Ignore:
Timestamp:
2013-06-08 00:31:17 (6 years ago)
Author:
osomalab
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/Magneta.cs

  r4036 r4039  
  1818        List<Seuraaja> minionit; 
  1919        List<Seuraaja> valitutMinionit; 
   20        List<Tukikohta> valitutTukikohdat; 
  2021        List<Seuraaja> hirviot; 
  2122        List<Tukikohta> tukikohdat; 
   
  2526        { 
  2627            // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  27             IsFullScreen = true; 
   28            IsFullScreen = false; 
  2829            PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2930            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  3738            minionit = new List<Seuraaja>(); 
  3839            valitutMinionit = new List<Seuraaja>(); 
   40            valitutTukikohdat = new List<Tukikohta>(); 
  3941            hirviot = new List<Seuraaja>(); 
  4042            tukikohdat = new List<Tukikohta>(); 
   
  6062            luoTukikohta(0, 350, 40, true, delegate { luoMinioni(0, 350); }, new Vector(50, -100), 1); 
  6163        } 
  62         public void eiMitaan() 
  63         { 
  64         } 
  65          
   64 
   65        public void eiMitaan(int a, int b) 
   66        { 
   67        } 
   68 
  6669        public void luoPelaaja() 
  6770        { 
   
  7578            pelaaja.Mass = 20; 
  7679            pelaaja.Tag = "pelaaja"; 
  77             Add(pelaaja); 
   80            Add(pelaaja, -2); 
  7881 
  7982        } 
   
  127130        } 
  128131 
  129         public void luoMinioni(Vector v) 
   132        public void luoMinioni(Vector sijainti, Vector minne) 
  130133        { 
  131134            Seuraaja minioni = new Seuraaja(20, 20, 2); 
  132135            minioni.Image = LoadImage("Osamapelin_minioni"); 
  133             minioni.Position = v; 
   136            minioni.Position = sijainti; 
  134137            minioni.Restitution = 0.0; 
  135138            minioni.LinearDamping = 0.75; 
   
  144147                minionit.Remove(minioni); 
  145148            }; 
  146             Add(minioni, 1); 
  147             Seuraa(minioni, pelaaja);             
   149            Add(minioni, -3); 
   150            minioni.MoveTo(minne, 100); 
   151        } 
   152        public void luoMinioni(Vector sijainti) 
   153        { 
   154            luoMinioni(sijainti, RandomGen.NextVector(100, 100)); 
  148155        } 
  149156 
   
  170177            }; 
  171178            hirviot.Add(hirvio); 
  172             Add(hirvio); 
   179            Add(hirvio, -2); 
  173180 
  174181        } 
   
  185192                pelaajanTKValtauskentat.Add(tukikohta.Valtauskentta); 
  186193            } 
  187             Add(tukikohta, 2); 
   194            Add(tukikohta, -1); 
  188195        } 
  189196 
   
  245252                    } 
  246253                    pelaajanTKValtauskentat.Remove(tukikohdat[ii].Valtauskentta); 
   254                    valitutTukikohdat.Remove(tukikohdat[ii]); 
  247255                } 
  248256            } 
   
  251259        public void asetaNappaimet() 
  252260        { 
  253             Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, valitseMinionit, "Valitsee minionit valitulta alueelta"); 
   261            Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, valintanelio, "Valitsee minionit valitulta alueelta"); 
  254262            Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, suoritaValinta, "Liikuttaa valitut minionit haluamaan paikkaan"); 
  255263            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, suoritaKomento, "Suorittaa komennon"); 
   
  266274            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, liikutaPelaajaa, null); 
  267275            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikutaPelaajaa, null); 
   276            Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, valitseKaikkiMinionit, null); 
  268277            Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Pressed, Seuraa, null, valitutMinionit, pelaaja); 
  269278            Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, onkoToiminnassa, "Lisää näppäimiä hiirelle", true); 
  270279            Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, onkoToiminnassa, "Lisää näppäimiä hiirelle", false); 
  271  
  272             //Kompromissi hirviötarkistuksille xDD 
  273  
  274             //Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Up, hirviotLiikkeelle, "Suorittaa komennon"); 
  275             //Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, hirviotLiikkeelle, "Suorittaa komennon"); 
  276280        } 
  277281 
   
  294298        } 
  295299 
  296         public void valitseMinionit() 
   300        public void valintanelio() 
  297301        { 
  298302            Vector null1 = Mouse.PositionOnWorld; 
   
  315319            { 
  316320                valitutMinionit.Clear(); 
   321                valitutTukikohdat.Clear(); 
   322            } 
   323            if (nelio.Size.Magnitude < 10) 
   324            { 
   325                foreach (var item in tukikohdat) 
   326                { 
   327                    if (item.IsInside(nelio.Position) && item.OnkoPelaajan == true)  
   328                    {  
   329                        valitutTukikohdat.Add(item); 
   330                        Remove(nelio); 
   331                        return; 
   332                    } 
   333                } 
   334                foreach (var item in minionit) 
   335                { 
   336                    if (item.IsInside(nelio.Position)) 
   337                    {  
   338                        valitutMinionit.Add(item);  
   339                        Remove(nelio); 
   340                        return;  
   341                    }                     
   342                } 
   343 
  317344            } 
  318345            for (int i = 0; i < minionit.Count; i++) 
   
  321348                if (nelio.IsInside(minionit[i].Position)) 
  322349                { 
  323                     minionit[i].Destroyed += delegate 
  324                     { 
  325                         //                 minionit.Remove(minionit[i]); 
  326                     }; 
  327350                    valitutMinionit.Add(minionit[i]); 
  328351                } 
  329352            } 
  330353            Remove(nelio); 
   354        } 
   355 
   356        public void valitseKaikkiMinionit() 
   357        { 
   358            valitutMinionit.Clear(); 
   359            foreach (var item in minionit) 
   360            { 
   361                valitutMinionit.Add(item); 
   362            } 
  331363        } 
  332364 
   
  340372            Vector sijainti = Mouse.PositionOnWorld; 
  341373            List<GameObject> oliotHiirenAlla = GetObjectsAt(sijainti).FindAll(x => x is Seurattava); 
   374            foreach (var item in valitutTukikohdat) 
   375            { 
   376                item.TapahtuuSpawnatessa = delegate { luoMinioni(item.Position, sijainti); }; 
   377            } 
  342378            if (oliotHiirenAlla.Count == 0) 
  343379            { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.