Ignore:
Timestamp:
2013-06-12 14:59:14 (8 years ago)
Author:
taeekotr
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/24/EemeliK/KillSlender/KillSlender/KillSlender/KillSlender.cs

  r4074 r4095  
  1111    PhysicsObject pelaaja; 
  1212    Image tyyppi = LoadImage("tyyppi"); 
  13     int kenttaNro = 1; 
  14  
  15     Color[] kenttienTaustavarit = { Color.LightBlue, Color.LightBlue, Color.Black }; 
   13    Image RahaKuva = LoadImage("rahapussi"); 
   14    Image BarrelKuva = LoadImage("barrel"); 
   15    Image StephanoKuva = LoadImage("stephano"); 
   16    IntMeter Rahalaskuri; 
   17    int kenttaNro = 5; 
   18 
   19    Color[] kenttienTaustavarit = { Color.LightBlue, Color.LightBlue, Color.Black, Color.Green, Color.Green }; 
  1620 
  1721    public override void Begin() 
  1822    { 
  1923        // TODO:  
  20  
  21  
  22         seuraavakentta(); 
  23  
  24  
  25     } 
   24        MediaPlayer.Play("taustamusiikki"); 
   25        LuoRahalaskuri(); 
   26        seuraavakentta(); 
   27    } 
   28 
  2629    void seuraavakentta() 
  2730    { 
   
  3134        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  3235        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
  33         else if (kenttaNro > 3) Exit(); 
  34  
   36        else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("kentta4"); 
   37        else if (kenttaNro == 5) LuoKentta("kentta5"); 
   38        else if (kenttaNro > 5) Exit(); 
  3539    } 
  3640 
   
  8589        Gravity = new Vector(0.0, -800.0); 
  8690        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset(Kenttatiedosto); 
  87         ruudut.SetTileMethod('S', LuoSlender); 
   91        ruudut.SetTileMethod('s', LuoSlender); 
  8892        ruudut.SetTileMethod('1', LuoPelaaja, LoadImage("tyyppi")); 
  8993        ruudut.SetTileMethod('2', LuoPelaaja, LoadImage("tyyppi2")); 
   
  9195        ruudut.SetTileMethod('*', LuoTNT); 
  9296        ruudut.SetTileMethod('E', LuoEyes); 
   97        ruudut.SetTileMethod('$', LuoRaha); 
   98        ruudut.SetTileMethod('M', LuoMorso); 
   99        ruudut.SetTileMethod('B', LuoBarrel); 
   100        ruudut.SetTileMethod('p', Luopewdiepie); 
   101        ruudut.SetTileMethod('i', Luoirresponsibledad); 
   102        ruudut.SetTileMethod('S', LuoStephano); 
  93103        ruudut.Execute(20, 20); 
  94104        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0)); 
   
  99109        IsPaused = true; 
  100110        Camera.Follow(pelaaja); 
  101         pelaaja.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(60.0); 
  102111        Level.BackgroundColor = kenttienTaustavarit[kenttaNro - 1]; 
   112        AddCollisionHandler(pelaaja, "Raha", PelaajaOsuu); 
   113        AddCollisionHandler(pelaaja, "Stephano", PelaajaOsuu); 
   114 
   115        if (kenttaNro == 4) 
   116        { 
   117            Timer ajastin = new Timer(); 
   118            ajastin.Interval = 15; 
   119            ajastin.Start(); 
   120            ajastin.Timeout += delegate { VaihdaKentta(null, null); }; //HUOM! kaks null arvoa parametreinä 
   121 
   122 
   123        } 
   124 
  103125    } 
  104126    void LuoSlender(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  122144        seuraavakentta(); 
  123145    } 
   146 
  124147    void vaihdakentta(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
  125148    { 
   
  128151        MessageDisplay.Add("Pääsit läpi"); 
  129152    } 
   153 
  130154    void LuoEyes(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  131155    { 
   
  143167 
  144168    } 
  145      
   169 
   170 
   171 
   172    void LuoRaha(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   173    { 
   174        PhysicsObject Raha = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 100); 
   175        Raha.IgnoresCollisionResponse = true; 
   176        Raha.Position = paikka; 
   177        Raha.Image = RahaKuva; 
   178        Raha.Tag = "Raha"; 
   179        Add(Raha); 
   180        Rahalaskuri.Value++; 
   181    } 
   182    void PelaajaOsuu(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject Raha) 
   183    { 
   184         
   185        Raha.Destroy(); 
   186        Rahalaskuri.Value--; 
   187    } 
   188    void LuoRahalaskuri() 
   189    { 
   190        Rahalaskuri = new IntMeter(0, 0, 14);//Tähtien määrä 
   191        Rahalaskuri.LowerLimit += new Action(Rahalaskuri_LowerLimit); 
   192    } 
   193 
   194    void Rahalaskuri_LowerLimit() 
   195    { 
   196        kenttaNro++; 
   197        seuraavakentta(); 
   198        MessageDisplay.Add("Pääsit läpi"); 
   199    } 
   200    void LuoMorso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   201    { 
   202        PhysicsObject morso = new PhysicsObject(150, 200); 
   203        morso.Shape = Shape.Rectangle; 
   204        morso.Tag = "morso"; 
   205        Add(morso); 
   206        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   207        morso.Brain = seuraajanAivot; 
   208        seuraajanAivot.Speed = 500; 
   209        Image olionKuva = LoadImage("morso"); 
   210        morso.Image = olionKuva; 
   211        AddCollisionHandler(pelaaja, morso, CollisionHandler.ExplodeObject(100, true)); 
   212        morso.Position = paikka; 
   213 
   214    } 
   215    void LuoBarrel(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   216    { 
   217        PhysicsObject Barrel = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50); 
   218        Barrel.Position = paikka; 
   219        Barrel.Shape = Shape.Rectangle; 
   220        Barrel.Color = Color.Gray; 
   221        Add(Barrel); 
   222        Barrel.Image = BarrelKuva; 
   223         
   224    } 
   225    void Luopewdiepie(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   226    { 
   227        PhysicsObject pewdiepie = new PhysicsObject(150, 200); 
   228        pewdiepie.Shape = Shape.Rectangle; 
   229        pewdiepie.Tag = "pewdiepie"; 
   230        Add(pewdiepie); 
   231        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   232        pewdiepie.Brain = seuraajanAivot; 
   233        seuraajanAivot.Speed = 500; 
   234        Image olionKuva = LoadImage("pewdiepie"); 
   235        pewdiepie.Image = olionKuva; 
   236        AddCollisionHandler(pelaaja, pewdiepie, CollisionHandler.ExplodeObject(100, true)); 
   237        pewdiepie.Position = paikka; 
   238    } 
   239    void Luoirresponsibledad(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   240    { 
   241        PhysicsObject irresponsibledad = new PhysicsObject(150, 200); 
   242        irresponsibledad.Shape = Shape.Rectangle; 
   243        irresponsibledad.Tag = "irresponsibledad"; 
   244        Add(irresponsibledad); 
   245        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   246        irresponsibledad.Brain = seuraajanAivot; 
   247        seuraajanAivot.Speed = 500; 
   248        Image olionKuva = LoadImage("irresponsibledad"); 
   249        irresponsibledad.Image = olionKuva; 
   250        AddCollisionHandler(pelaaja, irresponsibledad, CollisionHandler.ExplodeObject(100, true)); 
   251        irresponsibledad.Position = paikka; 
   252    } 
   253    void LuoStephano(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   254    { 
   255        PhysicsObject Stephano = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 100); 
   256        Stephano.IgnoresCollisionResponse = true; 
   257        Stephano.Position = paikka; 
   258        Stephano.Image = StephanoKuva; 
   259        Stephano.Tag = "Stephano"; 
   260        Add(Stephano); 
   261        Rahalaskuri.Value++; 
   262    } 
  146263} 
  147264 
   
  155272 
  156273 
   274 
   275 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.