Changeset 4140 for 2013/24


Ignore:
Timestamp:
2013-06-14 11:28:06 (9 years ago)
Author:
nijulakk
Message:
 
Location:
2013/24/NicoL/Mastermind/Mastermind
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/24/NicoL/Mastermind/Mastermind/Mastermind/Mastermind.cs

  r4112 r4140  
  1818    public List<GameObject> PelaajatLahella(List<GameObject> oliot, double maxEtaisyys) 
  1919    { 
  20         List<GameObject> pelaajatLahella = oliot.FindAll(x => x is Pelaaja && Vector.Distance(x.Position, this.Position) < maxEtaisyys); 
   20        List<GameObject> pelaajatLahella = oliot.FindAll(x => x is Pelihahmo && Vector.Distance(x.Position, this.Position) < maxEtaisyys); 
  2121        return pelaajatLahella; 
  2222    } 
   
  2929} 
  3030 
  31 public class Pelaaja : PlatformCharacter 
   31public class Pelihahmo : PlatformCharacter 
  3232{ 
  3333    public bool onkoMaalissa = false; 
  3434    public Vector aloituspaikka; 
  3535 
  36     public Pelaaja(double leveys, double korkeus) 
   36    public Pelihahmo(double leveys, double korkeus) 
  3737        : base(leveys, korkeus) 
  3838    { 
   
  5050    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  5151 
  52     List<Pelaaja> pelaajat; 
  53     Pelaaja pelaaja1; 
  54     Pelaaja pelaaja2; 
  55  
  56     bool pelaaja1Maalissa = false; 
  57     bool pelaaja2Maalissa = false; 
   52    List<Pelihahmo> pelaajat; 
   53    Pelihahmo pelaaja1; 
   54    Pelihahmo pelaaja2; 
   55    //IntMeter pistelaskuri; 
   56    Timer pisteAjastin; 
   57    IntMeter aikalaskuri; 
  5858 
  5959    Animation pelaajanKuva2; 
   
  6767    Image nappula = LoadImage("nappula"); 
  6868    Image taustuliini = LoadImage("taustablur"); 
  69      
   69 
   70    ScoreList topLista = new ScoreList(10, true, 9999); 
  7071 
  7172    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  7374    public override void Begin() 
  7475    { 
   76        topLista = DataStorage.TryLoad<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   77        aikalaskuri = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue); 
   78 
   79 
   80        // GameObject kuva = new GameObject(LoadImage("")); 
   81        // Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   82        // Add(kuva); 
   83 
   84        GameObject g = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   85        g.Color = Color.Black; 
   86        Add(g, 1); 
   87        g.FadeColorTo(Color.Transparent, 2.0); 
   88        Timer.SingleShot(2.0, delegate 
   89        { 
   90            g.Destroy(); 
   91            // kuva.Destroy(); 
   92            AloitaPeli(); 
   93        }); 
   94    } 
   95 
   96    void AloitaPeli() 
   97    { 
   98        aikalaskuri = new IntMeter(0); 
  7599        IsFullScreen = false; 
  76100        Level.Size = new Vector(1000, 800); 
   
  134158        ClearAll(); 
  135159        //Gravity = new Vector(0, -1000); 
  136          
  137  
  138160        SeuraavaKentta(); 
  139        
  140161        // Camera.StayInLevel = true; 
  141162        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);//, pelaaja2); 
   
  146167    { 
  147168        ClearAll(); 
  148         pelaajat = new List<Pelaaja>(); 
   169        pelaajat = new List<Pelihahmo>(); 
  149170        pelaajat.Clear(); pelaajanKuva2 = LoadAnimation("stillblue"); 
  150171        pelaajanKuva = LoadAnimation("still"); 
   
  154175 
  155176        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
  156         else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  157         else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
  158         else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("kentta4"); 
  159         else if (kenttaNro == 5) LuoKentta("kentta5"); 
  160         else if (kenttaNro == 6) LuoKentta("kentta6"); 
  161         else if (kenttaNro == 7) LuoKentta("kentta7"); 
  162         else if (kenttaNro == 8) LuoKentta("kentta8"); 
  163         else if (kenttaNro == 9) LuoKentta("kentta9"); 
  164         else if (kenttaNro == 10) LuoKentta("kentta10"); 
  165         else if (kenttaNro == 11) LuoKentta("kentta11"); 
  166         else if (kenttaNro == 12) LuoKentta("kentta12"); 
  167         else if (kenttaNro == 13) LuoKentta("kentta13"); 
  168         else if (kenttaNro == 14) LuoKentta("kentta14"); 
  169         else if (kenttaNro == 15) LuoKentta("kentta15"); 
  170         else if (kenttaNro == 16) LuoKentta("kentta16"); 
  171         else if (kenttaNro > 16) Exit(); 
   177        //else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   178        //else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   179        //else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("kentta4"); 
   180        //else if (kenttaNro == 5) LuoKentta("kentta5"); 
   181        //else if (kenttaNro == 6) LuoKentta("kentta6"); 
   182        //else if (kenttaNro == 7) LuoKentta("kentta7"); 
   183        //else if (kenttaNro == 8) LuoKentta("kentta8"); 
   184        //else if (kenttaNro == 9) LuoKentta("kentta9"); 
   185        //else if (kenttaNro == 10) LuoKentta("kentta10"); 
   186        //else if (kenttaNro == 11) LuoKentta("kentta11"); 
   187        //else if (kenttaNro == 12) LuoKentta("kentta12"); 
   188        //else if (kenttaNro == 13) LuoKentta("kentta13"); 
   189        //else if (kenttaNro == 14) LuoKentta("kentta14"); 
   190        //else if (kenttaNro == 15) LuoKentta("kentta15"); 
   191        //else if (kenttaNro == 16) LuoKentta("kentta16"); 
   192        //else if (kenttaNro > 16) 
   193        else if (kenttaNro>1) 
   194        { 
   195            kenttaNro = 1; 
   196            HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   197                                         "Parhaat pisteet", 
   198                                         "Onneksi olkoon, pääsit listalle pisteillä %p! Syötä nimesi:", 
   199                                         topLista, aikalaskuri.Value); 
   200            topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   201            topIkkuna.Closed += delegate { AloitaPeli(); }; 
   202            Add(topIkkuna);             
   203        } 
  172204        LisaaNappaimet(); 
  173205        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2); 
   
  175207    } 
  176208 
   209    void TallennaPisteet(Window sender) 
   210    { 
   211        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   212    } 
   213 
  177214    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi) 
  178215    { 
  179         pelaaja1 = new Pelaaja(1, 1); 
  180         pelaaja2 = new Pelaaja(1, 1); 
   216        pelaaja1 = new Pelihahmo(1, 1); 
   217        pelaaja2 = new Pelihahmo(1, 1); 
  181218        pelaajat.Add(pelaaja1); 
  182219        pelaajat.Add(pelaaja2); 
   
  196233        Level.BackgroundColor = Color.Gray; 
  197234 
   235        TeeAikalaskuri(); 
   236 
   237    } 
   238 
   239    void TeeAikalaskuri() 
   240    { 
   241 
   242        Label aikaNaytto = new Label(); 
   243        aikaNaytto.BindTo(aikalaskuri); 
   244        Add(aikaNaytto); 
   245        aikaNaytto.Color = Color.Black; 
   246        aikaNaytto.TextColor = Color.White; 
   247        aikaNaytto.Position = new Vector(Screen.Left + 50, Screen.Top - 50); 
   248 
   249        pisteAjastin = new Timer(); 
   250        pisteAjastin.Interval = 1.0; 
   251        pisteAjastin.Timeout += delegate { aikalaskuri.Value++; }; 
   252        // aikalaskuri.LowerLimit += PisteAjastin.Stop; 
   253        pisteAjastin.Start(); 
  198254    } 
  199255 
   
  218274    } 
  219275 
  220     void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelaaja pelaaja) 
   276    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelihahmo pelaaja) 
  221277    { 
  222278        Maali maali = new Maali(leveys, korkeus); 
   
  237293                     return; 
  238294                 } 
  239                  Pelaaja p = (Pelaaja)pelaajat[0]; 
   295                 Pelihahmo p = (Pelihahmo)pelaajat[0]; 
  240296                 if (p == pelaaja) 
  241297                 { 
   
  246302                         ajastin.Stop(); 
  247303                         // kenttaNro++; 
   304                         pisteAjastin.Stop(); 
   305                         //pistelaskuri.Value += aikalaskuri.Value; 
   306                         //MessageDisplay.Add("" + pistelaskuri.Value); 
  248307                         KenttäValikko(); 
  249308                         //SeuraavaKentta(); 
   309 
  250310 
  251311                         return; 
   
  258318    } 
  259319 
  260     void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelaaja pelaaja, Animation animaatio) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely) 
  261     { 
  262         pelaaja.Size = new Vector(leveys * 0.8, korkeus * 0.8); 
  263         pelaaja.aloituspaikka = paikka; 
  264         pelaaja.Position = paikka; 
  265         pelaaja.Mass = 4.0; 
  266         pelaaja.Animation = animaatio; 
  267         pelaaja.Animation.Start(); 
  268         AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja, "vaara", TormaaVaaraan); 
  269         // AddCollisionHandler(pelaaja, "maali", maaliinPaasy); 
  270         Add(pelaaja); 
  271     } 
  272  
  273     //void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely) 
  274     //{ 
  275     //    pelaaja2 = new Pelaaja(leveys * 0.8, korkeus * 0.8); 
  276     //    pelaaja2.Position = paikka; 
  277     //    pelaaja2.Mass = 4.0; 
  278     //    pelaaja2.Animation = pelaajanKuva2; 
  279     //    pelaaja2.Animation.Start(); 
  280     //    AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja2, "tahti", TormaaTahteen); 
  281     //    AddCollisionHandler(pelaaja2, "maali", maaliinPaasy); 
  282     //    Add(pelaaja2); 
  283     //} 
   320    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelihahmo pelihahmo, Animation animaatio) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely) 
   321    { 
   322        pelihahmo.Size = new Vector(leveys * 0.8, korkeus * 0.8); 
   323        pelihahmo.aloituspaikka = paikka; 
   324        pelihahmo.Position = paikka; 
   325        pelihahmo.Mass = 4.0; 
   326        pelihahmo.Animation = animaatio; 
   327        pelihahmo.Animation.Start(); 
   328        AddCollisionHandler<Pelihahmo, PhysicsObject>(pelihahmo, "vaara", TormaaVaaraan); 
   329        Add(pelihahmo); 
   330    } 
   331 
  284332 
  285333    void LisaaVTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  294342    } 
  295343 
  296     //void maaliinPaasy(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
  297     //{ 
  298     //    if (tormaaja == pelaaja1) 
  299     //    { 
  300     //        pelaaja1Maalissa = true; 
  301     //    } 
  302     //    if (tormaaja == pelaaja2) 
  303     //    { 
  304     //        pelaaja2Maalissa = true; 
  305     //    } 
  306     //    if (pelaaja1Maalissa == true && pelaaja2Maalissa == true) 
  307     //    { 
  308     //        //MessageDisplay.Add("Selvitit kentän!"); 
  309     //    } 
  310  
  311     //} 
  312  
  313  
  314  
  315344    void LisaaNappaimet() 
  316345    { 
   
  335364    } 
  336365 
  337     void Liikuta(Pelaaja hahmo, double nopeus) 
   366    void Liikuta(Pelihahmo hahmo, double nopeus) 
  338367    { 
  339368        hahmo.Walk(nopeus); 
  340369    } 
  341370 
  342     void Hyppaa(Pelaaja hahmo, double nopeus) 
   371    void Hyppaa(Pelihahmo hahmo, double nopeus) 
  343372    { 
  344373        hahmo.Jump(nopeus); 
  345374    } 
  346375 
  347     void TormaaVaaraan(Pelaaja pelaaja, PhysicsObject vtaso) 
   376    void TormaaVaaraan(Pelihahmo pelaaja, PhysicsObject vtaso) 
  348377    { 
  349378        //AloitaAlusta(); 
 • 2013/24/NicoL/Mastermind/Mastermind/MastermindContent/MastermindContent.contentproj

  r4112 r4140  
  110110  </ItemGroup> 
  111111  <ItemGroup> 
  112     <Compile Include="nappula.png"> 
  113       <Name>nappula</Name> 
  114       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  115       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  116     </Compile> 
  117   </ItemGroup> 
  118   <ItemGroup> 
  119112    <Compile Include="musa.mp3"> 
  120113      <Name>musa</Name> 
   
  130123    </Compile> 
  131124  </ItemGroup> 
   125  <ItemGroup> 
   126    <Compile Include="taustablur.png"> 
   127      <Name>taustablur</Name> 
   128      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   129      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   130    </Compile> 
   131  </ItemGroup> 
   132  <ItemGroup> 
   133    <Compile Include="nappula.png"> 
   134      <Name>nappula</Name> 
   135      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   136      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   137    </Compile> 
   138  </ItemGroup> 
  132139  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  133140  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/24/NicoL/Mastermind/Mastermind/MastermindContent/kentta1.txt

  r4088 r4140  
  99# 
  1010# 
  11 # 
  12 #          
   11#A     G 
   12#################         
  1313#                                     
  1414#                  
  15 #A  B$$$     
   15#B    g 
  1616################################################################################################################################################################################################################### 
  1717           
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.