Changeset 4126 for 2013/24


Ignore:
Timestamp:
2013-06-13 15:06:35 (10 years ago)
Author:
juiitamm
Message:

Talletus.

Location:
2013/24/AtteK/hypelypeli/hypelypeli
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/24/AtteK/hypelypeli/hypelypeli/hypelypeli/hypelypeli.cs

  r4107 r4126  
  1010{ 
  1111    int kenttaNro = 1; 
  12     const double nopeus = 216; 
   12    const double nopeus = 366; 
  1313    const double hyppyNopeus = 860; 
  1414    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   
  2020    Image hiilikuvaKuva = LoadImage("hiili"); 
  2121    Image kivikuvakuva = LoadImage("kivi"); 
  22  Image rautakuvakuva = LoadImage("rauta"); 
  23  
  24 Image kultakuvakuva = LoadImage("kulta"); 
  25  
  26  
   22    Image rautakuvakuva = LoadImage("rauta"); 
   23 
   24    Image kultakuvakuva = LoadImage("kulta"); 
  2725    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   26    // IntMeter timanttiLaskuri; 
  2827 
  2928    public override void Begin() 
  3029    { 
  3130        ClearAll(); 
  32         LuoKentta("kentta"+kenttaNro); 
   31        LuoKentta("kentta" + kenttaNro); 
  3332 
  3433    } 
   
  3837        MediaPlayer.Play("imbossible2"); 
  3938        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  40  
   39        IntMeter timanttiLaskuri = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue); 
   40        timanttiLaskuri.LowerLimit += delegate 
   41        { 
   42            kenttaNro++; 
   43            SeuraavaKentta(); 
   44        }; 
  4145        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedosto); 
  4246        kentta.SetTileMethod('#', Lisaakivi); 
  43         kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  44         kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   47        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTimantti, timanttiLaskuri); 
   48        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja, timanttiLaskuri); 
  4549        kentta.SetTileMethod('S', LisaaSeuraaja); 
  4650        kentta.SetTileMethod('%', Lisaamaali); 
  4751        kentta.Optimize('#'); 
  48  kentta.SetTileMethod('h', Lisaahiili); 
  49  kentta.SetTileMethod('r', Lisaarauta); 
  50  kentta.SetTileMethod('k', Lisaakulta); 
   52        kentta.SetTileMethod('h', Lisaahiili); 
   53        kentta.SetTileMethod('r', Lisaarauta); 
   54        // kentta.SetTileMethod('k', Lisaakulta); 
  5155        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  5256        Level.CreateBorders(); 
   
  7175        AddCollisionHandler(seuraaja, "pelaaja", SeuraajaSaaKiinni); 
  7276        FollowerBrain aivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
  73         aivot.Speed = 200; 
   77        aivot.Speed = 250; 
  7478        seuraaja.Brain = aivot; 
  7579        Add(seuraaja); 
   
  8589 
  8690 
  87     void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  88     { 
  89         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  90         tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  91         tahti.Position = paikka; 
  92         tahti.Image = tahtiKuva; 
  93         tahti.Tag = "tahti"; 
  94         Add(tahti); 
   91    void LisaaTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus, IntMeter timanttiLaskuri) 
   92    { 
   93        PhysicsObject timantti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   94        timantti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   95        timantti.Position = paikka; 
   96        timantti.Image = tahtiKuva; 
   97        timantti.Tag = "timantti"; 
   98        timanttiLaskuri.Value++; 
   99        Add(timantti); 
  95100    } 
  96101 
   
  115120        Add(kivi); 
  116121    } 
  117      
  118  void Lisaarauta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   122 
   123    void Lisaarauta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  119124    { 
  120125        PhysicsObject rauta = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   
  125130        Add(rauta); 
  126131 
  127          
  128     } 
  129  
  130  void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  131  { 
  132      pelaaja1 = new PlatformCharacter(1.2 * leveys, 1.2 * korkeus); 
  133      pelaaja1.Position = paikka; 
  134      pelaaja1.Mass = 4.0; 
  135      pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  136      pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  137      AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
  138      AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormasiMaaliin); 
  139      { 
  140           
  141 void Lisaarauta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  142  
   132 
   133    } 
   134 
   135    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, IntMeter timanttiLaskuri) 
   136    { 
   137        pelaaja1 = new PlatformCharacter(1.2 * leveys, 1.2 * korkeus); 
   138        pelaaja1.Position = paikka; 
   139        pelaaja1.Mass = 4.0; 
   140        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
   141        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   142        AddCollisionHandler(pelaaja1, "timantti", TormaaTimantiin); 
   143        AddCollisionHandler(pelaaja1, "timantti", CollisionHandler.AddMeterValue(timanttiLaskuri, -1)); 
   144        // AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormasiMaaliin); 
   145        Add(pelaaja1); 
   146 
   147    } 
   148 
   149    void lisaakulta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  143150    { 
  144151        PhysicsObject kulta = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   
  149156        Add(kulta); 
  150157 
  151  
  152         Add(pelaaja1); 
  153158    } 
  154159    void Lisaamaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  166171        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  167172 
  168         double hyppyNopeusKentassa = Math.Min(1,kenttaNro/2)* hyppyNopeus; 
   173        double hyppyNopeusKentassa = Math.Min(1, kenttaNro / 2) * hyppyNopeus; 
  169174 
  170175        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  191196    } 
  192197 
  193     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
   198    void TormaaTimantiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  194199    { 
  195200        maaliAani.Play(); 
  196201        MessageDisplay.Add("mainasit timantin!"); 
  197  
  198202        tahti.Destroy(); 
  199203    } 
   
  219223    } 
  220224} 
  221     
  222  
  223      
   225 
   226 
   227 
 • 2013/24/AtteK/hypelypeli/hypelypeli/hypelypeliContent/kentta1.txt

  r4107 r4126  
  1515################################################################################################################################## 
  1616################################################################################################################################## 
  17 ################################################################################################################################## 
  18 ################################################################################################################################## 
  19 ################################################################################################################################## 
  20 #############################################       ############################################################################## 
  21 ###########################################                                                  #########                  ########## 
  22 ###########################################       *    *       *                     **      #########                  ########## 
   17#######################################################hh################kk####################################################### 
   18#######################################################hhhhh#########################rr#######################hhhh################ 
   19#########################################################hhh#######################rrrrrrrr####################################### 
   20#############################################       ##################################rrr######################################### 
   21###########################################                                           rrr    #########                  ########## 
   22###########################################       *    *       *                     **      #####hh##                  ########## 
  2323###########################################      ##################    *             ##      #########         *********########## 
  24 #################################                ############################                                  #######%%########## 
  25 #################################                #############################   *                            #################### 
  26 #################################             #######################################                      ####################### 
  27 ########################*********         ########rrr#################################         **   **    ######################## 
  28 ########################*********    ###########rrrrrr######################################   ##   ##  ########################## 
  29 ########################S******** N  #########################################################         ########################### 
   24#################################                ############################                                  ################### 
   25#########################kkk####                #############################   *                            #################### 
   26#################################             ###########rrrr########################                      ####rr################# 
   27#######################                   ########rrr#####rrr########hhh##############         **   **    ##rrrrr################# 
   28########################             ###########rrrrrr######r#######hhhhh###################   ##   ##  ######rrr################# 
   29########################S        N  #########################################################         ########################### 
  3030#########################################hhh###################################################################################### 
  31 ##########################################h####################################################################################### 
   31##########################################h#################################################kkk################################### 
  3232################################################################################################################################## 
  3333################################################################################################################################## 
 • 2013/24/AtteK/hypelypeli/hypelypeli/hypelypeliContent/kentta2.txt

  r4107 r4126  
  66###############S                                                                                                             #                                                                               ***                         ##### 
  77###########################    N                                                                        ************         #########################################                                       ###                         ##### 
  8 #######################################################                                       ####     ############         #########################################                  ###############################################%%##### 
  9 #######################################################                                                          #*         #########################################                  ###################################################### 
  10 ######################################################################           #########                                  #########################################***              *###################################################### 
   8#######################################################                                       ####     ############         ##########################rrrr###########                  ###################################################### 
   9##################################rrrr#################                                                          #*         ###########################rrr###########                  ###################################################### 
   10####################################rrr###############################           #########                                  ############################rr###########***              *###################################################### 
  1111############################################################################################                                            ################################*             ###################################################### 
  1212###################################################################################################################                      ################################              ###################################################### 
  13 ###################################################################################################################          **                                                        ###################################################### 
  14 ###################################################################################################################         ###                                                        ###################################################### 
  15 ###################################################################################################################                      #########################                     ###################################################### 
   13###################################################################################################################          **                                               ##       ###################################################### 
   14###################################################################################################################         ###                                             ##hh##     ###################################################### 
   15###################################################################################################################                      #########################         #######     ###################################################### 
  1616###################################################################################################################                      #########################                     ###################################################### 
  1717###################################################################################################################                      #################################################################################################### 
 • 2013/24/AtteK/hypelypeli/hypelypeli/hypelypeliContent/kentta3.txt

  r4107 r4126  
  11               # 
  22               #            * 
  3                #            #     **  *   *             * 
  4                #                  ##   #   #  ########   #    *    * 
   3                            #     **  *   *             * 
   4                                 ##   #   #  ########   #     *    *  
  55##################################                            #    # 
  66##################################                                   * 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.