Changeset 4221 for 2013


Ignore:
Timestamp:
2013-06-25 14:55:04 (10 years ago)
Author:
juskovan
Message:

Talletus.

Location:
2013/26/JustusK
Files:
19 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/26/JustusK/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r4189 r4221  
  1313 
  1414    PhysicsObject pallo; 
  15  
  1615    PhysicsObject maila1; 
  1716    PhysicsObject maila2; 
   17    PhysicsObject vasenReuna; 
   18    PhysicsObject oikeaReuna; 
   19 
   20    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   21    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1822 
  1923    public override void Begin() 
  2024       { 
  2125        LuoKentta(); 
  22         AsetaOhjaimet();   
   26        AsetaOhjaimet(); 
   27        LisaaLaskurit(); 
  2328        AloitaPeli(); 
  24  
  25            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2629       } 
  27     void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  28         { 
  29         maila.Velocity = nopeus; 
  30         } 
  3130    void LuoKentta() 
  3231    { 
   
  3635        pallo.Y = 0.0; 
  3736        pallo.Restitution = 1.0; 
   37        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   38        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
  3839        Add(pallo); 
   40        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  3941 
  4042        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  4143        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  4244 
  43         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   45        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   46        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   47        vasenReuna.IsVisible = false; 
   48        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   49        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   50        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   51        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   52        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   53        alaReuna.IsVisible = false; 
   54        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   55        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   56        ylaReuna.IsVisible = false; 
  4457        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  4558 
  4659        Camera.ZoomToLevel(); 
  4760     } 
  48  
  49     void AsetaOhjaimet() 
  50     { 
  51         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  52         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  53      
  54         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  55     } 
  56          
  5761        PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  5862        { 
   
  6468          Add(maila); 
  6569          return maila; 
  66     } 
  67         
   70        } 
  6871    void AloitaPeli() 
  6972    { 
  7073            Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  7174            pallo.Hit(impulssi); 
  72      
  7375    } 
   76    void AsetaOhjaimet() 
   77    { 
   78        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   79        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   80        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusAlas); 
   81        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  7482 
   83        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   84        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   85        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusAlas); 
   86        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   87 
   88        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   89        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   90       } 
   91 
   92    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   93    { 
   94      if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   95        { 
   96           maila.Velocity = Vector.Zero; 
   97          return; 
   98        } 
   99        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   100     { 
   101         maila.Velocity = Vector.Zero; 
   102         return; 
   103     } 
   104        maila.Velocity = nopeus; 
   105    } 
   106    void LisaaLaskurit() 
   107        { 
   108        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   109        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   110        } 
   111    IntMeter LuoPisteLaskuri (double x, double y) 
   112        { 
   113        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   114        laskuri.MaxValue = 10; 
   115 
   116        Label naytto = new Label(); 
   117        naytto.BindTo(laskuri); 
   118        naytto.X = x; 
   119        naytto.Y = y; 
   120        naytto.TextColor = Color.Blue; 
   121        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   122        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   123        Add(naytto); 
   124        return laskuri; 
   125        } 
   126    void KasittelePallonTormays (PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   127   { 
   128   if (kohde == oikeaReuna) 
   129   { 
   130       pelaajan1Pisteet.Value +=1; 
   131   } 
   132   else if (kohde == vasenReuna) 
   133       { 
   134           pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   135   }     
   136 
   137  } 
  75138} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.