Changeset 4092


Ignore:
Timestamp:
2013-06-12 14:57:58 (9 years ago)
Author:
ilkarist
Message:

Talletus.

Location:
2013/24/IlariR/Robot attack/Robot attack
Files:
10 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/24/IlariR/Robot attack/Robot attack/Robot attack/Robot_attack.cs

  r4072 r4092  
  1111    Image tykkiKuva = LoadImage("tykki"); 
  1212    Image tatainkuva = LoadImage("tahtain"); 
  13     Image luodinKuva = LoadImage("luoti"); 
  14     Image taustakuva = LoadImage("tausta"); 
   13    Image luodinKuva = LoadImage("luoti3"); 
   14    Image taustakuva = LoadImage("tausta2"); 
   15    Image avainkuva = LoadImage("avain"); 
   16    Image lukkokuva = LoadImage("lukko"); 
   17    SoundEffect ampuminen = LoadSoundEffect("ampuminen"); 
   18    SoundEffect rajahdysaani = LoadSoundEffect("rajahdys2"); 
   19    SoundEffect robotaani = LoadSoundEffect("robotaani"); 
   20 
  1521    Robot robot; 
  1622    PhysicsObject ase; 
  1723    IntMeter pisteLaskuri; 
   24    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   25    
  1826 
  1927    public override void Begin() 
  2028    { 
   29        Alkuvalikko(); 
   30    } 
   31 
   32    void Aloitapeli() 
   33    { 
   34        ClearAll(); 
  2135        LuoKentta(); 
  2236        LuoOhjaimet(); 
   
  2438        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  2539         
   40        robotaani.Play(); 
   41         
  2642        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2743        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  4763    void LuoOhjaimet() 
  4864    { 
  49         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 700)); 
  50         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-700, 0)); 
  51         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -700)); 
  52         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(700, 0)); 
  53         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, AmmuAseella, null, ase, 200.0); 
  54  
  55         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, TahtaaNappaimella, null, 9000); 
  56         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, TahtaaNappaimella, null, -9000); 
   65        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 4500)); 
   66        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-4500, 0)); 
   67        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -4500)); 
   68        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(4500, 0)); 
   69        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, AmmuAseella, null, ase, 400.0); 
   70 
   71        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, TahtaaNappaimella, null, 25000); 
   72        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, TahtaaNappaimella, null, -25000); 
  5773        //Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
  5874    } 
   
  113129        vihollinen.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  114130        Timer ajastin = new Timer(); 
  115         ajastin.Interval = 2; 
   131        ajastin.Interval = 1; 
  116132        vihollinen.Destroyed += delegate { pisteLaskuri.AddValue(500); }; 
  117133        ajastin.Timeout += 
   
  152168        ammus.Destroy(); 
  153169 
   170        if(kohde.Tag.Equals("ase")) 
   171        { 
   172            //Törmäyskäsittelijä aseeseen osuneita ammuksia varten 
   173            robot.Elamat.Value--; 
   174            return; 
   175        } 
   176 
   177 
  154178        if (!(kohde is Robot)) return; 
  155179        Robot robotti = (Robot)kohde; 
   
  162186    { 
  163187        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   188        ruudut.SetTileMethod("00FF00", LuoLukko); 
  164189        ruudut.SetTileMethod(Color.Blue, LuoPelaaja); 
  165190        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
  166191        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoVihollinen); 
  167192        ruudut.SetTileMethod("BA006E", LuoLiikkumatonVihollinen); 
   193        ruudut.SetTileMethod("FFD800", LuoAvain); 
  168194        ruudut.Execute(50, 50); 
  169  
  170         Level.Background.CreateGradient(Color.Yellow, Color.Orange); 
  171     } 
   195        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   196        //Level.Background.CreateGradient(Color.Yellow, Color.Orange); 
   197        Level.Background.Image = taustakuva; 
   198        Level.Background.FitToLevel(); 
   199    } 
   200 
   201    void LuoLukko(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   202    { 
   203        PhysicsObject lukko = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   204        lukko.Position = paikka; 
   205        lukko.Image = lukkokuva; 
   206        lukko.CollisionIgnoreGroup = 0; 
   207        Add(lukko); 
   208 
   209        AddCollisionHandler(robot, lukko, Avaalukko); 
   210    } 
   211 
   212    void Avaalukko(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   213    { 
   214        if (robot.avain) 
   215        { 
   216            kohde.Destroy(); 
   217            pisteLaskuri.Value += 250; 
   218        } 
   219    } 
   220 
   221    void LuoAvain(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   222    { 
   223        PhysicsObject Avain = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   224        Avain.Position = paikka; 
   225        Avain.Image = avainkuva; 
   226        Avain.CollisionIgnoreGroup = 0; 
   227        Add(Avain); 
   228 
   229        AddCollisionHandler(robot, Avain, KeraaAvain); 
   230    } 
   231 
   232    void KeraaAvain(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   233    { 
   234        robot.avain = true; 
   235        kohde.Destroy(); 
   236    } 
   237 
   238 
  172239 
  173240    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  177244        robot.Shape = Shape.Hexagon; 
  178245        robot.Color = Color.Cyan; 
  179         robot.LinearDamping = 0.95; 
   246        robot.LinearDamping = 0.6; 
  180247        robot.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  181248        robot.CanRotate = false; 
   
  184251        Add(robot); 
  185252        robot.Elamat.LowerLimit += delegate { TuhoaJaRajahda(robot); }; 
   253        robot.Destroyed += PeliLoppui; 
  186254 
  187255        ase = new PhysicsObject(tykkiKuva); 
  188256        ase.Shape = Shape.FromImage(tykkiKuva); 
  189257        ase.Position = robot.Position; 
  190         ase.AngularDamping = 0.98; 
   258        ase.AngularDamping = 0.9; 
   259        ase.Tag = "ase"; 
  191260        ase.Size *= 0.5; 
  192261        ase.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   
  208277    } 
  209278 
   279    void PeliLoppui() 
   280    { 
   281        topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
   282        topLista.HighScoreWindow.Closed += PeliLoppuiValikko; 
   283    } 
   284 
   285    void PeliLoppuiValikko(Window sender) 
   286    { 
   287        MultiSelectWindow ikkuna = new MultiSelectWindow("Game Over!", "Aloita alusta", "Lopeta"); 
   288        ikkuna.ItemSelected += ValikkoValinta; 
   289        Add(ikkuna); 
   290 
   291    } 
   292 
   293 
   294    void ValikkoValinta(int valinta) 
   295    { 
   296        switch (valinta) 
   297        { 
   298            case 0: 
   299                Aloitapeli(); 
   300                break; 
   301            case 1: 
   302                Exit(); 
   303                break; 
   304            default: 
   305                break; 
   306        } 
   307    } 
   308 
   309 
  210310    void TuhoaJaRajahda(PhysicsObject obj) 
  211311    { 
  212312        Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   313        rajahdys.Sound = rajahdysaani; 
  213314        rajahdys.Position = obj.Position; 
  214315        Add(rajahdys); 
   
  222323        //taso.Image = groundImage; 
  223324        taso.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   325        taso.Color = new Color(66, 83, 240); 
  224326        Add(taso); 
  225327    } 
  226328 
   329    void Alkuvalikko() 
   330    { 
   331        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   332        alkuValikko.AddItemHandler(0, Aloitapeli); 
   333        //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   334        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   335 
   336        Add(alkuValikko); 
   337    } 
  227338} 
  228339 
   
  230341{ 
  231342    IntMeter elamat; 
   343    public bool avain; 
  232344    public IntMeter Elamat { get { return elamat; } } 
  233345 
   
  236348    { 
  237349        elamat = new IntMeter(elamia, 0, elamia); 
   350        avain = false; 
  238351    } 
  239352 
  240353    IntMeter pisteLaskuri; 
   354 
  241355} 
 • 2013/24/IlariR/Robot attack/Robot attack/Robot attackContent/Robot attackContent.contentproj

  r4072 r4092  
  8080    </Compile> 
  8181  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="tausta2.png"> 
   84      <Name>tausta2</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="luoti2.png"> 
   91      <Name>luoti2</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="luoti3.png"> 
   98      <Name>luoti3</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
   103  <ItemGroup> 
   104    <Compile Include="robotaani.wav"> 
   105      <Name>robotaani</Name> 
   106      <Importer>WavImporter</Importer> 
   107      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   108    </Compile> 
   109  </ItemGroup> 
   110  <ItemGroup> 
   111    <Compile Include="ampuminen.wav"> 
   112      <Name>ampuminen</Name> 
   113      <Importer>WavImporter</Importer> 
   114      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   115    </Compile> 
   116  </ItemGroup> 
   117  <ItemGroup> 
   118    <Compile Include="rajahdys2.wav"> 
   119      <Name>rajahdys2</Name> 
   120      <Importer>WavImporter</Importer> 
   121      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   122    </Compile> 
   123  </ItemGroup> 
   124  <ItemGroup> 
   125    <Compile Include="avain.png"> 
   126      <Name>avain</Name> 
   127      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   128      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   129    </Compile> 
   130  </ItemGroup> 
   131  <ItemGroup> 
   132    <Compile Include="lukko.png"> 
   133      <Name>lukko</Name> 
   134      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   135      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   136    </Compile> 
   137  </ItemGroup> 
  82138  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  83139  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.