Changeset 4234


Ignore:
Timestamp:
2013-06-26 14:50:45 (9 years ago)
Author:
chsarre
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/ChristianS/Testi/Testi
Files:
1 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/ChristianS/Testi/Testi/Testi/Testi.cs

  r4228 r4234  
  99public class Testi : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    AssaultRifle rambonAse; 
   12 
  1113    const double nopeus = 300; 
  1214    const double hyppyNopeus = 850; 
  1315    const int RUUDUN_KOKO = 50; 
  1416 
  15     PhysicsObject pelaaja; 
  16  
  17     Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
   17    Pelaaja pelaaja; 
   18     
   19 
   20    Image pelaajanKuva = LoadImage("rambo"); 
  1821    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  1922 
  20     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  21  
  2223    public override void Begin() 
  2324    { 
  24  
   25        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  2526        LuoKentta(); 
  2627        LisaaNappaimet(); 
  2728 
  2829        Camera.Follow(pelaaja); 
  29         Camera.ZoomToLevel(); 
  30         //Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  31         //Camera.StayInLevel = true; 
   30        Camera.ZoomFactor = 0.7; 
   31        Camera.StayInLevel = true; 
   32 
   33        int laskuri = 0; 
   34 
   35        while (laskuri < 25) 
   36        { 
   37            LuoSatunnainenPallo(Color.Green, "pahis"); 
   38            laskuri++; 
   39        } 
   40        Timer ajastin = new Timer(); 
   41        ajastin.Interval = 2; 
   42        ajastin.Timeout += delegate { LuoSatunnainenPallo(Color.Green, "pahis"); }; 
   43        ajastin.Start(); 
  3244    } 
  3345 
   
  3850        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
  3951        ruudut.SetTileMethod(Color.Yellow, LuoTahti); 
  40         ruudut.Execute(50, 50); 
   52        ruudut.Execute(55, 55); 
  4153        Level.CreateBorders(); 
  4254        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   55 
   56    } 
   57 
   58    private void LuoSatunnainenPallo(Color vari, String tagi) 
   59    { 
   60        double x = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   61        double y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   62        double r = RandomGen.NextDouble(10, 50); 
   63        // Color vari = RandomGen.NextColor(); 
   64        LuoMuoto(Shape.Circle, x, y, r, vari, tagi); 
  4365    } 
  4466 
   
  6486    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  6587    { 
  66         pelaaja = new PhysicsObject(45, 45); 
   88        pelaaja = new Pelaaja(50, 50); 
   89        //pelaaja.MakeStatic(); 
   90        pelaaja.CanRotate = false; 
  6791        pelaaja.Position = paikka; 
  6892        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
  69         pelaaja.Tag = "norsu"; 
   93        pelaaja.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   94        // pelaaja.LinearDamping = 0.95; 
   95        pelaaja.Tag = "rambo"; 
  7096        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen); 
   97        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", CollisionHandler.AddMeterValue(pelaaja.ElamaLaskuri, 2)); 
   98        rambonAse = new AssaultRifle(30, 10); 
   99        rambonAse.Ammo.Value = 1250; 
   100        rambonAse.FireRate = 8; 
   101        rambonAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   102        pelaaja.Add(rambonAse); 
   103        AddCollisionHandler(pelaaja, "pahis", delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) { LuoSatunnainenPallo(Color.Green, "pahis"); }); 
   104        AddCollisionHandler(pelaaja, PelaajaTormasi); 
  71105        Add(pelaaja); 
   106 
   107        pelaaja.ElamaLaskuri.LowerLimit += Kuolit; 
   108 
   109        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   110        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   111        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   112        elamaPalkki.BindTo(pelaaja.ElamaLaskuri); 
   113        Add(elamaPalkki); 
   114    } 
   115 
   116    void Kuolit() 
   117    { 
   118        MessageDisplay.Add("Zombi söi sinut!"); 
   119        pelaaja.Destroy(); 
  72120    } 
  73121 
   
  76124        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  77125        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  78         Vector nopeus = new Vector(100, 0); 
  79  
  80  
  81         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja, -nopeus); 
  82         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja, Vector.Zero); 
  83         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu eteen", pelaaja, Vector.Zero); 
  84         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja, nopeus); 
  85         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja, Vector.Zero); 
  86         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu eteen", pelaaja, new Vector(0,100)); 
  87         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu taakse", pelaaja, new Vector(0, -100)); 
  88         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu taakse", pelaaja, Vector.Zero); 
  89  
  90         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  91     } 
   126        Vector nopeusX = new Vector(150, 0); 
   127        Vector nopeusYlos = new Vector(0, 150); 
   128        Vector nopeusAlas = new Vector(0, -135); 
   129 
   130        Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleHiirenLiiketta, null); 
   131 
   132        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja, nopeusX); 
   133        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector(-nopeusX.X, pelaaja.Velocity.Y)); 
   134        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja, -nopeusX); 
   135        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector(nopeusX.X, pelaaja.Velocity.Y)); 
   136        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikkuu eteen", pelaaja, nopeusYlos); 
   137        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu eteen", pelaaja, new Vector(pelaaja.Velocity.X, -nopeusYlos.Y)); 
   138        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikkuu taakse", pelaaja, nopeusAlas); 
   139        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Liikuta, "Liikkuu taakse", pelaaja, new Vector(pelaaja.Velocity.X, -nopeusAlas.Y)); 
   140        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", rambonAse);  
   141         
   142    } 
   143 
   144    void KuunteleHiirenLiiketta(AnalogState a) 
   145    { 
   146        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - rambonAse.AbsolutePosition).Normalize(); 
   147        rambonAse.Angle = suunta.Angle; 
   148    } 
   149 
  92150 
  93151    void Liikuta(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus) 
  94152    { 
  95         hahmo.Velocity = nopeus; 
   153        hahmo.Velocity += nopeus; 
  96154    } 
  97155 
  98156    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  99157    { 
  100         maaliAani.Play(); 
  101158        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  102159        tahti.Destroy(); 
  103160    } 
   161    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   162    { 
   163        ammus.Destroy(); 
   164        if (kohde.Tag.Equals("pahis")) 
   165        { 
   166            kohde.Destroy(); 
   167        } 
   168    } 
   169    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   170    { 
   171        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   172 
   173        if (ammus != null) 
   174        { 
   175            ammus.CollisionIgnoreGroup = pelaaja.CollisionIgnoreGroup; 
   176            ammus.Size *= 3; 
   177            //ammus.Image = ... 
   178            ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(5.0); 
   179        } 
   180    } 
   181    void LuoMuoto(Shape muoto, double x, double y, double sade, Color vari, String tagi) 
   182    { 
   183        PhysicsObject olio = new PhysicsObject(sade, sade); 
   184        olio.Shape = muoto; 
   185        olio.Color = vari; 
   186        olio.Restitution = 1.0; 
   187        olio.Y = y; 
   188        olio.X = x; 
   189        olio.Tag = tagi; 
   190        olio.Hit(RandomGen.NextVector(10, 100)); 
   191        Add(olio); 
   192    } 
   193    void PelaajaTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   194    { 
   195        if (kohde.Tag.Equals("pahis")) 
   196        { 
   197            //Tässä vähennetään elämää esim elamat.Value -= 5; 
   198            if (tormaaja is Pelaaja) 
   199            { 
   200                ((Pelaaja)tormaaja).ElamaLaskuri.Value -= 2; 
   201            } 
   202        } 
   203 
   204    } 
  104205} 
   206 
   207class Pelaaja : PhysicsObject 
   208{ 
   209    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(10, 0, 16); 
   210    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   211 
   212    public Pelaaja(double leveys, double korkeus) 
   213        : base(leveys, korkeus) 
   214    { 
   215         
   216    } 
   217} 
 • 2013/26/ChristianS/Testi/Testi/TestiContent/TestiContent.contentproj

  r4228 r4234  
  4646  </ItemGroup> 
  4747  <ItemGroup> 
  48     <Compile Include="maali.wav"> 
  49       <Name>maali</Name> 
  50       <Importer>WavImporter</Importer> 
  51       <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  52     </Compile> 
  5348    <Compile Include="norsu.png"> 
  5449      <Name>norsu</Name> 
   
  6156      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  6257    </Compile> 
  63     <Compile Include="kentta1vanha.txt"> 
  64       <Name>kentta1vanha</Name> 
  65       <Importer>TextFileImporter</Importer> 
  66       <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  67     </Compile> 
  6858  </ItemGroup> 
  6959  <ItemGroup> 
  7060    <Compile Include="kentta1.png"> 
  7161      <Name>kentta1</Name> 
   62      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   63      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   64    </Compile> 
   65  </ItemGroup> 
   66  <ItemGroup> 
   67    <Compile Include="rambo.png"> 
   68      <Name>rambo</Name> 
  7269      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  7370      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.