Changeset 4103 for 2013/24


Ignore:
Timestamp:
2013-06-12 15:04:45 (10 years ago)
Author:
joalerho
Message:

Talletus.

Location:
2013/24/JoonasE/Mastermind/Mastermind
Files:
30 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/24/JoonasE/Mastermind/Mastermind/Mastermind/Mastermind.cs

  r4071 r4103  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
   9public class Maali : PhysicsObject 
   10{ 
   11    public bool pelaajaMaalissa = false; 
   12    public Maali(double leveys, double korkeus) 
   13        : base(leveys, korkeus) 
   14    { 
   15        IsUpdated = true; 
   16    } 
   17 
   18    public List<GameObject> PelaajatLahella(List<GameObject> oliot, double maxEtaisyys) 
   19    { 
   20        List<GameObject> pelaajatLahella = oliot.FindAll(x => x is Pelaaja && Vector.Distance(x.Position, this.Position) < maxEtaisyys); 
   21        return pelaajatLahella; 
   22    } 
   23 
   24    public override void Update(Time time) 
   25    { 
   26 
   27        base.Update(time); 
   28    } 
   29} 
   30 
   31public class Pelaaja : PlatformCharacter 
   32{ 
   33    public bool onkoMaalissa = false; 
   34    public Vector aloituspaikka; 
   35 
   36    public Pelaaja(double leveys, double korkeus) 
   37        : base(leveys, korkeus) 
   38    { 
   39    } 
   40} 
   41 
  942public class Mastermind : PhysicsGame 
  1043{ 
   44    void PääValikko() 
   45    { 
   46        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("", "Aloita", "Lopeta"); 
   47        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaAlusta); 
   48        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   49 
   50        alkuValikko.Buttons[0].Image = nappula; 
   51        alkuValikko.Buttons[1].Image = nappula; 
   52 
   53        alkuValikko.Image = tausta; 
   54        Add(alkuValikko); 
   55    } 
   56 
   57    int kenttaNro = 1; 
   58 
  1159    const double nopeus = 200; 
  1260    const double hyppyNopeus = 750; 
  1361    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1462 
  15     PlatformCharacter pelaaja1; 
  16     PlatformCharacter pelaaja2; 
   63    List<Pelaaja> pelaajat; 
   64    Pelaaja pelaaja1; 
   65    Pelaaja pelaaja2; 
   66 
   67    bool pelaaja1Maalissa = false; 
   68    bool pelaaja2Maalissa = false; 
  1769 
  1870    Animation pelaajanKuva2; 
  1971    Animation pelaajanKuva; 
   72    Animation maaliAnim; 
  2073    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2174    Image maa = LoadImage("block"); 
   75    Image vaara = LoadImage("Danger block"); 
   76    Image tausta = LoadImage("Tausta"); 
   77    Image pääTausta = LoadImage("Taustakuva"); 
   78    Image nappula = LoadImage("nappula"); 
   79    Image taustuliini = LoadImage("taustablur"); 
   80     
  2281 
  2382    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  2584    public override void Begin() 
  2685    { 
  27         pelaajanKuva2 = LoadAnimation("stillblue"); 
   86        IsFullScreen = true; 
   87 
   88        Level.Background.Image = pääTausta; 
   89        PääValikko(); 
   90 
   91        MediaPlayer.Play("musa"); 
   92        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   93 
   94 
   95         
   96 
   97    } 
   98 
   99    void AloitaAlusta() 
   100    { 
   101        ClearAll(); 
   102        //Gravity = new Vector(0, -1000); 
   103        pelaajat = new List<Pelaaja>(); 
   104 
   105        SeuraavaKentta(); 
   106       
   107        // Camera.StayInLevel = true; 
   108        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);//, pelaaja2); 
   109    } 
   110 
   111 
   112    void SeuraavaKentta() 
   113    { 
   114        ClearAll(); 
   115        pelaajat.Clear(); pelaajanKuva2 = LoadAnimation("stillblue"); 
  28116        pelaajanKuva = LoadAnimation("still"); 
   117        maaliAnim = LoadAnimation("maali"); 
  29118 
  30119        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  31120 
  32         LuoKentta(); 
   121        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   122        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   123        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   124        else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("kentta4"); 
   125        else if (kenttaNro == 5) LuoKentta("kentta5"); 
   126        else if (kenttaNro == 6) LuoKentta("kentta6"); 
   127        else if (kenttaNro == 7) LuoKentta("kentta7"); 
   128        else if (kenttaNro == 8) LuoKentta("kentta8"); 
   129        else if (kenttaNro == 9) LuoKentta("kentta9"); 
   130        else if (kenttaNro == 10) LuoKentta("kentta10"); 
   131        else if (kenttaNro == 11) LuoKentta("kentta11"); 
   132        else if (kenttaNro == 12) LuoKentta("kentta12"); 
   133        else if (kenttaNro == 13) LuoKentta("kentta13"); 
   134        else if (kenttaNro == 14) LuoKentta("kentta14"); 
   135        else if (kenttaNro == 15) LuoKentta("kentta15"); 
   136        else if (kenttaNro == 16) LuoKentta("kentta16"); 
   137        else if (kenttaNro > 16) Exit(); 
  33138        LisaaNappaimet(); 
  34  
  35139        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2); 
  36         
  37     } 
  38  
  39     void LuoKentta() 
  40     { 
  41         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   140 
   141    } 
   142 
   143    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi) 
   144    { 
   145        pelaaja1 = new Pelaaja(1, 1); 
   146        pelaaja2 = new Pelaaja(1, 1); 
   147        pelaajat.Add(pelaaja1); 
   148        pelaajat.Add(pelaaja2); 
   149 
   150        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi); 
  42151        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  43152        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  44         pelaaja1 = new PlatformCharacter(1, 1); 
  45         pelaaja2 = new PlatformCharacter(1, 1); 
  46         kentta.SetTileMethod('A', LisaaPelaaja); 
  47         kentta.SetTileMethod('B', LisaaPelaaja2); 
   153        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVTaso); 
   154        kentta.SetTileMethod('G', LisaaMaali, pelaaja1); 
   155        kentta.SetTileMethod('g', LisaaMaali, pelaaja2); 
   156        kentta.SetTileMethod('A', LisaaPelaaja, pelaaja1, pelaajanKuva); 
   157        kentta.SetTileMethod('B', LisaaPelaaja, pelaaja2, pelaajanKuva2); 
  48158        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  49159        Level.CreateBorders(); 
  50         Level.Background.CreateGradient(Color.BloodRed, Color.Blue); 
   160        Level.Background.Image = taustuliini; 
   161        Level.Background.TileToLevel(); 
   162        Level.BackgroundColor = Color.Gray; 
   163 
  51164    } 
  52165 
   
  59172        Add(taso); 
  60173    } 
   174 
  61175 
  62176    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  70184    } 
  71185 
  72     void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely) 
  73     { 
  74         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys*0.8, korkeus*0.8); 
  75         pelaaja1.Position = paikka; 
  76         pelaaja1.Mass = 4.0; 
  77         pelaaja1.Animation = pelaajanKuva; 
  78         pelaaja1.Animation.Start(); 
  79         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
  80         Add(pelaaja1); 
  81     } 
  82  
  83     void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely) 
  84     { 
  85         pelaaja2 = new PlatformCharacter(leveys * 0.8, korkeus * 0.8); 
  86         pelaaja2.Position = paikka; 
  87         pelaaja2.Mass = 4.0; 
  88         pelaaja2.Animation = pelaajanKuva2; 
  89         pelaaja2.Animation.Start(); 
  90         AddCollisionHandler(pelaaja2, "tahti", TormaaTahteen); 
  91         Add(pelaaja2); 
  92     } 
  93     
   186    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelaaja pelaaja) 
   187    { 
   188        Maali maali = new Maali(leveys, korkeus); 
   189        maali.MakeStatic(); 
   190        maali.Position = paikka; 
   191        maali.Animation = maaliAnim; 
   192        maali.Animation.Start(); 
   193        maali.Tag = "maali"; 
   194        Timer ajastin = new Timer(); 
   195        ajastin.Interval = 0.5; 
   196        ajastin.Timeout += 
   197             delegate 
   198             { 
   199                 List<GameObject> pelaajat = maali.PelaajatLahella(GetObjects(x => true), leveys * 2); 
   200                 if (pelaajat.Count == 0) 
   201                 { 
   202                     pelaaja.onkoMaalissa = false; 
   203                     return; 
   204                 } 
   205                 Pelaaja p = (Pelaaja)pelaajat[0]; 
   206                 if (p == pelaaja) 
   207                 { 
   208                     pelaaja.onkoMaalissa = true; 
   209                     if (this.pelaajat.TrueForAll(x => x.onkoMaalissa)) 
   210                     { 
   211                         MessageDisplay.Add("Kenttä selvitetty!"); 
   212                         ajastin.Stop(); 
   213                         kenttaNro++; 
   214                         SeuraavaKentta(); 
   215 
   216                         return; 
   217                     } 
   218                 } 
   219             }; 
   220        ajastin.Start(); 
   221        Add(maali); 
   222 
   223    } 
   224 
   225    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelaaja pelaaja, Animation animaatio) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely) 
   226    { 
   227        pelaaja.Size = new Vector(leveys * 0.8, korkeus * 0.8); 
   228        pelaaja.aloituspaikka = paikka; 
   229        pelaaja.Position = paikka; 
   230        pelaaja.Mass = 4.0; 
   231        pelaaja.Animation = animaatio; 
   232        pelaaja.Animation.Start(); 
   233        AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja, "vaara", TormaaVaaraan); 
   234        AddCollisionHandler(pelaaja, "maali", maaliinPaasy); 
   235        Add(pelaaja); 
   236    } 
   237 
   238    //void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely) 
   239    //{ 
   240    //    pelaaja2 = new Pelaaja(leveys * 0.8, korkeus * 0.8); 
   241    //    pelaaja2.Position = paikka; 
   242    //    pelaaja2.Mass = 4.0; 
   243    //    pelaaja2.Animation = pelaajanKuva2; 
   244    //    pelaaja2.Animation.Start(); 
   245    //    AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja2, "tahti", TormaaTahteen); 
   246    //    AddCollisionHandler(pelaaja2, "maali", maaliinPaasy); 
   247    //    Add(pelaaja2); 
   248    //} 
   249 
   250    void LisaaVTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   251    { 
   252        PhysicsObject vtaso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   253        vtaso.Position = paikka; 
   254        vtaso.Color = Color.Purple; 
   255        vtaso.Image = vaara; 
   256        vtaso.Tag = "vaara"; 
   257        Add(vtaso); 
   258 
   259    } 
   260 
   261    void maaliinPaasy(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   262    { 
   263        if (tormaaja == pelaaja1) 
   264        { 
   265            pelaaja1Maalissa = true; 
   266        } 
   267        if (tormaaja == pelaaja2) 
   268        { 
   269            pelaaja2Maalissa = true; 
   270        } 
   271        if (pelaaja1Maalissa == true && pelaaja2Maalissa == true) 
   272        { 
   273            //MessageDisplay.Add("Selvitit kentän!"); 
   274        } 
   275 
   276    } 
   277 
   278 
  94279 
  95280    void LisaaNappaimet() 
  96281    { 
  97282        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  98         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  99         Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysäytys!!!"); 
   283        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, VäliValikko, "Valikko"); 
  100284 
  101285        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  116300    } 
  117301 
  118     void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   302    void Liikuta(Pelaaja hahmo, double nopeus) 
  119303    { 
  120304        hahmo.Walk(nopeus); 
  121305    } 
  122306 
  123     void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   307    void Hyppaa(Pelaaja hahmo, double nopeus) 
  124308    { 
  125309        hahmo.Jump(nopeus); 
  126310    } 
  127311 
  128     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  129     { 
  130         maaliAani.Play(); 
  131         MessageDisplay.Add("öhnäsit öhnösti"); 
  132         tahti.Destroy(); 
   312    void TormaaVaaraan(Pelaaja pelaaja, PhysicsObject vtaso) 
   313    { 
   314        //AloitaAlusta(); 
   315        pelaajat.ForEach(x => x.Position = x.aloituspaikka); 
   316        MessageDisplay.Add("Yritä uudestaan!"); 
   317         
   318    } 
   319 
   320    void VäliValikko() 
   321    { 
   322        MultiSelectWindow väliValikko = new MultiSelectWindow("Välivalikko", "Jatka", "Aloita alusta", "Lopeta"); 
   323        väliValikko.Image = LoadImage("norsu"); 
   324        //alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaAlusta); 
   325        väliValikko.AddItemHandler(1, AloitaAlusta); 
   326        väliValikko.AddItemHandler(2, PääValikko); 
   327 
   328        väliValikko.Buttons[0].Image = nappula; 
   329        väliValikko.Buttons[1].Image = nappula; 
   330        väliValikko.Buttons[2].Image = nappula; 
   331 
   332        väliValikko.Image = tausta; 
   333        Add(väliValikko); 
  133334    } 
  134335} 
 • 2013/24/JoonasE/Mastermind/Mastermind/MastermindContent/MastermindContent.contentproj

  r4071 r4103  
  4646  </ItemGroup> 
  4747  <ItemGroup> 
  48     <Compile Include="maali.wav"> 
  49       <Name>maali</Name> 
  50       <Importer>WavImporter</Importer> 
  51       <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  52     </Compile> 
  5348    <Compile Include="norsu.png"> 
  5449      <Name>norsu</Name> 
   
  9186      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
  9287      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   88    </Compile> 
   89  </ItemGroup> 
   90  <ItemGroup> 
   91    <Compile Include="maali.anim"> 
   92      <Name>maali</Name> 
   93      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   94      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   95    </Compile> 
   96  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   99      <Name>kentta2</Name> 
   100      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="kentta10.txt"> 
   106      <Name>kentta10</Name> 
   107      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110    <Compile Include="kentta11.txt"> 
   111      <Name>kentta11</Name> 
   112      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   113      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   114    </Compile> 
   115    <Compile Include="kentta12.txt"> 
   116      <Name>kentta12</Name> 
   117      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   118      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   119    </Compile> 
   120    <Compile Include="kentta13.txt"> 
   121      <Name>kentta13</Name> 
   122      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   123      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   124    </Compile> 
   125    <Compile Include="kentta14.txt"> 
   126      <Name>kentta14</Name> 
   127      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   128      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   129    </Compile> 
   130    <Compile Include="kentta15.txt"> 
   131      <Name>kentta15</Name> 
   132      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   133      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   134    </Compile> 
   135    <Compile Include="kentta16.txt"> 
   136      <Name>kentta16</Name> 
   137      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   138      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   139    </Compile> 
   140    <Compile Include="kentta3.txt"> 
   141      <Name>kentta3</Name> 
   142      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145    <Compile Include="kentta4.txt"> 
   146      <Name>kentta4</Name> 
   147      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   148      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   149    </Compile> 
   150    <Compile Include="kentta5.txt"> 
   151      <Name>kentta5</Name> 
   152      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   153      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   154    </Compile> 
   155    <Compile Include="kentta6.txt"> 
   156      <Name>kentta6</Name> 
   157      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   158      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   159    </Compile> 
   160    <Compile Include="kentta7.txt"> 
   161      <Name>kentta7</Name> 
   162      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   163      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   164    </Compile> 
   165    <Compile Include="kentta8.txt"> 
   166      <Name>kentta8</Name> 
   167      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   168      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   169    </Compile> 
   170    <Compile Include="kentta9.txt"> 
   171      <Name>kentta9</Name> 
   172      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   173      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   174    </Compile> 
   175  </ItemGroup> 
   176  <ItemGroup> 
   177    <Compile Include="nappula.png"> 
   178      <Name>nappula</Name> 
   179      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   180      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   181    </Compile> 
   182    <Compile Include="Tausta.png"> 
   183      <Name>Tausta</Name> 
   184      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   185      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187    <Compile Include="Taustakuva.png"> 
   188      <Name>Taustakuva</Name> 
   189      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   190      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   191    </Compile> 
   192  </ItemGroup> 
   193  <ItemGroup> 
   194    <Compile Include="musa.mp3"> 
   195      <Name>musa</Name> 
   196      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   197      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   198    </Compile> 
   199  </ItemGroup> 
   200  <ItemGroup> 
   201    <Compile Include="taustablur.png"> 
   202      <Name>taustablur</Name> 
   203      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   204      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  93205    </Compile> 
  94206  </ItemGroup> 
 • 2013/24/JoonasE/Mastermind/Mastermind/MastermindContent/kentta1.txt

  r4071 r4103  
  1 ####################################################################################### 
  2 #                                #                                                    # 
  3 #                                #     #                                                    # 
  4 #                          #     #           #   #   #   #                            # 
  5 #    B     ####            #                 #   #   #   #                            # 
  6 ####################################################################################### 
  7 #                   ###                      #   #   #   #                            # 
  8 #                                            #   #   #   #                            # 
  9 #        #          #  #####                                                          # 
  10 #    A   #          #  #   #                                                          # 
  11 ####################################################################################### 
   1########################## 
   2#                        # 
   3#          #             # 
   4#B         #   g         # 
   5########################## 
   6#          #             # 
   7#          #             # 
   8#A  #          G         # 
   9########################## 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.