Changeset 4238 for 2013/26


Ignore:
Timestamp:
2013-06-26 14:54:47 (10 years ago)
Author:
malaitia
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/MaxL/Keulaa/Keulaa
Files:
7 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/MaxL/Keulaa/Keulaa/Keulaa/Keulaa.cs

  r4217 r4238  
  1111    Image moponKuva = LoadImage("RM125"); 
  1212    Image rengaskuva = LoadImage("rengas"); 
   13    Image trengaskuva = LoadImage("trengas"); 
  1314    Image moponMuoto = LoadImage("Frame"); 
  14     Image trengaskuva = LoadImage("trengas"); 
   15    Image moponRunko = LoadImage("Frame2"); 
  1516    Image hypynKuva = LoadImage("Hyppy"); 
   17    Image pilvenKuva = LoadImage("KeulaPilvet"); 
   18    Image taustaKuva = LoadImage("KeulaTausta"); 
   19 
  1620    PhysicsObject mopo; 
  17  
   21    PhysicsObject Takarengas = new PhysicsObject(77, 77, Shape.Circle); 
   22 
   23     
   24     
  1825    public override void Begin() 
  1926    { 
  20         //LISÄÄ AXLEJOINT PEHMEYS JA TAKARENGAs TAAKSE JA MAPPI 
  21  
  22         Vector kaasu = new Vector(5000, 0); 
  23         Vector pakki = new Vector(-5000, 0); 
   27         
   28 
   29        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Mopo peli", "Aloita", "Lopeta"); 
   30         
   31        GameObject tausta = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   32        tausta.Image = taustaKuva; 
   33        Add(tausta, -3); 
   34        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 0.5); 
   35        GameObject tausta2 = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   36        tausta2.Image = taustaKuva; 
   37        Add(tausta2, -3); 
   38        tausta2.X = tausta.Right; 
   39         
   40         
   41        GameObject pilvet = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   42        pilvet.Image = pilvenKuva; 
   43        Add(tausta, -2); 
   44        Layers[-2].RelativeTransition = new Vector(0.2, 0.1); 
   45 
   46        //LuoAjaja(); 
   47        
   48 
   49 
   50 
   51         
   52         
   53        Vector kaasu = new Vector(4500, 0); 
   54        Vector pakki = new Vector(-4500, 0); 
   55        double kaasu2 = -50; 
   56        //Kiihdyta(-1000); 
  2457 
  2558        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   
  2962        //Add(mopo); 
  3063 
  31         Gravity = new Vector(0, -700); 
   64        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  3265 
  3366        LuoKentta(); 
   
  3669 
  3770        PhysicsObject maa = Level.CreateBottomBorder(0.2, true); 
  38  
  39         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Kaasu, "Braapp!", mopo, kaasu); 
  40         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Kaasu, "Braapp!", mopo, pakki); 
  41  
  42  
  43  
  44  
  45         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  46         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  47  
   71        maa.KineticFriction = 1; 
   72 
   73 
   74        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Kaasu, "Braapp!", mopo, kaasu); 
   75        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kaasu", kaasu2); 
   76        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Kaasu, "Jarru!", mopo, pakki); 
   77 
   78         
   79 
   80 
   81        PhoneBackButton.Listen(Exit, "Lopeta peli"); 
   82        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta peli"); 
   83 
   84    } 
   85    void Kiihdyta(double kiihtyvyys) 
   86    { 
   87        double kulmakiiht = kiihtyvyys * Takarengas.Width / 2; 
   88        double hitaus = 0.6*Takarengas.MomentOfInertia; 
   89        double vaanto = kulmakiiht * hitaus; 
   90        double vaantoPerPyora = vaanto / 2; 
   91 
   92        Takarengas.ApplyTorque(vaantoPerPyora); 
  4893    } 
  4994 
   
  61106        ruudut.SetTileMethod("FF0000", LuoHyppy); 
  62107 
  63         ruudut.Execute(120, 120); 
   108        ruudut.Execute(140, 140); 
  64109    } 
  65110 
   
  67112    { 
  68113        mopo = new PhysicsObject(250, 160); 
  69         mopo.Shape = Shape.FromImage(moponMuoto); 
   114        mopo.Shape = Shape.FromImage(moponRunko); 
  70115        //mopo.MomentOfInertia = 500; 
  71         mopo.Mass = 3; 
   116        mopo.Mass = 8; 
  72117        mopo.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  73118        //mopo.AngularDamping = 0.9; 
  74119        mopo.Image = moponMuoto; 
  75         Add(mopo); 
   120        Add(mopo, 0); 
  76121        PhysicsObject Eturengas = new PhysicsObject(80, 80, Shape.Circle); 
  77122        Eturengas.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   
  80125        Eturengas.Y = mopo.Y - 30; 
  81126        Eturengas.Color = Color.Transparent; 
  82         Eturengas.Mass = 2; 
  83         Eturengas.Restitution = 0.2; 
  84         Add(Eturengas); 
   127        Eturengas.Mass = 3; 
   128        Eturengas.Restitution = 0.0; 
   129        Add(Eturengas, -1); 
  85130        AxleJoint Etuliitos = new AxleJoint(mopo, Eturengas); 
  86131        Add(Etuliitos); 
  87         PhysicsObject Takarengas = new PhysicsObject(75, 75, Shape.Circle); 
   132        Etuliitos.Softness = 1; 
   133        //PhysicsObject Takarengas = new PhysicsObject(75, 75, Shape.Circle); 
  88134        Takarengas.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   135        Takarengas.AngularDamping = 0.7; 
   136        Takarengas.KineticFriction = 1; 
  89137        Takarengas.Image = trengaskuva; 
  90138        Takarengas.X = mopo.X - 80; 
  91139        Takarengas.Y = mopo.Y - 30; 
  92140        Takarengas.Color = Color.Transparent; 
  93         Takarengas.Mass = 2; 
  94         Takarengas.Restitution = 0.2; 
   141        Takarengas.Mass = 5; 
   142        Takarengas.Restitution = 0.0; 
  95143        //Takarengas.KineticFriction =  
  96         Add(Takarengas); 
   144        Add(Takarengas, -1); 
  97145        AxleJoint Takaliitos = new AxleJoint(mopo, Takarengas); 
   146        Takaliitos.Softness = 0.5; 
  98147        Add(Takaliitos); 
   148 
   149        PhysicsObject Vartalo = new PhysicsObject(30, 60); 
   150        //Vartalo.Y = mopo.Y + 60; 
   151        //Vartalo.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   152        Vartalo.Color = Color.Yellow; 
   153        Vartalo.Y = mopo.Top; 
   154        Vartalo.X = -30; 
   155        AxleJoint VartaloLiitos = new AxleJoint(mopo, Vartalo, new Vector(-30, Vartalo.Bottom)); 
   156 
   157        PhysicsObject Kasi = new PhysicsObject(10, 42); 
   158        Kasi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   159        Kasi.Color = Color.Gray; 
   160        Kasi.Y = Vartalo.Top-22; 
   161        Kasi.X = Vartalo.Left+15; 
   162        AxleJoint KasiLiitos = new AxleJoint(Vartalo, Kasi, new Vector(Vartalo.Left+15, Kasi.Top)); 
   163 
   164        PhysicsObject Kasi2 = new PhysicsObject(44, 10); 
   165        Kasi2.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   166        Kasi2.Color = Color.DarkGray; 
   167        Kasi2.Y = Kasi.Bottom + 1; 
   168        Kasi2.X = Kasi.Left + 22; 
   169        AxleJoint Kasi2Liitos = new AxleJoint(Kasi, Kasi2, new Vector(Kasi2.Left-1, Kasi2.Top - 5)); 
   170        AxleJoint Ohjaus = new AxleJoint(mopo, Kasi2, new Vector(Kasi2.Right, Kasi2.Top - 5)); 
   171 
   172 
   173        Add(Kasi2, 2); 
   174        Add(Kasi2Liitos); 
   175        Add(Ohjaus); 
   176        Add(Kasi, 2); 
   177        Add(KasiLiitos); 
   178        Add(Vartalo, 1); 
   179        Add(VartaloLiitos); 
   180 
   181        Takarengas.ApplyTorque(200); 
   182 
   183    } 
   184 
   185     void LuoAjaja() 
   186     { 
   187        //PhysicsObject Alajalka = new PhysicsObject(15, 45); 
   188        //Alajalka.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   189        //AxleJoint AlajalkaLiitos = new AxleJoint(mopo, Alajalka, new Vector(0, -30)); 
   190        //Add(Alajalka); 
   191        //Add(AlajalkaLiitos); 
   192 
   193        //PhysicsObject Jalka = new PhysicsObject(18, 45); 
   194        //Jalka.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   195        //AxleJoint JalkaLiitos = new AxleJoint(Alajalka, Jalka, new Vector(0, Alajalka.Top-2)); 
   196        //Jalka.Y = mopo.Y + 20; 
   197        //Add(Jalka); 
   198        //Add(JalkaLiitos); 
   199 
   200        //AxleJoint YlajalkaLiitos = new AxleJoint(Jalka, mopo, new Vector(0, Jalka.Top)); 
   201        //Add(YlajalkaLiitos); 
   202         
   203        
   204 
   205 
   206 
   207 
  99208    } 
  100209 
   
  110219    void LuoHyppy(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  111220    { 
  112         PhysicsObject Hyppy = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*2, korkeus); 
   221        PhysicsObject Hyppy = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*10, korkeus); 
  113222        Hyppy.Position = paikka; 
  114         Hyppy.Shape = Shape.Triangle; 
  115         //Hyppy.Image = hypynKuva; 
   223        Hyppy.Shape = Shape.FromImage (hypynKuva); 
   224        Hyppy.Image = hypynKuva; 
  116225        //Hyppy.Tag = "asdasd"; 
   226        Hyppy.Restitution = 0; 
  117227        Add(Hyppy, 1); 
  118228    } 
 • 2013/26/MaxL/Keulaa/Keulaa/KeulaaContent/KeulaaContent.contentproj

  r4217 r4238  
  8787    </Compile> 
  8888  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="KeulaPilvet.png"> 
   91      <Name>KeulaPilvet</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95    <Compile Include="KeulaTausta.png"> 
   96      <Name>KeulaTausta</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100  </ItemGroup> 
   101  <ItemGroup> 
   102    <Compile Include="Frame2.png"> 
   103      <Name>Frame2</Name> 
   104      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   105      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   106    </Compile> 
   107  </ItemGroup> 
  89108  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  90109  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.