Ignore:
Timestamp:
2009-08-07 12:53:59 (11 years ago)
Author:
sosolamm
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • solja_l/SuuriKynttila/SuuriKynttila/Peli.cs

  r397 r416  
  4040        #region Alustukset 
  4141 
  42         protected override void Update(GameTime gameTime) 
   42        /*protected override void Update(GameTime gameTime) 
  4343        { 
  4444            base.Update(gameTime); 
   
  5656             
  5757 
  58         }             
   58        }    */         
  5959 
  6060        protected override void LoadContent() 
   
  6464 
  6565            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja 
  66  
   66             
  6767            // Luodaan pistelaskuri 
  6868            //pisteLaskuri = new Meter<int>(0, 0, 1000000); 
   
  8080 
  8181            // Zoomataan lähemmäksi 
  82             Camera.ZoomFactor = 1.7; 
   82            //Camera.ZoomFactor = 1.7; 
  8383             
  8484            aloitaUusiPeli(); 
   
  9494            // ladataan kenttä 
  9595            Level = seuraavaKentta(); 
  96             Camera.StayInLevel = true; 
   96            //Camera.StayInLevel = true; 
   97            Camera.ZoomToLevel(Level, this); 
   98            Camera.Move(new Vector2D(0,-20)); 
  9799 
  98100            // Laitetaan peliohje näyttöön 
   
  136138            alusta.Y = kentta.Bottom - alusta.Height / 2; 
  137139            kentta.Objects.Add(alusta); 
  138  
  139             lisaaPieniTaso(kentta, -320, -800, 5, 1000); 
  140             lisaaPieniTaso(kentta, 320, -800, 5, 1000); 
  141140 
  142141            lisaaPieniTaso(kentta, 0, -700, 60, 20); 
   
  189188        { 
  190189            pelaaja1 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(20)); 
  191             pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("pelaaja1_2"); 
   190            pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("pelaaja2_2"); 
  192191            pelaaja1.X = -295; 
  193192            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 70; 
   
  200199 
  201200            pelaaja2 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(20)); 
  202             pelaaja2.Texture = Content.Load<Texture2D>("pelaaja2_2"); 
   201            pelaaja2.Texture = Content.Load<Texture2D>("pelaaja1_2"); 
  203202            pelaaja2.X = 295; 
  204203            pelaaja2.Y = kentta.Bottom + 70; 
   
  315314                if (pelaajalla1onliekki) 
  316315                { 
  317                     MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 saavutti maalin ja sytytti kynttilän!"); 
   316                    MessageDisplay.Add("Punainen pelaaja saavutti maalin ja sytytti kynttilän!"); 
  318317                    MessageDisplay.Add("Paina enteriä aloittaaksesi uuden pelin."); 
  319318                    MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   
  338337                if (pelaajalla2onliekki) 
  339338                { 
  340                     MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 saavutti maalin ja sytytti kynttilän!"); 
   339                    MessageDisplay.Add("Sininen pelaaja saavutti maalin ja sytytti kynttilän!"); 
  341340                    MessageDisplay.Add("Paina enteriä aloittaaksesi uuden pelin."); 
  342341                    MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   
  362361        void keraa(Collision collision) 
  363362        { 
  364             if (collision.Other.Equals(pelaaja1)) 
   363            if (collision.Other.Equals(pelaaja1) && !pelaajalla2onliekki) 
  365364            { 
  366365                PhysicsObject tahti = collision.Obj; 
   
  368367                pelaajalla1onliekki = true; 
  369368                this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5); 
  370                 MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 nappasi liekin!"); 
   369                MessageDisplay.Add("Punainen pelaaja nappasi liekin!"); 
  371370                return; 
  372371            } 
  373372 
  374             if (collision.Other.Equals(pelaaja2)) 
   373            if (collision.Other.Equals(pelaaja2) && !pelaajalla1onliekki) 
  375374            { 
  376375                PhysicsObject tahti = collision.Obj; 
   
  378377                pelaajalla2onliekki = true; 
  379378                this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5); 
  380                 MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 nappasi liekin!"); 
   379                MessageDisplay.Add("Sininen pelaaja nappasi liekin!"); 
  381380                return; 
  382381            } 
   
  396395                    lisaaTahdet(Level); 
  397396 
  398                     MessageDisplay.Add("Liekki palautui takaisin alas!"); 
   397                    MessageDisplay.Add("Liekki palasi takaisin alas!"); 
  399398                    MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
  400399                } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.