Changeset 4249


Ignore:
Timestamp:
2013-06-26 15:01:36 (10 years ago)
Author:
juiitamm
Message:
 
Location:
2013/26/LeeviK
Files:
118 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r4202 r4249  
  99public class Pong : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     Vector nopeusYlös = new Vector(0, 200); 
  12     Vector nopeusAlas = new Vector(0, 200); 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1313 
  1414    PhysicsObject maila1; 
  1515    PhysicsObject maila2; 
  1616    PhysicsObject pallo; 
   17    PhysicsObject vasenReuna; 
   18    PhysicsObject oikeaReuna; 
   19 
   20    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   21    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   22 
  1723    public override void Begin() 
  18     {  
   24    { 
   25        
  1926        LuoKentta(); 
   27        AloitaPeli(); 
  2028        AsetaOhjaimet(); 
  2129        AloitaPeli(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
  2231        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2332 
  2433 
  25         
   34 
  2635    } 
  2736    void LuoKentta() 
   
  3039        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  3140        pallo.X = -200; 
  32         pallo.Restitution = 1.0; 
   41        pallo.Restitution = 2.5; 
  3342        Add(pallo); 
  34         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  35         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   43        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   44        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   45        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3646 
  37         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   47        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   48        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   49        vasenReuna.IsVisible = false; 
   50        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   51        oikeaReuna.Restitution = 1.5; 
   52        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   53        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   54        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        alaReuna.IsVisible = false; 
   56        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   57        yläReuna.Restitution = 1.0; 
   58        yläReuna.IsVisible = false; 
  3859        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  3960        Camera.ZoomToLevel(); 
  4061 
  41     }void AloitaPeli() 
  42     {  Vector impulssi = new Vector(500.0, 200.0); 
   62    } 
   63    void AloitaPeli() 
   64    { 
   65        Vector impulssi = new Vector(500.0, 200.0); 
  4366        pallo.Hit(impulssi); 
  4467    } 
  45     void LuoMaila(double x, double y) 
   68 
   69    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  4670    { 
  4771        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   
  5175        maila.Restitution = 1.0; 
  5276        Add(maila); 
   77        return maila; 
  5378    } 
  5479    void AsetaOhjaimet() 
  5580    { 
  56         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaMaila1Ylos, Pelaaja1: "Liikuta mailaa ylös"); 
  57         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila1, null); 
   81        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   82        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   83        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   84        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  5885 
   86        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   88        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   89        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   90 
   91        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  5992        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   93 
   94    } 
   95    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   96    { 
   97        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   98        laskuri.MaxValue = 10; 
   99         
   100        Label naytto = new Label(); 
   101        naytto.BindTo(laskuri); 
   102        naytto.X = x; 
   103        naytto.Y = y; 
   104        naytto.TextColor = Color.White; 
   105        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   106        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   107        Add(naytto); 
   108        
   109        return laskuri; 
   110    } 
   111    void LisaaLaskurit() 
   112    {  
   113    pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   114    pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   115    } 
  60116   
  61     } 
  62     void Asetanopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   117    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  63118    { 
   119        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   120        { 
   121            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   122            return; 
   123        } 
   124        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   125        { 
   126            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   127            return; 
   128        } 
   129 
  64130        maila.Velocity = nopeus; 
  65131    } 
   132    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   133    { 
   134        if (kohde == oikeaReuna) 
   135            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   136 
   137        else if (kohde == vasenReuna) 
   138            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   139           
   140    } 
   141    
   142    
  66143} 
   144 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.