Changeset 4264 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-06-27 14:50:22 (10 years ago)
Author:
chsarre
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/ChristianS/Testi/Testi
Files:
5 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/ChristianS/Testi/Testi/Testi/Testi.cs

  r4234 r4264  
  1111    AssaultRifle rambonAse; 
  1212 
  13     const double nopeus = 300; 
   13    const double perusNopeus = 150; 
  1414    const double hyppyNopeus = 850; 
  1515    const int RUUDUN_KOKO = 50; 
  1616 
   17     
   18 
   19    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   20 
   21 
   22    Vector nopeusX = new Vector(perusNopeus, 0); 
   23    Vector nopeusYlos = new Vector(0, perusNopeus); 
   24    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -perusNopeus+15); 
   25 
  1726    Pelaaja pelaaja; 
   27 
   28    IntMeter pistelaskuri; 
   29 
   30    Image pelaajanKuva = LoadImage("steve"); 
   31    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   32    Image seinaKuva = LoadImage("glass"); 
   33    Image zombi = LoadImage("zombi"); 
  1834     
  1935 
  20     Image pelaajanKuva = LoadImage("rambo"); 
  21     Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  22  
  2336    public override void Begin() 
  2437    { 
   38        MediaPlayer.Play("taustamusa2"); 
   39        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   40         
   41        ClearAll(); 
  2542        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  2643        LuoKentta(); 
  2744        LisaaNappaimet(); 
   45        LisaaLaskurit(); 
   46        PhysicsObject randomOlio = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
  2847 
  2948        Camera.Follow(pelaaja); 
   
  3352        int laskuri = 0; 
  3453 
  35         while (laskuri < 25) 
   54        while (laskuri < 100) 
  3655        { 
  37             LuoSatunnainenPallo(Color.Green, "pahis"); 
   56            LuoSatunnainenOlio(); 
  3857            laskuri++; 
  3958        } 
   59 
  4060        Timer ajastin = new Timer(); 
  41         ajastin.Interval = 2; 
  42         ajastin.Timeout += delegate { LuoSatunnainenPallo(Color.Green, "pahis"); }; 
   61        ajastin.Interval = 1; 
   62        ajastin.Timeout += delegate { LuoSatunnainenOlio(); }; 
  4363        ajastin.Start(); 
  4464    } 
   
  5676    } 
  5777 
  58     private void LuoSatunnainenPallo(Color vari, String tagi) 
   78    private void LuoSatunnainenOlio() 
  5979    { 
  6080        double x = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   
  6282        double r = RandomGen.NextDouble(10, 50); 
  6383        // Color vari = RandomGen.NextColor(); 
  64         LuoMuoto(Shape.Circle, x, y, r, vari, tagi); 
   84        LuoMuoto(x, y, r); 
  6585    } 
  6686 
   
  7090        taso.Position = paikka; 
  7191        taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  72         taso.Color = Color.Green; 
   92        taso.Image = seinaKuva; 
  7393        Add(taso); 
  7494    } 
   
  92112        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
  93113        pelaaja.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  94         // pelaaja.LinearDamping = 0.95; 
   114        pelaaja.LinearDamping = 0.6; 
  95115        pelaaja.Tag = "rambo"; 
  96116        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen); 
  97117        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", CollisionHandler.AddMeterValue(pelaaja.ElamaLaskuri, 2)); 
  98118        rambonAse = new AssaultRifle(30, 10); 
  99         rambonAse.Ammo.Value = 1250; 
  100         rambonAse.FireRate = 8; 
   119        rambonAse.Ammo.Value = int.MaxValue; 
   120        rambonAse.FireRate = 10; 
  101121        rambonAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  102122        pelaaja.Add(rambonAse); 
  103         AddCollisionHandler(pelaaja, "pahis", delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) { LuoSatunnainenPallo(Color.Green, "pahis"); }); 
   123        AddCollisionHandler(pelaaja, "pahis", delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) { LuoSatunnainenOlio(); }); 
  104124        AddCollisionHandler(pelaaja, PelaajaTormasi); 
  105125        Add(pelaaja); 
   
  112132        elamaPalkki.BindTo(pelaaja.ElamaLaskuri); 
  113133        Add(elamaPalkki); 
  114     } 
   134 
   135        LuoAmmusLaskuri(0, 0); 
   136    } 
   137 
   138    void JatketaankoValinta() 
   139    { 
   140        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Game Over", "Uusi peli", "Lopeta peli"); 
   141        valikko.AddItemHandler(0, Begin); 
   142        valikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   143        Add(valikko); 
   144    } 
   145 
  115146 
  116147    void Kuolit() 
   
  118149        MessageDisplay.Add("Zombi söi sinut!"); 
  119150        pelaaja.Destroy(); 
   151        topLista.EnterAndShow(pistelaskuri.Value); 
   152        topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate { JatketaankoValinta(); }; 
  120153    } 
  121154 
   
  124157        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  125158        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  126         Vector nopeusX = new Vector(150, 0); 
  127         Vector nopeusYlos = new Vector(0, 150); 
  128         Vector nopeusAlas = new Vector(0, -135); 
   159         
  129160 
  130161        Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleHiirenLiiketta, null); 
  131162 
   163        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaOikealle, "Liikkuu oikealle", pelaaja); 
   164        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaVasemmalle, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja); 
   165        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaYlos, "Liikkuu eteen", pelaaja); 
   166        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaAlas, "Liikkuu taakse", pelaaja); 
   167 
   168        /* 
  132169        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja, nopeusX); 
  133170        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector(-nopeusX.X, pelaaja.Velocity.Y)); 
   
  138175        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikkuu taakse", pelaaja, nopeusAlas); 
  139176        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu taakse", pelaaja, new Vector(pelaaja.Velocity.X, -nopeusAlas.Y)); 
  140         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", rambonAse);  
  141          
   177         */ 
   178        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", rambonAse); 
   179 
  142180    } 
  143181 
   
  148186    } 
  149187 
  150  
  151     void Liikuta(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus) 
  152     { 
  153         hahmo.Velocity += nopeus; 
   188    void LiikutaYlos(PhysicsObject hahmo) 
   189    { 
   190        hahmo.Push(nopeusYlos * 30); 
   191    } 
   192 
   193    void LiikutaAlas(PhysicsObject hahmo) 
   194    { 
   195        hahmo.Push(nopeusAlas * 30); 
   196    } 
   197 
   198 
   199    void LiikutaVasemmalle(PhysicsObject hahmo) 
   200    { 
   201        //hahmo.Velocity += nopeus; 
   202        hahmo.Push(-nopeusX * 30); 
   203    } 
   204 
   205 
   206    void LiikutaOikealle(PhysicsObject hahmo) 
   207    { 
   208        //hahmo.Velocity += nopeus; 
   209        hahmo.Push(nopeusX * 30); 
  154210    } 
  155211 
   
  157213    { 
  158214        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   215 
   216        nopeusAlas *= 1.5; 
   217        nopeusX *= 1.5; 
   218        nopeusYlos *= 1.5; 
   219 
   220        Timer ajastin = new Timer(); 
   221        ajastin.Interval = 15; 
   222        ajastin.Timeout += delegate { 
   223            nopeusAlas /= 1.5; 
   224            nopeusX /= 1.5; 
   225            nopeusYlos /= 1.5; 
   226            //nopeusYlos.Y = perusNopeus; nopeusX.X = perusNopeus; nopeusAlas.Y = -perusNopeus + 15; 
   227        }; 
   228        ajastin.Start(1); 
   229 
   230 
  159231        tahti.Destroy(); 
  160232    } 
   
  162234    { 
  163235        ammus.Destroy(); 
  164         if (kohde.Tag.Equals("pahis")) 
   236        if (kohde.Image == null) return; 
   237        if (kohde.Image.Equals(zombi)) 
  165238        { 
   239            //if(kohde.Color.Equals(zombi)) 
   240            pistelaskuri.Value++; 
  166241            kohde.Destroy(); 
  167242        } 
   
  179254        } 
  180255    } 
  181     void LuoMuoto(Shape muoto, double x, double y, double sade, Color vari, String tagi) 
   256    void LuoMuoto(double x, double y, double sade) 
  182257    { 
  183258        PhysicsObject olio = new PhysicsObject(sade, sade); 
  184         olio.Shape = muoto; 
  185         olio.Color = vari; 
   259        //olio.Shape = muoto; 
   260        //olio.Color = vari; 
  186261        olio.Restitution = 1.0; 
  187262        olio.Y = y; 
  188263        olio.X = x; 
  189         olio.Tag = tagi; 
   264        olio.CanRotate = false; 
   265        //olio.Tag = tagi; 
   266        olio.Image = zombi; 
  190267        olio.Hit(RandomGen.NextVector(10, 100)); 
   268        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   269        seuraajanAivot.Speed = 100; 
   270        seuraajanAivot.DistanceFar = 600; 
   271        seuraajanAivot.DistanceClose = 2; 
   272        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false; 
   273        olio.Brain = seuraajanAivot; 
  191274        Add(olio); 
   275 
  192276    } 
  193277    void PelaajaTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
  194278    { 
  195         if (kohde.Tag.Equals("pahis")) 
   279        if (kohde.Image == null) return; 
   280        if (kohde.Image.Equals(zombi)) 
  196281        { 
  197282            //Tässä vähennetään elämää esim elamat.Value -= 5; 
   
  203288 
  204289    } 
   290 
   291    void LisaaLaskurit() 
   292    { 
   293        pistelaskuri = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   294    } 
   295    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   296    { 
   297        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   298        laskuri.MaxValue = int.MaxValue; 
   299 
   300        Label naytto = new Label(); 
   301        naytto.BindTo(laskuri); 
   302        naytto.X = x; 
   303        naytto.Y = y; 
   304        naytto.TextColor = Color.White; 
   305        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   306        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   307        Add(naytto); 
   308 
   309        return laskuri; 
   310    } 
   311    void LuoAmmusLaskuri(double x, double y) 
   312    { 
   313        Label naytto = new Label(); 
   314        naytto.BindTo(rambonAse.Ammo); 
   315        naytto.X = x; 
   316        naytto.Y = y; 
   317        naytto.TextColor = Color.White; 
   318        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   319        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   320        Add(naytto); 
   321    } 
   322    void KasitteleammusOsui(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   323    { 
   324 
   325    } 
  205326} 
  206327 
   
  213334        : base(leveys, korkeus) 
  214335    { 
  215          
  216     } 
   336 
   337    } 
   338     
   339 
  217340} 
 • 2013/26/ChristianS/Testi/Testi/TestiContent/TestiContent.contentproj

  r4234 r4264  
  6565  </ItemGroup> 
  6666  <ItemGroup> 
  67     <Compile Include="rambo.png"> 
  68       <Name>rambo</Name> 
   67    <Compile Include="glass.png"> 
   68      <Name>glass</Name> 
  6969      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  7070      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   71    </Compile> 
   72  </ItemGroup> 
   73  <ItemGroup> 
   74    <Compile Include="steve.png"> 
   75      <Name>steve</Name> 
   76      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   77      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   78    </Compile> 
   79  </ItemGroup> 
   80  <ItemGroup> 
   81    <Compile Include="zombi.png"> 
   82      <Name>zombi</Name> 
   83      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   84      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   85    </Compile> 
   86  </ItemGroup> 
   87  <ItemGroup> 
   88    <Compile Include="taustamusa.mp3"> 
   89      <Name>taustamusa</Name> 
   90      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   91      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   92    </Compile> 
   93  </ItemGroup> 
   94  <ItemGroup> 
   95    <Compile Include="taustamusa2.mp3"> 
   96      <Name>taustamusa2</Name> 
   97      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   98      <Processor>SongProcessor</Processor> 
  7199    </Compile> 
  72100  </ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.