content\miekka.xnb 
   53Content\miekkaattack.xnb 
   54Content\target.xnb 
   55Content\portal.xnb 
   56Content\norsu2.xnb 
  5257Content\tausta.wma 
  5358Content\kentta1.txt 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r4248 r4282  
  69746974            </summary> 
  69756975        </member> 
   6976        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.RememberSelection"> 
   6977            <summary> 
   6978            Muistetaanko missÀ kohtaa kursori oli viime kerralla kun ikkuna nÀytettiin. 
   6979            </summary> 
   6980        </member> 
  69766981        <member name="E:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.ItemSelected"> 
  69776982            <summary> 
   
  1043410439            </summary> 
  1043510440        </member> 
   10441        <member name="P:PlatformCharacter.TurnsWhenWalking"> 
   10442            <summary> 
   10443            KÀÀntyykö hahmo automaattisesti kun se kÀvelee. 
   10444            </summary> 
   10445        </member> 
  1043610446        <member name="P:PlatformCharacter.Weapon"> 
  1043710447            <summary> 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/obj/x86/Debug/Kynari.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4248 r4282  
  6060C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso1.xnb 
  6161C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso0.xnb 
   62C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\miekka.xnb 
   63C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\miekkaattack.xnb 
   64C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\target.xnb 
   65C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\portal.xnb 
   66C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\norsu2.xnb 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/obj/x86/Debug/cachefile-{CE1DC0B1-C320-4A5D-86A8-6245AF0207D1}-targetpath.txt

  r4248 r4282  
  5151Content\taso1.xnb 
  5252Content\taso0.xnb 
   53Content\miekka.xnb 
   54Content\miekkaattack.xnb 
   55Content\target.xnb 
   56Content\portal.xnb 
   57Content\norsu2.xnb 
  5358Content\kentta1.txt 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/KynariContent/KynariContent.contentproj

  r4248 r4282  
  386386    </Compile> 
  387387  </ItemGroup> 
   388  <ItemGroup> 
   389    <Compile Include="miekka.png"> 
   390      <Name>miekka</Name> 
   391      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   392      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   393    </Compile> 
   394  </ItemGroup> 
   395  <ItemGroup> 
   396    <Compile Include="miekkaattack.png"> 
   397      <Name>miekkaattack</Name> 
   398      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   399      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   400    </Compile> 
   401  </ItemGroup> 
   402  <ItemGroup> 
   403    <Compile Include="target.png"> 
   404      <Name>target</Name> 
   405      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   406      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   407    </Compile> 
   408  </ItemGroup> 
   409  <ItemGroup> 
   410    <Compile Include="portal.png"> 
   411      <Name>portal</Name> 
   412      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   413      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   414    </Compile> 
   415  </ItemGroup> 
   416  <ItemGroup> 
   417    <Compile Include="norsu2.png"> 
   418      <Name>norsu2</Name> 
   419      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   420      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   421    </Compile> 
   422  </ItemGroup> 
  388423  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  389424  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/KynariContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r4248 r4282  
  451451      <Options>None</Options> 
  452452      <Output>C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso1.xnb</Output> 
  453       <Time>2013-06-25T13:14:13.8889563+03:00</Time> 
   453      <Time>2013-06-27T13:40:38.7015777+03:00</Time> 
  454454    </Item> 
  455455    <Item> 
   
  460460      <Options>None</Options> 
  461461      <Output>C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\taso0.xnb</Output> 
  462       <Time>2013-06-25T13:14:13.8889563+03:00</Time> 
   462      <Time>2013-06-27T12:40:31.3418778+03:00</Time> 
   463    </Item> 
   464    <Item> 
   465      <Source>miekka.png</Source> 
   466      <Name>miekka</Name> 
   467      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   468      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   469      <Options>None</Options> 
   470      <Output>C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\miekka.xnb</Output> 
   471      <Time>2013-06-27T10:26:50.621886+03:00</Time> 
   472    </Item> 
   473    <Item> 
   474      <Source>miekkaattack.png</Source> 
   475      <Name>miekkaattack</Name> 
   476      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   477      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   478      <Options>None</Options> 
   479      <Output>C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\miekkaattack.xnb</Output> 
   480      <Time>2013-06-27T10:56:19.748781+03:00</Time> 
   481    </Item> 
   482    <Item> 
   483      <Source>target.png</Source> 
   484      <Name>target</Name> 
   485      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   486      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   487      <Options>None</Options> 
   488      <Output>C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\target.xnb</Output> 
   489      <Time>2013-06-27T11:20:29.0506967+03:00</Time> 
   490    </Item> 
   491    <Item> 
   492      <Source>portal.png</Source> 
   493      <Name>portal</Name> 
   494      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   495      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   496      <Options>None</Options> 
   497      <Output>C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\portal.xnb</Output> 
   498      <Time>2013-06-27T12:00:14.2841962+03:00</Time> 
   499    </Item> 
   500    <Item> 
   501      <Source>norsu2.png</Source> 
   502      <Name>norsu2</Name> 
   503      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   504      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   505      <Options>None</Options> 
   506      <Output>C:\MyTemp\SanteriH\Kynari\Kynari\Kynari\bin\x86\Debug\Content\norsu2.xnb</Output> 
   507      <Time>2013-06-27T12:48:29.401679+03:00</Time> 
  463508    </Item> 
  464509    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/KynariContent/taso0.txt

  r4248 r4282  
  1 z######################################################### 
  2 c                                                        c 
  3 #                                                        # 
  4 #                                                        # 
  5 #                                                        # 
  6 #                                                        # 
  7 #                                                        # 
  8 #                                                        # 
  9 #                                                        # 
  10 #                                                        # 
  11 #                                                        # 
  12 #                                                        # 
  13 #                                                        # 
  14 #                                                        # 
  15 #                                                        # 
  16 #                                                        # 
  17 #                                                        # 
  18 #                                                        # 
  19 #                                                        # 
  20 #                                                        # 
  21 #                                                        # 
  22 #                                                        # 
  23 #                                                        # 
  24 #                                                        # 
  25 #                                                        # 
  26 #                                                        # 
  27 #                                                        # 
  28 #                                                        # 
  29 #                                                        # 
  30 #                                                        # 
  31 #                                                        # 
  32 #                                                        # 
  33 #                                                        # 
  34 z######################################################### 
   1tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
   2t                                           t                                t         t 
   3t                                           t                                t         t 
   4t                                           t                                t         t 
   5t     tttttttttttttttttttttt                t    ttttttttttttttttttttttttt   t         t 
   6t                          tt               t                           .t   t         t 
   7t                          t t              t                           .t   t         t 
   8t                          t  t             ttttttttttttttttttttttt     tt   t         t 
   9ttttttttttttttttttttt      t   t            .                           tt   t         t 
   10t                          t    t           .                           tt   ttttttttttt 
   11t                          t     t          tttttttttttttttttttttttttttttt            wt 
   12t 1                        t      t        t                             t            #t 
   13z#########################################################tttttttttttttttttttttttttttttt 
 • 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/KynariContent/taso1.txt

  r4248 r4282  
  1 z######################################################### 
  2 c                                                        c 
  3 #                                                        # 
  4 #                                                        # 
  5 #                                                        # 
  6 #                                                        # 
  7 #                                                        # 
  8 #                                                        # 
  9 #                                                        # 
  10 #                                                        # 
  11 #                                                        # 
  12 #                                                        # 
  13 #                                                        # 
  14 #                                                        # 
  15 #                                                        # 
  16 #                                                        # 
  17 #                                                        # 
  18 #                                                        # 
  19 #                                                        # 
  20 #                                                        # 
  21 #                                                        # 
  22 #                                                        # 
  23 #                                                        # 
  24 #                                                        # 
  25 #                                                        # 
  26 #                                                        # 
  27 #                                                        # 
  28 #                                                        # 
  29 #                                                        # 
  30 #                                                        # 
  31 #                                                        # 
  32 #                                                        # 
  33 #                                                        # 
  34 z######################################################### 
   1t 
   2t 
   3t 
   4t                                            
   5t                                            
   6t                                             
   7t        
   8t                            
   9t                           
   10t                            
   11t  
   12t          t             
   13t 1   A   tt           v                   
   14z#########################################################tttttttttttttttttttttttttttttt 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.