Changeset 4258 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-06-27 12:40:39 (10 years ago)
Author:
sakivima
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/SakuK
Files:
9 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/SakuK/SPY/SPY/SPY/SPY.cs

  r4235 r4258  
  1212    Image pelaajanKuva = LoadImage("hahmopaahenkilo"); 
  1313    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   14    Image morkoKuva = LoadImage("morko"); 
  1415    PlatformCharacter pelaaja; 
  15     AssaultRifle pelaajan1Ase; 
  1616    int kenttaNro = 1; 
   17    //AssaultRifle pelaajanAse; 
   18 
   19 
  1720 
  1821    public override void Begin() 
   
  2629"Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
  2730        Add(alkuValikko); 
  28         pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10); 
  2931        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  3032        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   
  4042    void AloitaPeli() 
  4143    { 
  42         Gravity = new Vector(0, -150); 
  43  
  44         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
  45         LiikutaPelaajaa, null, -100.0); 
  46         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, 
  47           LiikutaPelaajaa, null, 100.0); 
  48         ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Hyppää", 500.0); 
  49         ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  50         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, 
  51         LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä."); 
  52         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, Hyppaa, "Hyppää", 150.0); 
   44        Gravity = new Vector(0, -160); 
   45 
   46         
   47        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   48        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   49 
   50        ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1); 
   51        LuoKentta("kenta"+kenttaNro); 
   52         
   53    } 
   54 
   55 
   56    void LuoKentta(string kentanNimi) 
   57    { 
   58        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset(kentanNimi); 
   59        ruudut.SetTileMethod("00FF00", LuoPelaaja); 
   60        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
   61        ruudut.SetTileMethod("FFE607", LuoTahti); 
   62        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoLaava); 
   63        ruudut.SetTileMethod("00FFF6", LuoMaali); 
   64        ruudut.SetTileMethod("FA00FF", LuoZombi); 
   65        ruudut.Execute(20, 20); 
   66 
   67        
  5368        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, 
  5469        //  LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 100)); 
   
  5974        //Camera.ZoomFactor = 1.7; 
  6075        Camera.ZoomToLevel(); 
  61         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  62         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  63  
  64         ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1); 
  65         LuoKentta("kenta"+kenttaNro); 
  66  
  67     } 
  68  
  69  
  70     void LuoKentta(string kentanNimi) 
  71     { 
  72         ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset(kentanNimi); 
  73         ruudut.SetTileMethod("00FF00", LuoPelaaja); 
  74         ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
  75         ruudut.SetTileMethod("FFE607", LuoTahti); 
  76         ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoLaava); 
  77         ruudut.SetTileMethod("AAFF2B", LuoMaali); 
  78         ruudut.Execute(20, 20); 
  79  
  80     } 
   76        AsetaOhjaimet(); 
   77 
   78         
   79 } 
   80 
   81    void AsetaOhjaimet() 
   82    { 
   83        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
   84       LiikutaPelaajaa, null, -100.0); 
   85        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, 
   86          LiikutaPelaajaa, null, 100.0); 
   87        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Hyppää", 500.0); 
   88        ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   89        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, 
   90        LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä."); 
   91        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, Hyppaa, "Hyppää", 150.0); 
   92 
   93        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Down, AmmuAseella, "ammu", pelaaja.Weapon); 
   94    } 
   95 
   96    void LuoZombi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   97    { 
   98        PlatformCharacter morko = new PlatformCharacter(20.0, 20.0); 
   99        morko.Image = morkoKuva; 
   100        morko.Position = paikka; 
   101        morko.Tag = "vihollinen"; 
   102        Add(morko); 
   103 
   104        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   105        tasoAivot.Speed = 100; 
   106 
   107        morko.Brain = tasoAivot; 
   108        tasoAivot.FallsOffPlatforms = false; 
   109        tasoAivot.JumpSpeed = 700; 
   110        tasoAivot.TriesToJump = false; 
   111    } 
   112 
  81113 
  82114    void LuoMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  83115    { 
   116        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   117        maali.Position = paikka; 
   118        maali.Color = Color.AshGray; 
   119        //taso.Image = groundImage 
   120        maali.Tag = "maali"; 
   121        maali.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   122        Add(maali); 
   123 
  84124 
  85125    } 
   
  89129        pelaaja = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  90130        pelaaja.Position = paikka; 
   131        pelaaja.Destroyed += SeuraavaKentta; 
  91132        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
  92133        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen); 
  93134        AddCollisionHandler(pelaaja, "vihollinen", TormaaViholliseen); 
  94135        AddCollisionHandler(pelaaja, "laava", TormaaLaavaan); 
   136        AddCollisionHandler(pelaaja, "maali", TormasiMaaliin); 
  95137        Add(pelaaja); 
  96138 
   139        AssaultRifle pelaajanAse  = new AssaultRifle(30, 10); 
   140        pelaajanAse.Ammo.Value = 1000; 
   141 
   142        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   143        pelaajanAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   144 
   145        pelaaja.Weapon = pelaajanAse; 
   146 
  97147    } 
  98148 
  99149    void TormaaLaavaan(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject laava) 
  100150    { 
  101         pelaaja.Hit(new Vector(0, 75)); 
  102         elamaLaskuri.Value -= 5; 
   151        elamaLaskuri.Value -= 100000; 
  103152    } 
  104153 
   
  170219    { 
  171220        pelaaja.Walk(nopeus); 
   221        KaannaAse(pelaaja); 
   222    } 
   223 
   224 
   225    void KaannaAse(PlatformCharacter pelaaja) 
   226    { 
   227        if (pelaaja.Weapon == null) return; 
   228        if (pelaaja.FacingDirection.Equals(Direction.Right)) 
   229            pelaaja.Weapon.Angle = Angle.FromDegrees(0); 
   230        else 
   231            pelaaja.Weapon.Angle = Angle.FromDegrees(180); 
  172232    } 
  173233 
   
  180240    { 
  181241    } 
  182     void LiikutaPelaajaa(Vector vektori, PhysicsObject pelaaja) 
  183     { 
  184         pelaaja.Move(vektori); 
  185     } 
   242    //void LiikutaPelaajaa(Vector vektori, PhysicsObject pelaaja) 
   243    //{ 
   244    //    pelaaja.Move(vektori); 
   245    //} 
  186246 
  187247    void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila) 
   
  189249        Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector; 
  190250        pelaaja.Walk(tatinAsento.X*100); 
   251        KaannaAse(pelaaja); 
  191252    } 
  192253    void SeuraavaKentta() 
   
  204265        SeuraavaKentta(); 
  205266    } 
   267    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   268{ 
   269    ammus.Destroy(); 
   270    } 
   271    void AmmuAseella(Weapon ase) 
   272{ 
   273    //if (!(ase is AssaultRifle)) return; 
   274    //AssaultRifle pyssy = (AssaultRifle)ase; 
   275    PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   276 
   277    if(ammus != null) 
   278    { 
   279        //ammus.Size *= 3; 
   280        //ammus.Image = ... 
   281        ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   282    } 
  206283} 
   284   
   285} 
 • 2013/26/SakuK/SPY/SPY/SPYContent/SPYContent.contentproj

  r4235 r4258  
  5858  </ItemGroup> 
  5959  <ItemGroup> 
  60     <Compile Include="kenta1.png"> 
  61       <Name>kenta1</Name> 
   60    <Compile Include="kenta3.png"> 
   61      <Name>kenta3</Name> 
   62      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   63      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   64    </Compile> 
   65  </ItemGroup> 
   66  <ItemGroup> 
   67    <Compile Include="kenta4.png"> 
   68      <Name>kenta4</Name> 
   69      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   70      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   71    </Compile> 
   72  </ItemGroup> 
   73  <ItemGroup> 
   74    <Compile Include="kirves.png"> 
   75      <Name>kirves</Name> 
   76      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   77      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   78    </Compile> 
   79  </ItemGroup> 
   80  <ItemGroup> 
   81    <Compile Include="lamppu.png"> 
   82      <Name>lamppu</Name> 
   83      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   84      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   85    </Compile> 
   86  </ItemGroup> 
   87  <ItemGroup> 
   88    <Compile Include="morko.png"> 
   89      <Name>morko</Name> 
   90      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   91      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   92    </Compile> 
   93  </ItemGroup> 
   94  <ItemGroup> 
   95    <Compile Include="roskis.png"> 
   96      <Name>roskis</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100  </ItemGroup> 
   101  <ItemGroup> 
   102    <Compile Include="tietokone.png"> 
   103      <Name>tietokone</Name> 
  62104      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  63105      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  67109    <Compile Include="kenta2.png"> 
  68110      <Name>kenta2</Name> 
   111      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   112      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   113    </Compile> 
   114  </ItemGroup> 
   115  <ItemGroup> 
   116    <Compile Include="kenta5.png"> 
   117      <Name>kenta5</Name> 
   118      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   119      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   120    </Compile> 
   121  </ItemGroup> 
   122  <ItemGroup> 
   123    <Compile Include="kenta1.png"> 
   124      <Name>kenta1</Name> 
  69125      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  70126      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.