Changeset 4263 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-06-27 14:41:00 (10 years ago)
Author:
juskovan
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/JustusK/Rainbow_Jump/Rainbow_Jump
Files:
3 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/JustusK/Rainbow_Jump/Rainbow_Jump/Rainbow_Jump/Rainbow_Jump.cs

  r4239 r4263  
  1414    Vector start; 
  1515    int kenttanro = 1; 
   16    IntMeter KuolemaLaskuri; 
  1617 
  1718    PlatformCharacter pelaaja1; 
  18  
  1919    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  2020    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2121    Image morko = LoadImage("Sompi"); 
  2222    Image Ovi = LoadImage("Ovi"); 
   23    Image supermorko = LoadImage("supermorko"); 
  2324 
  2425    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2526 
   27 
   28     
  2629    public override void Begin() 
  2730    { 
  28         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  29  
  30         LuoKentta(); 
  31         LisaaNappaimet(); 
  32  
  33         Camera.Follow(pelaaja1); 
  34         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  35         Camera.StayInLevel = true; 
  36     } 
  37  
  38     void LuoKentta() 
  39     { 
  40         ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta2"); 
   31        //LisaaNappaimet(); 
   32        SeuraavaKentta(); 
   33    } 
   34 
   35 
   36     
   37    void LuoKentta(string Kenttanimi) 
   38    { 
   39        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset(Kenttanimi); 
  4140        kentta.SetTileMethod("000000", LisaaTaso); 
  4241        kentta.SetTileMethod("FFFA00", LisaaTahti); 
   
  4443        kentta.SetTileMethod("FF0000", LisaaLaava); 
  4544        kentta.SetTileMethod("00FFFF", LisaaLiikkuvaVihu); 
  46         kentta.SetTileMethod("FF00F2", LisaaMaali); 
   45        kentta.SetTileMethod("710000", LisaaMaali); 
   46        kentta.SetTileMethod("DE4FFF", SuperMorko); 
  4747        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4848        Level.CreateBorders(); 
   
  8989        maali.Tag = "Ovi"; 
  9090        Add(maali); 
   91    } 
   92 
   93    void SuperMorko(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   94    { 
   95        PhysicsObject superMorko = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   96        superMorko.IgnoresCollisionResponse = true; 
   97        superMorko.Position = paikka; 
   98        superMorko.Image = supermorko; 
   99        superMorko.Tag = "SuperMorko"; 
   100        Add(superMorko); 
   101 
   102        FollowerBrain tasoAivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   103        // tasoAivot.Speed = 100; 
   104        superMorko.Brain = tasoAivot; 
  91105    } 
  92106 
   
  101115        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihu", SiirryAlkuun); 
  102116        AddCollisionHandler(pelaaja1, "laava", SiirryAlkuun); 
  103         AddCollisionHandler(pelaaja1, "Ovi", SeuraavaMaaila); 
   117        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Ovi", TormaaOveen); 
   118        AddCollisionHandler(pelaaja1, "SuperMorko", TormaaSuperMorkoon); 
  104119        Add(pelaaja1); 
   120    } 
   121 
   122    void TormaaSuperMorkoon(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   123    { 
   124        kenttanro = 1; 
   125        SeuraavaKentta(); 
  105126    } 
  106127 
   
  117138        laava.Position = paikka; 
  118139        laava.MakeStatic(); 
  119         laava.Color= Color.OrangeRed; 
   140        laava.Color = Color.OrangeRed; 
  120141        Add(laava); 
  121142    } 
   
  128149 
  129150            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  130  
  131151            ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  132152            ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  133153            ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  134154        } 
  135         else 
  136         { 
   155        //else  
   156        //{ 
  137157            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  138158            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  139159            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  140         } 
   160        //} 
  141161 
  142162        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  156176    { 
  157177        maaliAani.Play(); 
  158         MessageDisplay.Add("Helööy!!"); 
   178        MessageDisplay.Add("Sait yhden tähden lisää! :3"); 
  159179        tahti.Destroy(); 
  160180    } 
  161181 
  162     void SeuraavaKentta(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject maali) 
  163     { 
  164         
  165     } 
   182    void TormaaOveen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject maali) 
   183    { 
   184        kenttanro++; 
   185        SeuraavaKentta(); 
   186    } 
   187 
   188    void SeuraavaKentta() 
   189    { 
   190        ClearAll(); 
   191 
   192        if (kenttanro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   193        else if (kenttanro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   194        else if (kenttanro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   195        else if (kenttanro == 4) LuoKentta("kentta4"); 
   196        else if (kenttanro > 4) Exit(); 
   197 
   198        Camera.Follow(pelaaja1); 
   199        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   200        Camera.StayInLevel = true; 
   201        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   202 
   203        LisaaNappaimet(); 
   204    } 
   205 
   206    void LuoKuolemaLaskuri() 
   207    { 
   208        KuolemaLaskuri = new IntMeter(0); 
   209 
   210        Label pisteNaytto = new Label(); 
   211        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   212        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   213        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   214        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   215        pisteNaytto.IntFormatString = "Kuolemia: {0:D1}"; 
   216        pisteNaytto.BindTo(KuolemaLaskuri); 
   217        Add(pisteNaytto); 
   218    } 
   219    void TormasiMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali) 
   220    { 
   221        kenttanro++; 
   222        SeuraavaKentta(); 
   223    } 
   224 
  166225} 
 • 2013/26/JustusK/Rainbow_Jump/Rainbow_Jump/Rainbow_JumpContent/Rainbow_JumpContent.contentproj

  r4239 r4263  
  9090    </Compile> 
  9191  </ItemGroup> 
   92  <ItemGroup> 
   93    <Compile Include="kentta3.png"> 
   94      <Name>kentta3</Name> 
   95      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   96      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   97    </Compile> 
   98  </ItemGroup> 
   99  <ItemGroup> 
   100    <Compile Include="kentta4.png"> 
   101      <Name>kentta4</Name> 
   102      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   103      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
   106  <ItemGroup> 
   107    <Compile Include="supermorko.png"> 
   108      <Name>supermorko</Name> 
   109      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   110      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112  </ItemGroup> 
  92113  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  93114  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.